Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 


Kjersti Nesheim Power disputerte den 3. mai 2018 med avhandlingen «Consequences of status epilepticus in adults with particular focus on cognitive function».

Vi gratulerer!

 


Maiken Kirkegaard Brix disputerte den 3. mai 2018 med avhandlingen «Establishing Reliable MR spectroscopy techniques for measuring GABA and Glutathione in the human brain».

Vi gratulerer!

 


Katrin Brauckhoff disputerte i dag den 4. mai med avhandlingen «Injury of the recurrent laryngeal nerve. Clinical and experimental studies focusing on intraoperative neuromonitoring«.

Vi gratulerer!


Kommende disputaser

 

Aurora Selvik
Hovedveileder: Professor Halvor Næss,
Medveiledere: Ph.d Christopher Elnan Kvistad, professor emeritus Lars Thomassen og professor Ulrike Waje-Andreassen

Disputas: 25. mai 2018 kl. 12.15
Sted: Auditorium1, BB-bygget

Avhandlingens tittel: “Cancer-Associated Ischemic Stroke: The Bergen NORSTROKE Study»

 1. opponent: Ph.d  Karolina Ryeng Skagen, Oslo Universitetssykehus
 2. opponent: Bente Thommessen, Akershus Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen:  Øystein Fluge, Universitetet i Bergen

 

Ph.d.- hjørnet

Nye doktorgrader

 


Novin Balafkan
disputerte den 18.april 2018 med avhandlingen «Modelling mitochondrial disease in cardiomyocytes generated from patient induced stem cells

Vi gratulerer!

 


Emilia Hugdahl
disputerte i dag den 20. april med avhandlingen «Prognostic and molecular markers in primary and metastatic cutaneous melanoma”  

Vi gratulerer!

 


Kommende doktorgrader

 

Kjersti Nesheim Power
Hovedveileder: Professor Bernt A. Engelsen
Medveiledere: Professor Nils Erik Gilhus og ph.d. Arne Gramstad

Prøveforelesning: Torsdag 3. mai 2018 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: “Epileptogenese – mekanismer og muligheter for nye behandlingsformer ved epilepsi.”

Disputas: Torsdag 3. mai 2018 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Consequences of status epilepticus in adults with particular focus on cognitive function”

 1. opponent: Professor Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet – Københavns Universitetshospital, Danmark
 2. opponent: Professor Erik Taubøll, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor II Erik Johnsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.
Åpent for alle interesserte


Maiken Kirkegaard Brix
Hovedveileder: Ph.d. Mona K. Beyer
Medveiledere: Ph.d. Lars Ersland og ph.d. Kenneth Hugdahl

Prøveforelesning: Torsdag 3. mai 2018 kl. 10.15
Sted:  Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 9

Oppgitt emne: “Clinical use of Magnetic resonance spectroscopy – current status and future perspectives”

Disputas: Torsdag 3. mai 2018 kl. 12.30
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 9

Avhandlingens tittel: “Establishing Reliable MR spectroscopy techniques for measuring GABA and Glutathione in the human brain.”

1.opponent: Ph.d. Vincent O. Boer, Hvidovre Hospital, Danmark
2. opponent: Ph.d. Kirsten Margrete Selnæs, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Oddmund Søvik.
Åpent for alle interesserteKatrin Brauckhoff

Hovedveileder: Professor emeritus Paul Husby
Medveiledere: Professor Kerstin Lorenz og professor Martin Biermann

Prøveforelesning: Fredag 4. mai 2018 kl. 10.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka, Haukeland Universitetssjukehus

Oppgitt emne: “Thyreoideacancer epidemiologi i det 21. århundre: Årsaker og konsekvenser”

Disputas: Fredag 4. mai 2018 kl. 12.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka, Haukeland Universitetssjukehus

Avhandlingens tittel: “Injury of the recurrent laryngeal nerve. Clinical and experimental studies focusing on intraoperative neuromonitoring”

1. opponent:  Professor Anders Bergenfelz, Lunds Universitet, Sverige
2. opponent:  Professor II Terje Osnes, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Line Bjørge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Christian Beisland.
Åpent for alle interesserte

 

Veilederlunsj

Velkommen til veilederlunsj for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet.
Seminaret holdes 24. april 2018 kl. 11.30-13.00 i Styrerommet i Armauer Hansens Hus (Haukelandsveien 28).

