Kjære alle sammen

Sist uke var det Helse Vest sin årlige forskningskonferanse på Solstrand med deltagere fra samarbeidende sykehus og Det medisinske fakultet. Vi er kjempestolte over at professor Lars Akslen fikk årets forskningspris for sitt langvarige arbeid med biomarkører ved kreft, ikke minst gjennom sitt arbeid som senterleder for CCBIO. Dere kan lese mer om dette i K1-nytt. Videre vil vi gratulere masse til Siddharth Vivek Shanbhag som er forsker ved IKO. Han fikk Helse Vest sin Unge forsker pris for sitt arbeid på stamcelleterapi for regenerasjon av beindefekter.

Forrige uke ble det sendt søknad til Forskningsrådet om nasjonal hjernebank. Dette er et samarbeidsprosjekt med Avdeling for patologi, hvor K1 er med som partner. Vi har også hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen ved K1. Vi har ca 130 aktive ph.d.-kandidater i programmet, og vi har gjennomsnittlig 25 disputaser per år. Som dere vet følges dette flott opp av Kjetil Harkestad. I tillegg har vi store forskerskoler tilknyttet CCBIO og Neuro-SysMed, samt en forskerskole i klinisk medisin i samarbeid med K2. En stor takk til alle som bidrar med forskerutdanningen ved K1.

Videre er vi snart i mål med å rekruttere nye kolleger ved Stavanger Universitetssjukehus i forbindelse med Vestlandslegen. Dette i godt samarbeid med K2 og fakultetet. Vi vil snart presentere «team Stavanger» i våre nyhetsbrev.

I år har vi dessverre ikke hatt anledning til å arrangere Instituttets dag, men vi kommer sterkt tilbake til neste år, nærmere bestemt 1. februar 2024. Da blir det endelig på nytt Instituttets dag for K1! Vi kommer tilbake med program og påmeldingsinformasjon, men jeg håper at flest mulig setter av denne dagen i sin kalender allerede nå.

Ønsker alle en riktig god helg 😊
Chr

Lars vant forskerprisen

Portrett av Lars Akslen
Professor og leder for CCBIO, Lars Andreas Akslen.

Dette er stor stas! K1 gratulerer Lars Andreas Akslen med Helse Vest sin forskerpris 2023. Lars er leder av  Centre for Cancer Biomarkers  (CCBIO) her ved K1, og mottar prisen for sitt for sim banebrytende forsking på tumormarkører i kreftforskingen.

Du kan lese mer om prisen, og detektiven som ville løste kreftgåten, på Helse Bergen sine nettsider:

Detektiven som ville løyse kreftgåta – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

Arbeidsmiljøprisen 2023 ved Det medisinske fakultet

Illustrasjon av dansende leger i konfetti.

Det medisinske fakultet lyser ut arbeidsmiljøprisen til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2023. Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 21. februar 2024.

Vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Du kan nominere eller søknadere via følgende skjema:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14924961

Frist 8. desember 2023:

Vi ser fram til mange gode forslag!

Med beste hilsen

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal, hovedverneombud MED Lise Skålvik Amble, HMS-koordinator MED Ørjan Leren og fakultetets HMS-utvalg

Utlysningstekst: Arbeidsmiljøprisen 2023 MED utlysning

Kriterier: HMS arbeidsmiljøpris MED 2023 kriterier

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

Trond Mohn stiftelse: årsmarkering

 
Trond Mohn stiftelses årsmarkering går av stabelen 1. desember, klokken 13-15 i Aulaen.

På menyen er Starting Grant til unge forskere, presentasjon av PET-nukleærmedisin og klassisk musikk. Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i god forskning og godt samarbeid, så meld deg på her: Trond Mohn Stiftelse – Bare enda et EasyTicket Sites-nettsted

Program
 • Kunngjøring av årets tildelinger fra programmet TMS Starting Grant som rekrutterer forskere til Universitetet i Bergen i samarbeid med universitetet
 • Presentasjon av stiftelsens øvrige utdelingsaktivitet det siste året
 • Presentasjon av TMS’ og Tromsø forskningsstiftelses felles satsing innen PET-nukleærmedisin. Satsingen gjennomføres i samarbeid med universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Tromsø og Trondheim

Geir Botnen vil bidra med klassiske perler på klaver.
Konferansier for dagen er Siri Lill Mannes.

Siste del er satt av til mingling og en matbit.

📅 Last ned til din kalender

Warns about fraud with Apple gift cards

Several UiB employees have recently been the subject of attempted fraud online. The IT department asks all employees to be aware.

Recently, new attempts at «phishing» and financial crime against employees at UiB have been identified. This happens when employees receive e-mails that pretend to be from another employee at the university, and preferably a superior, but with an e-mail address that does not belong to UiB. In the message, you are asked for a service – to buy an Apple gift card.

Unfortunately, the IT department has examples of employees being tricked into buying Apple gift cards and sending the codes for the gift cards to what they think is a colleague by replying to the fake email. Unfortunately, the codes for the gift cards fall into the hands of fraudsters who resell them.

In Outlook on PC/Mac, both display name and e-mail address are displayed, as in the example below:

If you read e-mail on a mobile phone, which has become more and more common, you have to hold your finger on the display name until the e-mail address part is displayed.

The security group at the IT department has fixed routines for handling and stopping such e-mails daily within normal working hours, but we ask our employees to be aware and vigilant. Fake e-mail messages can be sent to postnuke@uib.no. If you have any questions, contact BRITA.

The chief information security officer at UiB has the following «never-do-rules» to prevent unfortunate incidents that could possibly also bring damage to UiB as an organisation:

 • Never do anything involving money as a response to e-mail/text messages without checking whether the person in question has actually contacted you about this. This means that you never answer the message, but you rather contact the person via channels you are used to contacting them.
 • Never provide login information, even if someone asks for it, regardless of who they pretend to be. IT deparments and other authorities never do this, because it is a serious breach of information security.
 • Never provide credit card details over a phone call that you have not initiated yourself, and as far as possible use online services instead.

In addition, the following habits will save you and UiB from risk and a lot of follow-up work:

 • Always a few extra seconds to check the address on links before clicking. On PC/Mac, hold the mouse pointer over the link; on a mobile phone, hold your finger until the link address appears. All links to, for example, UiB help start with: https://hjelp.uib.no.
 • Always check the sender’s address if you open an attachment in an e-mail.
 • Always use extra login steps corresponding to what you are used to at UiB for all services that offer it (for example, private e-mail service such as gmail, social media).
 • Enter the web address of organizations yourself that ask you to log in rather than using a link provided in an e-mail, unless you are not directly waiting for an e-mail for a specific purpose (for example used «forgot password» or “confirm e-mail address” function on a website) and that e-mail arrives within reasonable time. If you do not know the exact website address of the organization in question, then use Google search or another search service in the browser. Then you know you’ve come to the right website and a something fraudulent one.

Enhet for læring – våren 2024

Kjære kollegaer!

Enhet for læring har flere kurstilbud for våren 2024 som nå har åpnet for påmelding.

Kursene egner seg for alle som kunne tenke seg påfyll eller inspirasjon, OG de kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte (kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng, for detaljer se her).

Våren 2024 tilbys:

 • MEDDID601: Innføring i  medisinsk didaktikk (5 stp)

I tillegg til gjennomføringen av dette kurset i Bergen planlegger vi i løpet av 2024 egne gjennomføringer i både Stavanger og Haugesund.

 • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp) OBS: oppstart tidlig i vårsemesteret!
 • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

All info og lenker til påmelding er samlet her: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/164787/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2024

Trenger du hjelp til å lage en pedagogisk mappe har vi laget en åpen ressurs i MittUiB som er tilgjengelig her: https://mitt.uib.no/courses/46939

Vel møtt!
Monika Kvernenes

UiBs søknadsportal for fond og legater er nå åpen

En illustrasjon av en gullforgylt søknadsportalI UiBs søknadsportal gis en oversikt over ulike stiftelser det er mulig å søke om midler fra. Dette er stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som sine vedtektsfestede formål.

Målgruppen er ansatte, stipendiater, postdoktorer og studenter ved UiB, og noen av stiftelsene gir også anledning for eksterne å søke midler. Hvem som kan søke fremkommer ved å se på den enkelte stiftelse i portalen.

I søknadsportalen er det også mulig å filtrere etter hvilken søkergruppe (ansatt, student, stipendiat etc.) og/eller hvilket fagområde man tilhører, så vil aktuelle stiftelser vises.

Generell søknadsfrist er 12. januar 2024.

Merk at Astri og Edvard Riisøens legat ikke inngår i søknadsportalen enda, men vil bli lagt til snarlig. Legatet deler ut midler til forskning av hjerte- og karsykdommer, samt andre uutforskede sykdommer, f.eks. kreft og revmatiske lidelser.

Se også fakultetets nettside som omhandler fond og legater.

Siden vil bli oppdatert dersom det lyses ut midler fra stiftelser som ikke inngår i UiBs søknadsportal.

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

Bruk av kunstig intelligens (KI) ved Det medisinske fakultet

3D-illustrasjon av robot som tar eksamen
Foto/ill.: DALL-E / KUH

UiB har oppdatert sine retningslinjer for redelighet og fusk som også omtaler bruk av kunstig intelligens. Vi ser imidlertid at det er behov for en presisering av hva dette innebærer for dere som studerer på Det medisinske fakultet.

KI er en spennende og nyttig teknologi som kan bidra til både læring og utvikling for deg som student, dersom du bruker den fornuftig. Det er viktig å være bevisst på hva som er de etiske, juridiske og faglige rammene rundt bruken. Det er viktig å huske på at ingen KI-verktøy er intelligente på ordentlig – de er bare gode på å imitere menneskelig intelligens. Et tekstgenereringsverktøy er trent til å svare på dine spørsmål uansett. Dersom den ikke finner svaret i det materialet de er trent på, vil den være «kreativ» og svare noe som den tror kan være sant. Dersom du er kritisk til svaret, vil den korrigere sitt opprinnelige svar, selv om du kanskje tar feil. Selv om det kalles kunstig intelligens, så er slike verktøy altså ikke spesielt intelligente. De strever med å skille mellom evidensbaserte fakta og ubegrunnede påstander, såkalt «fake news». I tillegg bruker de i hovedsak data og kilder fra vestlige, engelskspråklige land og er foreløpig dårlig på kjønnsbalanse, kulturforskjeller og etnisk variasjon.

Dere kan bruke denne typen verktøy for å øke egen læring og utvikling, samt lære dere hvordan dere skal stille dere kritisk til svarene fra slike verktøy. Det er også verdt å merke seg at de ulike chatbot’ene som er tilgjengelige på markedet er gode på ulike ting. ChatGPT-3.5 har fortsatt den beste språkmodellen og er mest kreativ, mens Bing,Chat GPT-4er bedre på oppdatert kunnskap, referanser og kildehenvisninger, fordi den også henter informasjon fra internett., benytter imidlertid også internett. Grammarly er egnet for å kontrollere grammatikk og språkkvalitet, Deepl er god på oversettelser, mens Elicit og Jenni er laget for vitenskapelige oppsummeringer. Dette er bare noen av alle de AI-verktøyene som har dukket opp det siste året. De ulike løsningen blir stadig mer avanserte og bedre på å integrere flere funksjoner i samme modell (multimodale modeller eller foundation models).

Husk på at dere er her for å lære og at det hverken er hensiktsmessig eller særlig tillitvekkende å belage seg på KI for å finne alle svar i en travel yrkeshverdag.

Her er noen eksempler på hva studenter kan bruke KI til:

 • Ideer og inspirasjon: Man kan bruke KI-verktøy (eks: ChatGPT, Bing eller Bard) til å lage et forslag til en tekst basert på et tema eller et spørsmål. Dette kan hjelpe til med å finne inspirasjon, argumenter, eksempler eller kilder til skriveoppgaver. Man må likevel være kritisk til teksten som produseres, og alltid henvise til verktøyet som er brukt.

 • Forbedre språket: Man kan bruke ulike verktøy til å sjekke grammatikk, stavefeil, ordvalg eller stil i teksten sin (eks: Grammarly, ChatGPT). Man må likevel være oppmerksom på at verktøyet ikke alltid gir riktige eller passende forslag, slik at alle forslag må vurderes kritisk.

 • Lære seg nye ting: Man kan bruke KI-verktøy (eks: Bing, Bard eller ChatGPT) til å skaffe seg en generell oversikt over et nytt tema, fag eller emne.

 • Som studiekompis: Du kan få en chatbot til å stille deg spørsmål fra pensum, eller til å gi deg eksempler på ulike eksamensoppgaver du kan løse alene eller med medstudenter. Man må være svært skeptisk til svarene som gis. Husk på at de kan være hentet fra et annet pensum og/eller annen medisinsk praksis enn det vi benytter i Norge i dag. Jo mindre man vet selv om et tema, jo vanskeligere vil det være å vurdere og etterprøve kvaliteten på informasjonen du får. Det kan være lurt å sammenlikne med lærebok eller annen kvalitetssikret kilde oppgitt av underviser. Du kan også be om konstruktiv tilbakemelding på dine egenproduserte tekster.

 • Øving på kliniske situasjoner, dialog og diagnostikk: Du kan be en chatbot om å lage et rollespill eller oppgave, der du er legen/tannlegen/ernæringsfysiologen e.l. og chatboten er pasienten. Dere kan sammen
  skape en dialog som skal lede frem til en diagnose, rett behandling eller rett medikament. Eksempel på en slik prompt kan være «Gi meg et fiktivt utfyllende blodprøvesvar og anamnese til en pasient som ligger i et akuttmottak og har en definert diagnose. Jeg skal forsøke å resonere meg fram til og gjette diagnosen ut ifra blodprøvene. Når jeg er ferdig, gir du meg en tilbakemelding
  «. Jo mer spesifikk du er i din bestilling, jo bedre vil den svare deg. Det krever litt trening på å bli god på å lage godt fungerende prompt’er.

 • Som hjelp til å organisere studiehverdagen din. Eksempelvis kan du be den lage en plan for å jobbe deg gjennom pensum i tide for eksamen som passer med dine andre aktiviteter.

Dette kan man ikke benytte KI-verktøy til som student:

 • Akseptere informasjonen uten å kontrollere hvorvidt den stemmer eller ikke
 • Konstruere data, bilder eller film uten å oppgi at KI-verktøy er benyttet
 • Kopiere tekst direkte uten å markere tydelig at den kommer fra et KI-verktøy
 • Oppgi personidentifiserbar informasjon
 • Besvare eksamen, hjemmeoppgaver, bachelor- og masteroppgaver med tekst som er helt eller delvis generert av KI (med mindre annet er oppgitt)

Reielegheit og fusk | Studieavdelingen | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network


Use of artificial intelligence (AI) at the Faculty of Medicine

The UiB guidelines for integrity and cheating have been updated. These also discuss the use of artificial intelligence. However, we see that students at the Faculty of Medicine need some clarification on this topic.

AI is an exciting and useful technology that can contribute to both learning and development for you as a student provided that you use it wisely. It is important to be aware of the ethical, legal and professional framework for AI-based tools. Keep in mind that no AI tool is truly intelligent – they’re just good at imitating human intelligence. A text generation tool is trained to answer your questions anyway. If it can’t find the answer in its database, it will be «creative» and answer something that it thinks might be true. If you criticize the answer you get, it will correct its original answer, even if you may be wrong. Although it is called artificial intelligence, such tools are not particularly intelligent. They struggle to distinguish between evidence-based facts and unsubstantiated claims, so-called «fake news». In addition, they mainly use data and sources from Western, English-speaking countries and are currently poor on gender balance, cultural differences, and ethnic variation.

You can use this type of tools to increase your own learning and development, as well as learning to be critical to the answers. It is also worth noting that the various AI-tools available on the market are good at different things. ChatGPT-3.5still has the best language model and is the most creative, while Bing, Bard and ChatGPT-4 is better at up-to-date knowledge, references, and citations, because it uses the internet as a source. Grammarly is suitable for controlling grammar and spelling, Deepl for translation, while Elicit and Jenni are made for scientific summaries. These are just a few of the AI tools that have emerged in the past year. The various solutions will rapidly be more advanced and better at integrating more functions into the same model (multimodal models or foundation models).

Remember that you are here to learn and that it is neither appropriate nor confidence-inspiring to rely on AI to find answers to all questions in a busy professional life.

Here are some examples of what students can use AI for:

 • Ideas and inspiration: AI tools (e.g.: ChatGPT, Bing or Bard) can be used to create a suggestion for a text based on a topic or question. This can help you to find inspiration, arguments, examples, or sources for assignments. You must nevertheless be critical to the text produced, and always refer to the tool used.

 • Improve language: You can use various tools to check grammar, spelling errors, word choice or style in your text (eg: Grammarly, ChatGPT, Bing). However, keep in mind that the tool does not always provide correct or appropriate suggestions, so all proposals must be critically assessed.

 • Learn new things: You can use AI tools (e.g.: Bing, ChatGPT) to get a general overview of a new topic, subject, or topic.

 • As a study buddy: You can make a chatbot (ChatGPT, Bing or Bard) ask you questions from the syllabus, or to give you examples of different exam questions you can solve alone or with fellow students. Be skeptical to the answers given. Keep in mind that they may be taken from a different curriculum and/or medical practice than the one currently used in Norway. The less you know about a topic, the more difficult it will be to verify the quality of the information you receive. It may be a good idea to compare with a textbook or other quality-assured source provided by the instructor. Ask for constructive feedback on you own texts.

 • Practice of clinical situations, dialogue and diagnostics: You can ask a chatbot to create a role play or clinical task you, where you are the doctor/dentist/nutritionist, etc. Together, you can create a dialogue that will lead to a diagnosis, the right treatment or the right drug. An example of such a prompt could be: ‘Give me a fictitious blood test result and anamnesis of a patient who is in an emergency department and has a defined diagnosis. I will try to reason and guess the diagnosis from the blood tests. Give me feedback when I’m done The more specific you are, the better it responds. It takes some practice to excel at making such prompts.

 • To help you organize your student life. For example, you could ask it to make a schedule for getting through the syllabus in time for exams that matches your other activities.

AI tools cannot be used for:

 • Accept the information without checking whether it is correct
 • Construct data, images or movies without indicating that AI has been used
 • Copy text directly without clearly indicating that it comes from an AI tool
 • Submitting personally identifiable information
 • Write exams, home assignments, bachelor’s and master’s theses with text that is fully or partly generated by AI (unless otherwise stated)

Academic integrity and Cheating | Division of Student and Academic Affairs | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp (not in English yet)

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Portrettfoto av kandidaten

Foto/ill.: Saroj Rajthala

Saroj Rajthala disputerte den 23. november 2023 med avhandlingen «Functional and Prognostic Role of MicroRNAs in Cancer Associated Fibroblasts and Stroma in Oral Squamous Cell Carcinoma».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

 

Kommende disputaser


Lise Martine Ingebriktsen

Hovedveileder: førsteamanuensis Elisabeth Wik

Medveiledere: professor Lars A. Akslen og ph.d. Erling Høivik

Prøveforelesning: Torsdag 30. november 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «Introduction and implementation of new biomarkers for cancer therapy – from bench to bedside»

Disputas: Torsdag 30. november 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «Breast cancer of the young: Exploring age-related breast cancer biology»

1. opponent: Professor II Heidi Lyng, Oslo universitetssykehus
2. opponent: Professor Sverre Torp, NTNU
3. medlem av komiteen: Ph.d. Synnøve Yndestad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanueneis Lars Helgeland

Åpent for alle interesserte

 

Kristian Pilskog

Hovedveileder: professor Jonas Fevang

Medveiledere: professor Håvard Dale og førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Prøveforelesning: Fredag 1. desember 2023 kl. 10.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Oppgitt emne: «Konservativ behandling av ankelbrudd – for hvem og hvordan»

Disputas: Fredag 1. desember 2023 kl. 12.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Avhandlingens tittel: «Patient-reported outcome and fracture-related infection after ankle fracture surgery»

1. opponent: Ph.d. Marius Molund, Universitetet i Oslo
2. opponent: Ph.d. Guri Ekås, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Ane Djuv, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jan-Erik Gjertsen

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevalueringer

 

Midtveisevaluering 28. november 2023, Bergen

Hanne Borge – ph.d.-prosjekt: Sjögren’s syndrome – Assessment of salivary gland manifestations and the association with renal disease

Midtveisevaluering 29. november 2023, Bergen

Agni Malmin – ph.d.-prosjekt: Ocular surface effects of repeated intravitreal injections with vascular endothelial growth factor inhibitors – a clinical and biochemical study

Aina van der Meeren – ph.d.-prosjekt: Diagnostic gut biomarkers in irritable bowel syndrome

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

K1 gratulerer!

K1 og Dyreavdelingens Aurora Brønstad og Johanna Stormark var to av flere som ble feiret med høytidelig markering i Knut Fægris hus.

Anledningen var at de har jobbet 25 år ved Universitetet i Bergen.

Aurora er ikke bare en fremragende forsker og veterinær, men også en engasjert lærer og god kollega. Hun har arbeidet med forsøksdyr i mange år, og har bidratt til å øke kunnskapen og forbedre velferden til disse dyrene. Hun har også vært aktiv med å undervise i kurs i forsøksdyrslære og dyreassistert terapi, og har inspirert mange studenter og kolleger med sin faglige dyktighet.

Johanna er til daglig senioringeniør og driftsleder ved Dyreavdelingen. Hun er en trygg og kunnskapsrik kollega som over mange år  har engasjer seg i å fremme forståelsen av behovet for dyr i forskning, metoder og utdanning av personell og forsøksdyrvitenskap som en vitenskapelig disiplin.

K1-nytt gratulerer Aurora og Johanna med jubileet, og ønsker dem alt godt for fremtiden. De fortjener en stor applaus! 👏👏👏

Velferdstilbud: Julekonsert med Vokalensemblet Multa Paucis 14. desember

Velkommen til årets julekonsert med Vokalensemblet Multa Paucis!

Som UiB-ansatt får du 50 kroner rabatt på billettene! Bruk rabattkoden «uib-tilbud-23» når du kjøper billett.

Kjøp billetter her.

Multa Paucis sine julekonserter har blitt en fast og kjær førjulstradisjon for mange. Som alltid blir det både stemningsfylt, overraskelser og tradisjon i skjønn forening, og med ekte garanti om julefølelse! I år bidrar også to av de mest aktive solistene i bergensområdet, nemlig Heidi Kvelvane og Carmen Bóveda på saksofon og cello.

Dato: Torsdag 14. desember
Tid: 19.30
Sted: Bergen domkirke

Du får høre både kjente og ukjente norske og engelske julesanger, i tillegg til utdrag fra albumet «Ved myrke midnattstid» som i 2022 ble nominert til Folkelarmprisen. Alt dette pakkes inn i Multa Paucis særegne og etter hvert velkjente stil.

I mange år har koret hatt et særlig fokus på skandinavisk samtidsmusikk og tradisjonsmusikk. Koret har høy aktivitet med en rekke konserter, plateinnspillinger, og jevnlig samarbeid med noen av Norges fremste folkemusikere. Multa Paucis er et av de eneste korene i Norge som aktivt tar i bruk kvedetradisjonen i fremførelse av norsk folkemusikk. Alle sangerne i koret lærer å synge musikken på tradisjonelt vis. En stor del av uttrykket til Multa Paucis formes ved at det er mye improvisasjon og solistiske utfordringer for alle sangerne. Dette gir helt nye opplevelser for både publikum og utøvere!

Unn deg en time til en varm førjulsopplevelse i selskap med et av Bergens elitekor, og «hele Norges folkemusikkor».

Plakat for julekoserten

Foto/ill.: Multa Paucis

Medvirkende:

Vokalensemblet Multa Paucis
Carmen Bóveda (cello)
Heidi Kvelvane (saksofon)
Mikael R Hedne (dirigent)

Facebook og Instagram: @multapaucisvokal
www.multapaucis.no
Konserter
Utgivelser

HMS-hjørnet


Evacuation Exit Interior Sign. Building and Interiors Safety Signs.

Uønskede hendelser? Bruk vårt elektronisk avvikssystem.

HMS-avvik er alle uønskede hendelser og forhol har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2023-2024:
Les HMS-håndboka

Som ansatt har du plikt å å lese HMS-håndboka. Du finner den her: hms-handbok_k1_revidert_2023.pdf (uib.no)

Besøk sikresiden.no

sikresiden.no kan du lære og få råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon, slik at selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon. Du finner også UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer.

Beredskapsperm

En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret

HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret på UiBs nettsider: Eksponeringsregister | HMS-portalen | UiB

Du kan lese mer om aktuelle HMS-kurs på UiBs nettsider: Kurstilbud i HMS | HMS-portalen | UiB


HSE corner

This column deals with everything that affects the working environment at The Department of Clinical Medicine. Here you will be presented with news, the department’s HSE action plan, work environment surveys etc. Everyone is welcome to contribute with input to this column!

HSE coordinator: May Britt Kalvenes

Safety delegates at the Department of Clinical Medicine for the period of 2023-2024:

Read the HSE manual

As an employee you have a duty to read the HSE manual. You can find it here: hms_manual_k1_2023_0.pdf (uib.no)

Visit www.sikresiden.no

Sikresiden.no – Emergency info online 

Sikresiden.no, provides preventive training and advice on what to do in an emergency, so you always can be prepared for what is best to do in a critical situation.

Emergency plan

An emergency plan for the Faculty of Medicine can be found at the reception on the 7th floor in the Laboratory building.

Exposure register 

The HSE department offers courses concerning the exposure register on demand. It is important that those who work with carcinogens knows how to register. Please follow the link for Information about the exposure register: Exposure register | The HSE-gateway | UiB

UiB can offer a wide range of courses, webinars, and workshops in health, safety and environment (HSE): Courses HSE | The HSE-gateway | UiB