Her finner du oss

Klinisk institutt 1 er spredt på flere bygg på Haukelandsområdet, men administrasjonen finner du i 7. etasje på Laboratoriebygget.

Besøksadresse til administrasjonen:

Universitetet i Bergen
Klinisk Institutt 1
Haukeland Universitetssykehus
Laboratoriebygget, 7. etg.

Postadresse brev:

Universitetet i Bergen
(navn på person og avdeling)
Klinisk Institutt 1
Jonas Lies vei 87
5021 Bergen

Leveringsadresse varer:

Universitetet i Bergen
(navn på person og avdeling)
Klinisk Institutt 1
Jonas Lies vei 91 B
5021 Bergen

e-post: post@k1.uib.no

Merk at instituttets tekniske og vitenskapelige ansatte har kontor- og lab plasser over flere bygninger, både lab bygget og flere av sykehusets bygninger, samt i Førde, Haugesund, Stavanger og Kristiansand. Hvis du vet hvor den enkelte har kontorplass som du skal sende brev til, er det fint om du presiserer det på konvolutten.