Kjære alle sammen

Jeg vil først gratulere Seksjon for psykiatri med et flott program på  «Forskningens dag» på Hotel Norge 22.09.22. Dette er et godt eksempel på godt samarbeid mellom instituttet og sykehuset, og kan være modell for andre seksjoner som også tenker på å lage tilsvarende arrangement. Det er gjennom forskning, undervisning og innovasjon vi kan knytte tette bånd mellom fakultetet og sykehuset. Dette blir enda viktigere nå når vi går mot økonomisk trangere tider.

Jeg vil også minne om at det i høst skal avsettes tid til medarbeidersamtaler. Formålet med disse er at leder og ansatt kan diskutere den ansattes fremdrift, mål og utvikling for å sikre trivsel og kompetanseheving gjennom en god og åpen dialog. Det er viktig at alle prioriterer dette, både ledere som skal gjennomføre samtalene og dere som blir invitert til en samtale. UiB har mer informasjon om medarbeidersamtaler i Merarbeiderhåndboken: https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69956

Instituttets dag 2022 er endelig rett rundt hjørnet, og vi gleder oss til faglig påfyll, gode diskusjoner og sosialt samvær torsdag neste uke.

Riktig god høsthelg!

Beste hilsen
Christian

Forskningsfondet – utlysning av midler 2022

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergiområdet.

I 2022 deler fondet ut inntil 500 000 kroner til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Søknadsfrist 2. oktober 2022

Kriterier for søknad:

• Fremme forskning innen astma- og allergiområdet • Holde dialog med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) underveis i arbeidet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Søknad skrives på eget søknadskjema som kan lastes ned fra nettsiden.

Søknadsskjema og informasjon om Forskningsfondet finnes her: https://www.naaf.no/tjenester/prosjektstotte/forskningsfondet-for-astma-og-allergi/

Suksessfaktorer for Horisont Europa

Velkommen til det tredje store arrangementet om Horisont Europa for UiB-ansatte, fredag 7. oktober. Denne gangen handler det om suksessfaktorer for å lykkes med søknader om finansiering – strategisk nettverksbygging, søknadsskriving og evaluering av søknader – men også om hvordan vi knytter et forskningsprosjekt til de store, globale utfordringene.

Tid: 07.10.2022 – 09.00–15.00

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

Mer informasjon og lenke til påmelding finner dere her.


Horizon Europe Success Factors

Welcome to the third event on Horizon Europe for UiB researchers, on Friday 7 October.

This time the focus is on factors for succeeding with your proposals for project funding – strategic networking, proposal writing and  the evaluation process – but also on how we link a research project to the big, global challenges.

Time: 07.10.2022 – 09.00–15.00

Venue: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

For more information and link to registration please visit the website.

UiB Opp – kurs for forskere og administrative

UiB Opp er UiB sitt kompetanseprogram som tilbyr kompetanseutvikling om eksternfinansiering og forskningsstøtte for forskere og administrativt ansatte. Programmet tilbyr innføringskurs i tillegg til kurs for viderekomne. Kalenderen på denne siden viser en oversikt over planlagte kurs i høst.


UiB Opp – courses for researchers and administrative staff

UiB Opp is UiB’s programme offering courses to increase competence on external financing and research support. The target group are researchers at all levels in addition to the administrative support staff. The programme offers introductory and advanced courses. This page provides an overview of course that are scheduled for this autumn.

Foto/ill: UiB

UiB Ferd – karrieresenter for yngre forskere

UiB Ferd karrieresenter støtter doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser ved å tilby karrieresamtaler og ulike kurs. Legg merke til kommende kurs i utarbeidelse av datahånderingsplaner og kurs i akademisk skriving og presentasjonsteknikk. Det spesifiseres at målgruppen for kurset i akademisk skriving og presentasjonsteknikk er forskere ved Det medisinske fakultet.


UiB Ferd – career centre for early stage researchers

UiB Ferd Career Centre supports doctoral candidates, postdoctoral fellows, researchers and associate professors by offering career guidance and various courses. Please note the coming courses on Data Management Plan and on Academic Writing and Presentation Skills. The course on academic writing and presentation skills is in particular targeting researchers from the Faculty of Medicine.

Special CCBIO Seminar in Zoom 29.09. – speaker Professor Klaus Pantel

Dear all,

We are happy to invite you to a Special CCBIO Seminar in Zoom, Thursday September 29 from 12.30-13.30, with Professor Klaus Pantel.

Over the past ten years, circulating tumor cells (CTCs) and circulating tumor DNA (ctDNA) have received enormous attention as new biomarkers and subject of translational research. Join us in a Zoom webinar to hear Professor Klaus Pantel, the father of the term liquid biopsy, give a talk on the application of CTCs and ctDNA in cancer research.

Speaker: Professor Klaus Pantel, Director of the Institute of Tumor Biology, Center for Experimental Medicine, UKE Hamburg.
Time: Thursday, September 29, 2022, from 12.30-13.30
Title: «The promise of ctDNA and CTCs in the evaluation of cancer treatment efficacy»

Abstract and short bio
: will be available at this link

Host: Agnete Engelsen

How to watch/attend: The seminar starts at 12.30. Please log in a couple of minutes in advance, the webinar is open from 12.25.

Link to join Webinar: https://uib.zoom.us/j/65981679564?pwd=VHRxbTYwdUt0THdweG9YVEY0Y3JaQT09

Note: Please change any username to your name when logging in, so that chair can address you by name if you have questions.

  • Your sound and video will be turned off as default for security reasons, and only host can de-mute individual participants.
  • We will open for questions after the lecture, where you can use the Raise hand function, or type your question in Chat. Host will then de-mute your sound and address you by your name (please log on with your name).
  • If you think you might want to ask questions, please test your microphone beforehand. Make sure your microphone is turned on. (Or ask host to read out your typed question).

The CCBIO Seminars are open to all, so feel free to forward this invitation.

Hope to see as many of you as possible!

Best wishes,
Camilla Tvedt Ekanger
Seminar coordinator/PhD student
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
The University of Bergen

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Kristin Harris

Hovedveileder: professor Arvid Steinar Haugen

Medveiledere: professor Eirik Søfteland, professor Stig Harthug og professor Asgjerd Litlere Moi

Prøveforelesning: Fredag 7. oktober 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Intensive care unit nursing in Norway: history, current challenges and future scenarios»

Disputas: Fredag 7. oktober 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: «Development and validation of surgical Patients’ own Safety Checklist – PASC»

1. opponent: professor Leanne Aitken, University of London, Storbritannia
2. opponent: professor John Roger Andersen, Høgskulen på Vestlandet
3. medlem av komiteen: professor Anne Berit Guttormsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tone Merete Norekvål.

Åpent for alle interesserte.

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Kjære kollegaer

Fakultetet har bedt om innspill til høringsrunde for «nytt veikart for forskningsinfrastruktur ved Forskningsrådet». K1 har etter gode tilbakemeldinger fra fagmiljøene spilt inn følgende tema: Nasjonal hjernebank, Infrastruktur for ernæringsforskning, Fagrelaterte medisinske registre og Infrastruktur for romlig biologi.

Fakultetet har videre bedt om 3 prioriterte saker K1 vil arbeide med i høst, og det som nå har høy prioritet er:

1. Virksomhetsoverdragelse av rettsmedisin fra UiB, K1 til Helse Bergen, Avdeling for patologi
2. Arealfordeling K1/HUS
3. Forskningstema som instituttene kan samarbeide om

K1- og K2-ledelsen har denne uken hatt fellesmøte om videre strategi for våre kliniske institutter. Det planlegges månedlige møter for å samkjøre de to kliniske instituttene bedre. Vi er veldig takknemlige for innspill til strategisaker fremover. Hva er viktig for deg?

Lykke til med søknadsskriving for Helse Vest-midler med frist 15. september. Studentene er godt i gang, og det er viktig at vi også prioriteter god undervisning videre.

Jeg vil også minne om Instituttets dag 29. september, og håper mange har anledning til å være med på dagen. Vi tror det blir en veldig bra dag! Husk påmelding!

God helg alle sammen!

Beste hilsen
Christian

Karrieredag for ph.d.-kandidater og postdoktorer / Career Day for PhD candidates and postdocs

Foto/ill.: www.colorbox.com

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Kjære alle

Velkommen til karrieredagen 2022 onsdag 19. oktober fra klokken 09.30 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Arrangementet holdes på engelsk.

Påmelding er gratis, og det serveres kaffe og lunsj. Det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Se hele programmet her.

Meld dere på karrieredagen her. Påmeldingsfrist 12. oktober.

Vi ser fram til å se dere!

Mvh
Ph.d.-koordinatorteamet


Career Day for all PhD candidates and postdocs at The Faculty of Medicine – Wednesday October 19th

Dear all

Welcome to the career day for all PhD candidates at the Faculty of Medicine! It will take place on October 19th from 09.30 to 16.00 in auditorium 1, in the BB building at Haukeland. In addition to internal and external presenters, some of our earlier PhD candidates will update us on what they have done after graduating. Furthermore, there will be held several relevant workshops at the end of the day. The career day will be held in English.

Registration is free, and coffee and lunch will be served. There will be good opportunities for mingling with your fellow candidates.

See our detailed programme here.

Registration for the career day here. Deadline October 12th.

Hope to see you there!

Regards,
The PhD coordinator team

 

Husk påmelding til Instituttets dag 29.09.

Kjære kollegaer

Det er utrolig kjekt for oss igjen å kunne invitere dere til Instituttets dag!
Tid: 29.09. kl. 10.00 – 17.30, deretter middag
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen

Vi har savnet dette årlige arrangementet hvor vi får treffe mange av våre kollegaer på tvers av stillingskategorier og fagområder, til faglige diskusjoner og ikke minst til sosialt samvær.

Dere vil få innlegg fra flere av K1 sine dyktige forskere, om både forskning og innovasjon. Det blir en bolk med søkelys på undervisning, vi får besøk fra både Helse Bergen og fra dekanatet, og det blir kulturbygging.

Hele programmet kan leses her.

Meld deg på nå og innen 11. september: Påmelding til instituttets dag 29. september 2022

Det blir veldig stas og samles igjen og vi håper å få treffe mange av dere.

Velkommen!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Thor Brødreskift

Silje Kjølle disputerte den 30. august 2022 med avhandlingen «Tumor microenvironment in breast cancer progression».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

Do you have questions regarding the PhD education at K1?


Please contact the PhD coordinator at the department,
Kjetil Utvik Harkestad.

Velferdstilbud – Sesongåpning med Bergen Filharmoniske Orkester

Foto/ill.: Bergen Filharmoniske Orkester

Sesongåpning med Gardner og Hadelich
Fredag 9.9 kl. 19.30 i Grieghallen

Edward Gardner dirigent
Augustin Hadelich fiolin
Bergen Filharmoniske Orkester

Lasse Thoresen Emergence – Luohti boaðe! op. 28 (joik kom fram!)
György Ligeti Fiolinkonsert
Pause
Ludwig van Beethoven Symfoni nr. 3 «Eroica»

Orkesteret er tilbake fra vellykket turne og er nå klare til å starte sesongen i Bergen!
Les mer om konserten her
Legg merke til at det etter konserten, blir mulighet for å være med på et musikalsk nachspiel i foajeen.

Velferdstilbud til de ansatte ved Universitetet i Bergen til Sesongåpningskonsertene denne uken.
Pris kr. 360/310/290/250 per billett.
Klikk her for kjøp av billetter til tilbudspris

Vi håper å se så mange som mulig av dere i Grieghallen igjen.
Vi ønsker varmt velkommen!

Kjære alle

Håper alle har hatt en fin sommer, og er friske og uthvilte til et nytt semester. Studentene er på plass og mange har sikkert startet undervisningen allerede. Videre er nok de fleste i gang med forskning, og flere søker Helse Vest-midler. Det er flott. Vi må fremover også planlegge større forskningsprosjekter ved K1, gjerne på tvers av forskningsgrupper, slik at vi kan komme i posisjon for fremtidige EU-søknader.

Denne uken er det åpningsseminar for Carina Strell ved CCBIO som har fått karrierestipend fra Trond Mohn stiftelsen. Vi gratulerer masse og ønsker henne velkommen og lykke til med fremtidig forskning innen brystkreft.

Det er også i høst og tiden fremover søkelys på innsparinger. Her kan hver enkelt bidra med små og store ting. Men det er viktig at dette ikke preger hverdagen, og at vi ser optimistisk på fremtiden. Sammen klarer vi dette helt sikkert veldig bra, og det er ofte gjennom «motgang» at man blir mer innovativ, og at nye ideer skapes. Både K1 og resten av fakultetet vil helt sikkert komme styrket ut av dette.

Vi ønsker Cecilie Bredrup velkommen som nytt medlem av ledergruppen. Hennes arbeid blir primært å fremme innovasjon. Tusen takk til Odd Helge Gilja som har hatt denne jobben frem til nå og bidratt sterkt inn i ledergruppen. Videre er det gledelig at Beate Marholm Bernes har startet som ny rådgiver og controller ved K1. Vi ønsker også henne velkommen. Dere kan lese mer om Cecilie og Beate i denne utgaven av K1-nytt.

Nå nærmer det seg at vi snart skal treffes på Instituttets dag 29. september. Det gleder vi oss til og vi håper å treffe flest mulig av dere vår egen K1-dag. Påmelding til dagen finner du her: Påmelding til instituttets dag 29. september 2022 (uib.no)

God helg alle sammen.
Beste hilsen
Christian

Instituttets dag 29. september 2022

Kjære kollega

Det er utrolig kjekt for oss å igjen kunne invitere deg til Instituttets dag. Vi har savnet dette årlige arrangementet hvor vi får treffe mange av våre kollegaer på tvers av stillingskategorier og fagområder, til faglige diskusjoner til sosialt samvær.

Dere vil få innlegg fra flere av K1 sine dyktige forskere, om både forskning og innovasjon. Det blir en bolk med søkelys på undervisning, vi får besøk fra både Helse Bergen og fra dekanatet, og det blir kulturbygging.

Meld deg på nå og innen 5 september: Påmelding til instituttets dag 29. september 2022 (uib.no)

Det blir veldig stas å samles igjen. Vel møtt!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Continue reading Nye publikasjoner