Informasjon om bytte av passord

[English below]
IT-direktør Tore Burheim Foto/.: Aslak B. Sommervold

Grunnet et alvorlig sikkerhetsavvik hos vår leverandør Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere UNINETT), vil vi anbefale alle våre brukere som har fått nytt passord etter 2. april 2022 om å bytte passord.

UiB avdekket i forrige uke at nye passord blir logget i Sikt sine systemer hver gang brukere bytter passord. Sikt som leverer løsningen for passordbytte til UiB, opplyser at feilen nå er rettet og at alle passord er slettet fra loggene deres. Vi vurderer det som lite sannsynlig at passord er kommet på avveie, men det kan ikke utelukkes. Derfor anbefaler vi alle som har fått nye passord etter 2. april 2022 om å bytte passord.

Kontoene på UiB er i tillegg sikret med to-faktor og vi har gode varslingssystemer for å oppdage mistenkelige forsøk på pålogging. Derfor er det lav risiko for at uvedkommende får tilgang til kontoer på UiB. Samtidig vet vi at det er en tendens til at brukere benytter samme passord i ulike tjenester, selv om man fraråder dette.

Passord endres på passord.uib.no. For informasjon se i hjelp.uib.no.

Vi beklager ulempen dette medfører, men ber om forståelse.

Med vennlig hilsen
Tore Burheim


Information regarding new passwords

Due to a severe security flaw at Sikt (Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research), we recommend all users who have changed their password since 2nd April 2022, change their password again.

UiB discovered last week that since 2nd April 2022 whenever a password was changed, the plaintext password was logged in a Sikt system. Sikt have now fixed this flaw and no longer write passwords to the log file. The passwords that were logged have now been deleted from all known locations.

While it is unlikely that the logged passwords have been the subject of a security breach it is impossible to confirm this one way or the other. Therefore, anyone who has changed their password between 2nd April 2022 and 12th June 2024 should now set a new password.

Many services at UiB are secured with two factor authentication. We have systems in place to discover suspicious logins. We continue to use these processes to discover security breaches. Due to this, we think there is a low risk of unauthorised access to UiB systems from this security flaw.

We also know that many people re-use passwords across many services including services outside UiB. If this is the case for you, you should change your password wherever you have used the same one you have set at UiB since 2nd April 2022.

Your password can be changed by visiting password.uib.no. If you need assistance, or for further information, please visit help.uib.no.

We apologize for the inconvenience caused by this situation and ask for your action and understanding while you change your password.

Vennlig hilsen/Best regards
Tore Burheim

Frokostseminar om psykologisk trygghet

Seminaret arrangeres digitalt tirsdag 28.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Påmelding til vernetjenesten UiB sitt frokostseminar (Webinar) (office.com). Påmelding innen arbeidsdagens slutt 27.mai. Innkalling med lenke til seminaret sendes automatisk.

Program

08:30 – Velkommen ved June Vibecke K Indrevik universitetets hovedverneombud (UHVO) og Michael Riisøen universitetets hovedverneombud – vara

08:35 – Psykologisk trygghet i samarbeid, Bård Fyhn.

Foto: Benjamin Bargård

Bård Fyhn har en doktorgrad på psykologisk trygghet i team fra NHH (Norges Handelshøyskole), der han nå jobber som programleder ved NHH Executive.

Bård er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har lang erfaring fra operativ tjeneste og lederutvikling i Forsvaret. Bård er en aktiv foredragsholder innen team og ledelse, og brenner for å gjøre forskning tilgjengelig og praktisk.

09:20 – Hvordan jobber vi med psykologisk trygghet ved UiB, Ingve Bergheim og Ole Christian Bjørgo Laukli Spørsmål kan stilles underveis i seminaret ved å legge inn spørsmål i chatten, eller rekke opp hånden.

09:55-10:00 Avrunding og takk for i dag

Velkommen!

Ny midlertidig administrasjonssjef

Vi ønsker å introdusere vår nye administrasjonssjef, Ove Kristian Bakkevik. Ove er 47 år gammel, samboer og bor på det vakre Nordnes.

Ove kommer med en solid bakgrunn fra Forsvaret og har tidligere fungert som personalsjef i et rederi og i Tide Buss i flere år. Han er til vanlig nestleder for HR seksjonen ved fakultetet, og, vil fungere som administrasjonssjef hos oss frem til en permanent løsning er på plass.

Når han ikke er på jobb, nyter Ove tiden med familie og venner. Han er også en ivrig jeger, og har en kjærlighet for naturen.

Ove ønsker å understreke at hans dør alltid er åpen for alle. Han er her for å hjelpe og ser frem til å bli kjent med så mange som mulig her på K1.

Velkommen, Ove!

Sunn økonomi – postkasse

Har du forslag til forbedringer?

Prosjekt Sunn økonomi har til oppgave å foreslå tiltak som kan effektivisere driften av hele fakultetet, både instituttene og fakultetsadministrasjonen. Har du forslag til tiltak som kan effektivisere driften, eller andre tiltak for å spare penger, ikke nøl med å sende de inn.

Du kan være anonym

Du kan sende inn anonymt hvis du ønsker. Alle forslag mottas med takk. Prosjektgruppen ledes av instituttleder på K1, Christian Vedeler. Den skal levere sine forslag 15/5.

 

 


Healthy Economy mailbox

Do you have suggestions for improvements?

The project “Healthy Economy” is meant to propose measures to streamline the operations of the entire faculty, including both the departments and the faculty administration. If you have suggestions for measures that can improve efficiency or save money, don’t hesitate to submit them.

You can be anonymous

You can do so anonymously if you prefer. All suggestions are appreciated. The project group is led by the head of the K1 department, Christian Vedeler, and their proposals are due by May 15th.

Illustrasjon: Colourbox

 

Invitasjon til nytt dialogmøte

UiB ønsker å tilby en møteplass for dem som er berørt av krigen i Gaza, og som har behov for å komme sammen og dele erfaringer, og gi innspill til universitetsledelsen.

For at ansatte og studenter skal kunne dele bekymringer og tanker på en god måte, vil det bli to samlinger. Èn samling for palestinske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Palestina, og én samling for israelske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Israel.

Begge møtene vil gå på Musèplass 1, Styrerommet. Det blir enkel servering.

Tid, sted og påmelding

Påmelding til: Samling for palestinske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Palestina. Mandag, 22. april, 10:00 – 11:00.

Påmelding til: Samling for israelske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Israel. Onsdag, 24. april, 10:00 – 11:00.

Med vennlig hilsen,
Margareth Hagen
Rektor


Invitation to a new dialogue meeting

UiB wants to offer a meeting place for those affected by the war in Gaza, and who feels the need to come together to share experiences, and give input to the university management.

In order for employees and students to be able to share concerns and thoughts in a good way, there will be two gatherings. One gathering for Palestinian employees and students, or with ties to Palestine, and one gathering for Israeli employees and students, or with ties to Israel. Both meetings will be held at Musèplass 1, Styrerommet. Simple serving.

Time, date and registration

For those with ties to Palestine can register here: April 22. 10:00 – 11:00
For those with ties to Israel can register here: April 24. 10:00 – 11:00

Best regards,
Margareth Hagen
Rector

Vellykket veilederseminar

Det medisinske fakultet (Forskerutdanning MED) holdt nylig et seminar for ph.d.-veiledere i Eitri Medisinsk Inkubator.

Førsteamanuensis Robert Morris Gray Jr. ved institutt for pedagogikk (UPED programmet) var invitert til å snakke om temaet «Hvordan gi skriftlig tilbakemelding til ph.d.-kandidater». Dette er et tema av stor betydning i den akademiske reisen til en ph.d.-kandidat.

MD Gard Johanson er en ph.d.-kandidat ved Klinisk institutt 1, og var invitert til å dele erfaringer og utfordringer med å motta tilbakemelding fra veiledere.  

En engasjert Gray jr. forklarer de frammøtte om gode og dårlige tilbakemeldinger i Phd-arbeidet. Foto: Havjin Jacob.

Innspill for effektiv tilbakemelding

Seminaret var engasjerende og fullpakket med forskningsbasert presentasjon ved førsteamanuensis Gray som omhandlet blant annet prinsipper for effektiv tilbakemelding, hva veiledere bør inngå når de gir tilbakemelding, og mye mer.

En av de unike aspektene ved dette seminaret var muligheten for veiledere til å ta med eksempeltekster som de hadde slitt med å gi tilbakemelding på. Under seminaret kunne de jobbe med disse tekstene og motta konstruktiv råd fra sine kollegaer.

Etterlengtet tema

Temaet var et ønske fra veilederne selv, noe de meldte tilbake i tidligere seminarer vi har holdt.  Selv erfarne ph.d.-veiledere fant seminaret nyttig, noe som sier mye om kvaliteten og relevansen av innholdet som ble presentert. Dessverre var oppmøtet lavere enn forventet, med bare 17 veiledere til stede av 31 påmeldte. Imidlertid var tilbakemeldingen fra de som deltok veldig positiv, noe som indikerer at seminaret var en suksess.

Vi håper å se flere veiledere på fremtidige seminarer, som drar nytte av informative økter.


English version below

Les mer…

Promotering av vårens val i Studentparlamentet

Studentparlamentet har laga ein kort promoteringsvideo som kan visast i pausene til førelesingar og gruppetimar med vitenkapelege til stade.

Dersom du som underviser har høve til å visa filmen i en pause, er det strållande! Studentparlamentet treng all drahjelpen de kan få. Ønsket er å vise fram denne videoen før valet, 16. – 25. april.

Om du har spørsmål, ikkje nøl å kontakte Oskar eller Alexander (alexander@spuib.no) i Student Parlamentet.

For ordens skyld, dekanane har gitt si velsigning til framvisninga.

Videoen ligg her for nedlasting: Studentvalg video .mp4 – Google Disk

Vestlandslege kolleger – Jostein Førsvoll

Jeg er Jostein Andersen Førsvoll og arbeider ved Stavanger Universitetssjukehus. Her arbeider jeg som overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken med fagansvar for barneendokrinologi.

I februar begynte jeg som førsteamanuensis og fagkoordinator på 5.studieår for Vestlandslegen.

Jeg har arbeidet som universitetslektor i mange år, og har vært med på å undervise medisinstudenter som har hatt «desentral» pediatripraksis i Stavanger.

Jeg liker godt å undervise, og synes dette arbeidet har vært givende. Vestlandslegen opplever jeg som en naturlig fortsettelse av samarbeidet mellom sykehuset vårt og Universitetet i Bergen. Jeg ønsker å være med på og forme et godt studiemiljø for studenter og for undervisere på det 5. studieåret, og jeg ser frem til oppstart til høsten.

På litt sikt håper jeg også at denne stillingen vil gi rom for forskning, og at jeg kan bidra til å til prosjekter som skaper fag- og forskningssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsklinikkene på Vestlandet.

Vestlandslegen kolleger -Målfrid Holmaas Bjørgaas

Portrett av Målfrid
Målfrid Holmaas Bjørgaas. Foto: Privat

Jeg underviser studentene i Vestlandslegen i palliasjon i deres 7.semester. Palliasjon er plassert sammen med onkologi og hematologi, og i november hadde vi første kull med 8 studenter. Jeg hadde da et to-dagers palliasjonsseminar med forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon, med vekt på det tverrfaglige perspektivet som er essensielt i palliasjon. Studentene fikk møte flere fagpersoner, som leger, fysioterapeuter og sykehusprest. Vi besøkte også Boganes lindrende enhet som drives av Stavanger kommune.

I november 2024 kommer kull nr 2, med nesten 20 studenter. Så det blir spennende.

Jeg har alltid likt å undervise, og gjør det mye også i min stilling som overlege, både innad på SUS og ut i tilhørende kommuner. Jeg finner det veldig meningsfullt å dele av min erfaring som både allmennlege og palliasjonslege, med de unge legene, og jeg håper de kan få et innblikk i hvordan vi kan møte pasienter og pårørende som hele mennesker. Jeg håper også å kunne formidle viktigheten av å avstå fra unyttig behandling i livets siste fase, og at det å gi god lindring er verdifullt i seg selv, selv om pasientene ikke blir friske.

Kan hiv-medisin hjelpe mot MS?

Professor Øivind Torkildsen ved K1/HUS, og hans kollegaer, er i disse dager i gang med en studie som skal undersøke om behandling med hiv-medisin kan ha en effekt på sypmtomer hos MS-pasienter. Tidligere erfaring med behandling av en MS-pasient med hiv satte Torkildsen på sporet av en slik mulig sammenheng, og har nå har resultert i en spennende klinisk studie ved sykehuset.

Ingrid Hagerup ved Det medisinske fakultet har skrevet en sak om studien, som denne uken ble publisert på forskning.no

Les hele saken her: Kan hiv-medisin hjelpe mot MS.