Digitalt arbeidsmiljø

HR-avdelingen har laget en samleside for ansatte og ledere om digitalt arbeidsmiljø og hvordan vi kan arbeide og samhandle på nye måter i den spesielle situasjonen vi er i. Sidene vil bli oppdaterte fortløpende. Ta en kikk for tips til blant annet gjennomføring av digitale møter, medarbeideroppfølging, ergonomi og digital rekruttering.

https://www.uib.no/hr/134619/digitalt-arbeidsmiljø

Foto/ill.: UiB, Foto: Silje Marie Bjerkeng

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Tips og råd i forbindelse med koronavirusutbruddet / Travel advice regarding the new coronavirus

Mange ansatte og studenter lurer på hvordan de skal forholde seg til utenlandsreiser, og hvordan Universitetet i Bergen forholder seg til koronaviruset.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har sendt ut følgende skriv til alle enhetene ved UiB: Informasjon om koronavirus og UiB

Du kan også lese om tips og råd på uib.no.


A previously unknown coronavirus has caused an ongoing outbreak of respiratory infection. UD now advises against travel to the Hubei province and China which is not strictly necessary.

You can read about travel advice at uib.no.

Folkehelseinstituttet

 

 

 

Stenging av ytterdøren i 8. etg. på Lab-bygget

Vi minner om at ytterdøren i 8. etg. på Lab-bygget, som fører ut til parkeringsdekket på BB-bygget, stenges fra og med lørdag 29. februar 2020. Døren blir stengt til Inkubatorbygget etter planen står ferdig 1. september 2021.

Ytterdøren skal i anleggsperioden kun benyttes ved brann og rømning. Det er da personer som oppholder seg i 8. etg. og oppover som skal benytte denne rømningsveien. Alle andre går trappen ned til utgangen i 2. etg. Det vil bli bygget et rømningstårn/trapp (stilastårn godkjent for rømning) fra parkeringsdekket i 8. etg. og ned til plassen ved Vivarium. Det vil være fri ferdsel for rømning over parkeringsdekket i uke 10-12.

Fotgjengere som skal til/fra de øvre delene av Haukelandsbakken henvises til å bruke den utvendige trappen mellom Glasblokkene og BB-bygget.

Colourbox.com

Aktivitetsplan Inkubatorbygget Fase 1 – frem til ferien

Vedlagt er plan for fremdrift frem til sommeren for byggingen av Inkubatorbygget, som skal bygges opppå parkeringsdekket utenfor BB-bygget og 8. etasje i Lab-bygget. Gjennomgangen til Haukelandsbakken fra Lab-bygget stenges 29. februar – sammen med parkeringsplassen.

K1 mister da sine utlåns-parkeringsplasser. Så langt har vi ikke fått erstatningsplasser.

Ved branntilløp skal man gå ned trappen til 2. etasje dersom man befinner seg i 7. etasje eller lavere i Lab-bygget. For de som befinner seg i 8. og 9. etasje kan man fortsatt gå ut på parkeringsplassen dersom det skulle oppstå brann.

Aktivitetsplan Fase 1 – frem til ferien

GLAS2 – Informasjon om støyende arbeid og sprengningsarbeid i nærheten av Sentralblokken og Verkstedsbygg

Byggingen av del to av Glasblokkene er i full gang på hele tomten. Som en del av det totale arbeidet med å smelte sammen Glasblokkene og Sentralblokken skal mye infrastruktur, blant annet transportbånd og ny gangtunnel mellom de to byggene, på plass. Disse varslede arbeidene er nå i gang med mindre grunnarbeid som startet opp i uke 2.

Arbeidsomfanget vil medføre maskinstøy for graving, fjellrensk, sømboring av fjell og fjellpigging, samt fjellsprengning. Fjellpigging vil i første omgang foregå i området mot Sentralblokken og mellom Aentralblokken og GLAS2 hvor eksisterende rør i grunn må legges om. Oppstart av fjellpigging er planlagt fra torsdag 30. januar og ut fredag 31. januar.

Det vil også tidvis medføre støy med betongsaging i eksisterende betongvegger inne i Sentralblokken som følge av overnevnte arbeid. Dette er støy og vibrasjoner som kan oppfattes rundt i nærliggende områder og etasjer.

Nødvendig fjellsprenging er knyttet til de to kulvertene som skal etableres, og merket på kart som DEL1 og DEL2 (de oransje områdene). Oppstart av sprengningsarbeid i DEL 1 er planlagt fra uke 8 (medio februar).

