Velferdstilbud

UiB har mange velferdstilbud for sine ansatte. Mer info om aktuelle velferdstilbud finner du på UiBs ansattsider.

For å motta tilbudene direkte på din e-post kan du melde deg på denne listen.