Undervisning og eksamensressurser

UNDERVISNING

Læringsplattformen Mitt UiB er UiB sitt arbeidsverktøy for alle som underviser. Her finnes mange hjelpemidler til bruk i undervisningen. Timeplaner, flervalgstester, studentoppgaver, innleveringer, og moduler til å organisere forelesningsnotater er alle funksjoner som UiB ønsker at undervisere skal ta i bruk.

Tilbakemeldinger fra studenten viser at de benytter Mitt UiB til å organisere sin studiehverdag. Alt som opprettes i Mitt UiB i høst kan overføres til nytt semester. Vedlikehold av innhold er ikke like arbeidskrevende som å opprette innhold for første gang.

Her er mange gode nettressurser til selvhjelp for alle som skal bruke Mitt UiB:

EKSAMEN

UiB benytter Inspera og Flervalgsdatabasen til NTNU (FVO-basen) som eksamensverktøy. Alle vitenskapelig ansatte må gjøre seg kjent med disse verktøyene.

Kontakt gjerne administrasjonen ved behov for veiledning.