Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen

We are pleased to announce that we will hold the Nordic Nanopore-Seq Network Meeting in Bergen on 14.09.2020 as planned. Norwegian regulations allow to hold conferences in person, and we continuously plan to do so!

We hope that you all have the chance to join this free one-day meeting in September. If not, or if you have any further questions regarding the conference, do not hesitate to contact me! If you have not done so, check out our Nordic Nanopore-Seq Network website with great information about us and the ~60 scientists that joined the network already!

The conference poster can be dowloaded and shared from here.

Max Krause
maximilian.krause@uib.no

MUSS – 9. nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse

Invitasjon til

9. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen)

Sted: Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, 2060 Gardermoen
Tid: 19. og 20. november 2020

Delta på vår tverrfaglige konferanse med to innholdsrike dager med spennende foredrag og oppdatert forsking på muskelskjelettskader, sykdommer og plager. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse.

Abstrakt til frie foredrag/posterpresentasjon
Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 11. september 2020. Vi ønsker sammendrag fra studier i alle faser – fra planlagte prosjekter til publiserte arbeider. Slik får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Utdeling av tre priser
På årets konferansen blir det gitt en pris til beste frie foredrag og en pris til beste posterpresentasjon. I tillegg deler MUSS ut en pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken. De tre prisene baseres på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet.

Covid-19
Vi vil til enhver tid følge gjeldende anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter i forhold til Covid-19. Vi satser vi på å arrangere konferansen med fysisk tilstedeværelse i kombinasjon med digital løsning. Begge løsningene krever påmelding.

Lenke til påmelding: https://www.trippus.net/muss2020/deltaker

For informasjon om konferansen, innsending av abstrakt og påmelding, se: www.muss.no

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Vi håper du har anledning til å bli med på konferansen!

Med vennlig hilsen,
Det koordinerende forskningsmiljø for satsingen v/ FORMI, OUS-Ullevål
John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim og Linda M. Pedersen.
For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Pedersen
e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 23016171/91106219

Pedagogisk kompetansehevingstilbud ved MED-fak.

Kjære ledere og kollegaer!

Vi forbereder nå høstsemesteret, og Enhet for læring har et variert tilbud for våre ansatte som ønsker å lære mer om undervisning, veiledning og pedagogikk.

Kurset PHDPED – Introduction to teaching and learning in Higher Education Health Sciences for Phd and Post doctors (5 ects)
Mer info om kurset her.

Seminarrekken Pedagogisk Påfyll vil i høst ha fokus på digital undervisning og vil være i et digitalt format: 
– 23/9 TBL goes digital v/Olav Tenstad
– 14/10 Downsize and digitalize your lecture
– 11/11 Flipp your classroom – kombinasjoner av synkron og asynkron undervisning
– 9/12 Læringsstier i MittUiB v/Harald Wiker
Alle dager fra kl 15-16. Mer info og påmelding via nettsiden her.

Workshop i pedagogiske mapper (Zoom): 6/8 (kl. 09:15-12:00)
Det vil settes opp flere workshops ila høsten. Følg med på våre nettsider.

Som del av vår satsing på ansatte i bistilling har vi tre nye kurstilbud denne høsten, alle tellende som del av utdanningsfaglig kompetanse:

1. Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning: Oppstart 18/9 (kl. 12-15)
2. Praksisveiledning: 31/8 (kl. 09:15-16:00) + 21/9 (kl. 09:15-12:30)
3. Kurs i formidling og presentasjonsteknikk: 20/10 (kl. 09:15-16:00)

Mer info finnes her.

Invitation to Research Infrastructure Network Meeting

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to our first digital gathering for the informal Research Infrastructure Network at the University of Bergen.

The network is initiated by a core group of three persons at different faculties (Hiwa Målen/SVFA, Susanna Pakkasmaa/MATNAT & Jorunn Viken/PSYKF), to share experiences, information, best practices and the like, and the potential members will be people working hands-on with research infrastructures.

Please see the agenda for our first digital gathering, that will take place on Tuesday 19 May, between 13:00-14:30.

