Filosofisk poliklinikk 12. april

«Hva om…? Er det mulig å tro på en verden fri for atomvåpen?»

Ofte lindre – alltid trøste – aldri skade! Det er kjernen i legeløftet, og noen hjelper ekstra mye til der skadene er størst – i krig og konflikt. Men hva om skadene er så store at leger og andre hjelpere ikke lenger kan hjelpe? Om atomvåpen tas i bruk vil det være umulig å gå inn i et stort område i lang tid og ettervirkningene for alt liv vil være katastrofale. Gufset fra den kalde krigen er det siste året blitt mer aktuelt enn noensinne, kanskje har trusselen om atomvåpen aldri vært større.

12 april møter vi Norske leger mot atomvåpen. Filosofisk Poliklinikks Knut Eirik Eliassen samtaler med lege Helene Skovdahl og lege og filosof Thomas Renè Bremnes, begge styremedlemmer i Leger mot atomvåpen. Foreningen ble stiftet i 1982 og er del av den internasjonale organisasjonen (IPPNW) som fikk Nobels fredspris i 1985 og partner i den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) som fikk fredsprisen i 2017».

Se filpol.no eller Litteraturhusets program for detaljer.

BILLETT – På Litteraturhuset

Facebook: klikk her

12. april kl. 19.00

Velkommen til tenkning og dialog.

Nye og gamle studenter – dette er særlig for dere!

Hilsen Edvin Schei
Leder
Filosofisk Poliklinikk