Ph.d.

Ved instituttet har vi omkring 156 ph.d.-kandidater innmeldt i ph.d.- programmet.