Instituttrådet

Følgende er medlemmer av instituttrådet, valgt per mai 2017.
Funksjonsperioden for gruppe A og C er 1.08.2017 – 31.07.2021
Funksjonsperioden for gruppe B er 1.08.2017 – 31.07.2018

Gruppe A:
Kathrine Skarstein, professor
Jørgen Krohn, professor
Jutta Dierkes, professor

Gruppe B:
Øystein Eikrem, stipendiat

Gruppe C:
Hanne Puntervoll, overingeniør

Gruppe D:
Sigrid Lima Anfinsen, medisinstudent
xx———xx           , ernæringsstudent