Påminnelse om Fakultetets dag 21. oktober

Husk å få med deg Fakultetets dag som arrangeres onsdag 21. oktober kl. 09.00-11.40!

Møtet blir heldigitalisert, men de som holder presentasjoner samt prisvinnere vil delta.

Mer info finner du her: https://www.uib.no/med/138844/fakultetets-dag-2020/

Det er mange prisvinnere fra vårt institutt:

  • Årest PhD-arbeid: Irene Flønes
  • Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning: Anne Berit Guttormsen m/flere
  • Falch’s Junior Award 2020: Marte Bjørk
  • Falch’s Senior Award 2020: Nils Erik Gilhus

Workshops: Open Access and Data management plan

The Norwegian Research Council and Horizon 2020/Europe require projects to submit a data management plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, processed and made available.

  • Open Access Week, 19-23 Oktober 2020. Program and event information here.

  • Introduction to Data Management Plan (DMP) here.

  • Data Management Plan WORKSHOP (for researchers), 23.10.2020 – 13.00-15.00. More information here.

Fakultetets dag 21. oktober

Fakultetets dag for 2020 blir heldigital. Følg prisutdeligen på Zoom! Arrangementet vil bli oppdatert her med møtelenke når det nærmer seg.

Program:

09.00 – Velkommen – dekan Per Bakke
09.05 – Styreleder Victor Norman
09.20 – Studentinnslag – Isabell Johnsen og Janne Angen Indergård, odontologistudent og forskerlinjestudent
09.35 – Utdeling av Det medisinske fakultets priser:

– Årets Ph.D.-arbeid: Andreas Gras Navarro, Institutt for biomedisin, og Irene Flønes, Klinisk institutt 1

– Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning:

  • Undervisningsgruppen for samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Nytt undervisningsopplegg i statistikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Akuttmedisin, v/professor Anne Berit Guttormsen, universitetslektorene Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge, Klinisk institutt 1

– Årets forsknings-/innovasjonsmiljø: Kamal Mustafa «Tissue Engineering Research Group»

– Årets formidlingspris: Cecilie Svanes, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

– Årets publikasjon: Mazumder S, Taneja S, Dube B, Bhatia K, Ghosh R, Shekhar M, Sinha B, Bahl R, Martines J, Bhan MK, Sommerfelt HBhandari N. Effect of community-initiated kangaroo mother care on survival of infants with low birthweight: a randomised controlled trial. Lancet 2019; 394:1724-1736 – Institutt for global helse og samfunnsmedisin

10.25 – Pause
10.40 – Falch’s Junior Award 2020:

–  Marte Bjørk, Klinisk institutt 1

–  Henriette Aksnes, Institutt for biomedisin

11.10 – Falch’s Senior Award 2020:

–  Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1

11.40 – Avslutning – dekan Per Bakke

Les om prisvinnerne her: https://www.uib.no/med/135843/fakultetets-dag-2020-%E2%80%93-prisvinnere 

Foto/ill.: Ingvild Festervoll Melien/uib.no

Seminarserie Senter for ernæring, fredag 4. september

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Nytte- og risikovurdering av tilsetning av jod til bordsalt og salt i brødvarer

Foreleser: Sigrun Henjum, Professor i ernæring ved OsloMet, Oslo
Moderator: Jutta Dierkes
Tid: Fredag 4. september kl. 13.00-14.00
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Til tross for rik tilgang til og stort utvalg av matvarer spiser nordmenn for lite jod. Nå har Vitenskapskomiteen for Mattrygghet vurdert om jod skal tilsettes til salt eller andre matvarer, bl.a. brød. Berikning av salt skjer i flere land og anbefales av WHO, men samtidig skal vi også begrense saltinntaket, som kan brukes som motargument til berikning. Siden for mye jod også kan være skadelig er det også viktig å tilsette riktig mengde.

Sigrun Henjum har vært faglig ansvarlig for arbeidet med jodrapporten. Hun har vært medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi siden 2016. Hun har utmerket seg på flere forskningsfelt og særlig forskning på jod. Sigrun tok phd på jodoverskudd blant flyktninger i Algerie og har de siste 5 årene sett på jodstatus i ulike grupper i Norge som får i seg for lite jod.

Som et smitteverntiltak krever arrangementet påmelding:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8845743

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Frokostseminar 17. september: Ledelse – tillit – medarbeider

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Digitaltfrokostseminar torsdag 17. september kl. 08.30-10.00

Ledelse – tillit – medarbeider
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien «Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?” Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling.

Våren 2020 har gitt nye utfordringer for både ansatte og ledere, og arbeidsmiljøet har fått andre rammer med digitale møteplasser istedet for på campus. Koronapandemien vil påvirke oss også høsten 2020, så derfor setter vi i dette frokostseminaret søkelys på effekter og endringer i arbeidslivet på bakgrunn av korona. I dette frokostseminaret fokuserer vi på ledelse og medarbeideroppfølging. Vi skal også ha et filosofisk blikk på moralisering i koronaens tid.

På frokostseminaret vil professor og instituttleder Bodil K. Lund ved Institutt for klinisk odontologi snakke om ledelse i krise og kaos. Kristin Kalvik, administrasjonssjef ved Geofysisk institutt vil sette søkelys på medarbeideroppfølging i en uvanlig tid.

Professor i filosofi Espen Gamlund ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier stiller spørsmålet om «Moralisering i koronaens tid?», og HR-direktør Sonja Dyrkorn vil gi betraktninger om ledelse og medarbeideroppfølging i koronatiden.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 17.september kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8810701

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte i forkant av seminaret.

Kan pandemien gjøre oss klokere? – Om Norges håndtering av koronakrisen

Filosofisk Poliklinikks program høsten 2020: 

«Kan pandemien gjøre oss klokere?» – Om Norges håndtering av koronakrisen.

Dialogmøter første onsdag i måneden: Kl. 19.00-21.00
Sted: Litteraturhuset i Bergen
 – Det blir deltakere i auditoriet og streaming på youtube (klikk her).

Mer utfyllende info vil bli sendt ut i forkant av hvert møte.


Her er oversikten:

2.9. ØYNENE SOM SER – Hva er en pandemi?

– Lege Elling Ulvestad, Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, professor, Universitetet i Bergen

– Siviløkonom Ingvild Almås, professor ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Stockholm

«Det finnes flere forståelser av hva som skjer og hva som kan gjøres – trenger vi andre kunnskaper?»

Møteleder Caroline Engen, lege og styremedlem i Filosofisk poliklinikk

 

7.10. DET SOM GÅR TAPT – Hva kan ofres under en pandemi?

Iona Heath, samfunnsengasjert lege fra London
Tone Smith, fagrådsleder i Rethinking Economics Norge
Ingrid Kiær, sykepleier som arbeider med papirløse migranter
– Møteleder er Lege Stefán Hjörleifsson, styremedlem i Filosofisk poliklinikk

(Møte på engelsk)

«Hva må samfunnet ofre for å beskytte seg? Hvilke verdier er vi villige til å forlise i kampen mot sykdom og død?»

  –

4.11. FRYKT OG BEVEN – Er kollektiv redsel for covid-19 bra eller dårlig?

– Ragnar Fjelland, professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen, utdannet fysiker og filosof

– Hallvard Moe, professor i medievitenskap, Universitetet i Bergen

«Frykt kan samle og mobilisere, men også skape splittelse og aggresjon. Kan redselen for covid-19 skade vår kritiske tenkning og dømmekraft?»

– Møteleder er lege Stefán Hjörleifsson, styremedlem i Filosofisk poliklinikk

     

2.12. NÅR DET VIRKELIG GJELDER – Hva kan pandemien lære oss om handlekraft og bærekraft?

Ingrid Miljeteig, lege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland

«Krisen har kraft til å velte om på det normale, og få det umulige til å skje. Hva kan vi bruke det til?»     

Kalle Moene, professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo

Stefán Hjörleifsson, lege, leder av Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg

– Møteleder er Roger Strand, vitenskapsteoretiker og styremedlem i Filosofisk poliklinikk

Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen

We are pleased to announce that we will hold the Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020 as planned. Norwegian regulations allow to hold conferences in person, and we continuously plan to do so!

We hope that you all have the chance to join this free one-day meeting in September. If not, or if you have any further questions regarding the conference, do not hesitate to contact me! If you have not done so, check out our Nordic Nanopore-Seq Network website with great information about us and the ~60 scientists that joined the network already!

The conference poster can be dowloaded and shared from here.

Max Krause
maximilian.krause@uib.no

MUSS – 9. nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse

Invitasjon til

9. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)

Sted: Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, 2060 Gardermoen
Tid: 19. og 20. november 2020

Delta på vår tverrfaglige konferanse med to innholdsrike dager med spennende foredrag og oppdatert forsking på muskelskjelettskader, sykdommer og plager. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse.

Abstrakt til frie foredrag/posterpresentasjon
Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 11. september 2020. Vi ønsker sammendrag fra studier i alle faser – fra planlagte prosjekter til publiserte arbeider. Slik får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Utdeling av tre priser
På årets konferansen blir det gitt en pris til beste frie foredrag og en pris til beste posterpresentasjon. I tillegg deler MUSS ut en pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken. De tre prisene baseres på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet.

Covid-19
Vi vil til enhver tid følge gjeldende anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter i forhold til Covid-19. Vi satser vi på å arrangere konferansen med fysisk tilstedeværelse i kombinasjon med digital løsning. Begge løsningene krever påmelding.

Lenke til påmelding: https://www.trippus.net/muss2020/deltaker

For informasjon om konferansen, innsending av abstrakt og påmelding, se: www.muss.no

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Vi håper du har anledning til å bli med på konferansen!

Med vennlig hilsen,
Det koordinerende forskningsmiljø for satsingen v/ FORMI, OUS-Ullevål
John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim og Linda M. Pedersen.
For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Pedersen
e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 23016171/91106219

Pedagogisk kompetansehevingstilbud ved MED-fak.

Kjære ledere og kollegaer!

Vi forbereder nå høstsemesteret, og Enhet for læring har et variert tilbud for våre ansatte som ønsker å lære mer om undervisning, veiledning og pedagogikk.

Kurset PHDPED – Introduction to teaching and learning in Higher Education Health Sciences for Phd and Post doctors (5 ects)
Mer info om kurset her.

Seminarrekken Pedagogisk Påfyll vil i høst ha fokus på digital undervisning og vil være i et digitalt format: 
– 23/9 TBL goes digital v/Olav Tenstad
– 14/10 Downsize and digitalize your lecture
– 11/11 Flipp your classroom – kombinasjoner av synkron og asynkron undervisning
– 9/12 Læringsstier i MittUiB v/Harald Wiker
Alle dager fra kl 15-16. Mer info og påmelding via nettsiden her.

Workshop i pedagogiske mapper (Zoom): 6/8 (kl. 09:15-12:00)
Det vil settes opp flere workshops ila høsten. Følg med på våre nettsider.

Som del av vår satsing på ansatte i bistilling har vi tre nye kurstilbud denne høsten, alle tellende som del av utdanningsfaglig kompetanse:

1. Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning: Oppstart 18/9 (kl. 12-15)
2. Praksisveiledning: 31/8 (kl. 09:15-16:00) + 21/9 (kl. 09:15-12:30)
3. Kurs i formidling og presentasjonsteknikk: 20/10 (kl. 09:15-16:00)

Mer info finnes her.

Invitation to Research Infrastructure Network Meeting

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to our first digital gathering for the informal Research Infrastructure Network at the University of Bergen.

The network is initiated by a core group of three persons at different faculties (Hiwa Målen/SVFA, Susanna Pakkasmaa/MATNAT & Jorunn Viken/PSYKF), to share experiences, information, best practices and the like, and the potential members will be people working hands-on with research infrastructures.

Please see the agenda for our first digital gathering, that will take place on Tuesday 19 May, between 13:00-14:30.

Agenda
The purpose of the RI network by the core coordinating team.
RI status at the University of Bergen by Anne Fjellbirkeland. (Anne Fjellbirkeland works in the Division of Research and Innovation at UiB. She provides support to Research Infrastructure (RI) initiatives and to implementation of UiB RI-policy. She holds a PhD in molecular biology from University of Bergen.)
Perspectives from the Research Council of Norway by Christine Daae Olseng. (Olseng is special advisor at the Department of Research infrastructure in The Research Council of Norway (RCN). She is responsible for the follow up of the Norwegian node of the European Marine Biology Resource Center (EMBRC) from RCN side and Norwegian member EMBRC ERIC General Assembly. Her academic background is marine biology (MSc) from the University of Oslo.)
Perspectives from the European Research Infrastructure Consortium by Nicolas Pade. (Dr. Pade is the Executive Director of the European Research Infrastructure EMBRC-ERIC, European Marine Biology Resource Center, based in the EMBRC-ERIC headquarters in Paris. He holds a PhD in Molecular and Spatial Ecology from University of Aberdeen, and has been involved in EMBRC since 2011.)
Closure

Date: 19. May cl. 13:00-14:30.
Venue: Virtuell meeting – Zoom

Meeting URL: https://uib.zoom.us/j/67353268795?pwd=bXg5c0cvcnh0QnBVT2E1ZVhCcDZQQT09
Meeting ID: 673 5326 8795
Password: 9D@CU?Mi

DMP workshops for PhD-stipendiater, postdocs og forskere

Universitetsbiblioteket inviterer stipendiater, postdocs og forskere til en workshop i datahåndteringsplan (DMP). Workshopen arrangeres på to ulike datoer, slik at flest mulig skal ha anledning til å delta. Mer informasjon og påmelding på lenkene under:

19. mai: https://www.uib.no/ub/135394/data-management-plan-workshop

26. mai: https://www.uib.no/en/ub/135469/data-management-plan-workshop

 

CCBIO courses as online events: CCBIO904 and CCBIO908

Dear all

We are happy to announce that the two courses formerly postponed due to the corona measures, now will take place as web-based courses which you can attend from your home office:

• CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice: May 25-27, 2020 (full days)

• CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar, June 8-11, 2020 (4 half days)

CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice
This 4 ECTS course covers broad tumor biological topics that are important for understanding how cancer occurs, the mechanisms that control tumor growth, proliferation and morbidity. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment. Open to all and no course fee.
When: May 25-27, 2020
Preliminary program: Available here (Subject to changes.)
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants.
Who: Mainly intended for PhD and master candidates and students in the Medical Student Research Program, but open to all.
Registration: Through this link.
Responsible: Oddbjørn Straume has the academic responsibility, and Reidun Kopperud is the coordinator.
Registration of credits: You need to be registered as a student at the University of Bergen to get the ECTS registered. If you are not, please contact reidun.kristin.kopperud@uib.no to be guided on how to apply for guest student status. If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want a course diploma, you don’t need to apply for guest student status.
More information: At this link.

CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar
The 2 ECTS course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and exchange is promoted through collaboration between CCBIO and Harvard Medical School. The Scientific Writing Seminars have been fully booked on the two previous occasions, and received excellent reviews. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing with many years of experience as assistant editor of APMIS, and Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School. In addition, Media Advisor Marion Solheim will be adding a lecture on science presentation, showing how to make a presentation stick – in a good way. There is something to learn for all of us! We strongly encourage students at all levels, including postdocs, to prioritize this and attend! Senior staff is also very welcome. The seminar open to all and no course fee.
When: 4 half days (afternoons 12:30-15:45), June 8-11, 2020.
Preliminary program: Available through this link.
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants.
Who: Open to all.
Registration: Registration link here. Deadline is May 31st.
Responsible: Elisabeth Wik is the INTPART program coordinator, and Vandana Ardawatia is course coordinator.
Registration of credits: This course now provides 2 ECTS to students at the University of Bergen. You need to be registered as a student at the University of Bergen to get the ECTS registered. If you are not, please contact vandana.ardawatia@uib.no to be guided on how to apply for guest student status (to be done within May 25th). If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want a course diploma, you don’t need to apply for guest student status.
More information: At this link.