Påminnelse om Fakultetets dag 21. oktober

Husk å få med deg Fakultetets dag som arrangeres onsdag 21. oktober kl. 09.00-11.40!

Møtet blir heldigitalisert, men de som holder presentasjoner samt prisvinnere vil delta.

Mer info finner du her: https://www.uib.no/med/138844/fakultetets-dag-2020/

Det er mange prisvinnere fra vårt institutt:

  • Årest PhD-arbeid: Irene Flønes
  • Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning: Anne Berit Guttormsen m/flere
  • Falch’s Junior Award 2020: Marte Bjørk
  • Falch’s Senior Award 2020: Nils Erik Gilhus

Workshops: Open Access and Data management plan

The Norwegian Research Council and Horizon 2020/Europe require projects to submit a data management plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, processed and made available.

  • Open Access Week, 19-23 Oktober 2020. Program and event information here.

  • Introduction to Data Management Plan (DMP) here.

  • Data Management Plan WORKSHOP (for researchers), 23.10.2020 – 13.00-15.00. More information here.

Invitasjon til å nominere kandidat til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021

Kong Olav Vs kreftforskningspris på 1 000 000 kroner deles hvert år ut til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Under ligger invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen. På grunn av Covid-19 blir årets prisvinner offentliggjort ved utgangen av 2020 og arrangementet er derfor utsatt.

Innstillingsutvalget er internasjonalt, nominasjonen må leveres på engelsk, se maks antall sider i invitasjonen.

Frist for innsendelse er 15. november 2020.

Mer informasjon finnes også på deres nettsider: https://kreftforeningen.no/forskning/kong-olav-vs-kreftforskningspris/

Invitasjon til nominering av kandidater 2021
Vinnere av Kong Olav Vs Kreftforskningspris
Retningslinjer for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

– Stadig større muligheter for samarbeid

Professor Ketil Joachim Ødegaard er ny forskningsleder ved K1. Vi har stilt ham et par spørsmål om hvilke ambisjoner og satningsområder han vil fokusere på i tiden som kommer.

Hvilke ambisjoner har du som ny forskningsleder ved K1?

– Først og fremst gleder jeg meg over at instituttledelsen har ønsket meg som ny forskningsleder. Jeg har vært professor i psykiatri (50%) siden 2013 og i perioder vikariert som seksjonsleder for psykiatri og gjennom det vært med på ledermøter ved instituttet. Nå får jeg sjansen til å bli bedre kjent med de mange forskningsgruppene ved K1. En personlig ambisjon for meg vil nok være å prøve å bidra til at forskningen innen psykisk helsevern i enda større grad benytter seg av samarbeidsmuligheter som ligger ved å samhandle med K1 og de mange sterke forskningsmiljøene på instituttet. For øvrig vil jeg bruke litt tid på å sette meg inn i oppgaven og sammen med instituttledelsen legge planer for hvordan jeg best kan bidra til at K1 får gjennomslag for sine strategiske forskningsmål.

Hva tenker du blir ekstra viktig å satse på i tiden som kommer?

– Jeg har i en årrekke vært forskningssjef ved divisjon psykisk helsevern, HUS. Gjennom denne stillingen har jeg erfart hvor viktig samarbeidet mellom HUS og K1 er for å få til god forskning. Men, jeg har også vært del av en utvikling der vi også har oppnådd gode resultater ved å rette samarbeidet mot andre deler av universitetet som Det psykologiske fakultet, og andre lokale forskningsaktører som Høgskulen på Vestlandet og kommunene i bergensområdet. I tillegg til at vi selvsagt fortsatt må satse på å vinne frem i konkurransen om tradisjonelle utlysninger av forskningsmidler fra EU, NFR osv., tenker jeg at vi ikke må glemme at det ser ut til å bli stadig større muligheter for å få til god forskning i samarbeid med nevnte aktører, ikke minst gjennom store nysatsninger som f.eks. Alrek helseklynge.

Fakultetets dag 21. oktober

Fakultetets dag for 2020 blir heldigital. Følg prisutdeligen på Zoom! Arrangementet vil bli oppdatert her med møtelenke når det nærmer seg.

Program:

09.00 – Velkommen – dekan Per Bakke
09.05 – Styreleder Victor Norman
09.20 – Studentinnslag – Isabell Johnsen og Janne Angen Indergård, odontologistudent og forskerlinjestudent
09.35 – Utdeling av Det medisinske fakultets priser:

– Årets Ph.D.-arbeid: Andreas Gras Navarro, Institutt for biomedisin, og Irene Flønes, Klinisk institutt 1

– Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning:

  • Undervisningsgruppen for samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Nytt undervisningsopplegg i statistikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Akuttmedisin, v/professor Anne Berit Guttormsen, universitetslektorene Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge, Klinisk institutt 1

– Årets forsknings-/innovasjonsmiljø: Kamal Mustafa «Tissue Engineering Research Group»

– Årets formidlingspris: Cecilie Svanes, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

– Årets publikasjon: Mazumder S, Taneja S, Dube B, Bhatia K, Ghosh R, Shekhar M, Sinha B, Bahl R, Martines J, Bhan MK, Sommerfelt HBhandari N. Effect of community-initiated kangaroo mother care on survival of infants with low birthweight: a randomised controlled trial. Lancet 2019; 394:1724-1736 – Institutt for global helse og samfunnsmedisin

10.25 – Pause
10.40 – Falch’s Junior Award 2020:

–  Marte Bjørk, Klinisk institutt 1

–  Henriette Aksnes, Institutt for biomedisin

11.10 – Falch’s Senior Award 2020:

–  Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1

11.40 – Avslutning – dekan Per Bakke

Les om prisvinnerne her: https://www.uib.no/med/135843/fakultetets-dag-2020-%E2%80%93-prisvinnere 

Foto/ill.: Ingvild Festervoll Melien/uib.no

ERC Starting or Consolidator Grant

Find out how to apply for an ERC Starting or Consolidator Grant
The ERC wants to support younger researchers to become and stay independent. Our experienced trainers will help you to demystify the ERC and take you through a comprehensive journey in short videos that you can take when it suits you. The courses will be followed by a live Q&A call.

You can join ERC online courses and take them at your own pace in November (04.11.2020 – 09.00–04.12.2020 – 15.00).

Have a look at the offer here: https://www.uib.no/en/boa/122506/video-academy-design-and-write-competitive-erc-proposals

Please pre-register your interest for the online course form (registration deadline 01.11.2020): https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7955971

Ny frist for hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 2021

Norges forskningsråd endrer fristen for neste års store utlysning, for mange også kjent som FRIPRO. Den nye fristen blir 10. februar 2021 og under vises hva det blir mulig å søke på. I tillegg vil kompetanse- og samarbeidsprosjekt, som inkluderer helseprogrammene, ha frist 17. februar 2021.

Det er flere utfordringer med å framskynde fristen såpass. En åpenbar er at en må tenke på neste søknad før en har fått svar fra sist søknadsrunde. Ryktene sier at resultatene fra årets utlysning kommer 18. desember. Videre blir det også endringer i bl.a. budsjetteringssystemet ved de store universitetene i Norge fra januar neste år. Det vil derfor være en fordel at flest mulig setter i gang budsjettering av søknadene så tidlig som mulig.

Sett gjerne av en time den 10. november kl. 14.00-15.00 til et webinar som vil presentere de ulike søknadstypene, søknadskriteriene og evalueringsprosessen.

Stort tverrfaglig prosjekt – Utlysningen er åpen for alle fag og forskningsområder. Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Denne prosjekttypen faller inn under «Fellesløft IV».

Forskerprosjekt for fornyelse – Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskerprosjekt for unge talenter – Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2-7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Unge talenter under 40 år gis mulighet til å forfølge egne ideer og lede et forskningsprosjekt.

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet – Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Forlenget frist – Forslag til kandidater til Forskningspris og Innovasjonspris 2020

Fristen for å fremme kandidater til Helse Vests Forskningspris og Innovasjonspris er forlenget til fredag 18. september.

Helse Vest og Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon ønsker forslag til priskandidater til både Helse Vest sin Forskningspris og Innovasjonspris.

Les mer om prisene og finn forslagsskjema her.

Forskingskonferansen 2020 blir avlyst på grunn av Covid-19-pandemien og prisene blir derfor i år delt ut i forbindelse med styremøtet i Helse Vest 4. november.