K1 presenterer:

Uønskede hendelser?

Bruk vårt elektronisk avvikssystem.

HMS-avvik er alle uønskede hendelser og forhold har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2023-2024:

Les HMS-håndboka

Som ansatt har du plikt å å lese HMS-håndboka. Du finner den her: hms-handbok_k1_revidert_2023.pdf (uib.no)

Besøk sikresiden.no

sikresiden.no kan du lære og få råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon, slik at selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon. Du finner også UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer.

Beredskapsperm

En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

Eksponeringsregisteret

HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret på UiBs nettsider: Eksponeringsregister | HMS-portalen | UiB

Andre kurs

Du kan lese mer om aktuelle HMS-kurs på UiBs nettsider: Kurstilbud i HMS | HMS-portalen | UiB


HSE corner

This column deals with everything that affects the working environment at The Department of Clinical Medicine. Here you will be presented with news, the department’s HSE action plan, work environment surveys etc. Everyone is welcome to contribute with input to this column!

HSE coordinator: May Britt Kalvenes

Safety delegates at the Department of Clinical Medicine for the period of 2023-2024:

Read the HSE manual

As an employee you have a duty to read the HSE manual. You can find it here: hms_manual_k1_2023_0.pdf (uib.no)

Visit sikresiden.no

Sikresiden.no provides preventive training and advice on what to do in an emergency, so you always can be prepared for what is best to do in a critical situation.

Emergency plan

An emergency plan for the Faculty of Medicine can be found at the reception on the 7th floor in the Laboratory building.

Exposure register 

The HSE department offers courses concerning the exposure register on demand. It is important that those who work with carcinogens knows how to register. Please follow the link for Information about the exposure register: Exposure register | The HSE-gateway | UiB

Other courses

UiB can offer a wide range of courses, webinars, and workshops in health, safety and environment (HSE): Courses HSE | The HSE-gateway | UiB

Universell utforming

Dame med lupe som stirrer inn i en skjerm

 

Som utdanningsinstitusjon har vi plikt til å utforme studiene etter prinsippene for universell utforming. Det betyr ikke bare at alle skal kunne komme seg på do, men at vi skal legge til rette for en enklere digital hverdag. For de fleste av oss betyr det at må vi tilpasse oss litt i måten vi jobber på.

Tips i hverdagen

Her er 10 tips du kan ta med deg når du lager dokumenter, helt gratis:

 1. Jeg skal bruke en skriftstørrelse på minst 12
 2. Jeg skal bruke en logisk overskrifsstruktur
 3. Jeg skal sørge for at lenker har tekst som beskriver målet.
 4. Dersom jeg skal lage PDF-dokumenter, skal jeg alltid lage universelt utformet PDF-er.
 5. Jeg skal alltid legge inn alternativ bildetekst når jeg bruker bilder i materialet mitt
 6. Jeg skal alltid bruke riktige overskriftsstil, både i tekst og tabeller
 7. Jeg skal bruke tabeller kun for å presentere data, ikke for å styre layout eller utseende på dokumentet
 8. Jeg skal alltid lage liste med kulepunkter og nummerertliste-knapp.
 9. Jeg skal alltid for å ha god nok kontrast mellom bakgrunn og tekst
 10. Jeg skal alltid forsøke å være et godt og fint medmenneske
Les mer…

Har du utfordringer med utstyr eller teknologi?

Foto/ill: colourbox.com

Det kan være egne forskrifter som skal følges i håndteringen av laboratorie- og elektromedisinsk utstyr og teknologi. Vi kan bidra med å sikre at bruker/institusjon får teknologi eller utstyr etter sitt behov og at utstyret tilfredsstiller kravene etter forskrifter og lover.

Vi kan også være rådgiver ved tekniske innovasjoner samt anskaffelser av nytt utstyr. Er det noe utstyr som ikke er kjent eller som bør fjernes av ulike årsaker ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg.

E-post: HMSutstyr@uib.no

 

Frokostseminar: Likestilling, mangfold og inkludering

Statlige virksomheters aktivitet og rapporteringsplikt krever aktiv målrettet og planmessig arbeid for å fremme likestilling og hindre all diskriminering som arbeidsgiver.

Mangfold og inkludering er vist å ha en positiv effekt på innovasjon, lagånd, prestasjonsevne og evnen til å ta beslutninger. Internasjonale arbeidsmiljø sine tydelige rammer, kompetanse og kommunikasjon kan bidra til kulturbygging som skaper mestring og anerkjennelse.

Til frokostseminaret har vi invitert Gunn Mangerud Dekan ved Det Matematisk Naturvitenskapelige fakultet (MN) til å snakke om «Gender Act» og likestillingsarbeid ved fakultetet. Atle Rotevatn, instituttleder ved Institutt for Geovitenskap skal snakke om det likestilling, mangfolds og inkluderingsarbeidet som sikret instituttet HMS prisen 2023 ved MN. Mirey Alfarah, postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin snakker om PFD Include Erasmus + prosjektet som skal fremme inkludering og kulturell forståelse i farmasøytutdanningen.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 08.mars kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på herFrokostseminar – Det gode arbeidsmiljø fredag 8.mars (uib.no)

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Frist: 7. mars

Illustrasjon: ØBB/Copilot

Påminnelse om HMS-runde for kontorarbeidsplass 2023

Kjære kollega!

