Instituttets dag 29. september 2022

Etter en lang, ufrivillig pause, kan vi endelig igjen invitere dere til Instituttets dag ved K1.

Datoen er fastsatt: 29. september 2022, fra kl. 10.00, på Radisson Blu Bryggen. Programmet blir som tidligere ulike innlegg fra noen av kollegaene våre både ved K1 og fakultetet, samt ved noen eksterne samarbeidspartnere. Vi avslutter dagen med middag og sosialt samvær.

Vi håper mange har tid og lyst til å være med på dette kjekke arrangementet. Hold av dagen nå – program og påmelding kommer før sommeren.

Velkommen skal dere være!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

EU Cancer Mission utlysningene for 2022 er nå åpne!

EU Missions er en ny måte å komme opp med løsninger på noen av våre største utfordringer. De har ambisiøse mål og ønsker å levere konkrete resultater innen 2030. EU Missions er nytt for Horisont Europa, EUs største forsknings- og innovasjonsprogram for årene 2021-2027.

Mission Cancer er relevant for flere forskere ved vårt fakultet. Den har som mål å bedre livene til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030 ved å forhindre, kurere, og for de som har kreft inkludert deres familier, øke overlevelse og gi bedre livskvalitet.

Mission Cancer utlysningene for 2022 er nå åpne:

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research

Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre

Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Kontakt amra.grudic@uib.no dersom du er interessert i en utlysning og gjerne skulle tatt en prat om hva det går ut på.


EU Cancer Mission – calls for 2022 are now open!

EU Missions are a new way to bring concrete solutions to some of our greatest challenges. They have ambitious goals and will deliver tangible results by 2030. EU Missions are a novelty of the Horizon Europe research and innovation programme for the years 2021-2027.

One of the relevant missions for researchers at our faculty is the Mission Cancer. It aims to improve the lives of more than 3 million people by 2030 through prevention, cure and for those affected by cancer including their families, to live longer and better.

The Mission Cancer calls 2022 are now open:

Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research

Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre

Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Please contact amra.grudic@uib.no if you are interested in one of the calls and would like to discuss.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

  • Bicycle-related cervical spine injuries. Eng SF, Næss I, Linnerud H, Rønning P, Brommeland T, Evjensvold M, Sundstrøm T, Galteland P, Døving M, Aarhus M, Helseth E, Ramm-Pettersen J. N Am Spine Soc J. 2022 Apr 30;10:100119.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Flavia Paunas
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: ph.d. Kenneth Finne

Prøveforelesning: Fredag 3. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «The development of analytical methods and its impact on diagnosis, classification and treatment in kidney disease»

Disputas: Fredag 3. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy»

1. opponent: ph.d.Sigrid Lundberg, Danderys sjukhus, Sverige
2. opponent: ph.d. Dag Olav Dahle, Rikshospitalet
3. medlem av komiteen: professor Håkon Reikvam, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Bjørneklett.

Åpent for alle interesserte.

 

Maria Fagerbakke Strømme
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: førsteamanauensis Rune Andreas Kroken og ph.d. Liv Solrunn Mellesdal

Prøveforelesning: Onsdag 8. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Oppgitt emne: «Polyfarmasi ved behandling av schizofreni – evidens, fordeler og utfordringer»

Disputas: Onsdag 8. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Avhandlingens tittel: «Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia»

1. opponent: professor Elias Eriksson, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Katrine Kveli Fjukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Brit Haver.

Åpent for alle interesserte.

 

Nina Elisabeth Hjorth
Hovedveileder: professor II Dagny Faksvåg Haugen

Medveiledere: førsteamanauensis Margrethe Aase Schaufel og ph.d. Katrin Ruth Sigurdardottir

Prøveforelesning: Fredag 10. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Forhåndssamtaler i Norge – hva skal til for nasjonal implementering, drift og monitorering?»

Disputas: Fredag 10. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences, with focus on communication and advance care planning»

1. opponent: professor Mette Asbjørn Neergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: ph.d. Christian von Plessen, Direction générale de la santé og Unisanté, Sveits
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte.

 

Anna Gjerde
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: professor Hans-Peter Marti

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Nyre-erstattende behandling: utvikling og kommende utfordringer i Norge og verden»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age»

1. opponent: professor Anna Bjerre, Universitetet i Oslo
2. opponent: professor Stein Hallan, NTNU
3. medlem av komiteen: professor Roald Flesland Havre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Ridhima Das
Hovedveileder: professor Daniela Costea

Medveiledere: professor Mihaela-Roxana Cimpan, professor Anne Christine Johannessen og forsker Salwa Suliman

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 09.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Tissue-engineered skin: Clinical applications and challenges»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 11.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa»

1. opponent: professor Sally Dabelsteen, Københavns Universitet
2. opponent: professor Simon Whawell, University of Plymouth
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stian Kreken Almeland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan.

Åpent for alle interesserte.

 

Line Lindanger
Hovedveileder: førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Medveiledere: professor Eirik Solheim, professor emeritus Anders Mølster og overlege Torbjørn Strand

Prøveforelesning: Fredag 17. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: «Prevention and management of knee cartilage injuries in athletes»

Disputas: Fredag 17. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Avhandlingens tittel: «25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft»

1. opponent: førsteamanuensis Magnus Forssblad, Karolinska institutet
2. opponent: professor ph.d. Kirsten Lundgreen, Lovisenberg sykehus
3. medlem av komiteen: professor Ove Furnes, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Leiv Hove.

Åpent for alle interesserte.

 

Midtveisevaluering 13. juni 2022, Bergen


Anna Kristine Myrmel Sæle
– ph.d.-prosjekt: Hormone receptor regulators and immune responses in primary and metastatic breast cancer

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Onboarding: Mottak av nyansatte ved UiB

Mottak av nyansatte ved UiB
Vi har alle vært nyansatt en gang. Uavhengig av om man er ny i arbeidslivet eller har noen år bak seg, legger et godt mottak av nyansatte grunnlaget for godt kollegaskap og rollemestring. En god mottakelsesprosess gir rom for avklaringer, trivsel og tilhørighet.

Kursinnhold
Kurset gir en innføring i de viktigste rutinene og rollene i forbindelse med mottaket, herunder

  • Gjennomgang av mottaksprosess for UiB
  • Onboardingplan
  • Mottak av nyansatte i lederhåndboken
  • Velkomstside for nyansatte

Påmelding
14. juni fra 09:00-10:00.
Kurset er digitalt og du får tilsendt påloggingsinformasjon etter at du har meldt deg på.

Skjema for påmelding finner du her.

Digitalt frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø – 19. mai

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar torsdag 19. mai på Zoom kl.08.30-10.00

Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte, og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Torsdag 19. mai arrangerer vi årets andre frokostseminar der vi retter søkelyset mot psykisk helse i akademia. Spesielt rundt stipendiatgruppen har åpenhet omkring dette vært tema de siste årene. Hvilke utfordringer er spesielle for denne gruppen? Kan karriereveiledning være med å bygge et godt arbeidsmiljø ved UiB? Hvilke tilbud har BHT?

Vi har invitert professor Ellen Lexerød Hovlid ved Høgskulen i Volda, stipendiat Ingrid Ovidia Moe Telle fra Institutt for økonomi, seniorrådgiver/karriereveileder ved UiB Ferd, Ellen Hagen, og fra BHT bedriftsfysioterapeut Kjersti Nygård, til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 19. mai kl. 08.30-10.00 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen onsdag 18. mai.  

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitetets hovedverneombud (UHVO) UiB
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Joint MRCRM-TOR seminar 19 May

Mohn Research Centre for Regenerative Medicine (MRCRM) and Center of Translational Oral Research (TOR) at IKO-UiB welcome you to our upcoming joint seminar on May 19, 2022.

How close are we to biofabricated steak meat?
Please note the forthcoming (digital) speaker Prof. Shoji Takeuchi, a world-leading researcher in biofabrication and biohybrid systems.
He will update us on his latest developments on realizing steak meat with its original texture in his talk entitled “From lab to fork: 3D tissue engineering for meat production”.

Time: May 19, 11:30-12:30 CET
Venue: Auditorium Armauer Hansens hus (AHH) or digital at Teams.
Link to the abstract: “From lab to fork: 3D tissue engineering for meat production”.

Coffee, tea and light refreshments will be served outside the auditorium (no registration required).

Foto/ill.: MRCRM

Writing course: Horizon Europe and beyond

The reality is that writing research proposals is time-consuming with a low success rate. This course will provide a practical guide on how to build on past and current projects funded by the EU, navigate the vast Horizon Europe framework program, and write competitive research proposals.

Course content
The European framework program Horizon Europe is the EU’s main funding programme for research and innovation. Running from 2021 to 2027 with a budget of 95.5 billion euros, it is the most extensive research funding programme globally.

However, the complexity and documentation render the program challenging to navigate. These challenges are the drivers behind developing a practical how-to course on using the vast amount of data in the EU system to think outside the box and understand and navigate the Horizon Europe framework program.

Learning outcome
Participants will get an overview of:
• How to take advantage of past and current projects funded by the EU Commission to think outside the box?
• How to navigate Horizon Europe – Pillar II to find relevant ‘Call to Action’?
• How to write the core concept of a research proposal?

Target group
Suitable for those who want to learn more about practical creativity, Horizon Europe and writing research proposals. For this round, the target group is associate professors, professors and experienced researchers (with some years of research experience after their defense and interested in finding out what is relevant for them in the EU funding landscape).

