Kjære alle sammen

Som dere kanskje vet, skal Forskningsrådet gjennomføre en evaluering av medisin- og helsefagene. Fakultetet har bestemt at ved MED skal dette gjøres av hvert enkelt institutt, med samordning fra fakultetet.

Ved K1 er det fire forkningsmiljø/grupper som var store nok i henhold til NFR sine krav, til å kunne evalueres hver for seg: Nevro-SysMed, CCBIO, Senter for ernæring og Forskergruppen for nyreforskning. Disse ble meldt inn til NFR før sommeren. K1 har også en rekke andre dyktige forskningsgrupper som vil inngå i totalevaluering av K1 som organisatorisk enhet. Det er viktig at hver enkelt forskningsgruppe ser over K1 sin webside og oppdaterer denne. Ved K1 er det Kjetil Harkestad som er vår kontakt til fakultetet som webredaktør, men vi trenger hjelp til dette arbeidet. Vi er svært takknemlig hvis flere kan bistå administrasjonen med dette.

Siden det er bestemt at hvert enkelt institutt skal evalueres som administrativ enhet, er det naturlig at fakultetet legger føringer på dette slik at instituttene arbeider etter samme mal. For K1 trenger vi en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette, også i samarbeid med tilsvarende grupper ved de andre instituttene. I første omgang blir det innen 30. september å bestemme såkalte «Terms of References», dvs tema som vi ønsker å bli evaluert på.  Vi kan selv bestemme hva vi ønsker ved K1, men det bør også samkjøres med de andre instituttene. Et naturlig tema vil være forskningssamarbeidet med Helse Vest.

Vi har seksjonsledermøter første torsdag hver måned, og dette arbeidet vil bli en rød tråd på alle møtene i høst. En målsetting må være at vi ved K1 får til best mulig forskning fremover.

Jeg vil gjerne ha innspill fra dere som vi kan ta med videre i utviklingen av K1 sine forskningsmiljø.

Riktig god helg alle sammen 😊

Beste hilsen
Christian

Frem kandidatar til forskningspriser og innovasjonspris 2023!

Prisene blir utdelt på Forskingskonferansen i Helse Vest, som i år blir holdt på Solstrand Hotel og Bad i Os utenfor Bergen.

Forskningsprisen i Helse Vest
Prisen skal tildeles forsker eller forskningsmiljø som gjennom sin forskning har bidratt til å styrke et forskningsfelt eller et forskningsbasert helsetjenestetilbud. Forskningen skal være av en karakter og standard av betydning for forskningsnivået og/eller tjenestetilbudet i regionen.

Innovasjonsprisen i Helse Vest
Formålet med prisen er å stimulere til økt innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, gjennom å løfte fram vellykkede innovasjonsprosjekter og innovatører.

Fristen for å sende inn forslag er 15. september, og gjelder alle prisene.

Les mer om prisene på Helse Vest sine sider her:
https://www.helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2023/fremjing-av-kandidatar-til-forskingsprisen-2023/

Alrekdagene 2023

Meld deg på til årets Alrekdager innen 13. september her:

Åpent for alle, og alle arrangement er gratis å delta på.

2023 er året for å prioritere – det er hovedtema for årets Alrekdager. Hvordan prioritere, hva må velges bort, og hvilke langtidseffekter kan det få? Hvordan skal vi posisjonere oss for å få tak i midler til forskning, utdanning og innvoasjon?

Mer informasjon om arrangementene, samt fullt program kan du lese på Alrekdagene sine egne nettsider:

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekdagene-2023/

Logo for Alrekdagene 2023 med informasjon om datoer for arrangementet, 20.-22. september

Invitasjon til bidragsytere for Lærerens dag 2024

Lærernes dag skal arrangeres 26. januar 2024. Vi ønsker med dette å invitere fagmiljøer fra alle fakulteter og institutter til å melde inn forelesninger og andre faglige bidrag som profilerer aktuell forskning ved UiB.

Les hele invitasjonen i brevet fra Lektorsenteret, UiB her:

https://filesender.sikt.no/download.php?token=013e2195-0257-4fb4-9b02-133508b8bd8d&files_ids=1550171

Lærerens dag har også en egen arrangementsside hvor program legges ut i løpet av høsten:

https://www.uib.no/l%C3%A6rernesdag

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Tihitina Legesse

Tsegazeab Laeke Teklemariam disputerte den 25. august 2023 med avhandlingen «Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Kommende disputaser


Kirsten Marie Grønhaug

Hovedveileder: professor Jan-Erik Gjertsen

Medveileder: ph.d. Bengt Östman

Prøveforelesning: Fredag 15. september 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «The use of arthroplasties in hip fracture patients»

Disputas: Fredag 15. september 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Intramedullary nailing in the treatment of trochanteric and subtrochanteric fractures»

1. opponent: professor John Keating, University of Edinburgh, Storbritannia
2. opponent: ph.d. Liza van Steenbergen, Dutch Arthroplasty Register, Nederland
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Nils Vetti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Anders Mølster

Åpent for alle interesserte

 

Patrick Jones

Hovedveileder: førsteamanuensis Øyvind Ulvik

Medveiledere: professor Christian Beisland og professor Bhaskar Somani

Prøveforelesning: Fredag 22. september 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene

Oppgitt emne: «Personalized endoscopic surgical treatment options for benign prostatic obstruction»

Disputas: Fredag 22. september 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene

Avhandlingens tittel: «Ureteroscopy in Special Populations: An Assessment of the Challenges and Clinical Outcomes»

1. opponent: førsteamanuensis Jóhann Páll Ingimarsson, Landspítali, Island
2. opponent: ph.d. Henriette Veiby Holm, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Jon-Helge Angelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Kjære alle sammen

Håper dere alle har hatt en fin sommerferie, og er klar for høstsemesteret. Studentene har startet, og nytt i høst er at Vestlandslegen offisielt er i gang. Det betyr at Stavanger universitetssykehus (SUS) nå overtar klinisk utdanning for noen studenter fra 4-6 studieår. Dette ble markert med offisiell åpning ved SUS 15. august. Dere kan lese mer om dette på fakultetet sine hjemmesider: Nå er de første «vestlandlegene» i gang.

Det første kullet ved SUS består av 8 studenter, men antallet planlegges å økes til 20 i første omgang. Videre utbygging av studenttallet i Stavanger og senere i Haugesund og Førde vil være avhengig av nye midler fra departementet. Bakgrunn for Vestlandslegen er at vi skal kunne utdanne flere leger på Vestlandet og at de vil forbli her. Videre vil Vestlandslegen forhåpentligvis også styrke forsknings-samarbeidet og binde regionen tettere sammen. Dette er viktig for å vinne konkurranse om studenter og forskningsmidler.

En annen stor begivenhet i august er at MS-forskningsgruppen ved Øivind Torkildsen og Kjell-Morten Myhr fikk tildelt 7 mill euro fra EU. Dette gjelder forskning på sammenheng mellom Ebstein-Barr-virus infeksjon og MS. Prosjektet er et samarbeid mellom K1 og Haukeland universitetssjukehus. En viktig samarbeidspartner er også professor Ascherio i Boston som holdt Falch-forelesningen i mai i år. K1 blir koordinator for prosjektet. Vi gratulerer masse og er svært stolte av dette!

Det er nå også åpent for å melde seg som mentor for medisinerstudenter. Dette betyr at du vil kunne følge en gruppe studenter over to år og bidra med erfaring som lege. Dette kan dere også lese mer om i dagens K1-nytt.

Så ønsker jeg alle en riktig god helg 😊

Christian

Bibliotekets kurstilbud høsten 2023

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen, høsten 2023 – meld deg på!

  • Introduksjon til Endnote
  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til systematiske oversikter
  • Litteraturstudier for studenter

Kursene er planlagt som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:

Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Embase er derfor et viktig supplement til PubMed.

Introduksjon til systematiske oversikter (systematic reviews): Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Litteraturstudier for studenter: Kurset er til studenter som skal skrive litteraturoppgave som bachelor- eller masteroppgave, og som ikke har fått eget kurs som del av studieprogrammet. Vi går gjennom prosessen i en litteraturoppgave. Kurset dekker forberedelsene til et litteratursøk, hvordan du skal arbeide deg gjennom alle treff og hvordan du skal dokumentere metodene. Vi ser på noen eksempler og svarer på spørsmål.

Vennlig hilsen
Bibliotek for medisin, BBB


Courses offered at the Medical library, Autumn 2023:

  • Introduction to Endnote
  • Searching in PubMed and Embase
  • Introduction to systematic reviews
  • Literature studies for Bachelor and Master students (in Norwegian)

The courses are planned as a hybrid solution, with the option of attending either physically or online through Zoom. The courses are mainly for employees and PhD candidates at the Faculty of Medicine and for employees at Helse Bergen. Courses for students are normally given as a part of their study program. If that isn’t the case, they can attend these courses as well. The courses are free of charge, but registration is necessary for our planning.

