Kjære alle sammen

Eksportkontroll og eksportlisens
Fakultetet hadde besøk av PST tirsdag 7. mars. Agenda var nasjonal trusselvurdering for 2023. Dette involverer også universiteter og høyskoler, og for oss har det medført endringer i eksportkontroll-forskriften, som får betydning for utlysning og tilsetting i stillinger ved Det medisinske fakultet.

Hva innebærer dette?
Eksportkontroll og sensitiv kunnskapsoverføring innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet (UD). For vår del er det kontroll med kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid som kan ha direkte eller indirekte militær interesse. Dette gjelder også varer og teknologi som kan brukes i så henseende. PST har egne lister som går på direkte forsvarsrelaterte varer og såkalte flerbruksvarer (dvs. som kan brukes til militære formål). Sistnevnte kan gjelde ulike bioteknologiske metoder og utstyr. Et eksempel som ble trukket frem var BGI (Bejing Genomics Institute) som har vært brukt i genomisk forskning, men som også har militære forbindelser.

Hvilke nasjonaliteter gjelder dette for?
Det er fire land som spesielt er underlagt eksportkontroll: Russland, Kina, Iran og Nord-Korea. Her kan det dukke opp vurderinger om eksportkontroll hvis søkere kommer fra ett av disse landene. Det er allerede nå lagt til en formulering i alle utlysningstekster til vitenskapelige stillinger: «UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll, og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen».

Hva skal vi på K1 gjøre med dette?
Det er instituttleder som skal vurdere om det skal søkes om eksportlisens til Utenriksdepartementet. Dette kan ta lang tid, og fakultetet vil arbeide med å få en kontaktperson i UD som kan ta seg av «våre saker».  I forbindelse med utlysning av stillinger bør forskningsleder være klar over den skjerpete tilnærmingen til eksportkontroll, og diskutere utlysningen for stillingen med instituttleder i forkant. Tenk gjennom innholdet i stillingen, utstyr/instrument kandidaten skal benytte, kvalifikasjonskrav o.l.

Som dere forstår handler dette mye om skjønn, men det er altså viktig å være bevisst på at man ikke «ukritisk» deler forskning, utstyr eller ansetter personer uten at man har i bakhodet at informasjonen kan misbrukes av uvedkommende.

Så ønsker jeg alle riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2023

Foto/ill.: Holbergprisen, UiB

Tirsdag den 14. mars kl. 09:00 kunngjøres det hvem som tildeles Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2023. Vel møtt til markering i Universitetsaulaen i Bergen.

Under kunngjøringsarrangementet vil rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, ønske velkommen, før Holbergprisens styreleder, Kjersti Fløttum, kunngjør årets prisvinnere. Under markeringen vil vi også få høre fagkomitéenes begrunnelser. Til slutt vil fageksperter for de respektive prisene presentere prisvinnerne og deres forskning.

Det blir musikkinnslag og en lett servering.

Registrer deg på arrangementets egen side her: https://holbergprize.org/nb/kunngj-ring-av-holbergprisen-og-nils-klim-prisen-2023


On Tuesday, 14 March, the 2023 Holberg Prize and Nils Klim Prize will be announced at the University Aula in Bergen.

At the event, the Rector of the University of Bergen, Margareth Hagen, will present welcoming remarks. The Chair of the Holberg Prize Board, Kjersti Fløttum, will the announce the recipients of the Holberg Prize and the Nils Klim Prize. We will also hear the citations of the Academic Committees, as well as expert presentations of the Laureates and their scholarly work.

There will be a musical performance, and a light breakfast will be served.

For registration, see the event page here: https://holbergprize.org/en/announcement-2023-holberg-prize-and-nils-klim-prize

Felles forskningsdag for Helse Bergen og Universitetet i Bergen fredag 17.03.

Velkommen til felles forskningsdag for Helse Bergen og Universitetet i Bergen!

Universitetet i Bergen og Helse Bergen inviterer til et halvdagsseminar for å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom institusjonene. Det blir mingling, lunsj og spennende faglige foredrag.

Ikke gå glipp av denne muligheten til å bli bedre kjent med forskningen som skjer ved Helse Bergen og UiB, og å knytte kontakter og bekjentskaper på tvers.

Blant bidragsyterne finner vi:

  • Ledelsen ved Helse Bergen og UiB
  • Overlege og professor Nina Langeland: Covid-19: Fra utfordring til mulighet
  • Overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen: Massecytometri for evaluering av tidlig behandlingsrespons i leukemi
  • Overlege og førsteamanuensis Cecilie Bredrup: Utvikling av presisjonsmedisin – samarbeid mellom fakultet og sykehus
  • Overlege og førsteamanuensis Olga Therese Ousdal: Fire dagers behandling for angst- og tvangslidelse (OCD): Kan vi hjelpe flere gjennom økt forståelse av virkningsmekanismer?

Arrangementet er gratis. Påmeldingsfrist: 10.03.2023.

Påmeldingslenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14429939

Hold deg oppdatert på programmet her: https://www.uib.no/med/160725/felles-forskningsdag-helse-bergen-og-universitetet-i-bergen

Foto/ill.: DALL-E, KUH

Filosofisk poliklinikk 12. april

«Hva om…? Er det mulig å tro på en verden fri for atomvåpen?»

Ofte lindre – alltid trøste – aldri skade! Det er kjernen i legeløftet, og noen hjelper ekstra mye til der skadene er størst – i krig og konflikt. Men hva om skadene er så store at leger og andre hjelpere ikke lenger kan hjelpe? Om atomvåpen tas i bruk vil det være umulig å gå inn i et stort område i lang tid og ettervirkningene for alt liv vil være katastrofale. Gufset fra den kalde krigen er det siste året blitt mer aktuelt enn noensinne, kanskje har trusselen om atomvåpen aldri vært større.

12 april møter vi Norske leger mot atomvåpen. Filosofisk Poliklinikks Knut Eirik Eliassen samtaler med lege Helene Skovdahl og lege og filosof Thomas Renè Bremnes, begge styremedlemmer i Leger mot atomvåpen. Foreningen ble stiftet i 1982 og er del av den internasjonale organisasjonen (IPPNW) som fikk Nobels fredspris i 1985 og partner i den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) som fikk fredsprisen i 2017».

Se filpol.no eller Litteraturhusets program for detaljer.

BILLETT – På Litteraturhuset

Facebook: klikk her

12. april kl. 19.00

Velkommen til tenkning og dialog.

Nye og gamle studenter – dette er særlig for dere!

Hilsen Edvin Schei
Leder
Filosofisk Poliklinikk

Undervisningsseminar 22. mars: Vurdering for læring

Hvordan kan eksamener, tester og oppgaver styrke dømmekraft, faktakunnskap og ferdighetsutvikling?

Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, inviterer sammen med Det medisinske fakultets meritterte undervisere, til utdanningsseminar onsdag 22.3. kl 12-16 i Alrek Helseklynge.

Påmeldingsfrist 15. mars

For program og lenke til påmelding, se arrangementsiden her:
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/undervisningsseminar-vurdering-for-laering/

Digital helse-dager 2023

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Vi ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Bergen og Hotel Edvard Grieg, 24. og 25. mai!

Årets Digital helse-dager setter søkelys på hvordan vi kan digitalisere på en måte som gir gode helsetilbud, som avlaster personell, og som inkluderer uten å ekskludere. Konferansen fremmer innbyggernes perspektiv, og utforsker hva kommune, sykehus, forskning, utdanning og næringsliv kan få til sammen.

Påmeldingsfrist: 24. april

Påmeldingsinformasjon og program finner du på disse sidene:
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/digital-helse-dager-2023/

Alrekdagene 2023 – sett av 20.-22. september!

For tredje år på rad blir det arrangert Alrekdager i tilknytning til Forskningsdagene i Bergen.

Alrekdagene er åpen for alle, og primært innrettet mot ansatte, studenter og brukere tilknyttet partnerne i Alrek helseklynge.

Sett av dagene 20.-22. september allerede nå, og følg med på Alrek helseklynge sine egne sider for mer informasjon:
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekdagene-2023/

Foto/ill.: Alrek helseklynge

The First Nordic Conference on Medical Workplace Learning: «Bridging Theory, Science and Practice»

Læring gjennom klinisk praksis er helt avgjørende for enhver helsepersonellutdanning – men hvordan utvikles de sunne, kompetente læringsmiljøene hentet fra virkeligheten, i det kliniske miljøet tilegnet pasientomsorgen?

Konferansen har som mål å introdusere fremragende teori, forskningsmetoder og praksisstrategier for klinikere, pedagoger og akademikere innen medisin og andre helseprofesjoner.

Tid: 17.-19. september 2023
Sted: Stalheim Hotel, Voss

Oversikt over konferansens foredrag og workshops, program for emnekurs samt påmeldingslenke finner du her:
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/konferanse-first-nordic-conference-on-medical-workplace-learning/

Påmeldingsfrist: 1. mai

Frist for innsendelse av abstracts: 1. april

Its21 conference 2023 – nå åpen for registrering

TVEPS har den store glede av å være vertskap for årets nordiske Its21 («Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century») konferanse som går av stabelen 27.-28. april på Grand Hotel Terminus. Temaet for årets konferanse er:

In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field.

Nå er registreringen åpnet, og foreløpig program er offentliggjort. Lenke til registreringsskjema + foreløpig program ligger på konferansens nettside. Noe for enhver smak – og masse stimulerende innhold for en bærekraftig fremtids-utdanning med tverrfaglig fokus!

Påmeldingsfrist: 11. april

Foto/ill.: Eivind Senneset, UiB

PsykNettVest forskerkurs 2023-2024 – Scientific writing and publishing of scientific papers

UIB kurs: PMHR901 – Publishing Mental Health Research

PsykNettVest vil, ved et tilstrekkelig antall søkere, gjennomføre kurset Publishing mental health research PMHR901 (ECTS credits 4). Kurset er en seminarrekke og gjennomføres over 8 dager, fordelt på fire 2-dagers samlinger. Det er en videreføring av en kursrekke holdt av Povl Munk-Jørgensen, tidligere redaktør i Acta Psychiatrica Scandinavica. Det er forventet at deltakerne stiller på alle fire samlinger, og deltar aktivt i manusarbeidet.

Det lyses i første omgang ut inntil 16 plasser, finansiert av PsykNettVest. Plassene er i hovedsak tiltenkt ph.d.-kandidater, forskere som nylig har disputert og post.doc.-kandidater, men søkere med forestående ph.d. protokoll kan også være aktuelle.

For å kunne søke må en være knyttet til ett av de fire helseforetak i Helse Vest, en må ha en artikkelplan klar, og en må være motivert for å delta på alle fire samlinger. Samlingene er i Bergen på følgende tidspunkt:

18.-19. september 2023
4.-5. desember 2023
12.-13. februar 2024
27.-28. mai 2024

Se vedlegget her for mer informasjon.

Søknadsfrist: 09.06.2023

Vennlig hilsen
Inge Joa
Leder PsykNettVest

Pint of Science – Call for speakers

Vitenskapsfestivalen «Pint of Science» ønsker å tilby forskere en uformell måte å presentere forskningen sin for publikum på.

Årets festival foregår 22. – 24. mai og finner sted i Stereo bar.

Er du interessert i å presentere forskningen din til publikum på en forståelig, engasjerende og uhøytidelig måte, over en øl eller to? Vennligst fyll ut dette skjemaet. Frist 10. mars.

Les mer om «Pint of Science» her: https://www.pintofscience.no.

Se poster for arrangementet.


The science festival Pint of Science provide the opportunity for local researchers to introduce their research to the public in an engaging, understandable and fun way, usually in the relaxed atmosphere of a bar (over a pint of beer).

This year’s festival will take place on May 22nd-24th at Stereo bar. If you are indeed interested in sharing your research with our audience, please fill out this form. Deadline March 10th.

Don’t miss this chance to spotlight your research! If you would like to find out more, please visit the website https://www.pintofscience.no.

See also the poster here.

Utlysning av Falch juniorpris 2023

UTLYSNING – FRIST 29. MARS 2023

KONSUL SØREN FALCH OG ØYENLEGE SIGURD FALCHS FONDS JUNIORPRIS FOR UNGE FORSKERE (under 40 år)

Styret for Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap har vedteke å stille til rådvelde ein Juniorpris for 2023 til unge forskarar under 40 år.

Fondet sine statuttar seier at:

• formålet er å fremje medisinske vitskapelege arbeid
• arbeida skal være av stor vitskapeleg eller sosial betyding
• arbeida kan være frå alle greiner av medisinsk vitskap
• arbeida skal være fullførte

Styret har fastsett prisen til kr 50.000,- i driftsmidlar til forskaren.

Framlegg til kandidatar til prisen kan fremjast av instituttleiarar og professorar ved Det medisinske fakultet og skal innehalde:

• kandidaten sin curriculum vitae
• kandidaten si publikasjonsliste
• dokumenterte resultat av arbeida
• fagleg omtale av forslaget (maksimalt to sider)
• ei beskrivande framstilling av kandidaten sitt arbeid i språkform for det alminnelege publikum (pressemelding)

På grunnlag av fondet sine statuttar tildelast prisen etter desse kriteria:

1. Djuptgåande, originale arbeid med metodisk kompleksitet.
2. Forskingsfunn som har ført til anvendte resultat i form av ny eller forbetra diagnostikk, terapi eller forståing.

Forslag sendast til okonomi@med.uib.no innan onsdag 29. mars 2023 og vert handsama av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

Digital Life Norway’s Internship Program

PhD students in Norwegian biotechnology have the opportunity to explore career options outside academia through Digital Life Norway’s Internship Program.

New 2023 call is out! Apply by 12 March 2023

Read more about the internship program here: https://www.digitallifenorway.org/services/education-training-and-career-development/dln-industry-internship-.html

Bli med på OSKE juni 2023!

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE12 i MED12 7. juni og OSKE6 i MED6 14. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12323008

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 24.mars

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 

OSKE6: Mareike Mannigel – 55586235
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Anmodning om nye forslag til hovedoppgaver i medisinstudiet

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

Vi henvender oss nå for å be om forslag til hovedoppgaver for medisinstudentene, som del av den akademiske søylen i studieplanen for medisin. Vi vil samtidig informere litt nærmere om veilederrollen og rammene for arbeid med hovedoppgaven. Merk at det i forbindelse med pilotering av Vestlandslegen i Stavanger f.o.m. kommende høstsemester (h-23) også er inkludert noe tilleggsinformasjon.

Om rollen som veileder og arbeid med hovedoppgaven

Alle fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med hovedoppgave annethvert år. Veilederplikten anses som en del av undervisningsplikten. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved samarbeidende sykehus har rett, men ikke plikt til å veilede studenter. Eksterne veiledere som ønsker å bidra skal godkjennes av Komitéen for akademisk søyle, og ekstern veiledning må ikke medføre utgifter for fakultetet.

Studentene skal ha en eller flere veiledere under arbeidet med hovedoppgaven, hvorav en hovedveileder. Minst en av veilederne bør ha forskningskompetanse på doktorgradsnivå.

Hvis hovedveileder ikke er ansatt ved Det medisinske fakultet, skal det være en medveileder som er ansatt ved fakultetet.

Studentene har krav på minimum 15 timer veiledning pr oppgave, og studentene har plikt til å benytte seg av veiledningen.

Hovedoppgaven er på 20 stp, som inkluderer oppstartseminar og oppgave. Arbeidsmengde for hovedoppgaven skal være ca 500 timers arbeid per student. To studenter kan skrive oppgave sammen (20 stp på hver student). Oppgavens omfang må tilpasses til om den gjøres av 1 eller 2 studenter.

Et todagers oppstartsseminar i 6. semester (fra høsten 2023 i 5. semester) skal forberede studentene til arbeidet med oppgaven. Seminaret skal gi studentene god oversikt over tema som forskningsetikk- og design, statistisk styrkeberegning, litteratursøk og –håndtering, introduksjon til EndNote m.m.

Studieplan Medisin 2015:

Studentene skal bestemme seg for oppgave ved utgangen av 6. semester og sammen med veileder skrive en prosjektbeskrivelse som skal være ferdigstilt i slutten av 8. semester.

Det er satt av 8 uker i 10. semester til kun å jobbe med hovedoppgaven, og innlevering av oppgaven skal skje ved slutten av denne perioden. En elektiv periode på 4 uker i 4. eller 5. studieår skal også brukes til oppgavearbeid. Med prosjektbeskrivelsen som skal leveres i 8. semester skal student(er) og veileder(e) også levere inn en signert veilederkontrakt.

Vestlandslegen, pilot i Stavanger:

I piloten skal prosjektbeskrivelse være ferdigstilt innen utgangen av 7. semester, og studentene har avsatt tid i både 4. og 5. studieår til å jobbe med oppgaven i tillegg til en elektiv periode. Tidspunkt for innlevering vil være det samme som i Medisin 2015.

Undervisere i UiB-stillinger ved Stavanger universitetssjukehus vil for øvrig få nærmere informasjon om rammene for hovedoppgaven og rollen som veileder i avtalt møtepunkt ved SUS 20. mars.

Om innlevering av oppgaveforslag

Fakultetet ber om at veiledere fyller ut elektronisk skjema med forslag til hovedoppgave-tema snarest og innen: 25. april 2023. For øvrig er det også mulig å melde inn hovedoppgaver kontinuerlig gjennom hele året.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Når fakultetet har mottatt hovedoppgaveforslag fra dere skal disse godkjennes av Komitéen for akademisk søyle og gjøres tilgjengelig for studentene. Når studentene har gjort avtale med dere veiledere om en oppgave, skal studenten melde dette inn for registrering på fakultetet.

Fakultetet viser for øvrig til nettsiden med informasjon om hovedoppgave, – Retningslinjer for hovedoppgave, Veiledning for prosjektbeskrivelse, Retningslinjer for sensur av hovedoppgave og litt om litteraturstudie som hovedoppgave.

https://www.uib.no/med/102101/hovedoppgave

Se også læringsutbytte for hovedoppgaven; http://www.uib.no/emne/MEDOPPG

Spørsmål av faglig art kan stilles til Arne Tjølsen, leder av Komitéen for akademisk søyle.

2. mars 2023
Det medisinske fakultet

Møte om studieavgift for internasjonale studenter 15. mars

Studieavgift for internasjonale studenter vil bli innført fra august 2023. Målsettingen med dette møtet er å fokusere på hvordan UiB planlegger å håndtere denne utfordringen.

Som kjent foreslår Kunnskapsdepartementet (KD) endringer i Universitets- og høyskoleloven for at studenter fra land utenfor EØS og Sveits (såkalte tredjeland) — fra høstsemesteret 2023 skal de betale minst kostnadsdekkende studieavgifter ved universiteter og høyskoler.

Hvordan vil UiB følge opp kravet om studieavgift for opptak i 2023, og hvilke konsekvenser vil bestemmelsen ha for UiB, både med hensyn til både praktiske og prinsipielle sider?

Møtet vil bli holdt i Egget, Studentsenteret 15. mars kl. 08.15-09.45.

Les mer om programmet for møtet på denne siden: https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/160788/studieavgift-internasjonale-studenter-er-universitet-i-bergen-klar-dette

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Philipp Strauss

Hovedveileder: ph.d. Øystein Eikrem

Medveiledere: professor Hans-Peter Marti og professor Camilla Tøndel

Prøveforelesning: Mandag 13. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «MicroRNAs as regulators of health and disease»

Disputas: Mandag 13. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «From archival tissues to systems biology: Using transcriptomics to investigate the progression of kidney disease»

1. opponent: professor Rachel Lennon, University of Manchester, Storbritannia
2. opponent: ph.d. Ivar Anders Eide, Akershus universitetssykehus
3. medlem av komiteen: professor Stefan Johansson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Daniela Costea

Åpent for alle interesserte

 

Hassan Osman Alhassan Elsaid

Hovedveileder: professor Hans-Peter Marti
Medveiledere: ph.d. Jessica Furriol og ph.d. Maximilian Krause

Prøveforelesning: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: «Moonlighting of metabolic enzymes»

Disputas: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: «Fabry disease model in Zebrafish Studying – molecular mechanisms of Fabry nephropathy in a Gb3-free environment»

1. opponent: Professor Johannes Aerts, Leiden University, Nederland
2. opponent: Ph.d. Hege Kampen Pihlstrøm, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Gunnar Houge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

 

Anny Gravdal Svanbring

Hovedveileder: ph.d. Karianne Fjeld
Medveiledere: professor Anders Molven, ph.d. Bente Berg Johansson og professor Pål Njølstad

Prøveforelesning: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «Methods used for screening and perceptions of genetic testing in patients with pancreatic diseases»

Disputas: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «Carboxyl ester lipase in pancreatic disease. In vitro and in vivo studies of human pathogenic CEL mutations»

1. opponent: Universitetslektor Eszter Hegyi, Universitetet i Pécs, Ungarn
2. opponent: Professor Knut Tomas Dalen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Postdoktor Heidrun Vethe, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Mette Vesterhus

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevaluering 21. mars 2023, Bergen

Thomas Abel Woldeyesus – ph.d.-prosjekt: Operative Treatment of Unstable Trochanteric Hip Fractures

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Velferdstilbud – Opera Rusalka 18.03.

Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester ønsker velkommen til Rusalka av Antonín Dvorák lørdag 18.3 kl. 18.00 i Grieghallen

Som ansatt ved Universitetet i Bergen tilbys du 50% rabatt på billettene i sone 3 til premieren lørdag 18. mars kl. 18.  Tilbudet varer så lenge det er billetter ledige i sone 3.

Bruk denne lenken til å kjøpe billetter: https://tix.no/nb/bno/specialoffer/ekv5yt6zdx2ac

Litt om operaen: 

To verdener møtes når vannymfen Rusalka blir forelsket og bestemmer seg for å ofre alt for den store kjærligheten. Dette er starten på et av operahistoriens mesterverker, der utenomjordiske krefter, annerledeshet, håp, sjalusi og kjærlighet er blant ingrediensene.

Dvořáks musikk tar deg fra første tone med på en reise inn i en magisk verden, hvor et av høydepunktene er den romantiske arien “Sang til månen”.

STJERNESOPRAN I HOVEDROLLEN
«Hun tar pusten fra deg», skrev The Telegraph nylig om Malin Byström, vår Rusalka, som i det siste har høstet fabelaktige kritikker i pressen for hovedroller på de største operahusene i Europa. I Grieghallen får du høre henne sammen med et sterkt lag solister, Bergen Filharmoniske Orkester og Edvard Grieg Kor under ledelse av dirigent og operasjef Eivind Gullberg Jensen.
Se forøvrig forestillingens trailer: https://youtu.be/zhMsh5kKEvY

Forestillingen varer i 3 timer, inkludert en pause på 30 minutter.

Forestillingen begynner kl. 18 på lørdag 18. mars og kl. 19 de andre dagene (altså mandag 20., onsdag 22. og fredag 24. mars).

Se pianist Leif Ove Andsnes og operasjef og dirigent Eivind Gullberg Jensen i samtale om Rusalka og komponisten Dvořák:

– Melodiene er fantastiske

– Dvořák har det samme talentet som de store operakomponistene Mozart og Verdi. Det er trylleri, sier pianist Leif Ove Andsnes, som gleder seg til å se Rusalka i Grieghallen i mars.

https://bno.no/aktuelt/2023/det-er-trylleri-leif-ove-andsnes

Revidert HMS-håndbok

K1 sin HMS-håndbok for laboratorier ved K1 er nylig revidert.

Håndboken er viktig og nyttig for forskningsgruppeledere, teknikere, forskere og andre som skal jobbe på lab eller har medarbeidere som skal jobbe på lab. Bruk den:

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hms-handbok_k1_revidert_2023.pdf

Stor takk til vernetjenesten ved K1, og spesielt til HMS-koordinator May Britt Kalvenes for godt revisjonsarbeid.

Vennlig hilsen
Jorunn

Kjære alle sammen

Instituttlederne samles vanligvis hver tirsdag til møte sammen med fakultetsledelsen. Det er varierte og aktuelle saker på agenda. Sist tirsdag fikk vi møte entusiastiske studenter som sitter i studentparlamentet, som er det øverste studentpolitiske organet ved UiB. Vi har en forskerlinjestudent med der fra vårt fakultet, og våre studenter bør oppfordres til å være mer delaktige i ulike verv ved UiB. Dette er en viktig arena for å lære seg organisasjonsarbeid, og det vil styrke den enkelte sin kompetanse og karrierebygging.

En viktig sak som ble drøftet er hvordan vi bedre kan utnytte ressurser innen bioinformatikk ved fakultetet. Det viser seg at dette er en ressurs som er skjevt fordelt mellom de ulike instituttene, og ved K1 har vi kun bioinformatikere ansatt på eksterne forskningsmidler. Et forslag er å lage et «science community» innen bioinformatikk hvor forskere kan få hjelp til å komme i gang med data-analyser. Det er også viktig å huske at man kan samarbeide med bioinformatikkressurser ved sykehus og ved Computational Biology Unit ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her ligger mye spennende arbeid fremover, og jeg er glad for innspill på hvordan vi kan spisse dette feltet ved K1.

God helg 😊

Beste hilsen
Christian