Forskningsdagen 18. juni

Kjære alle sammen,

Jeg vil minne om Forskningsdagen den 18. juni som er felles for hele Fakultetet.
Våre ph.d.-kandidater har gjort en fantastisk jobb og satt sammen et program som er relevant for alle (se vedlagt) og det er fortsatt noen ledige posterplasser.

Husk å melde deg på

Du kan melde deg på via denne lenken: Påmelding til forskningsdag ved Det medisinske fakultet / Registration for the Research Day at the Faculty of Medicine 2024 (uib.no)

Vel møtt!

Per Bakke, dekan


Dear all,

I want to encourage you all again to sign up for our Research Day for the whole Faculty of Medicine on June 18th.

Our PhD candidates have done a great job and put together a timely and relevant program (see attached) and there are still some slots for posters.

Sign up here: Påmelding til forskningsdag ved Det medisinske fakultet / Registration for the Research Day at the Faculty of Medicine 2024 (uib.no)

Best wishes
Per Bakke, dean


Invitasjon til felles seminar om faggrupper på tvers i Stavanger

Det planlegges et felles seminar i Stavanger til høsten, og nå foreligger program og påmelding.

Tid: Mandag 16. september 2024 kl. 09.15 – 14.45

Sted: Seminarrom v/pasienthotellet St. Svithun, Stavanger universitetssjukehus

Temaet blir faglig samarbeid – både i kraft av pågående arbeid i faggruppene og i lys av nasjonale rammer og videre føringer for prosjekt Vestlandslegen i regionen. Seminaret ses som en viktig milepæl for samarbeidet mellom Bergen og Stavanger.

Hvert fag/hver faggruppe oppfordres til å delta med både fagansvarlig og faglig kontaktperson fra hhv Bergen og Stavanger. Hvis fagansvarlig ikke kan møte, bes det om at annen involvert fagrepresentant stiller som vara.

Bindende påmelding så snart som mulig og senest 26. august på denne lenken:

Seminar faggrupper på tvers – Vestlandslegen UiB

For deltakere fra Bergen dekkes deltakelse av samarbeidsmidler for Vestlandslegen, se nærmere informasjon nederst i programinformasjonen.

Med vennlig hilsen

Simon Nitter Dankel                                                                      Harald Wiker

prosjektleder Vestlandslegen                                                   leder Programutvalg medisin

Norsk forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk

Bli med på norsk forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk.

I samarbeid med likesinnede ved UiO, NTNU og UiT har UiB de siste 4 årene arrangert en nasjonal forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk.

I år er konferansen 5 år og skal arrangeres i Bergen, 24.-25. oktober.

Dette er flott arena for å bli kjent med pågående forskning innen feltet i Norge. Vi håper mange har lyst til å være med og eventuelt bidra med å dele lærdom og forskningsresultater.

Konferansen er gratis

Påmelding og mer info her: Nasjonal forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk | Enhet for læring | UiB

Falch-forelesningen

Påmelding: Falch Lecture 2023, June 4th; 11:30-13:00 (uib.no)

Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap deler hvert år ut en juniorpris og en seniorpris til forskere innen medisin som har utmerket seg spesielt. Fondet finansierer også en årlig gjesteforelesning.

Årets Falch-forelesning holdes av professor Jakub Abramson fra The Weizmann Institute of Science. Abramson har på få år markert seg som en av de absolutt ledende i immunologisk forskning. I en rekke banebrytende arbeider har han vist hvordan proteinet autoimmun regulator (AIRE) er en viktig for utvikling av sentral immunologisk toleranse i tymus og hvordan brudd på denne toleransen fører til autoimmun sykdom.

Med utgangspunkt i kliniske problemstillinger har Abramson ved hjelp av avanserte musemodeller og pasientmaterialer kartlagt nye sykdomsmekanismer blant annet hvordan autoimmunitet disponerer for kroniske candidainfeksjoner og hvordan immunsystemet kan ødelegge tannemaljen. Kom og hør på en spennende fortelling om immuntoleranse, autoimmun sykdom og tenner.


Falch Lecture

Lunch will be served, please register here: Falch Lecture 2023, June 4th; 11:30-13:00 (uib.no)

This year’s Falch Lecture is held by Professor Jakub Abramson. He has emerged as an eminent figure in the field of immunology. Through a series of pioneering studies, he has elucidated the critical role of the autoimmune regulator (AIRE) protein in fostering central immunological tolerance within the thymus, as well as the implications of disruptions in this tolerance for autoimmune diseases.

Leveraging clinical challenges as a springboard, Abramson has skillfully employed sophisticated mouse models in tandem with analyses of patient cohorts and biological samples to unveil novel disease mechanisms. His research has shed light on the connection between autoimmunity and an increased susceptibility to chronic candida infections, as well as the potential for the immune system to compromise tooth enamel integrity.

Join us for a compelling narrative on the intricacies of immune tolerance, the complexities of autoimmune diseases, and their surprising link to dental health.


Program for forskningsledelse

Foto: Signe Knappskog

Det har lenge vært etterspurt tilbud til vitenskapelig ansatte med ansvar for forskningsgrupper eller forskningsprosjekt som ønsker å bli tryggere i egen rolle. UiB lanserer nå et eget program for forskningsledelse.

Mål

Ønske med programmet er å gi opplæring og råd som styrker deltagernes utvikling i rollen som gruppeleder, øke bevissthet og kunnskap om hvordan man bygger gode team og gjennom programdeltagelsen legge til rette for utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Omfang

Programmet består av tre samlinger som løper over tre måneder. Hver samling er bygget opp av tematiske bolker som innledes av korte faglige innlegg og erfaringsbidrag, og danner utgangspunkt for individuell refleksjon og diskusjoner/arbeid i grupper.

Samling 1: 18.-19. september 2024
Samling 2: 15. oktober 2024
Samling 3: 13. november 2024

Søknadsfrist

Søknaden må være sendt innen 7. juni 2024. Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av juni 2024. Les mer om hvordan du skal gå fram her:

Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB


English

Research Leadership Program

The program aims to strengthen participants’ development as group leaders, inspire the creation of good research environments, and ensure favorable conditions for research and research collaboration.

Throughout the program, participants will work on challenges from their own everyday experiences. The program runs in the fall of 2024. The application deadline for participation is June 7th.

More information about the program and the application process here (Norwegian only): Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB


Invitation: CCBIO Junior Scientist Symposium

We are happy to welcome you all to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium, June 6th, 2024.

This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists. We anticipate lively and interesting discussion as always. It is a pleasure to present Geir Olav Løken, Administrative Leader of CCBIO, as the keynote speaker. He will use his decades long experience in mediating between researchers and the administration to elaborate on how to best interact with “the other side” and point out pitfalls and coping strategies.

Anna Gorbunova, a new post doc in Carina Strell’s group, will present the prognostic impact of mitochondrial proteins in lung cancer. You will also learn more about how to target homology repair deficiency in breast cancer, tissue engineering of bone marrow and precision medicine in children’s cancer. Please register within June 3rd at 11.00.

When: June 6, 2024, at 09.00-13.00

Where: Møterom, HBE, Glasblokkene, Blokk 8, U1etg, U364, Auditorium, campus Haukeland, Bergen

Registration: CCBIO Junior Scientist Symposium June 2024 (uib.no)

Open to both junior and senior researchers as well as students. The symposium series is open, but also part of the CCBIO Research School under the code CCBIO901.

Les mer…

Invitasjon til informasjonsmøte om nasjonal innsats for riktig legemiddelbruk

Legemiddelrelaterte pasientskader er en ledende årsak til skader på norske sykehus, og 5-10% av alle sykehusinnleggelser skyldes uhensiktsmessig legemiddelbruk.

Til tross for innsats, har helsemyndighetene ikke klart å redusere disse skadene. Regjeringen har lansert et nasjonalt rammeverk for å forbedre pasientsikkerheten, med riktig legemiddelbruk som et av de fem nasjonale innsatsområdene.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en nasjonal plan for riktig legemiddelbruk, som inkluderer status, mål og prioriterte tiltak. Dette er et bredt samarbeid, og Helsedirektoratet inviterer til et informasjonsmøte for alle som jobber med legemidler og tiltak for riktig legemiddelbruk, samt pasient- og brukerorganisasjoner.

Møtet går digitalt

Tidspunkt for møtet er 13.juni klokken 13:00 – 15:00.
Påmelding til møtet gjøres på lenken under innen 4.juni:

Påmelding til informasjonsmøte om nasjonal innsats for riktig legemiddelbruk (office.com)

Ta kontakt med Arve Paulsen (legemidler@helsedir.no) ved spørsmål eller behov for avklaringer.

From breakthrough technologies to game changing innovation – EIC opportunities

Are you working with breakthrough technology with market potential? European Innovation Council (EIC) could be an instrument to support you on this journey.

The EIC is Europe’s leading innovation program to identify, develop, and scale up breakthrough technologies and ground-breaking innovations. The EIC wants your breakthrough technology to reach the market and has tools ranging from research, through commercialization, to scaling. Few Norwegian researchers and companies apply for the EIC.  Researchers and companies that have applied for the EIC will share their stories. You will get information about the EIC’s tools; Pathfinder, Transition and Accelerator.  This event is relevant for researchers, companies, TTO, research leaders, research and innovation administrators, EU advisors and innovation advisors. 

When                              

May 7th 08.30-11.00 followed by lunch

Where

Digital and at premises of the Research Council of Norway, Drammensveien 288, Lysaker

Registration deadline:    May 6 at 23:00

For further info about the event, the program and registration: From breakthrough technologies to game changing innovation – EIC opportunities (forskningsradet.no)

Welcome!

On behalf of the Research Council of Norway and Innovation Norway’s joint office for Horizon Europe.

Last-minute places in the PhD Grant Writing Workshop

There are still 5 open places in the PhD Grant Writing Workshop.

This entry-level workshop will be held on 13 and 16 May in EITRI and is open to all Phd-candidates registered in the PhD-program at the Faculty of Medicine.

Research advisers from the Faculty will provide the most important insights into how to write a successful grant application for the Research Council of Norway and the European Research Council. There will be hands-on writing sessions and feedback on the participants own mock proposals.

The extended deadline for registration is 8 May 2024.

Sign up here: Grant writing workshop for PhD-candidates 2024 (uib.no)

Pint of Science Festival 2024 is here

The Pint of Science Bergen Team is happy to invite you to this years festival taking place on 13-15th May 2024, at Stereo Bar, Bergen

Pint of Science aims to involve the wider public in our entertaining science nights, in the relaxed atmosphere of a bar where everyone can enjoy a nice pint while interacting with our speakers, who are local scientists and researchers. What’s there not to like?

You can read more about Pint of Science and our mission to bring science into the public domain here: www.pintofscience.no/about.

The festival is free entrance and open to the public! All the presentations will be in English. Join us 13-15th of May from 19:00-21:30 at Stereo Bar to listen to our exciting line-up of speakers, and quench your thirst for knowledge!