Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Jan Erik Berge disputerte den 18. november 2022 med avhandlingen «Vestibular symptoms and relations with postural balance, inner ear function, and long term survival».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

Sverre Morten Zahl disputerte den 25. november 2022 med avhandlingen «Infantile external hydrocephalus – Infantile external hydrocephalus – Epidemiological, radiological, clinical, cognitive, and social aspects».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

Kommende disputaser


Birger Lindtjørn

Hovedveileder: ph.d. Vegard Asgeir Forsaa

Medveileder: professor Jørgen Krohn

Prøveforelesning: Torsdag 8. desember 2022 kl. 09.15
Sted: Stor Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne: «The morphology and function of the retina – new possibilities with novel diagnostic tools»

Disputas: Torsdag 8. desember 2022 kl. 11.00
Sted: Stor Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel: «Macular hole-surgical treatment, epidemiology and risk of bilateral disease»

1. opponent: professor Fredrik Ghosh, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: førsteamanuensis Tora Sund Morken, NTNU
3. medlem av komiteen: professor Elisabeth Farbu, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Jon Arne Søreide

Åpent for alle interesserte

 

Alok Bhan

Hovedveileder: professor Elisabeth Farbu

Medveiledere: professor Guido Alves og professor Kjell-Morten Myhr

Prøveforelesning: Fredag 9. desember 2022 kl. 09.15
Sted: Stor Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne: «Kan effektiv MS behandling være uheldig i en pandemi? Hvordan sikre at det å bremse sykdommen ikke baner vei for annen livstruende sykdom eller langtidsskader, eksemplifisert ved corona?»

Disputas: Fredag 9. desember 2022 kl. 11.00
Sted: Stor Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel: «Neurofilament Light-Chain as a Biomarker in Multiple Sclerosis: A Ten-Year Follow-up Study»

1. opponent: professor Jana Midelfart-Hoff, VID vitenskapelige høyskole
2. opponent: førsteamanuensis Cato Brede, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Melissa Weibell, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stein Tore Nilsen

Åpent for alle interesserte

 

Cecilie Askeland

Hovedveileder: professor Lars A. Akslen

Medveiledere: førsteamanuensis Elisabeth Wik og professor Ingunn Stefansson

Prøveforelesning: Fredag 9. desember 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium 4, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: «Targeting the PI3K pathway in cancer»

Disputas: Fredag 9. desember 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium 4, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: «Biomarkers of aggressive breast cancer with emphasis on tumor-stroma crosstalk»

1. opponent: professor Karin Jirström, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: professor Ben Davidson, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: professor Helge Wiig, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland

Åpent for alle interesserte

 

Beenish Nawaz

Hovedveileder: professor Ulrike Waje-Andreassen

Medveiledere: ph.d. Annette Fromm og professor Halvor Næss

Prøveforelesning: Fredag 9. desember 2022 kl. 10.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Oppgitt emne: «The Clinical approach to acute ischemic stroke in Young Adults»

Disputas: Fredag 9. desember 2022 kl. 12.15
Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Avhandlingens tittel: «Arterial ischaemic stroke from 2010-2015: Incidence, risk factors, atherosclerosis and 5-year outcome. The Norwegian Stroke in the Young Study, a three-generation research program»

1. opponent: professor Manfred Kaps, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: ph.d. Karolina Ryeng Skagen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
3. medlem av komiteen: professor Øivind Torkildsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Nils Erik Gilhus

Åpent for alle interesserte

 

Anne Gro Heyn Faleide

Hovedveileder: førsteamanuensis Eivind Inderhaug

Medveiledere: professor Liv Heide Magnussen, overlege Torbjørn Strand og førsteamanuensis Bård Bogen

Prøveforelesning: Fredag 16. desember 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium SMU, Haraldsplass, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: «Diagnosis and management of patellofemoral pain. Evidence and clinical practice»

Disputas: Fredag 16. desember 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium SMU, Haraldsplass, Ulriksdal 8

Avhandlingens tittel: «“It’s all in my head now” – Readiness for return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction»

1. opponent: førsteamanuensis Per-Henrik Randsborg, Universitetet i Oslo
2. opponent: ph.d. Nicky van Melick, Anna Hospital Geldrop, Nederland
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Trude Gundersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Kjell Matre

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.