Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Utlysing av fakultetets priser 2022: forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene

Det medisinske fakultet vil på Fakultetets dag i 2023 dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forskningsmiljø og pris for fremragende forskningsformidling samt fremragende tiltak innen utdanning. Nytt av året er også en egen pris for innovasjon. Les mer om utlysningen samt tidligere vinnere her.

K1 har så mange gode forskere og undervisere at målet vårt selvfølgelig er å nominere kandidater til alle prisene. Forslagene vil bli gjennomgått av ledergruppen (instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder, innovasjonsleder og adm.sjef), prioritert og sendt til fakultetet.

Vi ber om forslag til årets priser med begrunnelse senest innen mandag 6. februar.

Forslagene sendes per e-post til Christian Vedeler (christian.vedeler@uib.no) og Ketil Ødegaard (ketil.odegaard@uib.no).

Beste hilsen
Christian & Jorunn

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Info meeting 5. January: European Research Infrastructures – how can you benefit

Dear all,

University of Bergen and Helse Bergen are members of four European research infrastructures in the field of translational medicine: BBMRIELIXIREATRISand ECRIN. The four research infrastructures work in parallel, providing complementary services to researchers in the field of biomedical sciences and support the development of personalized medicine and new treatments.

We invite researchers to learn more about each research infrastructure and how they can help you with a focus on services that support funding applications. The national coordinators of each research infrastructure are available for 1:1 meeting where you can ask specific questions regarding your project or get more information. Here is the registration page and agenda.

BookitLab ved kjernefasilitetene

Kjære alle!

Fra januar 2023 vil kjernefasilitetene MIC, PROBE, FLOW og BiSS bytte bookingsystem fra IdeaElan til BookitLab. BookitLab er kjøpt inn av UiB sentralt, slik at andre kjernefasiliteter ved UiB også vil ha muligheten til å ta det i bruk. BookitLab er allerede implementert ved både NTNU og UiO, samt ved NMR-kjernefasilteten på UiB (MatNat).

Hvis man ønsker å kunne reservere instrument eller tjenester fra 1. januar 2023, må brukerne innen desember logge seg inn en gang i BookitLab (Feide-pålogging) og deretter få et prosjekt knyttet til navnet sitt.

Det vil bli sendt egne eposter med relevant informasjon om hvordan å komme i gang til prosjektledere, prosjektøkonomer og eksisterende brukere av kjernefasilitetene. Det er enkle prosedyrer, og det er viktig at alle følger veiledningene slik at overgangen blir så smidig som mulig. Hvis man ikke har fått den relevante informasjonen, kan man kontakte mic@uib.no.


English version:

From January 2023, the core facilities MIC, PROBE, FLOW and BiSS will change their booking system from IdeaElan to BookitLab. BookitLab has been purchased centrally by UiB, which means that other core facilities at UiB also will have the opportunity to start using it in the future. BookitLab has already been implemented at both NTNU and UiO, as well as at the NMR-core facility at UiB (MatNat).

If you want to be able to reserve instruments or services from 1 January 2023, users must by December log into BookitLab (Feide login) once, and thereafter have a project linked to their name.

Separate e-mails with relevant information on how to get started will be sent to project leaders (PIs), project accountants and existing users of the core facilities. The procedures are simple, and it is important that everyone follows the instructions so that the transition becomes as smooth as possible. If you have not received the relevant information yet, you can contact mic@uib.no.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Helse Vest forskningspriser for 2022

Kjell Morten Myhr
En glad og fortjent vinner, professor Kjell-Morten Myhr. Foto: Silje Karine Robinson

Dyktige og gode kollegaer ved K1 har fått Helse Vest forskningspriser som ble delt ut på årets forskningskonferanse.

Forskingsprisen 2022 fra Helse Vest ble tildelt professor Kjell-Morten Myhr for hans fremragende og banebrytende
forskning på behandling av multippel sklerose. Vi gratulerer Kjell-Morten så mye med vel fortjent pris!

Vi gratulerer også førsteamanuensis Conrad Bjørshol, K1 og hans kollegaer ved RAKOS, som fikk Innovasjonsprisen for sin
tjenesteinnovasjon «Oppfølging av førstehjelpere».

Dere kan lese mer om prisvinnerne og begrunnelsene på Helse Vest sine hjemmesider:
Glade forskingsprisvinnarar – Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Tildeling fra kreftforeningen

Professor Anders Molven

I år ga Kreftforeningen 186 millioner til 25 ulike forskningsprosjekt landet rundt, i sin største forskningstildeling noensinne. I konkurranse med 143 forskere har K1 sin egen professor Anders Molven fått tildelt midler fra Kreftforeningen. professor Molven leder prosjektet «Betydningen av cellulært stress og genforandringer i bukspyttkjertelkreft» som har mottatt en tildeling på åtte millioner kroner.

Målet med prosjektet er å forstå i detalj de prosessene som gir opphav til bukspyttkjertelkreft. På denne måten håper vi å øke mulighetene for forebygging av sykdommen og legge et grunnlag for bedre behandlingsalternativer i fremtiden.

I tillegg til professor Molven har tre andre forskere ved UiB fått tildelinger fra Kreftforeningen.

K1 gratulerer så mye!

Generasjon Møhlenpris

Generasjon: Møhlenpris

Hvordan kan medisinsk fakultet bidra til et mer aldringsvennlig samfunn? Kan vårt prosjekt være til inspirasjon for fagfolk? Er det her potensielle forskningsprosjekter?

Les mer her.


Generation: Møhlenpris

How can the Faculty of Medicine contribute to make the society better for the elderly? Can our project inspire researchers? Are there any research projects here?

Read more here (Norwegian only).

Spørreundersøkelse om forskergrupper og forskningsprosjekter på www.uib.no

KommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen på UiB er i gang med å lage nye sidemaler for forskergrupper og forskningsprosjekter på www.uib.no.

De ønsker å få innspill fra de vitenskapelige ansatte på hvilke behov dere har.Spørreundersøkelsen finner du her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13699707

Den kan svares på frem til fredag 25. november.

Alle innspill er svært nyttige for oss i det videre arbeidet, og svarene er selvsagt anonyme.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1