Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Continue reading Nye publikasjoner

Kronprins Haakons Forskningspris for astma og allergi 2020

Gülen Arslan Lied

Professor og leder for Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied, er tildelt Kronprins Haakons Forskningspris for astma og allergi 2020. Lied tildeles prisen for hennes innsats på området matallergi og intoleranse. Prisen er på kr. 50.000 og deles ut av Forskningsfondet for astma og allergi, og tildeles en forsker som har gjort en god innsats for forskning innen astma- og allergifeltet.

Forskningsfondet for astma og allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 1963. Fondet har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Det deles årlig ut midler til forskningsprosjekter.

P.g.a. Covid-19 blir markeringen i 2021, Oslo.

Les mer om prisen og Gülens forskning her.

Vi gratulerer!

Informasjon om utlysning av postdoktorstipend innen demens, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen<http://nasjonalforeningen.no/> er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom informasjon, forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning. Vår innsats er basert på innsamlede midler og gaver.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram<http://nasjonalforeningen.no/forskning/demensforskning/> er det nå anledning til å søke om postdoktorstipend<https://nasjonalforeningen.no/contentassets/e1d86ed228764f40aad26c86ad35e7ae/call-text_call-for-proposals-for-postdoctoral-fellowships-dementia_2021.pdf> der kandidaten selv står som søker.

Søknadsfrist: Tirsdag 1. september 2020 kl. 13.00.

Se her<https://nasjonalforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/> for mer informasjon om Nasjonalforeningen for folkehelsens utlysninger innen demens og hjerte- og kar samt vårt samarbeid med Stiftelsen Dam<https://www.dam.no/programmer/> om forskning, FoU og helseprosjekter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no

Med vennlig hilsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Søknadsfrister i forskningsrådet 2021

Forskningsrådet har flyttet frem søknadsfristene sine ganske dramatisk i 2021, f.eks. er Fripro-fristen allerede i februar: https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradets-soknadsfrister-2021/?link_id=hlHYQ9tba5F0ewc

Forskningsrådgiverne her på MED vil lage en plan for neste NFR-runde som vil presenteres for dere i august/september. Det som blir spesielt er at mye av arbeidet må begynne før vi vet resultatet av årets søknader.

Abonnere gjerne på forskningsrådets nyhetsbrev https://www.forskningsradet.no/nyheter/nyhetsbrev/

Hilsen Marit Bakke
Prodekan for forskning

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Utlysning av Marie Curie Fellowship

Det er nå mulig å søke Marie Curie Fellowship – fristen er 9. september. Vi trenger å få en tilbakemelding hvis noen av dere vurderer å søke. Vennligst gi beskjed til Liv Rebecca via e-post: liv.aae@uib.no 

Link til søknadsmulighet, og til webinar presentert av NFR vedrørende Marie Curie 20. april:

Marie Curie Individual fellowship 2020 (MSCA-IF). Frist: 9. September 2020
MSCA-IF webinar (NFR; 20. April 2020)

Les mer bl.a. om søknadsstøtten fram mot søknadsfristen her:
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships støttetilbud 2020

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

BRY.DEG2020: Hvordan påvirker pandemien mestring og mental helse på kort og lengre sikt?

BRY.DEG2020 er et forskningsprosjekt hvor UiB og samarbeidspartnere skal kartlegge hvordan koronasituasjonen påvirker mental helse. I første fase ble unge voksne invitert. Nå inviteres alle (over 18 år) til å delta i prosjektet.

Spørreskjema finnes her: https://skjema.uib.no/ZRGXM
Les mer om prosjektet her.

uib.no

Invitation to Research Infrastructure Network Meeting

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to our first digital gathering for the informal Research Infrastructure Network at the University of Bergen.

The network is initiated by a core group of three persons at different faculties (Hiwa Målen/SVFA, Susanna Pakkasmaa/MATNAT & Jorunn Viken/PSYKF), to share experiences, information, best practices and the like, and the potential members will be people working hands-on with research infrastructures.

Please see the agenda for our first digital gathering, that will take place on Tuesday 19 May, between 13:00-14:30.

Agenda
The purpose of the RI network by the core coordinating team.
RI status at the University of Bergen by Anne Fjellbirkeland. (Anne Fjellbirkeland works in the Division of Research and Innovation at UiB. She provides support to Research Infrastructure (RI) initiatives and to implementation of UiB RI-policy. She holds a PhD in molecular biology from University of Bergen.)
Perspectives from the Research Council of Norway by Christine Daae Olseng. (Olseng is special advisor at the Department of Research infrastructure in The Research Council of Norway (RCN). She is responsible for the follow up of the Norwegian node of the European Marine Biology Resource Center (EMBRC) from RCN side and Norwegian member EMBRC ERIC General Assembly. Her academic background is marine biology (MSc) from the University of Oslo.)
Perspectives from the European Research Infrastructure Consortium by Nicolas Pade. (Dr. Pade is the Executive Director of the European Research Infrastructure EMBRC-ERIC, European Marine Biology Resource Center, based in the EMBRC-ERIC headquarters in Paris. He holds a PhD in Molecular and Spatial Ecology from University of Aberdeen, and has been involved in EMBRC since 2011.)
Closure

Date: 19. May cl. 13:00-14:30.
Venue: Virtuell meeting – Zoom

Meeting URL: https://uib.zoom.us/j/67353268795?pwd=bXg5c0cvcnh0QnBVT2E1ZVhCcDZQQT09
Meeting ID: 673 5326 8795
Password: 9D@CU?Mi

DMP workshops for PhD-stipendiater, postdocs og forskere

Universitetsbiblioteket inviterer stipendiater, postdocs og forskere til en workshop i datahåndteringsplan (DMP). Workshopen arrangeres på to ulike datoer, slik at flest mulig skal ha anledning til å delta. Mer informasjon og påmelding på lenkene under:

19. mai: https://www.uib.no/ub/135394/data-management-plan-workshop

26. mai: https://www.uib.no/en/ub/135469/data-management-plan-workshop

 

Utlysning av Momentum-programmet 2020-2021

Det vises til utlysning av Momentum-programmet 2020-2021. Programmet er et karriereutviklingsprogram for yngre forskere som har fullført doktorgraden, og består av fire samlinger fra september til april. Universitetet lyser ut 15 plasser i programmet, hvorav 3 plasser er fordelt til Det medisinske fakultet.

Søknadsprosessen
Søknadsfristen til programmet er 15. juni 2020 kl. 17.00. Søknaden sendes via programmets nettside (https://www.uib.no/en/research/110492/momentum-career-development-programme-early-stage-researchers), og skal inneholde søknads-/motivasjonsbrev, CV og anbefaling fra faglig ledelse ved institutt/grunnenhet.

Det vil nedsettes en komité internt på fakultetet som vil vurdere og prioritere søknadene og fakultetet vil selv ta opp kandidater til sin kvote.

Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research of 275 000 Swedish Crowns

Viking Olov Björk’s scholarship supports research in the intersection between medical technology and its close to clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research.

The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.

The scholarship proceeds should be used to finance the recipient’s costs for a longer visit to a high ranking international research institute. The visit shall be commenced within a year after the funding.

Researcher with employment at, or other similar strong collaborative link with Uppsala University shall prevail. Such link requires a well witnessed, and the year before application established collaboration in a research project that has Uppsala University as principal organization.

Application shall be written in English and includes CV, research plan for the project expected to be carried through at the foreign institute, certificate from the foreign site confirming access to and availability of resources, statement from tutor/similar at the own Nordic university, and finally budget for the stay abroad.

A brief written travelogue shall be sent to the Office for Medicine and Pharmacy within six months after return from the stay abroad.

Full applications received by the Office for Medicine and Pharmacy in a digital form under the address jin.saida@uadm.uu.se not later than September 30, 2020 are considered. The application shall be submitted in the form of one single pdf file. Mark the application mail subject line ”Viking Olov Björk’s scholarship”.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

  • Navn på søker og arbeidssted
  • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
  • Budsjett
  • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr., men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er torsdag 20. august 2020

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no