Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med anne.kolmannskog@uib.no.


Nivå 2

Nivå 1

Instituttlederen med artikkel i verdensledende tidsskrift

K1-nytt gratulerer instituttleder professor Nils Erik Gilhus som eneforfatter med invitert oversiktsartikkel i The New England Journal of Medicine, det verdensledende tidsskriftet for klinisk medisinsk forskning.

Artikkelen omhandler den autoimmune muskelsykdommen myasthenia gravis, og bakgrunnen for forespørselen er at UiB er helt i front på verdensbasis i forskningen på denne sykdommen.

Du kan lese artikkelen til Gilhus her. Du finner også en fyldigere sak om dette på MOF sine nettsider.

Nils Erik Gilhus
Professor Nils Erik Gilhus    Foto: Anne Sidsel Herdlevær

 

Ukens publikasjon

A human clinical trial using ultrasound and microbubbles to enhance gemcitabine treatment of inoperable pancreatic cancer

Georg Dimcevskia, Spiros Kotopoulisa, Tormod Bjånesc, Dag Hoemd, Jan Schjøttc, Bjørn Tore Gjertsenf, Martin Biermannh, Anders Molveni, Halfdan Sorbyek, Emmet McCormacke, Michiel Postemal, Odd Helge Giljaa, Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society. okt. 2016.

Diagnostic ultrasound imaging is commonly used throughout the clinic in a multitude of fields such as cardiology, gastroenterology, gynaecology, etc. To improve the signal to noise ratio and help visualise tissue perfusion stabilised gas microbubbles (2–10µm in diameter) are injected into the blood stream. These are considered biologically inert, and degrade after several minutes in the body.

In vitro and pre-clinical work has shown that by modifying the ultrasound emission conditions and co-injecting a chemotherapeutic agent with the microbubbles can significantly improve the efficacy of the therapeutic agent. This technique is commonly known as sonoporation. This increased efficacy is due to the local interaction between the microbubbles and cells, increasing the cellular porosity and potentially the vascular permeability. A benefit of this technique is that this effect only occurs where there is ultrasound and microbubbles present resulting in a non-invasive, image-guided drug delivery technique.

Researchers from the Department of Clinical Medicine (K1), along with collaborators, have just published the completed results of the world first clinical trial evaluating the toxicity and efficacy of sonoporation on patients with pancreatic ductal adenocarcinoma. Patients were treated using the standard chemotherapeutic regimen (Gemcitabine infused over 30 min). Immediately following completion of the infusion, microbubbles were injected every 3.5 minutes and ultrasound was applied to the tumour.

After 138 treatment cycles, over 10 patients, no increase in overall toxicity was observed. Patients were able to undergo more than double the number of treatment cycles when comparing to the chemotherapy treatment alone (8.3 ± 6.0 cycles, versus 13.8 ± 5.6 cycles) indicating an extended period of high-quality of life, whilst in 50% of the patients’ tumour size reduction was observed. In addition, median survival was almost doubled, from 8.9 to 17.6 months.

ukens-publikasjon-48Caption: Ultrasound waves makes microbubbles resonate (Panel A), which induces numerous interactions between the microbubbles and cells (Panel B). When performed in conjunction with chemotherapy, survival and number of treatment cycles increase (Panel C). Tumour volume regression is also observed in several patients (Panel D).

Les hele artikkelen her.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med anne.kolmannskog@uib.no.

—————————————————————————————————–

Nivå 2

Nivå 1

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med Solveig.Witso@uib.no.

—————————————————————————————————–

Nivå 2

Nivå 1

Ukens publikasjon, uke 42

English below
Denne ukens publikasjon er fra seksjon for psykiatri, der Professor Ole Bernt Fasmer er seksjonsleder.
PhD-kandidat og psykiater Tone Elise Gjøtterud Henriksen er førsteforfatter på artikkelen som seksjonen ville presentere: «Blue-Blocking Glasses as Additive Treatment for Mania: a Randomized Placebo-controlled Trial» https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27226262

Bakgrunnen for studien var svært lovende rapporter om rask bedring av mani ved bruk av mørkt rom i 14 timer i døgnet, og oppdagelsen av en blålysfølsom reseptor i øyet som registrerer lys for regulering av døgnrytme og våkenhet. Blokkering av blått lys skaper et virtuelt mørke i hjernen.

Behandlingseffekten av 14 timer i døgnet med blåblokkerende oransje briller ved mani i tillegg til ordinær medikamentell behandling ble undersøkt, sammenliknet med klare placebo-briller. Resultatet viste en rask reduksjon av maniske symptomer i gruppen som fikk oransje briller, med signifikant forskjell mellom gruppene etter bare tre dagers behandling. Resultatene fra studien, som ble publisert i nivå 2 tidsskriftet Bipolar Disorders (mai 2016) har bidratt til å bane veg for utbredelse av denne nye behandlingsformen ved bipolar lidelse.

Uken publikasjon 42

Figure 2.
a) Young Mania Rating Scale Total Scores for Patients Assigned to Blue-Blocking (BB) Glasses (n=12*) or Clear Glasses (Placebo) (n=11**), Means with 95%CI

The p-values of the linear model analyses of group differences using time/treatment interaction for all time points compared with the baseline values on top of figure.

Continue reading Ukens publikasjon, uke 42

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med Solveig.Witso@uib.no.

—————————————————————————————————–

Nivå 2

Nivå 1

 

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med Solveig.Witso@uib.no.

—————————————————————————————————–

Nivå 2

Nivå 1

Ukens publikasjon, uke 36

This week`s publication is from the Neurology section. The PhD candidate Yu Hong is the first author of the study: «Autoantibody profile and clinical characteristics in a cohort of Chinese adult myasthenia gravis patients».

Myasthenia Gravis (MG) is an autoimmune disorder with heterogeneity. Autoantibodies against neuromuscular junctions are the key pathogenic factors of the disease. This is a joint study between Bergen MG Research Group in University of Bergen and Qingdao MG group in China. We tested the antibodies against acetylcholine receptor (AChR), muscle-specific kinase (MuSK), titin and ryanodine receptor (RyR) in a cohort of Chinese MG patients, and correlated with clinical manifestations and treatment outcome. Detection of autoantibodies in MG patients help not only in the diagnosis, but also in predicting clinical severity and guiding the treatment of the disease.

Untitled

 

 

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med Solveig.Witso@uib.no.

—————————————————————————————————–

Nivå 2

Nivå 1

Ukens publikasjon

Dette er ny, fast spalte i K1-nytt, hvor hver seksjon ved K1 etter tur presenterer en utvalgt publikasjon. I denne ukens K1-nytt er det Seksjon for gastro og ernæring som presenterer følgende publikasjon: «POINT OF CARE ULTRASOUND: AWFUMB POSITION PAPER«.

I regi av Verdensorganisasjonen for ultralyd (WFUMB) er det nylig publisert en artikkel om Point-of-care-ultrasound (POCUS) der K1 er representert. POCUS betyr at man anvender ultralyd målrettet mot begrensede kliniske problemstillinger, f.eks. gallestein ja/nei; stor milt Ja/nei, eller ascites ja/nei. Med nye, mobile skannere kan man raskt og enkelt fastslå hva som feiler pasientene. POCUS åpner også for utbredt bruk av ultralyd  i studentundervisningen. I denne artikkelen, som har forfattere fra alle kontinenter, gis en forskningsbasert oversikt over gode anvendelser av POCUS.»

Denne publikasjonen er publisert i nivå-2 tidsskriftet Ultrasound in Medicine & Biology.