Hvordan kan vi lære å skrive enda bedre søknader om forskningsstøtte?

Vi er inne i en tid med tilbakemeldinger på søknader om forskningsstøtte. K1 fikk god uttelling i Helse Vest – men mindre fra NFR.

Selv med svært gode evalueringer – mangler søknadene tidvis «det lille ekstra» for at den skal bli valgt ut blant de mange andre gode søknadene. Å søke råd og hjelp fra forskningsrådgivere ved fakultetet og universitetet sentralt er selvfølgelig en mulighet som vi alle må bruke.

En annen mulighet er å delta i evaluering av andres søknader. Det er en stor jobb – men er samtidig en stor kilde til lærdom i strategisk utforming av søknader, som kan være nok til gi «det lille ekstra» for at søknaden blir valgt ut blant de mange andre gode søknadene. En lærer fort hvordan gode søknader utformes – både hva gjelder struktur, språklig fremstilling, redigering og layout.

Helseforetakene og Forskningsrådet inviterer ikke til denne type arbeid. Der må man inviteres inn i komiteen, mens i EUs Horisont 2020 programmet derimot, oppfordres forskere til å registrere seg i ekspert databasen. Det er to ting de ser etter: at en har høy ekspertise innen relevante fagfelt og er tilgjengelig for tilfeldige kort-tidsoppdrag. Det er flere avgjørende faktorer ved utvelgelsen av evaluatører til en gitt utlysning. I tillegg til å se på den faglige ekspertisen er kjønn og geografisk spredning også viktige faktorer.

Det er mange fordeler ved å være evaluator. Du får en innsikt i prosessen og du skaffer deg erfaring med hvordan en evaluering gjennomføres. Du får mulighet til å lese flere søknader, både gode og dårlige, og får informasjon om hvilket nivå som forventes og hva en bør unngå. Denne erfaringen er også nyttig for søknadsskriving ved nasjonale utlysninger som i stadig større grad kopierer EU utlysninger.

Vi bør derfor oppfordre alle, også de unge forskerne våre, til å registrere seg i ekspert database. 

Jeg vil også gjøre et utspill mot fakultetet – med oppfordring om å invitere inn erfarne ph.d.-kandidater og post docs til å være med i evaluering av PhD/Post Doc søknader ved UiB. En kan gjennom dette få innblikk i hvordan en arbeider i slike evalueringskomiteer.

Dette er uutnyttet kilde til kunnskap som vi alle må bli flinkere til å utnytte.

Beste hilsen

Kjell-Morten

 

The Life Watch Award 2017 to Maj-Britt Posserud

Maj-Britt Posserud, medical doctor and professor of Child and Adolescent Psychiatry at the University of Bergen, is awarded The Life Watch Award 2017.

Motivation of the jury:

”Maj-Britt Posserud has been awarded the 2017 LifeWatch Award for her outstanding research in the field of autism spectrum disorders. Her research has decisevely increased understanding of autism symptoms in the population, as well as the contribution of comorbidity and thus had an impact on clinical work”.

Professor Maj-Britt Posserud, University of Bergen, has received the Niclas Öberg Foundation Life Watch Award 2017 of 300 000 SEK. The award is given to an outstanding researcher in the field of autism. Maj-Britt Posserud has been central to establishing research on autism in Bergen through her work in the Bergen Child Study. BCS being a total population study of all children in Bergen 7-9 years old, her work has provided unique insights on the distribution of autism symptoms in the general population with implications for the conceptualisation of autism spectrum disorders. The BCS studies have also been important in validating clinical research findings in the general population.

”It is fantastic to get such an acknowledgement, especially because it increases focus on research in the field of mental health which is often overshadowed by research on cancer and other somatic health problems. The prize of the Niclas Öberg Foundation Life Watch therefore has tremendous impact beyond the financial contribution” Posserud comments, who plans to use the award to establish a research group on autism in Bergen.

K1 GRATULERER!

Tildeling til Trygve Hausken

Professor Trygve Hausken

 

 

 

 

 

 

Professor Trygve Hausken ble tildelt 6 millioner NOK fra Forskningsrådets FRIMEDBIO midler på prosjektet «Gut Feelings: Brain-gut-microbiota interaction in functional gastrointestinal disorders». Hausken er professor i gastroenterologi ved Klinisk institutt 1 og i forskergruppen «Funksjonelle mage-tarm-sykdommer» som ligger under Senter for ernæring.

Vi gratulerer!

 

 

Nytt nasjonalt helsenettverk ved UiB

På fakultetet sin hjemmeside kan vi lese om Det nasjonale nettverket Global Health Norway som skal fremme forskning , undervisning og drive kapasitetsbygging innen globale helseutfordringer.

Nina Langeland leder Global Health Norway. Foto: Kim E. Andreassen Opphavsrett: UiB

«– Tanken bak dette nettverket er å samle alle institusjoner i Norge som holder på med enten forskning, utdanning eller kapasitetsbygging i fattige land, sier professor Nina Langeland, tidligere dekana ved Det medisinske fakultet og leder av nettverket. – Vi forventer bedre kvalitet på utdanning, forskning og kapasitetsbygging og større uttelling for Norge i søknader ute i verden, for eksempel når det gjelder EU- Stipend, sier Langeland.» Les mer om nettverket her.

 

Forskerlinjen søker forskningsprosjekter og veiledere

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2017-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2018. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2018, senest våren 2018. Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal. Bruk folkelig språk. Vi setter pris på at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.
Frist for innlevering: 10. januar 2018. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» onsdag 24.01.18

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, onsdag 24.1.18, kl. 12.00 -15.00. Vi starter med et motivasjonsforedrag (12.00 – 12.30). Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

 

UiB beste lærebedrift i staten

UiB er kåra til beste lærebedrift i staten!
 

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet dele ut pris for beste statlige lærebedrift 2017. Les mer her.

Begrunnelse:

  • Dere har nesten firedoblet antallet lærlinger i løpet av to år (2015-2017)
  • Dere har forankret arbeidet i overordnede strategiplaner og utformet en egen handlingsplan
  • Dere har gjort et solid arbeid med å informere eksterne aktører herunder utformet en egen nettside og laget en egen opplæringshåndbok for lærlinger
  • Dere har også vært opptatt av å rekruttere lærlinger i flere typer lærefag

New Research funding announcements

Nansenfondet og de dermed forbundne fond 2018

Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad. Les mer her.  Søknadsfrist: 15. januar 2018


Societal Challenges (SC): Collaborative breakthrough research and radical innovation

SC2-2018: Food security SFS-16-2018 Towards healthier and sustainable food (Two-stage)
Deadline: 13 February


Pre-announcement BEDREHELSE:
Until 150 million NOK to environmental support for research towards better public health.
BEHANDLING 115 million NOK for applications in intervention studies that combine clinical data with health data in existing registries and / or biobanks will be prioritized.
– HELSEVEL
100 million NOK for applications in the width of the program plan, but the announcement will describe some themes and issues that will be given special priority.
Deadline: 25 April 2018

Save the date! Haukeland, in collaboration with NFR and UiB, will arrange a seminar for the health programs on Wednesday, February 7, 2018 in the Bikuben, Bergen. NFR will inform about the calls under the programs BEDREHELSE, BEHANDLING and HELSEVEL, with application deadline in April 2018. More information will come later.

Meetings/workshops/conferences

Health in Horizon 2020: Information day and match-making, 16 January, 2018, RCN Oslo

Cancer Crosslinks 18. Januar 2018, Oslo.  Siden 2009 har Cancer Crosslinks vært en viktig møteplass innen onkologi og hematologi. Det er derfor med stor glede vi igjen inviterer onkologer, hematologer, forskere og alle interesserte til Cancer Crosslinks 2018.
Årets tema er Precision Treatment: Exploiting Recent Advances – Fast and Furious?
Program og påmelding  

EuroScience Open Forum is the largest interdisciplinary science meeting in Europe, Toulouse, France, from 9 till 14 July 2018

 

Funding for cooperation in higher education

Erasmus+ Mobility for Students and Staff
Student Affairs manages and coordinates student and staff mobility. Staff members can apply for Erasmus + mobility funds by August 20, and on January 20. Information about student grants and other information can be found at http://www.uib.no/student/48801/erasmus-utveksling-i-europa and employee websites http://www.uib.no/foransatte/86439/studentmobilitet (Link in Norwegian). Deadline: 20 January 2018

Erasmus+ Global (Link in norwegian). Erasmus + Global mobility allows Norwegian higher education institutions (HEI) to send and receive students and staff to / from partner countries outside the EU / EEA. The application must be submitted by a HEI in Norway. Individuals can not apply directly. Student and/or employees must apply to their home institution. Deadline: 1 February 2018 (12.00)

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

Vegard Forsaa disputerte den 1. desember 2017 med avhandlingen “Macular hole – epidemiology, morphology, and treatment”.

Vi gratulerer!

 

Kommende disputaser

Anders Øglend Bjørnestad
Hovedveileder: Professor Guido Alves
Medveileder: Professor Elisabeth Farbu

Prøveforelesning:  Torsdag 14. desember 2017 kl. 09.15
Sted: Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

Oppgitt emne: “Operativ behandling av Parkinsons sykdom med STN dyp hjernestimulering: Kognitive og neuropsykiatriske komplikasjoner”

Disputas:  Torsdag 14. desember 2017 kl. 10.30
Sted:  Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “Motor and non-motor challenges in early Parkinson’s disease”

1. opponent: Professor Karen Østergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor emeritus Svein Ivar Mellgren, UiT – Norges Arktiske Universitet
3. medlem av komiteen: Professor II Stein Tore Nilsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Dennis W. T. Nilsen.
Åpent for alle interesserte


Katina Dingtorp Handeland

Hovedveileder: Ph.d. Jannike Øyen
Medveiledere: Dr. scient.
Lisbeth Dahl, dr. scient. Marian Kjellevold, dr. scient. Ingvild Eide Graff, dr. philos Øyvind Lie

Prøveforelesning:  Fredag 15. desember 2017, kl. 10.15
Sted:  Sildetønnen, NIFES, Nordnesboder 4, 5817 Bergen

Oppgitt emne: “Provide the evidence of the effects and possible mechanisms linking key nutrients in fish with cognition from infancy to adolescents”

Disputas:  Fredag 15. desember 2017, kl. 12.15
Sted:  Sildetønnen, NIFES, Nordnesboder 4, 5817 Bergen

Avhandlingens tittel: “Fatty fish intake, adherence to dietary guidelines and attention Performance. A randomized controlled trial in Norwegian adolescents”

1. opponent: Førsteamanuesis Camilla Trab Damsgaard, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Elling Tufte Bere, Universitetet i Agder
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Ragna Lind, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Livar Frøyland.
Åpent for alle interesserte


Marianna Cortese
Hovedveileder: Professor Kjell-Morten Myhr
Medveileder: Professor Trond Riise

Prøveforelesning: Mandag 18. desember 2017 kl. 10.15
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygg, Haukeland Universitetssykehus
Oppgitt emne: “Can observational data on environmental risk factors provide sufficient evidence for recommendations on primary prevention of neurological disorders?”

Disputas:  Mandag 18. desember 2017 kl. 12.15
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygg, Haukeland Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “The timing of environmental risk factors and prodromal signs of multiple sclerosis”

1. opponent: Førsteamanuensis Peter Sundström, Umeå Universitet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet
3. medlem av komiteen: Professor Eyvind Rødahl, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Asgaut Viste.
Åpent for alle interesserte


PhD course

CCBIO903- Cancer research: Ethical, economic and social aspects
– 29 January-2 February and 19-22 February 2018

CCBIO903 is a 5 ECTS credits PhD course within the Research School of the Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), University of Bergen. All PhD candidates within cancer research (in Norway and abroad) are welcome to apply. For more information, read here. 

 

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Dersom du opplever trakasering // If you are subjected to harassment

Melding fra rektor Dag Rune Olsen:

«Ledelsen på alle nivå ved universitetet vil forebygge all form for trakassering og reagere aktivt i alle saker som blir meldt inn.»

UiB har retningslinjer for framgangsmåten når ansatte varsler. Du kan lese mer her: http://www.uib.no/foransatte/111971/dersom-ansatte-ved-uib-opplever-trakassering

ENGLISH
Management at all levels at the University will prevent all forms of harassment and take an active role in all reported cases. UiB has guidelines for reporting of issues by employees. More information is available here: http://www.uib.no/foransatte/111971/dersom-ansatte-ved-uib-opplever-trakassering  

UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Eivind Senneset

 

 

Velferdstilbud

Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter” torsdag 14. desember kl. 19.00 på Lille Scene. Billettpris kun kr. 160 (ord. kr. 220) Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 11. desember.

Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er knyttet til dato du ønsker: Ibsens samlede verker på 78 minutter 14. desember:  https://www.ticketmaster.no/event/520285?CL_ORIGIN=ORIGIN2

 Tast inn kode UIB2017 for å låse opp pristypen ansatt UIB og velg deretter antall billetter.
Klikk videre på kjøp billetter. Forsett til betaling ved å logge deg inn til kassen.


Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Albert&Anna” Mandag 18.desember kl. 19.30 på Store Scene

Billettpris kun kr. 260 (ord. kr. 310)
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 11. desember.

Albert og Anna 18. desember: https://www.ticketmaster.no/event/520719?CL_ORIGIN=ORIGIN2

Velg deretter antall plasser ved å klikke på de blå setene i salkartet som kommer opp på skjermen.

Tast inn kode UIB2017 for å låse opp pristypen ansatt UIB og velg deretter antall billetter.