Dates, registration and more information can be found on the library’s web pages:

Courses in English: https://www.uib.no/en/ub/128609/courses-and-guidance#courses-requiring-registration

Overview of all courses (Norwegian or English): https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Short description:

Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing references. The course covers how to build your own EndNote library, how to use references from EndNote in the writing process with Word, formatting the text and generating literature lists.. Other functionalities like manually adding references, grouping, removing duplicates, and importing full text will also be covered.

Searching in PubMed and Embase: Everyone can use PubMed. However, with some extra knowledge you can search more efficiently. In the course we demonstrate the use of subject headings MeSH, and the use of filters for quick limiting to clinical queries (like diagnostic studies, or intervention studies). Embase is another important medical database which covers a number of different journals than PubMed/Medline. Therefore, Embase is a valuable supplement to PubMed, if you want to get a better overview over the literature within your field.

Introduction to systematic reviews: The course gives an introduction to systematic reviews. The library presents several databases for finding systematic reviews, and gives an overview over the process of doing your own systematic review: write a protocol, prepare the search, data management, quality appraisal, and guidelines for reporting. We will also inform about the role of the library in the different phases of the work with a systematic review.

Literature studies for Bachelor and Master students (in Norwegian): This course is for students who chose literature study as their bachelor- or master thesis, and have not yet be offered a course as part of their study program. We teach about the process in a literature study. The course covers preparational work before literature searching, how to manage and work with the search results, and how to document the methods used.

Kind regards from the Medical library

Two CCBIO courses this fall

Dear all

Note that CCBIO has the following two courses this fall term, and they have registration deadline September 1 in Studentweb for those who need the study points.

CCBIO903, Cancer research: Ethical, economic and social aspects
The knowledge provided from this unique course is not only important on a personal level as a researcher, but also in funding proposals to be able to clarify any ethical issues related to the implementation of projects and be better equipped to provide an explanation of how such issues will be dealt with.

Dates
: Course week 1: October 2-6, 2023, and course week 2: December 4-7, 2023.
Program: will be available at a later point.
Place: Personal attendance, campus Haukeland University Hospital, Bergen.
Responsible: Roger Strand and Anne Blanchard are academic responsible for the course. Jiyeon Kang will bring in the perspectives from health economics. Administrative coordinator is Kjetil Utvik Harkestad.
ECTS: 5 ECTS.
Capacity: 20 participants.
More info: See more information about the course here.
Registration: Deadline is September 1, 2023. Registration for any vacant places after that will be considered. If you are already enrolled at the University of Bergen (UiB), you register through Studentweb. If you are not enrolled at the UiB, you can apply for guest student status by filling in this form.

 

CCBIO906, Cancer genomics
This course will provide a broad understanding of aspects related to the cancer genome. Methods for analyzing DNA and RNA will be covered, including next generation sequencing (NGS) technologies. Focus will be on mutations, copy-number alterations, chromatin structures and RNA transcriptome and expression patterns. Further, ethical, legal aspects, and hereditary predispositions in relation to investigations of the cancer genome will be taught.

Dates: October 23-26, 2023
Program: will be available at a later point.
Place: Personal attendance, campus Haukeland University Hospital, Bergen.
Responsible: Erling A. Høivik is academic responsible for the course. A range of scientists in the field will be teaching. Administrative coordinator is Kjetil Utvik Harkestad.
ECTS: 3 ECTS, but also open for non-ECTS participation.
More info: See more information about the course here.
Registration: Deadline is September 1, 2023 if you need the study points, then register through Studentweb. If you don’t need the 3 ECTS (studiepoeng) and just want to join the lectures for professional update, you register through this link, with deadline October 9, 2023.

 

Welcome!

Kind regards
Eli Synnøve Vidhammer

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Les mer…

Kjære alle sammen

Fakultetet har nå styrket hjelp til forskningssøknader. Det er opprettet et team av forskningsrådgivere under ledelse av Ramune Midttveit. Dette vil hjelpe oss til å kunne finne frem i «jungelen» av ulike eksterne forskningsmuligheter – og ikke minst hjelpe til med formaliteter som må være på plass for slike søknader. Fakultetet har opprettet gode nettsider med mye nyttig informasjon som dere anbefales å kikke på: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

For at du skal få best mulig administrativ støtte ved søknad om eksterne midler må du fylle ut et enkelt nettbasert skjema, som går til instituttet og forskningsadministrasjonen: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no) Det er viktig at forskningsgruppene er aktive for å søke eksterne midler da dette ikke bare gavner selve forskningen, men også K1 sin såkalte BOA (bidrags- og oppdrags-finansiert aktivitet) økonomi. Som dere vet, er K1/fakultetet stadig mer avhengig av BOA. Det kan også øremerkes midler fra K1/fakultetet for å sette i gang større søknader. Når det gjelder vår egen økonomi er K1 på rett vei, men vi styrer fortsatt mot et mindre underskudd i 2023.

Over sommeren må vi brette opp ermene for å ta fatt på evalueringsprosessen som er i igangsatt fra Forskningsrådet. Det gjelder K1 som administrativ enhet og de ulike forskningsgruppene (CCBIO, NevroSys-Med, Ernæring- og nyreforskning) som er innmeldt. Da kommer også nye studenter, og timeplanene skal nå være på plass. En spesiell begivenhet er at de første studentene starter sin kliniske undervisning ved Stavanger universitetssykehus som en del av Vestlandslegen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med våre kolleger i Stavanger.

Jeg vil takke dere alle for en flott innsats dette semesteret, og ikke minst til hele K1-administrasjonen, som er selve navet i K1-hjulet.

Ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommerferie snart 😊

Beste hilsen
Christian

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Portrettfoto av Christopher Kalhagen Bjerkvig

Foto: Privat

 

 

Christopher Kalhagen Bjerkvig disputerte den 14. juni 2023 med avhandlingen «Whole blood in prehospital damage control resuscitation».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 


 

Portrettfoto av Kjetil Utvik Harkestad

Foto: Marit O. Øvregård

 

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Kjære alle sammen

Vi har nettopp lagt bak oss eksamen i OSKE MED12, og neste uke skal arrangeres OSKE MED6. Dette er resultat av stor innsats fra både administrativt og faglig ansvarlige. Tusen takk til alle som deltar. Vi gratulerer våre medisinerstudenter som nå er ferdige cand.med., og ønsker de som er underveis i studieløpet lykke til videre.

Det er tidligere informert om Forskningsrådet sin pågående evaluering, og denne uken sendte K1 inn 4 forskningsmiljø til evaluering i Forskningsrådet: CCBIO, Neuro-SysMed (MS/Parkinson), Senter for ernæring og Nyreforskningsgruppen. Dette er grupper som er store nok til å fylle kravene fra Forskningsrådet. Helse Bergen har også meldt inn forskningsgrupper siden dette var en invitasjon fra Forskningsrådet til universiteter, sykehus og høyskoler. Arbeidet for forskningsgruppelederne kommer i september når det skal lages rapporter. Her bør det bli samarbeid på tvers av institutt, fakultet og sykehus slik at vi kan fremstå samlet.

K1 skal også vurderes som administrativ enhet. Vi har mange flinke forskningsgrupper ved K1 som ikke er store nok til å bli inkludert i denne runden, men vi vil selvsagt ta disse med i institutt- rapporten. Det er viktig at vi planlegger strategi for dette, og at vi i god tid før evalueringen gjennomgår hjemmesidene våre som presenterer forskningsgruppene. Jeg ber alle som har nettsider for forskningsgruppene sine om å gå gjennom innholdet og redigerere hvis nødvendig.

Men først av alt – det ligger an til en varm og solrik helg. Håper alle får anledning til å nyte denne.

Riktig god helg til alle 😊

Beste hilsen
Christian

10X Genomics seminar June 15th

We are very pleased to invite you to our seminar «See biology in new ways with single cell and spatial technology».

The event will be held on June the 15th at 9:00 at the Bygg for Biologiske Basalfag next to the Haukeland University Hospital.

This will be a morning event that will be followed by a pizza lunch, and you will be able to hear about the latest developments in the field of single cell and spatial RNA sequencing, and how Chromium Single Cell, Visium Spatial, and Xenium In Situ platforms from 10x Genomics can help you push the boundaries of your research. Local researchers form the University of Bergen will also explain their research and showcase the applications of our technology on their research.

The aim of this meeting is to help transfer knowledge, give an opportunity to network with those undertaking similar experiments, and support researchers interested in single-cell and spatial transcriptomics. Register to the talks here: https://sl.10xgenomics.com/t/11209/c/e57728f5-981a-4578-81d8-8190edf628e9/NB2HI4DTHIXS6ZTPOJWXGLTHNRSS6YTIK5QUE5ZYLFLGCNTCNNXGKM2B/forms-gle-bhwabw8yva6bkne3a

Date: Thursday, 15th June 2023
Time: 9:00 – 13:00
Venue: Auditorium 4,  Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, Norway

Agenda:

9:00 – 9:10 Erik Stensrud, 10x Genomics
Introduction to the 10x Ecosystem

9:10 – 9:40 Koen De Gelas, PhD, 10x Genomics
See biology in new ways with single cell technologies

9:40 – 10:05 Gonzalo Sanchez Nido, PhD, University of Bergen
Single nuclei RNA-seq of α-Synucleinopathies: Can single cell data inform about pathological mechanisms

10:05 – 10:30 Isil Kucuka, University of Bergen
Exploring Immune Cell Dysregulation in Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1 Using Single Cell RNA Sequencing

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 11:25  Adrianna Jebrzycka, University of Bergen
Using single-cell RNA sequencing to reveal the impacts of AIRE deficiency on the development of immune cells

11:25 – 11:55 Koen De Gelas, PhD, 10x Genomics
Trailblazing the future of spatial biology with 10x Genomics

11:55 – 12:10 Q&A

12:10 – 13:00 Discussions and Pizza lunch

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Christopher Kalhagen Bjerkvig

Hovedveileder: førsteamanuensis Torunn Oveland Apelseth

Medveiledere: professor Anne Berit Guttormsen, professor emeritus Tor Hervig og professor Andrew Cap

Prøveforelesning: Onsdag 14. juni 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Fra vitenskap til klinikk – teoretiske, praktiske og etiske overveielser knyttet til implementering av ny kunnskap»

Disputas: Onsdag 14. juni 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Whole blood in prehospital damage control resuscitation – Safety, feasibility, and logistics»

1. opponent: ph.d. Oddvar Uleberg, St. Olavs hospital
2. opponent: førsteamanuensis II Kristin Tønsager, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: professor Elling Ulvestad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjö

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevalueringer

 

Midtveisevaluering 21. juni 2023, Bergen

Njål Gjærde Lura – ph.d.-prosjekt: Precision imaging for individualized treatment in uterine cervical cancer

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ny søknadsperiode for velferdshyttene høsten 2023

Foto av UiB sine fire velferdshytter

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for høsten 2023, i perioden 13.08.23-22.10.23.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte perioden eller avbestille perioden. For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen. Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 15.06.23.
Trekningsdato er 19.06.23.
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.
Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the fall 2023

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the fall season 2023, in the period August 13 to October 22.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking. Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is June 15.
The draw is June 19.
The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Vennlig hilsen/Regards,
Eiendomsavdelingen UiB
The Estate and Facilities Management division

Kjære alle sammen

Det nærmer seg travle tider for undervisere og studenter, med eksamener og planlegging av timeplaner for høsten. OSKE MED6 og MED12 er store løft for våre administrative og vitenskapelige ansatte. Vi setter stor pris på den innsatsen hver enkelt av dere gjør.

Det er også ting på gang innen forskning. De fleste har sikkert fått med seg er at Forskningsrådet planlegger ny evaluering av våre fagmiljøer.

Det legges opp til evaluering av administrative enheter og forskningsgrupper. Fakultetet har bestemt at de administrative enhetene er hvert enkelt institutt, dvs for vår del K1. Videre har Forskningsrådet bestemt at det er kun de store forskingsgruppene som skal evalueres, det innebærer at det må være minst fem forskere hvorav minst tre i førstestilling, og gruppene må ha eksistert i minst tre år.

Evalueringskriteriene fra Forskningsrådet er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Seksjons- og fagområdelederne ved K1 er informert og det er sendt e-post til alle vitenskapelig ansatte om dette. K1 må innen 5. juni informere fakultetet om hvilke forskningsgrupper som skal evalueres og fakultetet sender samlet oversikt til Forskingsrådet 6. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

Ønsker dere alle en fin pinse 😊

Beste hilsen
Christian

Forskningsrådets formidlingspris 2023 – nå kan du nominere

Kjenner du en forsker som har utmerket seg med god, nyskapende og levende kommunikasjon fra eget fagfelt? Vi vil gjerne ha kandidater til Forskningsrådets formidlingspris. Frist for å sende inn forslag er 30. juni.

Meld inn kandidaten din i dette skjemaet innen 30. juni 2023:

https://forms.office.com/r/2kQEbQmCFY

Åpenhet og god kommunikasjon fra forskningens side er viktig for forskningens anseelse og tillit i befolkningen. Da er gode formidlere viktig. Vi tror at forskerne og forskningen best viser og styrker sin posisjon i samfunnsdebatten blant annet gjennom målrettet og tydelig formidlingsarbeid. Nå kan du nominere en fremragende formidlingskollega til Forskningsrådets formidlingspris for 2023.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/formidlingspris-2023/

Illustrasjon av noe som kan ligne på en godt kommuniserende forsker.

Illustrasjon: ØBB /Dall-E