Velkommen tilbake etter en velfortjent sommerferie

Jeg synes alltid det er litt vemodig at sommerferien går mot slutten og at det blir mørkere om kveldene. Men likevel kjenner jeg også glede over å treffe kolleger etter ferien og merker fornyet energi til å ta fatt på et nytt høstsemester og nytt studieår.

Det har allerede vært studiestart – både med velkomst av førsteårsstudenter og gjensyn med kjente studenter til nye semestre. Alle kolleger som jeg har fått snakket med gleder seg over gjensynet med studentene og gir uttrykk for inspirasjon til ta fatt på et nytt studieår. Studentene er også glade for å kunne ta fatt på et nytt semester, og var ekstra glade for muligheter for fysisk fremmøte de første dagene. Vi går likevel mot et nytt semester med hovedsakelig elektronisk undervisning. Det er da viktig at vi planlegger godt og gjør gode forberedelser og trekker veksler på erfaringene vi gjorde i den hektiske omleggingen tidligere i vår. Det er åpnet opp for smågruppeundervisning, med nødvendig smittevernutstyr i form av munnbind, hansker osv., og det vil være viktig at vi klarer å prioritere dette – da klinisk pasientnær undervisning vanskelig lar seg erstatte av elektroniske forelesninger. De første gladnyhetene fra undervisningen er allerede kommet og understreker at K1 fortsatt leverer undervisning med høyt engasjement og god kvalitet. Igjen går undervisningsprisene fra avgangskullet til K1, og igjen er det fagmiljøet ved Seksjon for anestesi og intensivmedisin som blir kåret til beste undervisningsmiljø. I tillegg får kollega Øyvind Ulvik ved Urologen pris som beste foreleser. Jeg sender en stor gratulasjon til dere alle – og takker for fantastisk innsats!

Nytt høstsemester betyr også nye muligheter på søknader om forskningsmidler. Søknadsfrister kommer på rekke og rad utover i september og det bør være gode muligheter for alle å finne utlysning som passer til egen forskning. Se utlysninger på interne nettsider både ved HUS (http://innsiden.helse-bergen.no/forskning/Lists/Kalender/AllItems.aspx ) og ved UiB (https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities). Jeg ber alle som trenger råd til søknader ta kontakt med forskningsrådgiver Michaël (Michael.Marie@uib.no) og økonomikoordinator Liv Rebecca (Liv.Aae@uib.no) for bistand for budsjettering.

COVID-19-pandemien og utfordringer knyttet til denne vil vi sannsynligvis møte gjennom hele høsten. Instituttet er i stor grad samlokalisert med HUS og mange av oss jobber der eller ved andre samarbeidende sykehus. Vi vil derfor i stor grad følge COVID-19-retningslinjer som ved sykehusene – som omtalt i egen e-post sendt til alle i dag. Alle må ellers også følge med i løpende oppdateringer fra helsemyndigheter og UiB.

Høsten har også viktige dager for faglig påfyll og sosialt samvær. Vi planlegger foreløpig at vi kan gjennomføre Instituttets dag 26. november som vanlig. Før dette er Fakultetets dag planlagt til 21. oktober, og jeg ber alle holde av disse dagene.

Jeg ønsker alle velkommen tilbake fra ferie og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Arbeidsmiljøprisen ved MED 2020

Er DU opptatt av et godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15. november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10. desember 2020, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Vandrepokal
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

colourbox.com

Til alle undervisere som skal ha fysisk undervisning høsten 2020!

Først, tusen takk for den enestående innsatsen dere alle la ned i digital undervisning og vurdering i vårsemesteret og i planleggingen av høstsemesteret. Vi håper dere har hatt en fin sommer og er klare for et nytt semester.

Gitt COVID-19 vil undervisningssituasjonen denne høsten bli annerledes enn tidligere år. Det er avgjørende at vi ivaretar godt smittevern for dere som undervisere og for studentene. Alle undervisningslokaler er satt opp for å imøtekomme kravet om 1 meter avstand mellom alle studenter. Utenfor alle undervisningsrom er det tilgjengelig desinfiserende sprit som studentene skal ta på hendene før de går inn i lokalet. Det er også slik sprit tilgjengelig for underviserne ved kateteret.

Nedenfor redegjør vi for tiltak for undervisere og studenter, og vi håper dere vil bidra til å følge opp rammene som er satt for undervisningssituasjonen, slik at vi sikrer smittevern og en trygg universitetshverdag for alle. Alle tiltak er utarbeidet i dialog med bedriftshelsetjenesten.

Smittevern ved bruk av teknisk utstyr i undervisningssituasjoner:

 • Vask med tilgjengelig desinfiserende sprit, både før og etter undervisningsøkten, utplassert utstyr som mikrofon, berøringsskjerm og tastatur som benyttes i undervisningssammenheng. Det ligger en veiledning på hvordan slik vask skal gjennomføres på kateteret i undervisningsrommet.
 • Mikrofon er viktig i lokaler som strømmer undervisning, da tale ofte er det viktigste i opptakene. Hodemikrofoner integrert i anlegg gir best lyd.  Eget utstyr kan derfor dessverre ikke benyttes. Plasser hodemikrofon slik at mikrofonen er under haken. Dette gir best lyd og forebygger dråpesmitte. Bruk av mikrofonen slik i kombinasjon med vaskerutinen er vurdert av bedriftshelsetjenesten til å forebygge smitte.

I undervisningslokalet (bruk PPT-bildet nederst for å gi informasjon til studentene):

 • Passe på god flyt inn og ut av undervisningsrommet. Oppfordre de som kommer først om å sette seg innerst på en rekke. Når alle skal ut, bør de som sitter nærmest døren gå ut først, og så følger rekkene på fortløpende.
 • I lokaler som tar mindre enn 80 personer: Informer om og gi tid til at studentene selv vasker av bordflaten eller overflater foran seg.
 • I lokaler som tar 80 personer eller mer:Tilrettelegg for at studentene er ute av lokalet 10 minutter før ordinær tid for avslutning av undervisningsøkt. Dette for at de som skal rengjøre har tid til nedvask mellom undervisningsøktene.
 • Oppfordre studentene til å registrere seg i Studentweb i de emnene de møter opp på undervisning i. Dette er for å sikre smittesporing dersom det oppstår smitte, slik at UiB kan varsle alle som kan ha vært på de aktuelle undervisningsøktene.
 • Alle undervisningsrom skal være merket med ny antallskapasitet etter korona-standard. Dersom det skulle komme for mange, må de som kom sist inn, dessverre gå. Dersom du skulle ha behov for assistanse, ta kontakt med Securitas på 55588081.

Dette sørger UiB for:

 • Nedvask av undervisningsrom. Alle kontaktflater vaskes én gang for dagen. For store auditorium med mer enn 80 plasser, gjøres dette etter hver undervisningsøkt/arrangement.
 • Smittevernvakter i bygg med undervisning. Ekstrabemanning av Securitasvakter ved store auditorium for å bistå smittevernvaktene.
 • Spritdispensere ved alle innganger, også ved undervisningsrom og i undervisningsrom.
 • Avstandsmerking i gulv og plakater om smittevern i undervisningslokaler. Det skal være synlig veiledning ved kateter for hvordan å rengjøre mikrofon, berøringsskjerm og tastatur.

 Nyttige sider:

Smittevernslide til bruk i undervisningslokaler

Lykke til med undervisningen i høst! Om dere ser/erfarer utfordringer vi bør gripe fatt i, er det fint om dere melder fra til instituttleder, slik at vi kan følge opp så raskt som mulig.

Beste hilsen
Oddrun Samdal
Viserektor for utdanning

Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen

We are pleased to announce that we will hold the Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020 as planned. Norwegian regulations allow to hold conferences in person, and we continuously plan to do so!

We hope that you all have the chance to join this free one-day meeting in September. If not, or if you have any further questions regarding the conference, do not hesitate to contact me! If you have not done so, check out our Nordic Nanopore-Seq Network website with great information about us and the ~60 scientists that joined the network already!

The conference poster can be dowloaded and shared from here.

Max Krause
maximilian.krause@uib.no

MUSS – 9. nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse

Invitasjon til

9. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)

Sted: Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, 2060 Gardermoen
Tid: 19. og 20. november 2020

Delta på vår tverrfaglige konferanse med to innholdsrike dager med spennende foredrag og oppdatert forsking på muskelskjelettskader, sykdommer og plager. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse.

Abstrakt til frie foredrag/posterpresentasjon
Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 11. september 2020. Vi ønsker sammendrag fra studier i alle faser – fra planlagte prosjekter til publiserte arbeider. Slik får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Utdeling av tre priser
På årets konferansen blir det gitt en pris til beste frie foredrag og en pris til beste posterpresentasjon. I tillegg deler MUSS ut en pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken. De tre prisene baseres på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet.

Covid-19
Vi vil til enhver tid følge gjeldende anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter i forhold til Covid-19. Vi satser vi på å arrangere konferansen med fysisk tilstedeværelse i kombinasjon med digital løsning. Begge løsningene krever påmelding.

Lenke til påmelding: https://www.trippus.net/muss2020/deltaker

For informasjon om konferansen, innsending av abstrakt og påmelding, se: www.muss.no

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Vi håper du har anledning til å bli med på konferansen!

Med vennlig hilsen,
Det koordinerende forskningsmiljø for satsingen v/ FORMI, OUS-Ullevål
John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim og Linda M. Pedersen.
For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Pedersen
e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 23016171/91106219

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs til ansatte høsten 2020 / The medical library offers courses in autumn 2020

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2020. Kursene er planlagt å holdes i biblioteket, men med færre deltakere.

– Introduksjon til EndNote
– Søkekurs i PubMed og Embase
– Introduksjon til systematiske oversikter

Introduksjon til EndNote: I kursene gjennomgåes hvordan å bygge opp en egen EndNotedatabase med referanser man trenger til forskningen. I tillegg vises hvordan å enkelt bruke EndNote i skriveprosessen i Word slik at man får formaterte referanser og en automatisk generert litteraturliste. EndNote har dessuten mer funksjonalitet , f.eks. å gruppere referansene i EndNote, og å laste inn fulltekst til artiklene og dermed lage sitt eget elektroniske bibliotek.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Den er derfor et viktig supplement til Medline, for å få et bedre overblikk over fagets litteratur.

Introduksjon til systematiske oversikter: Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes her.


The medical library offers courses in autumn 2020. Courses are planned being hold in the library but with fewer participants due to corona infection prevention measures.

– Introduction to EndNote
– Searching in PubMed and Embase
– Introduction to systematic reviews

Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing references. The course covers how to build your own EndNote database, how to use references from EndNote in the writing process with Word, formatting the text and generating literature lists. Other functionalities like grouping, removing duplicates, and importing full text will also be covered.

Searching in PubMed and Embase: Everyone can use PubMed. However, with some extra knowledge you can search more efficiently. In the course we demonstrate the use of subject headings MeSH, and the use of filters for quick limiting to clinical queries like diagnostic studies, or intervention studies. Embase is another important medical database which covers a number of different journals than PubMed/Medline. Therefore, it is a valuable supplement to Medline, if you want to get a better overview over the literature within your subject.

Introduction to systematic reviews: The course gives an introduction to systematic reviews. The library presents several databases for finding systematic reviews, and gives an overview over the process of doing your own systematic review: write a protocol, prepare the search, data management, quality appraisal, and guidelines for reporting. We also inform about the role of the library in the different phases of the work with a systematic review.

The courses are mainly for employees and PhD candidates at the Faculty of Medicine and for employees at Helse Bergen. Courses for students are normally given as a part of their study program.

Dates, registration and more information can be found on the library’s web page:

Courses in English.
Courses in Norwegian.

Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2020/21

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

For 2020/21 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 35 ansattmobiliteter. Fristene for å søke om stipend til ansattveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for søknader til studieåret 2020/21, men vi tar sikte på å fordele mobilitetene likt mellom høst- og vårsemesteret dersom det er mulig. Dersom det blir konkurranse om plassene, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har vært på Erasmus ansattutveksling. Gjennomsnittlig tildeling er 800€ per mobilitet, tilsvarende én ukes mobilitetsopphold.

Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 20/6719. Et utfylt og signert Mobility Agreement (vedlagt), kan med fordel brukes som søknad.

Ved spørsmål, ta kontakt med Erasmuskoordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling.

Vedlegg:
Mobility agreement for training

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet 2020/21

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2020/21 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 30 undervisningsmobiliteter.

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet må vare i minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises åtte timer. Det er også mulig å reise på et kombinert undervisnings- og opplæringsopphold, og da må det undervises fire timer. Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet

Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for søknader til studieåret 2020/21, men vi tar sikte på å fordele mobilitetene likt i høstsemestret og vårsemestret dersom det er mulig. Hvis vi mottar mange søknader, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmus-støtte. Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende én ukes opphold.

Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 20/6718. En utfylt og signert Mobility Agreement (vedlagt) kan med fordel brukes som søknad.

Ta gjerne kontakt med Erasmus-koordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling.

Vedlegg:
Mobility agreement for teaching

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Continue reading Nye publikasjoner

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Nazar Gafar Abdulrahman Mohamed disputerte den 19. juni 2020 med avhandlingen «Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma: Study on Cohorts of Patients from Sudan».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Andrej Netland Khanevski disputerte den 26. juni 2020 med avhandlingen «Clinical recurrent events after incident stroke or transient ischemic attack».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 


Midtveisevaluering 26. august 2020, Bergen


Brage Brakedal
– ph.d.-prosjekt: Identifying drugs associated with reduced risk of Parkinson’s disease and their synergistic effects using the Norwegian Prescription Database

 

UiB bytter reisebyrå

UiB har inngått reisebyråavtale med et av Norges største reisebyrå, Berg-Hansen. Fra og med 1. juli skal du bestille fly, hotell, leiebil og tog gjennom Berg-Hansen.

Du kan bestille ved hjelp av Berg-Hansens onlineverktøy, Webgate, i Berg-Hansen app, eller hos en reiserådgiver.

1. juli vil alle som har en registrert profil hos Berg-Hansen motta en e-post med informasjon om hvordan man kommer i gang.

Mer informasjon om reisebyråavtalen og UiBs rutiner for reiser.

uib.no

Ny parkeringstillatelse for ansatte/studenter fra 1. juli

Fra 01.07.20 må alle ansatte og studenter som ønsker å parkere på UiBs frie plasser inkl. EL-bil plasser og HC-plasser skaffe seg ny parkeringstillatelse.

Det er fra samme dato nytt system for parkeringstillatelser for frie plasser som den enkelte ansatte/student administrerer selv.

For å skaffe seg en parkeringstillatelse må man gjøre følgende:

1.Gå inn og registrer ditt mobilnummer i UiBs parkeringssystem.
Det er kun ansatte/ studenter med gyldig ansattnummer/studentnummer som kan søke om parkeringstillatelse. Link til UiBs parkeringssystem – logg på med uib-brukernavn og passord.

Fortsett på mobiltelefon (ev. PC)
2.Last ned appen «Aimo Park Norway» på mobil/nettbrett (Google Play (Android) eller App Store (iOS/iPhone)
NB! Ikke tilgjengelig på Windows telefoner. Dersom du har telefon med Windows operativsystem eller ønsker å registrere deg på nett må du registrere parkeringstillatelse på https://qpark-permit.giantleap.no/#/parking/products/agreement Siden er responsiv og kan fint benyttes på mobil eller nettbrett.

3.Første gangs bruk: åpne appen og opprett brukerprofil. Det må registreres mobilnummer, men du trenger ikke registrere betalingskort. Betaling for parkering ved UiB er utsatt til 01.01.21, men appen er tilrettelagt for den planlagte løsningen. Oppdater profilen med din brukerinformasjon.

Det er kun mulig å bestille ett parkeringsprodukt ut 2020 – det er en parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bilplasser og HC-plasser med varighet fra bestillingsdato t.o.m. 31.12.20.

4.Registrer parkeringstillatelsen i appen
1.Velg «Andre produkter» (ikke «Start parkering»)
2.Velg sted «Bergen»
3.Velg produkt «Bestill parkeringsavtale»
4.Bestill parkeringsavtale «Universitetet i Bergen. Ansatte og studenter»
5.Velg mellom «Ansatt-parkering» eller «Student-parkering»
6.Legg inn registreringsnummer (inntil 3 stykker)
7.Les og godkjenn parkeringsvilkårene
8.Avslutt med «Kjøp»
9.Sjekk på hjemsiden i appen at dine registreringsnummer er registrert.

Se relevante lenker og dokumenter her.

Nytt om navn

Irit Titlestad
Stilling: Stipendiat (4 år)
Fagområde: Nevrologi og geriatri

Titlestad er tilknyttet Neuro-SysMed-prosjektet, med hovedveileder Lasse Melvær Giil.
Startdato: 1. juli 2020

Kenneth Thorsen
Stilling: Førsteamanuensis (20 % bistilling)
Fagområde: Gastroenterologisk kirurgi
Arbeidssted: Stavanger Universitetssykehus
Startdato: 1. august 2020

Ines Heiland
Stilling: Professor (20 % bistilling)
Fagområde: Nevrologi
Heiland er tilknyttet Neuro-SysMed-prosjektet.
Startdato: 1. august 2020

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet