Tildelt NordForsk-midler

picture-18179-1434109710nils-erik-gilhus_2

Marte Helene Bjørk og Nils Erik Gilhus ved seksjon for nevrologi har mottatt nærmere 10 mill. fra NordForsk til prosjektet “Scandinavian multi-registry study of antiepileptic drug teratogenicity: the SCANA study”. Formålet med registerstudien er å se nærmere på betydningen av antiepileptiske medikamenter under graviditeten på medfødte misdannelser og autismespekterforstyrrelser. Ved å kombinere registerdata fra Norge, Sverige og Danmark vil de kunne undersøke effekten av enkelte legemidler alene og i kombinasjoner. Les mer om NordForsk her.

nordforsklogo

ERC Advanced Grants for experienced researchers

The division of research administration invites interested UiB researchers and administrative support personell to a half day course on ERC Advanced Grants 2017. The experienced presenters from Beacontech will give you an overview of the application contents and how to best present your idea and you can ask questions. You can book individual sessions with the consultants after lunch to discuss and shape your idea and get feedback on your CV and track record presentation.

Time: Wednesday April 5 at 09.00- 13.00
Place: Hotel Ørnen, Bergen

The course will be in English.

For more information and registration link, see this page.

erc

Utlysning av årets priser 2016

Det medisinsk-odontologiske fakultet vil også i år utpeke Årets publikasjon, årets forskningsgruppe, årets ph.d.-arbeid og pris for fremragende forskningsformidling. Instituttene bes fremme grunngitte forslag til hver av de fire prisene. Instituttene kan fremme inntil to kandidater i hver kategori. Begrunnelsen for det enkelte forslag bør være på en halv til en side.

Se mer informasjon om utlysningene her.

Frist for innsending av grunngitte forslag er 5. april 2017. Forslag kan sendes til instituttleder innen mandag 20. mars.

Kurs om kliniske studier

Det er uttrykt ønske om å øke kunnskapen om kliniske studier hos yngre leger/forskere og leger/forskere som har interesse for å delta i kliniske studier, eller sette opp egne studier. Biomedical Network inviterer derfor til kurs om kliniske studier.

Tid: torsdag 6. april kl. 09.00-16.15
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Mer info og påmelding finner du her.

Vant pris i forskningsformidling

Vi gratulerer Øystein Eikrem, stipendiat ved K1, med pris for beste muntlige presentasjon under Forskerskolen i klinisk medisin sine forskningspresentasjoner.

Konkurransen arrangeres hvert år i forbindelse med Forskerskolen i klinisk medisin sin forskeruke. Hensikten med forskeruken er å gi unge forskere en arena for å øve seg på å formidle forskningen sin. Konkurransen består av en posterpresentasjonsdel og en del hvor doktorgradsstipendiatene skal gi en kort muntlig presentasjon av forskningen sin. Posterpresentasjonene fant sted i foajeen på Haukeland Universitetssjukehus, mens de muntlige presentasjonene ble holdt i annen etasje på bygget.

De tre beste presentasjonene i hver klasse ble premiert av en jury bestående av professorene Knut Matre og Roland Jonsson ved K2 og overlege ved HUS Jana Midelfart Hoff. I tillegg ble det delt ut pris til «Folkets favoritt,» stemt frem av tilskuerne.

En stor gratulasjon også til de øvrige prisvinnerne!

Les mer om konkurransen her.

forskerskolevinnere_stor_2
Prisvinnerne, fra venstre: Kai Trebner, Gard F. T. Svingen, Hanna Dillekås, Øystein Eikrem, Ida-Sofie Grønningsæter, Christine Drengenes, Maria K. Jonsson Foto: Aleksander Valestrand, Haukeland Universitetssjukehus

 

Bli med på Forskningsdagene i Bergen 2017!

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med festivalen er å skape begeistring og forståelse for forskning.

I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens forskningsinstitusjoner. UiB er vertskap for Forskningsdagene i Bergen, og er den største bidragsyteren til festivaluken. Forskningsdagene er en viktig arena for publikumskontakt, formidling, rekruttering, dialog, kompetanseheving og omdømmebygging for universitetet.

Årets festivalperiode er 20. september – 1. oktober 2017, og tema i år er «verdier».

Les mer om Forskningsdagene i Bergen her.

forskningsdagene

K1 i media

Iselin Vildmyren er stipendiat tilknyttet Proteingruppa ved K1. Hun forsker på hvilke helseeffekter et daglig inntak av fiskeprotein kan ha for overvektige og inaktive.

