Hei alle

Vi vet at vi går trangere tider i møte og dette gjelder også fakultetet og K1. I tillegg får Forskningsrådet kutt i sine bevilgninger som vil resultere i færre og mindre bevilgninger. Selv om nåløyet nå er trangere, må vi allikevel fortsatt søke. Videre er det kanskje nå større sjanse for gjennomslag i EU-prosjekter som Horizon Europe. Husk at Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FiA) og våre forskningsrådgivere står klare til å hjelpe.

Fakultetet er i ferd med å etablere en «studentportal for forskning». Flere av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere. Ikke minst er det interessant å ha med klinikere som allerede kombinerer klinikk med forskningsaktivitet. Tanken er å registrere de som er interessert på en webside som studenter kan besøke. Håper det er stor interesse for dette.

Ønsker dere alle en riktig fin pinse 😊

Vennlig hilsen
Christian Vedeler
instituttleder

Utlysning av HMS-midler 2022

Det medisinske fakultet inviterer ansatte ved Det medisinske fakultet til å søke om HMS-MIDLER for tiltak innen virksomheten.

Hovedfristen er onsdag 17. august, mens den interne fristen til K1 er fredag 12. august. Søknader sendes til Jorunn Skei (jorunn.skei@uib.no) og må inneholde:
– Navn
– E-post
– Seksjon/Forskergruppe
– Hva det søkes om HMS-midler til
– Beløp i kr. inkl. mva
– Begrunnelse for søknaden

Fakultetet har satt av inntil kr. 150.000 for HMS-midler i 2022 med 50% egenandel for instituttene på søknader som blir innvilget.

Fakultetets HMS-utvalg vil foreta en vurdering og prioritering av de innkomne søknadene.

Eksempler på tiltak som har fått støtte av fakultetets HMS-midler tidligere:
• Hjertestarter, førstehjelp/akuttbag til fellesareal
• HMS-relatert lab.utstyr som brannskap, CO2-måler, etc
• Treningsmateriell til felles trening i arbeidstiden (matter, strikker, vekter)

HMS-utvalget prioriterer søknader som gjelder:
• Tiltak for felles bruk – ikke bare en gruppe, men tiltak som er nyttig for mange

Det gis ikke støtte fra fakultetets HMS-midler til tiltak som det naturlig kan søkes om fra UiBs Klimafond. Det gis heller ikke støtte til møteaktivitet/samlinger eller driftsrekvisita som vanligvis dekkes av enhetenes ordinære driftsbevilgninger.

Undervisningspris til Seksjon for ernæring

Under Undervisningsdagen for K1&K2 18. mai ble Seksjon for ernæring tildelt Undervisningsprisen ved K1. Professor Jone Trovik fikk Undervisningsprisen ved K2.

Undervisningsprisene tildeles en underviser eller et undervisningsmiljø som har utmerket seg innen undervisning i det foregående året.

I begrunnelsen for tildelingen til Seksjon for ernæring ble det blant annet trukket frem en imponerende stor utvikling innen undervisningsfeltet med nye undervisningsmetoder og at flere av bachelor- og masteroppgavene har blitt publisert på nasjonalt eller internasjonalt nivå ved siden av studiet – gjennom en felles stor innsats av studenter og veiledere.

Det ble også blant annet trukket frem at arbeidet med forskerutdanning har blitt anerkjent med tilslag til en nasjonal forskerskole i ernæring, NutriNOR, som har oppstart i 2022.

Vi gratulerer! 

Fra venstre: Førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise, professor og leder for Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied, førsteamanuensis Randi Tangvik og professor og leder for Seksjon for ernæring, Jutta Dierkes, tok imot prisen på vegne av ernæringsmiljøet. Foto/ill.: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2021-2022:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Kjære alle sammen

Håper alt står bra til. Det skjer masse i instituttledelsen som jeg synes er spennende å være med på. Vi jobber nå blant annet med forlengelse av bistillinger ved K1, og nytilsettinger. Nytilsettingene er i stor grad knyttet til Vestlandslegen. Det er et stort prosjekt som også krever flere ansatte på samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde. I første omgang blir det tilsatt nye kollegaer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Instituttet har hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen. Kjetil gjør en imponerende innsats med oppfølging av ph.d.-kandidater og med gjennomføringen av disputaser. På møtet var én av sakene som ble diskutert ulike former for pliktarbeid for stipendiater med UiB-stipend. NorDoc ph.d.-konferansen ble presentert. Tema er «Sustainability in health» og avholdes 17.-18. juni i Bergen. Ph.d.-kandider kan få 2 studiepoeng ved å presentere sitt forskningsprosjekt her. Nærmere informasjon finnes i denne utgaven av i K1-nytt.

Minner igjen om K1/K2 Undervisningsdagen 18. mai kl. 12 i AHH. Her blir det også utdeling av undervisningspriser.

Jorunn og jeg har fortsatt med vår besøksrunde på instituttet, og 10. mai var vi ved Dyreavdelingen. Dette er også en flott enhet ved K1. For meg som nybakt instituttleder er det viktig å høre om muligheter og utfordringer ved våre ulike seksjoner.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin helg snart og ikke minst god 17. mai!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Påminnelse om Undervisningsdagen K1&K2 18. mai

Vi minner om Undervisningsdagen K1&K2 18. mai, samt påmelding til lunsjen kl. 12.00 som har frist i dag 12. mai. Meld deg på her.

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Velkommen!

Søknader – Kreftforeningen (KF)

Har du planer om å søke forskningsmidler fra Kreftforeningen?
Søk forskningsmidler – Kreftforeningen

Les grundig gjennom KF sine kriterier og anbefalinger. Vi ber deg også kontakte instituttet ved Christian eller Jorunn, så vi kan sørge for at du får hjelp fra en prosjektøkonom og forskningsrådgiver.

Lykke til!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

Foto/ill.: kreftforeningen.no

Påminnelse om ferieavvikling 2022

Takk til alle som nå har registret hovedferien! Har du ikke registret sommerferie enda, så ber vi deg gjøre det nå.

Vi minner om at hovedferieperioden er mellom 15. mai og 15. september og det forventes at vi har avviklet fire uker ferie før tiden for avvikling av hovedferien er over – én uke vår og tre uker i hovedferien. Det er fint om du planlegger resten av ferien også. Frist for å registrere restferien er 1. oktober.

Søknad om ferie legges inn i HR-portalen som vanlig. Ferie skal avklares med nærmeste leder og dere må legge inn merknad om dette i søknaden.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(I DFØ-portalen må du må logge deg på via Feide for å få tilgang til DFØ lønn og regnskap.)

Beste hilsen
Jorunn

Foto/ill.: colourbox.com

Hei og vel overstått påske

Våren er i anmarsj og vi går en deilig årstid i møte. Dere fikk kanskje med dere statsråd Ingvild Kjerkol sitt besøk på Alrek Helseklynge 19. april? Tema var «morgendagens helsetjeneste». Nøkkelord var desentralisering, teamarbeid og digitalisering. Deretter var det presentasjon av TVEPS og paneldebatt.

Jorunn og jeg besøkte Senter for ernæring 26. april i Glasblokkene hvor senteret er lokalisert. Vi er veldig imponert over hva senteret har fått til siden det ble etablert for 5 år siden. Videre var det interessant for oss å få vite hvilke utfordringer senteret står overfor. Vi planlegger å besøke hver enkelt seksjon og fagområde på K1 etter tur, helst mandager en time rundt lunsj. Ta gjerne kontakt for å avtale tid.

Ukens høydepunkt var Fakultetets dag som ble arrangert i går. Per Bakke redegjorde kort for «rikets tilstand». Deretter var det premieutdelinger. K1 fikk god uttelling og vi gratulerer masse til:
– Martin Biermann som ble merittert underviser
– Øyvind Ulvik som fikk pris for fremragende tiltak innen utdanning
– Ivar Austevoll som fikk pris for beste publikasjon
– Ida Herdlevær som fikk pris for beste ph.d-arbeid

Bak disse bragdene står et flott støtteapparat som også fortjener all ære. Sammen utgjør vi et flott team!

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai som vi håper mange vil delta på. Dere finner mer informasjon om dette i K1-nytt i dag.

Beste hilsen
Christian Vedeler
instituttleder