Ny «spalte» i K1-nytt: Brusseloppdatering

Brusselkontoret skal styrke UiBs engasjement og tilstedeværelse i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier.

Siden 2015 har UiBs Brusselkontor jobbet for å styrke universitetets synlighet i Brussel. Dette gjøres blant annet gjennom å spre informasjon om forskning og innovajson på UiB til europeiske aktører, deltakelse i relevante nettverk, møter og konferanser, og etablering av kontakter for forskere og sentrale aktører fra UiB. I tillegg fungerer UiBs Brusselkontor som en informasjonskilde hjem til UiB om relevant forskningspolitikk fra EU.

Vi innfører nå en ny «spalte» i K1-nytt – Brusseloppdatering!

Brusseloppdatering 26.11.21
Brusseloppdatering 03.12.21
Vedlegg Brusseloppdatering 03.12.21
Brusseloppdatering 10.12.21

Brusselkontorets hjemmeside: https://www.uib.no/en/brussels-office

uib.no/brusselkontor