Seminarserie Senter for ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 27. september kl. 14:30 – 15:30
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Program:
Moderator: Gülen Arslan Lied
”The decade of nutrition and global focus areas” – Ingunn Engebretsen, Senter for internasjonal helse

Det blir lett servering. Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

sfe-logo

Meetings/workshops/conferences

 • Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) 3rd Annual Meeting, Zander K Hotel, Bergen, 4-5 September. Program includes talks about mesenchymal stem cells, bone regeneration and IPSCs. You can see the detailed program here. Registration deadline: 31st of August. Registration at: https://helse-bergen.no/arrangementer/bscc-3-arlege-mote-2017-09-04 Inquiries to: bscc@helse-bergen.no
 • Methodologies for Digital Life – Focus on Metabolic Systems, 6. October at Hotel Terminus, Bergen. The meeting is open and free to attend.

  We already have an interesting list of speakers:
  Bernhard Palsson will give the Volterra Lecture – Palsson (UCSD) is known for his work on global scale metabolic models of microorganisms as well as human, mouse, cell models and in relation to disease.
  Peter Ruoff – «The Kinetics of Biological Control» – Ruoff’s research is focused towards understanding the molecular mechanisms of homeostatic control, adaptation and decisions in metabolic pathways and circadian clocks.
  Eivind Almaas – «RAMP – a method for handling uncertain data in genome-scale modeling»
  Jon Olav Vik – «Foundations of the Digital Salmon: constraint-based reconstruction and analysis»
  Nello Blaser – «Model reduction under parameter uncertainty»

  We are open for additional contributions, both oral and posters! Registration and abstract submission: https://digitallifenorway.org/arrangementer/methodologies-for-digital-life-focus-on-metabolic-systems

 • 4. JPI HDHL-konferansen, 1. desember 2017, Brüssel: Konferansen skal samle ulike interessenter innenfor mat, ernæring og helse for å stimulere til dialog. JPI HDHL vil ha større samfunnseffekter av mat- og helseforskningen. Les mer om konferansen på nettsiden til JPI HDHL. Konferansenettside med program og påmelding finner du her.

Meetings/workshops/conferences

 • Horizon 2020: Society challenges, ICT and digitization. The objective of the event is to inform about a new work program in Horizon 2020. Selected areas are health, safety, transport, energy and social science, 18 November 2017, Research Council288, Lysaker auditoriet Moser, Lysaker
 • We are glad to inform you about 33rd Ernst Klenk Symposium 2017 on “Tissue regeneration, wound healing and fibrosis: Translating basic concepts into regenerative therapy”, taking place from Oct. 15 – 17, 2017 in the Lecture Hall of the Medical Faculty, University of Cologne (Germany) organzied by the Center for Molecular Medicine Cologne, www.cmmc-uni-koeln.de
  This meeting brings together an outstanding and diverse group of scientists – leading experts – at the forefront of repair and regeneration research who will share and discuss the latest advances in following four sessions:
  * Exploring molecular concepts of cell renewal and stem cell function in tissue maintenance and repair
  * Mechanisms of cellular communication in tissue regeneration, repair and fibrosis
  * New strategies of targeting the immune response in tissue remodeling
  * Challenges and perspectives for translating scientific discoveries in regenerative medicine

Further information and Klenk Program 2017 and Klenk Poster 2017
Participation in the Klenk Symposium 2017 is free of charge – free registration is required

Meetings/workshops/conferences

Horizon 2020 – Application support – Level 1, Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker – FRISCH 2, 13 September 2017

Horizon 2020 – Application support – Level 2, Norges forskningsråd, Drammensvn. 288, Lysaker – FRISCH 2, 29 September 2017

Funding Strategies & Sources for International Research Cooperation Research cooperations and collaborations are the key to unlock and seize vital funding opportunities beyond Europe and Horizon 2020, by sharing expensive costs, knowledge and expertise with your partners! Find out how to take your research activities to an international level, 25 – 26 September 2017, Berlin

Seminarer og konferanser

6th Building Bridges Symposium
Epigenetics in Clinical and Translational Research
October 10-11, 2017
Biomedicum Helsinki, Finland

The Building Bridges symposia series is arranged to bridge clinical and basic/translational research and provide examples of how teams of investigators are working together towards a better understanding of the pathophysiology of disease and improved options for patient treatment and care.

For more information, visit: http://www.helsinki.fi/docpop/BB2017/

Invitasjon til 6. Nasjonale forsknings-konferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)

Den tverrfaglige konferansen dekker forskning innenfor muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager. Program for konferansen finner du her.

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, Oslo
Tid: 11. og 12. september 2017

Abstrakt til frie foredrag/poster sendes til limped@ous-hf.no innen 28. juni 2017.

For informasjon om konferansen, påmelding og innsending av abstrakt, se: www.muss.no

Påmelding til konferansen:
For påmelding, bruk følgende lenke: http://www.trippus.net/muss17/deltaker

Priser og valg ved påmelding:
Gratis adgang (konferanse inkludert lunsj). Under påmelding angi hvilke dager du ønsker å delta på
– Konferansemiddag 11. september: kr. 600,-
– Hotellovernatting: kr. 1590,-  (Det er forhåndsbestilt rom på Clarion Collection Hotell Bastion/Comfort Hotell Karl Johan)

Konferansen arrangeres i tilknytning til The International Back and Neck Pain Research Forum 2017, se https://www.backandneckforum2017.com/.

muss-logo

Seminarserie Senter for ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til det andre seminaret i vår nye seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: fredag 19. mai, kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:
Moderator: Simon Dankel
Plantemat og fedme og risiko for kroniske sykdommer og dødelighet: resultater fra systematiske undersøkelser og meta-analyser (Dagfinn Aune, School of Public Health, Imperial College, London)

Det blir lett servering. Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

sfe-logo

Invitasjon til møte i Biomedical Network

Biomedical Network inviterer til nytt møte:

Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

Vi presenterer erfaringer og utfordringer og ser på hvilke verdier kliniske studier representerer.

Det er et politisk mål at det gjennomføres flere kliniske studier i Norge, dette er et ønske fra nasjonale myndigheter, helseforetak og medisinske firma. Gjennom vårt engasjement ønsker vi å tilrettelegge for at flere forskere, firma, studiepersonell og pasienter deltar i studier. Dette skal skje gjennom lokal og nasjonal innsats og på tvers av en rekke institusjoner som har viktige roller i organisering, finansiering eller utvikling av kliniske studier.

Dato: 29. mai 2017
Tidspunkt: 15:30 – 19:30
Sted: HUS – H113

Påmelding innen 22.mai. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser.

Gratis påmelding og program her.

Velkommen!

Print

Meetings/workshops/conferences

MSCA Individual Fellowship 2017 – Information Event, 8 May 2017, meeting rooms, Research Council of Norway

MSCA – Co-funding og regional, national and international programmes (COFUND) – Information Event. 18 May 2017, London

Course in writing application for ERC Advanced Grants, 30 Mai, Trondheim

Course – writing application for ERC Starting / Consolidator Grants, 6 June, NTNU Trondheim

Information meeting about EØS funds in Tromsø, 1-2 June, Tromsø

Information meeting about EØS funds in Oslo with streaming, The Research Council informs about the research programs under the EØS funds and answers questions, 19 June, Oslo
Registration

Meetings/workshops/conferences

Seminarserie Senter for ernæring

Vi har gleden av å invitere til det første seminaret i ny seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien vil ta opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 5. april, kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget

Program:
Moderator: Gülen Arslan Lied
Perspektiver på kosthold og fedmeepidemien (Simon Dankel)

Det blir lett servering. Velkommen!

www.uib.no/ernaring

Søknadsseminar – søknadsprosessen ved K1 våren 2017

Som tidligere år inviterer K1 alle som skal søke forskningsmidler eller ønsker informasjon om søknadsprosessen til felles informasjonsmøte onsdag 29. mars kl. 14.30-15.30 på møterom 8.1 og 8.2 i Lab-bygget.

Møteleder: Professor Odd Helge Gilja, leder for forskning ved Klinisk institutt 1

Agenda:

 • Tips og erfaringer med søknader om ekstern finansiering. Forsker Charalampos «Haris» Tzoulis
 • Informasjon om søknadsfrister og NFR-programmene. Forskningsrådgiver Itana Sloper-Krivokapic
 • «Hvordan kan det nye Senter for ernæring bidra til økt ekstern finansiering?». Senterleder Professor Gülen Arslan Lied
 • Budsjett og prosess ved K1. Administrasjonen informerer

Instituttet vil prioritere administrativ støtte i søknadsprosessen og ser det som nødvendig å være tidlig ute for å kunne hjelpe alle på en best mulig måte. Det er viktig at alle som har tenkt til å søke NFR-midler prioriterer dette møtet.

Invitasjon til Kreftforeningens søkerseminar 2017

Skal du søke støtte fra Kreftforeningen til din forskning? Da vil du ha nytte av dette seminaret!

Du vil bli kjent med bakgrunn, mål og rammer for Kreftforeningens finansiering av kreftforskning og få et innblikk i brukermedvirkning i kreftforskning. På slutten av dagen vil du også kunne stille spørsmål om årets utlysning.

Tid: Mandag 24. april, kl. 12:30-16:00
Sted: Kreftforeningen, Kongens gate 6, Oslo

Program og påmelding finner du her.
Påmeldingsfrist: 19. april

kreftforeningen_signatur_horisontal_pos