Kjære alle

Ved K1 har vi ansvar for bl.a. OSKE MED6 som etter måneder med god planlegging og tilrettelegging ble gjennomført 16.06 med stor entusiasme. Dette er svært ressurskrevende og hele 168 studenter gjennomførte denne OSKE’en og et enda større antall «hjelpepersonell» med pasienter, eksaminatorer, sensorer og administrativt personell – ikke minst nesten hele K1-administrasjonen – sørget for at alt gikk på skinner. Studentene gikk gjennom 17 poster og var svært fornøyde med det faglige innholdet og logistikken rundt eksamen. Det gir en stor selvtilfredsstillelse å kunne klare å gjennomføre en slik eksamen med så godt resultat. All honnør til K1-administrasjonen for en kjempestor innsats og et supert teamarbeid.

I tillegg til OSKE MED6 er andre semestereksamener gjennomført, og også her har dette gått veldig bra med stor takk igjen til K1-administrasjonen og til våre vitenskapelige kollegaer. Det gjenstår nå en del sensurarbeid. Dette er viktig for å måle studentenes kvalifikasjoner som fremtidige leger. Vi må passe på at våre studenter fra UiB utmerker seg bl.a. med faglig dyktighet. Er du utdannet cand.med fra UiB må det borge for kvalitet.

Masse gratulasjoner til Senter for ernæring for flott innsats denne våren med uteksaminering av 22 bachelorstudenter i human ernæring, 3 masterstudenter i human ernæring og 17 masterstudenter i klinisk ernæring!

Noe som er litt mindre hyggelig er at grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED vil fakultetet iverksette følgende tiltak relatert til rekrutteringsstillingene (phd.- og postdoc-stillinger):
1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten 2022.
2. Det vil bli lyst ut 3 phd-stillinger høsten 2022 forbeholdt forskerlinjestudenter.
3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger våren 2023 vil bli truffet mot slutten av høsten 2022 når vi ser hvordan økonomien utvikler seg.
4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader vil bli innfridd, men ansettelse i slike stillinger høsten 2022 må utsettes til tidligst 1. januar 2023.
5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten 2022, kan dette gjennomføres.
6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter (https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen.

Det understrekes at dette er midlertidige tiltak.

Vi gleder oss til sommerferie snart. I den forbindelse må alle huske å registrere ferieønsker i Selvbetjeningsportalen. Fristen var 1. mai, og det er fortsatt noen som ikke har registrert ferien for 2022. Arbeidsgiver skal ha oversikt over dette, samt at ikke-registrert ferie slår negativt ut på budsjettet. Derfor er det veldig viktig at dette gjøres snarest.

Som ny instituttleder synes jeg at det er spennende og givende å arbeide med nye utfordringer. Det er kjekt å treffe nye medarbeidere og ikke minst jobbe i en veldrevet og entusiastisk administrasjon. Vi er en stor gjeng på hele K1, og jeg takker alle sammen for godt lagspill.

Jeg ønsker dere alle en velfortjent sommerferie snart 😊

God sommer,
Christian
Instituttleder

OSKE12: Takk for denne gang!

Den praktiske stasjonseksamen OSKE12 for medisinstudentene på siste semester ble avholdt onsdag 8. juni. BB-bygget var fult av spente studenter, frivillige pasienter, eksaminatorer og administrativt personale. Denne gang var første OSKE12 etter pandemien med felles lunsj i vrimle, noe som var etterlengtet.

Vi vil takke alle, som i en travel hverdag, tok seg tid slika det nok en gang ble en vellykket eksamen. Vi hadde ikke klart det uten dere! I skrivende stund sitter eksamenskomiteen og vurderer de endelige resultaten. Alt i alt gikk det veldig bra, og vi får snart rn rekke nye leger og kolleger som klar for et spennende yrkesliv.

Sniker inn litt reklame for neste OSKE12, 7. desember. Håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette også 😊

Pulje med glade studenter, ferdig med deres siste eksamen i MED12. Foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen
Felleslunsj i vrimle – foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Faddervakt

UiB er opptatt av at velkomstuken i uke 33 skal bli en god opplevelse, både for byens nye studenter og alle andre bergensere. I den forbindelse trenger vi frivillige kolleger som kan stille opp som faddervakter og bidra til en trygg og hyggelig velkomstuke.

Faddervaktordningen fungerer som en natteravn-ordning med et vaktnummer studenter eller faddere kan ringe til ved behov. Som frivillig går man rundt i sentrum i grupper på ca. fire, observerer og passer på at alle har det fint under fadderuken. De frivillige vil gå med refleksvester i sentrum fra ca. kl. 22 til kl. 03 i fadderuken (15. – 20. august). Man hjelper også til med å dele ut mat og vann til de som ønsker det. I tillegg skal en sørge for at de som ønsker det følges hjem, til buss, i taxi eller liknende. Faddervaktene skal være støttende, og skal på ingen måte erstatte offentlige tjenester.

Vi oppfordrer alle våre kolleger til å bidra som faddervakt. Det er kjekt og sosialt å være faddervakt, samt uvurderlig viktig for UiB. Dersom du tenker dette er noe du vil bidra med, kan du melde deg på her: https://www.sammen.no/no/bergen/studentliv/faddervaktordningen .

Har du spørsmål, ta kontakt med: faddervaktene@sammen.no – Det er studentsamskipnaden Sammen som organiserer og koordinerer faddervaktordningen.


Enlist as a Welcome Week Watch!

UiB wants to make sure that the Welcome Week, 15. – 20. August is good experience, both for the arriving students and the other inhabitants of Bergen. In this regard, we are looking for volunteer colleagues to enlist as “Welcome Week Watch”.

As a Welcome Week Watch you are patrolling the city center together with three other colleges in shift lasting form approximately 22.00 until 03.00. Your job is to observe and make sure that everyone is safe. The volunteers will wear high-visibility vests.

As a watch, you also distribute food and water to those who need it, and make sure that people get home safely. This includes accompanying students that need it, to their home, bus, or taxi.

The job of the watch is to be a support for the student, and you are not supposed to replace other public services. The watch service will be organized with a call central, that the volunteers or the students can call if they need assistance or advise.

We encourage all our colleagues to contribute as a Welcome Week Watch. You get to know colleagues, and the service is important both for the students, Bergen and UiB as a whole.

If you want to contribute, sign up here: https://www.sammen.no/no/bergen/studentliv/faddervaktordningen (Norwegian only)

It is the student service organization Sammen that organizes and coordinates the Welcome Week Watch. If you have any questions, don’t hesitate to contact faddervaktene@sammen.no

Vil du være pasient hos en tannlegestudent?

Her har du eller noen du kjenner behov for tannbehandling? Da har du sjansen til god og rimelig behandling nå. Pasienter ved studentklinikken betaler ca. halv pris i forhold til hos vanlig tannlege. Studentene får veiledning av tannleger og spesialister ved avdelingen og godkjenner arbeidet underveis og til slutt.

Behandling hos oss er aktuelt for alle med behov for tannbehandling. Det er særlig ved avdelingene oral protetikk (kroner, broer og avtakbare tannproteser) og endodonti (rotfylling) det er mangel på pasienter til studentene våre.

Som pasient hos oss, må du kunne stille til behandling til samme tid (enten 8.15-11 eller 12.45-15.30) og ukedag i perioden du går til behandling.

Institutt for klinisk odontologi er et av tre læresteder i Norge som utdanner tannleger. Tannlegestudentene i 3.-5. studieår utfører tannbehandling på pasienter. For at tannlegestudentene våre skal få tilstrekkelig klinisk trening, er de avhengige av pasienter. Behandling hos student tar noe lenger tid enn hos en ferdigutdannet tannlege, men er til gjengjeld rimeligere.
Dersom dette kan være aktuelt for deg eller noen du kjenner, ta kontakt – pasient@uib.no – 55 58 66 00.

Foto: Caroline LM on Unsplash

Workshop on Single Molecule-based Super-resolution Microscopy

Workshop on Single Molecule-based Super-resolution Microscopy: from Acquisition to Analysis, from Theory to Applications

Dear Colleagues,

Are you studying proteins or RNAs in the plasma membrane, cytoplasm, nucleus, endoplasmic reticulum, or mitochondria? Are you curious whether these molecules move freely or undergo confined movement, how fast and how far far they move, how they are dynamically arranged at nanoscale resolution in live cells, or how they change behavior after a pharmacological stimulation or in a disease model? If so, then you should not miss this workshop at the Department of Biomedicine at UiB.

The core facility for Single-Molecule Localization Microscopy (SMLM) located at the Department of Biomedicine (UiB) has recently been opened to all users. SMLM is a state-of-the-art technology, which dramatically improves spatial resolution over standard, diffraction-limited microscopy. Major biological insights have been made using this technology into the spatial and temporal organization of proteins and nucleic acids within subcellular compartments (such as nucleus, cytoplasm and plasma membrane) at nanoscale resolution. To help potential users become familiar with this cutting-edge technology, we will organize at least two workshops (1st in 2022, 2nd in 2023) addressing both theoretical and experimental considerations for SMLM, including fluorescent labeling, sample preparation, hardware requirements, image acquisition, analysis in live cells. Several outstanding scientists, who have developed novel labeling/acquisition/analysis for single molecule-based super-resolution imaging of protein or RNA, have confirmed their participation. This is a great opportunity to have a face-to-face interaction with these scientists, and bring your research questions and get inputs from them.

For detailed information, see here.

For registration (FREE), please follow this link.

Registration deadline: 24th August 2022.

We look forward to your attendance!

Alrekdagene 2022 – Å skape samhandling, kunnskap og løsninger

Bli kjent med hva som foregår i klyngen! Delta på lansering av vår nye strategi og på startskuddet for Alrekpodden. I årets Alrekdager inviterer vi deg til å besøke Alrekpartnerene dine også utenfor Årstadveien 17, på nye Haraldsplass helsecampus og på Energisenteret i Glassblokkene. Vi utforsker VR, gamingteknologi og det økende ønsket og behovet for praksislæring. Vi kickstarter Alrekdagene 2022 med en «Day Zero» onsdag 21. september, der vi viser filmen «Nattebarn» – en film om å velge livet. Det blir regissørsamtale, innlegg og diskusjon på tvers av idrett, musikk, helsetjenester og akademia. For studenter og arbeidsliv arrangerer vi karrieretorg fredag klokken 14:00. Vi avslutter med forskningsnatten «En generasjon satt på spill?» på Spillhuset i Bergen. Der inviterer vi foreldre til kunnskapspåfyll for å gjøre kloke beslutninger om gaming og helse sammen med sine barn. Alrekdagene arrangeres i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen, og inngår i programmet til Innovasjonsuken OPP.

Programside finner du her.

CCBIO course CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research

Dear all

We are happy to invite you to the coming CCBIO course this fall: CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, as a fully digital event in Zoom.

This course focuses on the full panel of standard and advanced methods with relevance for cancer biomarker research. The intention is to provide an understanding of the various methodologies and their application in basic and translational cancer research. The course further covers relevant topics like optimal sample collection and biobanking.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and biobanking. The course will focus on methods to study biomarkers in tissue samples, blood samples, circulating tumor cells and DNA, and other biologic materials. Methodologies like PCR techniques, microarray, next-generation sequencing, bioinformatics and artificial intelligence, immunohistochemistry, in situ hybridization, protein ligation assays, Western blot and ELISA, tissue microdissection and proteomics, flow cytometry, flow and imaging mass cytometry, and biobanking will be presented. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will be discussed, as will the clinical applications.

Who: The course is open to researchers, postdocs, PhD students, master students, students enrolled in the Medical Student Research Program, and national and international students and researchers interested in the topic.

Place: Online on Zoom. Access links will be sent to the registered participants in due time.

When: September 27-29, 2022

Deadline/registration: September 1 for non-UiB students (reg. through Søknadsweb), and September 1 for UiB students (reg. through Studentweb) as well as for registration for non-ECTS participation.

Program: Preliminary program is available through this link.

Organizers: Lars A. Akslen and Agnete Engelsen have the academic responsibility, and Ingeborg Winge (ingeborg.winge@uib.no) is the course coordinator.

More information: on this website

Karrieredag for ph.d.-kandidater og postdoktorer 19. oktober

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Vi vil med dette informere om karrieredagen 2022 som vil bli holdt onsdag 19. oktober fra klokken 09.00 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Det serveres lunsj, og det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen!

Mvh
Ph.d.-koordinatorteamet


Career Day for all PhD candidates and postdocs at The Faculty of Medicine – Wednesday October 19th

Welcome to the career day for all PhD candidates at the Faculty of Medicine! It will take place on October 19th from 09.00 to 16.00 in auditorium 1, in the BB building at Haukeland. In addition to internal and external presenters, some of our earlier PhD candidates will update us on what they have done after graduating. Furthermore, there will be held several relevant workshops at the end of the day. Lunch will be served, and there will be good opportunities for mingling with your fellow candidates.

Detailed programme and information about registration will be sent later, but please save the date!

Regards,
The PhD coordinator team

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2022 – meld deg på!

  • Introduksjon til Endnote
  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til systematiske oversikter
  • Litteraturstudier for studenter

Kursene skal etter planen holdes som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:

Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Embase er derfor et viktig supplement til PubMed.

Introduksjon til systematiske oversikter (systematic reviews): Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Litteraturstudier for studenter: Kurset er til studenter som skal skrive litteraturoppgave som bachelor- eller masteroppgave, og som ikke har fått eget kurs som del av studieprogrammet. Vi går gjennom prosessen i en litteraturoppgave. Kurset dekker forberedelsene til et litteratursøk, hvordan du skal arbeide deg gjennom alle treff og hvordan du skal dokumentere metodene. Vi ser på noen eksempler og svarer på spørsmål.

Digitale helse-dager 2023 – vi gjentar suksessen!

I 2022 arrangerte vi en fulltegnet konferanse med dyktige innledere, engasjerte deltakere og interessante stands! Nå inviterer vi for andre gang til samskaping på tvers av forskning, utdanning og innovasjon! Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og på Vestlandet.

Programside finner du her.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Flavia Teodora Ioana Paunas disputerte den 3. juni 2022 med avhandlingen «Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto/ill.: Hans Jørgen Brun

Maria Fagerbakke Strømme den 8. juni 2022 med avhandlingen «Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth

Nina Elisabeth Hjorth disputerte den 10. juni 2022 med avhandlingen «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Arnav Das

Ridhima Das disputerte den 16. juni 2022 med avhandlingen «Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Eirik Dankel, Helse Fonna

Anna Gjerde disputerte den 16. juni 2022 med avhandlingen «Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth

Line Lindanger disputerte den 17. juni 2022 med avhandlingen «25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ny søknadsperiode på velferdshyttene, høsten 2022

Ny søknadsperiode for velferdshyttene høsten 2022

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for høsten 2022, i perioden 14.08.22-16.10.22.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.
Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte perioden eller avbestille perioden.
En avbestilling registreres ikke automatisk dersom man velger å ikke følge linken i tildelingsmailen.
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 01.07.22.
Trekningsdato er 04.07.22
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.

Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the fall 2022

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the fall season 2022, in the period August 14 to October 16.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period.
If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. A cancellation is not registered automatically if you choose not to follow the link in the allocation email.
Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information.

All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw.

The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is July 1.
The draw is July 4.
The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Vennlig hilsen/Regards,
Eiendomsavdelingen UiB
The Estate and Facilities Management division

Foto/ill.: UiB

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2021-2022:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet