Velfortjente vinnere av årets Utdanningspris

Vinnerne av årets Utdanningspris, som opprinnelig skulle ha blitt annonsert på Fakultetets dag, er nå klar:

Anne Berit Guttormsen, Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge er tildelt årets Udanningspris pålydende kr. 50.000,- for deres innsats med å lage fremragende undervisning innenfor akuttmedisin.

Prisen vil bli delt ut på en utsatt Fakultetes dag, som foreløpig ikke er avklart når blir i disse usikre koronatider.

Vi gratulerer! Og kan røpe at de fikk hele 1/3 av alle nominasjonene som var kommet inn!

colourbox.com

Tips og råd i forbindelse med koronavirusutbruddet / Travel advice regarding the new coronavirus

Mange ansatte og studenter lurer på hvordan de skal forholde seg til utenlandsreiser, og hvordan Universitetet i Bergen forholder seg til koronaviruset.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har sendt ut følgende skriv til alle enhetene ved UiB: Informasjon om koronavirus og UiB

Du kan også lese om tips og råd på uib.no.


A previously unknown coronavirus has caused an ongoing outbreak of respiratory infection. UD now advises against travel to the Hubei province and China which is not strictly necessary.

You can read about travel advice at uib.no.

Folkehelseinstituttet

 

 

 

Ny GMO-ansvarlig ved fakultetet

Professor Audun Nerland ved Klinisk institutt 2 får særskilt ansvar for at fakultetets arbeid med genmodifiserte organismer (GMO)

2018 gjennomførte fakultetet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av GMO-arbeidet. Den avdekket at det er behov for tilbud om opplæring og kompetent rådgivning. Innsettingen av Nerland Nerland som GMO-ansvarlig, er en oppfølging av denne analysen. Nerland får et spesielt ansvar for å sørge for at fakultetet følger Genteknologiloven.

Arbeidet innebærer blant annet rådgivning, gjennomføring av inspeksjoner, kursing, m.m. Les mer her.


Professor Audun Nerland is appointed the responsibility for the faculty’s GMO work

He will make sure that the work with gene modifies organisms (GMP) at the faculty will follow Genteknologiloven.

The appointment is a follow-up of the risk and vulnerability analysis (ROS-analyse) the faculty performed in 2018 on its GMO work. The responsibility for the GMO work includes counseling, inspections, teaching among other things.

Stenging av ytterdøren i 8. etg. på Lab-bygget

Vi minner om at ytterdøren i 8. etg. på Lab-bygget, som fører ut til parkeringsdekket på BB-bygget, stenges fra og med lørdag 29. februar 2020. Døren blir stengt til Inkubatorbygget etter planen står ferdig 1. september 2021.

Ytterdøren skal i anleggsperioden kun benyttes ved brann og rømning. Det er da personer som oppholder seg i 8. etg. og oppover som skal benytte denne rømningsveien. Alle andre går trappen ned til utgangen i 2. etg. Det vil bli bygget et rømningstårn/trapp (stilastårn godkjent for rømning) fra parkeringsdekket i 8. etg. og ned til plassen ved Vivarium. Det vil være fri ferdsel for rømning over parkeringsdekket i uke 10-12.

Fotgjengere som skal til/fra de øvre delene av Haukelandsbakken henvises til å bruke den utvendige trappen mellom Glasblokkene og BB-bygget.

Colourbox.com

Arbeidsseminar for OSKE-oppgaver

Torsdag 6. februar ble det arrangert et arbeidsseminar for OSKE-oppgaver på Scandic Bergen City. Målet var å få inn et bredt spekter av oppgaver.

Omtrent 40 undervisere og fagansvarlige var samlet for å lage nye OSKE-oppgaver, og i løpet av seminaret kunne en følge med på antallet innleverte oppgaver. Ved dagens slutt hadde man produsert over 70 oppgaver, primært for OSKE MED12.

Arrangementskomiteen, ledet av Harald Viker, Rune Nielsen og Eirik Søfteland, var naturligvis veldig fornøyd med fangsten. Tilbakemeldingene fra de vitenskapelig ansatte som deltok var også positive. Det ble blant annet trukket fram at seminaret bidro til et praktisk utbytte, og at det fungerte som et møtepunkt som kan føre til tverrfaglig samarbeid langt utover bare OSKE.

Kort om OSKE

På OSKE-eksamen blir studentene testet i medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter. I medisinstudiet er det OSKE i MED6 og MED12. Se mer informasjon om denne eksamensformen her: https://www.uib.no/ferdighetssenter/114892/om-oske-eksamen

Neste seminar er planlagt 28. oktober 2020 – invitasjon med påmeldingslenke til seminaret kommer i løpet av våren/sommeren.

Dersom du er nysgjerrig på OSKE, kan du kontakte Erik Søfteland: E.Softeland@uib.no (MED6) eller Rune Nielsen: Rune.Nielsen@uib.no (MED12).

Det er fortsatt mulig levere inn utkast til OSKE-oppgaver her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7919345

UiB-forskere med i nasjonal kreftsatsing

Kreftforeningen har bevilget 22 millioner til en nasjonal satsing på forskning på bukspyttkjertelen, hvor tre UiB-forskere deltar.

