Undervisningsseminar 22. mars: Vurdering for læring

Hvordan eksamener, tester og oppgaver kan styrke dømmekraft, faktakunnskap og ferdighetsutvikling

Til alle undervisere, stipendiater og post docs ved IGS og våre søsterinstitutter på Med. fak: Velkommen til utdanningsseminar onsdag 22.3. kl 12-16 i Alrek Helseklynge!

IGS har i mange år hatt halvårlige utdanningsseminarer for å inspirere, demonstrere og reflektere rundt måter å skape læring på. Denne våren setter vi lyset på VURDERING, og inviterer ikke bare alle ved IGS, men også kollegaer fra de andre medisinske instituttene til å delta i erfaringsutveksling og refleksjon om hvordan vurdering former studenters læring, identitet og kunnskapssyn. Er det sant at vurderingsformen ofte betyr mer enn undervisningen for hva studentene lærer? Hvordan kan vi i så fall utnytte det til å lage god utdanning?

Seminaret arrangeres i samarbeid med visedekan for utdanning Marit Øilo og Det pedagogiske akademiet, som utgjøres av de meritterte underviserne ved fakultetet.

Hele programmet og lenke til påmelding finner du på denne siden: https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/undervisningsseminar-vurdering-for-laering/