HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2023-2024:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Verneombud 2023-2024

Nytt år, nye muligheter, sies det. ‘

Nå er våren snart på plass, og vi får noen nye verneombud på K1. Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De har også har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. Verneombudene for perioden 2023-2024 er som følger:

Kontoraktivitet
Hoved: Mareike Mannigel (ny)
Vara: Siri Sagen Trosvik

Laboratorieaktivitet
Hoved: Solrun Steine
Vara: Unni Larsen

Dyreavdelingen
Hoved: Beate Kluge (ny)
Vara: Helen Eikeseth Otterå

Kollegaene ved K1 takker både gamle og nye verneombud for at tar på seg dette viktige vervet!

Arbeidsmiljøpris ved Universitetet i Bergen 2022

Universitetet i Bergen har i sin reviderte strategiplan «Kunnskap som former samfunnet» klare målsettinger for utvikling av arbeidsmiljøet. Som ledd i dette arbeidet ble det i 2020 etablert en årlig arbeidsmiljøpris i form av diplom og prispott på til sammen kr 75.000 til én eller flere prisvinnere.

For nærmere informasjon om arbeidsmiljøprisen ved UiB viser vi til nettsidene.

Arbeidsmiljøprisen i 2021
Vinnerne i 2021 var Kristin Holtermann, Sigrunn Eliassen, Anne Bjune ved Institutt for biovitenskap for sitt arbeid med digitale lærermøter. Prisen ble delt ut på HR-dagen i Aulaen 24. mars.

Hvem kan motta prisen?
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet eller har innført andre gode HMS-tiltak.

Frist for å fremme forslag
Fristen for å nominere kandidater er satt til 11. desember. Forslag sendes inn via digitalt nomineringsskjema.

Jury
Juryen består av rektor, universitetets hovedverneombud, universitetsdirektør / HR-direktør og ett medlem av AMU. HR-avdelingen ivaretar sekretærfunksjoner.

Prisutdeling
Nærmere informasjon om tidspunkt og sted vil komme senere.

Vi ser frem til å motta forslag til gode kandidater til arbeidsmiljøprisen i 2022!

Vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn
HR-direktør

Ingve Bergheim
seksjonsleder

Har du forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen?

Det medisinske fakultet lyser ut arbeidsmiløprisen til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2022.

Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel? Da kan dette bli dem.

Nominasjon eller søknad sendes med frist 9. desember 2022:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12728153

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 22. februar 2023, og vinneren tildeles:

  • Heder og ære!
  • Diplom
  • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2022 kriterier

Vi ser fram til mange gode forslag!

Med beste hilsen

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør
Heidi Annette Espedal,
Hovedverneombud MED Lise Skålvik Amble,
HMS-koordinator MED Ørjan Leren og fakultetets HMS-utvalg

Digitalt frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Digitalt frokostseminar

Foto: Colourbox / Stockyimages

22. november arrangerer vi høstens andre og årets siste frokostseminar.

Arbeidsmiljølovens formåls paragraf vektlegger at virksomhetene skal legge til rette for et godt ytringsklima. Ved UiB står debatt og meningsbryting sentralt. Dette går igjen både i forskning, undervisning og er en del av formidlings og samfunnsoppdraget.

Ytringsfrihet en forutsetning, men hvordan bygger man god ytringskultur? Hvordan er sammenhengen mellom akademisk ytringsfrihet og arbeidsmiljø i en verden med sosiale medier og en stadig mer polarisert politisk debatt? Hvilke utfordringer truer den akademiske ytringsfriheten, og når truer ytringene arbeidsmiljøet? Er akademisk ytringsfrihet en grunnpilar eller en trussel for et godt arbeidsmiljø i akademia?

Vi har invitert førsteamanuensis i jus ved UiO og leder for Kierulfutvalget, Anine Kierulf, Margareth Hagen rektor UiB og professor i økonomi og leder av Forskerforbundet ved UiB Steinar Vagstad som bidragsytere til frokostseminaret.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 22.november kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt mandag den 21.november

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2021-2022:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Digitalt frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø – 19. mai

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar torsdag 19. mai på Zoom kl.08.30-10.00

Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte, og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Torsdag 19. mai arrangerer vi årets andre frokostseminar der vi retter søkelyset mot psykisk helse i akademia. Spesielt rundt stipendiatgruppen har åpenhet omkring dette vært tema de siste årene. Hvilke utfordringer er spesielle for denne gruppen? Kan karriereveiledning være med å bygge et godt arbeidsmiljø ved UiB? Hvilke tilbud har BHT?

