Fulbrights artikkelpris 2019 går til Leif Oltedal

Opphavsrett: Fulbright Norway

En faglig komité oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) har besluttet å tildele Leif Oltedal prisen for beste forskningsartikkel 2019. Artikkelen «Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy» ble publisert i Biological Psychiatry i 2018.

Artikkelen utgår fra et internasjonalt samarbeid som Oltedal initierte og ledet, og som undersøker hvordan elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker. ECT er den mest effektive behandling for pasienter med alvorlig depresjon og brukes for noen pasienter når andre behandlinger ikke har effekt. Målet var å undersøke om den gode effekten av ECT kunne forklares ved volumøkning av hippocampus – et område i hjernen hvor det kan dannes nye nerveceller og som er viktig for hukommelse. Oltedal et al. fant at ECT førte til volumøkning av hippocampus på cirka tre prosent, men det var ingen positiv sammenheng mellom volumøkningen og behandlingseffekten. Studien fant at effekten på hippocampus avhenger av behandlingslengde og stimuleringsteknikk. Funnene er viktige, og betyr at vi må lete etter forklaring på behandlingseffekten av ECT andre steder.

Studien er tilknyttet Mohn Medical Imaging and Visualization Centre og ble støttet av Helse Vest, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

Leif Oltedal er førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 og overlege ved radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus, og var Fulbright-stipendiat ved University of California San Diego i 2016-17. Les mer på fulbright.no

Fakultetets dag: Dette er prisvinnerne!

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Under Fakultetets dag, som arrangeres 13. juni i Auditoriet på Armauer Hansens hus, skal det overrekkes en rekke priser. Hele programmet finner du her: Møt våre beste!

Det skal deles ut to Søren Falch- priser (junior og senior) og i alt seks interne fakultetspriser. Her er vinnerne!

Søren Falch-prisene går til:

Falch’s Senior Award 2019 – Birgitta Åsjø

Falch’s Junior Award 2019 – Bergithe Oftedal

Hyperion Imaging System – Ny maskin muliggjør toppforskning

6. februar ble Hyperion Imaging System lansert. Tilgangen til utstyret administreres og driftes av kjernefasiliteten Flow Cytometry Core Facility. CCBIO er, formelt sett, eier av den nye maskinen. Kjernefasiliteten er den eneste av sitt slag i Norge og i Skandinavia, og per dags dato også i Nord-Europa, og er tilgjengelig for bruk for alle i både inn- og utland. Les mer om lanseringen av Hyperion Imaging System her.

Foto:Hyperion Imaging System ble innviet med et symposium i Bygg for biologiske basalfag. Her fra en forelesning av Dr. Dario Bressan, University of Cambridge i anledning symposiumet. Foto: Tomasz Kantyka

Kronikk i Dagens Medisin

I siste papirutgave av Dagens medisin 3/2019 kan vi lese om kontroll med medisinske implantater i Norge.
Kronikken er skrevet av Paul Johan Høl, Ove Furnes, Geir Hallan og Nils Roar Gjerdet. Den kommer også i nettutgave på mandag og kan da leses her. Kronikken er et bidrag i diskusjonen rundt kontroll av medisinske implantater, en diskusjon som også er tatt i Aftenpostens artikkelserie «Implantert».

Faksimile fra Dagens medisin 3/2019.

Nytt fra Det medisinske fakultet: Tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternfinansierte prosjekter

Får du innvilget eksternfinansiering, vil Fakultetet bidra med en rekrutteringsstilling (Ph.d. eller postdoktor)
Hensikten med dette dokumentet er å synliggjøre hva ansatte ved MED kan forvente i form av rekrutteringsstillinger i forbindelse med søknader til eksterne finansieringskilder. Det er viktig at stillingene synliggjøres som egenandeler i budsjettet som følger søknaden.
Kort oppsummert:
Ved innvilgede prosjekt fra EU, NFR, Kreftforeningen og tilsvarende vil Fakultetet bidra med:

  • Tildeling på 6-15 mill NOK: 1 ph.d.-stilling
  • Tildeling på 15-25 mill NOK: 2 ph.d.-stillinger
  • Tildeling på 25-40 mill NOK: 2 ph.d.-stillinger og 1 rekrutteringsstillingLes mer om ordningen, særlige ordninger og føringer i brevet fra prodekan for forskning, Marit Bakke.

Gratulerer!

160 millioner kroner til nytt senter for hjernesykdommer

Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling.

Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen. Les mer om det nye forskningssenteret her.

Forskningsrådet tildeler UiB og Haukeland midler for å opprette et nasjonalt senter for hjernesykdommer som ledes av Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis.
Foto:UiB

Lærer å bli bedre lærere

Som nyhetssak på fakultetet sin hjemmeside kan vi lese om første gjennomføring av et pedagogikkurs for vitenskapelig ansatte med en stillingsbrøk mindre enn 50 prosent. Det har inspirert førsteamanuensis Hans Petter Eikesdal. Eikesdal jobber som overlege ved onkologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus. I tillegg har han en 50 prosent stilling som forsker og en 20 prosent stilling som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1. Les mer om hans erfaringer med kurset her.

Foto:Opphavsrett: Ingrid Hagerup

Foredragsserien på litteraturhuste i august virket etter planen.

Foredragsserien på litteraturhustet i august med bidrag fra blant andre Trygve Hausken

Hver onsdag i august arrangerte fakultetet foredrag om helse på Litteraturhuset i Bergen.

Her kan du se foredraget om allergi og mageplager i opptak: Allergi og mageplager Se video av foredraget her.

Du finner informasjon om alle foredragene nederst i denne nyhetssaken.

Fra nyhetsak på UiB.no: EKSPERTMØTE: Mange hundre møtte frem på Litteraturhuset for å høre på og spørre ekspertene under foredraget Tåler det ikke! Fra venstre: Marion Solheim (moderator), Trygve Hausken, Anna Bistrup, Torgeir Storaas, Hanna Fjeldheim Dale og Rune Mentzoni.
Foto:Kim E. Andreassen
Opphavsrett:UiB

Tilbakemeldinger på universitetsåret 2017

På UiB.no kan vi lese Kunnskapsdepartementet sine innspill som del av etatstyringen ved UiB.  På grunnlag av Årsrapporten for 2017, Tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2018, Nøkkeltall for statlige universiteter og høgskoler 2018 og resultatrapporteringen til Database for statistikk for høgre utdanning (DBH1). I tilbakemeldingene får UiB både ros og konstruktiv kritikk. Les mer her.

Hedret våre beste på Fakultetets dag

På Fakultetets dag 2018 samlet både administrativt og vitenskapelige ansatte seg for å hedre noen av fakultetets beste. Les mer her.


Prisvinnerne (med rektor), fra øverst til venstre: Marianne Heggø Hansen, Ragnhild Hauge, Ouynh Le, Zina Fandalyuk, Ole F. Nordhei,, Thomas Mildestvedt, Kristin Greve Isdahl Mohn, Emmet Mc Cormack, Per Bakke, Rebecca Cox, Trond Risse, Philippe Van de Perre, Dag Rune Olsen, Charalmpos Tzoulis, Mari Kyllesø Halle. Opphavsrett: Anne Sidsel Herdlevær