Dersom det er noe du trenger å få forbedret på kontorplassen din fyller du ut og sender inn dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15958847

Ønsker du en fysisk befaring av kontorplassen din, kan du skrive det i kommentarfeltet i skjemaet.

Vi ber om svar innen 1. februar 2024.

Ta kontakt dersom du har spørsmål. Mer informasjon om HMS-runde finner du her: HMS-runde UiB

Beste hilsen
Jorunn Skei, administrasjonssjef
Siri S. Trosvik, verneombud

Hjertestarter i Laboratoriebygget

Vi har nå fått en hjertestarter på lab-bygget som er tilgjengelig, for alle.

Du finner den på nederste hylle i skapet kalt «sikresonen» i lunsjområdet i 5te etasje.

Starteren er helautomatisk og veldig lett å bruke. Det er både tale og skjerm som viser hva du skal gjøre. Den har Norsk og Engelsk språk som enkelt endres ved å trykke på en knapp. Maskinen og elektrodene kan brukes på voksne og barn, men det er en bryter som må stilles på barn eller voksen. I bærevesken ligger det også en startpakke med saks, maske for munn til munn.

Hvordan bruker du hjertestarteren:

Warns about fraud with Apple gift cards

Several UiB employees have recently been the subject of attempted fraud online. The IT department asks all employees to be aware.

Recently, new attempts at «phishing» and financial crime against employees at UiB have been identified. This happens when employees receive e-mails that pretend to be from another employee at the university, and preferably a superior, but with an e-mail address that does not belong to UiB. In the message, you are asked for a service – to buy an Apple gift card.

Unfortunately, the IT department has examples of employees being tricked into buying Apple gift cards and sending the codes for the gift cards to what they think is a colleague by replying to the fake email. Unfortunately, the codes for the gift cards fall into the hands of fraudsters who resell them.

In Outlook on PC/Mac, both display name and e-mail address are displayed, as in the example below:

If you read e-mail on a mobile phone, which has become more and more common, you have to hold your finger on the display name until the e-mail address part is displayed.

The security group at the IT department has fixed routines for handling and stopping such e-mails daily within normal working hours, but we ask our employees to be aware and vigilant. Fake e-mail messages can be sent to postnuke@uib.no. If you have any questions, contact BRITA.

The chief information security officer at UiB has the following «never-do-rules» to prevent unfortunate incidents that could possibly also bring damage to UiB as an organisation:

 • Never do anything involving money as a response to e-mail/text messages without checking whether the person in question has actually contacted you about this. This means that you never answer the message, but you rather contact the person via channels you are used to contacting them.
 • Never provide login information, even if someone asks for it, regardless of who they pretend to be. IT deparments and other authorities never do this, because it is a serious breach of information security.
 • Never provide credit card details over a phone call that you have not initiated yourself, and as far as possible use online services instead.

In addition, the following habits will save you and UiB from risk and a lot of follow-up work:

 • Always a few extra seconds to check the address on links before clicking. On PC/Mac, hold the mouse pointer over the link; on a mobile phone, hold your finger until the link address appears. All links to, for example, UiB help start with: https://hjelp.uib.no.
 • Always check the sender’s address if you open an attachment in an e-mail.
 • Always use extra login steps corresponding to what you are used to at UiB for all services that offer it (for example, private e-mail service such as gmail, social media).
 • Enter the web address of organizations yourself that ask you to log in rather than using a link provided in an e-mail, unless you are not directly waiting for an e-mail for a specific purpose (for example used «forgot password» or “confirm e-mail address” function on a website) and that e-mail arrives within reasonable time. If you do not know the exact website address of the organization in question, then use Google search or another search service in the browser. Then you know you’ve come to the right website and a something fraudulent one.

Frokostseminar 21. november – Det gode arbeidsmiljø

Illustrasjon av et lunsjseminar

Vernetjenesten inviterer til høstens siste frokostseminar i serien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Seminaret arrangeres digitalt 21.november kl. 0830-1000 på Zoom.

Du kan melde deg på vi skjemaker:

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø tirsdag 21.november 2023 (uib.no)

På dette frokostseminaret vil vi fokusere på arbeidet i sektoren som gjøres innenfor sikkerhet og beredskap. vi  har fått med oss sikresiden.no som er norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheters samarbeid på kriseinformasjon og sikkerhetsopplæring. De kommer til frokostmøtet for å fortelle oss om hvilke ressurser dere kan finne på siden, samt gå mer i detalj på nye ressurser om hvordan håndtere utfordrende situasjoner.

Vi har også invitert med oss Beredskapsrådet for kunnskapssektoren som har et mål om å styrke arbeidet med sikkerhet og beredskap i sektoren, og bidra til erfaringsdeling. Og som vi alle vet er hverdagen vår i dag i stor grad knyttet til digitale arbeidsflater og det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan vi kan sikre våre arbeidsdokumenter som våre rapporter og forskningsartikler mot digitale angrep.