Vi har invitert professor Ellen Lexerød Hovlid ved Høgskulen i Volda, stipendiat Ingrid Ovidia Moe Telle fra Institutt for økonomi, seniorrådgiver/karriereveileder ved UiB Ferd, Ellen Hagen, og fra BHT bedriftsfysioterapeut Kjersti Nygård, til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 19. mai kl. 08.30-10.00 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen onsdag 18. mai.  

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitetets hovedverneombud (UHVO) UiB
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Obligatorisk brannvernopplæring 2022

Dette er en påminnelse om at alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring som består av digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Dette kravet er lovfestet i Brannloven og HMS-forskriften.

Så langt har 30% av K1 sine ansatte gjennomført opplæringen.

Dere som har hovedstilling ved et av helseforetakene behøver selvfølgelig ikke å ta brannvernopplæring ved UiB dersom dere har gjennomført kurs i regi av hovedarbeidsgiver. Det som er viktig er at dere faktisk får opplæringen og ikke hvor dere tar den.

UiB har gode nettsider til informasjon og opplæring i brannsikkerhet: https://www.uib.no/hms-portalen/76539/brannvern

Vennlig hilsen
Jorunn
administrasjonssjef

Colourbox.com

Påminnelse om å gjennomføre obligatorisk brannvernkurs

Kjære alle,

UiB har innført digitalt brannvernkurs som er obligatorisk for alle. I tillegg skal alle gjennomføre praktisk slukking og vi skal sende ut informasjon om når disse kursene går.

Du skal ha mottatt en e-post fra teknisk industrivern om TIV Nettkurs – digitalt brannvernkurs.

Du logger deg inn med Feide (IKKE opprett passord via e-posten du fikk tilsendt): https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

Skulle du få noen problemer eller har spørsmål, kan support kontaktes på: support@tiv-kurs.no eller telefon: 93013608 (Michel Samdal).

Lykke til med kurset.

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
adm.sjef

Colourbox.com

Frokostseminar 11. februar: Arbeidsplassen – arbeidsfelleskap – arbeidsmiljø

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar fredag 11. februar på Zoom kl. 08.30-10.00

Arbeidsplassen – arbeidsfelleskap – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

11. februar arrangerer vi årets første frokostseminar, og denne gang stiller vi følgende spørsmål:

Hva er den gode arbeidsplassen? Hva gjør en arbeidsplass god, og hva skaper et godt arbeidsmiljø? Hvorfor jobber vi i akademia? Hva gjør at vi synes det er så kjekt å jobbe her? Hva skal til for å trives, eller hva gjør at vi trives på en arbeidsplass?

Vi har invitert senioringeniør Jon Steine fra IT-avdelingen, dekan Gunn Mangerud fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og førsteamanuensis Helga B. Urke fra Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 11. februar kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding innen 10. februar her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11988046

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Påminnelse: Arbeidsmiljøpris ved UiB 2021

Universitetet i Bergen har i sin reviderte strategiplan «Kunnskap som former samfunnet» klare målsettinger for utvikling av arbeidsmiljøet. Som ledd i dette arbeidet ble det i 2020 etablert en årlig arbeidsmiljøpris i form av et diplom og 75 000 kroner.

For nærmere informasjon om arbeidsmiljøprisen ved UiB viser vi til nettsidene.

Arbeidsmiljøprisen i 2020
Arbeidsmiljøprisen for 2020 ble delt mellom to prisvinnere: Institutt for geovitenskap for sin seminarserie «Geolunch» og Jon Steine for sitt arbeidsmiljøarbeid for hele UiB som leder av IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA. Fjorårets pris ble delt ut på UiBs julesending fra Aulaen i 17. desember, les mer om den her.

