Ny lagrings- og delingstjeneste for læringsressurser. DLR

DLR er en nettbasert, nasjonal og ikke-kommersiell tjeneste utviklet hos SIKT (UH-sektorens tjenesteleverandør), og muliggjør skylagring og deling av digitale læringsressurser.

En kort introduksjonsvideo finnes her

Tjenesten er gratis og frivillig å bruke, og skal bidra til deling og gjenbruk av digitale læringsressurser, både innad på UiB og nasjonalt. DLR er særlig utviklet med tanke på den enkelte undervisers opphavsrett til eget arbeide, og den enkelte står fritt til å selv fastsette delingsgrad og rettighetsbeskyttelse ved opplasting av materiale til tjenesten.

Lenke til tjenesten: https://dlr.unit.no/

DLR har integrasjon mot Mitt UiB og videosystemet Kaltura.

Brukerveiledninger finnes i Mitt UiB. Ved behov for brukerstøtte, spørsmål eller ønsker – ta kontakt i UiBhjelp eller direkte med systemeier Gry Ane Vikanes Lavik ved Universitetsbiblioteket.

Endring for Eduroam trådløst nett i Helse Bergen-bygg / Change for Eduroam wireless network in Helse Bergen areas

Hittil har brukere med UiB-konto som bruker Eduroam i Helse Bergen sine bygg fått en adresse tilhørende UiB’s nettverk, og har dermed kunnet bruke UiBs tjenester og nett-ressurser uten videre.

Helse Vest IKT faser nå ut denne løsningen med virkning fra 11.1.2023.

Konsekvens: UiB-brukere (ansatte og studenter) må etter dette bruke VPN for å få tilgang til UiB-ressurser. Eduroam-forbindelse hos Helse Bergen vil «kun» gi internett på lik linje med et privat hjemmenettverk.

– IT-avdelingen


Until now, users with a UiB account using Eduroam in Helse Bergen’s buildings, have been allocated an address belonging to UiB’s network, and have thus been able to use UiB’s services and online resources immediately.

Helse Vest IKT will be changing their network structure with effect from 11. January 2023.

After this, UiB users (employees and students) will have to use VPN to access UiB resources from these networks. Eduroam connection at Helse Bergen will «only» provide internet in the same way as a home network.

Regards,
The IT division

Aarebrotforelesningen 2023

Den femte Aarebrotforelesningen går av stabelen 22. januar 2023 og skal holdes av immunologen Anne Spurkland. Tema for forelesningen er immunforsvaret. Du kan følge forelesningen fra Universitetsaualen eller på nett! Møt opp tidlig for å få plass i Aulen. Førstemann til mølla! Mer informasjon om forelesningen, og lenke til sendingen finner du på denne siden.

Foto/ill.: UiB

Eitri Pitchfest 2023

Foto/ill.: Eitri Medical Incubator

Eitri Medical Incubator opened a year ago and since then we are hosting promising startups and innovation projects from UiB and Helse Bergen.

Eitri would like to invite everyone to Eitri Pitchfest where we will showcase 15 of them.

Join us to learn what we have been doing and where we are heading!

Where: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
When: 13:00-15:00, January 27.
Sign up here: https://www.eitrilab.no/events/eitri-pitchfest-2023

BookitLab ved kjernefasilitetene

Kjære alle!

Fra januar 2023 vil kjernefasilitetene MIC, PROBE, FLOW og BiSS bytte bookingsystem fra IdeaElan til BookitLab. BookitLab er kjøpt inn av UiB sentralt, slik at andre kjernefasiliteter ved UiB også vil ha muligheten til å ta det i bruk. BookitLab er allerede implementert ved både NTNU og UiO, samt ved NMR-kjernefasilteten på UiB (MatNat).

Hvis man ønsker å kunne reservere instrument eller tjenester fra 1. januar 2023, må brukerne innen desember logge seg inn en gang i BookitLab (Feide-pålogging) og deretter få et prosjekt knyttet til navnet sitt.

Det vil bli sendt egne eposter med relevant informasjon om hvordan å komme i gang til prosjektledere, prosjektøkonomer og eksisterende brukere av kjernefasilitetene. Det er enkle prosedyrer, og det er viktig at alle følger veiledningene slik at overgangen blir så smidig som mulig. Hvis man ikke har fått den relevante informasjonen, kan man kontakte mic@uib.no.


