Undervisningsseminar 22. mars: Vurdering for læring

Hvordan kan eksamener, tester og oppgaver styrke dømmekraft, faktakunnskap og ferdighetsutvikling?

Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, inviterer sammen med Det medisinske fakultets meritterte undervisere, til utdanningsseminar onsdag 22.3. kl 12-16 i Alrek Helseklynge.

Påmeldingsfrist 15. mars

For program og lenke til påmelding, se arrangementsiden her:
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/undervisningsseminar-vurdering-for-laering/