Om K1-nytt

K1-nytt er nyhetsbrevet til Klinisk institutt 1, og utkommer annenhver uke.

Redaksjonen består av:

Herr redaktør, Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Ta gjerne kontakt med oss på hvis du har innspill, kommentarer eller spørsmål.