Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Nazar Gafar Abdulrahman Mohamed disputerte den 19. juni 2020 med avhandlingen «Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma: Study on Cohorts of Patients from Sudan».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Andrej Netland Khanevski disputerte den 26. juni 2020 med avhandlingen «Clinical recurrent events after incident stroke or transient ischemic attack».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 


Midtveisevaluering 26. august 2020, Bergen


Brage Brakedal
– ph.d.-prosjekt: Identifying drugs associated with reduced risk of Parkinson’s disease and their synergistic effects using the Norwegian Prescription Database

 

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Agnes Elisabeth Nystad disputerte den 12. juni 2020 med avhandlingen «Effects of calcitriol and fingolimod on remyelination in the cuprizone model».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Privat

Ivar Magne Austevoll disputerte den 12. juni 2020 med avhandlingen «Surgical treatment and clinical outcomes in Lumbar Degenerative Spondylolisthesis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Thomas Berge

Martin Watson disputerte den 18. juni 2020 med avhandlingen «Microsatellite instability at tetranucleotides (EMAST) in colorectal cancer: clinical relevance, mechanisms and immune markers».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Nazar Mohamed
Hovedveileder: Professor Daniela Elena Costea
Medveiledere: Professor Anne Christine Johannessen, professor Ahmed Sulaiman og ph.d. Elisabeth Sivy Nginamau

Prøveforelesning: Torsdag 18. juni 2020 kl. 14.00
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Compositional data: challenges of normalization and differential abundance analysis in oral microbiome research»

Disputas: Fredag 19. juni 2020 kl. 13.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma: Study on Cohorts of Patients from Sudan”

1. opponent: Førsteamanuensis Nezar Al-Hebshi, Temple University, USA
2. opponent: Førsteamanuensis Mohammed Al-Haroni, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Ph.d. Gabriela Dabija-Wolter, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kathrine Skarstein.

Åpent for alle interesserte.

 

Andrej Khanevski
Hovedveileder: Ph.d. Christopher Elnan Kvistad 
Medveiledere: Professor Halvor Næss, ph.d. Nicola Logallo og professor emeritus Lars Thomassen

Prøveforelesning: Fredag 26. juni 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The clinical relevance of short-run atrial tachyarrhythmias in stroke/TIA»

Disputas: Fredag 26. juni 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Clinical recurrent events after incident stroke or transient ischemic attack”

1. opponent: Ph.d. Azmil Abdul-Rahim, University of Glasgow, Storbritannia
2. opponent: Ph.d. Else Charlotte Sandset, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Christian Helland.

Åpent for alle interesserte.

Ph.d.-hjørnet

Ny frist for innlevering før sommeren – New deadline for submitting the thesis

 

Som følge av bemanning ved instituttadministrasjonen i uke 26, settes ny frist for å levere avhandlingen før sommeren til 25. juni.

Due to presence of administrative staff at the department in week 26, the new deadline for submitting the thesis before the summer break now is June 25th.


Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Thor Andre Ellingsen

Mari Kalland Knapstad disputerte den 27. mai 2020 med avhandlingen «A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Gerd Haga Bringeland disputerte den 5. juni 2020 med avhandlingen «A mass cytometry receptor occupancy study of natalizumab therapy in multiple sclerosis».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser

 

Agnes Nystad
Hovedveileder: Professor Øivind Torkildsen
Medveiledere: Postdoktor Stig Wergeland

Prøveforelesning: Fredag 12. juni 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Perspectives for remyelinating therapies in Multiple Sclerosis»

Disputas: Fredag 12. juni 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Effects of calcitriol and fingolimod on remyelination in the cuprizone model”

1. opponent: Professor Tomas Olsson, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Professor Hanne Harbo, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Hrvoje Miletic, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Åpent for alle interesserte

 

Ivar Magne Austevoll
Hovedveileder: Ph.d. Christian Hellum
Medveiledere: Ph.d. Rolf Gjestad og ph.d. Kari Indrekvam

Prøveforelesning: Fredag 12. juni 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Diagnostikk og behandling ved segmental lumbal smerte»

Disputas: Fredag 12. juni 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Surgical treatment and clinical outcomes in Lumbar Degenerative Spondylolisthesis”

1. opponent: Ph.d. Peter Försth, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Björn Strömqvist, Lunds Universitet, Sverige
3. medlem av komiteen: Professor II Bjørg Tilde Svanes Fevang, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Elisabeth Wik

