Ph.d.-hjørnet

Midtveisevaluering 1. november 2019, Stavanger

Alok Bhan – ph.d.-prosjekt: Nevrofilamenter i MS

Midtveisevaluering 6. november 2019, Bergen

Anne Gro Heyn Faleide – ph.d.-prosjekt: “It`s all in my head now” Why do patients not reach their goals after Anterior Cruciate Ligament injuries?

Line Lindanger
– ph.d.-prosjekt: Langtidsoppfølging (20-30 år) etter rekonstruksjon av fremre korsbånd med patellarsenegraft. Betydning av operasjonsmetoder, tilleggsskader, rehabiliteringsregimer og gjenopptagelse av idrett for senere knefunksjon, aktivitetsnivå og sekundær artroseutvikling.

Ileana Cristea
– ph.d.-prosjekt: Molecular mechanisms behind hereditary corneal opacification

Midtveisevaluering 13. november 2019, Bergen

Astrid Børretzen – ph.d.-prosjekt: Epithelial-mesenchymal transition, angiogenesis and molecular markers in aggressive prostate cancer

Bjørn Steinar Lillås
– ph.d.-prosjekt: Does renal function at age 40-50 associate with birth weight?

Anna Gjerde
– ph.d.-prosjekt: Intrauterine growth restriction and risk of CKD: A Norwegian Nationwide Study

Tsegazeab Laeke Teklemariam
– ph.d.-prosjekt: Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future

Registration open for CCBIO903 Cancer research: Ethical, economic and social aspects

Increasing integration and convergence between biomedical, ethical and social aspects have become an intrinsic part of cancer research. Cancer researchers and clinicians face important questions and dilemmas every day:
• How can we deal with the uncertainties in the lab, while maintaining the quality of our science?
• How can medical science contribute to debates on what is good for society?
• How can economic models help guide health care resource allocation?

This 9-days intensive course (5 ECTS) gives candidates the opportunity to discuss these questions in an open and participatory way, and gain knowledge on how to implement this in their research and their grant proposals. All PhD candidates within cancer research (in Norway and abroad) are welcome to apply. Other students and researchers are also welcome.

When: 9-13 December 2019 and 6-9 January 2020
Where: Haukeland campus, Bergen
Program: program can be found in this poster
Registration: is now open, please use this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7300429
Deadline: First deadline 4 November 2019 – Registration for vacant places until 5 December 2019
More information: https://www.uib.no/en/ccbio/124549/ccbio903-course-dec-2019jan-2020

Veilederseminarer i Bergen og Stavanger

Veilederfrokost for ph.d.-veiledere – publisering

Velkommen til seminar om publisering i en moderne doktorgrad 25. oktober 2019

Frokostseminaret har som vanlig to høyaktuelle innlegg, denne gangen om publisering.

Vi har invitert universitetsbiblioteket til å innlede om publisering, blant annet vil de komme inn på godkjente publiseringskanaler, nivå 1 og nivå 2 og hvordan man kan etterkomme kravene om åpen publisering. Deretter vil prodekan Roland Jonsson drøfte dilemmaer omkring røvertidsskrifter, plan S og hvordan man kan skaffe seg oversikt over hvilke tidsskrifter man bør velge i et publikasjonslandskap i stadig endring.

Vel møtt til ny innsikt og gode diskusjoner!


Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

18. november blir det veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet, UiB.

Det medisinske fakultet har i mange år tilbudt veilederseminar med faglig påfyll og inspirasjon for våre ph.d.-veiledere. I 2018 hadde vi for første gang et halvdagsseminar i Stavanger, og vi gjentar suksessen i 2019. Det faglige programmet starter kl. 12.00, men det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i fra kl. 11.30.

Fra programmet:
Nytt ph.d.-program ved UiB, endringer og praktiske konsekvenser
God praksis: Oppfølging av midtveisevaluering
RETTE: Hva er det?
Publisering av artikler i ph.d.-prosjekter, røvertidsskrifter og Plan S


Dagsseminar – Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere

Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning

Onsdag 27. november 2019, kl. 08.30-15.45, Grand Hotell Terminus

Bindende påmelding her
Begrenset antall plasser. Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart slik at det kan gis tilbud til personer på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen fristen eller som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke.

Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og eksterne veiledere er også velkomne. Se program her.

Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk.
Årets seminar vil ta for seg følgende temaer: Et gjennomførbart ph.d.-prosjekt, Psykisk helse blant ph.d.-kandidater, Midtveisevaluering, Forskningsetikk og Pedagogikk i forskningsveiledning

PhD-hjørnet

Nye doktorgrader

KARI BRITT HAGEN disputerte 23. september 2019 med sin avhandling «BREAST CANCER. Adherence to Adjuvant Endocrine Therapy in Western Norwegian Patients». VI gratulerer med gjennomført disputas!

EIVIND KOLSTAD disputerte 27. september 2019 med sin avhandling “Overweight and eating disorders in people with epilepsy”. VI gratulerer med gjennomført disputas!


Kommende disputaser

RAGNHILD EIDE SKOGSETH
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1.
Hovedveileder: Professor Dag Årsland
Medveiledere: Professor Nils Erik Gilhus og professor Tormod Fladby

Prøveforelesning: Onsdag 16. oktober 2019 kl. 10.15
Sted: Auditorium, SMU (Haraldsplass), Ulriksdal 8
Oppgitt emne: “How may biomarker studies in dementia help to determine possible treatments for the disorder?”

Disputas: Onsdag 16. oktober 2019 kl. 12.15
Sted: Auditorium, SMU (Haraldsplass), Ulriksdal 8
Avhandlingens tittel: “Biomarker and pathology studies in neurodegenerative cognitive impairment”

1. opponent: Clinical Research Fellow Alison Yarnall, Newcastle University
2. opponent: Postdoctoral Fellow Leiv Otto Watne, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Liv Inger Strand.
Åpent for alle interesserte.

PhD-hjørnet

Nye doktorgrader

Foto: Jørgen Barth, UiB

 

Øyvind Østerås disputerte 12. september 2019 med avhandlingen: «Helicopter-based Emergency Medical Service: dispatches, decisions and patient outcome». Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes

 

Ragnhild Wivestad Jansson disputerte 19. september 2019 med avhandlingen: «Diabetic retinopathy in Western Norway and early markers of disease progression». Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 


Kommende disputaser

KARI BRITT HAGEN
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Førsteamanuensis II Ragna Anne Lind
Medveiledere: Professor II Håvard Søiland og lege Turid Aas

Prøveforelesning: Mandag 23. september 2019 kl. 09.15
Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Liesvei 65
Oppgitt emne: «Effekt av multidisiplinære programmer (psykososiale og livsstil) på helseplager og seneffekter hos brystkreftoverlevere»

Disputas: Mandag 23. september 2019 kl. 11.15
Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Liesvei 65
Avhandlingens tittel: «BREAST CANCER. Adherence to Adjuvant Endocrine Therapy in Western Norwegian Patients»

1. opponent: Ph.d. Kristin V. Reinertsen, Oslo Universitetssykehus
2. opponent: Førsteamanuensis Elisabeth Grov Beisland, Høgskolen på Vestlandet
3. medlem av komitéen: Førsteamanuensis Elisabeth Wik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke.
Åpent for alle interesserte.


EIVIND KOLSTAD
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Ph.d. Marte Helene Bjørk
Medveileder: Professor Nils Erik Gilhus

Prøveforelesning: Fredag 27. september 2019 kl. 10.15
Sted: Auditorium Olavsalen, Haukeland universitetssjukehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71
Oppgitt emne: “Nevropsykiatrisk og psykiatrisk komorbiditet hos barn og voksne med epilepsi,- forekomst og implikasjoner”

Disputas: Fredag 27. september 2019 kl. 12.15
Sted: Auditorium Olavsalen, Haukeland universitetssjukehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71
Avhandlingens tittel: “Overweight and eating disorders in people with epilepsy”

1. opponent: Førsteamanuensis Helene Sundelin, Linköping Universitet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Christian Samsonsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Kari Klungsøyr, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Maj-Britt Posserud
Åpent for alle interesserte.

