Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

DAM-stiftelsens nye satsing på «registrert rapport»

Allerede fra neste utlysning, som publiseres høsten 2023, lanseres stiftelsen den nye toårige satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

Det vil være valgfritt om man søker på vanlig måte eller som registrert rapport, men søkere garanteres en litt høyere sjanse for innvilgelse dersom de velger å publisere forskningen sin som registrert rapport.

Torsdag 4. mai gjennomførte Dam webinar om den nye satsningen. Opptak av webinaret vil bli tilgjengeliggjort på Stiftelsen Dam sine nettsider under.

Nettsider for Stiftelsen Dam

Her får du høre hva en «registrert rapport» er, hvorfor Dam satser på det og hva du må tenke på om du vil søke.


The DAM foundation’s initiative on «registered report»

Already from the next call, which will be published in the fall of 2023, the foundation will launch the new two-year initiative on the publication form «registered report».

It will be optional whether you apply in the usual way or as a registered report, but applicants are guaranteed a slightly higher chance of approval if they choose to publish their research as a registered report.

On Thursday 4 May, Dam held a webinar about the new initiative. A recording of the webinar will be published on the Dam foundation’s web pages below.

The Dam foundation’s web pages

Here you will learn what a «registered report» is, why Dam is investing in it and what you need to consider if you want to apply.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Utlysning: Fremtidens helsevesen / Transforming health and care systems

Har du hørt om utlysningen «Fremtidens helsesystemer» av de Europeiske forskningssamarbeid om helse- og omsorgstjenester?

Målene med utlysningen er ganske brede, slik at mange aktiviteter kan passe inn:

 1. Samle kunnskap for innovative løsninger for helsesystemet
 2. Ta i bruk innovative løsninger i en større kontekst

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Mer informasjon finner du her.


Have you heard about the “Transforming health and care systems” call regarding European research collaboration for the healthcare of the future?

The objectives of the call for proposals are quite broad, so that many activities can fit in:

 1. Providing the necessary knowledge to build the health care of the future
 2. Supporting the implementation of innovative solutions on a larger scale

The Research Council of Norway is announcing 2 000 000 euro to Norwegian researchers who want to participate in this European research collaboration. More information can be found here.

Nysgjerrig på Forsker grand prix? Søknadsfrist 30. april

Er du ph.d.-kandidat og har lyst å lære mer om formidling?

Forsker grand prix er en forskningsformidlingskonkurranse for ph.d.-kandidater, og i år er Bergensfinalen 27. september.
Som deltaker i Forsker grand prix får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når frem med budskapet ditt til et stort publikum.

De ti deltakerne som blir valgt ut får bl.a.:

 • Individuell coaching og fellessamlinger
 • Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kameratrening, håndtering av presse
 • Blir attraktiv på arbeidsmarkedet, kandidater har fått fast jobb på grunn av Forsker grand prix
 • Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer
 • Tverrfaglig nettverk

Søknadsfrist 30. april: Søknadsskjema finner du på Forskningsdagene i Bergens nettsider.

NB: Du kan ikke kan ha disputert før konkurransen finner sted.
Det er mulig å holde presentasjonen på engelsk, men fellessamlinger og coaching vil i hovedsak foregå på norsk.

Les gjerne intervju i På høyden med fjorårets vinner Josephine Salice, fra Institutt fra fysikk og teknologi, om hvordan hun opplevde å delta.

Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine!

Beste hilsen
Ingeborg Revheim

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Felles forskningsdag for Helse Bergen og Universitetet i Bergen fredag 17.03.

Velkommen til felles forskningsdag for Helse Bergen og Universitetet i Bergen!

Universitetet i Bergen og Helse Bergen inviterer til et halvdagsseminar for å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom institusjonene. Det blir mingling, lunsj og spennende faglige foredrag.

Ikke gå glipp av denne muligheten til å bli bedre kjent med forskningen som skjer ved Helse Bergen og UiB, og å knytte kontakter og bekjentskaper på tvers.

Blant bidragsyterne finner vi:

 • Ledelsen ved Helse Bergen og UiB
 • Overlege og professor Nina Langeland: Covid-19: Fra utfordring til mulighet
 • Overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen: Massecytometri for evaluering av tidlig behandlingsrespons i leukemi
 • Overlege og førsteamanuensis Cecilie Bredrup: Utvikling av presisjonsmedisin – samarbeid mellom fakultet og sykehus
 • Overlege og førsteamanuensis Olga Therese Ousdal: Fire dagers behandling for angst- og tvangslidelse (OCD): Kan vi hjelpe flere gjennom økt forståelse av virkningsmekanismer?

Arrangementet er gratis. Påmeldingsfrist: 10.03.2023.

Påmeldingslenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14429939

Hold deg oppdatert på programmet her: https://www.uib.no/med/160725/felles-forskningsdag-helse-bergen-og-universitetet-i-bergen

Foto/ill.: DALL-E, KUH