Agenda:
1. Alternative karriereveier etter endt ph.d.-grad v/ Stener Kvinnsland
2. Vancouver-reglene for medforfatterskap v/ Roland Jonsson
3. Rovtidsskrift («Predatory journals») – stadig nye navn på listen v/ Roland Jonsson

Seminaret er gratis for veiledere ved MED og det er plass til 30 personer. Vi spanderer lunsj 🙂

Påmelding her

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

Novin Balafkan
Main supervisor: Professor Laurence Bindoff
Co-supervisors: Researcher Charalampos Tzoulis and Researcher Janniche Torsvik

Trial lecture: Wednesday 18 April 2018, at 9.15
Place: Auditorium, Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland University Hospital, Hakelandsbakken 15

Topic:  “What controls tissue and cell type-specificity in mitochondrial disorders?”

Defence: Wednesday 18 April 2018, at 11.15

Place: Auditorium, Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland University Hospital, Hakelandsbakken 15

Dissertation: “Modelling mitochondrial disease in cardiomyocytes generated from patient induced stem cells”

1st opponent: Professor Joel C. Glover, University of Oslo
2nd opponent: Professor Robert Lightowlers, Newcastle University, United Kingdom
Committee leader: Professor Helge Ræder, University of Bergen

The defence will be led by professor emeritus Roar Sandvei.
The public is invited.


Emilia Hugdahl
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Lars A. Akslen
Medveileder: Ph.d. Rita Grude Ladstein

Prøveforelesning: Fredag 20. april 2018 kl. 10.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: “Finnes det en gevinst ved å utføre ytterligere undersøkelser i tillegg til kliniske kontroller hos pasienter med invasivt melanom?”

Disputas: Fredag 20. april 2018 kl. 12.15
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:  “Prognostic and molecular markers in primary and metastatic cutaneous melanoma”

1. opponent:  Professor Johan Hansson, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent:  Forsker Silje Fismen, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Professor em. Leiv M. Hove, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Svein Helland.
Åpent for alle interesserte.


Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling.

Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar doktorgraden din ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta.

Vi gir deg individuell coaching der du får lære mer om storytelling, presentasjonsteknikker, stemmebruk, kronikkskriving, mediehåndtering og kreativ tenkning. Du får også tilgang på et stort nettverk i andre fagmiljøer.

Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine.
Søknadsfrist 30. april

Les mer om UiB-deltakernes erfaringer 
Mer informasjon og søknadsskjema

Ph.d.-hjørnet

Ny doktorgrad

 

Hilde Løland von Volkmann disputerer tirsdag 20. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Gastrointestinal disturbances in patients with Familial GUCY2C Diarrhea Syndrome»

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputas

 

Maria Paula Ramnefjell
Hovedveileder: Professor Lars A. Akslen
Medveiledere: Førsteamanuensis Lars Helgeland 

Prøveforelesning: Tirsdag 10. april 2018 kl. 9.30
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: “Identification, validation and clinical implementation of cancer biomarkers”

Disputas: Tirsdag 10. april 2018 kl. 11.30
Sted:  Stort Auditorium, Sentralblokka, Haukeland Universitetssjukehus

Avhandlingens tittel: “Prognostic biomarkers and clinico-pathologic characteristics in non-small cell lung cancer. A study with special focus on tumor-vascular interactions”

1. opponent: Førsteamanuensis Patrick Micke, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Åslaug Helland, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Silke Appel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Roland Jonsson. Åpent for alle interesserte


Frister for innlevering av avhandling og disputas før sommeren:
 
 • Siste frist for disputas før sommerferien er uke 25. Avhandlingen må da være levert ved instituttet senest i uke 15.
 • Siste frist for innlevering av avhandling før sommerferien er i uke 26.

Informasjon om innlevering og disputas finner du her.

