NSG-seminar 17. november 2021

NSG-seminar 2021: Klinisk forskning i akutte situasjoner – Hvordan kan vi best møte fremtidige kriser med akutt behov for forskning?

Tid: 17.11. kl. 10-14
Sted: Clarion Hotel Flesland

NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten) arrangerer et seminar om klinisk forskning i kriser som f.eks. pandemien. Camilla Stoltenberg er blant foredragsholdene på talelisten. Det er lurt å få diskutert dette temaet mens erfaringene er ferskt i minne, og vi kan ta med lærdom til å stå bedre rustet til forskning ved neste krise.

Programmet kan leses her.

Påmelding til: Mariana Qamile Rød, mariana.qamile.rod@helse-bergen.no