English version:

From January 2023, the core facilities MIC, PROBE, FLOW and BiSS will change their booking system from IdeaElan to BookitLab. BookitLab has been purchased centrally by UiB, which means that other core facilities at UiB also will have the opportunity to start using it in the future. BookitLab has already been implemented at both NTNU and UiO, as well as at the NMR-core facility at UiB (MatNat).

If you want to be able to reserve instruments or services from 1 January 2023, users must by December log into BookitLab (Feide login) once, and thereafter have a project linked to their name.

Separate e-mails with relevant information on how to get started will be sent to project leaders (PIs), project accountants and existing users of the core facilities. The procedures are simple, and it is important that everyone follows the instructions so that the transition becomes as smooth as possible. If you have not received the relevant information yet, you can contact mic@uib.no.

Krisen i Forskningsrådet er over

Rektoratet ved Universitetet i Bergen melder at Krisen i Forskningsrådet er over.

25. november fikk vi vite at regjeringen vil bevilge 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet. Dette vil slette den gjenværende gjelden til Forskningsrådet, og gi rom for å tildele 240 millioner kroner i FRIPRO-midler til unge forskertalent i 2023. Du kan lese mer om rektor Margaret Hagens tanker omkring dette på hennes egen blogg, «rektorbloggen».

Forskingsmidler til Neuro-SysMed

Ikkje ei veke utan nytt fra kollegaene ved Neuro-SysMed.

Helse Vest har nyleg annonsert tildelingane sine av forskingsmidler for 2023, der sju av prosjekta til Neuro-SysMed får støtte med totalt rundt 26 millioner kroner. Tildelinga dekker alle fire fokussjukdommane hos Neuro-SysMed.

Du kan lese meir om tildelinga ved å følgje denne lenka til UiBs nettsider: Forskingsmidler frå Helse Vest til tverrfagleg forsking hos Neuro-SysMed.

Velkommen til minisymposium

Tirsdag 7. desember vil det bli holdt et minisymposium i regi av Mohn forskningssenter for regenerativ medisin. Bjørn Tore Gjertsen er Key note speaker, og tre andre foredragsholdere fra fagfeltet regenerativ medisin stikker også innom. Inviter gjerne med studentene dine, dette vil være veldig relevant for dem – for dette har kommet for å bli!

Les mer om minisymposiet på nettsidene til Helse-Bergen: https://helse-bergen.no/en/arrangementer/mrcrm-mini-symposium 

For påmelding og lunsj, send en epost til:  MRCRM@helse-bergen.no

Vel møtt!

Velkommen til boklansering for jubileumsverket «Vitenskap og vitenskapshistorier»

Universitetet har fylt 75 år, og dette markeres med et eget bokverk i tre bind, og du er invitert til boklansering av et nytt jubileumsverk fra og om UiB.

Du kan melde på ved å bruke følge denne lenken: Påmeldingsskjema til UiBs boklansering

Bilde av rektor med hendene på ryggen.
Rektor Margareth Hagen inviterer alle ansatte til boklansering i Aulaen. Foto: Eivind Senneset, UiB

Verket presenteres fredag 9. desember fra kl. 12.30 – 16.00 i Universitetsaulaen på Muséplassen 3.

Det gjennomgående temaet i verket er de skiftende forventningene til forskning, utdanning og formidling, og hvordan UiB har levd opp til dem. Særlig vekt legges på de siste 25 årene. I god akademisk stil skal verket presenteres og diskuteres – også med mulighet for deltagelse fra salen – etterfulgt av en mottakelse med god mat og drikke.

Se program her: https://www.uib.no/ledelsen/157642/boklansering-vitenskap-og-vitenskapshistorier

Obs! Begrenset antall plasser!

Spørsmål kan sendes til bente.krossoy@uib.no

Helse Vest forskningspriser for 2022

Kjell Morten Myhr
En glad og fortjent vinner, professor Kjell-Morten Myhr. Foto: Silje Karine Robinson

Dyktige og gode kollegaer ved K1 har fått Helse Vest forskningspriser som ble delt ut på årets forskningskonferanse.

Forskingsprisen 2022 fra Helse Vest ble tildelt professor Kjell-Morten Myhr for hans fremragende og banebrytende
forskning på behandling av multippel sklerose. Vi gratulerer Kjell-Morten så mye med vel fortjent pris!

