Arbeidsmiljøprisen ved MED 2020

Er DU opptatt av et godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15. november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10. desember 2020, og vinneren tildeles:

  • Heder og ære!
  • Vandrepokal
  • Diplom
  • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

colourbox.com

UiB bytter reisebyrå

UiB har inngått reisebyråavtale med et av Norges største reisebyrå, Berg-Hansen. Fra og med 1. juli skal du bestille fly, hotell, leiebil og tog gjennom Berg-Hansen.

Du kan bestille ved hjelp av Berg-Hansens onlineverktøy, Webgate, i Berg-Hansen app, eller hos en reiserådgiver.

1. juli vil alle som har en registrert profil hos Berg-Hansen motta en e-post med informasjon om hvordan man kommer i gang.

Mer informasjon om reisebyråavtalen og UiBs rutiner for reiser.

uib.no

Kronprins Haakons Forskningspris for astma og allergi 2020

Gülen Arslan Lied

Professor og leder for Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied, er tildelt Kronprins Haakons Forskningspris for astma og allergi 2020. Lied tildeles prisen for hennes innsats på området matallergi og intoleranse. Prisen er på kr. 50.000 og deles ut av Forskningsfondet for astma og allergi, og tildeles en forsker som har gjort en god innsats for forskning innen astma- og allergifeltet.

Forskningsfondet for astma og allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 1963. Fondet har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Det deles årlig ut midler til forskningsprosjekter.

P.g.a. Covid-19 blir markeringen i 2021, Oslo.

Les mer om prisen og Gülens forskning her.

Vi gratulerer!

20 intensivtrengende covid-19 pasienter i Mobil intensivavdeling – medisinstudenter øver sammen med helsepersonell

Onsdag 17. juni 2020 simulerte Helse Bergen pandemi Fase 5 – d.v.s. at Haukeland universitetssykehus må ta hånd om 100 intensivkrevende pandemipasienter. For å få plass til alle disse pasientene må det lages mobile intensivenheter. En slik enhet er planlagt i gymsalen på Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus. – For å få det til i en virkelig situasjon må vi øve, sier professor og overlege Anne Berit Guttormsen.

Mange har jobbet hardt for å få til denne øvelsen. Designer og iscenesetter er anestesilege Håvard Landsdalen. I tillegg til sykehusstillingen sin har han et universitetslektorat knyttet til studentenes ferdighetssenter (K2). Landsdalen er god til å involvere studenter, også denne gangen. Medisinstudentene Anette Raa og Sarankan Sivakanesan har rekruttert ca. 20 studenter med ulik studieerfaring til å delta som helsepersonell i øvelsen. Selv har de båret kilovis med utstyr, rigget og smilt. – De har påtatt seg et stort ansvar for at dette skal gå bra, presiserer Landsdalen. Før øvelsen ble studentene «coachet» og under øvelsen fikk to studenter ansvar for to kritisk syke «dukke-intensivpasienter» med covid-19-infeksjon. Alle «pasientene» var intubert, sedert og hadde sentralvenøse tilganger. De fikk også vasopressor for å holde blodtrykket på et akseptabelt nivå. Studentene hadde som oppgave å passe pasienten, vurdere vitale funksjoner og si fra til én av de fire legene som bemannet enheten med totalt 20 kritisk syke, hvis «pasienten» skulle fallere. Studentene førte kurve, satte opp væske og endret respirator-innstillinger etter ordinasjon fra lege. Noen fikk også øvd seg på å gå elektronisk visitt med en overlege, noe som fungerte veldig godt.

Adam Azzout går på kull 17 og sier det slik: – Det spekuleres hele tiden i media om ulike behandlinger som kan ha effekt og jeg ønsket å se med egne øyne hva som praktiseres per dags dato, og hvilken holdning sykehuspersonell har til situasjonen. Det var veldig gøy å se hva legene mente kunne være bra og hva de ville gjort annerledes dersom dette faktisk blir en realitet.

Anne Berit Guttormsen ledet observatørkorpset. Hun forteller til K1-nytt at øvelsen var en fantastisk opplevelse. – Oppsettet var svært realistisk og aktørene (ca. 50 i tallet) levde seg inn i scenariene og jobbet som om det var virkelige pasienter. Studentene elsket det og de gjorde en svært god jobb. Det var slik jeg tror det er å jobbe på en virkelig mobil intensivavdeling, sier hun og smiler.

Hun har også noe annet på hjertet. – En av mine hjertesaker er at det må være et intenst godt samarbeid mellom universitet og sykehus. Universitetssykehuset og universitetet må spille hverandre gode. Uten universitetssykehuset blir det ikke noe potent medisinsk fakultet, sier hun med ettertrykk.

– Studentene er viktige i dette samarbeidet, fortsetter hun. – I tider hvor sykepleieressursene er knappe er medisinstudenter en viktig ressurs. Medisinstudenter blir ikke intensivsykepleiere, men med god teoretisk og praktisk skolering blir de gode over tid og således gode hjelpere for intensivsykepleierne, sier Guttormsen.

På oppdrag fra foretaksledelsen i Helse Bergen har anestesilege og universitetslektor Marius Berge (Studentenes Ferdighetssener, K2) laget et svært godt modulbasert kurs for studenter som skal jobbe i Helseforetaket. – Berge har en unik evne til å gjøre kompliserte ting lette og forståelige, noe dette modulbaserte kurset klart viser. Kurset er også tilgjengeliggjort for alle studenter gjennom Mitt UiB, forteller Guttormsen.

– Samarbeid og øving gjør oss gode, smiler Guttormsen lurt.

Les mer om dette:
TV2: https://www.tv2.no/nyheter/11502722/
BA (krever abonnement): https://www.ba.no/her-redder-torfinn-et-liv/s/5-8-1322458

Helsepersonell øver på levende markør som er stud.med. Mithulan Hemachandran. Fra venstre: LIS lege Anders Lund, Haraldsplass, og overlege i intensivmedisin Jon Thorsen, Intensivavdelingen, KSK , HUS. I bakgrunnen i grønt Jonas Torp Ohlsen som fasciliterer.
Mobil intensivenhet

 

 

Storeslem for K1 blant årets prisvinnere – Fakultetets dag 2020

K1 stakk av med hele 4 priser da årets vinnere ble annonsert. Selve feiringen flyttes til 21. oktober når Fakultetets dag i år skal arrangeres.

Irene Flønes (Årets PhD)
Akuttmedisin, v. Professor Anne Berit Guttormsen, universitetslektorene Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge (Årets undervisningspriser)
Marte-Helene Bjørk (Søren Falch Juniorpris)
Nils Erik Gilhus (Søren Falch Seniorpris)

Vi gratulerer!

Du kan lese mer om alle prisvinnerne her.

Nye retningslinjer for bruk av jobbtittel

Fakultetet har utarbeidet nye retningslinjer for bruk av jobbtittel i media og på andre arenaer. Vi håper dette kan gjøre det enklere for våre ansatte, som ofte har flere arbeidsgivere. Les retningslinjene her.


The faculty has a set of new guidelines for the use of work titles in the media and elsewhere. Hopefully, this will make the use of titles easier for our employees, which often have more than one employer. Read the guidelines here.

Nrk-Rogaland besøkte praksisstudenter på Stavanger Universitetssykehus

Nrk-Rogaland besøkte medisinstudenter som, til tross for korona-pandemien, har fått anledning til å gjennomføre praksisen sin på Stavanger Universitetssykehus. Studentene er veldig fornøyde med det tilpassede opplegget SUS har klart å lage til.

Du kan se innslaget fra 7. mai her: https://tv.nrk.no/se?v=DKRO98050720&t=475s 

Ny behandlingsmetode mot kreft testes på mennesker

Ved å kombinere mikrobobler i blodet med ultralyd, skal en ny behandlingsmetode gi pasienter bedre effekt av cellegift.

Metoden er utviklet i Norge, og ved Haukeland er det allerede gjennomført en studie med foreløpig lovende resultater.

Professor Odd Helge Gilja, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd, forteller at man nå starter man opp kliniske tester med pasienter i Bergen og Oslo.

NRK har laget en sak om behandlingsmetoden, som kan leses her.

EIT platform to support Covid 19 healthcare staff and researchers

A new solution has been launched by EIT health, allowing people working in COVID-19 related research, product development or front-line healthcare roles to share their on the ground needs and solutions. The idea is to find out directly from the experts, what is needed right now in terms of resources in the fight against COVID-19, and what resources can be shared, to strengthen efforts collectively.

Practically, this enables those working in the healthcare sector to post an ‘offer’ or an ‘ask’ request and find their ‘match’ with the supported of EIT Health’s teams across Europe.

Find out more about the solution here.

UiB-basert PET/CT programvare for medisinstudenter er online

Den nye bildedatabase-serveren https://nukit.uib.no er online bak UiB sin brannmur.

Med denne løsningen vil studentene kunne se på PET/CT undersøkelser i nativt format på sin egen PC.

Hittil kunne studentene granske PET/CT kun når befant seg på sykehuset eller på «DIPS-rommet» på Armauer Hansens hus. Med den nye løsningen kan studentene jobbe hjemmefra slik at e-undervisning i nukleærmedisin fortsetter som vanlig.

Løsningen er utviklet i samarbeid mellom Martin Biermann (UiB), Trond Davidsen (UiB) og Salim Kanoun ved PET-senteret i Toulouse, Frankrike.

Se demonstrasjon av løsningen her (norsk versjon):

English version:

Velfortjente vinnere av årets Utdanningspris

Vinnerne av årets Utdanningspris, som opprinnelig skulle ha blitt annonsert på Fakultetets dag, er nå klar:

Anne Berit Guttormsen, Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge er tildelt årets Udanningspris pålydende kr. 50.000,- for deres innsats med å lage fremragende undervisning innenfor akuttmedisin.

Prisen vil bli delt ut på en utsatt Fakultetes dag, som foreløpig ikke er avklart når blir i disse usikre koronatider.

Vi gratulerer! Og kan røpe at de fikk hele 1/3 av alle nominasjonene som var kommet inn!

colourbox.com

Tips og råd i forbindelse med koronavirusutbruddet / Travel advice regarding the new coronavirus

Mange ansatte og studenter lurer på hvordan de skal forholde seg til utenlandsreiser, og hvordan Universitetet i Bergen forholder seg til koronaviruset.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har sendt ut følgende skriv til alle enhetene ved UiB: Informasjon om koronavirus og UiB

Du kan også lese om tips og råd på uib.no.


A previously unknown coronavirus has caused an ongoing outbreak of respiratory infection. UD now advises against travel to the Hubei province and China which is not strictly necessary.

You can read about travel advice at uib.no.

Folkehelseinstituttet

 

 

 

Ny GMO-ansvarlig ved fakultetet

Professor Audun Nerland ved Klinisk institutt 2 får særskilt ansvar for at fakultetets arbeid med genmodifiserte organismer (GMO)

2018 gjennomførte fakultetet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av GMO-arbeidet. Den avdekket at det er behov for tilbud om opplæring og kompetent rådgivning. Innsettingen av Nerland Nerland som GMO-ansvarlig, er en oppfølging av denne analysen. Nerland får et spesielt ansvar for å sørge for at fakultetet følger Genteknologiloven.

Arbeidet innebærer blant annet rådgivning, gjennomføring av inspeksjoner, kursing, m.m. Les mer her.


Professor Audun Nerland is appointed the responsibility for the faculty’s GMO work

He will make sure that the work with gene modifies organisms (GMP) at the faculty will follow Genteknologiloven.

The appointment is a follow-up of the risk and vulnerability analysis (ROS-analyse) the faculty performed in 2018 on its GMO work. The responsibility for the GMO work includes counseling, inspections, teaching among other things.