Søk medlemskap i Akademiet for yngre forskere

AYF ønsker å ha medlemmer fra alle typer institusjoner og fagfelt. Det er vel så viktig også å ha forskere innenfor en bredde av stillingskategorier, alt fra stipendiater til professorer. Følg lenken for å søke:

Vil du bli medlem hos oss? Nå kan du søke medlemskap! Frist 9.juni

Kriteriene for opptak

 • kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt har markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.
 • har interesse for og mulighet til å delta aktivt i AYF sitt virke.
 • ikke fyller mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer.

Søknadsfristen er 9.juni.

Etter søknadsfristen vil en egen innvalgskomite vurdere alle søknadene. Her vil rundt 20 bli kalt inn til intervju, hvorav 10 blir tilbudt medlemskap.

Kort om AYF

 • AYF en mangfoldig, tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, som ble stiftet i 2015.
 • Er en pådriver for nyskapende forskningsformidling, en attraktiv vitenskapelig debattarena og en betydelig og synlig aktør innen forskningspolitiske spørsmål.
 • AYF er også en del av og en aktiv bidragsyter innen flere globale, europeiske og nordiske nettverk av yngre akademier.
 • Har pr i dag har Akademiet 41 medlemmer. I oktober trer 9 medlemmer ut av akademiet.
 • I årets opptak vil vi ønske opptil 10 nye medlemmer velkommen og opp til 2-3 medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø. Et medlemskap varer i fire år.
 • En oversikt over dagens medlemmer kan ses her: Medlemmer – Akademiet for yngre forskere

Forskningsdagen

Vi inviterer til en felles forskningsdag ved Det medisinske fakultet den 18. juni.

Alle ansatte, inkludert ph.d.-kandidater og postdoktorer med tilknytning til MED er velkommen i Eitri medisinsk inkubator fra kl 9 til 15.

Tema

Tema for dagen blir kunnskapsvalorisering i krysningspunktet mellom klima, miljø og helse.

Kunnskapsvalorisering handler om å utnytte forskningsbasert kunnskap til å skape verdier for samfunnet. Med fokus på klima, miljø og helse skal vi utdype hvordan vår kunnskap påvirker politikk og hvordan samfunnsutfordringer former forskningsfeltet i framtiden. Det blir anledning til å stille ut postere. Det blir sosialt, informativt og underholdende, og jeg håper flest mulig av dere har anledning å delta!

Det serveres gratis lunch. For å planlegge matinnkjøp må vi ha påmelding innen 28/5 på nettsiden under.

Mer informasjon, se fakultetets nettsider: 2. Forskningsdag ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB


Research Day

On June 18, we invite you for the second time to a joint research day at the Faculty of Medicine.

We welcome all employees, PhD candidates, and postdoctoral researchers at MED at Eitri Medical Incubator from 9 to 15.

Topic

The topic for the day will be knowledge valorization at the intersection of climate, environment, and health.

Knowledge valorization is the utilization of research-based knowledge to create value for society. With a focus on climate, environment, and health, we will delve into how knowledge influences policy and how societal challenges shape the field of research in the future. There will be a poster exhibition. This will be a social, informative, and entertaining event, and I hope as many of you as possible can participate!

Free lunch will be served. For the sake of the amount of food, we need you to sign up for the meeting within May 28th at the web page below

More information: 2nd Research Day at the Faculty of Medicine | Faculty of Medicine | UiB

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen«. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt på oyvind.bendiksen@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen«. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt på oyvind.bendiksen@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nysgjerrig på Forsker Grand Prix?

Er du ph.d.-kandidat og har lyst å lære mer om formidling?

Forsker Grand Prix er en forskningsformidlingskonkurranse for ph.d.-kandidater, og i år er Bergensfinalen 25. september. Nasjonal finale blir i Oslo, enten 27. eller 28. september.  Som deltaker i Forsker Grand Prix får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når frem med budskapet ditt til et stort publikum.

Hva kan vi tilby?

De ti deltakerne som blir valgt ut får blant annet:

 • Individuell coaching og fellessamlinger
 • Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kamera-trening, håndtering av presse
 • Blir attraktiv på arbeidsmarkedet, kandidater har fått fast jobb på grunn av Forsker grand prix
 • Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer
 • Tverrfaglig nettverk

Søknadsfrist 30. april: Søknadsskjema finner du på Forskningsdagene i Bergen sine nettsider

NB: Du kan ikke kan ha disputert før konkurransen finner sted. Det er mulig å holde presentasjonen på engelsk, men fellessamlinger og coaching vil i hovedsak foregå på norsk.

Les gjerne saken på uib.no fra i fjor om pallplasseringer til to av UiB sine kandidater:  UiB-kandidater fikk pallplassering i Forsker Grand Prix | Aktuelt | UiB

Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine!

Core Facility Expo 2024

Bli kjent kjernefasiliteter

Har du lurt på hvor du finner moderne forskningsinstrumenter og hvem som kan hjelpe deg med å bruke de? Eller lurt på hvilke tjenester som er tilgjengelig for deg og hva du kan bruke de til? Det medisinske fakultet arrangerer derfor en utstilling der du kan bli kjent med alle kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet og noen andre tjenester som brukes av våre forskere.

Kjernefasiliteter og annen forskningsinfrastruktur vil presentere utstyret og tjenestene sine og vise frem forskningsresultater som de har bidratt til. Vi lanserer samtidig fakultetets nye veikart for forskningsinfrastruktur. Bli med og finn ut hvordan du kan bruke vår toppmoderne forskningsinfrastruktur i ditt prosjekt.

Utstillerne:
 • Metabolomics
 • Proteomics (PROBE)
 • Genomics (GCF)
 • Flow and Mass Cytometry
 • EliXir
 • Biophysics, Structural Biology, Screening(BiSS)
 • Molecular Imaging (MIC)
 • Nano/Tissue Regeneration (IKO)
 • Laboratory Animal Facility
 • Health Surveys
 • Biostatistics
 • Primary Care Network

Utstilling av kjernefasiliteter | Det medisinske fakultet | UiB

English version below

Les mer…

Undersøkelse om kritisk tenkning

Kjære undervisere ved K1,

Vi ønsker å invitere dere til å delta i en viktig undersøkelse knyttet til kritisk tenkning. Dette forskningsprosjektet har som mål å forstå undervisernes perspektiver og tilnærminger til kritisk tenkning i medisinsk utdanning.

Hva handler undersøkelsen om?

Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter å gjennomføre og består av 5 åpne spørsmål. Vi ønsker å høre deres tanker om hvordan kritisk tenkning kan integreres i undervisningen, hvilke metoder dere bruker, og eventuelle utfordringer dere møter.

Hvordan delta?

Dere finner undersøkelsen her: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=E5Z7JGURL5C2

Anonymitet og personvern

Vi forsikrer dere om at undersøkelsen ikke ber om personlig informasjon, og vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger. Svarene vil bli behandlet konfidensielt.

Ansvarlige for forskningsprosjektet

Dette forskningsprosjektet består av følgende personer:

Jonathan Soule (bioCEED, UiB)
Cecilie Boge (UiB læringslab)
Pascal Schaldach (Leibniz University Hannover/BIO UiB)
Jorun Nylehn (BIO, UiB)

Vi setter stor pris på deres deltakelse og ser frem til å lære mer om deres perspektiver på kritisk tenkning i undervisningen!

Med vennlig hilsen,

Forskningsprosjektteamet

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt på oyvind.bendiksen@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Kommer: Kurs fra BOA-teamet

BOA-teamet jobber med å utvikle to kurs.

Kurs for prosjektledere i eksternfinansierte prosjekter

Et av kursene for prosjektledere i eksternfinansierte prosjekter ved UiB. Dette blir et praktisk kurs, knyttet til økonomi, HR og andre typer oppgaver som ligger til prosjektlederrollen, både med og uten støtte fra administrasjonen. Merk at dette er ikke en formell/generisk utdanning i prosjektledelse.

Kurs for forskningsledere

UiB vil fra høsten også tilby et kurs for forskningsledere. Dette er et samlingsbasert kurs, med 3 samlinger fordelt over et semester. Forventet annonsering er vår/tidlig sommer, og påmelding vil gjøres via institutt/fakultet. Kurset vil tilbys i samarbeid med støtteapparat på fakultet og institutt.

Kurs for administrative

Det tilbys allerede et kurs for administrativ ansatte som enten har ansvar for å gjennomføre oppstartsmøter, eller som inngår i prosjektteamet for BOA-prosjektere (ikke beregnet for prosjektledere). Les mer om det her: UiB Opp 1.4 Oppstart av BOA-prosjekt – og bruk av UiBs digitale prosjektverktøy ProsjektTeam | Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA) | UiB

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1