Innspillsmøte – arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell 14. mars

Digital kunst som illustrerer en bunke mynter, med blyanter liggende rundt

Universitetsledelsen inviterer alle studenter og ansatte til innspillsmøte ift. arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell.

Tid og sted

14. mars klokken 10.30 – 12.00
Auditoriet i Ulrike Phils hus.

Hele invitasjonen kan lese i brevet fra universitetsledelsen her: Invitasjon til innspillsmøte

Foto/ill.: KUH / DALL-E