Forskerlinjen ved fakultetet søker forskingsprosjektet og veiledere til studenter på kull 18.

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen

Gratulerer!

160 millioner kroner til nytt senter for hjernesykdommer

Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling.

Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen. Les mer om det nye forskningssenteret her.

Forskningsrådet tildeler UiB og Haukeland midler for å opprette et nasjonalt senter for hjernesykdommer som ledes av Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis.
Foto:UiB

Hvordan skrive impact-delen i søknader?

Sean McCarthy kommer til UiB og holder kurs med spesielt fokus på impact-delen i en søknad.

«Impact» er et av de viktigste evalueringskriteriene i europeiske prosjektforslag. Mange forskere finner det utfordrende å forstå konseptet «impact» og å forklare den forventede effekten av prosjektet. Kurset er lagt opp for å klargjøre dette.

Målet med kurset er å lære opp søkerne til å selge inn sine ideer i prosjektsammendraget (Abstract) og impact-delen. Prosjektsammendraget brukes for å presentere prosjektideen til evaluatoren.

Dette er et internt UiB-kurs. Alle UiB-ansatte er velkomne.

Kursspråk er engelsk.

Lunsj blir servert. Ingen konferanseavgift, og det blir trykket opp en kursbok til alle.

Sean McCarthy i Hyperion Ltd. er en erfaren forsker, forskningsleder og evaluator. Han har trent forskere og administrativt personale fra europeiske universiteteter i mange år.

Tidspunkt: 10.01.2019 kl. 09.00-13.00

Påmelding

Bli kjent med forskningsrådgiverne!

De to nyansatte rådgiverne er Michaël Bruno Eric Marie, som tidligere har jobbet som forsker ved Institutt for biomedisin, og Yves Aubert, som blant annet har erfaring fra det private næringslivet. Sammen med Amra Grudic-Feta og Ramune Midttveit utgjør de et Det medisinske fakultets forskningsrådgiverteam.

Les mer her.

Forskningrådgiverne, fra venstre til høyre: Yves Aubert, Michaël Bruno Eric Marie, Ramune Midttveit, Amra Grudic-Feta

Torskeprotein kan forebygge nyresvikt

Oddrun Gudbrandsen

Overvektige rotter foret på protein fra torsk hadde bedre nyrefunksjon enn overvektige rotter som fikk diett basert på melkeproteiner, viser forskning av Oddrun Gudbrandsen ved Klinisk institutt 1.

Studien har fått omtale i Fiskeribladet. Ifølge artikkelen er det en nær sammenheng mellom fedme og høyt blodtrykk og nyreproblemer, og Gudbrandsen ville derfor undersøke om protein fra torsk kunne forebygge for dette.

I forsøket brukte hun rotter med samme type fedme som hos mennesker, og de ble foret med en vanlig, balansert diett kombinert med proteiner fra torsk. Kontrollgruppen fikk en diett bestående av proteiner fra melk. Etter fire uker hadde rottene på torskediett både bedre nyrefunksjon og mindre protein i urinen enn kontrollgruppen. Det indikerer ikke bare at de har bedre nyrefunksjon, men at torskeprotein kan bidra til å opprettholde muskelmassen, ifølge forskeren:

– Det er viktig, spesielt for eldre mennesker, sier Gudbrandsen.

Les mer om studien her.

Bli kjent med våre to nye forskningsrådgivere

Michaël Marie og Yves Aubert er våre to nye forskningsrådgivere. Michaël Marie har K1, IMB og fakultetet som ansvarsområde. Han har arbeidsted i K1-administasjonen hver fredag. Hans kontaktinformasjon finner du her. Yves Aubert er ansatt ved CCBIO i 50 % stilling. I tillegg har han innovasjon som arbeidsfelt ved fakultetet. Han kan kontaktes her.

Ved fakultet er det i dag ansatt et team av fire forskningsrådgivere som gjerne bistår dere i søknadsprosesser overfor eksterne finansieringskilder. Disse er Ramune Midttveit, Amra Grudic-Feta, Yves Aubert, Michaël Marie. Alle kan kontaktes via MEDforsk@uib.no

Litt om Michaël Marie

Michaël Marie er fra Frankrike og studerte biologi ved The University of Nice før han kom til Bergen i 1998. Han tok master i Molekylærbiologi ved UiB i 2001 og forsvarte sin dokotgrad ved institutt for biobmedisin i 2008. Han var post-doktor ved MIC – Molecular Imaging Center, veiledet av Prof. Jaakko Saraste. Han jobbet som forsker i sammarbeid med Prof. Kristian Prydz, Department of Biosciences, UiO. De siste fem årene har han jobbet som forsker i Prof. Thomas Arnesen sin forskergruppe ved Institutt for biomedisin, UiB.

 

Litt om Yves Aubert

Yves Aubert er fra Sveits og har 14 års erfaring fra forskning og innovasjon innen akademia og farmasøytisk industri. Han har master fra ETH Zürich, Sveits, og doktorgrad fra Leiden University, Nederland. Han har jobbet tre år som forsker ved The University of Wisconsin-Madison, USA. Han flyttet til Bergen i  2012, da som post-doktor i Bergen fMRI Group. Han har også vært Principal scientist ved et medisinsk innovasjonsselskap.

 

 

Forskere med kamera: Kommunikasjonsfrokost 4. oktober kl. 08 i Media City Bergen

Møt tre forskere som bruker film som en viktig del av både undervisning, forskning og formidling.


Film kan være et redskap for å gjøre forskning mer tilgjengelig, både i undervisning og i forskningsformidling. De fleste forskere ønsker at deres forskning skal bli sett av flest mulig. Men det er ikke alltid lett å fange oppmerksomheten i et stadig mer krevende medielandskap. Og egner all forskning seg like godt på film?

Dette frokostseminaret gir deg smakebiter på hva film og levende bilde kan brukes til: Hvor vanskelig er det egentlig å lage en filmsnutt selv? Tre forskere fra tre ulike forskningsmiljø gir deg tips og råd, og deler av sine erfaringer fra bruk av kamera.

Frokost serveres fra kl. 08 og programmet starter 08.30-09:30.

 Program:

  • Kort intro ved produsent Tane Holm Høisæter fra Kommunikasjonsavdelingen/DigUiB lærings- og formidlingslab.
  • Tre forskere om sine erfaringer med produksjon og bruk av film i forskning og undervisning:Anne Blanchard er forsker ved Senter for Vitenskapsteori (UiB), og har i fire år forsket på de sosiale og etiske aspektene rundt kreftmarkører. Hun har brukt kameraet i et prosjekt om olje og fisk i Lofoten i 2014, som en måte å dele meldinger fra lokale beboerne direkte til politikerne.
  • Håvard Hallås Stubseid er stipendiat ved Institutt for geovitenskap. Våren 2018 startet han en ph.d i geokjemi i tilknytning til K.G Jebsen senter for dyphavsforskning ved UiB. Doktorgradsprosjektet hans omhandler studier av vulkansk aktivitet i dyphavet, med fokus på de Arktiske Midthavsryggene mellom Norge og Grønland. Håvard har brukt video i undervisningen og brukt kamera på forskningstokt i Norskehavet.
  • Scott Bremer er forsker i samfunnsfag ved Senter for vitenskapsteori (SVT), og jobber mest med klimatilpasning som en sosial prosess. Han har brukt film for å stimulere og kommunisere forskning om klima i Bangladesh på TRACKS prosjektet.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding innen mandag 1.oktober på grunn av matbestilling.

Kalender event på uib.no/ansatt: https://www.uib.no/foransatte/119949/forskere-med-kamera

Velkommen skal dere være!

Beste hilsen Kommunikasjonsavdelingen v/ Synnøve Vindheim Svardal

!

Call for application – Åsgard programme 2019

The Research Council of Norway and the department of Scientific and academic cooperation of the Institut français de Norvège (French Embassy in Oslo) announce the launch of the Åsgard programme 2019.

This programme is composed of two different calls:

Åsgard-Research
Designed for researchers willing to develop collaborations between France and Norway. It funds a one-week stay in France, allowing the researcher to meet counterparts in universities and research institutions.

Åsgard-Innovation
Designed for professionals working in technology transfer structures, clusters etc. and aims at exchanging good practices as well as creating new collaborations. It also funds a one-week stay in France.

The programme of visits will be established with the help of the Institut français who will suggest relevant contacts.

Applications are open from September 15th to December 15th. The stay has to take place in 2019. The list of laureates will be published on our website at the end of March.

Åsgard programme 2019

Intervjuet av Nature magazine

Leif Oltedal

Førsteamanuensis Leif Oltedal, ble nylig intervjuet av Nature om hvordan man bygger internasjonalt samarbeid. Oltedal er en del av forskergruppen Bergen fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging ) Group og han er koordinator for the Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC).

Oltedal ønsker å takke Kjetil J Ødegaard (psykiater og professor ved K1) for uvurderlig hjelp for å ha fått til dette prosjektet. Prosjektet er nylig tilknyttet Mohn Medical Imaging and Visualization Centre (mmiv), og han har også fått meget god hjelp av både Ute Kessler og Jan Haavik.

The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2019

The Olav Thon Foundation has for the year 2019, reserved NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine.
Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support. Previous collaboration will be regarded as an advantage and should be documented (by co-publications or similar). The collaboration must include specific research groups in at least two Nordic countries and be led by personnel holding professorships or equivalent permanent academic positions.

Projects should be based on the use of stem cell biology, genetic approaches, tissue engineering, biotechnology, or regenerative medicine with the aim of repairing, regrowing or replacing damaged or diseased cells or tissues.

Research support for each project is restricted to a maximum of NOK 2.5 million per year for a maximum of four years.

For more information, read here.

Deadline: 15 September 2018.

Helse Vests årlige forskningskonferanse

Helse Vests årlege forskingskonferanse blir arrangert torsdag 25. oktober- fredag 26. oktober 2018 i Stavanger (Scandic Stavanger Airport). Arrangør er Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Målgruppe for konferansen er m.a. styremedlemmar, leiarar, forskarar og brukarar.

For mer informasjon og påmelding: Forskingskonferansen 2018  

POS-midler – ny frist

Prosjektetableringsstøtte (PES), Posisjonerinsstøtte til forskere (POS) og Kompetansehevende tiltak (POS-KHT)

Forskningsavdelingen har fått innspill fra flere fakultet på at tidligere frist var for kort. Ny frist er satt til 1. september. Vår interne søknadsfrist ved fakultetet er nå satt til 30. august.

Utfyllende informasjon om PES2020 ordningen ved UiB, og søknadsskjemaer for Posisjoneringsmidler, ligger på UiBs nettside: http://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posisjoneringsmidler-horisont-2020

Se egen rutine for håndtering av PES- og POS-midler i PA: http://www.uib.no/foransatte/103484/nfr-samleside-%C3%B8konomi