Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Halvdagsseminar om bioinformatikk ved MED 24. mars / Seminar about bioinformatics at MED March 24th

CBU + The Faculty of Medicine = Better Science?

Tirsdag 24. mars holder CBU (cbu.uib.no) halvdagsseminar om bioinformatikk på BBB i Auditorium 2. Hovedpoenget er å vise fram eksisterende bioinformatikkforskning ved Universitetet i Bergen, samt forhåpentligvis legge grunnlaget for flere samarbeidsprosjekter mellom CBU og det Medisinske fakultet. En oversikt over eksisterende bioinformatikkstøtte ved UiB vil også bli presentert.

Seminaret burde være interessant for alle som enten bruker eller har planer om å bruke bioinformatikk som en del av sin medisinske forskning, og innholdet vil bli presentert på en slik måte at det vil være tilgjengelig både for PhD-studenter og mer erfarne forskere/leger.

Se mer detaljert agenda her.

Tuesday March 24th 2020 in Auditorium 2 at BBB

Are you using bioinformatics in your research or plan to do so in the future? Are you looking for bioinformatics research partners or in need of bioinformatics support? The Computational Biology Unit (CBU) may have the skills and knowledge your project requires. Come to the CBU day at the Medical Faculty to learn more!

See a more detailed agenda here.

SV + MED = SANT / SV + MED = TRUE

Onsdag 3. juni kl. 09.00-12.00 med gratis lunsj etterpå vil det bli arrangert et møte for forskere fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet for å se på spennende muligheter for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon. En gruppe med deltakere fra de to fakultetene vil utfordre potensielle interessenter og lage en kreativ møteplass. Fra MED deltar Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2, og Bjarne Robberstad, IGS.

Eksempler på berøringsflater mellom SV og MED er helseøkonomi og epidemier, men også register- og kreftforskning. SV har for eksempel god kompetanse innen helseøkonomi, adferd, befolkningsstudier og politikk. Vi tror et samarbeid med SV kan tilføre prosjekter som utgår fra MED et kontinium fra basalfag, via klinikk, adferd, beslutninger og helseøkonomi til prioriteringer/politikk. Vi tror slike kunnskapskontinium vil kunne øke samfunnsnytten av prosjektene våre og styrke mulighetene for finansiering.

Tenk utenfor boksen på mulighet for samarbeid med SV-miljøer – det kan lønne seg i neste søknadsrunde. Det gjelder også folk i basalfagene.

Hvis du tror at du kan ha noe å bidra med/tjene på et slikt samarbeid, ta kontakt med:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
eller Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

eller bare sett av datoen og møt opp 3. juni.
Sted blir annonsert.


On the morning of Wednesday June 3rd from 09.00-12.00 with a free lunch afterwards, we will arrange a meeting for researchers from the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Medicine to look at exciting opportunities for research collaboration, education and innovation. A working group from the two faculties aims to develop a creative meeting place for exchange of ideas with potential stakeholders. From MED, Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2, and Bjarne Robberstad, IGS, will be participating.

Examples of interfaces between SV and MED are health economics and epidemics, but also registry and cancer research. SV has for example good expertise in health economics, behaviour, population studies and politics. We believe a collaboration with SV can enhance MED projects starting with from basic science, through to the clinic, behaviour, decisions and health economics to priorities/policies. We believe that such knowledge could increase the social benefits of our projects and strengthen the competitive opportunities for funding.

Think outside the box about the possibility of collaboration with SV environments, it may pay off in the next application round. This also applies to people in the basic sciences.

If you have something to contribute/gain from such a collaboration, please contact:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
or Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

or just keep the date free and come on June 3rd.
The meeting will be advertised in due course.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Workshop 4th March: data management planning

Planning to submit a grant application for a life science research project? This course we will cover how you can generate a data management plan which meets the requirements of the funding organisations.

ELIXIR Norway, Digital Life Norway and the UiB library are pleased to invite up to 30 researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) to a full day workshop on data management. Life sciene researchers will be prioritized.

When: March 4th 2020 at 09:00-16:00
Where: UiB Learning Lab Store læringsrom at Media City Bergen (Lars Hilles gate 30)
Detailed course content: https://bit.ly/2Hde857

Registration deadline: 26th February

Contact: Beate Krøvel Humberset

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

UiB-forskere med i nasjonal kreftsatsing

Kreftforeningen har bevilget 22 millioner til en nasjonal satsing på forskning på bukspyttkjertelen, hvor tre UiB-forskere deltar.

Professor Anders Molven ved K1 skal delta i forskningssatsingen sammen med førsteamanuensis Nils Halberg ved Institutt for biomedisin og professor Emmet Mc Cormack ved K2.

UiBs forskere skal primært bidra på den eksperimentelle siden i prosjektet som representerer et samarbeid mellom nær alle kreftforskere i Norge innenfor denne kreftformen.

Les nyhetssaken om storsatsingen her.

Vinnere av årets forskningspresentasjoner

Hvert år arrangerer Forskerskolen i klinisk medisin presentasjoner i to varianter, en muntlig og en poster-presentasjon. Deltakerne er ph.d.-kandidater og postdoktorer fra Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Helse Bergen.

Posterpresentasjonene foregikk onsdag 22. januar i fojaeen på Haukeland Universitetssykehus, mens de muntlige presentasjonene foregikk torsdag 23. januar i Birkhaugsalen.

Fredag 24. januar ble det delt ut priser for de tre beste muntlige presentasjonene og de tre beste posterpresentasjonene. I tillegg ble det delt ut pris i kategoriene «Folkets favoritt» og «Åpen klasse».

Av årets åtte vinnere er fire tilknyttet K1: Trine Ludvigsen, Ida Viken Stalund, Sepideh Mostafavi og Heidi Espedal.

Vi gratulerer årets vinnere!

Les mer om utdelingen og vinnerne her.

Vinnere 2020: Fra venstre: Christina Clausen, Martha Eimstad Haugstøyl, Pernille Svalastoga, Heidi Espedal, Ida Viken Stavlund og Ninnie Oehme. Ikke tilstede: Trine Ludvigsen og Sepideh Mostafavi. Foto/ill.: Kim E. Andreassen.

Undervisnings- og forskningspriser ved Det medisinske fakultet 2020

Fakultetet lyser ut tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, og til sammen åtte priser innen forskning (publikasjon, ph.d.-arbeid, forskningsformidling og forsknings-/innovasjonsmiljø). Prisene deles ut på Fakultetets dag 23. april 2020.

Informasjon om prisene innen utdanning finner du her. Frist for å levere nominasjoner er 24. februar 2020.

Informasjon om prisene innen forskning finner du her. Frist for forslag er 14. februar 2020.