The 21st Broegelmann Lectures

The 21st Broegelmann Lectures by

Yenan Bryceson, Karolinska Instituttet and University of Bergen
Lymphocyte cytotoxicity in health and disease

 Silke Appel, University of Bergen
“Towards personalized therapy for inflammatory diseases”

Bjørn-Tore Gjertsen, University of Bergen and Haukeland University Hospital
“Single cell immune profiling in personalized therapy: early response evaluation in myeloid leukemia using mass cytometry”

Wednesday, May 15th, at 11:15 – ca.13:00
Auditorium AHH

Arranged by Broegelmann Research Laboratory, Department of Clinical Science and The Bergen Research School in Inflammation

UiB åpnet nytt Brusselkontor

3. mai var det offisiell åpning av UiB sitt nye Brusselkontor, i hjertet av det europeiske kvartalet.

Foto: Colourbox

Det er nå tre år siden UiB opprettet sitt eget kontor i Brussel. Her kan forskere ved universitetet få praktisk og strategisk støtte til å styrke kontakten med EU, og få hjelp til å utnytte mulighetene for nye og spennende forskningsprosjekter, hovedsakelig gjennom EU-programmet Horisont 2020.

Kontoret har nå flyttet til et større og mer moderne bygg, som UiB vil dele med NORCE, NTNU og SINTEF.

3. mai var det offisiell åpning av de nye kontorlokalene, blant annet med taler fra prominente gjester som Jean-Eric Paquet, generalsekretær for forskning og innovasjon i EU-kommisjonen, og Rolf Einar Fife, som er Norges ambassadør til EU og leder av EU-delegasjonen.

Les mer her: Brussel-kontoret åpner

Les også: Vår mann i Brussel 

Kontorsjef Kristof Vlaeminck er svært fornøyd med de nye lokalene. Foto: Ole Marius Kvamme, UiB

Announcement – Marie Sklodowska-Curie, Individual Fellowships (MSCA-IF)

About the program

The announcement for MSCA-IF is now open with a deadline 11 September 2019. The program supports talented and promising early stage researchers and applicants can come from around the world. MSCA-IF is open to all scientific disciplines with a bottom-up approach meaning that the applicant decides the research theme for the project. Two types of stipend exist, one where applicants can come to UiB for two years and another where researchers can travel to institutions outside Europe for two years and come back to UiB the third year.

Further information about the program can be found on the following pages:
uib.no
Guide for Applicants and Funding and Tenders Opportunities Portal.

FA offers MSCA-IF course

The Division of Research Management at UiB is, together with the faculties, in the process of setting up a plan for how to support researchers in the preparation of the application. A one-day course for MSCA-IF applicants and their mentors is scheduled on 28 May at 09.00-16.00. Here is la link to the application form for the course and the course program.

The course will be streamed via a Webinar and you will be able to participate online even if you have not signed up for the course in time or cannot come to Bergen.

 

Veilederlunsj 10. mai

Vi ønsker velkommen til semesterets siste veilederlunsj 10. mai kl 11.30.

Det blir også denne gang to innledere:
Matthias Kaiser fra Senter for Vitenskapsteori vil presentere forskere i Norge sine holdninger til tvilsomme forskningspraksiser, basert på et forskningsprosjekt han har ledet som omhandler nettopp dette.

Fakultetsadministrasjonen vil presentere den nye forskriften for ph.d.-programmet og med fokus på de praktiske endringene som følge av ny forskrift.

Mer informasjon og påmelding (innen 6 mai) på nettsidene: https://www.uib.no/med/123280/veilederlunsj-phd-veiledere

Frokostmøte om Kinas ambisiøse klimatiltak

Kommende mandag er det duket for nok et Frokostmøte med fokus på Kina.

Sted: Bergen Global (CMI)
Tid: mandag 29.april kl. 08:30.

Her møter man klimaforsker Nils Gunnar Kvamstø og Kina-forsker Ole Johannes Kaland i en samtale om Kina, klimapolitikk og forskningssamarbeid mellom Norge og Kina.

Dere finner link/omtale på UiB.no sine sider

Link til omtale på Facebook er https://www.facebook.com/events/2333540220236644/

De som kommer på Frokostmøtet får servert gratis croissanter, kaffe og te.

Opphavsrett: colourbox.com

 

 

Utlysning av karriereutviklingsprogrammet Momentum 2019-2020

Programmet er et karriereutviklingsprogram for yngre forskere som har fullført doktorgraden, og består av fire samlinger med oppstart i september. Universitetet lyser ut 13 plasser i programmet, hvorav 2 plasser er fordelt til Det medisinske fakultet.

Søknadsprosessen
Søknadsfristen til programmet er 10. mai. Søknaden sendes via programmets nettside, og skal inneholde søknads-/motivasjonsbrev, CV og anbefaling fra faglig ledelse ved institutt/grunnenhet.

Det vil nedsettes en komité internt på fakultetet som vil vurdere og prioritere søknadene og Fakultetet vil selv ta opp kandidater til sin kvote.

Opphavsrett: UiB

 

Norge har signert avtale om åpen publisering hos Elsevier

Etter nye forhandlingsrunder har norske forskningsinstitusjoner signert en ny og unik avtale med forlaget Elsevier. Avtalen gir tilnærmet full åpen tilgang til forskningsartikler, skriver vise- og prorektorene Hagen, Foss, Gornitzka og Ruud i Khrono.

De norske universitetene arbeider for å sikre at offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Åpen tilgang til norske forskningsresultater har stått sentralt i forhandlingene med de ulike forlagene. Elsevier er en av verdens største utgivere av vitenskapelige artikler med åpen tilgang. Elseviers kanaler er viktige for mange norske forskere.

Forlaget har vært kjent for i liten grad å komme forskningsmiljøene i møte på deres ønske om økt grad av åpen publisering til en god pris. Forhandlingene om publiseringsavtaler har derfor vært svært utfordrende og endt med brudd både i Tyskland, Sverige og Ungarn, og nå nylig også med University of California. Dette har gjort Elsevier til et av de mest omstridte akademiske forlagene i en tid hvor oppmerksomheten rundt åpen tilgang aldri har vært større.

Da norske forskningsinstitusjoner ikke aksepterte Elseviers forrige tilbud, risikerte vi å miste tilgang til forlagets tidsskrifter. Forhandlingene fortsatte imidlertid, og vi har nå blitt enige om en avtale hvor våre viktigste målsetninger er oppfylt. Les mer på Khrono.no 

Opphavsrett: colourbox.com

K1 blant de 10 mestpubliserende instituttene på UiB

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut. Tallene er basert på innmeldte publikasjoner i Cristin, og poengberegningen tar utgangspunkt i publiseringskanalens nivåplassering. Dette er offisielle tall for UH-sektoren som rapporteres til Kunnskapsdepartementet, hvor de danner grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.

Internt på UiB blei Universitetsmuseet mestpubliserende med imponerande 2,36 publikasjonspoeng per tilsatt. På neste nivå er det Institutt for fysikk og teknologi som ligg på topp, med 3,76 poeng per tilsett. K1 kom på tiende plass med 1,8 poeng per tilsatt.

Les mer På høyden og på  Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) sine sider.

Opphavsrett: På Høyden

 

IMI Stakeholder Forum 2019

The IMI (innovative medicines initiative) is holding a stakeholder forum on ‘Brain health and disease in the digital era and beyond’ on Wednesday 12 June in Brussels Belgium.

This is a great opportunity for researchers to meet with other academics, policy makers and industry stakeholders (all potential partners!) and discuss the direction of future IMI calls in this field.

Registration
Participation in this event is free of charge but registration is obligatory. To register, simply fill in this form. Registration will close on Friday May 17.
For more information read here