Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Stine Kirkholm Sveingard

Håkon Langvatn disputerte den 9. oktober 2020 med avhandlingen «Infected total hip arthroplasty – Bacteriology and the role of operating room ventilation in the reduction of postoperative infection».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser

 

Eirik Kjelby
Hovedveileder: Professor Erik Johnsen
Medveiledere: Professor Ole Bernt Fasmer og professor Jan Øystein Berle

Prøveforelesning: Fredag 16. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The glutamate hypothesis of schizophrenia and its potential implications for treatment»

Disputas: Fredag 16. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Depressive symptoms in psychotic disorders: Trajectories of depression and antidepressive effectiveness of antipsychotic medication”

1. opponent: Professor Søren Dinesen Østergaard, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Førsteamanuensis Katrine Kveli Fjukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Charalampos Tzoulis, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Irene Bircow Elgen.

Åpent for alle interesserte.

 

Vernesa Dizdar
Hovedveileder: Professor Trygve Hausken
Medveiledere: Professor Odd Helge Gilja og førsteamanuensis Kurt Hanevik

Prøveforelesning: Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Gi en oversikt over postinfeksiøse sykdommer og infeksjonene som utløser disse. Diskuter mulige sykdomsmekanismer»

Disputas: Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Functional Gastrointestinal Disorders following Giardia infection. Visceral hypersensitivity and low-grade inflammation”

1. opponent: Ph.d. Per Christian Valle, Universitetssykehuset i Nord-Norge
2. opponent: Dr.med. Per Farup, Sykehuset Innlandet – Gjøvik
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kari Erichsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Tone Elise Gjøtterud Henriksen
Hovedveileder: Professor Anders Lund
Medveileder: Professor Ole Bernt Fasmer

Prøveforelesning: Fredag 23. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Genetiske faktorer som påvirker vår risiko for psykiske plager knyttet til døgn og årstidsrytmer – i relasjon til lys, temperatur og andre klima forhold»

Disputas: Fredag 23. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders”

1. opponent: Professor II Ole Didrik Lærum , Københavns Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Solveig Merete Klæbo Reitan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Irene Bircow Elgen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Maj-Britt Posserud.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Man Hung Choi disputerte den 16. september 2020 med avhandlingen «Molecular Investigations of Pancreatic Fluid-derived DNA and the Obesity-Cancer Link in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Vojtech Novotny disputerte den 18. september 2020 med avhandlingen «Acute cerebral infarcts in multiple arterial territories – The Bergen NORSTROKE study».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Fredrik Bjorvatn Sævik disputerte den 21. september 2020 med avhandlingen «Ultrasonographic evaluation of disease activity in Crohn’s Disease».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Paul S. Amundsen

Tom Karlsen disputerte den 23. september 2020 med avhandlingen «The value of the Voice Handicap Index-questionnaire and acoustic analyses to the laryngological examination».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Omar Hikmat disputerte den 25. september 2020 med avhandlingen «The phenotypic spectrum of polymerase gamma (POLG) disease from birth to late adulthood».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Kommende disputaser

 

Håkon Langvatn
Hovedveileder: Førsteamanuensis Håvard Dale
Medveileder: Professor emeritus Lars B. Engesæter

Prøveforelesning: Fredag 9. oktober 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Diagnostikk av leddproteseinfeksjoner og prediktiv verdi av diagnostiske tester i populasjoner med høy og lav risiko for infeksjon»

Disputas: Fredag 9. oktober 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Infected total hip arthroplasty. Bacteriology and the role of operating room ventilation in the reduction of postoperative infection. The Norwegian Arthroplasty Register”

1. opponent: Ph.d. Anna Stefansdottir, Universitetet i Lund, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Jan-Erik Berdal, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Stig Harthug, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anne Christine Johannessen.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Man Hung Choi

Hovedveileder: Professor Anders Molven
Medveiledere: Ph.d. Randi Hovland og førsteamanuensis Nils Halberg

Prøveforelesning: Tirsdag 15. september 2020 kl. 15.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «ctDNA for cancer patient follow up: from technical consideration to implementation into clinical practices»

Disputas: Onsdag 16. september 2020 kl. 15.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Molecular Investigations of Pancreatic Fluid-derived DNA and the Obesity-Cancer Link in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma”

1. opponent: Professor Valérie Taly, Paris Descartes University, Frankrike
2. opponent: Universitetslektor Mandar D. Muzumdar, Yale University, USA
3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Daniela Elena Costea

Åpent for alle interesserte

 

Vojtech Novotny
Hovedveileder: Ph.d. Nicola Logallo
Medveiledere: Professor Halvor Næss, professor Lars Thomassen og ph.d. Annette Fromm

Prøveforelesning: Fredag 18. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The troubles with causative and phenotypic classification of ischemic stroke»

Disputas: Fredag 18. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Acute cerebral infarcts in multiple arterial territories – The Bergen NORSTROKE study”

1. opponent: Professor II Daniel Strbian, Helsinki University Central Hospital, Finland
2. opponent: Post.doc. Karolina Skagen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Terje Sundstrøm, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan

Åpent for alle interesserte

 

Fredrik Bjorvatn Sævik
Hovedveileder: Førsteamanuensis Kim Nylund
Medveileder: Professor Odd Helge Gilja

Prøveforelesning: Mandag 21. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Clinical course and long-term outcome in Crohns disease; any improvement during the last two decades?»

Disputas: Mandag 21. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Ultrasonographic evaluation of disease activity in Crohn’s Disease”

1. opponent: Professor II Jørgen Jahnsen, Universitetet i Oslo
2. opponent: Professor Deike Strobel, University Hospital Erlangen, Tyskland
3. medlem av komiteen: Professor Stein Magnus Aukland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke

Åpent for alle interesserte

 

Tom Karlsen
Hovedveileder: Hans Jørgen Aarstad
Medveileder: John-Helge Heimdal

Prøveforelesning: Onsdag 23. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Evidence for the effects of voice therapy»

Disputas: Onsdag 23. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “The value of the Voice Handicap Index-questionnaire and acoustic analyses to the laryngological examination”

1. opponent: Førsteamanuensis Roland Rydell, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Jenny Iwarsson, Københavns Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Professor II Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Sverre Karmhus Steinsvåg

Åpent for alle interesserte

 

Omar Hikmat
Hovedveileder: Professor Laurence Bindoff
Medveileder: Professor Charalampos Tzoulis

Prøveforelesning: Fredag 25. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The challenges of developing treatments for mitochondrial diseases»

Disputas: Fredag 25. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “The phenotypic spectrum of polymerase gamma (POLG) disease from birth to late adulthood”

1. opponent: Professor Rita Horvath, University of Cambridge, UK
2. opponent: Ph.d. Sophia Varadkar, Great Ormond Street Hospital, UK
3. medlem av komiteen: Professor Anders Molven, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Gottfried Greve

Åpent for alle interesserte

Web based course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research

We are happy to invite you to CCBIO’s course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research, October 27-29, 2020.

This will be run online through Zoom, so you can join from the comfort of your home or your home universities. Although the course is mainly intended for Ph.D. students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO905 is a 5 ECTS course with a focus on the full panel of advanced and standard methods with relevance for cancer biomarkers. The intention is a methodological course that also includes components of ethics and economy.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and bio-banking.

The course will focus on methods to study tissue samples, blood samples, urine samples, and other biologic materials, like immunohistochemistry, in situ hybridization, PCR-techniques and sequencing, Western blot and ELISA, microarray methods, proteomics, circulating tumor cells and DNA, flow cytometry, bioinformatics, and biobanks. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will also be covered.

Program: See the preliminary scientific program here.

Note that there are different registration links for the course:

With ECTS: For those who will attend the complete course, incl. group assignments, and be eligible for the 5 ECTS or a course diploma: Reg. link full course. Registration will be closed at no notice when the maximum is reached. UiB students also need to register in StudentWeb, where the deadline is September 1, 2020.

No ECTS: For those who are only interested in the lectures and want to hop in and out as they please (will not get ECTS or diploma), use this link only: Reg. link lectures.

Read more here about the course. For any questions, please contact coordinator Ingeborg Winge at ingborg.winge@uib.no.

Welcome!

Web based course CCBIO907 Cancer-related vascular biology

We have the pleasure of inviting you to a web based CCBIO course: CCBIO907 Cancer-related vascular biology, September 21 – October 2, 2020.

The course will be held through a digital platform (Zoom), also the group assignments, so you can attend even from the comfort of your own home. Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO907 is a 6 ECTS course that provides a broad theoretical and practical understanding of basic aspects of vascular biology, cancer-related vascular biology, and other processes and diseases where vascular biology is relevant. The course presents knowledge about relationships between vascular biology, cancer progression, and diagnostic and treatment options directed towards the vasculature. Applied methods for studying vascular biology and biomarkers reflecting cancer-related vascular biology are taught. Also, the course aims to stimulate scientific thinking, critical election, and professional discussions.

CCBIO907 is part of the CCBIO-Harvard INTPART collaboration, and participants attending this course will have the rare opportunity to benefit from the knowledge of researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff, and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Program: See the preliminary scientific program here.

Note that there are different registration links for the course:

With ECTS: For those who will attend the complete course, incl. group assignments, and be eligible for the 6 ECTS or a course diploma (note that this link is close to fully booked). UiB students also need to register in StudentWeb, where deadline is September 1, 2020.

No ECTS: For those who are only interested in the lectures for professional updates and want to hop in and out as they please (will not get ECTS or diploma).

Read more here about the course. For any questions, please contact coordinator Heidrun Vethe at Heidrun.vethe@uib.no.

Welcome!

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Nazar Gafar Abdulrahman Mohamed disputerte den 19. juni 2020 med avhandlingen «Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma: Study on Cohorts of Patients from Sudan».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Andrej Netland Khanevski disputerte den 26. juni 2020 med avhandlingen «Clinical recurrent events after incident stroke or transient ischemic attack».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 


Midtveisevaluering 26. august 2020, Bergen


Brage Brakedal
– ph.d.-prosjekt: Identifying drugs associated with reduced risk of Parkinson’s disease and their synergistic effects using the Norwegian Prescription Database

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Agnes Elisabeth Nystad disputerte den 12. juni 2020 med avhandlingen «Effects of calcitriol and fingolimod on remyelination in the cuprizone model».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Privat

Ivar Magne Austevoll disputerte den 12. juni 2020 med avhandlingen «Surgical treatment and clinical outcomes in Lumbar Degenerative Spondylolisthesis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Thomas Berge

Martin Watson disputerte den 18. juni 2020 med avhandlingen «Microsatellite instability at tetranucleotides (EMAST) in colorectal cancer: clinical relevance, mechanisms and immune markers».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Nazar Mohamed
Hovedveileder: Professor Daniela Elena Costea
Medveiledere: Professor Anne Christine Johannessen, professor Ahmed Sulaiman og ph.d. Elisabeth Sivy Nginamau

Prøveforelesning: Torsdag 18. juni 2020 kl. 14.00
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Compositional data: challenges of normalization and differential abundance analysis in oral microbiome research»

Disputas: Fredag 19. juni 2020 kl. 13.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma: Study on Cohorts of Patients from Sudan”

1. opponent: Førsteamanuensis Nezar Al-Hebshi, Temple University, USA
2. opponent: Førsteamanuensis Mohammed Al-Haroni, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Ph.d. Gabriela Dabija-Wolter, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kathrine Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Andrej Khanevski
Hovedveileder: Ph.d. Christopher Elnan Kvistad 
Medveiledere: Professor Halvor Næss, ph.d. Nicola Logallo og professor emeritus Lars Thomassen

Prøveforelesning: Fredag 26. juni 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The clinical relevance of short-run atrial tachyarrhythmias in stroke/TIA»

Disputas: Fredag 26. juni 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Clinical recurrent events after incident stroke or transient ischemic attack”

1. opponent: Ph.d. Azmil Abdul-Rahim, University of Glasgow, Storbritannia
2. opponent: Ph.d. Else Charlotte Sandset, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Christian Helland.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Ny frist for innlevering før sommeren – New deadline for submitting the thesis

 

Som følge av bemanning ved instituttadministrasjonen i uke 26, settes ny frist for å levere avhandlingen før sommeren til 25. juni.

Due to presence of administrative staff at the department in week 26, the new deadline for submitting the thesis before the summer break now is June 25th.


Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Thor Andre Ellingsen

Mari Kalland Knapstad disputerte den 27. mai 2020 med avhandlingen «A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Gerd Haga Bringeland disputerte den 5. juni 2020 med avhandlingen «A mass cytometry receptor occupancy study of natalizumab therapy in multiple sclerosis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Agnes Nystad
Hovedveileder: Professor Øivind Torkildsen
Medveiledere: Postdoktor Stig Wergeland

Prøveforelesning: Fredag 12. juni 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Perspectives for remyelinating therapies in Multiple Sclerosis»

Disputas: Fredag 12. juni 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Effects of calcitriol and fingolimod on remyelination in the cuprizone model”

1. opponent: Professor Tomas Olsson, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Professor Hanne Harbo, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Hrvoje Miletic, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Åpent for alle interesserte

 

Ivar Magne Austevoll
Hovedveileder: Ph.d. Christian Hellum
Medveiledere: Ph.d. Rolf Gjestad og ph.d. Kari Indrekvam

Prøveforelesning: Fredag 12. juni 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Diagnostikk og behandling ved segmental lumbal smerte»

Disputas: Fredag 12. juni 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Surgical treatment and clinical outcomes in Lumbar Degenerative Spondylolisthesis”

1. opponent: Ph.d. Peter Försth, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Björn Strömqvist, Lunds Universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: Professor II Bjørg Tilde Svanes Fevang, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Elisabeth Wik

Åpent for alle interesserte

 

Martin Watson
Hovedveileder: Professor II Kjetil Søreide
Medveiledere: Førsteamanuensis Hanne R. Hagland

Prøveforelesning: Torsdag 18. juni 2020 kl. 09.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Liquid biopsies in cancer – Future perspectives»

Disputas: Torsdag 18. juni 2020 kl. 10.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Microsatellite instability at tetranucleotides (EMAST) in colorectal cancer: clinical relevance, mechanisms and immune markers”

1. opponent: Professor Richard Palmqvist, Umeå Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Elin H. Kure, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Alf Inge Larsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Knut Harboe

Åpent for alle interesserte

 

Nazar Mohamed
Hovedveileder: Professor Daniela Elena Costea
Medveiledere: Professor Anne Christine Johannessen, professor Ahmed Sulaiman og ph.d. Elisabeth Sivy Nginamau

Prøveforelesning: Torsdag 18. juni 2020 kl. 14.00
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Compositional data: challenges of normalization and differential abundance analysis in oral microbiome research»

Disputas: Fredag 19. juni 2020 kl. 13.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma. Study on Cohorts of Patients from Sudan”

1. opponent: Førsteamanuensis Nezar Al-Hebshi, Temple University, USA
2. opponent: Førsteamanuensis Mohammed Al-Haroni, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Ph.d. Gabriela Dabija-Wolter, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kathrine Skarstein

Åpent for alle interesserte

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Mari Kalland Knapstad

Hovedveileder: Professor II Stein Helge Glad Nordahl
Medveiledere: Ph.d. Frederik Kragerud Goplen, ph.d. Tove Ask og professor Jan Sture Skouen

Prøveforelesning: Onsdag 27. mai 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The interactions of dizziness and neck pain- translating research into clinical practice»

Disputas: Onsdag 27. mai 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain”

1. opponent: Professor Bård Natvig, Universitetet i Oslo
2. opponent: Ph.d. Dara Meldrum, Trinity College Dublin, Irland
3. medlem av komiteen: Professor II Sverre Steinsvåg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ingunn Stefansson

Åpent for alle interesserte

Digital veilederlunsj 8. mai 2020

Det medisinske fakultet arrangerer digital veilederlunsj for Ph.D.-veiledere fredag 8. mai kl. 12.00-13.00. Denne gang vil Norsk Senter for Forskningsdata snakke om anonymisering og avidentifisering av data.

Lenke til kalenderoppslaget her.

NB! Krever ikke påmelding denne gangen.

Lenke til digitalt møterom vil legges på kalenderoppslaget senest en dag før seminaret.

Ph.D.-hjørnet

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på informasjon for ansatte og studenter knyttet til koronavirus-utbruddet. UiB sin informasjonsside finner dere her.

For stipendiater og postdoktorer gjør vi spesielt oppmerksom på gjeldende tiltak angående forlengelser, på denne siden.


Vi recommend everyone to keep updated on the latest information for employees and students regarding the coronavirus outbreak. The university information page can be found here.

We also recommend PhD candidates and Postdoctoral fellows to be aware of the measures regarding prolongation, which can be found here.


Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Privat

Wakisa Mulwafi disputerte den 29. april 2020 med avhandlingen «Integration of ear and hearing care into primary health care in Malawi with special reference to task-sharing».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Neha Rana, UiB

Harsh Nitin Dongre disputerte den 30. april 2020 med avhandlingen «Biomarkers and preclinical models for more precise diagnosis and personalized treatment of oral and vulva carcinomas».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

NorRen-sommerskole 2020

Vi har gleden av å invitere til NorRen-sommerskole 2020!

I år er dette et samarbeid mellom UiB, UiO og NTNU, hvor vi inviterer doktorgradsstudenter innen energi i Norge til å delta. Sommerskolen vil ha engelsk som arbeidsspråk.

Skolen finner sted på Bjørnafjorden Hotell på Os 17. – 21. august og den koster kr. 7500. For UiB-doktorgradsstudenter er det mulig å søke om stipend for å få dekket sommerskoleavgiften.

Ønsker du å søke om stipend, finner du søknadsskjemaet her. Søknadsfrist 15. mai.

Påmelding til sommerskolen gjøres via sommerskolens nettside.

Det vil bli tatt en beslutning om sommerskolen kan gjennomføres midt i juni. Se nettsiden for mer informasjon.

Hvis du har noen spørsmål, så hører jeg gjerne ifra deg. Gry.Parker@uib.no

Velkommen på til NorRen-sommerskole 2020!