Kontaktpersoner

Klinisk institutt 1

Anne Berit Kolmannskog
Forskning- og forskerutdanningskonsulent (vikar for Solveig Lund Witsø)
Anne.Kolmannskog@uib.no

Fakultetsadministrasjonen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Torunn Olsnes
Seksjonssjef forskningseksjonen
Torunn.Olsnes@uib.no

Itana Sloper-Krivokapic
Forskningsrådgiver
Itana.Sloper_krivokapic@uib.no

Ramune Midttveit
Forskningsrådgiver
Ramune.Midttveit@uib.no

Kaia Nepstad
Forskerutdanning og saksbehandler Klinisk institutt 1
Kaia.Nepstad@uib.no

Marianne Stien
Forskerutdanning og forskerlinjen
Marianne.Stien@uib.no

Trine Anikken Larsen
Forskning, forskerutdanning og helseforskningsloven
Trine.Larsen@uib.no

Forskningsadministrativ avdeling, UiB

Forskningsadministrativ avdeling (FA) yter service, rådgivning og støtte til fakulteter, institutter, forskergrupper og enkeltforskere. Avdelingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren.

Avdelingen gir rådgivning i forbindelse med initiering og utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering, budsjettering, kontraktsforhandlinger, kommersialisering og «intellectual property rights» (IPR). Avdelingen koordinerer universitetets UiBs Handlingsplan for forskerutdanning og administerer UiBs bilaterale avtaler og deltagelse i programmer, nettverk og organisasjoner over hele verden.

Arbeidsstøtte for forskning

Kontaktpersoner