Trenger du noen å snakke med? / Do you need someone to talk to?

UiB oppfordrer alle ansatte til å holde digital kontakt med sine kollegaer, både for faglige og sosiale aktiviteter.

Universitetet i Bergen stengte campus 12. mars 2020, som følge av regjeringens beslutning om å lukke alle utdanningsinstitusjoner. Dette har ført til en ny arbeidshverdag for de fleste av UiBs ansatte, og for noen kan den nye tilværelsen være ekstra krevende.

Opplever du helseutfordringer knyttet til den nye arbeidssituasjonen, er du velkommen til å ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten ved UiB for en telefonkonsultasjon.

Send oss en e-post på bht@uib.no, så avtaler vi tidspunkt for telefonsamtale. Bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet og har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål. Vi tar hensyn til personvern og taushetsplikt.

Obs: Ikke send konfidensielle helseopplysninger på e-post.


UiB encourages all employees to keep in digital contact with their colleagues, both for professional and social activities.

The University of Bergen closed the campus on March 12, 2020, as a result of the government’s decision to close all educational institutions. This has led to a new working day for most of UiB’s employees, and for some, this new situation can be extra demanding.

If you experience health challenges related to this new working situation, you are welcome to contact the Occupational Health Service at UiB for a telephone consultation.

Start with sending an e-mail to bht@uib.no, and we will arrange a time for a phone call. The Occupational health service is approved by the Norwegian Labor Inspection Authority and has a free and independent role in work environment issues. We take privacy and confidentiality into consideration.

Note: Do not share confidential health information in your e-mail.

colourbox.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*