Verneombud for perioden 2023-2024

  • Administrative og vitenskapelige stillinger: Mareike Mannigel , vara: Siri Sagen Trosvik
  • Lab/teknisk ansatte: Solrun Steine, vara; Unni Larsen
  • Dyreavdelingen: Beate Kluge, vara: Helen Eikeseth Otterå