Tirsdag 24. januar ble Vildmyren intervjuet av NRK Hordaland for å fortelle om og rekruttere deltakere til studien. Du kan høre radiosendingen her: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO02001717/24-01-2017#t=45m14s

Les også mer om studien på Senter for ernærings nettsider.

iselin-vildmyren
Iselin Vildmyren (t.h.), her sammen med Aslaug Drotningsvik som også forsker på helseeffekter av inntak av fiskeproteiner. Foto: Solfrid Langeland / UiB

 

Kartlegging av ressurser og miljø innen ernæringsforskning

Kjære kolleger ved Universitetet i Bergen

I forbindelse med åpning av Senter for ernæring ønsker vi å kartlegge ressurser og miljøer som driver med ernæringsforskning ved MOF og HUS for å få samlet oversikt over ernæringsrettet forskning.

ernaering2

Kartleggingen vil inkludere vitenskapelige ansatte inkludert forskerstillinger, Phd- og masterstudenter. Ved utfylling av skjema er det særlig viktig at periode for prosjekter/stillinger blir oppgitt for å sikre en oppdatert liste. Master og Phd-studenter og prosjekter kan også bli presentert på våre nettsider (http://www.uib.no/ernaring).

Det er ønskelig at svar sendes innen 20. februar 2017 til meg (gulen.arslan@uib.no) eller til Birger Berge i administrasjonen (Birger.Berge@uib.no).

Lenke til skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3035016

Vennlig hilsen
Gülen Arslan Lied
Professor
Leder for Senter for Ernæring

Utlysning av forslag til Falchs forelesning og Falchs juniorpris for unge forskere

Styret for Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap ønsker forslag til Falchs forelesning 2018 og nominasjoner til Falchs juniorpris for 2017 for unge forskere under 40 år. 

Utlysningstekstene med retningslinjer og kriterier for fremlegg av kandidater finner du her:

Forslag sendes til okonomi@mofa.uib.no og blir behandlet av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.
Frist: onsdag 1. mars 2017

Juniorprisen deles ut på fakultetets dag 8/6-17, der også The Falch lecture 2017 finner sted med Fred Gage http://www.salk.edu/scientist/rusty-gage/

Forskere ved CCBIO tildelt pris for forskningsprosjekt

Professor Lars Akslen og postdoktor Elisabeth Wik ved CCBIO er tildelt Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv forskning 2017, for prosjektet «Harvard Kreftforskning: Partnerskap for fremragende utdanning og forskning.»

Prosjektet støttes med i alt 1,5 millioner kr. over 3 år, og er et av 5 prosjekter som mottar støtte til studentaktiv forskning innen medisin/og eller naturvitenskap/matematikk 2017.

Vi gratulerer!

Elisabeth Wik

Instituttlederen med artikkel i verdensledende tidsskrift

K1-nytt gratulerer instituttleder professor Nils Erik Gilhus som eneforfatter med invitert oversiktsartikkel i The New England Journal of Medicine, det verdensledende tidsskriftet for klinisk medisinsk forskning.

Artikkelen omhandler den autoimmune muskelsykdommen myasthenia gravis, og bakgrunnen for forespørselen er at UiB er helt i front på verdensbasis i forskningen på denne sykdommen.

Du kan lese artikkelen til Gilhus her. Du finner også en fyldigere sak om dette på MOF sine nettsider.

Nils Erik Gilhus
Professor Nils Erik Gilhus    Foto: Anne Sidsel Herdlevær

 

Åpningsseminar Senter for ernæring

Meld deg på åpningsseminar for Senter for ernæring 30. januar

logo_uib

Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultetet, ved Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til åpningsseminar for nyopprettet Senter for ernæring den 30.01.2017 kl.10-16, i Store auditorium (4601), Sentralblokken Haukeland Universitetssjukehus.

Påmelding her:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2943419

Senter for ernæring skal knytte sammen forskningsgrupper og forskere knyttet til ernæring i Vest-Norge. Senteret vil ha forskning som sin hovedoppgave, og vil bli en støtte både for utdanning og formidling. Åpningsseminaret vil bestå av velkomst fra UiB sentralt, korte foredrag med aktuell ernæringsrettet forskning, mingling og lunsj.

Senterleder,
Prof. Gülen Arslan Lied,
Gulen.Arslan@uib.no