Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 20. november

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 20. november kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Obesity and cancer

Speaker: Nils Halberg
Moderator: Simon E. Nitter Dankel

Dr. Halberg completed his graduate studies at the University of Copenhagen in 2009. Working in the laboratory of Dr. Philipp Scherer at the UT Southwestern Medical Center he studied the functional role of hypoxia and fibrosis in obese white adipose tissue. He did postdoctoral work in the laboratory of Dr. Sohail Tavazoie at the Rockefeller University studying the mechanisms of metastatic secretory programs in breast cancer. In 2015, he moved to the University of Bergen to start his academic laboratory in the Department of Biomedicine. His laboratory seeks to better our understanding of the mechanistic connection between obesity and cancer.

Obesity and overweight is consistently linked to tumor initiation and progression across 13 tumors types. This currently rank obesity as the second leading preventable cause of cancer right behind smoking. Although the epidemiological evidence is overwhelming the cellular mechanisms behind the link between obesity and cancer has been elusive. We propose a model wherein cancer cell adaptation to an obese environment leads to a cell differentiation towards a cancer stem cell phenotype through chromatin remodeling.

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

NBS Winter Contact Meeting January 23rd – 26th 2020

Dear all,

Winter Is Coming!
…and with it, the 56th Winter Contact meeting of the Norwegian Biochemical Society (NBS).

For the first time, it will take place at the Park Hotel Vossevangen in Voss, from January 23rd to 26th, 2020. Registration and Abstract submission are now OPEN. We provide reduced prices for Master and PhD students. All prices include registration fee, hotel room and all meals – including the banquet dinner. The board of the NBS Bergen branch is organizing the meeting and we are happy to present a program with highly recognized international speakers, including the EMBO Keynote lecture that will open the meeting. Poster sessions and parallel mini symposia will cover all areas of biological, biochemical, biomedical and bioinformatical research. These provide opportunities to present your exciting new results, projects or infrastructures of national interest. The Annual Contact Meeting is a great opportunity to meet your colleagues, network, share and present your data, and get inspired for the next decisive experiment. There will also be the possibility for skiing and using the brand new Voss Gondol :).

You find more information in this flyer and on the homepage: https://www.biokjemisk.no/contact-meeting-2020/

See you all in Voss!

Best regards
The organizing committee, NBS Bergen

Photo: Svein Ulvund

INVITATION: CCBIO Junior Scientist Symposium November 7th

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) November 7th, 2019!

The keynote speaker, Carina Strell from Karolinska Intitutet, Sweden, will present how the microenvironment affects cancer progression and treatment response. In addition, we will hear interesting studies from local junior researchers. Join us for a perfect occasion for professional input and networking!

Open for all and free, including lunch.

When: November 7th 2019 10.00-14:00
Where: Conference room, BB-building (across the hall from the auditoria)
Program: can be found in this poster
Registration
: At ccbiojuss.no  Registration deadline: November 5th at noon.

Postdocs Kenneth Finne and Cornelia Schuster are chairs and can be contacted for questions.

Frokostseminar 20. november: Arbeidsmiljø – bærekraft – miljø

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet?

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det sjette frokostseminaret arrangeres onsdag 20. november kl. 0830-1000 i Egget på Studentsenteret. Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering av kaffe/te og et halvt rundstykke fra kl. 0815. HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
0830: Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
0840: Små skritt gir stor gevinst – hverdagsklima ved førsteamanuensis Kikki F. Kleven
0905: UiB som miljøfyrtårn ved seniorrådgiver Inki Brown fra Emisoft
0920: Klimanøytralt universitet ved overingeniør Helene Wiken, seksjon for HMS, beredskap og BHT ved HR avdelingen
0935: Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Trykk her for påmelding innen 18. november.

Velkommen!

Påminnelse: Instituttets dag 14. november

colourbox.com

Husk å melde deg på til Instituttets dag torsdag 14. november! Invitasjon er sendt ut til alle ansatte på e-post. Programmet sendes ut snart.

Tid: 10.00-17.30
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen
Vi avslutter arrangementet med en god middag fra kl. 17.30.

 

 

Her melder du deg på: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7284646
Påmeldingsfrist er onsdag 30. oktober.

Håper vi sees der!

Innlegg til Faglig-pedagogisk dag 2020!

Faglig-pedagogisk dag er UiBs største etterutdanningsarrangement for lærere, og arrangeres neste gang 31. januar 2020. Vi inviterer fagmiljøer fra alle fakulteter til å melde inn forelesninger, seminar, workshops og andre faglige bidrag som profilerer aktuell forskning ved UiB. Målgruppen er lærere, primært på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Det er ønskelig at programmet både skal gjenspeile tematiske satsingsområder for UiB og for fakultetene, samtidig som vi ønsker å vise frem hele bredden av UiBs faglige virksomhet. Alle bidrag er derfor velkomne, men temaene under er blant de som er spesielt trukket frem fra UiB sentralt:

  • Elever og læring
  • Elever og helse
  • Globale samfunnsutfordringer

Vi har lyst til å by på et variert program og tar gjerne imot bidrag i form av samtaler, debatter, workshops, i tillegg til forelesninger. Standardformatet pr. bidrag er 45 minutter, evt. 2×45 minutter. Flere bidragsytere kan også dele 45-90 minutter mellom seg om ønskelig. En ekstra gulrot for alle PHD-stipendiater er at et slikt innlegg kan inngå med ett studiepoeng i formidlingsemnet FORMIDL901!

Registrere bidrag?
Hvis du har lyst til å delta kan du registrere ditt bidrag her:
Registrer bidrag til FP-dag 2020.
Frist: 15. november!

Veilederseminarer i Bergen og Stavanger

Veilederfrokost for ph.d.-veiledere – publisering

Velkommen til seminar om publisering i en moderne doktorgrad 25. oktober 2019

Frokostseminaret har som vanlig to høyaktuelle innlegg, denne gangen om publisering.

Vi har invitert universitetsbiblioteket til å innlede om publisering, blant annet vil de komme inn på godkjente publiseringskanaler, nivå 1 og nivå 2 og hvordan man kan etterkomme kravene om åpen publisering. Deretter vil prodekan Roland Jonsson drøfte dilemmaer omkring røvertidsskrifter, plan S og hvordan man kan skaffe seg oversikt over hvilke tidsskrifter man bør velge i et publikasjonslandskap i stadig endring.

Vel møtt til ny innsikt og gode diskusjoner!


Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

18. november blir det veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet, UiB.

Det medisinske fakultet har i mange år tilbudt veilederseminar med faglig påfyll og inspirasjon for våre ph.d.-veiledere. I 2018 hadde vi for første gang et halvdagsseminar i Stavanger, og vi gjentar suksessen i 2019. Det faglige programmet starter kl. 12.00, men det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i fra kl. 11.30.

Fra programmet:
Nytt ph.d.-program ved UiB, endringer og praktiske konsekvenser
God praksis: Oppfølging av midtveisevaluering
RETTE: Hva er det?
Publisering av artikler i ph.d.-prosjekter, røvertidsskrifter og Plan S


Dagsseminar – Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning

Onsdag 27. november 2019, kl. 08.30-15.45, Grand Hotell Terminus

Bindende påmelding her
Begrenset antall plasser. Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart slik at det kan gis tilbud til personer på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen fristen eller som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke.

Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og eksterne veiledere er også velkomne. Se program her.

Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk.
Årets seminar vil ta for seg følgende temaer: Et gjennomførbart ph.d.-prosjekt, Psykisk helse blant ph.d.-kandidater, Midtveisevaluering, Forskningsetikk og Pedagogikk i forskningsveiledning

Velkommen til gjesteforelesning med æresdoktor Bruce R. Zetter / Welcome to Guest Lecture By Honorary Doctorate Bruce R. Zetter

Foto: VBP/Bruce Zetter

Dekan Per Bakke inviterer til gjesteforelesning med nyutnevnt æresdoktor ved Det medisinske fakultet, Professor Bruce R. Zetter ved Harvard Medical School. Forelesningen avholdes 14. oktober og er åpen for alle.

 

 

Tittel: RNA as a tool for cancer therapy
Når: 14. oktober 2019, kl. 14.15-17:00
Hvor: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Registrering: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7066670

Les mer om gjesteforelesningen og Bruce R. Zetter.

English:

Guest Lecture By Honorary Doctorate Bruce R. Zetter

The Faculty of Medicine have the great pleasure of inviting all to a guest lecture by the newly appointed honorary doctorate Professor Bruce R. Zetter at Harvard Medical School October 14th.

Title: RNA as a tool for cancer therapy
When: 14 October 2019, 14.15-17:00
Where: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7066670

Read more about the Guest Lecture and Bruce R. Zetter.

INVITATION: Appointment ceremony, Bruce R. Zetters honorary doctorate at UiB

Professor Bruce R. Zetter, will be awarded an honorary doctorate at the University of Bergen. Professor Zetter’s candidacy was forwarded on CCBIO’s initiative.

You are hereby invited to attend the appointment ceremony at Universitetsaulaen, Tuesday October 15, 13.00. As there is only 200 spaces, you need to register as soon as possible to ensure your participation. Together with Bruce R. Zetter, nine other honorary doctorates are appointed at this ceremony,

Place: Universitetsaulaen
Time: 13.00
Outfit: Formal

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7109733

Deadline: October 8 (but there is only 200 places that will fill up soon, so please register ASAP)

Read more about Professor Bruce R. Zetter here.

MED workshop

The Faculty’s research advisors are inviting researchers at all career stages to a seminar on grant writing for external funding. If you would like to apply for funding in 2020, it is good to start planning the project and your application in good time.

Date: 21 October 2019
Time: 14:00-15:30
Venue: Department of Clinical Medicine (K1), 7. floor, seminar rooms 7.1/7.2

Agenda:
– Proposal writing with focus on Excellence and Impact
– Relevant upcoming calls
– Prices and Awards
– Upcoming courses and events
– Update on Horizon Europe

Please, sign up by following this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7171080

Nytt om immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin

Biomedical Network har gleden av å invitere til møte med fokus på immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin. Arrangementet er en møteplass for alle som ønsker å ta del i utviklingen av pasientenes helsetjeneste. Vel møtt!

Tid: 16. oktober, kl. 13.30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Påmelding: https://online.superoffice.com/Cust19086/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-x8ICpSWI

Kontaktpersoner:
Jens Reigstad, VIS, jre@visinnovasjon.no
Marie Borg, VIS,  mbo@visinnovasjon.no

Om Biomedical Network:
Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB), Legemiddelindustriforeningen (LMI) og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd (NFR).

Program

13:30 – 14:35
Åpning
Forskningsdirektør/Førsteamanuensis Eli Renate Grüner, Helse Bergen/UiB

Autolog stamcellebehandling
Overlege/Professor Lars Bø, Helse Bergen/UiB

Immunologiske preparater
Arnt-Ove Hovden, Medical Affairs Lead & Medical Manager hos Boehringer Ingelheim

Immunterapi ved melanom
Overlege/Professor Oddbjørn Straume, Helse Bergen/UiB

Hvilke muligheter opplever farmasøytiske firma innenfor immunologisk terapi
Andrey Solokov, Medical Advisor hos AbbVie

14:35 – 15:05
Mingling og lett servering

15:05 – 15:50
Støtteordninger fra forskningsrådet
Spesialrådgiver Rigmor Fardal, Forskningsrådet

NorCRINs arbeide for å bedre forholdene for kliniske utprøvingsstudier
Overlege Camilla Tøndel, NorCRIN/Helse Bergen

Pasienterfaringer fra deltakelse i kliniske utprøvingsstudier

15:50 – 16:05
Pause

16:05 – 16:35
Precision Imaging in Gynecologic Cancer
Overlege/Professor Ingfrid S. Haldorsen, UiB/Helse Bergen

Advanced medical visualization
Førsteamanuensis Noeska Smit, UiB

Mingling

Frokostseminar om forskningsdata

Bibliotekets team for forskningsdata inviterer til frokost, og en kort introduksjon til forskningsdata:
– Introduksjon til åpne forskningsdata
– Hvordan forberede og lagre åpne forskningsdata

Målgruppe: forskningsadministrasjon, forskningsrådgivere, forskerveiledere, PhD kandidater og forskere
Sted: Bibliotek for medisin, BB-bygget, 3. etasje
Tid: Tirsdag 22.10.19, kl. 8.30-9.30.
Teamet er tilgjengelig etter presentasjonen for en mer utfyllende prat om hva biblioteket kan tilby.
(Presentasjonen vil bli holdt på engelsk ved behov.)

Mer informasjon og påmelding (frokost serveres):
frokostmøte-forskningsdata / research-data-breakfast-meeting

Det blir stadig vanligere at tildelere av forskningsmidler krever lagring og tilrettelegging av forskningsdata. Flere utgivere har også som forutsetning at publisering av grunnlagsdata knyttet til publikasjonen blir gjort tilgjengelig.
Kontaktinformasjon forskningsdata