Gledelig mange tildelinger av forskningsmidler

Vi har nå hatt flere uker med mange hyggelig meldinger om tildelinger av forskningsmidler fra NFR, Helse Vest og UiB. Nevrologi-miljøet, i samarbeid med en rekke institutter ved UiB, fikk NFR-tildeling av det første Forskningssenteret for klinisk behandling (FKB). Dette er den «klinisk parallellen» til SFF – og er en stor fjær i hattens for K1. Anders Molven fikk nok en gang en stor prosjekttildeling fra NFR. Fra Helse Vest fikk flere kolleger store tildelinger med åpen prosjektstøtte (Daniela Costea, Gülen Arslan Lied, Lars Bø, Ingfrid Haldorsen, og Anders Molven), og Arvid Rongved fikk klinisk forskerstipend. Helse Vest delte i år ut det andre karrierestipendet noen gang, og denne gangen gikk det også til en K1’er; Kristoffer Haugarsvold! Ellers fikk også mange ved K1 PhD- og Post Doc stipender. Fra høstens UiB tildeling kom det også tilbud om hele 4 PhD-stipender. Mange av fagmiljøene ved instituttet har derfor fått mye å glede seg over denne høsten. Men samtidig er det også mange som sannsynligvis er skuffet over å ikke fått tilslag på sine søknader. Konkurransen er tøff – og avslag betyr vanligvis ikke at søknadene er dårlige – men i konkurransen med mange andre ble det ingen tildeling. Den gode strategien da er å ta med eventuelle tilbakemeldinger og diskutere disse med gode og erfarne kolleger med målsetning om en ny og «spisset» søknad ved neste korsvei. Jeg vil tror vår gode kollega Anders Molven kan skrive under på dette. Han har tidligere snakket om gjentatte «avslag» som har blitt snudd til suksess med nå gjentatte store NFR tildelinger.

En viktig ressurstilgang til forskermiljøene er å rekruttere Forskerlinje-studenter – med 15 plasser for medisin hvert år. Det går nå ut invitasjon til å levere inn prosjektforslag. Frist for innlevering er 11. januar 2019 (til marianne.stien@uib.no) og det er også planlagt en «mingledag» tirsdag 22.01.19 for å presentere prosjekter for studentene. Dette er en unik mulighet som så mange som mulig må nytte seg av. Se ellers omtale i dagens K1-nytt og www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Søknadsfristen til NFR for 2019 er 10. april for alle typer søknader https://www.forskningsradet.no/no/Page/1254037207899, og instituttet planlegger i anledning dette en NFR-workshop sammen med fakultetets forskningsrådgivere fra ca. lunch-tid den 31. januar. Jeg ber dere sette av dette tidspunktet i kalenderen

Gratulerer til alle for høstens tildelinger!

God helg og kommende arbeidsuker.

Beste hilsen
Kjell-Morten

Forskerlinjen ved fakultetet søker forskingsprosjektet og veiledere til studenter på kull 18.

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen

Helseinnovasjon og entreprenørskap

Helseinnovatørskolens kurs «Helseinnovasjon og entreprenørskap»  er et kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere i Skandinavia. Her lærer deltakerne blant annet hvordan de kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Mer om kurset og påmeldingskjema finner dere her

Dette synes deltakerne om kurset http://bit.ly/2jj3AF6

Søknadsfrist 21.desember

15 AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships

Aarhus University is pleased to announce that we have up to 15 AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships available at Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) for talented junior and senior researchers from all academic disciplines.

The application deadline is 23 January 2019.

Commencement date: 1 October 2019 or 1 February 2020.

Read about AIAS and the fellowship programme and see the Guide for Applicants at:
www.aias.au.dk
http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships/

We hope that you will find the call of interest. You are welcome to forward the call to high-level researchers at your university. If you have any questions, please do not hesitate to contact Programme Manager Helle Villekold at helle@aias.au.dk

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Foto: Per Holland

Randi Brendbekken
Hovedveileder: professor Tone Tangen
Medveiledere: professor Anette Harris og professor Hege Randi Eriksen

Prøveforelesning: Tirsdag 11. desember 2018 kl. 10.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Sykefraværsarbeid i Norge. Hvordan er det organisert, hvilke nøkkelpersoner er involvert og hva vet vi om effekt?»

Disputas:Tirsdag 11. desember 2018 kl. 12.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Multidisciplinary intervention versus brief intervention in specialist healthcare. Attempting to improve outcomes for patients on sick leave with musculoskeletal pain”

1. opponent: Professor Bård Natvig, Universitetet i Oslo
2. opponent: Førsteamanuensis Gunn Hege Marchand, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Ole Bernt Fasmer, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke
Åpent for alle interesserte

 

Lær mer om hvordan du bruker Office365

Prosjektet Ny digital arbeidsdag iverksetter flere kompetansehevende tiltak for bruk av Office365 med tilhørende applikasjoner.
UiB deltar i et samarbeid om digitalisering i sektoren, og ønsker nå å teste ut elektronisk forelesning, et webinar fra Universitetet i Stavanger.
I første omgang er dette et tilbud for 50 deltakere fra UiB, og Det medisinske fakultet er valgt som pilotfakultet.

Webinaret varer i 1,5 time, med innlagte pauser.
Webinaret vil vise deg hvordan du som ansatt jobber effektivt i Office 365 med særlig blikk på:
– deling av dokumenter i skyen
– samskriving i dokumenter i Word, Excel og PowerPoint
– kort om noen av de andre applikasjonene du har tilgang til via Office 365.

Viktige forutsetning for å delta er at du setter av tiden for selve webinaret, og at du svarer på en evaluering som sendes ut i etterkant.

Tidspunkt: 13. desember 2018 fra kl.: 09:00 – 10.30.
Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5851036
Begrenset antall plasser gjelder «først til mølla» prinsippet.

E-læring i officeproduktene er tilgjengelig via https://app.xtramile.no/courses/universitetetibergen og Microsofts opplæringssenter.

Se også https://it.uib.no/Forside  for mer informasjon om mulighetene i Office365 og Teams

Informasjon om skattekort

Colourbox.com

NORSK:
Fra og med 15.12. blir skattetrekksmeldingene for neste år sendt ut. Er du e-bruker kan du logge inn og sjekke om skatteberegningen stemmer. OBS: Skatteetaten estimerer tallene ut fra skatt 2 år tilbake, så alle bør sjekke og gjøre eventuelle endringer før nyåret! Har du ikke hatt skattekort i 2017 så må du søke om skattekort for 2019. Har du spørsmål så finner du mer informasjon fra skatteetaten og kontaktinformasjon her: http://www.skatteetaten.no/

ENGLISH:
Starting 15.12. tax notices for next year will be sent out. If you are an online user you can log in and check that the tax calculation is correct. Note: The Tax Administration estimates the numbers based on taxes 2 years back in time so everyone should check and make any changes before the New Year. If you did not have a tax card in 2017 you have to apply for a new one for 2019. If you have a D- number you have to apply for a new tax card every year. For more information and contact information for the Tax Administration visit: http://www.skatteetaten.no/en

Nytt om navn

Heidi Espedal begynte i en fireårig postdoktorstilling (50 %) den 15. november. Veileder er Ingfrid Haldorsen. Velkommen til K1!

 

 

 

Erik Wulst har fått 10 % bistilling som universitetslektor i medisin (ortopedisk kirurgi) i gruppen til Bjørn Egil Vikse i perioden 01.12.18 til 31.12.2020. Arbeidssted er på Ortopedisk seksjon ved Haugesund sjukehus. Velkommen til K1!

 

Hilde Norborg har siden 1. desember vært tilsatt som stipendiat (4-årig stilling) med veileder Kjell-Morten Myhr. Velkommen til K1!

 

HMS-info: ROS – Risiko og sårbarhetsanalyser

I 2018 er det blitt gjennomført åtte risiko- og sårbarhetsanalyser ved fakultetet: Omdømme; Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø; Risiko ved GMO-arbeid (genmodifiserte organismer); Oppfølging av stikk- og kuttskader; Helseforskningsloven; Risiko for brann ved Pleiestiftelsen; IGS, Risiko for vold og trusler ved IKO og Dyreavdelingen ved K1 – analyse på utvalgt område.

Fakultetet takker alle som har bidratt til grundige og gode analyser. Nå følges analysene opp brev som oppsummerer hvilke tiltak som skal gjennomføres. Instituttledelsene har ansvaret for oppfølging.
Fakultetet ber instituttene om å ta inn informasjonen om ROS-analysene og tiltakene i sine årlige HMS-møter og dialogmøter. Fakultetsledelsen ber om skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av tiltakene, og kan gjerne inviteres til instituttenes årlige HMS-møter.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem, se
http://www.uib.no/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik
HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

Valg av hovedverneombud (HVO) ved Det medisinske fakultet – hovedverneområde 3.0

Innenfor hvert hovedverneområde skal det velges ett hovedverneombud og varahovedverneombud (stedfortreder). Til hovedverneombud kan velges verneombud innenfor området eller annen arbeidstaker i området som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten.

Alle ansatte innenfor et hovedverneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle området, har rett til å foreslå kandidater.

Kandidatforslag til hovedverneombud kan sendes til Gjert.Bakkevold@uib.no innen fredag 16. november.

Kandidatene som foreslås må være spurt på forhånd.

Skjema for forslag

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon. Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Velferd

JULEORATORIET

Tirsdag 18. desember kl. 1930 i Griegsalen

Alessandro De Marchi, dirigent
Vigdis Unsgård, sopran
Marianne Beate Kielland, alt
Jeremy Ovenden, tenor
Halvor Melien, baryton
Bergen Filharmoniske Kor
Edvard Grieg Kor
Håkon Matti Skrede, kormester
Bergen Filharmoniske Orkester

Johan Sebastian Bach, Juleoratoriet, kantate 1-3
Vi inviterer til Bachs jublende feiring av julen med orkester, stort kor og strålende solister!  Bachs livsbejaende Juleoratorium er for mange en kjær del av juletradisjonen. Oratoriet består av seks kantater som ble komponert av Bach til julefeiringen i Leipzig i 1734.
Klikk her for å lese mer om konserten og får å kjøpe billetter

Spesialtilbud til de ansatte ved UIB
RABATTKODE: UIB-DES
Kr. 330/290/240
Ordinære priser 495/445/365

Du må gå gjennom hele kjøpsprosessen før du kan taste rabattkoden. På høyre side er det en oppdateringsknapp som du må trykke på for å få frem tilbudsprisen som vil så føre deg til handlekurven.

Vi håper at mange av dere benytter anledningen til å komme og høre dette tradisjonsrike verket og nyte godt av Grieghallens lune og komfortable konsertsal.

Vær hjertelig velkommen og riktig god Jul!