Oktober er sikkerhetsmåned/October is Security Awareness Month

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå < https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6>.

Følg også med i internavisen På høyden, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern.


October is National Security Awareness Month. The University of Bergen therefore plans to have an extra special focus on information security in October.

UiB aims to be a safe and secure place to study and work, whether you are based at home or on campus. We therefore want all students and employees to be fully aware of security.

Many employees and students have already completed the e-learning course in Data protection and Information security on Mitt UiB in order to improve their knowledge of security. If you have not yet had the time to take the course, please do so now <https://mitt.uib.no/enroll/MDW74H>.

We also recommend following the internal news channel På høyden this month, which will highlight relevant subjects, such as challenges relating to working from home, where to find help and, not least, how to report a breach of IT security.

Click here to read more about National Security Awareness Month at UiB.

Sikresiden.no also provides a lot of helpful information about information security and data protection.

colourbox.com/uib.no

– Stadig større muligheter for samarbeid

Professor Ketil Joachim Ødegaard er ny forskningsleder ved K1. Vi har stilt ham et par spørsmål om hvilke ambisjoner og satningsområder han vil fokusere på i tiden som kommer.

Hvilke ambisjoner har du som ny forskningsleder ved K1?

– Først og fremst gleder jeg meg over at instituttledelsen har ønsket meg som ny forskningsleder. Jeg har vært professor i psykiatri (50%) siden 2013 og i perioder vikariert som seksjonsleder for psykiatri og gjennom det vært med på ledermøter ved instituttet. Nå får jeg sjansen til å bli bedre kjent med de mange forskningsgruppene ved K1. En personlig ambisjon for meg vil nok være å prøve å bidra til at forskningen innen psykisk helsevern i enda større grad benytter seg av samarbeidsmuligheter som ligger ved å samhandle med K1 og de mange sterke forskningsmiljøene på instituttet. For øvrig vil jeg bruke litt tid på å sette meg inn i oppgaven og sammen med instituttledelsen legge planer for hvordan jeg best kan bidra til at K1 får gjennomslag for sine strategiske forskningsmål.

Hva tenker du blir ekstra viktig å satse på i tiden som kommer?

– Jeg har i en årrekke vært forskningssjef ved divisjon psykisk helsevern, HUS. Gjennom denne stillingen har jeg erfart hvor viktig samarbeidet mellom HUS og K1 er for å få til god forskning. Men, jeg har også vært del av en utvikling der vi også har oppnådd gode resultater ved å rette samarbeidet mot andre deler av universitetet som Det psykologiske fakultet, og andre lokale forskningsaktører som Høgskulen på Vestlandet og kommunene i bergensområdet. I tillegg til at vi selvsagt fortsatt må satse på å vinne frem i konkurransen om tradisjonelle utlysninger av forskningsmidler fra EU, NFR osv., tenker jeg at vi ikke må glemme at det ser ut til å bli stadig større muligheter for å få til god forskning i samarbeid med nevnte aktører, ikke minst gjennom store nysatsninger som f.eks. Alrek helseklynge.

Advarer mot innbrudd i IT-systemene

Universitetene er attraktive mål for dataangrep. UiB innfører derfor tofaktor-pålogging og flere andre tiltak.

Du kan lese hele saken i På Høyden, som denne uken ble relansert som UiBs nye internkommunikasjonskanal:
https://pahoyden.no/datasikkerhet/advarer-mot-innbrudd-i-it-systemene/101650

Finn gode tips til informasjonssikkerhet på Sikresiden:
https://www.sikresiden.no/forebyggende/unngaahacking?locality=196

– Undervisning kan ikke være salderingspost i en tid med knappe ressurser

Professor Anne Berit Guttormsen er ny undervisningsleder ved K1. Vi har stilt henne et par spørsmål om hvilke ambisjoner og satningsområder hun vil trekke frem for tiden som kommer.

Hvilke ambisjoner har du som ny undervisningsleder ved K1?

– Jeg ønsker å gjøre en god jobb. Jeg tenker at det er viktig at undervisningslederne på de ulike instituttene samarbeider mot felles mål. Et slikt mål er å ha et godt samarbeid med helseforetaket slik at studentene får best mulig pasientnær undervisning av engasjerte og dedikerte undervisere.

Hva tenker du blir ekstra viktig å satse på i tiden som kommer?

– Jeg håper at klinikklederne tar inn over seg at undervisning ikke kan være salderingspost i en tid med knappe ressurser. Vi skal utdanne leger som er dyktige teoretisk, men som også er gode i praktisk medisin og kommunikasjon. I pandemitid er det nødvendig å optimalisere bruken av digitale hjelpemidler og å sørge for at underviserne får den support som er nødvendig for å gjennomføre undervisning på ulike digitale plattformer. Her er det et forbedringspotensiale. Jeg har også lyst til å slå et slag for mastergradstudiet i ernæring. Slik jeg ser det er dette studiet kraftig underfinansiert, noe som bidrar til at arbeidsbelastningen for de som underviser ernæringsstudenter er stor.

Jeg gleder meg til å ta fatt!

Dette blir intervju med Ketil Ødegaard og Odd Helge Gilja i de to neste utgavene.

Hold deg selv oppdatert på uib.no/korona / Keep yourself updated at uib.no/en/corona

Byrådet la tirsdag 8. september fram nye tiltak for bremse det pågående koronautbruddet i Bergen. Dette er følgene for deg som er UiB-ansatt: https://www.uib.no/korona/138347/nye-tiltak-fra-bergen-kommune


Tuesday September 8th, the City Council presented new measures to slow down the ongoing corona outbreak in Bergen. These are the consequences for UiB employees: https://www.uib.no/en/corona/138349/new-measures-bergen-municipality

Colourbox og Marianne Røsvik/uib.no

UiB overtar På Høyden

Fra midten av september relanseres På Høyden som UiBs nye internkommunikasjonskanal.

I midten av september går UiB «live» med nye På Høyden. Siden relanseres som en intern kanal for nyheter, meldinger og debatt for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen. Under styremøtet torsdag 27. august ble styret orientert om På Høydens nye rolle som kanal for internkommunikasjon, langsiktige planer og driftsmodell.

Det var allerede i februar at styret formeldt vedtok at UiB skulle overta ansvaret for På Høyden, men da ba de også om en ny sak om hvordan På Høyden skal ivareta lokal debatt ved Universitet i Bergen.

Helt konkret vil debatten i På Høyden ivaretas gjennom kommentarfelt og debattinnlegg, med lav terskel for publisering av meninger fra UiB-ansatte. Debatten vil modereres og ha tydelige retningslinjer for å unngå sjikane og personangrep. Man kan heller ikke være anonym.

Den kritiske og uavhengige journalistikken som dekker UiB og sektoren blir ivaretatt av redaksjonelle medier, spesielt den nasjonale universitetsavisen Khrono som har egen redaksjon i Bergen, og som tidligere drev På Høyden. Universitetet i Bergen er en av de største eierne i Khrono, og dermed en sterk bidragsyter til at de har et redaksjonelt tyngdepunkt i Bergen.

Du kan allerede nå sende tips, innspill og debattinnlegg til nye På Høyden: interndesk@uib.no

Hentet fra uib.no/foransatte

– Behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende

Aurora Brønstad, forsker og veterinær ved Dyreavdengen/K1, ble i sommer intervjuet av nrk.no ifm. med en sak om dyreassisterte intervensjoner, der man bruker dyr i forbindelse med helsefremmende arbeid. Hun opplever at det er stor interesse rundt det å bruke dyr til ulike behandlinger.

– Jeg synes at flere som jobber innen helse skal tilegne seg kunnskap om de mulighetene som dyr kan bidra med til mennesker. Kanskje det kan erstatte annen type behandling, som blant annet bruk av medikamenter, sier hun til nrk.no.

Hun sier at bruk av medikamenter kan gi bivirkninger, og hun mener derfor at behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende.

For snart fire år siden opprettet hun emnet ELMED204 – Dyreassistert terapi og assistanse som er et valgemne på medisinstudiet.

Du kan lese hele saken her.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær

Forslag til priskandidater til Helse Vests Forskningspris og Innovasjonspris

Helse Vest og Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon inviterer ledere og medarbeidere ved helseforetak/sykehus, universitet og høgskolen i regionen til å komme med forslag til kandidater til to priser: Helse Vests Forskningspris og Helse Vests Innovasjonspris.

Fristen for å fremme kandidatar er innen 14. september 2020. Forskingskonferansen 2020 blir avlyst grunnet Covid-19-pandemien og prisene blir derfor i år delt ut samtidig med styremøtet i Helse Vest 4. november.

Ønsker du å fremme forslag må du fylle ut forslagsskjema.

Skjemaet sender du på e-post til: forskning@helse-vest.no
Merk e-posten «Forskningsprisen/Innovasjonsprisen 2020″.

Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon har oppnevnt to komiteer – én for hver av de to prisene – som skal vurdere forslagene. Forslagene vil bli behandlet konfidensielt.

Les mer om de to prisene her.

BOTT økonomi ved Det medisinske fakultet

Ved UiB skal det innføres et nytt økonomi- og lønnssystem. Det medisinske fakultet har startet et prosjekt for å se hvordan disse systemene kan innføres på en god måte. Dette skal sikre at fakultetet er optimalt rigget for å bli mer effektivt og yte bedre service når vi tar i bruk de nye systemene.

3. september vil det bli holdt et informasjonsmøte om mottak av BOTT økonomi for alle interesserte ved Det medisinske fakultet. Lenke til påmelding finner du her.

Mer informasjon om prosjektet her.

Arbeidsmiljøprisen ved MED 2020

Er DU opptatt av et godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15. november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10. desember 2020, og vinneren tildeles:

  • Heder og ære!
  • Vandrepokal
  • Diplom
  • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

colourbox.com

UiB bytter reisebyrå

UiB har inngått reisebyråavtale med et av Norges største reisebyrå, Berg-Hansen. Fra og med 1. juli skal du bestille fly, hotell, leiebil og tog gjennom Berg-Hansen.

Du kan bestille ved hjelp av Berg-Hansens onlineverktøy, Webgate, i Berg-Hansen app, eller hos en reiserådgiver.

1. juli vil alle som har en registrert profil hos Berg-Hansen motta en e-post med informasjon om hvordan man kommer i gang.

Mer informasjon om reisebyråavtalen og UiBs rutiner for reiser.

uib.no