Gender Perspectives in Research

Centre for Women’s and Gender Research (SKOK) invites all interested PhD candidates to the PhD course Gender Perspectives in Research September 30th 2019.

The course offers an introduction to how gender perspectives can be integrated in dissertation work and potential future research applications.

This is an opportunity to present your project and receive valuable feedback from gender scholars and other participants. The course is especially relevant for PhD candidates who do empirical and/or theoretical research with a focus on gender, however, interested candidates from all disciplines are welcome to join!

Please read more and sign up for the course on our home pages: Welcome to SKOK’s PhD relay!

PhD-hjørnet

Nye doktorgrader

Foto: Kjetil Grude Flekkøy

Andreas Persson disputerte i dag, 6. september 2019, med avhandlingen “Risk factors for revision after anterior cruciate ligament reconstruction“.
Gratulerer med gjennomført disputas!

Foto: Jørgen Barth

Anna Therese Bjerkreim disputerte i dag, 6. september 2019, med avhandlingen «Hospital readmission after ischemic stroke or TIA».
Gratulerer med gjennomført disputas!


Kommende disputaser

Øyvind Østerås

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Jon-Kenneth Heltne
Medveileder: Professor Guttorm Brattebø

Prøveforelesning: Torsdag 12. september 2019 kl. 10.30
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Liesvei 91
Oppgitt emne: “Akutt smertebehandling”

Disputas: Torsdag 12. september 2019 kl. 12.30
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Liesvei 91
Avhandlingens tittel: “Helicopter-based Emergency Medical Service: dispatches, decisions and patient outcome”

1. opponent: Professor Petter Aadahl, NTNU
2. opponent: Professor Erika Frischknecht Christensen
3. medlem av komiteen: Professor Jan Henrik Rosland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke
Åpent for alle interesserte

Ragnhild Wivestad Jansson

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Jørgen Krohn

Prøveforelesning: Torsdag 19. september 2019 kl. 10.30
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne: “The global epidemic of diabetes. Causes and consequences”

Disputas: Torsdag 19. september 2019 kl. 12.30
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Diabetic retinopathy in Western Norway and early markers of disease progression”.

1. opponent: Professor Einar Stefánsson, University of Iceland, Island
2. opponent: Professor Jakob Grauslund, Odense Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Professor Ingeborg M. Bachmann, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole-Bjørn Tysnes
Åpent for alle interesserte

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

Anna Therese Bjerkreim
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Halvor Næss
Medveiledere: Ph.d. Nicola Logallo og Professor Ulrike Waje-Andreassen

Prøveforelesning: Fredag 6. september 2019 kl. 10.30
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne: “Trender i mortalitet og alvorlighetsgrad av hjerneslag”

Disputas: Fredag 6. september 2019 kl. 12.30
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Hospital readmission after ischemic stroke or TIA”

1. opponent: Ph.d. Kashif Waqar Faiz, Akershus Universitetssykehus
2. opponent: Azhar Abbas, Sykehuset Østfold HF
3. medlem av komiteen: Professor Anette Hylen Ranhoff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Nils Erik Gilhus.
Åpent for alle interesserte.

Andreas Persson
Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Ph.d. Jonas M. Fevang
Medveiledere: Førsteamanuensis Jan-Erik Gjertsen og professor Lars Engebretsen

Prøveforelesning: Fredag 6. september 2019 kl. 10.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65
Oppgitt emne: “Primary repair of ACL with or without augmentation. History present and future“

Disputas: Fredag 6. september 2019 kl. 12.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Risk factors for revision after anterior cruciate ligament reconstruction“

1. opponent: Docent Karl Eriksson, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Agnar Tegnander, Aleris Sykehus
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Nils Vetti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Asgaut Viste.
Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

eikremoystein.jpg
Foto: Jannicke Bårtvedt

Øystein Solberg Eikrem disputerte i dag, 7. juni 2019 med avhandlingen “New methods clear the dust-off old biopsies. RNA sequencing of FFPE kidney biopsies”.

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto: Joar Nøttveit

Andreas Reite disputerte den 6. juni 2019 med avhandlingen «Epidemiology, Risk Assesment and Outcomes in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms».

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 


Kommende disputaser

Elin-Johanne Katle
Hovedveileder: professor II Sverre K. Steinsvåg
Medveiledere: professor II Jan Gunnar Hatlebakk, professor II Roald Omdal og professor Jan Terje Kvaløy

Prøveforelesning: Torsdag 20. juni 2019 kl. 10.15
Sted:  Aulaen, 2. etasje, Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Oppgitt emne: “Nesens betydning for hele luftveien”

Disputas: Torsdag 20. juni 2019 kl. 11.30
Sted:  Aulaen, 2. etasje, Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “The role of Gastroesophageal Reflux in Chronic Rhinosinusitis”

1. opponent: Ph.d. Johan Hellgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige
2. opponent: Professor Peter Bytzer, Københavns Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II M. Heidi J. Grundt, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Stein Tore Nilsen.
Åpent for alle interesserte


Midtveisevalueringer 12. juni 2019, på rom 7.1/7.2 Labbygget

Kl. 09.45- 10.45 Renata Alisauskiene. Ph.d.-prosjekt: «The influence of illicit substance use on the effects of antipsychotics»

Kl. 11.00-12.00 Caroline Jensen. Ph.d.-prosjekt: “Health effects of a dietary supplement with cod protein hydrolysate”

Kl. 13.00-14.00  Nina Elisabeth Hjorth. Ph.d.-prosjekt: «End-of-Life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences, with focus on communication and advance care planning»

Kl. 14.15- 15.15 Kathrin Skorpa Nilsen. Ph.d.-prosjekt: «Svimmelhet, balanse og vestibulær funksjon hos pasienter med vestibularisschwannom»

 

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Andreas Reite
Hovedveileder: Førsteamanuensis II Morten Vetrhus
Medveileder: Professor II Kjetil Søreide

Prøveforelesning: Torsdag 6. juni 2019 kl. 10.15
Sted:  Aulaen, 2. etasje, Stavanger Universitetssykehus
Oppgitt emne:  “Endovascular treatment of ruptured AAA- should it be used in a contemporary setting?”

Disputas:  Torsdag 6. juni 2019 kl. 12.15
Sted:  Aulaen, 2. etasje, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel:  “Epidemiology, Risk Assessment and Outcomes in Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms”

1. opponent:  Professor II Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent:   Ph.d. Håkan Roos, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sverige
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Gustav Pedersen Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Elisabeth Farbu.
Åpent for alle interesserte

 

Øystein Solberg Eikrem
Hovedveileder: Professor Hans-Peter Marti
Medveileder: Ph.d. Trude Skogstrand

Prøveforelesning:  Fredag 7. juni 2019 kl. 09.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: “Promise and pitfalls of big data, artificial intelligence and machine learning in –omic research”

Disputas:  Fredag 7. juni 2019 kl. 11.15
Sted:  Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “New methods clear the dust off old biopsies. RNA sequencing of FFPE kidney biopsies”

  1. opponent: Professor Kerstin U. Amann, Friedrich-Alexander Universität, Tyskland
  2. opponent: Ph.d. Ivar Anders Eide, Akershus Universitetssykehus, Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kristin Moberg Aakre, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Bjørneklett.
Åpent for alle interesserte


Midtveisevalueringer

Onsdag 29. mai, på rom 7.1/7.2, 7. etasje labbygget

Kl. 09.45- 10.45  Hanna Fjeldheim Dale. Ph.d.-prosjekt: Health effects of a dietary supplement with cod protein hydrolysate: Intervention studies in healthy, elderly individuals and patients with irritable bowel syndrome

Kl. 11.00- 12.00  Hildegunn Aase. Ph.d.-prosjekt: Digital breast tomosynthesis – the future screening tool for breast cancer?

Foto: colourbox

Network luncheon

The Postgradute School of Clinical Medicine is preparing a new Network Luncheon for all PhD fellows and researchers at K1 and K2 departments.

Now is the time to sign up as a presenter, if you would like to present your latest results, engage in discussion with other PhD students and practice your presentation skills.

The upcoming Network Luncheon will take place Tuesday 28th of May, in the Konferanceroom , BB-building 11:30 – 13:00

Register your participation here.

Take a break from your daily lab-routine and enjoy a free lunch, socialize and hear talks from fellow PhD students, and on top of all that, earn one ECTS point!

If you would like to earn one ECTS by signing up for “Seminar in clinical and translational medicine” (FSKLI901), please contact Irene Lavik Hjelmaas.

 Feel free to contact us with any questions you may have!

Looking forward,

Irene and Yasaman

 

 

 

 

Nordic PhD course «MBI-8007: Molecular and Clinical Aspects of Cancer

The course will take place at the University of Tromsø in weeks 35 and 36 of August 26th to September 6th, 2019.  An international faculty teaches the course. Preliminary Lecture Schedule . 

There is no course fee. Please note that as of this semester we do not offer housing as part of the course.

We would appreciate if you could spread this invitation among your colleagues and to anyone that you think might be interested.

For more information and application see https://uit.no/studier/mbi-8008

Please note that the application deadline is already JUNE 1st 2019.

 

Veilederlunsj 10. mai

Vi ønsker velkommen til semesterets siste veilederlunsj 10. mai kl 11.30.

Det blir også denne gang to innledere:
Matthias Kaiser fra Senter for Vitenskapsteori vil presentere forskere i Norge sine holdninger til tvilsomme forskningspraksiser, basert på et forskningsprosjekt han har ledet som omhandler nettopp dette.

Fakultetsadministrasjonen vil presentere den nye forskriften for ph.d.-programmet og med fokus på de praktiske endringene som følge av ny forskrift.

Mer informasjon og påmelding (innen 6 mai) på nettsidene: https://www.uib.no/med/123280/veilederlunsj-phd-veiledere

Ph.d-hjørnet

Kommende disputas

 

Foto: Arve Lægreid

Øystein Vesterli Tveiten
Hovedveileder: professor Morten Lund-Johansen
Medveileder: ph.d. Rupavathana Mahesparan

Prøveforelesning: tirsdag 7. mai 2019 kl. 10.15
Sted:  Stort Auditorium, sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65

Oppgitt emne:  “Hearing impairment in vestibular schwannoma – quantitative and subjective hearing evaluation, and treatment using brain stem implants”

Disputas:  tirsdag 7. mai 2019 kl. 12.15

Sted:   Stort Auditorium, sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel:  “Long-term Quality of Life and symptoms in patients with vestibular schwannoma”

  1. opponent: professor Jean Régis, Aix-Marseille Université, Frankrike
  2. opponent: professor Marianne Juhler, Rigshospitalet København, Danmark
  3. medlem av komiteen: professor Eyvind Rødahl, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August M. Bakke
Åpent for alle interesserte


Spetses Summer School on Epigenomics, Nuclear Receptors and Disease
(FEBS Advanced Lecture Course ALC19-046) at Spetses Island/Greece from August 25 – 30, 2019. 

For information and application see the website   https://epigenomics2019.febsevents.org

The deadline for applications is May 6.

 

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 


Boel Johnsen disputerte den 28. mars 2019 med avhandlingen «18F-FDG PET-CT in imaging of children and young adults with Ewing sarcoma in Norway». 

Gratulerer med gjennomført disputas!

 


Invitation to PhD course:

Methods in Causal Inferences for health economic and medical research (2 course credits)
Lecture on May 9-10 and seminars on May 16 and June 4, 2019, Uppsala University, Sweden 

Goal
To give an overview and understanding of recent developments in methods for causal inference. To provide skills and experience in applying methods for causal inference in practical research.

Registration
Deadline for registration April 24.
Maximum 20 students
For more information, read here

 

 

Ph.d.-hjørnet

Ny doktorgrad


Iselin Thowsen Vildmyren disputerte den 15. mars med avhandlingen “Effects of cod residual protein supplementation in healthy adults. Impact on glucose regulation and lipid metabolism”.

Gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputas

Boel Johnsen
Hovedveileder: professor II Stein Magnus Aukland
Medveiledere: professor II Martin Biermann og professor II Karen Rosendahl

Prøveforelesning:  Torsdag 28. mars 2019 kl. 10.15
Sted:  Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne:  «Klinisk nytte og evidens for bruk av 18F-FDG PET-CT ved de vanligste kreftformene i Norge»

Disputas:  Torsdag 28. mars 2019 kl. 12.15
Sted:  Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “18F-FDG PET-CT in imaging of children and young adults with Ewing sarcoma in Norway 2005-2012”

1.opponent: Ph.d. Annika Loft Jakobsen, Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital, Danmark
2. opponent: Ph.d. Heidi Knobel, St. Olavs hospital
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Nils Vetti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor Ingfrid Haldorsen.
Åpent for alle interesserte


Vil du bli en mediavinner?

Marion Solheim

Dagskurs for alle PhD-kandidater på MED, der du som ung forsker får lære om hvordan media fungerer, hva du selv kan gjøre for å få et godt resultat sammen med journalisten, tips og triks, presentasjonsteknikk og gode råd om hvordan man som forsker bør forholde seg til sosiale media.

Kursholder er Marion Solheim, senior kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet, og med over ti års erfaring som nyhets- og gravejournalist i NRK.
Tid: Tirsdag 9. april kl 10:00 – 15:30

Sted: Armauer Hansens hus, Auditorium AHH

Påmelding innen torsdag 4. april på denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6368305

Velkommen til en matnyttig mediadag!


Nettwork luncheon The Postgraduate School of Medical Research

The Postgradute School of Clinical Medicine is preparing a new Network Luncheon for all PhD fellows and researchers at K1 and K2 departments.
Now is the time to sign up as a presenter, if you would like to present your latest results, engage in discussion with other PhD students and practice your presentation skills.

The upcoming Network Luncheon will take place Tuesday 26th of March, in the Laboratory building , room 9.1/9.2 (9th floor), from 11:30 – 13:00.
Register your participation here.

Take a break from your daily lab-routine and enjoy a free lunch, socialize and hear talks from fellow PhD students, and on top of all that, earn one ECTS point!

If you would like to earn one ECTS by signing up for “Seminar in clinical and translational medicine” (FSKLI901), please contact Irene Lavik Hjelmaas.

 Feel free to contact us with any questions you may have!

Looking forward,
Irene and Yasaman

 

 

 


Invitation to the 3rd NorDoc PhD Summit Aarhus University in August 2019

Theme: “From PhD Programme to Job Market – Identify Your Real World Skills”

The Graduate School of Health has the pleasure of inviting PhD candidates, supervisors, faculty and administrative staff from all NorDoc members to the Summit arrangements for 2019 consisting of

  • The 3rd PhD Summit, 29th – 30th August
  • A course programme (8 different PhD courses with a daily joint session for the participants), 26th – 28th August
  • A 24 hour Hackathon within the of theme “Medical Devices”, 27th – 28th  August

Please visit our webpage to find more details and information on how to sign-up.

If you have any questions please contact us at summitaarhus.2019@au.dk

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto: Jørgen Barth

Aslaug Drotningsvik disputerte 28. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Health effects of Blue whiting proteins. Dietary supplementation studies in obese rats and elderly nursing home resident».  

Gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Iselin Thowsen Vildmyren
Hovedveileder: ph.d. Oddrun Anita Gudbrandsen
Medveileder: professor Alfred Ingar Halstensen
Bedriftsmentor: Christian Halstensen

Prøveforelesning:  fredag 15. mars 2019 kl. 10.15
Sted:  Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: “Obesity and lifestyle intervention: how to do it; implications and challenges”

Disputas:  fredag 15. mars 2019 kl. 12.15
Sted:  Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: “Effects of cod residual protein supplementation in healthy adults. Impact on glucose regulation and lipid metabolism”

1.opponent: Ph.d. Dag Arne Lihaug Hoff, Klinisk forskningspost, Helse Møre og Romsdal
2. opponent: Ph.d. Anita Røynebeg Alvheim, Friskliv- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden
3. medlem av komiteen: professor Trygve Hausken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Lars Birger Nesje.
Åpent for alle interesserte


PhD activities:

 

Career workshop: Your place in the sun

The Bergen Biomedical Research School has invited a professional career adviser to hold a workshop on careers options, strategies & tactics for life scientists.

This is a 90-minute-workshop tailored to PhD-candidates in medicine and science, covering framework for career selection, introduction to key transferable skills, core value analysis, discussion of entitlement vs. empowerment, mindsets and barriers for smooth career trajectory.

Erik Wong, PhD, is a neuroscientist by training and has worked for eight major global pharmaceutical and biotech companies. He held positions ranging from research biochemist, directors of Pharmacology and External Sciences, to VP in global business development.

Tuesday 2 April, 12.30-14.30, Seminar room 9th floor, BBB
Participation is free of charge for PhD-candidates at the University of Bergen. There are limited seats, so to secure your place, register here:

Please read more here, and register by 22 March: https://www.uib.no/en/node/124968.


LECTURE “Career Development Strategies”

A lecture on how to implement career development in PhD-training in the future.

Career building skills are increasingly important for graduates of doctoral training programmes. In a diverse job market, candidates need counselling, guidance and good examples. Yet, whose responsibility is career guidance? What skills should we teach? And what are good methods of career guidance?

This lecture is aimed at YOU who is engaged in PhD-training and wants to provide good and efficient career guidance. The lecture is open to all, and supervisors, PhD-coordinators, graduate school managers are especially invited.

Read more here: https://www.uib.no/en/biomedisin/124969/career-development-strategies

Wednesday 3 April, 13.30, Large Auditorium at Høyteknologisenteret


Matrix Biology – cell biology and physiology of the extracellular matrix, June 3-7

Bergen Biomedical Research School and the Center for Cancer Biomarkers offer this five day course, which includes lectures from local researchers and a number of internationally well-known researchers within the field of matrix biology as well as practical laboratory training.

The course will cover various aspects of extracellular matrix (ECM) biology. A recurring theme will be the roles of the various ECM molecules and their functions in health and disease.

Note, all lectures are open to everyone interested!

https://www.uib.no/ccbio/121425/bmed904-biomedical-research-course-matrix-biology

 

Støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer

Det er nye retningslinjer for støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer.

Største endringen er at stipendiatene får støtte etter samme månedssatser som faste vitenskapelige og postdoktorer (18.000/33.000) og perioden for utenlandsopphold er økt til inntil 12 måneder. Utenlandsopphold utover 6 måneder vil bli prioritert. For både postdok og stipendiater vil det kun gi støtte etter familiesatser ved opphold på 6 måneder eller mer.

Les mer om retningslinjene her.

Frist for å søke støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer er 1.3.2019. Dette gjelder utenlandsopphold fra høsten 2019. Neste søknadsfrist er 1.10.2019.

Opphavsrett: colourbox.com

Ph.d-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Irene Hana Flønes disputerte den 13.02.19 med avhandlingen «Mitochondrial mechanisms in neurodegeneration«.

Gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser


Aslaug Drotningsvik
Hovedveileder: ph.d. Oddrun Anita Gudbrandsen
Medveiledere: ph.d. Ola Flesland

Prøveforelesning: torsdag 28. februar 2019 kl. 10.15
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Strategies to reduce muscle loss and weakness in the elderly»

Disputas:  torsdag 28. februar 2019 kl. 12.15
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Health effects of blue whiting proteins. Dietary supplementation studies in obese rats and elderly nursing home residents”

1. opponent: Forsker Michael Hultström, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Lene Thoresen, St. Olavs Hospital
3. medlem av komiteen: Forsker Anette Susanne Bøe Wolff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes.
Åpent for alle interesserte


Frister for innlevering av avhandling og disputas før sommeren:


Siste uke for disputas før sommeren
: uke 25 (17.- 21. juni). Da må innleveringen være levert til instituttet senest uke 14. Dato for disputas kan ikke være mindre enn ti uker etter innlevering.

Frist for å levere avhandlingen før sommeren: 21. juni