Nytt økonomi- og lønnssystem ved UiB

Kjære alle kollegaer

Hverdagen vår er preget av mange endringer og ikke alle er relatert til koronasmitten. Noen av dere har kanskje hørt om BOTT i ulike sammenhenger, men de fleste har kanskje aldri hørt om det. BOTT får nå en betydning for dere alle og det er greit å forberede seg på det.

Hva er BOTT?
BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim med mål om å finne felles løsninger som kan brukes av hele universitets- og høyskolesektoren, med større grad av selvbetjening og digitale prosesser. Prosjektet ble etablert for flere år siden, gjennom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), men nå nærmer det seg raskt første fase for iverksetteing. I et eget prosjekt forbereder nå UiB de nye løsningene og prosessene som kommer fra BOTT økonomi og lønn.

Ved UiB blir det fra 1. januar 2021 innført et økonomisystem (bestillinger og fakturaer). Det er etablert et mottaksprosjekt ved UiB sentralt og ved Det medisinske fakultet for å sørge for en best mulig innføring av de nye løsningene og tjenestene. Dette innebærer et omfattende arbeid fremover for mange. Våre økonomer har nå en stor jobb med å rydde i økonomidelen av prosjektene vi har, lage nye strukturer for prosjektaktiviteten, for så å legge dette inn i nytt system, samt ellers forberede seg på å jobbe i nye systemer. Vi prøver å fortsatt gi dere god service og raske avklaringer, men noen oppgaver kan bli forsinket nå i høst.

Hva betyr BOTT-prosjektet for deg som UiB-ansatt?
HR-portalen (Pagaweb) fases ut og blir erstattet med selvbetjeningsløsning på nett eller med DFØ-app. Det er her dere fra 1. januar 2021 skal legge inn refusjon av utlegg, registrere reiseregninger, arbeidstid, fravær og ferie og sjekke lønnsslipp. Noen skal også utføre oppgaver som ansatt og som godkjenner. Det kommer mer informasjon om innhold og opplæring for bruk av løsningene.

BOTT ved Det medisinske fakultet
Fakultetet har startet et eget prosjekt for å sørge for at overgangen til nye system går mest mulig smidig. Det er opprettet egne nettsider ved MED og her finner dere mer informasjon om prosjektet: https://www.uib.no/med/137379/bott-%C3%B8konomi-ved-det-medisinske-fakultet

Vi er mange som nå jobber for at disse endringene ikke skal skape mye ekstraarbeid for dere. Vi håper vi lykkes med det!

Er det noe dere lurer på kan dere ta kontakt med Ingvild Vandeskog Wallacher, som er leder for arbeidsgruppen for mottak av BOTT ved fakultetet.

Riktig god høsthelg!

Beste hilsen
Jorunn
administrasjonssjef

Påminnelse om Fakultetets dag 21. oktober

Husk å få med deg Fakultetets dag som arrangeres onsdag 21. oktober kl. 09.00-11.40!

Møtet blir heldigitalisert, men de som holder presentasjoner samt prisvinnere vil delta.

Mer info finner du her: https://www.uib.no/med/138844/fakultetets-dag-2020/

Det er mange prisvinnere fra vårt institutt:

  • Årest PhD-arbeid: Irene Flønes
  • Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning: Anne Berit Guttormsen m/flere
  • Falch’s Junior Award 2020: Marte Bjørk
  • Falch’s Senior Award 2020: Nils Erik Gilhus

Oktober er sikkerhetsmåned/October is Security Awareness Month

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå < https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6>.

Følg også med i internavisen På høyden, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern.


October is National Security Awareness Month. The University of Bergen therefore plans to have an extra special focus on information security in October.

UiB aims to be a safe and secure place to study and work, whether you are based at home or on campus. We therefore want all students and employees to be fully aware of security.

Many employees and students have already completed the e-learning course in Data protection and Information security on Mitt UiB in order to improve their knowledge of security. If you have not yet had the time to take the course, please do so now <https://mitt.uib.no/enroll/MDW74H>.

We also recommend following the internal news channel På høyden this month, which will highlight relevant subjects, such as challenges relating to working from home, where to find help and, not least, how to report a breach of IT security.

Click here to read more about National Security Awareness Month at UiB.

Sikresiden.no also provides a lot of helpful information about information security and data protection.

colourbox.com/uib.no

Workshops: Open Access and Data management plan

The Norwegian Research Council and Horizon 2020/Europe require projects to submit a data management plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, processed and made available.

  • Open Access Week, 19-23 Oktober 2020. Program and event information here.

  • Introduction to Data Management Plan (DMP) here.

  • Data Management Plan WORKSHOP (for researchers), 23.10.2020 – 13.00-15.00. More information here.

Invitasjon til å nominere kandidat til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021

Kong Olav Vs kreftforskningspris på 1 000 000 kroner deles hvert år ut til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Under ligger invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen. På grunn av Covid-19 blir årets prisvinner offentliggjort ved utgangen av 2020 og arrangementet er derfor utsatt.

Innstillingsutvalget er internasjonalt, nominasjonen må leveres på engelsk, se maks antall sider i invitasjonen.

Frist for innsendelse er 15. november 2020.

Mer informasjon finnes også på deres nettsider: https://kreftforeningen.no/forskning/kong-olav-vs-kreftforskningspris/

Invitasjon til nominering av kandidater 2021
Vinnere av Kong Olav Vs Kreftforskningspris
Retningslinjer for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Stine Kirkholm Sveingard

Håkon Langvatn disputerte den 9. oktober 2020 med avhandlingen «Infected total hip arthroplasty – Bacteriology and the role of operating room ventilation in the reduction of postoperative infection».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Eirik Kjelby
Hovedveileder: Professor Erik Johnsen
Medveiledere: Professor Ole Bernt Fasmer og professor Jan Øystein Berle

Prøveforelesning: Fredag 16. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The glutamate hypothesis of schizophrenia and its potential implications for treatment»

Disputas: Fredag 16. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Depressive symptoms in psychotic disorders: Trajectories of depression and antidepressive effectiveness of antipsychotic medication”

1. opponent: Professor Søren Dinesen Østergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Førsteamanuensis Katrine Kveli Fjukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Charalampos Tzoulis, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Irene Bircow Elgen.

Åpent for alle interesserte.

 

Vernesa Dizdar
Hovedveileder: Professor Trygve Hausken
Medveiledere: Professor Odd Helge Gilja og førsteamanuensis Kurt Hanevik

Prøveforelesning: Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Gi en oversikt over postinfeksiøse sykdommer og infeksjonene som utløser disse. Diskuter mulige sykdomsmekanismer»

Disputas: Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Functional Gastrointestinal Disorders following Giardia infection. Visceral hypersensitivity and low-grade inflammation”

1. opponent: Ph.d. Per Christian Valle, Universitetssykehuset i Nord-Norge
2. opponent: Dr.med. Per Farup, Sykehuset Innlandet – Gjøvik
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kari Erichsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Tone Elise Gjøtterud Henriksen
Hovedveileder: Professor Anders Lund
Medveileder: Professor Ole Bernt Fasmer

Prøveforelesning: Fredag 23. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Genetiske faktorer som påvirker vår risiko for psykiske plager knyttet til døgn og årstidsrytmer – i relasjon til lys, temperatur og andre klima forhold»

Disputas: Fredag 23. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders”

1. opponent: Professor II Ole Didrik Lærum , Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Solveig Merete Klæbo Reitan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Irene Bircow Elgen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Maj-Britt Posserud.

Åpent for alle interesserte.

Rabatterte BIFF-billetter/ Discounted Tickets BIFF

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 7. oktober til 18. oktober.

Ansatte får rabatterte billetter til kr. 55 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er begrenset til 1 billett pr. person pr. film. Nytt av året er at man også kan kjøpe rabatterte billetter på nett og vise ansattbevis når man går på filmen. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget.

Les mer om programmet her: www.biff.no


Bergen International Film Festival will take place from October 7 th to October 18th.

Employees at UiB can buy 1 discounted ticket for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 55 NOK. Please remember to bring your staff ID to the cinema if you buy the ticket online.

Read more about the program here: http://www.biff.no/english/?language=english

Teaterbilletter for UiB Velferd

Teaterhøsten er her! DNS har lansert flere nye forestillinger og spiller for fulle hus på alle scener. Det er en annerledes høst og smittevernregler har førsteprioritet og det betyr at fulle hus har redusert antall publikummere i salen, med god avstand.

Ta med venner, familie og kollegaer på teateret. UiB Velferd sponser teaterbilletter til ansatte på UiB og har reservert billetter på allerede utsolgte forestillinger! UiB priser fra kr. 50,- til 150,-!

ALLE TIDERS BERGEN
HUMORISTISK TURMARSJ GJENNOM 950 ÅR

Tre skuespillere og fire musikere går igjennom 950 år, og lar oss møte en drøss med kjente og ukjente personer. Du får vite (nesten) alt som har skjedd i byen du bor i.

Dette er forestillingen for deg som vet litt, mye eller sånn passe om Bergens historie. Her får man svar på spørsmålene ikke alle har stilt. Hvem var egentlig Baglerne? Hvor mye kan vi takke strilene for? Og hva skulle egentlig Johan Nordahl Brun på Ulrikens topp med en cithar?

Les mer om forestillingen og de medvirkende her.

dns.no

—  UiB-velferdspris kr. 150,-  —
Onsdag 4. november kl. 20.00, Store Scene
UiB-pris: kun kr. 150,- (ord. kr. 460,-):
Klikk her for å bestille billetter til 4. november.

Torsdag 5. november kl. 20.00, Store Scene
UiB-pris: kun kr. 150,- (ord. kr. 460,-):
Klikk her for å bestille billetter til 5. november.

 

Billetter til Alle tiders Bergen må bestilles innen 15. oktober!

 

STEFAN LARSSONS FASCINERENDE ISCENESETTELSE
ONKEL VANJA

Teatersjef Stefan Larsson iscenesetter den fascinerende klassikeren «Onkel Vanja» på Store Scene fra 10. oktober og har hentet Petronella Barker til ensemblet.

Når teatersjefen gir seg i kast med Tsjekhov, er det med bankende hjerte og glimt i øyet. Stykket ulmer av begjær, og byr på både vemod og trøst.

Les mer om forestillingen og de medvirkende her.

dns.no

—  UiB-velferdspris kr. 150,-  —
Torsdag 19. november kl. 20.00, Store Scene
UiB-pris: kun kr. 150,- (ord kr 460,-):
Klikk her for å bestille billetter til 19. november.

Lørdag 21. november kl. 18.00, Store Scene
UiB-pris: kun kr. 150,- (ord kr. 460,-):
Klikk her for å bestille billetter til 21. november.

 

Billetter til Onkel Vanja må bestilles innen 2. november!

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet