PsykNettVest forskerkurs 2023-2024 – Scientific writing and publishing of scientific papers

UIB kurs: PMHR901 – Publishing Mental Health Research

PsykNettVest vil, ved et tilstrekkelig antall søkere, gjennomføre kurset Publishing mental health research PMHR901 (ECTS credits 4). Kurset er en seminarrekke og gjennomføres over 8 dager, fordelt på fire 2-dagers samlinger. Det er en videreføring av en kursrekke holdt av Povl Munk-Jørgensen, tidligere redaktør i Acta Psychiatrica Scandinavica. Det er forventet at deltakerne stiller på alle fire samlinger, og deltar aktivt i manusarbeidet.

Det lyses i første omgang ut inntil 16 plasser, finansiert av PsykNettVest. Plassene er i hovedsak tiltenkt ph.d.-kandidater, forskere som nylig har disputert og post.doc.-kandidater, men søkere med forestående ph.d. protokoll kan også være aktuelle.

For å kunne søke må en være knyttet til ett av de fire helseforetak i Helse Vest, en må ha en artikkelplan klar, og en må være motivert for å delta på alle fire samlinger. Samlingene er i Bergen på følgende tidspunkt:

18.-19. september 2023
4.-5. desember 2023
12.-13. februar 2024
27.-28. mai 2024

Se vedlegget her for mer informasjon.

Søknadsfrist: 09.06.2023

Vennlig hilsen
Inge Joa
Leder PsykNettVest