Hvem kan motta prisen?
I forbindelse med lanseringen ble det gitt nærmere informasjon om ulike arbeidsmiljøtiltak som vil kunne bli belønnet gjennom prisen. I 2021 er det naturlig å belønne enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet under koronapandemien.

Frist for å fremme forslag
Etter gjenåpningen av UiB som fast arbeidsplass etter koronapandemien kan forslag til prisvinnere nå drøftes i ulike fysiske kollegafellesskap i tiden fremover. Fristen for å nominere kandidater blir derfor i år forlenget til 10. desember for å gi rom for dette. Forslaget må sendes inn via digitalt nomineringsskjema.

Jury
Juryen består av rektor, universitetets hovedverneombud, universitetsdirektør/HR-direktør og ett medlem av AMU. HR-avdelingen ivaretar sekretærfunksjoner.

Prisutdeling
Prisutdelingen vil skje på HR-dagen 16. februar i Universitetsaulaen. Nærmere informasjon om tidspunkt og program vil komme senere.

Vi ser frem til å motta forslag til gode kandidater til arbeidsmiljøprisen i 2021!

Vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn, HR-direktør
Ingve Bergheim, seksjonsleder

Påminnelse: Invitasjon til K1s HMS-dag 25. november

Kjære kollegaer,

Velkommen til K1s HMS-dag 25. november 2021!

Tid: 25. november, kl. 11.30-14.15
Sted: Auditorium AHH

Programmet er nå klart:

11.30-12.15: Lunsj i vrimlearealet utenfor aud. AHH
12.15-12.45: Velkommen, presentasjon av HMS-utvalget og ARK-status
12.45-13.15: Diskusjon i grupper: Hvordan kan vi få flere møtepunkt? Hvordan kan vi bli bedre på kommunikasjon?
13.15-14.00: «Trygghet i team» ved Bård Fyhn, stipendiat ved Norges Handelshøyskole
14.00-14.15: Info fra HMS-utvalget og avslutning

Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11532758

Påmeldingfrist er 22. november.

Håper vi sees der – velkommen!

Beste hilsen HMS-utvalget ved K1
May Britt Kalvenes, Solrun Steine, Siri S. Trosvik, Kjetil Harkestad, Gry Bernes, Kjell-Morten Myhr og Jorunn Skei

Arbeidsmiljøpris ved UiB 2021

Universitetet i Bergen har i sin reviderte strategiplan «Kunnskap som former samfunnet» klare målsettinger for utvikling av arbeidsmiljøet. Som ledd i dette arbeidet ble det i 2020 etablert en årlig arbeidsmiljøpris i form av et diplom og 75 000 kroner.

For nærmere informasjon om arbeidsmiljøprisen ved UiB viser vi til nettsidene.

Arbeidsmiljøprisen i 2020
Arbeidsmiljøprisen for 2020 ble delt mellom to prisvinnere: Institutt for geovitenskap for sin seminarserie «Geolunch» og Jon Steine for sitt arbeidsmiljøarbeid for hele UiB som leder av IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA. Fjorårets pris ble delt ut på UiBs julesending fra Aulaen i 17. desember, les mer om den her.

Hvem kan motta prisen?
I forbindelse med lanseringen ble det gitt nærmere informasjon om ulike arbeidsmiljøtiltak som vil kunne bli belønnet gjennom prisen. I 2021 er det naturlig å belønne enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet under koronapandemien.

Frist for å fremme forslag
Etter gjenåpningen av UiB som fast arbeidsplass etter koronapandemien kan forslag til prisvinnere nå drøftes i ulike fysiske kollegafellesskap i tiden fremover. Fristen for å nominere kandidater blir derfor i år forlenget til 10. desember for å gi rom for dette. Forslaget må sendes inn via digitalt nomineringsskjema.

Jury
Juryen består av rektor, universitetets hovedverneombud, universitetsdirektør/HR-direktør og ett medlem av AMU. HR-avdelingen ivaretar sekretærfunksjoner.

Prisutdeling
Prisutdelingen vil skje på HR-dagen 16. februar i Universitetsaulaen. Nærmere informasjon om tidspunkt og program vil komme senere.

Vi ser frem til å motta forslag til gode kandidater til arbeidsmiljøprisen i 2021!

Vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn, HR-direktør
Ingve Bergheim, seksjonsleder