Just a reminder

Just a reminder to those of you who plan to attend but haven’t registered yet for the CCBIO Annual Symposium 2018 May 23-24 or the Liquid Biopsy Satellite Symposium May 22nd: the registration deadline is on this coming Monday, May 7th. There will be no more postponement of the deadline after that. Please note that of you intend to participate in both, you need to register for both (2 separate registration forms), if you have not already done so.

Venue is at the historic Solstrand Hotel outside of Bergen in beautiful fjord surroundings.

CCBIO Annual Symposium:

Registration link for the CCBIO Annual Symposium 2018: use this link.

Program and other information: available at this link.

Those of you who will be presenting poster: please send a one page abstract as soon as possible to eli.vidhammer@uib.no and May 7th at the latest.

Liquid Biopsy Satellite Symposium:

Registration link for the Liquid Biopsy Satellite Symposium: use this link.

Program and other information: available at this link.

We look forward to seeing you at Solstrand!

Felles undervisningsdag K1 og K2

Meld deg på felles undervisningsdag!

I år holdes den Vil vite den 2. mai fra 08:30.

Klinisk institutt 1&2 fortsetter det gode samarbeidet og arranger også i 2018 felles undervisningsdag. På programmet står blant annet tema som TBL og erfaringer fra Tidlig praksis. Prodekan Steina Hunskår kommer og skal snakke om Studielederrollen ved instituttene. Les hele programmet her: Program 

Meld deg på her: Påmelding.

 

Søknadsskriving NORPART-programmet. Frukostmøte

I høve ny utlysing av NORPART-programmet blir det invitert til frukostmøte 24. april 09.00-11.00 på Internasjonalt rom (ved sidan av kantina på Studentsenteret).

Møtet blir opna av viserektor for Globale relasjonar Annelin Eriksen og det vil vere til stades medarbeidarar frå Forskingsadministrativ avdeling og Studieadministrativ avdeling.

På møtet vil ein legge vekt på skriving av søknad. Eit anna siktemål med møtet er å avklare om det kan vere ein gevinst i å samordne søknader frå det same geografiske område eller som har same institusjonell partnar. Eit meir detaljert program vil seinare bli sendt ut.

På grunn av servering er det fint med tilbakemelding til Ana Cordova ana.cordova@uib.no eller Helge Bjørlo helge.bjorlo@uib.no på kven som tenkjer vere med på møtet.

 

Tverrfagleg debatt

Senter for ernæring inviterer til tverrfagleg debatt

Fedme: Korleis kan vi stogge utviklinga?

18. april 2018, kl. 1430 – 1600
Birkhaugsalen, 3. etasje Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus

Moderator: Simon Dankel, 1.amanuensis, Klinisk institutt 2, UiB

Program:
1430 – 1435:

Introduksjon (Simon Dankel)
1435 – 1450: 
Treng vi eit paradigmeskifte i vår forståing av fedme?
John Roger Andersen, Professor,Høgskulen i Vestlandet / Helse Førde
1450 – 1505: 
Barn og unge med alvorlig fedme – livsstilsbehandling og behovet for fleire verktøy Petur Juliusson, Professor II, Klinisk institutt 2, UiB
1505 – 1520: 
Fedmekirurgi for type 2 diabetes ved KMI < 35
Villy Våge, Overlege PhD, Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi, Bergen
1520 – 1530: 
Helsevesenet i møte med overvektige
Eva Årskog, brukarrepresentant fedmeforskning Helse-Vest
1530 – 1600:  
Paneldebatt med spørsmål fra salen

Course in scientific writing

Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin (IGS), UiB, 9 -13 April 2018
See evaluations

Organizer: Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Speaker: Kari Skinningsrud, MSc, medical writer and trainer, Limwric as
Time and place: IGS, Kalfarveien 31, room Lungegården, Week 15, 9 – 13 April, each day 09.00-1600.
It is now possible to sign up for single days, please contact the course leader for more info if you are interested in participating one or more days.

Program

 • Critical reading of abstracts selected by participants.
  Before the course, you will be asked to select a paper of relevance for Your research published in a journal considered to be good in your field.
 •  Establishing the storyline
  From problem statement to research question.
  Creating impact by clearly outlining knowledge gaps.
 • Developing the intellectual content
  A goal-directed-publication-planning-and-writing process.
  Increasing effectiveness by writing outlines.
  How to avoid the most common writing deficiencies
 • Section-specific issues for the IMRaD/IRDaM structures.
 • A method for structuring discussion sections
  Translating data into information and insight.
 • How to write better English

Registration and price
The price – 2000 NOK/day – includes a binder with course material. Please send an e-mail to kari@limwric.no to register (include invoicing information).

 

Stor internasjonal konferanse om utdanning i Bergen 24-27 oktober 2018 – call for abstracts!

English below
En av de største internasjonale konferansene om undervising og læring i høyere utdanning kommer til Bergen 24-27 oktober 2018!

Dette er den årlige konferansen til «The International Society for Scholarship in Teaching and Learning» ISSOTL, og den samler ca. 500 undervisere og forskere fra hele verden.  “Scholarship in Teaching and Learning” handler om å ha en vitenskaplig tilnærming til ‘hva som virker’ i undervsining og læring, og temaet for årets konferanse er “Toward a learning culture” det er altså de kollegiale og kulturelle aspektene ved læring og utdanning som vil stå i sentrum.  Dette er noe som vil interessere mange på UiB og i Norge nettopp nå, i Kvalitetsmeldingens tid!

Her er det store muligheter for UiB-ansatte å delta – bli inspirert, dele erfaringer, møte andre undervisere eller forskere, fremme alt det fantastiske vi gjør i Bergen ovenfor verden … i det hele tatt!  Du kan bidra med presentasjon eller poster, og delta i panel, workshop eller bare være deltager. Frist for å levere inn abstract er 1. april.

Les Call for proposals: http://www.issotl.com/issotl15/node/239
Mer informasjon om ISSOTL18: http://www.issotl.com/issotl15/node/232

God nyhet: UiB og noen av fakultetene* hjelper sogar til med konferanseavgiften!  Og det vil være studentstipender!

Spre gjerne denne informasjonen videre!

Continue reading Stor internasjonal konferanse om utdanning i Bergen 24-27 oktober 2018 – call for abstracts!

6th CCBIO Symposium


Dear all,

We have the pleasure of inviting you to the 6th CCBIO Symposium, May 23rd-24th at Solstrand Hotel. The 2017 symposium was a success with more than 200 participants and we expect the 2018 symposium to be at least as good. To participate, you will need to register within April 5th, but we strongly recommend early registration to ensure participation and lodging.

We have secured a range of international and national speakers (preliminary program will soon be available on the website). The symposium will be a combination of talks by invited international speakers and other senior and junior researchers, extended poster sessions where younger researchers can present their work, and ample time for interaction between the participants. The symposium is open for all, so please feel free to circulate this invitation.

The heavily subsidized registration fee is 2000 NOK/240 Euro per person. In order to enable us to accommodate 200 participants in the 138 rooms available, we are dependent upon as many as possible sharing rooms (up to four).  So, please indicate if and with whom, you are willing to share your room when you register online.

For the program, registration and the practical information sheet (obligatory reading before asking questions), please consult the links below:

Symposium website: www.ccbiosymposium.no
Pre-final Program:  Preliminary program will soon appear on the website
Registration, within April 5th 2018: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4670108
Practical information: on this pdf
Further information about CCBIO:  www.ccbio.no

We look forward to seeing you at our symposium!

On behalf of
Lars A. Akslen
Director of CCBIO

Best regards,
Ragna Breines
Administrative leader of CCBIO

UiBs redelighetsutvalg inviterer til frokostseminar

Fra infoside på uib.no:

Som et ledd i det forebyggende arbeidet inviterer Redelighetsutvalget til frokostmøter om forskningsetikk i Christie Café utover våren 2018. Det blir servering av frokost fra kl. 8.30 – kl. 9.00 før det faglige programmet starter. Ulike foredragsholdere vil holde innlegg som danner utgangspunkt for en påfølgende debatt om det aktuelle temaet.

De skandinaviske landene har utmerket seg i en aktiv debatt om forskningsetikk de siste 10 årene. Redelighetsutvalget har derfor invitert tre foredragsholdere fra henholdsvis Sverige, Danmark og Norge til å presentere sine perspektiv.

Frokostseminaret 21.mars har tema:

«Vitenskaplig (u)redelighet? Noen utfordringer knyttet til lovreguleringen av forskningsetikken» ved Vidar Enebakk

Les mer om dette og kommende frokostmøter her.

Filosofisk Poliklinikk

Filosofisk poliklinikks møteprogram 2018: Glede, sorg, avsky og intuisjon… Hva betyr følelsene for helsen?
Neste møte holdes på Litteraturhuset 7. februar. «Hvorfor er noen syke og andre ikke? Barndommens betydning for kronisk sykdom» med Margrét Ólafía Tómasdóttir, lege, PhD, tilknyttet Universitetet i Reykjavik og NTNU.

Les mer om Filosofisk poliklinikk og vårens programm her.

 

Hjernens vannveier

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer til møte i Bergen

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 1900

Hjernens vannveier
Foredrag av: Marie Rognes, avdelingsleder, Simula Research Laboratory

Nærmere informasjon om foredraget på vår hjemmeside her.
Møtet er åpent for alle interesserte.
Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Thormølens gate 47

De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen torsdag 25. januar. Måltidet er gratis.