Undervisning og eksamensressurser

UNDERVISNING

Læringsplattformen Mitt UiB er UiB sitt arbeidsverktøy for alle som underviser. Her finnes mange hjelpemidler til bruk i undervisningen. Timeplaner, flervalgstester, studentoppgaver, innleveringer, og moduler til å organisere forelesningsnotater er alle funksjoner som UiB ønsker at undervisere skal ta i bruk. Tilbakemeldinger fra studenten viser at de benytter Mitt UiB til å organisere sin studiehverdag. Alt som opprettes i Mitt UiB i høst kan overføres til nytt semester. Vedlikehold av innhold er ikke like arbeidskrevende som å opprette innhold for første gang.

Her er mange gode nettressurser til selvhjelp for alle som skal bruke Mitt UiB.
Kontakt gjerne administrasjonen ved behov for veiledning!

EKSAMEN

UiB benytter Inspera og Flervalgsdatabasen til NTNU (FVO-basen) som eksamensverktøy. Alle vitenskapelig ansatte må gjøre seg kjent med disse verktøyene.

Logg inn flervalgsdatabasen

Inspera