Kjære alle sammen

Det nærmer seg travle tider for undervisere og studenter, med eksamener og planlegging av timeplaner for høsten. OSKE MED6 og MED12 er store løft for våre administrative og vitenskapelige ansatte. Vi setter stor pris på den innsatsen hver enkelt av dere gjør.

Det er også ting på gang innen forskning. De fleste har sikkert fått med seg er at Forskningsrådet planlegger ny evaluering av våre fagmiljøer.

Det legges opp til evaluering av administrative enheter og forskningsgrupper. Fakultetet har bestemt at de administrative enhetene er hvert enkelt institutt, dvs for vår del K1. Videre har Forskningsrådet bestemt at det er kun de store forskingsgruppene som skal evalueres, det innebærer at det må være minst fem forskere hvorav minst tre i førstestilling, og gruppene må ha eksistert i minst tre år.

Evalueringskriteriene fra Forskningsrådet er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Seksjons- og fagområdelederne ved K1 er informert og det er sendt e-post til alle vitenskapelig ansatte om dette. K1 må innen 5. juni informere fakultetet om hvilke forskningsgrupper som skal evalueres og fakultetet sender samlet oversikt til Forskingsrådet 6. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

Ønsker dere alle en fin pinse 😊

Beste hilsen
Christian

Åpent debattmøte om NOU 5/23: Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse

Kvinnehelserapporten pekte på viktige tiltak som må gjennomføres for å sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og sykdom kommer pasientene til gode. Rapporten er nå på høringsrunde. I den anledning inviterer Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen (UiB) til debatt om hvordan Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiB vil følge opp sentrale mangler som er påpekt om at kunnskapen ikke når fram til helsearbeidere og helseprofesjonsstudenter.

Tid: Torsdag 15.06.23 kl. 13-15
Sted: Auditoriet, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus

Program

Møteleder: Eva Gerdts og Marit Sandberg

Professor Christine Meyer, NHH, og Leder av Kvinnehelseutvalget: Kunnskapsbroen – en viktig del av Den store forskjellen

Viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster, Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus: Hvordan arbeider sykehuset med å etablere systemer for å ivareta et kjønnsperspektiv i beslutningsgrunnlaget på helse- og omsorgsfeltet. (Tiltak 14)

Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet, UiB: Hvordan sikre at oppdatert kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og kjønns betydning for helse innlemmes i nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Hvorfor ikke lede an lokalt? (Tiltak 17)

I panelet: Professor Tone M. Norekvål, viseinstituttstyrer Else Cathrine Lütcherath Rustad, HVL, Rita Tveiten fra Nasjonalforeningen, André Høberg fra Norsk Medisinstudentforening, brukerutvalget ved HUS, m. fl.

Kvinnehelserpporten, «Den store forskjellen» kan du lese på nettsidene til regjeringen.no.

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Diisocyanater kan være en komponent i diverse materialer som maling, lim, lakk, byggskum, etc, og fra 24. august i år er alle som skal benytte denne type materialer pålagt fra EU å gjennomføre et godkjent kurs.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjon: ØBB / Dall-E

Basert på befaringer og på samtaler med ulike miljø på er det klart at denne type produkter er benyttet i svært liten grad på UiB, og Bedriftshelsetjenesten sin anbefaling er at den type produkter ikke skal benyttes ved UiB. Dersom noen allikevel må bruke produkter med diisocyanater må dere ta kontakt med BHT så snart som mulig. Benytt epost bht@uib.no.

Lenke til mer informasjon: Diisocyanater – kartlegging 2023

Forskningsrådets formidlingspris 2023 – nå kan du nominere

Kjenner du en forsker som har utmerket seg med god, nyskapende og levende kommunikasjon fra eget fagfelt? Vi vil gjerne ha kandidater til Forskningsrådets formidlingspris. Frist for å sende inn forslag er 30. juni.

Meld inn kandidaten din i dette skjemaet innen 30. juni 2023:

https://forms.office.com/r/2kQEbQmCFY

Åpenhet og god kommunikasjon fra forskningens side er viktig for forskningens anseelse og tillit i befolkningen. Da er gode formidlere viktig. Vi tror at forskerne og forskningen best viser og styrker sin posisjon i samfunnsdebatten blant annet gjennom målrettet og tydelig formidlingsarbeid. Nå kan du nominere en fremragende formidlingskollega til Forskningsrådets formidlingspris for 2023.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/formidlingspris-2023/

Illustrasjon av noe som kan ligne på en godt kommuniserende forsker.
Illustrasjon: ØBB /Dall-E

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Midtveisevalueringer

 

Midtveisevaluering 31. mai 2023, Bergen

Titas Gladkauskas – ph.d.-prosjekt: Disease-causing mechanisms and precision treatment of patients with mutations in PDGFRB

Linda Xu – ph.d.-prosjekt: Molecular mechanisms for disease causing mutations in DDR2 and development of targeted treatment for affected patients

Midtveisevaluering 31. mai 2023, Oslo

Vinjar Brenna Hansen – ph.d.-prosjekt: Intraks – Indication and treatment of adult kyphoscoliosis

 


Portrettfoto av Kjetil Utvik Harkestad
Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Velferdstilbud «Stabat Mater» 4. juni

Det er duket for en konsertopplevelse utenom det vanlige når «hele Norges folkemusikkor», Multa Paucis, fremfører Pergolesis Stabat Mater søndag 4. juni.

Illsutrasjonsfoto sammensatt av maleri med tekst over
Foto/ill.: Vokalensemblet Multa Paucis

Som UiB-ansatt får du 50 kroner rabatt på billettene! Kjøp billetter her: https://multapaucis.ticketco.events/no/nb/e/multa_paucis_stabat_mater. Bruk rabattkoden «uib-tilbud-23» når du kjøper billett.

Dato: Søndag 4. juni
Tid: Klokka 19.30
Sted: Bergen domkirke

Den norske folkemusikken har mange likhetstrekk til barokkmusikken, og nettopp dette slektskapet kommer klart til syne på denne konserten. Foruten Multa Paucis medvirker musikere som står støtt både i klassisk og folkemusikalsk tradisjon.

Stabat Mater-teksten skriver seg fra 1200-tallet, og skildrer Marias lidelser under korsfestelsen av sønnen Jesus Kristus. Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) sin Stabat Mater er en av de kjæreste og mest fremførte komposisjonene som tar utgangspunkt i denne teksten. Nå fremføres den av et damekor som står med et bein godt plassert i folkemusikken og et annet i kunstmusikken, og (kanskje for første gang?) akkompagnert av hardingfeler i stedet for fiolin.

Medvirkende:

  • Vokalensemblet Multa Paucis
  • Carmen Bóveda Hermosilla, cello
  • Sigbjørn Apeland, orgel/continuo
  • Mikael Ringstad Hedne, dirigent

Velkommen!

HMS-hjørnet

2eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2023-2024:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet