Women in Academia: Achieving Our Potential

To celebrate the upcoming International Women’s Day, The Faculty of Medicine invites you to hear Professor Margaret (Mags) C. Watson discuss her new book, “Women in Academia” and join us for an informal discussion afterwards. Bring your lunch!

Bilde av boka women in Academia
Portrettfoto av forfatter Margaret C. Watson
Foto: SD Books
Qr-kode som viser til informasjon om arrangementet

Where: Munin, Alrek Helseklynge

When: Monday 26th February, 12:00 – 13:00

Kilde: https://www.uib.no/en/med/168705/women-academia-achieving-our-potential

Collaborative Software Development School 17th-28th of June 2024

A baby developing software

Are you an early career researcher who want to use digital methods but not sure how to get started?

This summer school is a great opportunity to learn about approaches and best practices in research software development in an interdisciplinary setting with many hands-on exercises.

The aim of this workshop is to introduce topics that go beyond the initial knowledge of reading and writing code. How do you design programs that are modular and reusable by others? How can libraries in different languages be used together? What are tools that can help in documenting and testing code? How can development and releases be managed in group projects with multiple authors and multiple users?

In a mixture of talks and many hands-on sessions we’ll try to address this next step. In the second half of the workshop, you will work in small groups on designing and writing a new project from scratch, giving you direct experience of having to rely on other people’s code.

Deadline for registration is on 7th of April 2024.

Illustrasjon: ØBB/Copilot

MRCRMs seminarserie – 20. februar 2024

Lurer du på hva som skal til for å få tilvirkertillatelse til å produsere avanserte terapier som gen-, celle- eller vevsterapi?

Velkommen til årets første MRCRM-seminar den 20. februar, hvor nøkkelpersonell fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved Helse Bergen HF presenterer renromslaboratoriet “Ex vivo fasiliteten” ved Helse Bergen HF. Dykk inn i prosessen, oppnådde milepæler og de siste trinnene som trengs for å sikre en tilvirkertillatelse for avanserte terapimedisiner (ATMPs).

Nyt ny innsikt over kaffe, te og kjeks med kollegaer i Aud. 4 på BBB denne tirsdag ettermiddagen. Seminaret er gratis og åpent for alle!

Tittel: Hvordan oppnå tilvirkertillatelse i henhold til gjeldende forskrifter for god produksjonspraksis (GMP).
Foredragsholdere: Elin Strand, Kimberley J. Hatfield og Petra Vogelsang, fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT).
Tid: 20. februar 2024, 14:30-15:30
Sted: BB-bygget, Auditorium 4

Mer info: MRCRM Seminar Series – February 2024 – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)


What does it take to obtain a manufacturing license for producing advanced therapies such as gene therapy, cell therapy and tissue engineering products?

Welcome to this year’s first MRCRM seminar, where the key personnel from the Section for Cell-based Medicinal Products (CMP) at Helse Bergen HF will present the Ex vivo clean room facility at Helse Bergen HF. Delve into the process, milestones achieved, and the final steps needed to secure a manufacturing license for Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs).

Enjoy the insights over coffee, tea and cookies with your peers in Aud. 4 at BBB this Tuesday afternoon. The seminar is free and open to all.

Title:  How to obtain a manufacturing license according to current good manufacturing practice (GMP) regulations.
Speakers: Elin Strand, Kimberley J. Hatfield and Petra Vogelsang
Time: February 20, 2024, from 14:30-15:30
Where:  BBB, Auditorium 4

More information: MRCRM Seminar Series – February 2024 – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

Logo for MRCM - Mohn Research Center for Regenerative Medicine

MRCRM’s 2nd International Meeting on Regenerative Medicine – 15.-16. April

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) ønsker alle interesserte velkommen til 1.5-dags konferanse i regenerativ medisin på Grand Hotel Terminus, 15. og 16. april, 2024.

Det vitenskapelige programmet består av anerkjente foredragsholdere som presenterer det siste innen regenerativ medisin og stamcelleforskning, inkludert utvikling av avanserte terapier til resultater og erfaringer fra kliniske studier. Vi inviterer også master- og PhD-studenter til å presentere forskningen sin under Lightning Talk Session (se lenken under for mer informasjon). Når det vitenskapelige programmet er over på dag 1, inviterer vi til deilig minglemiddag på hotellet.

Dato og tid: 15. april kl. 12.00 – 19.00, 16. april 09.00 – 16.00
Sted: Grand Hotel Terminus
Påmeldingsfrist: 22. mars

Besøk konferansesiden for program og påmelding! 

Vel møtt!


Mohn Research Center for Regenerative Medicine (MRCRM) invites you to join our 2nd International Meeting on Regenerative Medicine at Grand Hotel Terminus on April 15th and 16th, 2024.

The scientific program features renowned speakers presenting the latest advancements in regenerative medicine, including the development of advanced therapies and insights from clinical studies. We also invite master’s and PhD students to showcase their research during the Lightning Talk Session (see the link below for more information). Following the conclusion of the scientific program on day 1, we extend an invitation to a delightful networking dinner at the hotel.

Date and time: April 15, 12.00 – 19.00, April 16, 09.00 – 16.00
Venue: Grand Hotel Terminus
Registration deadline: March 22

Visit the conference website for the program and registration details!

We look forward to seeing you there!

ERC Reading Day in Bergen – 5 March

Dear prospective ERC applicant,

The NFR will travel to Bergen on March 5th to offer an ERC Proposal Reading Day for researchers and support staff. You can sign up for a morning or afternoon session to sit in peace and quiet and read paper copies of successful ERC grants across disciplines from the Starting, Consolidator and Advanced categories (unfortunately no Synergy Grants to date).

You can register for a session and choose which applications you would like to read here: Closing date for registration is 27 February.

Registration link for morning session: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/registration/3901

Registration link for afternoon session: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/registration/3902

Kurs i brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking

Vi har gleda av å invitere til eit unikt og viktig kurs for både forskarar, studentar og brukarorganisasjonar 17.–19. april 2024. (English info here.) Kurset CCBIONEUR910 er laga for å tilrettelegge for brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og vil mellom anna vise metodar i å involvere pasientrepresentantar. Dette er i høgste grad aktuelt for alle biomedisinske forskingsfelt.

Kurset er eit samarbeid mellom CCBIO, Neuro-SysMed, REMEDY, NorHEAD, MATRIX, NorCRIN og FORMI, og prosjektet er støtta av stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nina Jebsen (CCBIO), Kjell-Morten Myhr (Neuro-SysMed) og Tone Skår (Neuro-SysMed og VIS) har emneansvar for kurset. Les gjerne nyleg websak om kurset: Mottar 400 000 for kurs i brukermedvirkning i forskning | Det medisinske fakultet | UiB

Hovudføremålet med kurset er å utvikle deltakaren si emne til å vurdere og formidle meirverdi av brukarmedverknad og igangsette konstruktiv brukarmedverknad i eigne forskingsprosjekt. Kurset gjev kunnskap om bakgrunnen for innføring av brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og om korleis brukarmedverknad er dokumentert å påverke medisinsk og helsefagleg forsking, gjennomføring av kliniske studiar og bruk av forskingsresultat. Det gjev også kunnskap om forskaren sitt ansvar for at brukarmedverknad vert integrert i heile prosessen i eit klinisk forskingsprosjekt – frå planlegging til prosjektgjennomføring og publikasjon, kjennskap til brukarorganisasjonar og lokale brukarutval si rolle i rekruttering og ev. opplæring til brukarmedverknad i forsking.

Kort om
 • Når: 17.–19. april 2024
 • Stad: Undervisingrom på EITRI, campus Haukeland Universitetssjukehus.
 • Program: Ikkje klart enno, men vil likne på tidlegare program.
 • Registrering: Studentar registrerer seg i Studentweb (kurset gjev 2 ECTS) med frist 1. februar 2024. Registrer deg i Studentweb dersom du har gyldig studentstatus ved UiB
 • Undervisingsspråket på dette kurset er norsk, med enkelte innlegg på engelsk.
Er kurset tilgjengeleg for andre?

Ja, på denne registreringslenka, frist 1. mars eller til fullbooka innan det. NB: ved stor pågang kan det bli naudsynt å vurdere samansetning av gruppa med kursdeltakarar etter påmeldingsfristen. Studentar ved forskarskulene til CCBIO og Neuro-SysMed, samt studentar tilknytta partnarorganisasjonene, vil kunne prioriterast. Representantar frå brukarorganisasjonar vil også bli prioritert til eit visst antal plassar.
Ingen avgift/gebyr.

Meir info: CCBIONeur910: Brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, 2024 | Centre for Cancer Biomarkers | UiB

Velkomen til eit spanande kurs!

Påminnelse – instituttets dag 1. februar

Kjære K1-kollegaer

illustrasjon av leger som fester med en ørn

Vi ønsker dere velkommen til Instituttets dag torsdag 1. februar 2024.

Dagen holdes på Scandic Ørnen, fra kl. 10.00 og avrundes med middag kl. 17.30.

Har du ikke meldt deg enda, så kan du gjøre det nå:

Påmeldingsfrist er 21. januar 2024.

Vi gleder oss til en ny K1-dag, med godt faglig innhold og ikke minst, sosialt felleskap.

Beste hilsen
Christian & Jorunn

Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar

Mandag 22. januar inviterer vi på ny ansatte til UiB Læringsarena for å se og slå av en prat.

Invitasjonen: Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar | Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | UiB

Med hilsen
Arenateamet


ENGLISH:

Monday 22 January from 11:00-14:00 we invite all our colleagues to visit the new UiB Læringsarena in Nygårdsgaten 5 to see Storsalen and our seminar rooms – and for a chat if you have questions.

We offer coffee and tea, and Smauet café will serve some snacks.

Invitation  (in Norwegian only): Åpen dag i UiB Læringsarena 22. januar | Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 | UiB

Yours sincerely,
Arenateamet

Present your health management research – European Health Management Conference 2024

Dear colleagues,

We are glad to invite you to submit your health management research for presentation during the European Health Management Conference 2024 that will take place in Bucharest, Romania, on 5-7 June under the theme ‘Shaping and managing innovative health ecosystems’. The Conference is co-hosted by the Ministry of Health of Romania and the National Institute of Health Services Management.

The European Health Management Conference is a great platform to showcase cutting-edge research, share provocative ideas, and discuss complex problems with a view to reach implementable solutions. EHMA 2024 will explore the entire spectrum of health megatrends. From the digital transformation of healthcare systems and services to the ever-growing importance of sustainability, and the evolving skill sets required by the healthcare workforce, we aim to explore how the health sector is adapting to these changes. We emphasise an ecosystem approach, promoting collaboration among stakeholders. Our aim is to facilitate dialogue on how different health care actors can work together and leverage each other’s strengths to drive innovation and address pressing challenges.

Since its inception, the European Health Management Conference has served as a forum for promoting discussions and sharing innovative solutions in the ever-evolving healthcare landscape. Each year, we bring together a wide spectrum of healthcare stakeholders, including managers, leaders, researchers, academics, patients, policymakers, and industry representatives. This diverse collective of expertise enhances the dialogue on pressing health management issues.

For this reason, we would be delighted to have you and colleagues consider submitting an abstract to present your health management best practices and research. You can find more information on the Call for Abstracts and how to send your submission here.

SUBMIT YOUR ABSTRACT

Furthermore, we will host the 22nd edition of the Karolinska Institutet Medical Management Center (MMC) & EHMA Research Award dedicated to doctoral theses in health management. Candidates should be researchers in the final phase of their PhD studies or who have recently completed a PhD (within 12 months from graduation). The best papers will have the opportunity to compete for a €1,000 prize. This is a prestigious award, and we would be thankful if you could share this information within your network. More information is available here.

As we strive to connect health managers, experts and researchers, we would be grateful if you could help us disseminate our Call for Abstracts within your organisation and network.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact the EHMA team at conference@ehma.org.

Looking forward to seeing you at the conference!

Marina

Marina Puerta Garcia | Events Administrator
European Health Management Association
Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Brussels
T.+32 (0)2 502 65 25

Hovedoppgavesymposium medisin 12. desember

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine.

Professor og utdanningsleder, Arne Tjølsen Foto: UiB

For kull 18B vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!
Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus

Tid: mandag 12. juni kl. 10.15 – ca. kl. 13

Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer.

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10 minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Program
 • 10.15: Velkommen
 • 10.25: Presentasjon av hovedoppgaver – første bolk
 • 11.15: Pause
 • 11.30: Presentasjon av hovedoppgaver – andre bolk
 • 12.15: Prisutdelinger
 • Beste hovedoppgave våren 2023 – utdeling av priser og presentasjon av oppgavene
 • Pris for beste presentasjon på symposiet
 • 13.00: Slutt

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) arrangerer Mini-Symposium den 21. november, 2023!

Arrangementet er åpent for alle, og det er lunsj til de som melder seg på (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=NeXLvc_z9UmKavttmNx4NwFkQXpL2ABKqez3U5hU2ApUM0RJNkdMSzdDNFJTNzNMMVVMTUgxUENCUCQlQCN0PWcu)

Programmet består av et bredt spekter av tema innen regenerativ medisin, fra immunterapi (TCR og CAR-T) til kliniske biomaterialer og utvikling av stamcelleterapi.

Her er lenke til arrangementssiden: https://www.helse-bergen.no/en/arrangementer/mrcrm-mini-symposium-2023/

Plakat som viser programmet

Genmodifisering i et forskningsetisk lys – er det uetisk å ikke satse på GMO?

Illustrasjon av grønnsaker i regensglass.

Forskningsetisk seminar, tirsdag 28. november 2023, NG5, kl. 09.00–13.00

Lenke for påmelding: Forskningsetisk seminar 28. november 2023 kl. 09.00-13.00 (uib.no)

Mer informasjon på denne siden: Genmodifisering i et forskningsetisk lys – Er det uetisk å ikke satse på GMO? | Ansattsider | UiB

Moderator: Siri Kleiven Strøm
Velkomst v/viserektor Benedicte Carlsen og professor Lise Øvreås

Lovgivning, etikk & samfunnsbehov (kl. 09.10–10.10)
Innledere Tittel
Anna Wargelius – Utvalgsleder og forskningssjef Havforskningsinstituttet Presentasjon av genteknologiutvalgets utredning, NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig framtid
Håvard Ø. Eggestøl – Seniorrådgiver i Bioteknologirådets sekretariat Bærekraftig utvikling, genteknologi og matsystemet
Espen Gamlund – professor i filosofi, UiB Hvordan skal vi tenke etisk om genteknologi?
Forskerperspektivet (kl. 10.20–11.00)
Innledere
Sigrid Bratlie – Prosjektleder genteknologi, NCE Heidner Biocluster
Eivind Dale Valen – Bioteknologirådets sekretariat
Espen Gamlund – Professor i filosofi, UiB
Paneldebatt (11.10–12.00), etterfulgt av lunsj

 «Når er det problematisk å forske på genmodifisering og når er det uetisk å la være»

Deltagere
Espen Gamlund
Sigrid Bratlie
Eivind Dale Valen
Anna Wargelius

Velkommen til studiekvalitetsseminar!

Utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar finner sted fredag 8. desember kl. 8.45 – 12.30 i storsalen Nygårdsgaten 5

Meld deg på her innen 15.november: Påmelding til studiekvalitetsseminar (uib.no)

Her finner du programmet for seminaret: Velkommen til studiekvalitetsseminar | Studieavdelingen | UiB

Målgruppe: Faglige og administrative utdanningsledere- herunder vise/prodekaner for utdanning, programstyreledere og undervisere, administrative støttespillere med ansvar for kvalitetsutvikling i utdanningene på alle nivå, og studentutvalgene og studentrepresentanter med interesse for kvalitetsarbeid.

Tre aktuelle tema står på agendaen:

Ett år med ChatGPT- hva nå?

Generativ kunstig intelligens (KI) bringer med seg mange muligheter, men innebærer også noen utfordringer. Fremveksten av nye og tilgjengelige verktøy har ulike implikasjoner for ulike fag og disipliner.  Vi inviterer til paneldebatt. Sesjonen blir innledet med Sehoya Cotner, som orienterer om » The use of Large Language Models like chatGPT in our teaching«.

Redesign for fremtidens studieprogram

Digitalisering endrer fag og disipliner. Teknologien generelt, og utvikling knyttet til kunstig intelligens spesielt, endrer også utøvelsen av yrkene på tvers av bransjer. Tre fagmiljøer har fått tildelt UiBs interne midler for redesign av studieprogram, hvor formålet er å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene. Vi får høre fra hvert av prosjektene, som er tilknyttet profesjonsfaget i medisin, bachelorprogrammet i fysikk og kjemisk institutt.

Eksternfinansierte prosjekter for utdanningskvalitet

Det blir færre ordninger i regi av HK-dir, samtidig som EUs rammeprogram for utdanning styrkes. UiB har fått innvilget flere Erasmus+ prosjekter og for å sette søkelys på prosjektene og mulighetene i EU presenterer vi noen av prosjektene som har lykkes. I tillegg er HK-Dir invitert for å gi innsikt i deres rolle og hvilke muligheter som finnes.

Velkommen!