Velkommen til gjesteforelesning med æresdoktor Bruce R. Zetter / Welcome to Guest Lecture By Honorary Doctorate Bruce R. Zetter

Foto: VBP/Bruce Zetter

Dekan Per Bakke inviterer til gjesteforelesning med nyutnevnt æresdoktor ved Det medisinske fakultet, Professor Bruce R. Zetter ved Harvard Medical School. Forelesningen avholdes 14. oktober og er åpen for alle.

 

 

Tittel: RNA as a tool for cancer therapy
Når: 14. oktober 2019, kl. 14.15-17:00
Hvor: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Registrering: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7066670

Les mer om gjesteforelesningen og Bruce R. Zetter.

English:

Guest Lecture By Honorary Doctorate Bruce R. Zetter

The Faculty of Medicine have the great pleasure of inviting all to a guest lecture by the newly appointed honorary doctorate Professor Bruce R. Zetter at Harvard Medical School October 14th.

Title: RNA as a tool for cancer therapy
When: 14 October 2019, 14.15-17:00
Where: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7066670

Read more about the Guest Lecture and Bruce R. Zetter.

INVITATION: Appointment ceremony, Bruce R. Zetters honorary doctorate at UiB

Professor Bruce R. Zetter, will be awarded an honorary doctorate at the University of Bergen. Professor Zetter’s candidacy was forwarded on CCBIO’s initiative.

You are hereby invited to attend the appointment ceremony at Universitetsaulaen, Tuesday October 15, 13.00. As there is only 200 spaces, you need to register as soon as possible to ensure your participation. Together with Bruce R. Zetter, nine other honorary doctorates are appointed at this ceremony,

Place: Universitetsaulaen
Time: 13.00
Outfit: Formal

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7109733

Deadline: October 8 (but there is only 200 places that will fill up soon, so please register ASAP)

Read more about Professor Bruce R. Zetter here.

MED workshop

The Faculty’s research advisors are inviting researchers at all career stages to a seminar on grant writing for external funding. If you would like to apply for funding in 2020, it is good to start planning the project and your application in good time.

Date: 21 October 2019
Time: 14:00-15:30
Venue: Department of Clinical Medicine (K1), 7. floor, seminar rooms 7.1/7.2

Agenda:
– Proposal writing with focus on Excellence and Impact
– Relevant upcoming calls
– Prices and Awards
– Upcoming courses and events
– Update on Horizon Europe

Please, sign up by following this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7171080

Nytt om immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin

Biomedical Network har gleden av å invitere til møte med fokus på immunologi, stamcellebehandling og kreftmedisin. Arrangementet er en møteplass for alle som ønsker å ta del i utviklingen av pasientenes helsetjeneste. Vel møtt!

Tid: 16. oktober, kl. 13.30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Påmelding: https://online.superoffice.com/Cust19086/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-x8ICpSWI

Kontaktpersoner:
Jens Reigstad, VIS, jre@visinnovasjon.no
Marie Borg, VIS,  mbo@visinnovasjon.no

Om Biomedical Network:
Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Helse Bergen, Universitetet i Bergen (UiB), Legemiddelindustriforeningen (LMI) og VIS. Nettverket tar sikte på å bli en felles plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske, offentlige og private aktører, og er støttet av Norges Forskningsråd (NFR).

Program

13:30 – 14:35
Åpning
Forskningsdirektør/Førsteamanuensis Eli Renate Grüner, Helse Bergen/UiB

Autolog stamcellebehandling
Overlege/Professor Lars Bø, Helse Bergen/UiB

Immunologiske preparater
Arnt-Ove Hovden, Medical Affairs Lead & Medical Manager hos Boehringer Ingelheim

Immunterapi ved melanom
Overlege/Professor Oddbjørn Straume, Helse Bergen/UiB

Hvilke muligheter opplever farmasøytiske firma innenfor immunologisk terapi
Andrey Solokov, Medical Advisor hos AbbVie

14:35 – 15:05
Mingling og lett servering

15:05 – 15:50
Støtteordninger fra forskningsrådet
Spesialrådgiver Rigmor Fardal, Forskningsrådet

NorCRINs arbeide for å bedre forholdene for kliniske utprøvingsstudier
Overlege Camilla Tøndel, NorCRIN/Helse Bergen

Pasienterfaringer fra deltakelse i kliniske utprøvingsstudier

15:50 – 16:05
Pause

16:05 – 16:35
Precision Imaging in Gynecologic Cancer
Overlege/Professor Ingfrid S. Haldorsen, UiB/Helse Bergen

Advanced medical visualization
Førsteamanuensis Noeska Smit, UiB

Mingling

Frokostseminar om forskningsdata

Bibliotekets team for forskningsdata inviterer til frokost, og en kort introduksjon til forskningsdata:
– Introduksjon til åpne forskningsdata
– Hvordan forberede og lagre åpne forskningsdata

Målgruppe: forskningsadministrasjon, forskningsrådgivere, forskerveiledere, PhD kandidater og forskere
Sted: Bibliotek for medisin, BB-bygget, 3. etasje
Tid: Tirsdag 22.10.19, kl. 8.30-9.30.
Teamet er tilgjengelig etter presentasjonen for en mer utfyllende prat om hva biblioteket kan tilby.
(Presentasjonen vil bli holdt på engelsk ved behov.)

Mer informasjon og påmelding (frokost serveres):
frokostmøte-forskningsdata / research-data-breakfast-meeting

Det blir stadig vanligere at tildelere av forskningsmidler krever lagring og tilrettelegging av forskningsdata. Flere utgivere har også som forutsetning at publisering av grunnlagsdata knyttet til publikasjonen blir gjort tilgjengelig.
Kontaktinformasjon forskningsdata

Introduction seminar for new employees

The Introduction seminar will provide you with information about what being an employee at the University of Bergen entails. The last introduction seminar of 2019 is at 17 October 12.00-15.30.

Place: TBA
Registration deadline 11.10.2019 – 15.30. Register and read more here.

 

Program
12:00: Welcome to UiB by Prorector Margareth Hagen
12:15: Practical information for international employees
13:15: Break
13:30: Working at UiB – rights and obligations
15:00: Questions and sum up

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 2. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 2. oktober kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Computational Data Analytics on the Web for Better Food Decision

Speaker: Christoph Trattner 

Christoph Trattner is an Associate Professor at the University of Bergen at the Information Science & Media Studies Department. Previously, he was an Asst. Prof. at MODUL University Vienna at the New Media Technology Department. He also founded and led the Social Computing department at the Know-Center, Austria’s research competence for data-driven business and big data analytics.

According to the World Health Organization around 80% of cases of heart disease, strokes and type 2 diabetes could be avoided if people were to implement a healthier diet. Computational data analytics approaches have been touted as a valuable asset in achieving the ambitious goal of understanding user behavior and being able to develop intelligent online systems, which can positively influence people’s food choices. In this talk, he will present his latest research on computational data analytics approaches to understand, predict and potentially change food decision making in an online context.

Moderator: Gülen Arslan Lied

Det blir lett servering.

Velkommen!

https://www.uib.no/ernaring

 

Frokostseminar 25. september: Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Ledelse – medarbeider – endring

Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det femte frokostseminaret arrangeres onsdag 25. september kl. 0830-1000 i Aud A Sydneshaugen skole. Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering fra kl. 0815.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB

Program
0830: Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
0840: Helhetlig arbeidsgiverpolitikk ved Sonja Dyrkorn, HR-direktør UiB
0900: Gir tydelig og felles praksis oss bedre arbeidsmiljø? ved Elisabeth Muller Lysebo, fakultetsdirektør Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
0915: God onbording og erfaringer med helhetlig arbeidsgiverpolitikk ved Heidi Anette Espedal, fakultetsdirektør Det medisinske fakultet
0930: Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Påmelding innen mandag 23. september på denne lenken her:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6827493

PASSION FOR NEUROSCIENCE – symposium

Keynote presentations by:

Professor Dr. A. James Hudspeth, Rockefeller University, New York, USA, Kavli Prize Laureate in Neuroscience 2018

Professor Dr. Angela Friederici, Max Planck Institute, Leipzig, Germany, Neuroscience of language

Professor Marcus Raichle, Washington University, St. Louis, USA, Kavli Prize Laureate in Neuroscience 2014

Professor Barbara Franke, Radboud University, Nijmegen, Netherlands, Genetic and molecular basis of psychiatric disorders

Presentation by Ph.d candidate Andrea R. Marti, Department of Biological and Medical Psychology, University of Bergen

Panel conversation with the keynote speakers. Moderator professor Charalampos Haris Tzoulis, Department of Biomedicine, University of Bergen.

Date: Monday September 2nd
Time: 13.00 – 17.00
Place: BB-building, Jonas Liesvei 91, Auditorium 1

ALL WELCOME !

Pedagogisk påfyll ved MED høsten 2019

Det er økende krav til utdanningskompetanse i universitetssektoren, og fra 1.9.2019 høynes kravene til pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse i vitenskapelig stilling. Det medisinske fakultet har med sin Enhet for læring (EFL) etablert et fagmiljø for medisinsk pedagogikk.

EFL tilbyr høsten 2019 en rekke seminarer/workshops som er åpne for alle våre ansatte. Programmet for høsten ligger her.

Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på frokostsesjonen med AMEE Live mandag 26. august, her er det enda mange ledige plasser. Alle møtene finner sted i Fakultetsstyrerommet, 4.etg., Armauer Hansens hus. Deltakelse på disse møtene vil kunne inngå i de ansattes fremtidige pedagogiske mappe, som universitetspedagogisk skolering.

Mer info: Enhet for læring

NorDoc PhD Summit on 29 – 30 August 2019

Welcome – PhD students, Research Year students, postdocs, supervisors, faculty, business partners – to the 2019 NorDoc PhD Summit!


In collaboration with Aalborg University, we have put together a highly relevant and inspiring programme for you. This year’s focus will be on the PhDs societal contributions and your career after obtaining the PhD degree. The theme will be
“From PhD programme to job market: Identify your real world skills”.

The summit will be a mixture of plenum sessions and feedback on the participants’ own skills from a career point-of-view.

The 2019 Organising Committee looks forward to bringing together PhD students from the Nordics for two days of interaction, networking and scientific discussions.

So make sure to save the date for the annual NorDoc PhD Summit held in Aarhus on 29 and 30 August 2019!

Courses for all PhD students
In the days before the summit (26 – 28 August 2019), we will be hosting a number of scientific three-day PhD courses, one-day workshops on generic topics (grant applications, publishing, etc.) and a 24 hour hackathon focusing on medical devices. We hope to see PhD students from all the Nordic countries. More info.

Important dates
Registration deadline: 23 June 2019 (extended)
• Poster submission deadline: 1 August 2019
• PhD courses and Hackathon: 26 – 28 August 2019
Summit: 29 and 30 August 2019

A Good Ending – Good for All

We are delighted to announce the 6th Annual Research Conference of the International Collaborative for Best Care for the Dying Person «A Good Ending – Good for All».

This will incorporate the final conference of the ERANet-LAC CODE project: «International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients as perceived by bereaved relatives». The conference will include seminars, workshops, oral and poster presentations based on submitted abstracts, and covering a wide range of topics linked to care of the dying and societal engagement with death and dying.

The conference will take place in Bergen, Norway, 6-7 November 2019. It is hosted by the University of Bergen in collaboration with the Regional Centre of Excellence for Palliative Care, Western Norway and the International Collaborative for Best Care for the Dying Person, and supported by the Research Council of Norway.

Program: see preliminary program here.

Venue will be the Radisson Blu Royal Hotel at historic Bryggen in Bergen.

Registration: please use this link.

Note: early bird conference fee until June 20th!

Read more about the International Collaborative here: https://bestcareforthedying.org

Call for abstracts

We will be having a poster exhibition and have slots available for speakers in the open sessions, and if you are interested in presenting, please do the following

  • Submit an abstract, maximum 250 words
  • Submit a short bio

This should be in in Word format and sent to eli.vidhammer@uib.no within June 20th. A committee will consider the abstracts and invite you to do an oral presentation or present a poster, based on selection from the submitted abstracts.

We look forward to seeing you in Bergen in November!

8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)

Sted: Comfort Hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, 2060 Gardermoen
Tid: 7. og 8. november 2019.

Den tverrfaglige konferansen dekker forskning innenfor muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse.

Abstrakt til frie foredrag/poster sendes til limped@ous-hf.no innen 26. september 2019.

Brukermedvirkersesjon
Det vil bli arrangert en sesjon hvor forskere har mulighet til å presentere og diskutere prosjekter/prosjektideer med FORMIs brukermedvirkerbase. Hvis du er interessert i dette, sender du mail til limped@ous-hf.no innen 26. september 2019. Det er begrenset med plasser på denne sesjonen, så vær rask med påmelding.

For informasjon om konferansen, påmelding og innsending av abstrakt, se: www.muss.no

Tilleggsinformasjon om Kurs i «Brukermedvirkning i forskning»
I tillegg ønsker vi å informere om at det 4.-5. juni 2019 holdes et kurs ved Oslo Universitetssykehus om  «Brukermedvirkning i forskning» som er for både forskere og pasientrepresentanter. Se her for mer informasjon om kurset.

 

Better Aging – Science and Innovation to Combat Dementia

The event Better Aging – Science and Innovation to Combat Dementia  will focus on a successful bottom-up approach with patient and public involvement (PPI) by early empowerment and improved communication. We aim to discuss the complexity of staying safely, longer and independently at home with dignity and cost-effectiveness intended to reduce societal` and caregivers` burden.

When: 23.05.2019 – 09.30–16.00
Where: UiB’s Office in Brussels, Rue Guimard/Guimardstraat 9.

Program and registration