Gave fra Retinitis Pigmentosa (RP)foreningen og Jon S. Larsens Stiftelse

Øyeavdelingen og Avdeling for medisinsk genetikk har i en årrekke samarbeidet om å finne nye gener assosiert med arvelig øyesykdom. RP-foreningen ønsker å bidra til å styrke denne forskningen og har nå i samarbeid med Jon S Larsens stiftelse gitt en gave til Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen på 3 mill. NOK. Prosjektet har som formål å finne nye gener assosiert med netthinnesykdom, og gaven gjør det mulig å ansette en stipendiat som skal arbeide med dette. På bildet ser vi giver og glade mottakere av gaven.

Foto: Frank Robert Webermann

Fra venstre: Martin Smedstad (Nestleder, RP-foreningen), Atle Brendehaug (Laboratorieleder, Avdeling for medisinsk genetikk), Ove Bruland (Forsker, Avdeling for medisinsk genetikk), Kirsten Stordal (Avdelingsdirektør, Øyeavdelingen), Per Morten Knappskog (FOU-leder, Avdeling for medisinsk genetikk, professor, K2), Cecilie Bredrup (Førsteamanuensis K1, overlege Øyeavdelingen), Kjell-Morten Myhr (Instituttleder, K1), Eyvind Rødahl (Professor K1, overlege Øyeavdelingen).

UiB er ikke lenger rangert som topp 200, men vi er gode på sitering

I fjor kunne Universitetet i Bergen glede seg over å bli rangert som nummer 197 i verden på Times Higher Educations (THE) internasjonale rangering. Nå faller UiB ned til kategorien 201-250. Dermed er Universitetet i Oslo det eneste norske universitetet som fortsatt holder seg blant de 200 beste. UiO er rangert som nummer 131, men falt ti plasser på årets liste sammenlignet med i fjor.

UiB kan imidlertid glede seg over å være best i Norge i kategorien sitering, og blant de 83 beste i verden. THE opererer med fire indekser som i sum bestemmer plasseringen sammenlagt: Undervisning, forskning, samarbeid med industri og sitering.

Les hele saken i På Høyden.

Nytt studentombud ved UiB

Foto: Hilde Kristin Strand

Sindre Dueland (35) er nytt studentombud ved Universitetet i Bergen. Han starter med en 20% stilling, men skal være på plass fulltid fra 1. oktober. Dueland har tidligere hatt samme stilling ved Høgskulen på Vestlandet.

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Dette innebærer blant annet å informere og opplyse om både studentenes rettigheter og plikter. Dueland blir UiBs andre studentombud etter ordningen startet i 2015. Fra 1. august er ordningen med studentombud lovfestet.

Les mer om det nye studentombudet i På høyden.

Laboratoriebygget 10 år!

I disse dager er det 10 år siden de siste avdelinger og institutter flyttet inn og at Laboratoriebygget ble tatt i bruk for fullt. Alle byggets ansatte ønskes velkommen til bursdagsmarkering tirsdag 24. september kl 13.00 – 14.00.

colourbox.com

Sted: Atriet 2. etg., Laboratoriebygget

Velkommen!

Hilsen
Haukeland universitetssykehus, Laboratorieklinikken,
UiB, K1 og K2

 

 

Kliniske ernæringsfysiologers dag 4. september

Foto: Jorun Skei

Onsdag 4. september ble kliniske ernæringsfysiologers dag for første gang markert i Norge. Førsteårsstudentene på master i klinisk ernæring ved UiB var også med på å markere dagen ved å holde en stand på BB-bygget, hvor de delte ut frukt, informerte om betydningen av deres fremtidige yrke – og lot seg klemme under slagordet «klem en kef» (klinisk ernæringsfysiolog). I tillegg fikk de publisert en kronikk i Bergens Tidende om underernæring hos eldre.

Foto: Jorun Skei

Vi gratulerer dem med dagen og håper å få se enda flere kef’er på sykehus og i kommuner i årene som kommer!

UiB vertskap for stort bukspyttkjertelmøte

Professor Anders Molven ved Klinisk institutt 1 innehar i år presidentskapet i den internasjonale organisasjonen European Pancreatic Club (EPC). Dette innebærer at han sammen med resten av forskningsmiljøet på sykdommer i bukspyttkjertelen ved Universitetet i Bergen var vertskap for det 51. årsmøtet i foreningen. Det ble arrangert 26.-28. juni i Grieghallen i Bergen, og samlet rundt 670 deltagere fra 42 land verden over.

Les saken her.

Fulbrights artikkelpris 2019 går til Leif Oltedal

Opphavsrett: Fulbright Norway

En faglig komité oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) har besluttet å tildele Leif Oltedal prisen for beste forskningsartikkel 2019. Artikkelen «Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy» ble publisert i Biological Psychiatry i 2018.

Artikkelen utgår fra et internasjonalt samarbeid som Oltedal initierte og ledet, og som undersøker hvordan elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker. ECT er den mest effektive behandling for pasienter med alvorlig depresjon og brukes for noen pasienter når andre behandlinger ikke har effekt. Målet var å undersøke om den gode effekten av ECT kunne forklares ved volumøkning av hippocampus – et område i hjernen hvor det kan dannes nye nerveceller og som er viktig for hukommelse. Oltedal et al. fant at ECT førte til volumøkning av hippocampus på cirka tre prosent, men det var ingen positiv sammenheng mellom volumøkningen og behandlingseffekten. Studien fant at effekten på hippocampus avhenger av behandlingslengde og stimuleringsteknikk. Funnene er viktige, og betyr at vi må lete etter forklaring på behandlingseffekten av ECT andre steder.

Studien er tilknyttet Mohn Medical Imaging and Visualization Centre og ble støttet av Helse Vest, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

Leif Oltedal er førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 og overlege ved radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus, og var Fulbright-stipendiat ved University of California San Diego i 2016-17. Les mer på fulbright.no

Fakultetets dag: Dette er prisvinnerne!

Foto: Ingvild Festervoll Melien

Under Fakultetets dag, som arrangeres 13. juni i Auditoriet på Armauer Hansens hus, skal det overrekkes en rekke priser. Hele programmet finner du her: Møt våre beste!

Det skal deles ut to Søren Falch- priser (junior og senior) og i alt seks interne fakultetspriser. Her er vinnerne!

Søren Falch-prisene går til:

Falch’s Senior Award 2019 – Birgitta Åsjø

Falch’s Junior Award 2019 – Bergithe Oftedal

Hyperion Imaging System – Ny maskin muliggjør toppforskning

6. februar ble Hyperion Imaging System lansert. Tilgangen til utstyret administreres og driftes av kjernefasiliteten Flow Cytometry Core Facility. CCBIO er, formelt sett, eier av den nye maskinen. Kjernefasiliteten er den eneste av sitt slag i Norge og i Skandinavia, og per dags dato også i Nord-Europa, og er tilgjengelig for bruk for alle i både inn- og utland. Les mer om lanseringen av Hyperion Imaging System her.

Foto:Hyperion Imaging System ble innviet med et symposium i Bygg for biologiske basalfag. Her fra en forelesning av Dr. Dario Bressan, University of Cambridge i anledning symposiumet. Foto: Tomasz Kantyka

Kronikk i Dagens Medisin

I siste papirutgave av Dagens medisin 3/2019 kan vi lese om kontroll med medisinske implantater i Norge.
Kronikken er skrevet av Paul Johan Høl, Ove Furnes, Geir Hallan og Nils Roar Gjerdet. Den kommer også i nettutgave på mandag og kan da leses her. Kronikken er et bidrag i diskusjonen rundt kontroll av medisinske implantater, en diskusjon som også er tatt i Aftenpostens artikkelserie «Implantert».

Faksimile fra Dagens medisin 3/2019.

Nytt fra Det medisinske fakultet: Tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternfinansierte prosjekter

Får du innvilget eksternfinansiering, vil Fakultetet bidra med en rekrutteringsstilling (Ph.d. eller postdoktor)
Hensikten med dette dokumentet er å synliggjøre hva ansatte ved MED kan forvente i form av rekrutteringsstillinger i forbindelse med søknader til eksterne finansieringskilder. Det er viktig at stillingene synliggjøres som egenandeler i budsjettet som følger søknaden.
Kort oppsummert:
Ved innvilgede prosjekt fra EU, NFR, Kreftforeningen og tilsvarende vil Fakultetet bidra med:

  • Tildeling på 6-15 mill NOK: 1 ph.d.-stilling
  • Tildeling på 15-25 mill NOK: 2 ph.d.-stillinger
  • Tildeling på 25-40 mill NOK: 2 ph.d.-stillinger og 1 rekrutteringsstillingLes mer om ordningen, særlige ordninger og føringer i brevet fra prodekan for forskning, Marit Bakke.

Gratulerer!

160 millioner kroner til nytt senter for hjernesykdommer

Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling.

Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen. Les mer om det nye forskningssenteret her.

Forskningsrådet tildeler UiB og Haukeland midler for å opprette et nasjonalt senter for hjernesykdommer som ledes av Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis.
Foto:UiB