På frokostseminaret har vi invitert:

Marie Røyksund, Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet og risikostyring ved UiS og sekretariatsleder for Beredskapsrådet i kunnskapssektoren.

Christine Holm Berntzen, sikresiden.no /seniorrådgiver Divisjon for organisasjon og infrastruktur ved OsloMet

Laila Langesæter, senioringeniør og Jimmy Tvedt Thomsen, seniorrådgiver ved IT- avdelingen ved Universitetet i Bergen

Møteledere:

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og

Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Illustrasjon: ØBB /Dall-E

Kurs i HMS-risikovurdering og Sikker jobbanalyse

I november avholdes det kurs i HMS-risikovurdering og Sikker jobbanalyse (SJA). Kurset blir hold på norsk og engelsk

Kurset er relevant for alle som ønsker å lære mer om hvordan gjennomføre risikovurderinger relatert til HMS, særlig:

 • HMS koordinatorer
 • Teknikere
 • Administrasjonssjefer
 • Instituttledere
 • Verneombud
 • Ellers alle interesserte

Påmeldingsfrist: 23.oktober 2023, kl. 12:00

Tid og sted

Torsdag 2. november 09:00–15:00

Nygårdsgaten 5 – Møterom Dragefjellet i 1. etasje

Legg til i din egen kalender


English version 

In November, courses in HSE risk assessment and Safe Job Analysis (SJA) will be held in English.

The course is relevant for anyone who wants to learn more about how to carry out risk assessments related to HSE, and is particularly relevant for managers, HSE coordinators, lab and safety representatives.

Registration deadline: 23 October 2023, at 12:00

Time and place

Thursday 2 November 09:00–15:00

Nygårdsgaten 5 – Meeting room Dragefjellet on the 1st floor

Add to your own calendar

Illustrasjon: ØBB / Dall-e

 

Opplæring i nytt stoff-kartotek, Workplace safety

Illustrasjon av kjemiske flasker.

I forbindelse med overføring av data til et nytt stoffkartotek, Workplace safety, arrangeres en 2-timers TEAMS opplæring den 27. oktober, kl. 09.0011.00.

Innen den dato vil alle ansatte i risikofylte miljø ha tilgang til en testlokasjon i det nye systemet. Dette i påvente av at all data er importert i det nye systemet.

Påmelding er tilgjengelig i kalenderen på HMS-portalen, eller her:

Påmelding til opplæring i Stoffkartotek | HMS-portalen | UiB

 

Illustrasjon: ØBB / Dall-e

Velkommen til frokostseminar 27.september

Seminaret arrangeres digitalt onsdag 27.september kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø 27.september 2023 (uib.no)

Velkommen til høstens første frokostseminar om det gode arbeidsmiljø. Vi vet at et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Hvilken betydning har jobb-privatliv-ubalanse på psykisk helse og sykefravær ? Er stress bare negativt for oss i arbeidslivet? Og hva er egentlig stress?

I vår sektor har vi et stort mangfold når det gjelder fagfelt, forskningsområder,lokalisering samt ansatte og studenter. Hvordan er det å lede i et mangfoldig arbeidsliv?

Vi ønsker å belyse:

 • hjem-jobb sfæren sin betydning for helse og sykefravær
 • stress og stressmestring
 • mangfoldsledelse
Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:

Påmelding innen arbeidsdagens slutt tirsdag 26.september.

Møteledere:
 • June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
 • Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Sortering og behandling av brukte batterier

Illustrasjon av et sint batteri i flammer

Batterier, elektriske og elektroniske produkter skal aldri kastes sammen med annet avfall. Dette er strengt forbudt.

Det er altfor ofte batterier på avveie i papp, papir og blandet avfall. Feilsortering kan føre til brann både hos deg, under transport og i stor grad under kverning av avfall på gjenvinningsanlegg. Dette fører til at bossanlegg er vanskelige å få forsikret. Ved en storbrann på et avfallsanlegg skapes det i tillegg en stor samfunnsrisiko. Som vanlig koster alt dette penger: Økt avviksgebyr for feilsortering av batterier fra 1. juli 2023 (anpdm.com).

Alle må derfor hjelpe til for å unngå branntilløp og brann. Selskapet Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier.

Vi har nå to måter vi kan samle inn batterier på enhetene
 1. Det kan rekvireres «rød samleboks for batterier» fra drift: Kontakt oss | Eiendomsavdelingen | UiB)
 2. Du kan bestille ferdig frankert returboks for batterier fra  Batteriretur, ved å kontakte Jeanette på e-post: jeanette@batteriretur.no

Husk at poler på batterier skal tapes, slik at det ikke blir kortslutninger i batteriesken/boksen.

Klimafondet

Logo for klimafondet

Illustrasjon: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Det åpnes for søknader til fondet en gang hvert semester: Lenke til søknadsskjema

Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søker må være registrert student eller ansatt ved UiB og tilhørighet til fakultet/avdeling skal oppgis i søknaden.

Du kan lese mer om klimafondet på UIiBs Nettsider: Klimafondet | UiB Bærekraft | UiB