Priser fra avgangskullet

Vi gratulerer professor Christian Beisland med prisen som beste foreleser, og Anestesi som ble stemt frem som beste fagmiljø!

Prisene ble delt ut under avslutningsseremonien for avgangskullet på medisinstudiet våren 2017, kull 11A, fredag 16. juni. Seremonien fant som vanlig sted i Stort auditorium.

Stjerne- og prisdryss over fakultetet

8. juni gikk Fakultetets dag 2017 av stabelen i Stort auditorium. Både vitenskapelig og administrativt ansatte på fakultetet møtte opp for å hedre kolleger og andre fremragende forskere.

Blant dem som mottok pris var professor Bjørn Egil Vikse ved K1, som ble tildelt Falchs juniorpris. Du kan lese intervju med ham og flere av de andre prisvinnerne her.

fakultetets-dag

Per Bakke blir ny dekan

Etter gårsdagens møte i Universitetsstyret er det kjent at Per Bakke, instituttleder ved Klinisk institutt 2, er innstilt som ny dekan ved Det medisinske fakultet.

En stor gratulasjon til Bakke, som etter planen vil overta som dekan etter Nina Langeland etter sommeren.

Du kan lese mer om hvilke visjoner han har for fakultetet i tiden framover i På Høyden.

per_sigvald_bakke_455x228

Og navnet blir…

På Universitetsstyremøtet i går ble det også vedtatt at det nye navnet for Det medisinsk-odontologiske fakultet er ‘Det medisinske fakultet’. Det engelske navnet blir ‘Faculty of Medicine’.

Saksdokumentet for vedtak om navneendringen kan leses her.

Prisdryss for K1

Hele 4 av de 9 prisene som deles ut på Fakultetets dag tildeles dyktige kolleger ved K1. Prisene det gjelder er:

  • Falchs Juniorpris – tildeles Bjørn Egil Vikse
  • Studiekvalitetsprisen – tildeles Fagmiljøet i nukleærmedisin
  • Årets forskningsformidler – tildeles Tone Elise Gjøtterud Henriksen
  • Årets publikasjon –  tildeles Nils Erik Gilhus for publikasjonen «Myasthenia gravis»
bjorn-egil-vikse
Bjørn Egil Vikse

En stor gratulasjon til alle!

Vi vil særlig gratulere Bjørn Egil Vikse, professor i nefrologi ved K1, som vinner av Falchs Juniorpris. Du kan lese mer om tildelingen her.

Prisene deles ut kl. 12.00 torsdag 8. juni i Stort Auditorium.

Intervju med K1s nye instituttleder

kmm_portrett_lite
Kjell-Morten Myhr               Foto: UiB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortell litt om deg selv og din bakgrunn.
Jeg er 54 år, gift med Astrid som arbeider ved Høgskolen på Vestlandet, og far til to: Eivind som studerer i Trondheim og Ingrid i Budapest. Født og oppvokst ved Nesttun og bor på Sørås i søndre bydel.

Jeg har hatt interesse for nevrologi siden tidlig i studiene, da jeg også begynte med forskningsprosjekter knyttet til årsaksforhold ved multippel sklerose (MS). Etter turnustjeneste fikk jeg UiB-PhD-stipend, og disputerte på en doktoravhandling om multippel sklerose i 2001, da jeg samtidig ble spesialist i nevrologi.

Jeg startet da som leder ved Nasjonalt kompetansesenter for MS og var det frem til 2013, da jeg fikk professor I-stilling ved K1. Jeg hadde da vært professor II siden 2005/2006. I samme periode og frem til nå har jeg vært leder for Norsk MS-Register og Biobank. I hele denne perioden har jeg også vært ansatt i varierende stillinger ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, først som assistentlege i forvakt og senere som overlege i bakvakt. Fra høsten 2016 har jeg hatt permisjon fra overlegestillingen for å kunne fokusere mer på MS-registeret.

Etter omleggingen av studieplanen for medisinerstudiet har jeg vært leder for semesterstyret for 7. semester (K1-representant).

Utover dette er jeg leder i fagrådet til MS-forbundet i Norge og nestleder i Norsk nevrologisk forening.

Hva var din motivasjon for å søke på stillingen som instituttleder?
Jeg ble anmodet om å søke stillingen, og var litt i stuss den første tiden. Men etter å ha tenkt meg grundig om, og etter noe erfaring fra K1 og fakultetet gjennom arbeidet med ny studieplan og evaluering av PhD/Post Doc-stipendsøknader, har jeg tenkt at det er mye spennende å arbeide med ved Universitetet/K1 og MOF. I tillegg har jeg truffet mange engasjerte og kunnskapsrike personer i dette arbeidet, som jeg godt kunne tenkt meg å jobbe mer med.

Hvilke tanker har du for K1 i de kommende årene?
Jeg har (foreløpig) ingen store revolusjonstanker, da jeg synes K1 har vært godt drevet de siste årene. Men etter erfaring fra studieplanarbeidet tror jeg instituttet bør se mer på hvordan vi kan satse enda mer på god undervisning og se på hvilke muligheter vi har for å kunne stimulere til dette. Forskningen har gått godt de siste årene, og det er mange gode og sterke forskermiljøer ved instituttet. Det vil som tidligere fortsatt være et stort fokus på videre satsning. Men vi har kanskje et uutløst potensiale til samarbeid om god prosjektsatsninger på tvers av miljøene innad på K1? Tarm og hjerne er «hot topic» for tiden! Vi har mange gode registermiljøer som sikkert kan ha nytte av hverandre, psykiatri og nevrologi bør også ha flere aktuelle felles problemstillinger, og tilsvarende vil vi også kunne finne på tvers av seksjonsdelingene ved instituttet.

De forskjellige instituttene ved MOF er noe forskjellig organisert, så jeg har tenkt at det kan være nyttig å kartlegge fordeler og utfordringer ved forskjellige løsninger før vi evt. velger å gjøre forandringer fra hvordan vi er organisert i dag.

Hva vil være din styrke som instituttleder?
Evne til samarbeid tror jeg kan være en styrke. Det er viktig innad på instituttet, men også med de andre instituttene, Universitetet ellers, og ikke minst de kliniske miljøene og administrasjonen på sykehuset.

Hva ser du spesielt frem til når du skal tiltre i stillingen?
Jeg ser frem til å bli bedre kjent med administrasjonen og kollegene ved alle seksjonene på instituttet.

Ole-Bjørn Tysnes årets kliniske underviser

Professor II i nevrologi, Ole-Bjørn Tysnes, er tildelt prisen for årets kliniske underviser.

Dette er en pris der studentmassen på medisinstudiet har nominert og stemt fram den underviseren de synes fortjener denne prisen.

ole-bjorn-tysnes– Jeg er veldig glad for å ha mottatt prisen fra studentene som årets underviser i kliniske fag. Jeg føler jeg må dele den med et generelt meget godt undervisningsmiljø på Nevrologisk avdeling. Diskusjoner jeg har med studenter i undervisningen er inspirerende for meg, og gjør det til en stor glede å undervise. Studentene bidrar til å holde meg oppdatert om holdninger og verdier som er viktige i min praktisk kliniske hverdag, sier Tysnes.

Prisen overrekkes på Fagkritisk dag 9. mars.

Vi gratulerer med velfortjent utmerkelse!

Har vedtatt byggestart av helsecampus

Realisering av byggetrinn 1 av Helsecampus Årstadvollen ble vedtatt på Universitetsstyremøtet torsdag 23. februar. Det gamle odontologibygget skal rives, og del 1 av helsecampusen skal bygges på tomten. Bygget skal stå ferdig i løpet av fjerde kvartal 2019.

Du kan lese mer om dette på UiBs nettsider og i På Høyden.

campus_arstad_0
Utkast til Helsecampus Årstadvollen: 1. byggetrinn i den nye helseklyngen            Opphavsrett: b+b arkitekter

Regjeringens havstrategi

Regjeringen la denne uken fram sin havstrategi for de neste fire årene. Videre satsing på marin forskning er sentralt i strategien, og regjeringen vil satse mer på klynger og samarbeid på tvers av havnæringene og forskingsmiljøet. I den videre forskningen på hav og helse vil både helseklyngen på Årstadvollen og det nyopprettede Senter for ernæring kunne spille en sentral rolle.

Les mer om satsningsområdene i pressemeldingen fra regjeringen.

«Vår oppfordring til politikerne er å samle de marine miljøene i Bergen så raskt som mulig» – les debattinnlegg signert bl.a. rektor Dag Rune Olsen i BT.
Du kan også lese mer om rektorens reaksjoner på havstrategien i På Høyden.

Vellykket åpning av nytt senter for ernæring

30. januar hadde K1 gleden av å invitere til Åpningsseminar for nytt Senter for ernæring.
senter-for-ernaering-15
Senterleder Gülen Arslan Lied og dekan Nina Langeland under åpningen av Senter for ernæring. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

«Opprettelsen av et Senter for ernæring har ligget i støpeskjeen i nesten 10 år. Det er blant annet ved hjelp av ekstern finansiering fra Bergens forskningsstiftelse senteret nå ser dagens lys. Senterleder Lied er beæret over muligheten til å lede det nye senteret: – Det er selvsagt stor glede endelig å få lov til å ta del i realiseringen av denne visjonen, forteller hun.» Mer om åpningsseminaret finner du her.

Prosessen med å etablere senteret kan med dette starte for fullt: I den forbindelse er det satt i gang en kartlegging av ressurser. Her håper vi alle vil være med å bidra med informasjon om sin ernæringsvirksomhet. Det er opprettet et eget skjema for formålet. Lenke til skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3035016

Senteret jobber også med å videreutvikle sine hjemmesider som du finner her.

ernaering-wb

Vant pris i forskningsformidling

Vi gratulerer Øystein Eikrem, stipendiat ved K1, med pris for beste muntlige presentasjon under Forskerskolen i klinisk medisin sine forskningspresentasjoner.

Konkurransen arrangeres hvert år i forbindelse med Forskerskolen i klinisk medisin sin forskeruke. Hensikten med forskeruken er å gi unge forskere en arena for å øve seg på å formidle forskningen sin. Konkurransen består av en posterpresentasjonsdel og en del hvor doktorgradsstipendiatene skal gi en kort muntlig presentasjon av forskningen sin. Posterpresentasjonene fant sted i foajeen på Haukeland Universitetssjukehus, mens de muntlige presentasjonene ble holdt i annen etasje på bygget.

De tre beste presentasjonene i hver klasse ble premiert av en jury bestående av professorene Knut Matre og Roland Jonsson ved K2 og overlege ved HUS Jana Midelfart Hoff. I tillegg ble det delt ut pris til «Folkets favoritt,» stemt frem av tilskuerne.

En stor gratulasjon også til de øvrige prisvinnerne!

Les mer om konkurransen her.

forskerskolevinnere_stor_2
Prisvinnerne, fra venstre: Kai Trebner, Gard F. T. Svingen, Hanna Dillekås, Øystein Eikrem, Ida-Sofie Grønningsæter, Christine Drengenes, Maria K. Jonsson Foto: Aleksander Valestrand, Haukeland Universitetssjukehus