Området hvor det skal sprenges er markert på skisser under.
Sprengningsvinduene er planlagt som følger:
• 12.30 – 13.00
• 15.30 – 16.00
PS! Det er ikke sikkert hver sprengingsvindu blir benyttet, dette vil variere. Varslingstjeneste før sprengningene vil også bli etablert.

Frokostseminar 18. februar med temaet Sikkerhet – kompetanse – trygghet

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar 18. februar 

Sikkerhet – kompetanse – trygghet
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet?

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det første frokostseminaret i 2020 handler om sikkerhet, kompetanse og trygghet og arrangeres tirsdag 18. februar kl. 0830-1000 i Stort auditorium, Lauritz Meltzers hus (SV-bygget). Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering av kaffe/te og et halvt rundstykke fra kl. 0815. HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
0830 – Velkommen, v/universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
0835 – Sikkerhet – systemer og suksessfaktorer, v/seniorrådgiver ved eiendomsavdelingen Steffen Hauge Wolff
0850 – Bygging av sikkerhetskultur – hva kan du selv bidra med? v/seksjonssjef ved HMS-seksjonen, HR-avdelingen Roar Nese
0910 – Du og jeg – en fare for sikkerheten? v/sjefsingeniør ved IT- avdelingen Sidsel Storebø
0925 – Brannsikkerhet ved UiB, v/overingeniør, brann- og sikkerhetsingeniør ved eiendomsavdelingen Tore Reigstad
0940 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7826961
Velkommen!

Ny organisering for Bedriftshelsetjenesten

Fra 1. januar 2020 er Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.

Formålet med den nye organiseringen er å synliggjøre BHTs tjenester for universitetets ansatte i større grad, samtidig som bedriftshelsetjenestens frie og uavhengige rolle i arbeidsmiljøspørsmål tydeliggjøres. Endringen er et resultat av en utredning som ble gjennomført på vegne av universitetsledelsen og arbeidsmiljøutvalget ved UiB i 2019.

Som tidligere finnes utfyllende informasjon om de ulike BHT-tjenestene på HMS-portalen, og alle universitetets ansatte og ledere er velkommen til å ta kontakt ved behov.

Leder for Bedriftshelsetjenesten er Bente Nilsen Hordvik.

E-post til Bedriftshelsetjenesten: bht@uib.no (ikke send konfidensielle personopplysninger per e-post)
Besøksadresse: Christiesgate 20, inngang mot Muséplass

Vernerunder 2019

Årets vernerunde står på trappene og vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste ukene. HMS-skjema sendes snart ut og har du noe spesielt å melde fra om kan du gjøre det der. Hvis ikke, sees vi uansett på vernerunden!

Minner om at K1 har følgende verneombud:
Administrasjon og vitenskapelige stillinger: Siri Sagen Trosvik
Dyreavdelingen: Suzanne Brandt, vara: Helen Eikeseth Otterå
Lab/teknisk: Hanne Linda Nakkestad, vara: Solrun Steine

Ta kontakt dersom du har spørsmål. Mer informasjon om vernerunde finner du her.

Frokostseminar 20. november: Arbeidsmiljø – bærekraft – miljø

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet?

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det sjette frokostseminaret arrangeres onsdag 20. november kl. 0830-1000 i Egget på Studentsenteret. Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering av kaffe/te og et halvt rundstykke fra kl. 0815. HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
0830: Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
0840: Små skritt gir stor gevinst – hverdagsklima ved førsteamanuensis Kikki F. Kleven
0905: UiB som miljøfyrtårn ved seniorrådgiver Inki Brown fra Emisoft
0920: Klimanøytralt universitet ved overingeniør Helene Wiken, seksjon for HMS, beredskap og BHT ved HR avdelingen
0935: Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Trykk her for påmelding innen 18. november.

Velkommen!

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte / First aid course for laboratory employees

Informasjon om kurset og program:
Norsk tirsdag 3. desember: https://www.uib.no/hms-portalen/131031/f%C3%B8rstehjelpskurs-laboratorieansatte
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7460399
Program: finner du her

Information about the course and program:
English Wednesday 4th December: https://www.uib.no/en/hms-portalen/131032/first-aid-laboratory
Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7466622
Programme: you can find here

Frist for påmelding er 22. november 2019/ Registration deadline is 22nd November 2019

Velkommen! / Welcome!

colourbox.com