Forskerlinjen- en ubetinget suksess!

Tre tidligere forskerlinjestudenter ved MED, Anna Therese Bjerkreim, Karl Erik Muller og Ingeborg Eskerud, har tatt initiativ til en studie hvor de ville kartlegge hvor mange tidligere forskerlinjestudenter fra Universitetet i Bergen som fortsetter å forske, og identifisere faktorer som var assosiert med videre forskning.

Denne studien har resultert i 2 artikler publisert i Tidsskriftet, Den norske legeforening. I tillegg ble de omtalt i lederen – En ubetinget suksess.

Kort fortalt så viser studien at:

 • God veiledning og et egnet forskningsprosjekt er viktig for at forskerlinjestudenter fullfører.
 • Mange medisinstudenter som har gått Forskerlinjen ved Universitetet i Bergen fortsetter med forskning etter fullført studium. Dette gjelder også de som ikke fullfører forskerlinjeløpet.
 • Studiene hadde stor oppslutning- totalt 102 av 148 (69%) besvarte undersøkelsen.

Les om studiene her:

https://tidsskriftet.no/2019/02/kort-rapport/veiledning-av-studenter-ved-forskerlinjen

https://tidsskriftet.no/2019/02/originalartikkel/fortsetter-forskerlinjestudenter-forske

https://tidsskriftet.no/2019/02/leder/en-ubetinget-suksess

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet

 

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 27. februar

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 27. februar kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Nutrition Care Process (NCP). Bruk i klinikk og forskning

Nutrition Care Process (NCP) er en arbeidsprosess og terminologi for klinisk ernæring. Metoden ble etablert i 2003 som et resultat av flere tiårs arbeid som startet i USA på 70-tallet. Dagens versjon har 1649 termer som er organisert i områdene kartlegging, ernæringsdiagnoser og ernæringsintervensjon. NCP er en systematisk prosess som beskriver hvordan kliniske ernæringsfysiologer utfører ernæringsbehandling og er utformet for å gi struktur og kvalitet av denne. NCP fremmer kritisk tenkning og er et verktøy for å måle resultat av ernæringsbehandling. Terminologien er like anvendelig i forskning som i klinisk arbeid.

 Lene Thoresen er klinisk ernæringsfysiolog ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital og har en bistilling på Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring, OUS. Hun leder Arbeidsgruppen for profesjonell praksis – terminologi og metode i Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF), deltar i The International Nutrition Care Process and Terminology Implementation Survey (INIS) og  er representert i «Faglig referansegruppe for helsefaglige kodeverk. Indremedisin og ikke-kirurgiske fagområder», Direktoratet for eHelse. Siden 2018 har hun ledet Programgruppen for klinisk ernæringsfysiologutdanningen i Kunnskapsdepartementet.

Moderator: Randi Tangvik

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer

Det er nye retningslinjer for støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer.

Største endringen er at stipendiatene får støtte etter samme månedssatser som faste vitenskapelige og postdoktorer (18.000/33.000) og perioden for utenlandsopphold er økt til inntil 12 måneder. Utenlandsopphold utover 6 måneder vil bli prioritert. For både postdok og stipendiater vil det kun gi støtte etter familiesatser ved opphold på 6 måneder eller mer.

Les mer om retningslinjene her.

Frist for å søke støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer er 1.3.2019. Dette gjelder utenlandsopphold fra høsten 2019. Neste søknadsfrist er 1.10.2019.

Opphavsrett: colourbox.com

Vinnerne av De årlige forskningspresentasjonene 2019!

Totalt 7 priser ble delt ut i forbindelse med Forskerskolen i klinisk medisin sin årlige forskningskonferanse
Fra venstre: Mette Engan, Jan-Inge Bjune, Gro Dyrhovden, Fredrik Sævik, Spiros Kotopoulis, Shamundeeswari Anandan og Silje Solberg

De årlige forskningspresentasjonene arrangeres hvert år av Forskerskolen i klinisk medisin , og består av to deler: en poster- og en muntlig presentasjonsdel. Posterpresentasjonene foregikk onsdag i Fojaeen på Haukeland Universitetssykehus, mens de muntlige presentasjonene foregikk torsdag i Birkhaugsalen. Deltagerne er ph.d.-kandidater og postdoctorer ved Klinisk institutt 1 (K1), Klinisk institutt 2 (K2) og Helse Bergen. 

Det hele ble avsluttet fredag ettermiddag med en høytidelig prisutdeling til de tre beste muntlige presentasjonene og til de tre beste posterpresentasjonene. I tillegg ble det delt ut pris i kategorien «Folkets favoritt» og  kategorien «Åpen klasse».

Vinnerne


Muntlige presentasjoner:

 1. premie: Fredrik Sævik, ph.d.- kandidat ved K1 og en del av forskergruppen  The Bergen Research Group for UltraSound in GastroEnterology (BRUSE). Les mer om Sævik sitt ph.d.-prosjekt her.
 2. premie: Gro Dyrhovden, ph.d.-kandidat ved K1 og en del av  Forskergruppe for Nasjonalt Register for Leddproteser
 3. premie: Shamundeeswari Anandan, ph.d-kandidat ved K2.

Posterpresentasjoner:

1. premie: Silje Solberg, ph.d.-kandidat ved K2

2. premie:Jan-Inge Bjune, ph.d.-kandidat ved K2

3. premie: Mette Engan, ph.d.-kandidat ved K2

Prisen «Folkets favoritt» og «Åpen klasse»:

Forsker Spiros Kotopoulis vant begge disse prisene. Kotopoulis er forsker ved Helse Bergen og han er en del av forskergruppen The Bergen Research Group for UltraSound in GastroEnterology (BRUSE).

Arrangementskomiteen
Styret i Forskerskolen i klinisk medisin består av forskere fra K1, K2 og Helse-Bergen. 3 av styrets medlemmer satt i arrangementkomiteen for årets forskningspresetasjoner: Torbjørn Kråkenes (leder og ph.d.-kandidat ved K1), Andreas Venizelos (ph.d.-kandidat ved K2)  og Vojtech Novotny (ph.d.-kandidat ved K1). Leder av forskerskolen er Stian Knappskog . 

 

Vi gratulerer så mye til alle vinnerne!

Utlysninger: POS-midler og SPIRE-midler

Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) 2019 

Forskningsadministrativ avdeling lyser nå ut POS-midler.
Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

 1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
 2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå:
 • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
 • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller andrerelevante EU-organisasjoner
 • Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
 1. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene.

POS- Retningslinjer for søkere
POS- Søknadsskjema for fremtidig H2020 søknad
POS- Søknadsskjema kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative
støtteapparatet ved fakultetene.
POS- Søknadsskjema – fagstrategiske virkemidler på fak.nivå

Søknad sendes til Liv Rebecca Arnedatter Aae (Liv.Aae@uib.noinnen fredag 8. februar 2019

Utlysning av SPIRE-midler 2019

Forskningsadministrativ avdeling lyser ut midler i UiB sitt strategiske program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE) for 2019. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs strategi og handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022.

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:
1.  SPIRE midler for internasjonalt forskningssamarbeid
2.  SPIRE gjesteforskermidler

Vitenskapelig ansatte i hovedstillinger og postdoktorer ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Vitenskapelig ansatte må være ansatt i minimum 50 % stilling ved UiB for å kunne søke. Postdoktorer må ha 100 % ansettelse ved UiB og må vise til ansettelse ved UiB to år frem i tid for å kunne søke.

Søkerne bes lese gjennom retningslinjer for søkere og søker må benytte SPIRE søknadsskjema.

Søknad sendes til Liv Rebecca Arnedatter Aae (Liv.Aae@uib.no)innen fredag 8. februar 2019

Vi håper dere som har anledning søker på POS – og/eller SPIRE-midlene.

Til informasjon er det høy tilslagsprosent på disse midlene. Lykke til!

NFR workshop at K1

Dear researchers,

As you are certainly aware by now, the Research Council of Norway has implemented new rules for its grants and calls for proposals. As this year’s deadline brings changes in the application template, assessment criteria and evaluation procedures, it is essential to be well prepared and proactive in our approach.

The Faculty research advisers invite you to a workshop, where we will focus on the three main parts of the application template for FRIPRO and other relevant programs: Excellence, Impact and Implementation. We will explain the difference between communication, dissemination and exploitation. User involvement, Responsible Research and Innovation, Gender issues will also be addressed at the coming workshop. There will be important information on how the internal process at the department level, regarding financial support and research advising, will be working with one large deadline.

Those of you who plan to submit an application for the 10th of April deadline are particularly encouraged to attend the workshop.

Time: 12.00-14.30, 31st of January
Place: TBA

We look forward to seeing many of you at the workshops!

Best regards,

Amra, Michaël, Ramune, Yves

CRIStin registrering

Fristen for å registrere publikasjoner i CRIStin er satt til 31. JANUAR 2019

De fleste publikasjoner er allerede importert til CRIStin-databasen av UiB sentralt, men det er viktig at du selv sjekker at alt er kommet med, og at det er korrekt registrert, slik at vi får best mulig resultat!

Det er tre typer vitenskapelige publikasjoner du må legge inn selv:
– Artikler publisert for sent på året til at de har blitt registrert i ISI ennå.
– Artikler publisert i tidsskrift som ikke er inkludert i ISI.
– Bokkapitler og bøker.

Hvordan sjekker du at dine publikasjoner er registrert?
Oversikten over importerte publikasjoner finner du her. 

For å se hva som er registrert på deg personlig, må du gjøre følgende:

 • Logg inn med UiB- brukernavn og passord (Det er mulig å bruke Helse-Bergen brukernavn og passord, men da må du endre institusjon)
 • Gå inn på egen forskerprofil. (Når du logger inn i CRIStin er dette startsiden din).
 • Sjekk at alle dine publikasjoner fra 2017 er kommet med, og at de er korrekt registrert.
 • Trykk på boksen «fullt format» øverst i bildet, slik at du kan se alle detaljer.
 • Trykk på boksen «rediger» hvis noe skal endres

For artikler publisert i Open Access tidsskrift, så må hele artikkelen lastes opp i Cristin. Les mer her.

denne siden finner du brukermanualer.

INFORMATION IN ENGLISH

Forskerlinjen ved fakultetet søker forskingsprosjektet og veiledere til studenter på kull 18.

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen

Gratulerer!

160 millioner kroner til nytt senter for hjernesykdommer

Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling.

Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen. Les mer om det nye forskningssenteret her.

Forskningsrådet tildeler UiB og Haukeland midler for å opprette et nasjonalt senter for hjernesykdommer som ledes av Kjell-Morten Myhr og Charalampos Tzoulis.
Foto:UiB

Hvordan skrive impact-delen i søknader?

Sean McCarthy kommer til UiB og holder kurs med spesielt fokus på impact-delen i en søknad.

«Impact» er et av de viktigste evalueringskriteriene i europeiske prosjektforslag. Mange forskere finner det utfordrende å forstå konseptet «impact» og å forklare den forventede effekten av prosjektet. Kurset er lagt opp for å klargjøre dette.

Målet med kurset er å lære opp søkerne til å selge inn sine ideer i prosjektsammendraget (Abstract) og impact-delen. Prosjektsammendraget brukes for å presentere prosjektideen til evaluatoren.

Dette er et internt UiB-kurs. Alle UiB-ansatte er velkomne.

Kursspråk er engelsk.

Lunsj blir servert. Ingen konferanseavgift, og det blir trykket opp en kursbok til alle.

Sean McCarthy i Hyperion Ltd. er en erfaren forsker, forskningsleder og evaluator. Han har trent forskere og administrativt personale fra europeiske universiteteter i mange år.

Tidspunkt: 10.01.2019 kl. 09.00-13.00

Påmelding