Agenda
The purpose of the RI network by the core coordinating team.
RI status at the University of Bergen by Anne Fjellbirkeland. (Anne Fjellbirkeland works in the Division of Research and Innovation at UiB. She provides support to Research Infrastructure (RI) initiatives and to implementation of UiB RI-policy. She holds a PhD in molecular biology from University of Bergen.)
Perspectives from the Research Council of Norway by Christine Daae Olseng. (Olseng is special advisor at the Department of Research infrastructure in The Research Council of Norway (RCN). She is responsible for the follow up of the Norwegian node of the European Marine Biology Resource Center (EMBRC) from RCN side and Norwegian member EMBRC ERIC General Assembly. Her academic background is marine biology (MSc) from the University of Oslo.)
Perspectives from the European Research Infrastructure Consortium by Nicolas Pade. (Dr. Pade is the Executive Director of the European Research Infrastructure EMBRC-ERIC, European Marine Biology Resource Center, based in the EMBRC-ERIC headquarters in Paris. He holds a PhD in Molecular and Spatial Ecology from University of Aberdeen, and has been involved in EMBRC since 2011.)
Closure

Date: 19. May cl. 13:00-14:30.
Venue: Virtuell meeting – Zoom

Meeting URL: https://uib.zoom.us/j/67353268795?pwd=bXg5c0cvcnh0QnBVT2E1ZVhCcDZQQT09
Meeting ID: 673 5326 8795
Password: 9D@CU?Mi

DMP workshops for PhD-stipendiater, postdocs og forskere

Universitetsbiblioteket inviterer stipendiater, postdocs og forskere til en workshop i datahåndteringsplan (DMP). Workshopen arrangeres på to ulike datoer, slik at flest mulig skal ha anledning til å delta. Mer informasjon og påmelding på lenkene under:

19. mai: https://www.uib.no/ub/135394/data-management-plan-workshop

26. mai: https://www.uib.no/en/ub/135469/data-management-plan-workshop

 

CCBIO courses as online events: CCBIO904 and CCBIO908

Dear all

We are happy to announce that the two courses formerly postponed due to the corona measures, now will take place as web-based courses which you can attend from your home office:

• CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice: May 25-27, 2020 (full days)

• CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar, June 8-11, 2020 (4 half days)

CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice
This 4 ECTS course covers broad tumor biological topics that are important for understanding how cancer occurs, the mechanisms that control tumor growth, proliferation and morbidity. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment. Open to all and no course fee.
When: May 25-27, 2020
Preliminary program: Available here (Subject to changes.)
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants.
Who: Mainly intended for PhD and master candidates and students in the Medical Student Research Program, but open to all.
Registration: Through this link.
Responsible: Oddbjørn Straume has the academic responsibility, and Reidun Kopperud is the coordinator.
Registration of credits: You need to be registered as a student at the University of Bergen to get the ECTS registered. If you are not, please contact reidun.kristin.kopperud@uib.no to be guided on how to apply for guest student status. If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want a course diploma, you don’t need to apply for guest student status.
More information: At this link.

CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar
The 2 ECTS course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and exchange is promoted through collaboration between CCBIO and Harvard Medical School. The Scientific Writing Seminars have been fully booked on the two previous occasions, and received excellent reviews. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing with many years of experience as assistant editor of APMIS, and Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School. In addition, Media Advisor Marion Solheim will be adding a lecture on science presentation, showing how to make a presentation stick – in a good way. There is something to learn for all of us! We strongly encourage students at all levels, including postdocs, to prioritize this and attend! Senior staff is also very welcome. The seminar open to all and no course fee.
When: 4 half days (afternoons 12:30-15:45), June 8-11, 2020.
Preliminary program: Available through this link.
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants.
Who: Open to all.
Registration: Registration link here. Deadline is May 31st.
Responsible: Elisabeth Wik is the INTPART program coordinator, and Vandana Ardawatia is course coordinator.
Registration of credits: This course now provides 2 ECTS to students at the University of Bergen. You need to be registered as a student at the University of Bergen to get the ECTS registered. If you are not, please contact vandana.ardawatia@uib.no to be guided on how to apply for guest student status (to be done within May 25th). If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want a course diploma, you don’t need to apply for guest student status.
More information: At this link.

Oppdatering om Ph.D.-kurs på nett ved CCBIO

CCBIO kjører nå vårens to Ph.D.-kurs på nettet, og opplever en voldsom pågang til begge disse:

CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice 25.–27. mai
CCBIO908 Scientific Writing and Communication Seminar 8.–11. juni

CCBIO904 er nå stengt for påmelding da det er fullbooket, og er nå kun mulig å melde seg på via venteliste.

Interessen kommer selvsagt fra vår egen campus, men også fra andre fakulteter ved UiB, andre norske institusjoner, og mange fra andre nordiske universiteter. En invitasjon gjennom annonsering i NorDoc-nettverket har åpenbart nådd frem. Både CCBIO og studentene er glade for å få dekket kursbehovene på denne måten, nå når vi inntil videre ikke kan møtes i auditoriene, og det er fint å se at våre nordiske kolleger også følger med på våre aktiviteter.

Det ligger an til noen spennende gruppearbeider i kursene, på tvers av forskergrupper og landegrenser! CCBIO908 har fortsatt ledige plasser, selv om der er over 200 deltakere i øyeblikket, men denne typen kurs er tilrettelagt for et stort format.

Digital veilederlunsj 8. mai 2020

Det medisinske fakultet arrangerer digital veilederlunsj for Ph.D.-veiledere fredag 8. mai kl. 12.00-13.00. Denne gang vil Norsk Senter for Forskningsdata snakke om anonymisering og avidentifisering av data.

Lenke til kalenderoppslaget her.

NB! Krever ikke påmelding denne gangen.

Lenke til digitalt møterom vil legges på kalenderoppslaget senest en dag før seminaret.

Frokostseminar 14. mai: Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar torsdag 14. mai kl. 08.30-10.00 (går digitalt)

Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Noen ganger er det imidlertid ikke slik og det oppstår situasjoner på arbeidsplassen som fører til mobbing og trakassering.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan ha fokus på arbeidsmiljø med stadig nye krav til effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet? Målgruppen er alle ansatte og ledere.

I dette frokostseminaret, som er det andre av fire i 2020, setter vi altså søkelys på hva forskningen sier om mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet, om årsaker og håndtering. Vi har fått med oss professor Ståle Einarsen fra UiB og forskningsgruppen FALK.

Dette seminaret, arrangeres p.g.a. koronasituasjonen digitalt torsdag 14. mai kl. 08.30-10.00 via Zoom. Meld deg på seminaret her.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
08.30 – Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
08.35 – Kort om korona, frokostseminarserien og vernetjenesten ved June-Vibecke K. Indrevik
08.45 – Mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet; siste nytt fra forskningen ved UiB om årsaker og håndtering ved professor Ståle Einarsen Spørsmål via chat underveis
09.45 – Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar. Legg inn spørsmål eller be om ordet i chat.

Velkommen!

Digital workshop – educational portfolios – for English speaking faculty members! May 28th 2020

Enhet for læring opprettholder sitt tilbud om workshops i å lage pedagogiske mapper – nå som digitale workshops. 28. mai arrangerer vi seminar på engelsk. Påmelding via lenke på nettsiden.

Thursday 28th of May (09:15-14:00) – DIGITAL WORKSHOP HELD IN ENGLISH

https://www.uib.no/en/med/learning/135106/teaching-portfolio-workshops-spring-2020


Are you planning to apply for an academic position, a prolonged fixed-term contract or promotion to full professor? Or perhaps you are considering applying for the status as an excellent teaching practitioner? In all cases, you need to be able to document your educational qualifications in a teaching portfolio.

The faculty’s Center for Medical Education are offering digital workshops for faculty members in how to document their pedagogical competence in an educational portfolio.

To assist English speaking faculty members, we will conduct a workshop in English May 28th. For more information and how to sign up – please visit our website: https://www.uib.no/en/med/learning/135106/teaching-portfolio-workshops-spring-2020

 

The Nordic Nanopore-Seq Network Meeting 2020

The Valen Lab are hosting a conference about Nanopore Sequencing on September 14 2020. This is of general interest to scientists at Haukeland, but especially for PhD-students that intend to apply sequencing approaches in their studies.

Read more about the conference here: https://nordicnanopore.net/n3m-2020/

For a Network of Nanopore Users and INTERESTED non-experts, see also:
Our website: https://nordicnanopore.net
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nordic-nanopore
Twitter: https://twitter.com/NordicNanopore (hashtag #nordicnanopore)
Facebook: https://www.facebook.com/NordicNanopore

Halvdagsseminar om bioinformatikk ved MED 24. mars / Seminar about bioinformatics at MED March 24th

CBU + The Faculty of Medicine = Better Science?

Tirsdag 24. mars holder CBU (cbu.uib.no) halvdagsseminar om bioinformatikk på BBB i Auditorium 2. Hovedpoenget er å vise fram eksisterende bioinformatikkforskning ved Universitetet i Bergen, samt forhåpentligvis legge grunnlaget for flere samarbeidsprosjekter mellom CBU og det Medisinske fakultet. En oversikt over eksisterende bioinformatikkstøtte ved UiB vil også bli presentert.

Seminaret burde være interessant for alle som enten bruker eller har planer om å bruke bioinformatikk som en del av sin medisinske forskning, og innholdet vil bli presentert på en slik måte at det vil være tilgjengelig både for PhD-studenter og mer erfarne forskere/leger.

Se mer detaljert agenda her.

Tuesday March 24th 2020 in Auditorium 2 at BBB

Are you using bioinformatics in your research or plan to do so in the future? Are you looking for bioinformatics research partners or in need of bioinformatics support? The Computational Biology Unit (CBU) may have the skills and knowledge your project requires. Come to the CBU day at the Medical Faculty to learn more!

See a more detailed agenda here.

SV + MED = SANT / SV + MED = TRUE

Onsdag 3. juni kl. 09.00-12.00 med gratis lunsj etterpå vil det bli arrangert et møte for forskere fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet for å se på spennende muligheter for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon. En gruppe med deltakere fra de to fakultetene vil utfordre potensielle interessenter og lage en kreativ møteplass. Fra MED deltar Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2, og Bjarne Robberstad, IGS.

Eksempler på berøringsflater mellom SV og MED er helseøkonomi og epidemier, men også register- og kreftforskning. SV har for eksempel god kompetanse innen helseøkonomi, adferd, befolkningsstudier og politikk. Vi tror et samarbeid med SV kan tilføre prosjekter som utgår fra MED et kontinium fra basalfag, via klinikk, adferd, beslutninger og helseøkonomi til prioriteringer/politikk. Vi tror slike kunnskapskontinium vil kunne øke samfunnsnytten av prosjektene våre og styrke mulighetene for finansiering.

Tenk utenfor boksen på mulighet for samarbeid med SV-miljøer – det kan lønne seg i neste søknadsrunde. Det gjelder også folk i basalfagene.

Hvis du tror at du kan ha noe å bidra med/tjene på et slikt samarbeid, ta kontakt med:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
eller Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

eller bare sett av datoen og møt opp 3. juni.
Sted blir annonsert.


On the morning of Wednesday June 3rd from 09.00-12.00 with a free lunch afterwards, we will arrange a meeting for researchers from the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Medicine to look at exciting opportunities for research collaboration, education and innovation. A working group from the two faculties aims to develop a creative meeting place for exchange of ideas with potential stakeholders. From MED, Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2, and Bjarne Robberstad, IGS, will be participating.

Examples of interfaces between SV and MED are health economics and epidemics, but also registry and cancer research. SV has for example good expertise in health economics, behaviour, population studies and politics. We believe a collaboration with SV can enhance MED projects starting with from basic science, through to the clinic, behaviour, decisions and health economics to priorities/policies. We believe that such knowledge could increase the social benefits of our projects and strengthen the competitive opportunities for funding.

Think outside the box about the possibility of collaboration with SV environments, it may pay off in the next application round. This also applies to people in the basic sciences.

If you have something to contribute/gain from such a collaboration, please contact:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
or Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

or just keep the date free and come on June 3rd.
The meeting will be advertised in due course.

Arbeidsseminar for OSKE-oppgaver

Torsdag 6. februar ble det arrangert et arbeidsseminar for OSKE-oppgaver på Scandic Bergen City. Målet var å få inn et bredt spekter av oppgaver.

Omtrent 40 undervisere og fagansvarlige var samlet for å lage nye OSKE-oppgaver, og i løpet av seminaret kunne en følge med på antallet innleverte oppgaver. Ved dagens slutt hadde man produsert over 70 oppgaver, primært for OSKE MED12.

Arrangementskomiteen, ledet av Harald Viker, Rune Nielsen og Eirik Søfteland, var naturligvis veldig fornøyd med fangsten. Tilbakemeldingene fra de vitenskapelig ansatte som deltok var også positive. Det ble blant annet trukket fram at seminaret bidro til et praktisk utbytte, og at det fungerte som et møtepunkt som kan føre til tverrfaglig samarbeid langt utover bare OSKE.

Kort om OSKE

På OSKE-eksamen blir studentene testet i medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter. I medisinstudiet er det OSKE i MED6 og MED12. Se mer informasjon om denne eksamensformen her: https://www.uib.no/ferdighetssenter/114892/om-oske-eksamen

Neste seminar er planlagt 28. oktober 2020 – invitasjon med påmeldingslenke til seminaret kommer i løpet av våren/sommeren.

Dersom du er nysgjerrig på OSKE, kan du kontakte Erik Søfteland: E.Softeland@uib.no (MED6) eller Rune Nielsen: Rune.Nielsen@uib.no (MED12).

Det er fortsatt mulig levere inn utkast til OSKE-oppgaver her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7919345