Gratulerer & Tusen takk x 2 – og God Påske

Gratulerer og tusen takk 1;
Jeg tar opp tråden fra forrige leder i K1-nytt  – siden det i går kom en oversikt over de ti mest produserende instituttene ved UiB, og K1 var selvfølgelig inne på listen.  Denne viser antall publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatte ved instituttet. Går vi gjennom statistikken tilbake fra 2013, etter omorganiseringen av instituttene, viser tallene at vårt institutt har alle årene hatt nest høyest aktivitet per ansatt ved Det medisinske fakultet etter IGS. Ser vi alle årene under ett bidrar K1 med opp imot ¼ av publikasjonspoengene (målt per ansatt). I samme periode bidro vi med tilsvarende av fakultetets publikasjoner i Cristin-databasen og 27% av alle disputasene. Sett i lys av at instituttet tildeles under 20% av grunnbevilgningen til instituttene, kan vi være tydelig stolte av innsatsen over mange år. Vi har likevel en utfordring ved at vi kan bli bedre på å skaffe ekstern finansiering fra NFR, EU, Kreftforeningen etc. – men vi håper dette endrer seg gjennom årets søknadsrunde hvor det ser ut til at det blir «all time high» i antall søknader til NFR. Jeg ønsker alle NFR-søknadsskrivere lykke til med innspurten i søknadsarbeidet.

 Gratulerer og tusen takk 2;
I dag er det også en gledens dag for instituttet ved at vår kjære kollega professor emeritus Leiv Hove utnevnes til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Tildelingen baseres på Hoves mangeårige forbilledlige innsats innen kirurgifaget ved UiB og sykehuset. Mye av hans innsats var nylig omtalt i en flott reportasje i BT og Aftenposten.  Denne er virkelig verdt å lese og gjør oss stolte som kolleger av Leiv både ved UiB og sykehuset. Instituttet gratulerer Leiv med denne velfortjente utmerkelsen.

God Påske
Neste helg står påsken for døren med palmehelgen og noen velfortjente fridager i uken etter. Uavhengig hvilke forhold vi har til påskens budskap, gir dette oss god anledning for ettertanke – i forhold til arbeid og fritid/familieliv. Vi må tilstrebe denne rette balansen i livet for å kunne være en positiv kraft på begge arenaene.

Jeg ønsker en velfortjent God Påske til dere alle!

Beste hilsen

 Kjell-Morten

Leiv Magne Hove blir slått til ridder

Foto: Hermina Gjertsen Haseljic

Kongen har utnevnt professor emeritus Leiv Magne Hove (70) til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. I dag ble  dekorasjonen overrakt av fylkesmannen Lars Sponheim ved et arrangement i Bikuben på Haukeland universitetssjukehus.

Hove var fersk ortoped da han på 80-tallet jobbet et år på Legevakten. Her startet han et forskningsarbeid for å undersøke hvordan det gikk med alle som kom til Legevakten med brukne håndledd. For en tredel av de 1000 årlige håndleddspasientene var resultatet dårlig. Håndleddet ble skeivt og smertefullt.

En kollega hadde prøvd å stive av knuste håndledd med et improvisert, utvendig apparatur. Hove fortsatte langs samme spor. I samarbeid med Christian Michelsen Research tok han patent på en håndleddsfiksator som holdt bruddet stabilt samtidig som hånden var bevegelig. Stativet så grotesk ut, men det virket.

Hoves håndleddsfiksator ble standardbehandling, også i andre land. Den unge ortopeden ble invitert til å holde foredrag i inn- og utland. Hove, som ble pensjonist i fjor høst, har satt spor etter seg også på andre felt, men det er håndleddskirurgien han nå hedres for.

RIDDER: Leiv Magne Hove har satt spor etter seg på flere felt og blir utnevnt til ridder for sin pionérinnsats innen håndleddskirurgi.
(Kilde:  Bergens Tidende)

Foto: Hermina Gjertsen Haseljic

 

 

K1 blant de 10 mestpubliserende instituttene på UiB

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut. Tallene er basert på innmeldte publikasjoner i Cristin, og poengberegningen tar utgangspunkt i publiseringskanalens nivåplassering. Dette er offisielle tall for UH-sektoren som rapporteres til Kunnskapsdepartementet, hvor de danner grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.

Internt på UiB blei Universitetsmuseet mestpubliserende med imponerande 2,36 publikasjonspoeng per tilsatt. På neste nivå er det Institutt for fysikk og teknologi som ligg på topp, med 3,76 poeng per tilsett. K1 kom på tiende plass med 1,8 poeng per tilsatt.

Les mer På høyden og på  Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) sine sider.

Opphavsrett: På Høyden

 

IMI Stakeholder Forum 2019

The IMI (innovative medicines initiative) is holding a stakeholder forum on ‘Brain health and disease in the digital era and beyond’ on Wednesday 12 June in Brussels Belgium.

This is a great opportunity for researchers to meet with other academics, policy makers and industry stakeholders (all potential partners!) and discuss the direction of future IMI calls in this field.

Registration
Participation in this event is free of charge but registration is obligatory. To register, simply fill in this form. Registration will close on Friday May 17.
For more information read here

Publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 


Boel Johnsen disputerte den 28. mars 2019 med avhandlingen «18F-FDG PET-CT in imaging of children and young adults with Ewing sarcoma in Norway». 

Gratulerer med gjennomført disputas!

 


Invitation to PhD course:

Methods in Causal Inferences for health economic and medical research (2 course credits)
Lecture on May 9-10 and seminars on May 16 and June 4, 2019, Uppsala University, Sweden 

Goal
To give an overview and understanding of recent developments in methods for causal inference. To provide skills and experience in applying methods for causal inference in practical research.

Registration
Deadline for registration April 24.
Maximum 20 students
For more information, read here

 

 

Kunngjøring av valg fra gruppe B til instituttråd K1

Det skal velges medlemmer fra gruppe B til instituttrådet ved Klinisk institutt 1. Forslag på medlemmer fra gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling) må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Det medisinske fakultet, Armauer Hansens hus, 4. etg., rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 23. april 2019.

Les mer her.

English:

There will be elected one member (and two alternates) to the Department Council at the Department of Clinical Medicine from group B (temporary employees in teaching and research positions). Proposals must be received by the Electoral secretary, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Armauer Hansen House, 4th floor, room 416, within 03:00 PM Tuesday 23 April 2019.

Read more here.

Kunngjøring av valg fra gruppe B til fakultetsstyret

Det skal velges 1 medlem (og minst 2 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet fra gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Det medisinske fakultet, Armauer Hansens Hus, 4. etg., rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 7. mai 2019.

Les mer her.

English:

There will be elected one member (and minimum two alternates) to the Faculty Board at the Faculty of Medicine from group B (temporary employees in teaching and research positions). Proposals must be received by the Electoral secretary, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no, Armauer Hansen House, 4th floor, room 416, within 03:00 PM Tuesday 7 May 2019.

Read more here.

Velferd

Jubileumskonsert for Jiri Hlinka

Prof. Jiri Hinka Klaverakademi har gleden av å invitere til jubileumskonsert i anledningen Jiri Hlinkas 75-års jubileum i år og Klaverakademiets 10-års jubileum i fjor,

ONSDAG 10. APRIL 2019, KL 19.30 i UNIVERSITETSAULAEN I BERGEN
Program:

Ti tidligere studenter av Jiri Hlinka og Klaverakademiet hyller en av Norges mest toneangivende klaverpedagoger gjennom tidene i denne storslåtte klavermønstringen.

Medvirkende:

Geir Botnen, Håvard Gimse, Leif Ove Andsnes, Christian Ihle Hadland, Christian Grøvlen, Oda Hjertine Voltersvik, Thormod Rønning Kvam, Andreas Løken Taklo, Siril Aufles Valberg og Richard Octaviano Kogima

Spesialtilbud på billetter for Universitetets ansatte: kr 300,- inkl. avgifter. (Kun 4 pr stk.)

Link til billetter for UiB-ansatte.


J. S. Bach: Johannespasjonen
(English below)

Søndag 14. april kl 19.30
Bergen domkirke

Bergen Domkor
Kjetil Almenning, dirigent

Domkorets tiårssesong er det en selvfølge å ha musikk av kirkemusikkens far – Johann Sebastian Bach – på programmet. Palmesøndag fremføres et av hans høyest verdsatte verk – den dramatiske pasjonshistorien etter Johannesevangeliet.

Dirigent Kjetil Almenning ble domkantor i Bergen august 2009, og etablerte Bergen Domkor i september. Mars samme år tyvstartet han i stillingen med å lede Bergen Bachsolister og Kor Vest i nettopp Johannespasjonen i Bergen domkirke langfredag 2009. Konserten er med det en dobbel tiårsmarkering.

Bergen Domkor har med seg barokkorkester, og unge, fremragende solister:
Lydia Hoen Tjore, sopran
Astrid Nordstad, mezzosopran
Petter Moen, tenor
Jørgen Backer, baryton
Ørjan Hartveit, baryton
Magnus Staveland, evangelist

Bergen Barokk
Stefan Lindvall, konsertmester

Spesialtilbud til UiBansatte: kr 250 (ordinær pris: kr 350), bruk koden bergendomkorjohannespasjon på ticketco.events/no/en

——

Sunday 14. April, 19.30
Bergen Cathedral

Bergen Domkor (Bergen Cathedral Choir)
Kjetil Almenning, conductor

During the Bergen Cathedral Choir’s ten-years anniversary season, Johann Sebastian Bach – the father of Western church music – is a must in the programme. On Palm Sunday, the choir will perform one of his most cherished works, the Passion according to St John.

Conductor Kjetil Almenning became music director of the Bergen Cathedral in August 2009, and established the Bergen Cathedral Choir in September. Earlier that year, in March, he performed Bach’s St John Passion with Bergen Bach Solists and Kor Vest (now Edvard Grieg Choir) in the Bergen Cathedral on Good Friday. In this way, the concert marks a double 10th anniversary.

Bergen Cathedral Choir with Bergen Baroque Orchestra, and excellent young soloists:
Lydia Hoen Tjore, soprano
Astrid Nordstad, mezzo
Petter Moen, tenor
Jørgen Backer, baryton
Ørjan Hartveit, baryton
Magnus Staveland, evangelist

Bergen Barokk
Stefan Lindvall, concertmaster

Special offer to UiB employees: 250 (standard price: 350), use the code bergendomkorjohannespasjon at ticketco.events/no/en


Rakhmaninovs tredje pianokonsert
Bergen Filharmoniske Orkester


Torsdag 11. april og fredag 12. april
Kl. 19.30 i Grieghallen

Thierry Fischer, dirigent
Alexander Gavrylyuk, piano
Bergen Filharmoniske Kor
Edvard Grieg Kor
Royal Northern College of Music Chamber Choir
Håkon Matti Skrede, kormester

Russisk ortodoks påskehymne «Din grav, O frelser»,
Sergej Rakhmaninov Pianokonsert nr. 3
Igor Stravinsky Salmesymfonien

Rakhmaninovs romantiske og fengslende tredje pianokonsert og Stravinskys mektige sakrale verk for kor og orkester, og a cappella salmesang gir en god inngang til påsken.
Les mer og kjøp billetter til konserten via denne lenken

Spesialtilbud til de ansatte ved UIB
Kr. 330/290/240
RABATTKODE: UIB-APRIL
Ordinære priser 495/445/365
Du må gå gjennom hele kjøpsprosessen før du kommer til  luken hvor du kan taste rabattkoden. For å få rabattkoden aktivert må du trykke på oppdateringsknappen til høyre.

På disse to kveldene inviteres du også til:
Sesonglansering i foajeen kl. 18.30 begge dager: Adm. dir.  Bernt Bauge, programsjef Oddmund Økland og  journalist og moromann Halvor Folgerø presenterer ny sesong for oss, den 255 i rekken!
Tett på i foajeen: Musikalsk nachspiel med RNCM Chamber Choir rett etter konserten i Griegsalen.

Vi ønsker hjertelig velkommen til en innholdsrik kveld!

——

For English speaking audience please follow this link for both reading about and buying tickets for the concert
Discount code: UIB-APRIL
NOK 330/290/240
Regular prices are 495/445/365
You must og through the entire purchase process before you can enter the discount code. On the right side there is an update button that you have to press to bring up the offer price that will then lead you to the shopping cart.

We wish you a warm welcome and hope You will enjoy the evening which will end with a small musical nachspiel in the foyer.

Beste hilsen/ Kind regards
Torill Gudmundsen
Salgskonsulent

Musikkselskapet Harmonien
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Kor
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

Grieghallen, Edvard Griegs plass 1, N-5015 Bergen, Norge
Dir. +47 55 21 62 25

www.harmonien.no
www.digitaltkonserthus.no
www.facebook.com/MusikkselskapetHarmonien

Meld deg på vårt nyhetsbrev

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem, se
http://www.uib.no/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik
HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon. Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet