Kjære alle – takk for stor innsats og god sommer

Et nytt vårsemester går mot slutten og vi er i siste innspurtsuken med avvikling av eksamener. Vi har hatt enda et Covid-19-semester med stort fokus på smittevern og digital undervisning. Mange har lagt ned en stor og imponerende innsats – representert fra alle fag- og ansattgrupper ved instituttet. Studentene gir uttrykk for mye ros til undervisere og studieadministrasjonen. Alle fortjener derfor en stor takk for innsatsen!

Det har også vært lagt ned stor innsats på forskningsfronten med vedvarende høy produksjon av vitenskapelige artikler og mange disputaser. Ved utgangen av juni har vi allerede hatt 11 disputaser. En forutsetning for denne store aktiviteten er forskningsfinansiering – fra småbeløp til drift – PhD- og Post Doc-stipender til store forskningsbevilgninger fra eksempelvis Helse Vest, KLINBEFORSK, Kreftforeningen, Forskningsrådet, KG Jebsen, Mohn stiftelsen og EU. Det er derfor særdeles gledelig at mange K1’ere har sendt søknader til alle disse finansieringskildene og flere andre. Dette lover godt for enda mer god og viktig forskning fra våre forskere. Det kreves stor innsats, ofte langt utover det som en normalt oppfatter som vanlig arbeidstid, for å skrive gode søknader. Dere alle fortjener derfor en stor takk for innsatsen så langt!

I tillegg til Covid-19-utfordringer har også vårsemesteret gitt andre uforutsette utforinger. Innføring av nye personal- og økonomisystem som piloteres av UiB har gitt oss svært store utforinger. De som særlig har merket dette er bestillere, økonomer og annet administrativt personale. Dette har generert mye ekstraarbeid som har krevd stor arbeidsinnsats fra administrasjonen ved instituttet. Instituttet er svært takknemlig for den store innsatsen som er lagt ned fra alle som har bidratt til å løse disse utfordringene.

Økende vaksinasjon i befolkningen, som vi håper blir fullført sensommer og tidlig høst, gir håp om normalisering av samfunnet over sommeren. Vi håper at dette blir en realitet, slik at vi kan møtes etter velfortjent ferie med mer tilstedeværelse og fysiske møter for prat, diskusjoner for god undervisning og forskning.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Beste hilsen
Jorunn & Kjell-Morten

Gastroseksjonen på K1 står bak en serie av verdens første internasjonale guidelines om Gastrointestinal ultralyd (GIUS)

Transabdominal gastro-intestinal ultralyd (GIUS) er en non-invasiv, enestående metode til å undersøke tarmene på en fysiologisk måte. Selv om det er god dokumentasjon på nytteverdien i klinisk praksis, er metoden altfor lite utnyttet i mange land. Derfor startet den Europeiske ultralydforeningen (EFSUMB) i 2014 et nytt prosjekt for å utvikle verdens første guidelines på dette feltet. Over 20 eksperter fra hele Europa ble utfordret til å være med i en såkalt Task Force Group (TFG) for å etablere og publisere nye guidelines. Denne ekspertgruppen ble ledet av prof. Odd Helge Gilja ved K1 og hadde ytterligere to medlemmer fra gastroseksjonen, nemlig Trygve Hausken og Kim Nylund.

For hver anbefaling graderte vi både “levels of evidence (LoE)” og “grades of recommendation (GoR)” for å evaluere klinisk betydning ved ulike sykdommer, i samsvar med anbefalingene fra Oxford centre for evidence-based medicine (http://www.cebm.net/oxford-centre-evidencebased-medicine-levels-evidence-march-2009/). Anbefalingene ble også votert over blant ekspertene og vi benyttet et spesiallaget software for dette formål, utgitt av Clinical Guideline Services (Clinical Guideline Services (guideline-service.de).

På denne måten har forskere ved K1 markert seg med tyngde internasjonalt og satt en helt ny standard for kliniske metoder innen ultrasonografi.

GIUS guidelines publikasjoner:

 1. Nylund K, Maconi G, Hollerweger A, Ripolles T, Pallotta N, Higginson A, Serra C, Dietrich CF, Sporea I, Saftoiu A, Dirks K, Hausken T, Calabrese E, Romanini L, Maaser C, Nuernberg D, Gilja OH. EFSUMB Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound. Ultraschall Med. 2017 Jun;38(3):273-284. English. doi: 10.1055/s-0042-115410. Epub 2016 Sep 7. PMID: 27604051.
 2. Maconi G, Nylund K, Ripolles T, Calabrese E, Dirks K, Dietrich CF, Hollerweger A, Sporea I, Saftoiu A, Maaser C, Hausken T, Higginson AP, Nürnberg D, Pallotta N, Romanini L, Serra C, Gilja OH. EFSUMB Recommendations and Clinical Guidelines for Intestinal Ultrasound (GIUS) in Inflammatory Bowel Diseases. Ultraschall Med. 2018 Jun;39(3):304-317. English. doi: 10.1055/s-0043-125329. Epub 2018 Mar 22. PMID: 29566419.
 3. Nuernberg D, Saftoiu A, Barreiros AP, Burmester E, Ivan ET, Clevert DA, Dietrich CF, Gilja OH, Lorentzen T, Maconi G, Mihmanli I, Nolsoe CP, Pfeffer F, Rafaelsen SR, Sparchez Z, Vilmann P, Waage JER. EFSUMB Recommendations for Gastrointestinal Ultrasound Part 3: Endorectal, Endoanal and Perineal Ultrasound. Ultrasound Int Open. 2019 Jan;5(1):E34-E51. doi: 10.1055/a-0825-6708. Epub 2019 Feb 5. PMID: 30729231; PMCID: PMC6363590.
 4. Dirks K, Calabrese E, Dietrich CF, Gilja OH, Hausken T, Higginson A, Hollerweger A, Maconi G, Maaser C, Nuernberg D, Nylund K, Pallotta N, Ripolles T, Romanini L, Saftoiu A, Serra C, Wüstner M, Sporea I. EFSUMB Position Paper: Recommendations for Gastrointestinal Ultrasound (GIUS) in Acute Appendicitis and Diverticulitis. Ultraschall Med. 2019 Apr;40(2):163-175. English. doi: 10.1055/a-0824-6952. Epub 2019 Jan 7. PMID: 30616263.
 5. Dietrich CF, Hollerweger A, Dirks K, Higginson A, Serra C, Calabrese E, Dong Y, Hausken T, Maconi G, Mihmanli I, Nürnberg D, Nylund K, Pallotta N, Ripollés T, Romanini L, Săftoiu A, Sporea I, Wüstner M, Maaser C, Gilja OH. EFSUMB Gastrointestinal Ultrasound (GIUS) Task Force Group: Celiac sprue and other rare gastrointestinal diseases ultrasound features. Med Ultrason. 2019 Aug 31;21(3):299-315. doi: 10.11152/mu-2162. PMID: 31476211.
 6. Hollerweger A, Maconi G, Ripolles T, Nylund K, Higginson A, Serra C, Dietrich CF, Dirks K, Gilja OH. Gastrointestinal Ultrasound (GIUS) in Intestinal Emergencies – An EFSUMB Position Paper. Ultraschall Med. 2020 Dec;41(6):646-657. English. doi: 10.1055/a-1147-1295. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32311749.
 7. Maconi M, Hausken T, Dietrich CF, Pallotta N, Sporea I, Nurnberg D, Romanini L, Serra C, Braden B, Sparchez Z, Gilja OH. Gastrointestinal Ultrasound in Functional Disorders of the Gastrointestinal Tract. EFSUMB consensus statement. Ultrasound Int Open 2021. In press.

Prof. Odd Helge Gilja, K1, UiB

Image: Gilja OH
Image: Gilja OH

Utlysning av Arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30. septemer 2021: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

colourbox.com

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

I mai 2021 ble det vedtatt å igangsette 40 nye COST-nettverk, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

 • CA20103 – Biosecurity enhanced through training, evaluation and raising awareness
 • CA20104 – Network on evidence-based physical activity in old age
 • CA20110 – RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control
 • CA20113 – A sound proteome for a sound body: targeting proteolysis for proteome remodelling
 • CA20114 – Therapeutical applications of Cold Plasmas
 • CA20117 – Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer
 • CA20119 – European andrology network – research coordination, education and public awareness
 • CA20121 – Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases
 • CA20122 – Harmonizing clinical care and research on adrenal tumours in European countries
 • CA20124 – Maximising impact of multidisciplinary research in early diagnosis of neonatal brain injury
 • CA20128 – Promoting Innovation of fermented foods
 • CA20135 – Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage
 • CA20140 – CorEuStem: The European Network for Stem Cell Core Facilities

Vedlagte fil gir en oversikt over alle de nye COST-nettverkene, inkludert et sammendrag av det enkelte nettverk. 23. juni vil COST publisere detaljerte beskrivelser (MoU/Memorandum of Understanding) av nettverkene. Disse vil kunne finnes via denne siden: Browse COST Actions | List of COST Actions past and ongoing

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-nettverk. Vedlagt følger søknadsskjema (norsk og engelsk versjon) som skal brukes av dem som er interessert i å delta. Søknader innsendt innen utgangen av juli vil bli vurdert samlet. Deretter vil søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema – COST (norsk)
Application form  – COST (english)

Hans Hellebostad er kontaktperson for COST-aksjoner innenfor medisin/helse og kjemi. Søknader om deltakelse på disse områdene kan sendes til hh@forskningsradet.no.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål i forbindelse med deltakelse i COST!

Vennlig hilsen
Hans Hellebostad
Seniorrådgiver | Vitenskap og forskningssystemet
+ 47 22 03 71 72 | hh@forskningsradet.no

Norges forskningsråd
Besøk oss på https://www.forskningsradet.no/

Maler som følger UiBs grafiske profil / Official UiB templates

Universitetet i Bergens maler har blitt oppdatert med nytt design. Det gjelder blant annet maler til PowerPoint, Word, signatur for e-post, video, plakat, folder og rollup 

 

Maler i Microsoft 365 

De mest sentrale malene er tilgjengelige gjennom Microsoft 365 direkte i PowerPoint og Word. Se informasjon i uibhjelp-hjelpeside. 

 

Alle malene kan også lastes ned fra UiBs profilmanual.   

 

Bruk kun offisielle maler og logo
UiBs Grafisk profil er et strategisk verktøy, som skal sikre at universitetet signaliserer ryddighet, kvalitet og organisatorisk tilhørighet, slik at Universitetet i Bergen fremstår konsekvent og helhetlig i sin visuelle kommunikasjon. 

 

Den grafiske profilen skal brukes av hele organisasjonen, og på digitale og trykte flater der UiB er den formelle avsender. Maler med eget design eller med utdatert UiB-design skal ikke brukes.  

 

UiBs logo kan lastes ned fra UiBs profilmanual 

 

Spørsmål om grafisk profil? 

Du finner informasjon om bruk av UiBs grafiske profil i UiBs profilmanual.  

 


English:

The official templates for the University of Bergen have been updated with a new design. Among others, this applies for PowerPoint and Word templates, email signature, video, poster, folder and rollup.  

Templates in Office 365
The most commonly used templates are available directly through Microsoft 365 in PowerPoint and Word. You’ll find more info on how to access them in UiBhelp.

All templates are available for download from UiB’s Brand guide.

Mandatory use of the official UiB templates and logo
The UiB graphic profile is a strategic tool to secure a clear, consistent, and united visual expression and identity across our numerous departments and units.

Using the UiB graphic profile is mandatory for the entire organisation, and for all digital and printed communication where UiB is the formal adressant. Custom or outdated templates are not to be used.

The UiB logo can be downloaded from UiB’s Brand guide.

Questions regarding the UiB graphic profile?
You will find information on how to use the UiB graphic profile in UiBs brand guide

MED+SV=SANT / Medicine + Social Sciences – a seminar

I samarbeid med Det samfunnsvitskaplege fakultetet arrangerer vi seminar for å legge til rette for meir og betre forskingssamarbeid mellom medisinske og samfunnsvitskaplege disiplinar. Vi vil lære om fleirfaglegheit frå eit filosofisk perspektiv, og korleis fleir- og tverrfaglegheit kan utnyttast som konkurransefortrinn i større forskingssøknader til for eksempel EU. Vi vil bli utfordra gjennom praktiske øvingar, og til å vere med på akademisk «speed-date». Seminaret blir avslutta med lunch, og vil foregå på Scandic Bergen City 15. september kl. 09.30 – 13.00.

Det blir begrensa plassar. Detaljert program og informasjon om påmelding vil bli sirkulert like etter sommaren. Inntil vidare – hold av dagen!

English:

The Faculty of Medicine and the Faculty of Social Sciences arrange a joint seminar to encourage more research collaborations between the two areas of scientific disciplines. In the seminar, we will learn about interdisciplinarity from a philosophic point of view and see how multi- and interdisciplinary approaches can be used as a competitive advantage in larger research proposals, such as EU. You will be challenged through practical exercises and academic speed dates. The seminar is arranged at Scandic Bergen City September 15th, 09:30 AM – 01:00 PM. Lunch is included.

Limited number of places available. Programme details and information about how to register will come after the summer break. Until then – block the date in your calendar!

colourbox.com

Registration possible from July 1 for fall term courses; CCBIO903, CCBIONEUR910, CCBIONEUR911 and CCBIONEUR912

From July 1, it is possible to register for the fall term courses from CCBIO and Neuro-SysMed, and deadline is September 1. For all courses, please register in Studentweb if you are already enrolled at the UiB. If you are not enrolled at the UiB, you register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student status.

CCBIO903 – Cancer Research: Ethical, economic and social aspects
When:
September 6-10 and October 11-15, 2021
Focus: The course will focus on aspects such as how to assess the cost-effectiveness of cancer biomarkers, how to make medical decisions when surrounded by risks, uncertainties and even ignorance, what the ‘good life’ can actually mean, and what the future may hold for cancer research. PhD candidates and students will be invited to reflect upon the ethical, economic and social aspects of their own research, in interaction with scholars and other students as well as in an essay.
Responsible: John Cairns, Roger Strand and Anne Blanchard Bremer are academic responsible for the course.
Study points: 5 ECTS
Place: University of Bergen campus, room will be announced. Lunch and coffee/tea will be included. Limited seats available.
Registration (for ECTS): Studentweb or Søknadsweb, deadline September 1. (Registration opens July 1)
Available for non-ECTS participation: No
More info: at the website and the student pages.

CCBIONEUR911 – Clinical Trials
When: September 29 – October 1, 2021
Focus: Aspects of clinical trials – from design planning to execution – with learning examples from cancer research and neurological research. The completed program qualifies for a Good Clinical Practice (GCP) certificate.
Responsible: Line Bjørge (CCBIO) and Øivind Grytten Torkildsen (Neuro-SysMed) are academically responsible, and administrative coordinators are Benedicte Sjo Tislevoll for CCBIO and Hilde Norborg for Neuro-SysMed.
Study points: 2 ECTS
Place: University of Bergen campus, room will be announced. Lunch and coffee/tea will be included. Limited seats available: Will not be run through digital platform unless the pandemic situation does not allow on-site participation.
Registration (for ECTS): Studentweb or Søknadsweb, deadline September 1. (Registration opens July 1)
Available for non-ECTS participation: Yes, will be available in separate registration link.
More info: at the website and the student pages.

CCBIONEUR910 – Patient and Public Involvement in Medical and Health Research
When: November 3-5, 2021
Focus: To inspire increased user participation in research trials, and will present methods on how to involve user representatives. This is highly relevant to all biomedical research fields, and Patient and Public Involvement is documented to positively impact the relevance and efficacy in medical research. Note: The primary language for this course will be Norwegian.
Responsible: Nina Jebsen (CCBIO), Kjell-Morten Myhr (Neuro-SysMed) and Tone Skår (Neuro-SysMed and VIS) are academic responsible, and coordinators are Pål Tore Bentsen from CCBIO and Hilde Norborg from Neuro-SysMed.
Study points: estimated 2 ECTS
Place: University of Bergen campus, room will be announced. Lunch and coffee/tea will be included. Limited seats available: Will not be run through digital platform unless the pandemic situation does not allow on-site participation.
Registration (for ECTS): Studentweb or Søknadsweb, deadline September 1. (Registration opens July 1)
Available for non-ECTS participation: Yes, for a limited number of patient representatives.
More info: at the website and the student pages.

CCBIONEUR912 – Health Innovation
When: November 8-9 and December 2-3, 2021
Focus: To teach PhD candidates and other researchers how to recognize the close connection between research findings and innovation potential. The course will use examples from our own research environments as well as internationally, to showcase the practical route from idea to patent – and beyond.
Responsible: Academic responsible are Agnete Engelsen from CCBIO and Nina Grytten Torkildsen and Magnus Alvestad from Neuro-SysMed. Administrative coordinators are Ning Lu from CCBIO and Hilde Norborg from Neuro-SysMed.
Study points: 4 ECTS
Place: University of Bergen campus, room will be announced. Lunch and coffee/tea will be included. Limited seats available: Will not be run through digital platform unless the pandemic situation does not allow on-site participation.
Registration (for ECTS): Studentweb or Søknadsweb, deadline September 1. (Registration opens July 1)
Available for non-ECTS participation: No.
More info: at the website and the student pages.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

 • Colorectal cancer incidence, mortality, and stage distribution in European countries in the colorectal cancer screening era: an international population-based study. Cardoso R, Guo F, Heisser T, Hackl M, Ihle P, De Schutter H, Van Damme N, Valerianova Z, Atanasov T, Májek O, Mužík J, Nilbert MC, Tybjerg AJ, Innos K, Mägi M, Malila N, Bouvier AM, Bouvier V, Launoy G, Woronoff AS, Cariou M, Robaszkiewicz M, Delafosse P, Poncet F, Katalinic A, Walsh PM, Senore C, Rosso S, Vincerževskienė I, Lemmens VEPP, Elferink MAG, Johannesen TB, Kørner H, Pfeffer F, Bento MJ, Rodrigues J, Alves da Costa F, Miranda A, Zadnik V, Žagar T, Lopez de Munain Marques A, Marcos-Gragera R, Puigdemont M, Galceran J, Carulla M, Chirlaque MD, Ballesta M, Sundquist K, Sundquist J, Weber M, Jordan A, Herrmann C, Mousavi M, Ryzhov A, Hoffmeister M, Brenner H. Lancet Oncol. 2021 May 25:S1470-2045(21)00199-6.

 • Intracellular Cytidine Deaminase Regulates Gemcitabine Metabolism in Pancreatic Cancer Cell Lines. Bjånes TK, Jordheim LP, Schjøtt J, Kamceva T, Cros-Perrial E, Langer A, Ruiz de Garibay G, Kotopoulis S, McCormack E, Riedel B. Drug Metab Dispos. 2020 Mar;48(3):153-158.

 • The impact of end-of-life care on ICU outcome. Flaatten H, deLange D, Jung C, Beil M, Guidet B. Intensive Care Med. 2021 May;47(5):624-625.

 • Long-Term Survival in 1,931 Patients With Dizziness: Disease- and Symptom-Specific Mortality. Berge JE, Nordahl SHG, Aarstad HJ, Goplen FK. Laryngoscope. 2021 Jun;131(6):E2031-E2037.

 • Diabetic diarrhoea: a study on gastrointestinal motility, pH levels and autonomic function. Sangnes DA, Dimcevski G, Frey J, Søfteland E. J Intern Med. 2021 Jun 5.

 • ‘Case of the month’ from Haukeland University Hospital, Bergen, Norway: a 2-year-old boy with acute renal failure and anuria. Ulvik Ø, Rawal R, Gjengstø P. BJU Int. 2021 Jun;127(6):630-632.

 • Common variants in Alzheimer’s disease and risk stratification by polygenic risk scores. de Rojas I, Moreno-Grau S, Tesi N, Grenier-Boley B, Andrade V, Jansen IE, Pedersen NL, Stringa N, Zettergren A, Hernández I, Montrreal L, Antúnez C, Antonell A, Tankard RM, Bis JC, Sims R, Bellenguez C, Quintela I, González-Perez A, Calero M, Franco-Macías E, Macías J, Blesa R, Cervera-Carles L, Menéndez-González M, Frank-García A, Royo JL, Moreno F, Huerto Vilas R, Baquero M, Diez-Fairen M, Lage C, García-Madrona S, García-González P, Alarcón-Martín E, Valero S, Sotolongo-Grau O, Ullgren A, Naj AC, Lemstra AW, Benaque A, Pérez-Cordón A, Benussi A, Rábano A, Padovani A, Squassina A, de Mendonça A, Arias Pastor A, Kok AAL, Meggy A, Pastor AB, Espinosa A, Corma-Gómez A, Martín Montes A, Sanabria Á, DeStefano AL, Schneider A, Haapasalo A, Kinhult Ståhlbom A, Tybjærg-Hansen A, Hartmann AM, Spottke A, Corbatón-Anchuelo A, Rongve A, Borroni B, Arosio B, Nacmias B, Nordestgaard BG, Kunkle BW, Charbonnier C, Abdelnour C, Masullo C, Martínez Rodríguez C, Muñoz-Fernandez C, Dufouil C, Graff C, Ferreira CB, Chillotti C, Reynolds CA, Fenoglio C, Van Broeckhoven C, Clark C, Pisanu C, Satizabal CL, Holmes C, Buiza-Rueda D, Aarsland D, Rujescu D, Alcolea D, Galimberti D, Wallon D, Seripa D, Grünblatt E, Dardiotis E, Düzel E, Scarpini E, Conti E, Rubino E, Gelpi E, Rodriguez-Rodriguez E, Duron E, Boerwinkle E, Ferri E, Tagliavini F, Küçükali F, Pasquier F, Sanchez-Garcia F, Mangialasche F, Jessen F, Nicolas G, Selbæk G, Ortega G, Chêne G, Hadjigeorgiou G, Rossi G, Spalletta G, Giaccone G, Grande G, Binetti G, Papenberg G, Hampel H, Bailly H, Zetterberg H, Soininen H, Karlsson IK, Alvarez I, Appollonio I, Giegling I, Skoog I, Saltvedt I, Rainero I, Rosas Allende I, Hort J, Diehl-Schmid J, Van Dongen J, Vidal JS, Lehtisalo J, Wiltfang J, Thomassen JQ, Kornhuber J, Haines JL, Vogelgsang J, Pineda JA, Fortea J, Popp J, Deckert J, Buerger K, Morgan K, Fließbach K, Sleegers K, Molina-Porcel L, Kilander L, Weinhold L, Farrer LA, Wang LS, Kleineidam L, Farotti L, Parnetti L, Tremolizzo L, Hausner L, Benussi L, Froelich L, Ikram MA, Deniz-Naranjo MC, Tsolaki M, Rosende-Roca M, Löwenmark M, Hulsman M, Spallazzi M, Pericak-Vance MA, Esiri M, Bernal Sánchez-Arjona M, Dalmasso MC, Martínez-Larrad MT, Arcaro M, Nöthen MM, Fernández-Fuertes M, Dichgans M, Ingelsson M, Herrmann MJ, Scherer M, Vyhnalek M, Kosmidis MH, Yannakoulia M, Schmid M, Ewers M, Heneka MT, Wagner M, Scamosci M, Kivipelto M, Hiltunen M, Zulaica M, Alegret M, Fornage M, Roberto N, van Schoor NM, Seidu NM, Banaj N, Armstrong NJ, Scarmeas N, Scherbaum N, Goldhardt O, Hanon O, Peters O, Skrobot OA, Quenez O, Lerch O, Bossù P, Caffarra P, Dionigi Rossi P, Sakka P, Hoffmann P, Holmans PA, Fischer P, Riederer P, Yang Q, Marshall R, Kalaria RN, Mayeux R, Vandenberghe R, Cecchetti R, Ghidoni R, Frikke-Schmidt R, Sorbi S, Hägg S, Engelborghs S, Helisalmi S, Botne Sando S, Kern S, Archetti S, Boschi S, Fostinelli S, Gil S, Mendoza S, Mead S, Ciccone S, Djurovic S, Heilmann-Heimbach S, Riedel-Heller S, Kuulasmaa T, Del Ser T, Lebouvier T, Polak T, Ngandu T, Grimmer T, Bessi V, Escott-Price V, Giedraitis V, Deramecourt V, Maier W, Jian X, Pijnenburg YAL; EADB contributors; GR@ACE study group; DEGESCO consortium; IGAP (ADGC, CHARGE, EADI, GERAD); PGC-ALZ consortia, Kehoe PG, Garcia-Ribas G, Sánchez-Juan P, Pastor P, Pérez-Tur J, Piñol-Ripoll G, Lopez de Munain A, García-Alberca JM, Bullido MJ, Álvarez V, Lleó A, Real LM, Mir P, Medina M, Scheltens P, Holstege H, Marquié M, Sáez ME, Carracedo Á, Amouyel P, Schellenberg GD, Williams J, Seshadri S, van Duijn CM, Mather KA, Sánchez-Valle R, Serrano-Ríos M, Orellana A, Tárraga L, Blennow K, Huisman M, Andreassen OA, Posthuma D, Clarimón J, Boada M, van der Flier WM, Ramirez A, Lambert JC, van der Lee SJ, Ruiz A. Nat Commun. 2021 Jun 7;12(1):3417.

 • Genome-wide association identifies the first risk loci for psychosis in Alzheimer disease. DeMichele-Sweet MAA, Klei L, Creese B, Harwood JC, Weamer EA, McClain L, Sims R, Hernandez I, Moreno-Grau S, Tárraga L, Boada M, Alarcón-Martín E, Valero S; NIA-LOAD Family Based Study Consortium, Alzheimer’s Disease Genetics Consortium (ADGC), Liu Y, Hooli B, Aarsland D, Selbaek G, Bergh S, Rongve A, Saltvedt I, Skjellegrind HK, Engdahl B, Stordal E, Andreassen OA, Djurovic S, Athanasiu L, Seripa D, Borroni B, Albani D, Forloni G, Mecocci P, Serretti A, De Ronchi D, Politis A, Williams J, Mayeux R, Foroud T, Ruiz A, Ballard C, Holmans P, Lopez OL, Kamboh MI, Devlin B, Sweet RA. Mol Psychiatry. 2021 Jun 10.

 • Current status of intravesical therapies for bladder pain syndrome (BPS): a narrative review of emerging evidence. Jones DP, Hjelle DKM, Mohn SNJ, Guðbrandsdottir CUSG, Roth CUSI, Chaudhry CUSAA, Bergesen CUSAK, Beisland PC. Urology. 2021 Jun 9:S0090-4295(21)00466-0.

 • Preference-based instrumental variables in health research rely on important and underreported assumptions: a systematic review. Widding-Havneraas T, Chaulagain A, Lyhmann I, Zachrisson HD, Elwert F, Markussen S, McDaid D, Mykletun A. J Clin Epidemiol. 2021 Jun 11:S0895-4356(21)00184-0.

Nivå 1

Andre

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Kristin Wesnes disputerte den 4. juni 2021 med avhandlingen «The impact of lifestyle factors on disease risk and long-term disability progression in multiple sclerosis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Ida Viktoria Herdlevær
Hovedveileder: professor Christian Vedeler
Medveiledere: ph.d. Sonia Gavasso og seniorforsker Manja Schubert

Prøveforelesning: Fredag 25. juni 2021 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Paraneoplastic neurological diseases: onconeuronal and surface antibodies, lessons to learn from the differences»

Disputas: Fredag 25. juni 2021 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: «Cerebellar degeneration-related proteins in anti-Yo associated paraneoplastic cerebellar degeneration”

1. opponent: professor Wolfgang Grisold, Medical university of Vienna, Østerrike
2. opponent: ph.d. Lidia Yshii, Laboratory of translational research, Belgia
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Cecilie Bredrup, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Ole-Bjørn Tysnes.

Åpent for alle interesserte.

Info om post, transport/materiell, campusbuss sommeren 2021

På grunn av situasjonen vedr. Korona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer. Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger.

Inntil videre praktiseres kun én sjåfør pr. bil, og løsning av oppdrag vil derfor bli tilpasset dette.

POST: (både intern og ekstern post)
Fra og med mandag 14. juni til og med fredag 13. august vil det kun bli kjørt 1 – en – postrunde, tilrettelagt for Covid-19-situasjonen per dag, grunnet ferieavvikling.

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:
Tlf. kontor: 55 58 20 71
Mobil: 905 04 899
E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no

CAMPUSS BUSS:
Campusbussen er fortsatt stengt. Det finnes ingen planer for gjenåpning av denne de nærmeste månedene.

TRANSPORT- OG MATERIELLSEKSJONEN:
Vi avvikler ferie fra 14. juni, og frem til første halvdel av august. Det vil kun være én ansatt tilgjengelig for oppdrag i denne perioden. Kun enkle monteringsoppdrag og transportoppdrag vil bli gjennomført. Større flyttinger som krever mer enn 2 personer må bestilles hos vår rammeavtalepartner Relokator,

Kontaktdata Relokator: Merethe.Sandvik.Hjortland@relokator.no Mobil: 416 74 844

Vi ønsker alle våre kunder en flott og formidabel sprek sommer, i Norge.

Med vennlig hilsen
Sverre Pettersen
Leder Transport- og parkseksjonen

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2021-2022:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet