Vi minner om Karrieredag – 5. oktober

Velkommen til karrieredag torsdag 5. oktober fra klokka 10 – 14 i auditorium 4, i BB-bygget. Meld deg på her!

Tidligere PhD-kandidater vil fortelle om sine karrierevalg etter fullført forskerutdanning.
Her vil også representanter fra forskjellige bedrifter og institusjoner fra både offentlig og privat sektor komme og informere om jobbmuligheter. Bedriftene er: Folkehelseinstituttet, Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland, UiB, Helse Bergen HF, Sarsia Seed, Bergen kommune, Mabtech AB. Se Detaljert program