Time and Venue
Tuesday 31 May at 09.00-11.30 at the Eitri Medical Incubator, first floor.

Registration
Please register by filling out this simple form: Horizon Europe and Beyond – a tool to navigate the EU landscape (uib.no)
There is a limited number of slots available.

Principle trainer
Hiwa Målen (PhD & RM), Department of Research and Innovation, University of Bergen.

Questions
If you have questions or comments, please contact Amra Grudic-Feta: Amra.Grudic@uib.no

NorDoc PhD Conference and Summer School in Bergen 17-18 June

Kjære alle

Fristen for å melde seg på årets NorDoc-konferanse er 13. mai.

Vi har gleden av å invitere våre ph.d.-kandidater til årets konferanse som finner sted i Bergen (Auditoriet Egget, Studentsenteret), 17.-18. juni.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på konferansen, og det er her også mulighet for posterpresentasjon som vil gi 2 studiepoeng i formidlingsdelen av opplæringsdelen.

Nettsiden for konferansen finner dere her.


Dear all

The registration deadline for this year’s NorDoc PhD Conference is May 13th.

We are happy to invite all our PhD candidates to this conference which will be held in Bergen (Auditorium Egget, the Student Centre), June 17th-18th.

We encourage everyone to register for the conference, which also gives you the opportunity of poster presentation which will give 2 credits in the dissemination part of the training component.

The web page for the conference can be found here.

Foto/ill.: Sustainability in Health

Kunnskapskommunens konferanse 20. juni

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest inviterer til sin årlige konferanse om samarbeid for forskning, innovasjon og utdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Konferansen er en møteplass for kunnskapsdeling, meningsutveksling og entusiasme om forskning og innovasjon som verktøy for en bedre, mer effektiv og samordnet helsetjeneste. Her viser vi frem eksempler på hva gode samarbeid mellom forskningsmiljø og kommuner kan få til ved å jobbe sammen. Konferansier er Kaveh Rashidi.

Vi har et spennende program som inkluderer disse temaene:

  • Innlegg fra Helse- og omsorgsdepartementet og paneldebatt om den nye stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten»
  • Hvordan få et kunnskapssystem for kommunene (ved KS), og hvordan gå fra kunnskap til beslutning i kommunene (ved FHI)?
  • Presentasjon av flere spennende og varierte forskningsprosjekter relatert til Kunnskapskommunen.
  • Veien videre for forskning og innovasjon i offentlig sektor, perspektiver fra Forskningsrådet og Region Nordhordland Helsehus.
  • Utdeling av Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris.

Påmelding til konferansen her og mer informasjon på Kunnskapskommunens nettsider.

Konferansen har begrenset antall plasser, så vær tidlig ute.

The Novo Nordisk Prize – Advances in medical sciences

The Novo Nordisk Foundation is seeking nomination for the Third Edition of the European Novo Nordisk Prize!

Nomination
We invite you to nominate the bright minds behind the biomedical breakthroughs that have shown true translational impact and advanced medical sciences.

Please submit your nomination via the electronic nomination form until 1 June, 2022.
Link to the nomination form here.

The Novo Nordisk Prize
In 2023, the Prize is of DKK 5 million (appr. EUR 672,000) and consists of a DKK 4,5 million (or appr. EUR 605,000) research grant, a personal award of DKK 0,5million (or appr. EUR 67,000). The Foundation will grant an additional DKK 0,5 million for hosting an international symposium within the awardee’s field(s) of research in Copenhagen Denmark.

Spread the Word
Please forward this email to your colleagues, or any person or organization that might want to nominate a scientist. You can also visit our social media channels to share the call there.

Questions
Questions are welcome at novonordiskprize@novo.dk.

About the Prize and the Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Prize recognizes a fully active scientist for her/his excellent research, inspirational leadership and mentoring, leading to a major discovery or breakthrough in biomedical science that have shown translational impact.
Read more here.

For further information about the Novo Nordisk Foundation, please visit: https://novonordiskfonden.dk/en/.

The NNF 2030 Strategy can be found here.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Åsmund Kleiva Nilsen

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye disputerte den 5. mai 2022 med avhandlingen «Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Silje Chantel Johnsen

Igne Sinkeviciute disputerte den 9. mai 2022 med avhandlingen «Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Midtveisevaluering 25. mai 2022, Bergen


Yngvar Lunde Haaskjold
– ph.d.-prosjekt: Prognostiske modeller ved IgA nefropati

Patrick Jones – ph.d.-prosjekt: Ureteroscopy in Special Populations

 

Midtveisevaluering 1. juni 2022, Bergen


Trine Hysing-Dahl
– ph.d.-prosjekt: Development of a test battery for measurement of knee function in patients with patellar instability

Irit Titlestad – ph.d.-prosjekt: Biomarkers of delirium in hip fracture patients and validation of delirium in a large biobank of community-dwelling older adults

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.