Professor Anders Molven ved K1 skal delta i forskningssatsingen sammen med førsteamanuensis Nils Halberg ved Institutt for biomedisin og professor Emmet Mc Cormack ved K2.

UiBs forskere skal primært bidra på den eksperimentelle siden i prosjektet som representerer et samarbeid mellom nær alle kreftforskere i Norge innenfor denne kreftformen.

Les nyhetssaken om storsatsingen her.

Vinnere av årets forskningspresentasjoner

Hvert år arrangerer Forskerskolen i klinisk medisin presentasjoner i to varianter, en muntlig og en poster-presentasjon. Deltakerne er ph.d.-kandidater og postdoktorer fra Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Helse Bergen.

Posterpresentasjonene foregikk onsdag 22. januar i fojaeen på Haukeland Universitetssykehus, mens de muntlige presentasjonene foregikk torsdag 23. januar i Birkhaugsalen.

Fredag 24. januar ble det delt ut priser for de tre beste muntlige presentasjonene og de tre beste posterpresentasjonene. I tillegg ble det delt ut pris i kategoriene «Folkets favoritt» og «Åpen klasse».

Av årets åtte vinnere er fire tilknyttet K1: Trine Ludvigsen, Ida Viken Stalund, Sepideh Mostafavi og Heidi Espedal.

Vi gratulerer årets vinnere!

Les mer om utdelingen og vinnerne her.

Vinnere 2020: Fra venstre: Christina Clausen, Martha Eimstad Haugstøyl, Pernille Svalastoga, Heidi Espedal, Ida Viken Stavlund og Ninnie Oehme. Ikke tilstede: Trine Ludvigsen og Sepideh Mostafavi. Foto/ill.: Kim E. Andreassen.

Aktivitetsplan Inkubatorbygget Fase 1 – frem til ferien

Vedlagt er plan for fremdrift frem til sommeren for byggingen av Inkubatorbygget, som skal bygges opppå parkeringsdekket utenfor BB-bygget og 8. etasje i Lab-bygget. Gjennomgangen til Haukelandsbakken fra Lab-bygget stenges 29. februar – sammen med parkeringsplassen.

K1 mister da sine utlåns-parkeringsplasser. Så langt har vi ikke fått erstatningsplasser.

Ved branntilløp skal man gå ned trappen til 2. etasje dersom man befinner seg i 7. etasje eller lavere i Lab-bygget. For de som befinner seg i 8. og 9. etasje kan man fortsatt gå ut på parkeringsplassen dersom det skulle oppstå brann.

Aktivitetsplan Fase 1 – frem til ferien

GLAS2 – Informasjon om støyende arbeid og sprengningsarbeid i nærheten av Sentralblokken og Verkstedsbygg

Byggingen av del to av Glasblokkene er i full gang på hele tomten. Som en del av det totale arbeidet med å smelte sammen Glasblokkene og Sentralblokken skal mye infrastruktur, blant annet transportbånd og ny gangtunnel mellom de to byggene, på plass. Disse varslede arbeidene er nå i gang med mindre grunnarbeid som startet opp i uke 2.

Arbeidsomfanget vil medføre maskinstøy for graving, fjellrensk, sømboring av fjell og fjellpigging, samt fjellsprengning. Fjellpigging vil i første omgang foregå i området mot Sentralblokken og mellom Aentralblokken og GLAS2 hvor eksisterende rør i grunn må legges om. Oppstart av fjellpigging er planlagt fra torsdag 30. januar og ut fredag 31. januar.

Det vil også tidvis medføre støy med betongsaging i eksisterende betongvegger inne i Sentralblokken som følge av overnevnte arbeid. Dette er støy og vibrasjoner som kan oppfattes rundt i nærliggende områder og etasjer.

Nødvendig fjellsprenging er knyttet til de to kulvertene som skal etableres, og merket på kart som DEL1 og DEL2 (de oransje områdene). Oppstart av sprengningsarbeid i DEL 1 er planlagt fra uke 8 (medio februar).

Området hvor det skal sprenges er markert på skisser under.
Sprengningsvinduene er planlagt som følger:
• 12.30 – 13.00
• 15.30 – 16.00
PS! Det er ikke sikkert hver sprengingsvindu blir benyttet, dette vil variere. Varslingstjeneste før sprengningene vil også bli etablert.

Ny organisering for Bedriftshelsetjenesten

Fra 1. januar 2020 er Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB organisert som en egen enhet under HR-avdelingen.

Formålet med den nye organiseringen er å synliggjøre BHTs tjenester for universitetets ansatte i større grad, samtidig som bedriftshelsetjenestens frie og uavhengige rolle i arbeidsmiljøspørsmål tydeliggjøres. Endringen er et resultat av en utredning som ble gjennomført på vegne av universitetsledelsen og arbeidsmiljøutvalget ved UiB i 2019.

Som tidligere finnes utfyllende informasjon om de ulike BHT-tjenestene på HMS-portalen, og alle universitetets ansatte og ledere er velkommen til å ta kontakt ved behov.

Leder for Bedriftshelsetjenesten er Bente Nilsen Hordvik.

E-post til Bedriftshelsetjenesten: bht@uib.no (ikke send konfidensielle personopplysninger per e-post)
Besøksadresse: Christiesgate 20, inngang mot Muséplass