Åpent for alle interesserte

 

Martin Watson
Hovedveileder: Professor II Kjetil Søreide
Medveiledere: Førsteamanuensis Hanne R. Hagland

Prøveforelesning: Torsdag 18. juni 2020 kl. 09.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Liquid biopsies in cancer – Future perspectives»

Disputas: Torsdag 18. juni 2020 kl. 10.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Microsatellite instability at tetranucleotides (EMAST) in colorectal cancer: clinical relevance, mechanisms and immune markers”

1. opponent: Professor Richard Palmqvist, Umeå Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Elin H. Kure, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Alf Inge Larsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Knut Harboe

Åpent for alle interesserte

 

Nazar Mohamed
Hovedveileder: Professor Daniela Elena Costea
Medveiledere: Professor Anne Christine Johannessen, professor Ahmed Sulaiman og ph.d. Elisabeth Sivy Nginamau

Prøveforelesning: Torsdag 18. juni 2020 kl. 14.00
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Compositional data: challenges of normalization and differential abundance analysis in oral microbiome research»

Disputas: Fredag 19. juni 2020 kl. 13.30
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma. Study on Cohorts of Patients from Sudan”

1. opponent: Førsteamanuensis Nezar Al-Hebshi, Temple University, USA
2. opponent: Førsteamanuensis Mohammed Al-Haroni, UiT – Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Ph.d. Gabriela Dabija-Wolter, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kathrine Skarstein

Åpent for alle interesserte

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Mari Kalland Knapstad

Hovedveileder: Professor II Stein Helge Glad Nordahl
Medveiledere: Ph.d. Frederik Kragerud Goplen, ph.d. Tove Ask og professor Jan Sture Skouen

Prøveforelesning: Onsdag 27. mai 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The interactions of dizziness and neck pain- translating research into clinical practice»

Disputas: Onsdag 27. mai 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain”

1. opponent: Professor Bård Natvig, Universitetet i Oslo
2. opponent: Ph.d. Dara Meldrum, Trinity College Dublin, Irland
3. medlem av komiteen: Professor II Sverre Steinsvåg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ingunn Stefansson

Åpent for alle interesserte

Digital veilederlunsj 8. mai 2020

Det medisinske fakultet arrangerer digital veilederlunsj for Ph.D.-veiledere fredag 8. mai kl. 12.00-13.00. Denne gang vil Norsk Senter for Forskningsdata snakke om anonymisering og avidentifisering av data.

Lenke til kalenderoppslaget her.

NB! Krever ikke påmelding denne gangen.

Lenke til digitalt møterom vil legges på kalenderoppslaget senest en dag før seminaret.

Ph.D.-hjørnet

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på informasjon for ansatte og studenter knyttet til koronavirus-utbruddet. UiB sin informasjonsside finner dere her.

For stipendiater og postdoktorer gjør vi spesielt oppmerksom på gjeldende tiltak angående forlengelser, på denne siden.


Vi recommend everyone to keep updated on the latest information for employees and students regarding the coronavirus outbreak. The university information page can be found here.

We also recommend PhD candidates and Postdoctoral fellows to be aware of the measures regarding prolongation, which can be found here.


Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Privat

Wakisa Mulwafi disputerte den 29. april 2020 med avhandlingen «Integration of ear and hearing care into primary health care in Malawi with special reference to task-sharing».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Foto/ill.: Neha Rana, UiB

Harsh Nitin Dongre disputerte den 30. april 2020 med avhandlingen «Biomarkers and preclinical models for more precise diagnosis and personalized treatment of oral and vulva carcinomas».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

NorRen-sommerskole 2020

Vi har gleden av å invitere til NorRen-sommerskole 2020!

I år er dette et samarbeid mellom UiB, UiO og NTNU, hvor vi inviterer doktorgradsstudenter innen energi i Norge til å delta. Sommerskolen vil ha engelsk som arbeidsspråk.

Skolen finner sted på Bjørnafjorden Hotell på Os 17. – 21. august og den koster kr. 7500. For UiB-doktorgradsstudenter er det mulig å søke om stipend for å få dekket sommerskoleavgiften.

Ønsker du å søke om stipend, finner du søknadsskjemaet her. Søknadsfrist 15. mai.

Påmelding til sommerskolen gjøres via sommerskolens nettside.

Det vil bli tatt en beslutning om sommerskolen kan gjennomføres midt i juni. Se nettsiden for mer informasjon.

Hvis du har noen spørsmål, så hører jeg gjerne ifra deg. Gry.Parker@uib.no

Velkommen på til NorRen-sommerskole 2020!

The Nordic Nanopore-Seq Network Meeting 2020

The Valen Lab are hosting a conference about Nanopore Sequencing on September 14 2020. This is of general interest to scientists at Haukeland, but especially for PhD-students that intend to apply sequencing approaches in their studies.

Read more about the conference here: https://nordicnanopore.net/n3m-2020/

For a Network of Nanopore Users and INTERESTED non-experts, see also:
Our website: https://nordicnanopore.net
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nordic-nanopore
Twitter: https://twitter.com/NordicNanopore (hashtag #nordicnanopore)
Facebook: https://www.facebook.com/NordicNanopore

Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Marianne Lundervik Bøthun disputerte den 3. april 2020 med avhandlingen «Carotid intima-media thickness and cerebrovascular vasoreactivity in patients with intracranial aneurysms».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Hanna Fjeldheim Dale disputerte den 3. april 2020 med avhandlingen «Health effects of supplementation with cod protein hydrolysate: Impact on glucose metabolism and appetite in healthy subjects and gut health in irritable bowel syndrome».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 


Kommende disputaser


Wakisa Mulwafu

Hovedveileder: førsteamanuensis II Frederik Goplen
Medveiledere: professor emeritus Asgaut Viste og ph.d. Hannah Kuper

Prøveforelesning: Onsdag 29. april 2020 kl. 10.15
Sted: Bli med i Microsoft Teams-møte her

Oppgitt emne: «Evidences based measures which can be taken in middle and low resourced countries to reduce the prevalence of ear disease and hearing loss»

Disputas: Onsdag 29. april 2020 kl. 12.15
Sted: Lenke til digitalt møte vil gjøres tilgjengelig i pressemeldingen på denne siden.

Avhandlingens tittel: “Integration of ear and hearing care into primary health care in Malawi with special reference to task-sharing”

1. opponent: ph.d. Shelly Chadha, World Health Organization, Sveits
2. opponent: professor emerita Valerie Newton, University of Manchester, Storbritannia
3. medlem av komiteen: professor John-Helge Heimdal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Daniela Elena Costea

Åpent for alle interesserte

 

Harsh Nitin Dongre
Hovedveileder: professor Daniela Elena Costea
Medveiledere: professor Line Bjørge og professor Anne Christine Johannessen

Prøveforelesning: Torsdag 30. april 2020 kl. 10.15
Sted: Bli med i Microsoft Teams-møte her

Oppgitt emne: «The significance of tumor stroma interactions for clinical behavior and therapeutic response in cancer»

Disputas: Torsdag 30. april 2020 kl. 12.15
Sted: Lenke til digitalt møte vil gjøres tilgjengelig i pressemeldingen på denne siden.

Avhandlingens tittel: “Biomarkers and preclinical models for more precise diagnosis and personalized treatment of oral and vulva carcinomas – Study on human samples and experimental models”

1. opponent: professor Harry Hollema, University Medical Center Groningen, Nederland
2. opponent: ph.d. Else Driehuis, University of Utrecht, Nederland
3. medlem av komiteen: professor II Hrvoje Miletic, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anders Molven

Åpent for alle interesserte

 

 

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Digitale disputaser ved K1

 

Universitetet gjennomfører nå alle sine disputaser digitalt som følge av koronautbruddet. Disputasene vil være åpne for publikum gjennom lenke til nettmøtet i pressemeldingen.

Les mer om ordningen på UiB sine sider sentralt.

Dersom dere skal delta i digitale disputaser ved K1, og har spørsmål om hvordan dette gjennomføres, ta kontakt med Ph.D.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad.


Nye doktorgrader

 

Kim Christian Danielsson disputerte den 13. mars 2020 med avhandlingen «Maternal epilepsy and antiepileptic drug treatment, outcomes in pregnancy and delivery«.

Vi gratulerer med gjennomført disputas!


Kommende disputaser


Marianne Lundervik Bøthun

Hovedveileder: professor Christian A. Helland
Medveileder: professor emeritus Lars Thomassen

Prøveforelesning: Fredag 3. april 2020 kl. 10.15
Sted:Bli med i Microsoft Teams-møte her

Oppgitt emne: «Cerebral arterio-venous malformations, pathophysiology, hemodynamics and treatment»

Disputas: Fredag 3. april 2020 kl. 12.15
Sted:Bli med i Microsoft Teams-møte her

Avhandlingens tittel: “Carotid intima-media thickness and cerebrovascular vasoreactivity in patients with intracranial aneurysms. A sonographic study of potential predictors for aneurysm rupture risk and delayed cerebral ischemia”

1. opponent: professor Erwin Stolz, Justus-Liebig-Universität Giessen, Tyskland
2. opponent: professor Angelika Sorteberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Trude Gundersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Morten Lund-Johansen

Åpent for alle interesserte

 

Hanna Fjeldheim Dale
Hovedveileder: Professor Gülen Arslan Lied
Medveiledere: Professor Jan Gunnar Hatlebakk, professor Trygve Hausken og førsteamanuensis Dag Arne Lihaug Hoff

Prøveforelesning: Fredag 3. april 2020 kl. 10.15
Sted: Bli med i Microsoft Teams-møte her

Oppgitt emne: «The role of gut microbiota in inflammatory bowel disease (IBD): a potential treatment target?»

Disputas: Fredag 3. april 2020 kl. 12.15
Sted: Bli med i Microsoft Teams-møte her

Avhandlingens tittel: “Health effects of supplementation with cod protein hydrolysate. Impact on glucose metabolism and appetite in healthy subjects and gut health in irritable bowel syndrome”

1. opponent: førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Universitetet i Oslo
2. opponent: professor Henrik Rasmussen, Aalborg Universitetshospital, Danmark
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Simon E. Nitter Dankel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes

Åpent for alle interesserte

 

CCBIO course CCBIO904 – Biomarkers and tumor biology in clinical practice

Dear all

We are happy to invite you to the CCBIO course CCBIO904 – Biomarkers and tumor biology in clinical practice, April 20-22, 2020.

CCBIO904 covers tumor biological aspects important for the understanding of why cancer develops and which mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients. This 4 ECTS course covers broad tumor biological topics that are important for understanding how cancer occurs, the mechanisms that control tumor growth, proliferation and morbidity. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment.

When: April 20-22, 2020

Where: Aud. B301, Haukeland University Hospital, Main building 3rd floor the first 2 days, and last day: Olavsalen, old main building.

Program: Preliminary program: available here. (Subject to changes)

Registration: is open, please use this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7676350

Who: The course is primarily intended for PhD candidates, but is also open to researchers and other students, including the Medical Student Research Program (forskerlinjen), and external students. Others interested in single lectures and not interested in the ECTS, might also attend. The course is free of charge.

Responsible: Oddbjørn Straume has the academic responsibility, and Reidun Kopperud is the coordinator.

More information: at CCBIO’s web pages.

Courses from the CCBIO/Harvard INTPART collaboration

Dear all

The CCBIO/Harvard INTPART collaboration is continuing, and we are happy to present new dates for some of the successes in the program:

  • Scientific Writing & Communication Seminar May 14 and 15
  • CCBIO907 Cancer-related vascular biology course September 21 to October 2.

In these events, participants will get the unique opportunity to learn from experienced Harvard lecturers, right here in Bergen.

You are very welcome to register – registration is open for both.

Scientific Writing & Communication Seminar May 14 and 15

Lecturers will also this year be Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing, with many years of experience as assistant editor of of APMIS, and Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School. They will cover topics such as clear writing, the art of story-telling, punctuation, titles and abstracts, the problem statement, numbers, and cover letter.

In addition, Media Advisor Marion Solheim will be adding a lecture on science presentation, showing how to make a presentation stick – in a good way.

Find more information here. Register now through this link!
Where: Campus Haukeland University Hospital, Bergen

Who: The seminar is open to students at all levels, postdocs and other researchers. The seminar is also open to national and international students and researchers, and it is free of charge. Teaching language is English.

 

CCBIO907 Cancer-related vascular biology course Sept. 21—Oct. 2

CCBIO907 is a 6 ECTS course covering topics such as basics of vascular biology, vascular biology related therapeutic approaches, biomarkers in vascular biology – from discovery to clinical application, lymphangiogenesis and vascular biology in non-cancerous diseases. Lecturers are researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. You will find that what you learn, reaches beyond the curriculum, and you get the chance of making valuable connections.

This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Find more information here. Register now through this link!

Elisabeth Wik and Lars A. Akslen have the academic responsibility.

Where: Campus Haukeland University Hospital, Bergen

Who: Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting, including other national and international students and researchers. Teaching language is English, and the course is free of charge.