Forespørsel om masteroppgaver og bacheloroppgaver for ernæringsstudenter

dette brevet finner du informasjon om forespørsel om masteroppgaver året 2018/19 og bacheloroppgaver våren 2018 for ernæringsstudenter.

Forslag bes sendes inn innen 20. oktober. Bruk gjerne følgende maler:

Alle spørsmål til dette kan rettes til Guro Akre, e-post Guro.Akre@uib.no

Funding for cooperation in higher education

Programme for cooperation on higher education with Russia (Russlandsprogrammet) (Link in Norwegian)
The program for cooperation on higher education with Russia provides support for cooperation between universities and colleges in Russia and Norway. (More information will be available on SIUs websites in August.)Deadline: 1 November 2017

Funding for cooperation in higher education

logosiu

UTFORSK Brazil – Joint call for SIU and CAPES (Link in Norwegian)
As part of UTFORSK, SIU provides support for collaborative projects between higher education institutions in Brazil and Norway through joint announcements with the government agency CAPES in Brazil. Deadline: 11 September 2017

Project establishment funds for Erasmus+ Projects (Link in Norwegian)
Funds to support the development of Erasmus+ projects within the following actions: 1) Knowledge alliances, 2) Sector alliances, 3) Capacity building, 4) Joint degrees, 5) Jean Monnet, and 6) Sports. Deadline: 1 November 2016 (15.00)

Funding for Cooperation in higher education

uni
Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2018-2019.
UiB inviterer forskermiljø som er interessert i å søke prosjektmidler til søknadsseminar onsdag 30. august 2017 fra kl. 09.00 – 10.30. Vi minner om at frist for å sende inn søknad til Norgesuniversitetet er 20. oktober 2017. Rektor/universitetsdirektør er formell søker for prosjektmidlene, og skal i et følgeskriv kommentere hvert prosjekt med tanke på strategisk relevans i UiB sitt arbeid med digitalisering av utdanningene. Det er derfor satt en intern frist for innlevering av søknad 10. oktober 2017. UiB trenger å ha kjennskap til alle miljø som ønsker å søke om prosjektmidler, uavhengig av om de har mulighet til å møte på søkerseminaret 30.august. Fagmiljø som vurderer å søke støtte blir bedt om å ta kontakt med Bjørg Hildeskår, Bjorg.hildeskar@uib.no.

nordforsklogo
NordForsk – Nordic Centre of Excellence – New learning and teaching environments and practices
NordForsk’s Education for Tomorrow is announcing NOK 25 million in funding for one Nordic Centre of Excellence (NCoE). The focus of the NCoE may be early childhood education and care, primary education or teacher education, or combinations of these contexts.
Deadline: 13 September 2017 (14:00)

Partnership Programme for North America
The program provides support for scientifically founded cooperation, aimed at long-term and institutional anchored cooperation relations with Canada and the United States
Deadline: 22 September 2017

Eurasia Programme
The Eurasia Programme supports project cooperation between institutions in Norway and Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan.
Information webinar: 31 August 2017
Deadline: 22 September 2017 (15:00)

InternAbroad  (Link in Norwegian)
InternAbroad aims to facilitate increase use if internship mobility for students from Norway. This is the first call for this programme.
Information webinar: 31 August 2017
Deadline: 22 September 2017 (15:00)

UTFORSK Partnership Programme – two-year projects
The UTFORSK Partnership Programme supports project cooperation between higher education institutions in Norway and higher education institutions in Brazil, China, India, Japan, Russia and South Africa.
Information webinar: 25 April 2017
Deadline: 22 September 2017

Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT)

  • Announced: 72 million NOK for research project about and for the education sector (final call on 10 October 2017). Funding available for research projects that will contribute to the renewal of education research through international and interdisciplinary research cooperation.
    Deadline: 22 November 2017 (13:00)
  • Announced: 24 million NOK for young research talents about and for the education sector (final call on 10 October 2017). Funding available for young researchers with research projects that can contribute to the renewal and development of education research.  The program for cooperation on higher education with Russia provides support for cooperation between universities and colleges in Russia and Norway. (More information will be available on SIUs websites in August.)
    Deadline: 23 October 2017

Programme for coopeation on higher education with Russia (Russlandsprogrammet)
Deadline: 22 November 2017 (13:00)

Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, høst 2017

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.

Deltakerne vil ha størst utbytte av den pedagogiske opplæringen når de faglige arbeidsoppgavene er mest mulig avklart på forhånd. Kurset gir anledning til å diskutere og planlegge egen undervisning, og det er derfor gunstig at flere gruppeledere fra samme fag deltar samtidig slik at de kan samarbeide om forberedelsene.

Opplæringene består av to moduler. Modul 1 går over to dager (1a + 1b) og modul 2 over en dag. Gruppeledere kan delta i de deler av programmet de ønsker. Deltakerne får timelønn for deltakelse dekket over Program for universitetspedagogikk sitt budsjett – med mindre de får betaling for deltakelse av fakultetet der de er tilsatt. Timesats er for tiden ca 150 kr.

Påmelding skjer individuelt eller samlet for instituttet/fagområdet pr. e-post til: kare.helleve@uib.no  Vi ønsker navn, e-postadresse, emnet gruppelederne skal undervise i og hvilke moduler påmeldingen gjelder.

Tid og sted

Modul 1a + 1b:     Onsdag 16. august + torsdag 17. august, kl. 9.15 – 15.00
VilVite senteret, 2. etasje, konferanserom A+B (Thormøhlens gate 51)

Modul 2:             Torsdag 24. august, kl. 9.15 – 15.00
VilVite senteret, 2. etasje, konferanserom C+D (Thormøhlens gate 51)

Continue reading Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, høst 2017

Funding for Cooperation in higher education

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ undervisningsmobilitet 2017/2018


Universitetet har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet), i tillegg til studentstipend. For 2017/2018 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 27 undervisningsmobiliteter.
Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar.
Mer informasjon og søknadsprosedyre finner du her. Se også informasjon på UiBs nettsider.

Databasen for flervalgsoppgaver er åpen

Databasen for flervalgsoppgaver (FVO) i medisinstudiet er nå åpen for alle faste vitenskapelige ansatte, og det er nå mulig å skrive egne spørsmål til basen. For hver oppgave man legger inn har man også anledning til å importere en oppgave fra NTNU sin base.

Innlogging: https://mcq.medisin.ntnu.no/
Instruksjonsvideoer: https://vimeo.com/album/4594825

Se mer informasjon i brev fra arbeidsgruppen for FVO-basen.

Fagpersoner som ikke er faste vitenskapelige ansatte som ønsker tilgang til databasen kan sende forespørsel til Eirik Dalheim, e-post Eirik.Dalheim@uib.no.

Funding for Cooperation in higher education

Scholarship for research stay abroad for PhD candidates and Post Doctors
The offer for a scholarship for research stays abroad applies to PhD candidates and Post Doctors in projects with full or partial funding for the Research Council for a minimum of 24 months. The research stays abroad may last for a minimum of 3 months and a maximum of 12 months.
Deadline: continuing

Nærings-ph.d. (Industrial PhD)
The overall objectives are to increase the recruitment of researchers to Norwegian industry, to boost long-term competence building and increase research efforts in business and industry and to enhance interaction between academia and industry.
Overseas research grants under the Industrial PhD Scheme
Deadline: Continuing

Offentlig ph.d. (OFFPHD)
The overall objectives are to increase long-term and relevant capacity building and research in the public sector, increase recruitment of researchers to the public sector and promote greater interaction between academia and the public sector.
Overseas research grants under the Public PhD Scheme (Link in Norwegian)
Deadline: Continuing

Felles undervisningsdag 2017 – siste frist for påmelding

Vi oppfordrer alle som er involvert i undervisning ved K1 om å melde seg på Felles undervisningsdag 2017, torsdag 27. april i Bikuben.

Påmeldingsfristen er mandag 24. april.

Oppdatert program finner du her.

Bruk linken under og meld deg på. Det gjelder også om du bidrar med presentasjoner.

Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3145340

Bikuben: https://helse-bergen.no/steder/haukeland/bikuben-kurs-og-konferansesenter

Påminnelse: Felles undervisningsdag 2017

Vi minner om påmelding til felles undervisningsdag 2017, torsdag 27. april i Bikuben.

Programmet for undervisningsdagen finner du her.

Bruk linken under og meld deg på. Det gjelder også om du bidrar med presentasjoner.

Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3145340

Bikuben: https://helse-bergen.no/steder/haukeland/bikuben-kurs-og-konferansesenter

Funding for Cooperation in higher education

Project Development Funds for Erasmus+ projects (Link in Norwegian)
The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) invites institutions, organizations and companies who want to develop projects within the following six centralized measures under Erasmus + to apply for project establishment: 1) Knowledge Alliances 2) Sector Alliances 3) Capacity building, 4) Joint degrees, 5) Jean Monnet and 6) Sports.
Deadline: 1 June 2017 / 1 November 2017 (15:00)

Partnership Programme for North America (Link in Norwegian)
The program provides support for scientifically founded cooperation, aimed at long-term and institutional anchored cooperation relations with Canada and the United States
Deadline: 22 September 2017

Program for felles undervisningsdag 2017

Årets begivenhet ved K1/K2: felles undervisningsdag 2017 – 27. april i Bikuben

Programmet innbefatter mange tema med relevans for ny studieplan 2015: samarbeid mellom helseforetaket og UiB, nytt tiltak ved UiB for å gi undervisning mer meritt (Excellent Teaching Practioner), utfordringer for langsgående fag i Medisin 2015, praksisveiledere for studenter i praksis, ulike former for eksamen i ny studieplan (OSCE, MCQ, Inspera) og status for ferdighetssenteret. Gode foredragsholdere fra MOF, UiB og SUS. Vi oppfordrer undervisere ved MOF og helseforetaket om å delta. Dette kan bli en viktig inspirasjon til å skape en god kultur for undervisning ved våre kliniske avdelinger.

Jarle Rørvik
Leder for undervisning

Programmet for undervisningsdagen finner du her.

Bruk linken under og meld deg på. Det gjelder også om du bidrar med presentasjoner.

Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3145340

Bikuben: https://helse-bergen.no/steder/haukeland/bikuben-kurs-og-konferansesenter

Ole-Bjørn Tysnes årets kliniske underviser

Professor II i nevrologi, Ole-Bjørn Tysnes, er tildelt prisen for årets kliniske underviser.

Dette er en pris der studentmassen på medisinstudiet har nominert og stemt fram den underviseren de synes fortjener denne prisen.

ole-bjorn-tysnes– Jeg er veldig glad for å ha mottatt prisen fra studentene som årets underviser i kliniske fag. Jeg føler jeg må dele den med et generelt meget godt undervisningsmiljø på Nevrologisk avdeling. Diskusjoner jeg har med studenter i undervisningen er inspirerende for meg, og gjør det til en stor glede å undervise. Studentene bidrar til å holde meg oppdatert om holdninger og verdier som er viktige i min praktisk kliniske hverdag, sier Tysnes.

Prisen overrekkes på Fagkritisk dag 9. mars.

Vi gratulerer med velfortjent utmerkelse!