CCBIO course CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research

Dear all

We are happy to invite you to the coming CCBIO course this fall: CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, as a fully digital event in Zoom.

This course focuses on the full panel of standard and advanced methods with relevance for cancer biomarker research. The intention is to provide an understanding of the various methodologies and their application in basic and translational cancer research. The course further covers relevant topics like optimal sample collection and biobanking.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and biobanking. The course will focus on methods to study biomarkers in tissue samples, blood samples, circulating tumor cells and DNA, and other biologic materials. Methodologies like PCR techniques, microarray, next-generation sequencing, bioinformatics and artificial intelligence, immunohistochemistry, in situ hybridization, protein ligation assays, Western blot and ELISA, tissue microdissection and proteomics, flow cytometry, flow and imaging mass cytometry, and biobanking will be presented. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will be discussed, as will the clinical applications.

Who: The course is open to researchers, postdocs, PhD students, master students, students enrolled in the Medical Student Research Program, and national and international students and researchers interested in the topic.

Place: Online on Zoom. Access links will be sent to the registered participants in due time.

When: September 27-29, 2022

Deadline/registration: September 1 for non-UiB students (reg. through Søknadsweb), and September 1 for UiB students (reg. through Studentweb) as well as for registration for non-ECTS participation.

Program: Preliminary program is available through this link.

Organizers: Lars A. Akslen and Agnete Engelsen have the academic responsibility, and Ingeborg Winge (ingeborg.winge@uib.no) is the course coordinator.

More information: on this website

Karrieredag for ph.d.-kandidater og postdoktorer 19. oktober

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Vi vil med dette informere om karrieredagen 2022 som vil bli holdt onsdag 19. oktober fra klokken 09.00 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Det serveres lunsj, og det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen!

Mvh
Ph.d.-koordinatorteamet


Career Day for all PhD candidates and postdocs at The Faculty of Medicine – Wednesday October 19th

Welcome to the career day for all PhD candidates at the Faculty of Medicine! It will take place on October 19th from 09.00 to 16.00 in auditorium 1, in the BB building at Haukeland. In addition to internal and external presenters, some of our earlier PhD candidates will update us on what they have done after graduating. Furthermore, there will be held several relevant workshops at the end of the day. Lunch will be served, and there will be good opportunities for mingling with your fellow candidates.

Detailed programme and information about registration will be sent later, but please save the date!

Regards,
The PhD coordinator team

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Flavia Teodora Ioana Paunas disputerte den 3. juni 2022 med avhandlingen «Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Foto/ill.: Hans Jørgen Brun

Maria Fagerbakke Strømme den 8. juni 2022 med avhandlingen «Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth

Nina Elisabeth Hjorth disputerte den 10. juni 2022 med avhandlingen «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Arnav Das

Ridhima Das disputerte den 16. juni 2022 med avhandlingen «Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Eirik Dankel, Helse Fonna

Anna Gjerde disputerte den 16. juni 2022 med avhandlingen «Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth

Line Lindanger disputerte den 17. juni 2022 med avhandlingen «25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Flavia Paunas
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: ph.d. Kenneth Finne

Prøveforelesning: Fredag 3. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «The development of analytical methods and its impact on diagnosis, classification and treatment in kidney disease»

Disputas: Fredag 3. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Glomerular and tubular proteome markers of progressive IgA nephropathy»

1. opponent: ph.d.Sigrid Lundberg, Danderys sjukhus, Sverige
2. opponent: ph.d. Dag Olav Dahle, Rikshospitalet
3. medlem av komiteen: professor Håkon Reikvam, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Bjørneklett.

Åpent for alle interesserte.

 

Maria Fagerbakke Strømme
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: førsteamanauensis Rune Andreas Kroken og ph.d. Liv Solrunn Mellesdal

Prøveforelesning: Onsdag 8. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Oppgitt emne: «Polyfarmasi ved behandling av schizofreni – evidens, fordeler og utfordringer»

Disputas: Onsdag 8. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

Avhandlingens tittel: «Use and non-use of antipsychotics and other psychotropic drugs in schizophrenia»

1. opponent: professor Elias Eriksson, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Katrine Kveli Fjukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stefan Hjørleifsson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Brit Haver.

Åpent for alle interesserte.

 

Nina Elisabeth Hjorth
Hovedveileder: professor II Dagny Faksvåg Haugen

Medveiledere: førsteamanauensis Margrethe Aase Schaufel og ph.d. Katrin Ruth Sigurdardottir

Prøveforelesning: Fredag 10. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Forhåndssamtaler i Norge – hva skal til for nasjonal implementering, drift og monitorering?»

Disputas: Fredag 10. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences, with focus on communication and advance care planning»

1. opponent: professor Mette Asbjørn Neergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: ph.d. Christian von Plessen, Direction générale de la santé og Unisanté, Sveits
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte.

 

Anna Gjerde
Hovedveileder: professor Bjørn Egil Vikse

Medveileder: professor Hans-Peter Marti

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Nyre-erstattende behandling: utvikling og kommende utfordringer i Norge og verden»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Low birth weight, intrauterine growth restriction and risk of chronic kidney disease in adult age»

1. opponent: professor Anna Bjerre, Universitetet i Oslo
2. opponent: professor Stein Hallan, NTNU
3. medlem av komiteen: professor Roald Flesland Havre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Ridhima Das
Hovedveileder: professor Daniela Costea

Medveiledere: professor Mihaela-Roxana Cimpan, professor Anne Christine Johannessen og forsker Salwa Suliman

Prøveforelesning: Torsdag 16. juni 2022 kl. 09.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Tissue-engineered skin: Clinical applications and challenges»

Disputas: Torsdag 16. juni 2022 kl. 11.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Novel Methods and Sources for Regeneration of Oral Mucosa»

1. opponent: professor Sally Dabelsteen, Københavns Universitet
2. opponent: professor Simon Whawell, University of Plymouth
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Stian Kreken Almeland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan.

Åpent for alle interesserte.

 

Line Lindanger
Hovedveileder: førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Medveiledere: professor Eirik Solheim, professor emeritus Anders Mølster og overlege Torbjørn Strand

Prøveforelesning: Fredag 17. juni 2022 kl. 10.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: «Prevention and management of knee cartilage injuries in athletes»

Disputas: Fredag 17. juni 2022 kl. 12.15
Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass Helsecampus, Ulriksdal 8

Avhandlingens tittel: «25-year results after anterior cruciate ligament reconstruction with the use of a patellar tendon autograft»

1. opponent: førsteamanuensis Magnus Forssblad, Karolinska institutet
2. opponent: professor ph.d. Kirsten Lundgreen, Lovisenberg sykehus
3. medlem av komiteen: professor Ove Furnes, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Leiv Hove.

Åpent for alle interesserte.

 

Midtveisevaluering 13. juni 2022, Bergen


Anna Kristine Myrmel Sæle
– ph.d.-prosjekt: Hormone receptor regulators and immune responses in primary and metastatic breast cancer

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

NorDoc PhD Conference and Summer School in Bergen 17-18 June

Kjære alle

Fristen for å melde seg på årets NorDoc-konferanse er 13. mai.

Vi har gleden av å invitere våre ph.d.-kandidater til årets konferanse som finner sted i Bergen (Auditoriet Egget, Studentsenteret), 17.-18. juni.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på konferansen, og det er her også mulighet for posterpresentasjon som vil gi 2 studiepoeng i formidlingsdelen av opplæringsdelen.

Nettsiden for konferansen finner dere her.


Dear all

The registration deadline for this year’s NorDoc PhD Conference is May 13th.

We are happy to invite all our PhD candidates to this conference which will be held in Bergen (Auditorium Egget, the Student Centre), June 17th-18th.

We encourage everyone to register for the conference, which also gives you the opportunity of poster presentation which will give 2 credits in the dissemination part of the training component.

The web page for the conference can be found here.

Foto/ill.: Sustainability in Health

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Åsmund Kleiva Nilsen

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye disputerte den 5. mai 2022 med avhandlingen «Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Silje Chantel Johnsen

Igne Sinkeviciute disputerte den 9. mai 2022 med avhandlingen «Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Midtveisevaluering 25. mai 2022, Bergen


Yngvar Lunde Haaskjold
– ph.d.-prosjekt: Prognostiske modeller ved IgA nefropati

Patrick Jones – ph.d.-prosjekt: Ureteroscopy in Special Populations

 

Midtveisevaluering 1. juni 2022, Bergen


Trine Hysing-Dahl
– ph.d.-prosjekt: Development of a test battery for measurement of knee function in patients with patellar instability

Irit Titlestad – ph.d.-prosjekt: Biomarkers of delirium in hip fracture patients and validation of delirium in a large biobank of community-dwelling older adults

 


Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.


Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Tonje Bårdsen

Brage Brakedal disputerte den 28. april 2022 med avhandlingen «Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye
Hovedveileder: førsteamanuensis Marte-Helene Bjørk

Medveiledere: professor emeritus Nils Erik Gilhus

Prøveforelesning: Torsdag 5. mai 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Management of epilepsy during pregnancy»

Disputas: Torsdag 5. mai 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Maternal pregnancy folate status and association to language impairment in children of women with epilepsy after prenatal antiseizure medication exposure»

1. opponent: ph.d. Rebecca Bromley, University of Manchester, Storbritannia
2. opponent: førsteamanuensis Arne Reimers, Lunds universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Maj-Brit Rocio Posserud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Mette Christophersen Tollånes.

Åpent for alle interesserte.

 

Igne Sinkeviciute
Hovedveileder: professor Erik Johnsen

Medveiledere: professor Kenneth Hugdahl

Prøveforelesning: Mandag 9. mai 2022 kl. 10.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Long term treatment with antipsychotics for patients with psychotic disorders. Describe the evidence and pros and cons for ongoing treatment with different antipsychotics beyond the first five years of illness»

Disputas: Mandag 9. mai 2022 kl. 12.15
Sted: Auditoriet ved Psykiatrisk klinikk, Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Auditory hallucinations in schizophrenia and related psychoses: Effectiveness and response trajectories of atypical antipsychotic drugs»

1. opponent: professor Paola Dazzan, King’s College London, Storbritannia
2. opponent: professor II Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Kjell Arne Johansson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole Bernt Fasmer.

Åpent for alle interesserte.

Invitation to the Grant Writing Workshop

We are pleased to invite you to the 2nd “We are pleased to invite you to the 2nd “How to write a successful research project application” workshop for PhD candidates. The workshop will motivate the PhD candidates to start early with his/her future research project through writing, training and gaining practical insights into the application process. We aim at offering participants more awareness of the external funding possibilities by working with a project proposal. The course will kick start the participants to quickly build a successful academic career in the nearest future.

Please sign up here: Workshop on «How to write a successful research project application?» (uib.no)

Target group: PhD candidates

Sign up deadline: 5th May 2022

Course dates: 23rd and 25th of May 2022

Group size: Maximum 25 participants – based on a first come, first serve sign up. Sign up is binding. Please sign up here: Workshop on «How to write a successful research project application?» (uib.no). Participants will be required to do some preparations during the workshop

Agenda

23rd of May, Monday. Venue: BB-building – Auditorium 4

Time Activities
09:00 — 09:10 Welcome – Martha Enger, vice dean for research education, Faculty of Medicine, UiB
09:10 – 09:20 Introduction to proposal writing: scientific publication writing versus grant writing
09:20 – 10:00 Funder´s template. Structure and evaluation criteria: Excellence, Impact, Implementation
10:00 – 10:10 Coffee break and mingling
10:10 – 10:30 CV and TR (track record)
10:30 – 10:50 External funding possibilities for PhDs
10:50 – 11:00 Introduction of homework for Wednesday

25th of May, Wednesday. Venue: BB-building – Auditorium 4

Time Activities
09:00 — 09:10 Welcome and summary from day 1
09:10 – 10:00 Group work, max 5 participants per group
10:00 – 10:10 Coffee break and mingling
10:10 – 10:30 Group work presentations
10:30 – 11:30 Discussions, final summary and future steps
11:30 – 12:30 Lunch and networking

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Runar Mæland, Havforskningsinstituttet

Astrid Elise Hasselberg disputerte den 7. april 2022 med avhandlingen «Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Joakim Sorthe

Ying Chen disputerte den 8. april 2022 med avhandlingen «The tumor microenvironment in breast cancer».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Brage Brakedal
Hovedveileder: ph.d. Kristoffer Haugarvoll

Medveiledere: professor Charalampos Tzoulis og professor Ole-Bjørn Tysnes

Prøveforelesning: Torsdag 28. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «Non-motor symptoms in Parkinson’s disease»

Disputas: Torsdag 28. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Applying the Norwegian prescription database to study epidemiology and potential disease-modifying drugs in Parkinson´s disease»

1. opponent: professor K Ray Chaudhuri, King’s College, Storbritannia
2. opponent: dosent Karin Wirdefeld, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Per Øyvind Enger, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anders Molven.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Nuha Mohamed Gaafar Mohamed disputerte den 25. mars 2022 med avhandlingen «Prognostic biomarkers and tumour immune microenvironment characterization in oral squamous cell carcinoma – A study on human samples from Sudan».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Astrid Elise Hasselberg
Hovedveileder: ph.d. Ole Jakob Nøstbakken

Medveiledere: ph.d. Inger Aakre og førsteamanuensis Robin Ørnsrud

Prøveforelesning: Torsdag 7. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «How to prepare a systematic review in the field of nutrition including the perspectives of end users – relevance and pitfalls»

Disputas: Torsdag 7. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Nutrients and contaminants in processed small indigenous fish species from Ghana – Implications for food and nutrition security»

1. opponent: dr.philos. Trond Brattelid, Høgskulen på Vestlandet
2. opponent: førsteamanuensis Monica Hauger Carlsen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: ph.d. Catherine Schwinger, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes.

Åpent for alle interesserte.

 

Ying Chen
Hovedveileder: professor Lars A. Akslen

Medveiledere: førsteamanuensis Elisabeth Wik og ph.d. Tor Audun Klingen

Prøveforelesning: Fredag 8. april 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The impact of molecular pathology on better prognostication in early breast cancer»

Disputas: Fredag 8. april 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «The tumor microenvironment in breast cancer»

1. opponent: professor Tibor Tot, Uppsala universitet, Sverige
2. opponent: professor Elin Richardsen, Universitetet i Tromsø
3. medlem av komiteen: professor Kathrine Skarstein, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Frist for innlevering – disputas før sommeren

 

Siste uke for disputas før sommeren er uke 25 (20.–24. juni). Innleveringen og forslag til komite må da være innlevert senest uke 14, da dato for disputas kan ikke være mindre enn ti uker etter innlevering. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er komiteen som avgjør datoen, og disputasen kan derfor finne sted senere, selv om man har levert innen fristen.

Frist for å levere avhandling og komiteforslag før sommeren: 22. juni 2022

 

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Katinka Nordheim Alme disputerte den 1. mars 2022 med avhandlingen «Sedentary behaviour and cerebrovascular disease: molecular mechanisms and the impact of bout duration».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Dag André Sangnes disputerte den 11. mars 2022 med avhandlingen «Diabetic gastroenteropathy examined with wireless motility capsule».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Nuha Mohamed
Hovedveileder: professor Daniela Costea

Medveiledere: professor Anne Christine Johannessen, ph.d. Elisabeth Sivy Nginamau og ph.d. Tarig Al-Hadi Osman

Prøveforelesning: Fredag 25. mars 2022 kl. 09.00
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The role of immune cells in the tumour microenvironment»

Disputas: Fredag 25. mars 2022 kl. 11.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Prognostic biomarkers and tumour immune microenvironment characterization in oral squamous cell carcinoma – A study on human samples from Sudan»

1. opponent: ph.d. Simon Whawell, University of Sheffield, Storbritannia
2. opponent: professor Bengt Hasseus, Göteborgs universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: ph.d. Gudveig Cecilie Gjerde Gjengedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rebecca Jane Cox Brokstad.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Katinka Nordheim Alme
Hovedveileder: ph.d. Anne-Brita Knapskog

Medveiledere: professor Torunn Askim, førsteamanuensis Mala Naik og professor Halvor Næss

Prøveforelesning: Tirsdag 1. mars 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The anti-inflammatory effects of exercise«

Disputas: Tirsdag 1. mars 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Sedentary behaviour and cerebrovascular disease: molecular mechanisms and the impact of bout duration. A multicentre cohort study»

1. opponent: ph.d. Niklas Joisten, Technical University Dortmund, Tyskland
2. opponent: professor Maria Hagströmer, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: professor Christian Alexander Vedeler, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Leif Oltedal

Åpent for alle interesserte

 

Dag André Sangnes
Hovedveileder: førsteamanuensis Eirik Søfteland

Medveiledere: ph.d. Georg Dimcevski og professor Odd Helge Gilja

Prøveforelesning: Fredag 11. mars 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: «The incretin system and its role in diabetes gastroenteropathy«

Disputas: Fredag 11. mars 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: «Diabetic gastroenteropathy examined with wireless motility capsule»

1. opponent: førsteamanuensis Hans Törnblom, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: ph.d. Kari Anne Sveen, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Kristin Moberg Aakre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

Forskningsrådet gir millionstøtte til «Research school in Nutrition»

Med økonomisk drahjelp fra Forskningsrådet vil det nå for første gang bli etablert en ernæringsrettet forskerskole for doktorgradsstipendiater ved UiB. Resarch school in Nutrition ved Senter for ernæring er én av to forskerskoler ved UiB som i denne runden har fått innvilget støtte.

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Til sammen er 192 millioner kroner bevilget til 12 forskerskoler ved ulike utdanningsinsitusjoner i Norge. Research school in Nutrition har fått totalt 16 millioner kroner som skal fordeles over en åtteårsperiode. Totalt kom det inn 33 søknader.

Vegard Lysne, klinisk ernæringsfysioloig og postdoc ved UiB og Haukeland universitetssjukehus, var primærsøker på søknaden sammen med professor Jutta Dierkes, som skal lede forskerskolen.

Du kan lese mer om forskerskolen her:
https://www.uib.no/med/150906/forskningsr%C3%A5det-gir-millionst%C3%B8tte-til-%C2%ABresearch-school-nutrition%C2%BB
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/skal-gjore-doktorgraden-mer-relevant-i-arbeidslivet/

Vi gratulerer! 

CCBIO courses spring 2022

Dear all

We are happy to be inviting you to three great courses at CCBIO for the spring term! Note the registration deadline February 1. The courses are primarily intended for PhD candidates and other students and young researchers, but are open to all. We aim for hybrid solutions, where those who want, can join in the auditorium (pandemic permitting), and the rest through online attendance.

Registration: If you are already enrolled at the University of Bergen (UiB), you register through Studentweb. If you are not enrolled at the UiB, but need the ECTS, you register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student status (also deadline Feb. 1). If you don’t need the ECTS (credits/studiepoeng) and just want to be updated in the field, the courses have separate registration links for non-ECTS participation.

CCBIO906 Cancer Genomics, February 21-23, 2022

This 3 ECTS course will provide broad understanding of aspects of cancer genome biology and its investigation by next generation sequencing (NGS) technologies. Methods for analyzing DNA variation and structure and RNA expression patterns will be covered, as well as nuclear and chromatin structure. Also, ethical, legal aspects, and hereditary predisposition will be taught.

Learn:

 • What kinds of mutations may predispose for, contribute to, or appear during cancer development
 • How these variants can be detected by NGS methods and be analyzed bioinformatically
 • How to employ these methods to stratify patients both diagnostically and therapeutically
 • The different implications of the same aberrations depending on tissue type
 • Ethical and legal regulations regarding genetic analyses of patient samples

If you have any questions, please contact course coordinator Rebecca Nguyen (rebecca.nguyen@uib.no) or academic responsible Liv Cecilie Vestrheim Thomsen (liv.vestrheim@uib.no) and Erling Høivik (erling.hoivik@uib.no).

More info at this website.

CCBIO904 Biomarkers and tumor biology in clinical practice, April 20-22, 2022

CCBIO904 is a 4 ECTS course covering tumor biological aspects important for the understanding of why cancer develops and which mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment.

Get deeper insight into:

 • Tumor biological aspects of cancer.
 • Oncogenes, tumor-suppressor genes, gene re-arrangements, DNA repair, apoptosis and growth factors.
 • Different methods applied for «Gen-mapping». DNA analysis and sequencing.
 • Principals for cytokine therapy, gene therapy, rational «drug design,» monoclonal antibodies and protein engineering.
 • The interaction between tumor cells and microenvironment.
 • Relevant methods for specimen collection in the clinical setting for use of molecular techniques.

If you have any questions, please contact course coordinator Reidun Kopperud (reidun.kristin.kopperud@uib.no)

or academic responsible Oddbjørn Straume (oddbjorn.straume@uib.no).

More info at this website.

CCBIO908 Scientific Writing and Communication Seminar May 23-24, 2022

This 2 ECTS course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and exchange is promoted through collaboration between CCBIO and the Boston based Harvard Medical School and Harvard Kennedy School. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing with many years of experience as assistant editor of APMIS, Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School, and Media Advisor Marion Solheim who will be adding a lecture on science presentation.

Learn:

 • How to organize your ideas and improve your manuscript
 • How to use clear writing
 • How to organize your results and message
 • How to avoid common mistakes
 • How to present the problem statement
 • How to write titles and abstracts
 • How to use proper grammar, punctuation and numbers
 • What makes a manuscript memorable
 • Writing a convincing cover letter
 • How to avoid death by PowerPoint

If you have any questions, please contact course coordinators Vandana Ardawatia (vandana.ardawatia@uib.no) and Harsh Dongre (harsh.dongre@uib.no) or academic responsible Elisabeth Wik (elisabeth.wik@uib.no).

More info at this website.

Welcome all!