Vi gratulerer også førsteamanuensis Conrad Bjørshol, K1 og hans kollegaer ved RAKOS, som fikk Innovasjonsprisen for sin
tjenesteinnovasjon «Oppfølging av førstehjelpere».

Dere kan lese mer om prisvinnerne og begrunnelsene på Helse Vest sine hjemmesider:
Glade forskingsprisvinnarar – Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Tildeling fra kreftforeningen

Professor Anders Molven

I år ga Kreftforeningen 186 millioner til 25 ulike forskningsprosjekt landet rundt, i sin største forskningstildeling noensinne. I konkurranse med 143 forskere har K1 sin egen professor Anders Molven fått tildelt midler fra Kreftforeningen. professor Molven leder prosjektet «Betydningen av cellulært stress og genforandringer i bukspyttkjertelkreft» som har mottatt en tildeling på åtte millioner kroner.

Målet med prosjektet er å forstå i detalj de prosessene som gir opphav til bukspyttkjertelkreft. På denne måten håper vi å øke mulighetene for forebygging av sykdommen og legge et grunnlag for bedre behandlingsalternativer i fremtiden.

I tillegg til professor Molven har tre andre forskere ved UiB fått tildelinger fra Kreftforeningen.

K1 gratulerer så mye!

Frister for sending av julepost 2022

Ha omtanke for han her, vær ute i tide. Illustrasjon: Colourbox / #6383

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene.

For julepost i Norge anbefales  19. desember, pakker vil i sendingstiden øke med inntil 1 til 2 dager fra 21.12.2022.

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.

Her er fristene når du skal sende brev til utlandet:

Sverige og Danmark – 14. desember, Resten av Norden – 10. desember
Tyskland – 13. desember, Øvrige Europa – 8. desember
USA og Canada – 6. desember Øvrige land i verden – 1. desember

Her er fristene for julepakker:

Det er fortsatt mulig å sende jule-epost hele året, til og med til utlandet.

Velkommen til innspillmøte – UiB som arbeidsplass

UiB skal lage ny universitetsstrategi for perioden 2023–30. Som eit ledd i arbeidet med den nye universitetsstrategien er alle kollegaer velkomne til innspelmøte om UiB som arbeidsplass.

Tid: Måndag 7. november

Stad: Sydneshaugen skole, Auditorium B kl 1400-1600

Her vil inviterte innleiarar dele sine perspektiv på korleis UiB kan bli en endå betre arbeidsplass. Det er satt av tid til innspel og spørsmål frå salen.

Påmelding gjennom denne lenka.

Program:

  • Velkomst ved rektor Margareth Hagen
  • Kort om strategiarbeidet ved prorektor Pinar Heggernes
  • Kjenneteikn ved gode arbeidsmiljø | Kva skaper engasjement og produktivitet? ved Guy Louis Alice Notelaers fra Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK, inst. for samf.psyk.)
  • Om universitetssamfunnet og UiB som arbeidsplass: June Indrevik (UHVO), Kjell Erik Lommerud (Forskerforbundet) og Kristian Botnen (Akademikerne) i dialog med HR-direktør Sonja Dyrkorn
  • Innspel frå instituttleiar Lise Rykkja (Institutt for politikk og forvaltning, SV) og administrasjonssjef Kari Nordvik (Kjemisk Institutt, MN)
  • Innspel frå salen
  • Avslutning ved prorektor Pinar Heggernes

Ordstyrar Ingve Bergheim

  • Har du ikke moglegheit til å delta på innspelsmøtet 7.november? Send gjerne dine innspel på e-post til strategi@uib.no 
  • Hald deg oppdatert på arbeidet med ny strategi på UiB.no/strategi.
Foto/ill.: Eivind Senneset/UiB

UiB Ferd: Career Center for Early-Stage Researchers

«UiB Ferd supports early stage researchers in their career development»

Foto/ill.: UiB ferd

UiB Ferd Career Centre supports doctoral candidates, postdoctoral fellows, researchers and associate professors.

We offer a range of services designed to help you develop your career within or beyond the university.

You can read our latest newletter here: Newsletter for UiB Ferd November 2022

For more information, vistitt us at: uib.no/ferd