God sommer!

Kjære alle,

Sommeren har  kommet og det er snart ferietid for de fleste av oss. Det er nedlagt stor innsats gjennom hele vårsemesteret i både undervisning, forskning, administrasjon og på lab fra alle ved K1 i godt og nødvendig samarbeid på tvers av institutter og fakultetet – samt med samarbeidene sykehus i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.

Det har særlig vært en god opplevelse å se den vellykkede gjennomføringen av OSKE-eksamener, som virkelig har vært en stor felles dugnad for fakultetet med bidrag fra mange samarbeidspartnere.

Vi nytter nå anledningen til å ønske alle en god og velfortjent sommerferie!

Beste hilsen  Jorunn & Kjell-Morten

Pris for internasjonalisering av utdanning

Foto: Anne Sidsel Herdlevær

Fakultetets dag 13. juni, ble de beste ansatte ved Det medisinske fakultetet hedret med priser for sin innsats.
Gjennom formiddagen holdt noen av prisvinnerne presentasjoner og gav publikum bedre innsikt i forskningsarbeidet ved fakultetet.

Førsteamanuensis Elisabeth Wik ved K1 og CCBIO ble tildelt Prisen for internasjonalisering av utdanning, for en formidabel og forbilledlig innsats i CCBIO-INTPART programmet.

Vi gratulerer!

Reisebrev fra Ghana

Astrid Elise Hasselberg og Patience Chimsah samler inn ansjos på fiskemarkedet i Techiman. Fotograf: Samuel Amponsah

Astrid Elise Hasselberg er ph.d.-kandidat ved K1 og Havforskningsinstituttet. I sitt doktorgradsprosjekt skal Hasselberg analysere næringsstoffer og fremmedstoffer i fersk og prosessert fisk fra Ghana, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig.

Fisk er hovedkilden til animalsk protein i Ghana, men det finnes ingen lokale matvaredata på hva denne fisken inneholder av nærings- og fremmedstoffer. Matvaredata som dette danner grunnlaget for alt fra kostholdsanbefalinger og merking av matvarer til kostholdsundersøkelser.

Hasselberg har derfor vært i Ghana og samlet inn flere tusen fisk fra ulike markeder fra nord til sør i Ghana. Les mer om hennes spennende doktogradsprosjekt på hi.no.

NorDoc PhD Summit on 29 – 30 August 2019

Welcome – PhD students, Research Year students, postdocs, supervisors, faculty, business partners – to the 2019 NorDoc PhD Summit!


In collaboration with Aalborg University, we have put together a highly relevant and inspiring programme for you. This year’s focus will be on the PhDs societal contributions and your career after obtaining the PhD degree. The theme will be
“From PhD programme to job market: Identify your real world skills”.

The summit will be a mixture of plenum sessions and feedback on the participants’ own skills from a career point-of-view.

The 2019 Organising Committee looks forward to bringing together PhD students from the Nordics for two days of interaction, networking and scientific discussions.

So make sure to save the date for the annual NorDoc PhD Summit held in Aarhus on 29 and 30 August 2019!

Courses for all PhD students
In the days before the summit (26 – 28 August 2019), we will be hosting a number of scientific three-day PhD courses, one-day workshops on generic topics (grant applications, publishing, etc.) and a 24 hour hackathon focusing on medical devices. We hope to see PhD students from all the Nordic countries. More info.

Important dates
Registration deadline: 23 June 2019 (extended)
• Poster submission deadline: 1 August 2019
• PhD courses and Hackathon: 26 – 28 August 2019
Summit: 29 and 30 August 2019

Erasmus ansatt- og undervisningsmobilitet 2019/20

Det lyses ut stipendmidler for Erasmus ansatt- og undervisningsmobilitet for 2019-20. Ansattmobilitet omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelige ansatte. For 2019/20 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 28 undervisningsmobiliteter ved europeiske samarbeidsuniversitet.

Fristene for å søke om stipend er 20. august og 20. januar.

Les mer om stipendmidler for ansattmobilitet her.

Søknadsskjema ansattmobilitet

Les mer om undervisningsmobilitet her.

Søknadsskjema undervisningsmobilitet

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om driftsmidler på inntil 300 000 NOK. Midlene skal styrke pågående forskning og/eller bidra til forskningsnettverk innen demens. Vennligst se her for mer informasjon.

Vi lyser også ut forskningsmidler innen hjerte- og karforskning.

Søknadsfrist for begge ordninger er 1. september 2019. Søknad må sendes inn elektronisk via Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

 

Ny søknadsfrist for opprykk til professor

Søknadsfristen for opprykk til professor i 2019 blir 31. august, ikke 15. september. Endringa gjeld berre for 2019.

Reglementsendringar ved UiB er under arbeid. Fastsetting av nye reglar vil tidlegast kunne skje i universitetsstyremøtet i august 2019. For at vurdering av opprykk skal kunne skje etter gjeldande reglar, er det vurdert som naudsynt å endre fristen for dette året. Mer info

Nytt om navn

Foto: Ingvild Festervoll Melien


Karin Hjelle

Førsteamanuensis
Fagområde: Urologi
Startdato 01.04.2019 

 

 

 

 

Foto: Nadia Norskott

 

Mona Kleiven
Universitetslektor (50%)
Fagområde: Ernæring
Startdato: 01.05 .2019

 

 

 

 

 

Anna Kristine Myrmel Sæle
Stipendiat (50%)
Startdato: 01.05.2019
Prosjekt: «Hormone receptor regulators and immune responses in primary an metastatic breast cancer»
Hovedveileder: Elisabeth Wiik

 

 

Foto: uib.no

 

Spiros Kotopoulis
Førsteamanuensis (20%)
Startdato: 01.06.2019

 

 

 

 


Benuarda Toto
Stipendiat
Prosjekt: «Health effects of microplastics»
Hovedveileder: Jutta Dierkes

 

Velferd

Opera Bergen har gleden av å kunne presentere årets sommeropera:
W. A. Mozarts COSÌ FAN TUTTE!

Universitetsaulaen 4., 6., 8. og 9. august kl. 2030.
Rabatterte billetter til UiB-ansatte

Her er Mozart på sitt mest lekne, forførende og avslørende! Opera Bergen har samlet et knippe solister i toppklasse til denne humørfylte sommerforestillingen i nye og vakre omgivelser – ute og inne.

ROCC regisserer – ANNE RANDINE ØVERBY dirigerer – JENS LANGE lyssetter

UiB-ansatte får 10 % rabatt på ubegrenset antall billetter.
Man bestiller billetter her.  Husk å oppgi navn og mail adresse ved bestilling.
Ingen billettavgift tilkommer. Ordinær billettpris er 650,-
Arrangementet varer til ca. kl. 23, pause medregnet.

Les mer om sommeroperaen og Opera Bergen her.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon. Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet