Vestlandslegen kolleger -Målfrid Holmaas Bjørgaas

Portrett av Målfrid
Målfrid Holmaas Bjørgaas. Foto: Privat

Jeg underviser studentene i Vestlandslegen i palliasjon i deres 7.semester. Palliasjon er plassert sammen med onkologi og hematologi, og i november hadde vi første kull med 8 studenter. Jeg hadde da et to-dagers palliasjonsseminar med forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon, med vekt på det tverrfaglige perspektivet som er essensielt i palliasjon. Studentene fikk møte flere fagpersoner, som leger, fysioterapeuter og sykehusprest. Vi besøkte også Boganes lindrende enhet som drives av Stavanger kommune.

I november 2024 kommer kull nr 2, med nesten 20 studenter. Så det blir spennende.

Jeg har alltid likt å undervise, og gjør det mye også i min stilling som overlege, både innad på SUS og ut i tilhørende kommuner. Jeg finner det veldig meningsfullt å dele av min erfaring som både allmennlege og palliasjonslege, med de unge legene, og jeg håper de kan få et innblikk i hvordan vi kan møte pasienter og pårørende som hele mennesker. Jeg håper også å kunne formidle viktigheten av å avstå fra unyttig behandling i livets siste fase, og at det å gi god lindring er verdifullt i seg selv, selv om pasientene ikke blir friske.

Kan hiv-medisin hjelpe mot MS?

Professor Øivind Torkildsen ved K1/HUS, og hans kollegaer, er i disse dager i gang med en studie som skal undersøke om behandling med hiv-medisin kan ha en effekt på sypmtomer hos MS-pasienter. Tidligere erfaring med behandling av en MS-pasient med hiv satte Torkildsen på sporet av en slik mulig sammenheng, og har nå har resultert i en spennende klinisk studie ved sykehuset.

Ingrid Hagerup ved Det medisinske fakultet har skrevet en sak om studien, som denne uken ble publisert på forskning.no

Les hele saken her: Kan hiv-medisin hjelpe mot MS.

Invitasjon til kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024

Kjære UiB-ansatt,

Vi har gleden av å invitere deg til Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024 Dato: Tirsdag 14.03.2024, kl. 09:00-10:00 Sted: Universitetsaulaen i Bergen

I tillegg til selve kunngjøringen vil det være samtaler om prisvinnerne og musikalske innslag. Enkel servering.

Vil du delta digitalt?

Du er velkommen til å følge arrangementene på nett. Ingen registrering nødvendig for digital deltakelse. Klikk her for å se direktesending og opptak av arrangementet.

For mer informasjon: Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024 | Holbergprisen (holbergprize.org)


Dear UiB employee,

We have the pleasure of inviting you to the Announcement of the 2024 Holberg Prize and Nils Klim Prize Date: Thursday, 14 March, 2024, 09:00-10:00 Location: The University Aula in Bergen

In addition to the announcement, the event will include conversations about the recipients’ work and musical performances. Light refreshments.

Do you want to participate online?

If you are unable to attend in person, you are very welcome to follow the events online. No registration needed for digital participation. Please click here to follow the livestreaming and recording.

For more information: Announcement of the 2024 Holberg Prize and Nils Klim Prize | Holbergprisen

Vestlandslegen kolleger – Svein Joar Auglænd Johnsen

Portrett av Joar Auglænd Johnsen
Svein Joar Auglænd Johnsen, foto: privat

Jeg heter Svein Joar Auglænd Johnsen og har spesialisert meg innen indremedisin og revmatologi. For tiden jobber jeg ved Klinisk Institutt K2 som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, og min arbeidsplass er i Stavanger.

I min nåværende rolle som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, samarbeider jeg tett med koordinator for de kirurgiske fag og faglærerne innenfor spesifikke grenspesialiteter.

Sammen har vi utarbeidet forslag til et nytt studiefag for 4.-6. studieår, der målet er å integrere medisinske og kirurgiske fag på best mulig måte. Dette innebærer undervisning i både gastromedisin og gastrokirurgi i samme uke, samt tverrfaglig undervisning om spesifikke temaer som for eksempel kirurgi ved inflammatorisk tarmsykdom.

Vestlandslegen kolleger – Katrine Brække Norheim

Katrine Brække Norheim, foto: privat

Mitt navn er Katrine Brække Norheim. Jeg er avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg er spesialist i indremedisin og revmatologi. Jeg er ansatt som 1. amanuensis ved Klinisk institutt 2, med arbeidssted i Stavanger.

Jeg har undervisning for medisinstudenter fra UiB på MED8, og for studenter i Vestlandslegen innenfor revmatologi. Det er spennende og lærerikt å få holde studentundervisning, og jeg håper jeg kan bidra til å gjøre studentene nysgjerrige og trygge i møte med pasienter. Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe studentene å utvikle et godt klinisk blikk og å møte pasientene med respekt og verdighet.

Gjennom mitt engasjement ved UiB ønsker jeg å bidra til et medisinstudium som gir trygge leger som ivaretar pasienter, kollegaer og seg selv.

Kolleger fra Vestlandslegen: Ane Djuv

Ane Djuv er ortoped og forsker som arbeider som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 (K1) på Universitetet i Bergen (UiB) og som overlege ved Vestlandslegen, Stavanger Universitetssjukehus.

Hun er fagleder for Ortopedisk osteoporosepoliklinikk, leder for Frakturregisteret i Helse Stavanger og leder for Register for beinbrudd og osteoporoseutredning (BeinOP). Hun har en doktorgrad i medisin fra UiB og har publisert flere vitenskapelige artikler bla. om frakturbehandling. Underviser gjør hun også. Både studenter og kolleger læres i det ortopediske faget og pasientrapporterte resultatmål.

Ane er inspirert av å kunne videreutvikle faget og formidle kunnskapen sin til andre. Gjennom sitt engasjement på UiB håper hun å forberede studenter på å gi god og sikker pasientbehandling, i praksis. Foruten å bidra til pasientbehandling og undervisning, håper Ane som alle andre å få mer tid til forskning.

Kolleger fra Vestlandslegen: Knut Harboe

Knut Harboe, overlege ved kirurgisk avdeling, SUS

Knut Harboe er en ortoped som jobber ved Klinisk institutt 1 ved UiB, i Stavanger. Knut er også en engasjert underviser som deler sin kunnskap og erfaring med studentene.

Han synes det er veldig inspirerende å møte studenter som er sultne på å lære om ortopedi, og han gir dem god praktisk undervisning om vondter i kroppens mange deler og lemmer. Knut Harboe har også et sterkt ønske om å forske og utvikle seg som fagperson, og han har rom for det i sitt arbeid.

Vestlandslegen kolleger – Conrad Arnfinn Bjørshol

Conrad Arnfinn Bjørshol er en anestesilege og førsteamanuensis ved Klinisk Institutt 1 (K1) ved Universitetet i Bergen (UiB). Han er også overlege og seniorforsker ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), hvor han leder Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS).

Han skal undervise legestudenter i anestesi, tverrfaglig samarbeid og pasientsikkerhet. Conrad lar seg inspirert av lærevillige studenter og engasjerte kollegaer, og håper å bidra med innsikt i pasientsikkerhetsarbeid gjennom sin forskning og formidling. Han mener at å være tilknyttet UiB gir ham mulighet til å møte mange inspirerende mennesker, og å øke sin akademiske kompetanse innen undervisning og forskning.

Foto: Svein Lunde, SUS.

Vestlandslegen kolleger – Anne Katrine Bergland

Anne Katrine Bergland er en lege og forsker som har spesialisert seg på geriatri og akutt- og mottaksmedisin. Hun arbeider som seksjonsoverlege ved Observasjon- og behandlingsavdelingen (OBA) ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

I tillegg er hun førsteamanuensis 2 ved Klinisk Institutt 1 (K1) ved Universitetet i Bergen (UiB), og fagansvarlig underviser i geriatri. Anne har kjennskap til UiB fra før, hun avla bla. doktorgraden sin ved vårt søsterinstitutt, K2, i 2021. Hun håper å kunne bidra med kunnskap og engasjement innen sine fagspesialiteter, og å utvikle seg faglig, pedagogisk og akademisk gjennom sitt engasjement på UiB. Hun ser veldig fram til å samarbeide med kollegaer innen medisin og akademia både ved UIB og SUS.

Foto:  Svein Lunde, SUS.

Fortsatt mulig å nominere til arbeidsmiljøprisen

Illustrasjon av dansende leger i konfetti.

Det medisinske fakultet lyser ut arbeidsmiljøprisen til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2023. Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 21. februar 2024.

Vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Du kan nominere eller søknadere via følgende skjema:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14924961

Utlysningstekst: Arbeidsmiljøprisen 2023 MED utlysning

Kriterier: HMS arbeidsmiljøpris MED 2023 kriterier

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

Fjær til hud

I anledning av avslutningsseremonien for medisinstudentene på kull 17B, har de gjennomført en kåring av «Beste fagmiljø under studiet,» og vi er glade for å kunngjøre at hudfaget har blitt tildelt denne æren!

Utmerkelsen er en anerkjennelse av det engasjerende arbeidet som hudavdelingen har lagt ned i undervisningen for avgangskullet gjennom studiet. Studentene ønsker å takke for de inspirerende forelesningene og det solide kunnskapsgrunnlaget de har gitt dem. – Dette vil uten tvil være viktig kunnskap når vi snart begir oss ut i legelivet, sier de.

Prisutdelingen fant sted under avslutningsseremonien for kull 17B, den 8. desember.

Stolt overlege

Overlege ved Hudavdelingen, Ingeborg Bachmann, utrykker at de er veldig stolte, det er en flott anerkjennelse til hele Hudavdelingen, ikke bare de UiB-ansatte. Både leger, sykepleiere og sekretærer er engasjert i studentundervisningen, og gjør alt de kan for å legge til rette for at avdelingen skal fungere som det vi er, en universitetsklinikk, avslutter hun.

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

Lars vant forskerprisen

Portrett av Lars Akslen
Professor og leder for CCBIO, Lars Andreas Akslen.

Dette er stor stas! K1 gratulerer Lars Andreas Akslen med Helse Vest sin forskerpris 2023. Lars er leder av  Centre for Cancer Biomarkers  (CCBIO) her ved K1, og mottar prisen for sitt for sim banebrytende forsking på tumormarkører i kreftforskingen.

Du kan lese mer om prisen, og detektiven som ville løste kreftgåten, på Helse Bergen sine nettsider:

Detektiven som ville løyse kreftgåta – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

Trond Mohn stiftelse: årsmarkering

 
Trond Mohn stiftelses årsmarkering går av stabelen 1. desember, klokken 13-15 i Aulaen.

På menyen er Starting Grant til unge forskere, presentasjon av PET-nukleærmedisin og klassisk musikk. Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i god forskning og godt samarbeid, så meld deg på her: Trond Mohn Stiftelse – Bare enda et EasyTicket Sites-nettsted

Program
 • Kunngjøring av årets tildelinger fra programmet TMS Starting Grant som rekrutterer forskere til Universitetet i Bergen i samarbeid med universitetet
 • Presentasjon av stiftelsens øvrige utdelingsaktivitet det siste året
 • Presentasjon av TMS’ og Tromsø forskningsstiftelses felles satsing innen PET-nukleærmedisin. Satsingen gjennomføres i samarbeid med universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Tromsø og Trondheim

Geir Botnen vil bidra med klassiske perler på klaver.
Konferansier for dagen er Siri Lill Mannes.

Siste del er satt av til mingling og en matbit.

📅 Last ned til din kalender

Warns about fraud with Apple gift cards

Several UiB employees have recently been the subject of attempted fraud online. The IT department asks all employees to be aware.

Recently, new attempts at «phishing» and financial crime against employees at UiB have been identified. This happens when employees receive e-mails that pretend to be from another employee at the university, and preferably a superior, but with an e-mail address that does not belong to UiB. In the message, you are asked for a service – to buy an Apple gift card.

Unfortunately, the IT department has examples of employees being tricked into buying Apple gift cards and sending the codes for the gift cards to what they think is a colleague by replying to the fake email. Unfortunately, the codes for the gift cards fall into the hands of fraudsters who resell them.

In Outlook on PC/Mac, both display name and e-mail address are displayed, as in the example below:

If you read e-mail on a mobile phone, which has become more and more common, you have to hold your finger on the display name until the e-mail address part is displayed.

The security group at the IT department has fixed routines for handling and stopping such e-mails daily within normal working hours, but we ask our employees to be aware and vigilant. Fake e-mail messages can be sent to postnuke@uib.no. If you have any questions, contact BRITA.

The chief information security officer at UiB has the following «never-do-rules» to prevent unfortunate incidents that could possibly also bring damage to UiB as an organisation:

 • Never do anything involving money as a response to e-mail/text messages without checking whether the person in question has actually contacted you about this. This means that you never answer the message, but you rather contact the person via channels you are used to contacting them.
 • Never provide login information, even if someone asks for it, regardless of who they pretend to be. IT deparments and other authorities never do this, because it is a serious breach of information security.
 • Never provide credit card details over a phone call that you have not initiated yourself, and as far as possible use online services instead.

In addition, the following habits will save you and UiB from risk and a lot of follow-up work:

 • Always a few extra seconds to check the address on links before clicking. On PC/Mac, hold the mouse pointer over the link; on a mobile phone, hold your finger until the link address appears. All links to, for example, UiB help start with: https://hjelp.uib.no.
 • Always check the sender’s address if you open an attachment in an e-mail.
 • Always use extra login steps corresponding to what you are used to at UiB for all services that offer it (for example, private e-mail service such as gmail, social media).
 • Enter the web address of organizations yourself that ask you to log in rather than using a link provided in an e-mail, unless you are not directly waiting for an e-mail for a specific purpose (for example used «forgot password» or “confirm e-mail address” function on a website) and that e-mail arrives within reasonable time. If you do not know the exact website address of the organization in question, then use Google search or another search service in the browser. Then you know you’ve come to the right website and a something fraudulent one.

Bruk av kunstig intelligens (KI) ved Det medisinske fakultet

3D-illustrasjon av robot som tar eksamen
Foto/ill.: DALL-E / KUH

UiB har oppdatert sine retningslinjer for redelighet og fusk som også omtaler bruk av kunstig intelligens. Vi ser imidlertid at det er behov for en presisering av hva dette innebærer for dere som studerer på Det medisinske fakultet.

KI er en spennende og nyttig teknologi som kan bidra til både læring og utvikling for deg som student, dersom du bruker den fornuftig. Det er viktig å være bevisst på hva som er de etiske, juridiske og faglige rammene rundt bruken. Det er viktig å huske på at ingen KI-verktøy er intelligente på ordentlig – de er bare gode på å imitere menneskelig intelligens. Et tekstgenereringsverktøy er trent til å svare på dine spørsmål uansett. Dersom den ikke finner svaret i det materialet de er trent på, vil den være «kreativ» og svare noe som den tror kan være sant. Dersom du er kritisk til svaret, vil den korrigere sitt opprinnelige svar, selv om du kanskje tar feil. Selv om det kalles kunstig intelligens, så er slike verktøy altså ikke spesielt intelligente. De strever med å skille mellom evidensbaserte fakta og ubegrunnede påstander, såkalt «fake news». I tillegg bruker de i hovedsak data og kilder fra vestlige, engelskspråklige land og er foreløpig dårlig på kjønnsbalanse, kulturforskjeller og etnisk variasjon.

Dere kan bruke denne typen verktøy for å øke egen læring og utvikling, samt lære dere hvordan dere skal stille dere kritisk til svarene fra slike verktøy. Det er også verdt å merke seg at de ulike chatbot’ene som er tilgjengelige på markedet er gode på ulike ting. ChatGPT-3.5 har fortsatt den beste språkmodellen og er mest kreativ, mens Bing,Chat GPT-4er bedre på oppdatert kunnskap, referanser og kildehenvisninger, fordi den også henter informasjon fra internett., benytter imidlertid også internett. Grammarly er egnet for å kontrollere grammatikk og språkkvalitet, Deepl er god på oversettelser, mens Elicit og Jenni er laget for vitenskapelige oppsummeringer. Dette er bare noen av alle de AI-verktøyene som har dukket opp det siste året. De ulike løsningen blir stadig mer avanserte og bedre på å integrere flere funksjoner i samme modell (multimodale modeller eller foundation models).

Husk på at dere er her for å lære og at det hverken er hensiktsmessig eller særlig tillitvekkende å belage seg på KI for å finne alle svar i en travel yrkeshverdag.

Her er noen eksempler på hva studenter kan bruke KI til:

 • Ideer og inspirasjon: Man kan bruke KI-verktøy (eks: ChatGPT, Bing eller Bard) til å lage et forslag til en tekst basert på et tema eller et spørsmål. Dette kan hjelpe til med å finne inspirasjon, argumenter, eksempler eller kilder til skriveoppgaver. Man må likevel være kritisk til teksten som produseres, og alltid henvise til verktøyet som er brukt.

 • Forbedre språket: Man kan bruke ulike verktøy til å sjekke grammatikk, stavefeil, ordvalg eller stil i teksten sin (eks: Grammarly, ChatGPT). Man må likevel være oppmerksom på at verktøyet ikke alltid gir riktige eller passende forslag, slik at alle forslag må vurderes kritisk.

 • Lære seg nye ting: Man kan bruke KI-verktøy (eks: Bing, Bard eller ChatGPT) til å skaffe seg en generell oversikt over et nytt tema, fag eller emne.

 • Som studiekompis: Du kan få en chatbot til å stille deg spørsmål fra pensum, eller til å gi deg eksempler på ulike eksamensoppgaver du kan løse alene eller med medstudenter. Man må være svært skeptisk til svarene som gis. Husk på at de kan være hentet fra et annet pensum og/eller annen medisinsk praksis enn det vi benytter i Norge i dag. Jo mindre man vet selv om et tema, jo vanskeligere vil det være å vurdere og etterprøve kvaliteten på informasjonen du får. Det kan være lurt å sammenlikne med lærebok eller annen kvalitetssikret kilde oppgitt av underviser. Du kan også be om konstruktiv tilbakemelding på dine egenproduserte tekster.

 • Øving på kliniske situasjoner, dialog og diagnostikk: Du kan be en chatbot om å lage et rollespill eller oppgave, der du er legen/tannlegen/ernæringsfysiologen e.l. og chatboten er pasienten. Dere kan sammen
  skape en dialog som skal lede frem til en diagnose, rett behandling eller rett medikament. Eksempel på en slik prompt kan være «Gi meg et fiktivt utfyllende blodprøvesvar og anamnese til en pasient som ligger i et akuttmottak og har en definert diagnose. Jeg skal forsøke å resonere meg fram til og gjette diagnosen ut ifra blodprøvene. Når jeg er ferdig, gir du meg en tilbakemelding
  «. Jo mer spesifikk du er i din bestilling, jo bedre vil den svare deg. Det krever litt trening på å bli god på å lage godt fungerende prompt’er.

 • Som hjelp til å organisere studiehverdagen din. Eksempelvis kan du be den lage en plan for å jobbe deg gjennom pensum i tide for eksamen som passer med dine andre aktiviteter.

Dette kan man ikke benytte KI-verktøy til som student:

 • Akseptere informasjonen uten å kontrollere hvorvidt den stemmer eller ikke
 • Konstruere data, bilder eller film uten å oppgi at KI-verktøy er benyttet
 • Kopiere tekst direkte uten å markere tydelig at den kommer fra et KI-verktøy
 • Oppgi personidentifiserbar informasjon
 • Besvare eksamen, hjemmeoppgaver, bachelor- og masteroppgaver med tekst som er helt eller delvis generert av KI (med mindre annet er oppgitt)

Reielegheit og fusk | Studieavdelingen | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network


Use of artificial intelligence (AI) at the Faculty of Medicine

The UiB guidelines for integrity and cheating have been updated. These also discuss the use of artificial intelligence. However, we see that students at the Faculty of Medicine need some clarification on this topic.

AI is an exciting and useful technology that can contribute to both learning and development for you as a student provided that you use it wisely. It is important to be aware of the ethical, legal and professional framework for AI-based tools. Keep in mind that no AI tool is truly intelligent – they’re just good at imitating human intelligence. A text generation tool is trained to answer your questions anyway. If it can’t find the answer in its database, it will be «creative» and answer something that it thinks might be true. If you criticize the answer you get, it will correct its original answer, even if you may be wrong. Although it is called artificial intelligence, such tools are not particularly intelligent. They struggle to distinguish between evidence-based facts and unsubstantiated claims, so-called «fake news». In addition, they mainly use data and sources from Western, English-speaking countries and are currently poor on gender balance, cultural differences, and ethnic variation.

You can use this type of tools to increase your own learning and development, as well as learning to be critical to the answers. It is also worth noting that the various AI-tools available on the market are good at different things. ChatGPT-3.5still has the best language model and is the most creative, while Bing, Bard and ChatGPT-4 is better at up-to-date knowledge, references, and citations, because it uses the internet as a source. Grammarly is suitable for controlling grammar and spelling, Deepl for translation, while Elicit and Jenni are made for scientific summaries. These are just a few of the AI tools that have emerged in the past year. The various solutions will rapidly be more advanced and better at integrating more functions into the same model (multimodal models or foundation models).

Remember that you are here to learn and that it is neither appropriate nor confidence-inspiring to rely on AI to find answers to all questions in a busy professional life.

Here are some examples of what students can use AI for:

 • Ideas and inspiration: AI tools (e.g.: ChatGPT, Bing or Bard) can be used to create a suggestion for a text based on a topic or question. This can help you to find inspiration, arguments, examples, or sources for assignments. You must nevertheless be critical to the text produced, and always refer to the tool used.

 • Improve language: You can use various tools to check grammar, spelling errors, word choice or style in your text (eg: Grammarly, ChatGPT, Bing). However, keep in mind that the tool does not always provide correct or appropriate suggestions, so all proposals must be critically assessed.

 • Learn new things: You can use AI tools (e.g.: Bing, ChatGPT) to get a general overview of a new topic, subject, or topic.

 • As a study buddy: You can make a chatbot (ChatGPT, Bing or Bard) ask you questions from the syllabus, or to give you examples of different exam questions you can solve alone or with fellow students. Be skeptical to the answers given. Keep in mind that they may be taken from a different curriculum and/or medical practice than the one currently used in Norway. The less you know about a topic, the more difficult it will be to verify the quality of the information you receive. It may be a good idea to compare with a textbook or other quality-assured source provided by the instructor. Ask for constructive feedback on you own texts.

 • Practice of clinical situations, dialogue and diagnostics: You can ask a chatbot to create a role play or clinical task you, where you are the doctor/dentist/nutritionist, etc. Together, you can create a dialogue that will lead to a diagnosis, the right treatment or the right drug. An example of such a prompt could be: ‘Give me a fictitious blood test result and anamnesis of a patient who is in an emergency department and has a defined diagnosis. I will try to reason and guess the diagnosis from the blood tests. Give me feedback when I’m done The more specific you are, the better it responds. It takes some practice to excel at making such prompts.

 • To help you organize your student life. For example, you could ask it to make a schedule for getting through the syllabus in time for exams that matches your other activities.

AI tools cannot be used for:

 • Accept the information without checking whether it is correct
 • Construct data, images or movies without indicating that AI has been used
 • Copy text directly without clearly indicating that it comes from an AI tool
 • Submitting personally identifiable information
 • Write exams, home assignments, bachelor’s and master’s theses with text that is fully or partly generated by AI (unless otherwise stated)

Academic integrity and Cheating | Division of Student and Academic Affairs | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp (not in English yet)

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network

Frokostseminar 21. november – Det gode arbeidsmiljø

Illustrasjon av et lunsjseminar

Vernetjenesten inviterer til høstens siste frokostseminar i serien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Seminaret arrangeres digitalt 21.november kl. 0830-1000 på Zoom.

Du kan melde deg på vi skjemaker:

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø tirsdag 21.november 2023 (uib.no)

På dette frokostseminaret vil vi fokusere på arbeidet i sektoren som gjøres innenfor sikkerhet og beredskap. vi  har fått med oss sikresiden.no som er norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheters samarbeid på kriseinformasjon og sikkerhetsopplæring. De kommer til frokostmøtet for å fortelle oss om hvilke ressurser dere kan finne på siden, samt gå mer i detalj på nye ressurser om hvordan håndtere utfordrende situasjoner.

Vi har også invitert med oss Beredskapsrådet for kunnskapssektoren som har et mål om å styrke arbeidet med sikkerhet og beredskap i sektoren, og bidra til erfaringsdeling. Og som vi alle vet er hverdagen vår i dag i stor grad knyttet til digitale arbeidsflater og det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan vi kan sikre våre arbeidsdokumenter som våre rapporter og forskningsartikler mot digitale angrep.

På frokostseminaret har vi invitert:

Marie Røyksund, Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet og risikostyring ved UiS og sekretariatsleder for Beredskapsrådet i kunnskapssektoren.

Christine Holm Berntzen, sikresiden.no /seniorrådgiver Divisjon for organisasjon og infrastruktur ved OsloMet

Laila Langesæter, senioringeniør og Jimmy Tvedt Thomsen, seniorrådgiver ved IT- avdelingen ved Universitetet i Bergen

Møteledere:

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og

Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Illustrasjon: ØBB /Dall-E