 

Ph.d.- hjørnet

Nye doktorgrader

 


Tor Audun Klingen
disputerte den 20. februar med avhandlingen «Vascular invasion by tumor cells, and other prognostic factors in a population-based breast cancer study”
Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Kommende disputaser

 

Hilde Løland von Volkmann
Hovedveileder: Professor Odd Helge Gilja
Medveiledere: Ph.d. Torunn Fiskerstrand og postdoktor Kim Nylund

Prøveforelesning: Tirsdag 20. mars 2018 kl. 10.15
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: “Hvilken rolle spiller kosthold og tarmflora ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD)?”

Disputas: Tirsdag 20. mars 2018 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Gastrointestinal disturbances in patients with Familial GUCY2C Diarrhea Syndrome”

1. opponent: Ph.d. Jørgen Valeur, Lovisenberg Diakonale Sykehus
2. opponent: Førsteamanuensis II Jan Magnus Kvamme, UiT – Norges Arktiske Universitet
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kari Erichsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.
Åpent for alle interesserte


PhD Conferance: Nordic PhD Summit


Registration for the 2nd Nordic PhD Summit, taking place in Helsinki on August 23rd and 24th, is now open. The Nordic PhD Summit aims at bringing students and researchers in Nordic universities under one roof.

Join us and see what your neighbours are working on, and show us what you got! The best student talk and poster presentation will receive valuable prizes!

The deadline for registration is June 30th, 2018 at 23:59 EET. A non-refundable registration fee of EUR 75 will be collected from all participants. You can find detailed instructions in the registrtion form. Students who wish to give an oral or poster presentation should submit their abstracts through the registration form. The first 50 participants can get their posters printed free of charge.

You can find more information on our website. Feel free to contact us through nordoc2018@helsinki.fi if you have further questions!

PhD- hjørnet

Nye doktorgrad

Sanjeevan Sriskandarajah disputerte i dag den 16. februar med avhandlingen ANCA-associated glomerulonephritis. Prognostic factors and outcome in a Norwegian cohort”.
Vi gratulerer!

 

 

Kommende disputaser

Tor Audun Klingen
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Lars A. Akslen
Medveileder: Førsteamanuensis II Elisabeth Wiik

Prøveforelesning:      Tirsdag 20. februar 2018 kl. 09.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:  “Prognostiske og prediktive parametre for brystkreft 2018 – en oppdatering”

Disputas:  Tirsdag 20. februar 2018 kl. 11.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:  “Vascular invasion by tumor cells, and other prognostic factors in a population-based breast cancer study”

 1. opponent: Professor Tibor Tot, Uppsala Universitet, Sverige
 2. opponent: Professor Ben Davidson, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Helge Wiig, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Olav Vintermyr.
Åpent for alle interesserte.PhD course

 

CCBIO904 – Biomarkers and tumorbiology in clinical practice
Now you have the chance to participate in the 4 credits CCBIO Research School Course CCBIO904, which is highly recommended for students who do cancer research. CCBIO904 covers tumorbiological aspects important for the understanding of why cancer develops and which mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients. Read more here.

When and where
April 23-25 2018, 09.00-15.50 each day.
Monday April 23rd: Olav’s hall («Olavssalen», the auditorium in «Gamle Hovedbygg»)
Tuesday April 24th: Room B306, Hospital main building (Sentralblokken)
Wednesday April 25th: Olav’s hall («Olavssalen», the auditorium in «Gamle Hovedbygg»)

Lunch is included (free).

Registration
Please register through this link within March 23rd (but note that registration will be closed earlier if fully booked.)Network luncheon

The Postgraduate School of Clinical Medicine is preparing a new Network Luncheon for all PhD fellows and researchers at K1 and K2 departments.

Now is the time to sign up as a presenter, if you would like to present your latest results, engage in discussion with other PhD students and practice your presentation skills.

The upcoming Network Luncheon will take place;
Tuesday February 27, in Konferanserom of BBB (in front of auditoriums 2 and 4), from 11:30-13:00.

Registration link:  https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4564249

Take a break from your daily lab-routine and enjoy a free lunch, socialize and hear talks from fellow PhD students, and on top of all that, earn one ECTS point!

If you would like to earn one ECTS (http://www.uib.no/en/course/FSKLI901) , please contact Irene.hjelmaas@uib.no

Feel free to contact me
with any questions you may have!

Looking  forward to see you
Irene and Yasaman

 

Vinnerne av Årets forskningspresentasjoner!

Vinnerne: Anny Gravdal (Folkets pris), Marie Holm Solheim (1. plass, muntlig presentasjon), Roald Havre (Åpen klasse), Ellen Skorve (2. plass, muntlig presentasjon), Gro Dyrhovden (3. plass, muntlig presentasjon), på vegne av Katharina Bischof (3. plass, poster)- – Katrin Keinmanns & Shamundeeswari Anandan Foto: Anette Hellstrøm/Haukeland Universitetsjukehus Opphavsrett: Anette Hellstrøm/Haukeland Universitetsjukehus

Den årlige konferansen «Årets forskningspresentasjoner» ble gjennomført med stor suksess den 24.- 26. januar på Haukeland sykehus.

Årets forskningspresentasjoner blir arrangert av Forskerskolen i klinisk medisin  hvert år i januar. Arrangementet er for ph.d.-kandidater og posdoctorer ved Klinisk institutt 1 (K1), Klinisk institutt 2 (K2) og Helse Bergen. I år gikk arrangementet over tre dager (24.-26. januar) på Haukeland sykehus, og som ble avsluttet med en flott prisseremoni i Fojaeen på Haukeland sykehus. Les mer her.

Prisvinnere Årets Forskningspresentasjoner 2018:

1. premie posterpresentasjon: Einar M. H. Martinsen (forskerlinjestudent, K2)
2. premie posterpresentasjon: Grethe Åstrøm Ueland (ph.d.-kandidat, K2)
3. premie posterpresentasjon: Katharina Bischof (ph.d.-kandidat, K2)
1. premie muntlig presentasjon: Marie Holm Solheim (ph.d.-kandidat, K2)
2.premie muntlig presentasjon: Ellen Skorve (ph.d.-kandidat, K1)
3. premie muntlig presentasjon:Gro Dyrhovden (ph.d.-kandidat, K1)

Folkets favoritt: Anny Gravdal (ph.d.-kandidat, K1)
Åpen klasse: Roald Flesland Havre (Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus)

Anny Gravdal, ph.d.-kandidat ved K1. Vinner av prisen «Folkets favoritt».

 

 

Ph.d. – hjørnet

Ny doktorgrad

 

Sara Maria Mathisen disputerte den 11. januar med avhandlingen “Risk factors influencing long-term survival and nursing home placement in stroke survivors and patients with carotid stenosis”.

Vi gratulerer!

 

Kommende disputas


Eivind Sirnes

Hovedveileder: Førsteamanuensis Stein Magnus Aukland
Medveiledere: Professor Irene Bircow Elgen, førsteamanuensis Hilde Stokvold Gundersen og ph.d. Silja Torvik Griffiths

Prøveforelesning: Fredag 2. februar 2018 kl. 10.15
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne: “Tiltak og behandling av barn med FASD. Hva har forskningen vist kan ha effekt?”

Disputas:  Fredag 2. februar 2018 kl. 12.15
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Cerebral magnetic resonance imaging in children with prenatal drug exposure. Structural and functional aspects of the opioid-exposed brain”

1. opponent:  Professor Jon Skranes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
2. opponent:  Ph.d. Gabrielle Welle-Strand, Helsedirektoratet
3. medlem av komiteen: Professor Jarle Rørvik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Ansgar Espeland.
Åpent for alle interesserte


Ph.d- course

 

CCBIO904 course: Biomarkers and tumorbiology in clinical practice

We are happy to announce the date for the next CCBIO904 course, titled Biomarkers and tumorbiology in clinical practice, April 23-25 2018. This is a highly recommended course for students who do cancer research. CCBIO904 covers tumorbiological aspects important for the understanding of why cancer develops and which mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients.

CCBIO904 is a 4 ECTS credits PhD course within CCBIO’s Research School for Cancer Studies (RSCS). The course is primarily intended for PhD candidates who are affiliated with the Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), but is also open to other students, researchers and students attending the designated Medical Student Research Program (forskerlinjen). The course has no fee, and lunch is included. Feel free to circulate this information to others you think might be interested.

Read more here. Also see preliminary program.
Registration: Deadline is March 23rd, but make sure to register early because of limited seats. Use this registration link.

 

 

Ph.d- hjørnet

Nye doktorgrader

 

Anders Øglend Bjørnestad disputerte den 14. desember 2017 med avhandlingen “Motor and non-motor challenges in early Parkinson’s disease”.
Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Katina Dingtorp Handeland disputerte den 15. desember med avhandlingen “Fatty fish intake, adherence to dietary guidelines and attention Performance. A randomized controlled trial in Norwegian adolescents”.
Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 


Marianna Cortese
disputerte den 18. desember 2017 med avhandlingen “The timing of environmental risk factors and prodromal signs of multiple sclerosis”.
Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 Kommende disputas

 

Sara Maria Mathisen
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Martin Kurz
Medveileder: Professor II Jan Petter Larsen


Prøveforelesning: Torsdag 11. januar 2018 kl. 09.15
Sted: Aulaen, 2. etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Oppgitt emne: “Statiners plass i sekundærprofylakse etter hjerneslag – virkningsmekanismer, effekt og bivirkninger”

Disputas: Torsdag 11. januar 2018 kl. 10.30
Sted: Aulaen, 2. etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Avhandlingens tittel: “Risk factors influencing long-term survival and nursing home placement in stroke survivors and patients with carotid stenosis”

1. opponent: Professor II Rolf Salvesen, UiT – Norges Arktiske Universitet
2. opponent: Ph.d. Mona Skjelland, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Roald Omdal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Jon Arne Søreide.
Åpent for alle interesserte

 

PhD course- CCBIO903

You still have the opportunity to register for the CCBIO903 course, Cancer Research: Ethical, economical and societal aspects: 29 January-2 February and 19-22 February 2018.  

CCBIO903 is a 5 ECTS credits PhD course within CCBIO’s Research School for Cancer Studies (RSCS). All PhD candidates within cancer research (in Norway and abroad) are welcome to apply. Other cancer researchers as well as students at the Medical Student Research Programme at the UiB are also welcome.

Cancer researchers and clinicians face important questions and dilemmas every day:

How can we deal with the uncertainties in the lab, while maintaining the quality of our science?
Which drug is more suited to a patient?
How can medical science contribute to debates on what is good for society?
How can economic models help guide health care resource allocation?

The course addresses these questions, and will focus on aspects such as how to assess the cost-effectiveness of cancer biomarkers, how to make medical decisions when surrounded by risks, uncertainties and even ignorance, what the ‘good life’ can actually mean, and what the future may hold for cancer research. PhD candidates will be invited to reflect upon the ethical, economic and social aspects of their own research, in interaction with scholars and other students.

Read more here. Also see poster.

Registration: Registration for vacant places until 25 January 2018. Use this registration link.

Instructors include John Cairns and Kelly Seo (CCBIO & London School of Hygiene and Tropical Medicine); Ole F. Norheim and Eirik Tranvåg (CCBIO & the Dept. of Global Public Health and Primary Care, UiB); Caroline Engen and Elisabeth Wik (CCBIO); and Roger Strand and Anne Blanchard (CCBIO & Centre for the Study of the Sciences and the Humanities, UiB).

 

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

Vegard Forsaa disputerte den 1. desember 2017 med avhandlingen “Macular hole – epidemiology, morphology, and treatment”.

Vi gratulerer!

 

Kommende disputaser

Anders Øglend Bjørnestad
Hovedveileder: Professor Guido Alves
Medveileder: Professor Elisabeth Farbu

Prøveforelesning:  Torsdag 14. desember 2017 kl. 09.15
Sted: Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

Oppgitt emne: “Operativ behandling av Parkinsons sykdom med STN dyp hjernestimulering: Kognitive og neuropsykiatriske komplikasjoner”

Disputas:  Torsdag 14. desember 2017 kl. 10.30
Sted:  Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “Motor and non-motor challenges in early Parkinson’s disease”

1. opponent: Professor Karen Østergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor emeritus Svein Ivar Mellgren, UiT – Norges Arktiske Universitet
3. medlem av komiteen: Professor II Stein Tore Nilsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Dennis W. T. Nilsen.
Åpent for alle interesserte


Katina Dingtorp Handeland

Hovedveileder: Ph.d. Jannike Øyen
Medveiledere: Dr. scient.
Lisbeth Dahl, dr. scient. Marian Kjellevold, dr. scient. Ingvild Eide Graff, dr. philos Øyvind Lie

Prøveforelesning:  Fredag 15. desember 2017, kl. 10.15
Sted:  Sildetønnen, NIFES, Nordnesboder 4, 5817 Bergen

Oppgitt emne: “Provide the evidence of the effects and possible mechanisms linking key nutrients in fish with cognition from infancy to adolescents”

Disputas:  Fredag 15. desember 2017, kl. 12.15
Sted:  Sildetønnen, NIFES, Nordnesboder 4, 5817 Bergen

Avhandlingens tittel: “Fatty fish intake, adherence to dietary guidelines and attention Performance. A randomized controlled trial in Norwegian adolescents”

1. opponent: Førsteamanuesis Camilla Trab Damsgaard, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Elling Tufte Bere, Universitetet i Agder
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Ragna Lind, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Livar Frøyland.
Åpent for alle interesserte


Marianna Cortese
Hovedveileder: Professor Kjell-Morten Myhr
Medveileder: Professor Trond Riise

Prøveforelesning: Mandag 18. desember 2017 kl. 10.15
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygg, Haukeland Universitetssykehus
Oppgitt emne: “Can observational data on environmental risk factors provide sufficient evidence for recommendations on primary prevention of neurological disorders?”

Disputas:  Mandag 18. desember 2017 kl. 12.15
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygg, Haukeland Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “The timing of environmental risk factors and prodromal signs of multiple sclerosis”

1. opponent: Førsteamanuensis Peter Sundström, Umeå Universitet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet
3. medlem av komiteen: Professor Eyvind Rødahl, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Asgaut Viste.
Åpent for alle interesserte


PhD course

CCBIO903- Cancer research: Ethical, economic and social aspects
– 29 January-2 February and 19-22 February 2018

CCBIO903 is a 5 ECTS credits PhD course within the Research School of the Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), University of Bergen. All PhD candidates within cancer research (in Norway and abroad) are welcome to apply. For more information, read here. 

 

The Annual Research Presentations from 2017

Did you present at a conference in 2017?
– SIGN UP NOW!

The Research School in Clinical Medicine invites you to present a poster or an oral presentation which you have presented at a conference or congress during 2017.

Prizes will be awarded to the best contributions.


Photo: Winners from the last year event!

The event will take place at Haukeland University Hospital in January 2018 (week 4).

Submission is done by e-mail:
forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no

Deadline for submission:
1st of December 2017

For more information –  or visit:  www.facebook.com/groups/forskerskolen

PhD- hjørnet

Nye doktorgrader

 


Liv Mellesdal disputerte den 22. november med avhandlingen «Predictors of suicidality and self-harm related admissions to psychiatric and general hospitals».

Vi gratulerer!

 


Kommende disputaser

 

Vegard Asgeir Forsaa

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Jørgen Krohn
Medveileder: Professor Gunnar Høvding

Prøveforelesning: Fredag 1. desember 2017 kl. 09.15
Sted:  Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus
Oppgitt emne: “Netthinneløsning – patofysiologi og utvikling i behandlingsprinsipper”

Disputas:  Fredag 1. desember 2017 kl. 10.30
Sted:  Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “Macular hole – epidemiology, morphology, and treatment”
1. opponent: Professor Morten Dornonville de la Cour, Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Morten C. Moe, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Marit Grønning Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis II Knut Harboe.
Åpent for alle interesserteNetwork luncheon 6th of December

 

The Postgradute School of Clinical Medicine is preparing a new Network Luncheon for all PhD fellows and researchers at K1 and K2 departments.

Now is the time to sign up as a presenter, if you would like to present your latest results, engage in discussion with other PhD students and practice your presentation skills.

The upcoming Network Luncheon will take place Wednesday, 6th of December 2017, in the Konferanserom of BBB (in front of auditoriums 2 and 4), from 11:30-13:00.
Registration link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4213796 

Take a break from your daily lab-routine and enjoy a free lunch, socialize and hear talks from fellow PhD students, and on top of all that, earn one ECTS point!

If you would like to present, please contact Solveig.Witso@uib.no or Yasaman.Pakdaman@uib.no