Kjære alle – i utfordrende koronavirus-tider

Vi har nå hatt to uker med et nedstengt UiB med mange nye utfordringer, særlig knyttet til flytting av undervisning til elektroniske plattformer, nedstenging av forskningslaboratorier, gjennomføring av «elektroniske» disputaser og en ny arbeidssituasjon med hjemmekontor for mange.

For undervisningen har det vært et stort engasjement fra mange ved vårt institutt, særlig fra «IT-superbruker» Marte Bjørk, studiekonsulentene, undervisningsleder Ingfrid Haldorsen, med tillegg fra semesterstyreledere, seksjonsledere og fagansvarlige. UiB har opprettet nyttige og funksjonelle nettsider (https://www.uib.no/korona), med god brukerstøtte for både ansatte og studenter for hjelp til undervisning og hjemmekontor.

Canvas/MittUiB (https://mitt.uib.no/) har en nøkkelfunksjon i undervisningen hvor vi kan kommunisere med studentene og får tilgang til nye prioriterte elektroniske verktøy; Zoom og Kaltura. Kommunikasjonsflyten om nye verktøy har vært noe utfordrende med utallige e-poster, men dette er nå blitt mye bedre gjennom opprettelse av en egen Teams-gruppe for K1-underviserene https://teams.microsoft.com/_#/school//?ctx=teamsGrid. Om noen av dere ikke er registrert i denne – kan dere kontakte seksjonsleder eller Marte (Marte.Bjork@uib.no).

Korona-unntakstilstanden vil om noe tid være forbi, og da får vi tenke på dette som en periode hvor vi fikk en rask opplæring i elektronisk undervisning, og ha som målsetning at vi klarer å utnytte dette til videreutvikling av undervisning og pedagogisk kompetanse for oss alle.

Nedstengningen av forskningslaboratoriene er en økende utfordring for mange. Forskningsprosjekt forsinkes og særlig stipendiater, som er avhengige av laboratorieforsøk for videre fremdrift i arbeidet i en tidsavgrenset stipendperiode, er dette utfordrende. Da gjelder det å bruke tiden strategisk for dem som kan skrive artikler og begynne på sammenskrivingen. Det arbeides med kompensasjonstiltak for dem som rammes særlig av dette – og mer informasjon vil snarlig være tilgjengelig. Teknisk personale oppfordres til å arbeide med oppdatering av metodekunnskap og forskningsprotokoller, gjennomgang av institutt og forskergruppe-nettsider og liknende. Forskergruppeledere med ansvar for eksternfinansierte prosjekter bør ta kontakt med finansieringskilder, som eksempelvis NFR, og høre hvordan en skal melde ifra og forholde seg til forsinkelser i fremdriften for prosjektene.

Disputas-aktiviteten ser ut til å bli rekordhøy denne våren. Dette har også gitt oss nye utfordringer ved at disse også nå må gjennomføres på elektroniske plattformer. Tilbakemeldingen er foreløpig at dette ser ut til å fungere fint, og at det faktisk kan se til at vi får flere tilhørere enn det som er vanlig på disputaser ved at en kan følge disse på nett. Det kreves imidlertid noe mer og annerledes forberedelser, men vi får god hjelp, koordinert av vår PhD-koordinator Kjetil Harkestad (Kjetil.Harkestad@uib.no)

Påsken nærmer seg – og vi håper at situasjonen er mer avklart når vi er tilbake fra påskeferien. Men vi må imidlertid være forberedt på at korona-tiltakene kan strekke seg utover våren og frem mot sommeren. Det er derfor viktig at vi tilpasser våre arbeidsrutiner til den nye situasjonen. Det er også viktig at vi alle holder oss oppdaterte om anbefalinger og aktuelle tiltak på informasjonsnettsidene til UiB og for dem av oss som også jobber ved sykehusene følger med på tilsvarende nettsider der.

Vi takker alle for stor innsats i krevende tider. Lykke til i det videre arbeidet og god hjemme-påskeferie når den kommer om drøyt en ukes tid.

Beste hilsen
Jorunn & Kjell-Morten

Velfortjente vinnere av årets Utdanningspris

Vinnerne av årets Utdanningspris, som opprinnelig skulle ha blitt annonsert på Fakultetets dag, er nå klar:

Anne Berit Guttormsen, Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge er tildelt årets Udanningspris pålydende kr. 50.000,- for deres innsats med å lage fremragende undervisning innenfor akuttmedisin.

Prisen vil bli delt ut på en utsatt Fakultetes dag, som foreløpig ikke er avklart når blir i disse usikre koronatider.

Vi gratulerer! Og kan røpe at de fikk hele 1/3 av alle nominasjonene som var kommet inn!

colourbox.com

Digitalt arbeidsmiljø

HR-avdelingen har laget en samleside for ansatte og ledere om digitalt arbeidsmiljø og hvordan vi kan arbeide og samhandle på nye måter i den spesielle situasjonen vi er i. Sidene vil bli oppdaterte fortløpende. Ta en kikk for tips til blant annet gjennomføring av digitale møter, medarbeideroppfølging, ergonomi og digital rekruttering.

https://www.uib.no/hr/134619/digitalt-arbeidsmiljø

Foto/ill.: UiB, Foto: Silje Marie Bjerkeng

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.D.-hjørnet

Digitale disputaser ved K1

 

Universitetet gjennomfører nå alle sine disputaser digitalt som følge av koronautbruddet. Disputasene vil være åpne for publikum gjennom lenke til nettmøtet i pressemeldingen.

Les mer om ordningen på UiB sine sider sentralt.

Dersom dere skal delta i digitale disputaser ved K1, og har spørsmål om hvordan dette gjennomføres, ta kontakt med Ph.D.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad.


Nye doktorgrader

 

Kim Christian Danielsson disputerte den 13. mars 2020 med avhandlingen «Maternal epilepsy and antiepileptic drug treatment, outcomes in pregnancy and delivery«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!


Kommende disputaser


Marianne Lundervik Bøthun

Hovedveileder: professor Christian A. Helland
Medveileder: professor emeritus Lars Thomassen

Prøveforelesning: Fredag 3. april 2020 kl. 10.15
Sted:Bli med i Microsoft Teams-møte her

Oppgitt emne: «Cerebral arterio-venous malformations, pathophysiology, hemodynamics and treatment»

Disputas: Fredag 3. april 2020 kl. 12.15
Sted:Bli med i Microsoft Teams-møte her

Avhandlingens tittel: “Carotid intima-media thickness and cerebrovascular vasoreactivity in patients with intracranial aneurysms. A sonographic study of potential predictors for aneurysm rupture risk and delayed cerebral ischemia”

1. opponent: professor Erwin Stolz, Justus-Liebig-Universität Giessen, Tyskland
2. opponent: professor Angelika Sorteberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Trude Gundersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Morten Lund-Johansen

Åpent for alle interesserte

 

Hanna Fjeldheim Dale
Hovedveileder: Professor Gülen Arslan Lied
Medveiledere: Professor Jan Gunnar Hatlebakk, professor Trygve Hausken og førsteamanuensis Dag Arne Lihaug Hoff

Prøveforelesning: Fredag 3. april 2020 kl. 10.15
Sted: Bli med i Microsoft Teams-møte her

Oppgitt emne: «The role of gut microbiota in inflammatory bowel disease (IBD): a potential treatment target?»

Disputas: Fredag 3. april 2020 kl. 12.15
Sted: Bli med i Microsoft Teams-møte her

Avhandlingens tittel: “Health effects of supplementation with cod protein hydrolysate. Impact on glucose metabolism and appetite in healthy subjects and gut health in irritable bowel syndrome”

1. opponent: førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Universitetet i Oslo
2. opponent: professor Henrik Rasmussen, Aalborg Universitetshospital, Danmark
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Simon E. Nitter Dankel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes

Åpent for alle interesserte

 

Har du ledig tid på hjemmekontoret?

UiB har mange gode nettbaserte kurs. Spesielt for Office-pakken og ulike administrative systemer, men også for HMS. Ta en kikk på IT-avdelingens hjelpesider. Bruk søkefunksjonen så finner du mye nyttig! 

Her er andre nyttige lenker i disse dager:
Koronavirus – informasjon til ansatte
Opplæring: Digital arbeidshverdag
E-læringskurs for UiB-ansatte
Innlogging på Mitt UiB

Refusjon av kansellerte reiser og billetter

Vi får en del spørsmål om hvordan man fører og konterer kansellerte reiser og billetter. Kriteriet er at man først må følge veiledningen slik den er beskrevet på UiBs hjemmeside, Koronavirus – informasjon til studenter og ansatte (kontakte reiseforsikring, avbestilling etc.). Se: uib.no/korona

Hvis veiledningen er fulgt og det fremdeles er kostnader som må betales, dekkes dette av UiB. Dette må dokumenteres i reiseregningen. Ta kontakt med din økonom dersom du er i tvil om hvordan reiseregningen din føres og/eller konteres.

Link til veiledningen for føring av kansellerte reiser og billetter: https://www.uib.no/korona/134459/veiledning-ved-reiser-og-avbestillinger

Hilsen Økonomiavdelingen ved K1

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet