Oktober er sikkerhetsmåned/October is Security Awareness Month

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå < https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6>.

Følg også med i internavisen På høyden, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern.


October is National Security Awareness Month. The University of Bergen therefore plans to have an extra special focus on information security in October.

UiB aims to be a safe and secure place to study and work, whether you are based at home or on campus. We therefore want all students and employees to be fully aware of security.

Many employees and students have already completed the e-learning course in Data protection and Information security on Mitt UiB in order to improve their knowledge of security. If you have not yet had the time to take the course, please do so now <https://mitt.uib.no/enroll/MDW74H>.

We also recommend following the internal news channel På høyden this month, which will highlight relevant subjects, such as challenges relating to working from home, where to find help and, not least, how to report a breach of IT security.

Click here to read more about National Security Awareness Month at UiB.

Sikresiden.no also provides a lot of helpful information about information security and data protection.

colourbox.com/uib.no

Frist for å registrere restferie 1. oktober / Deadline for registering leftover holiday 1 October

Frist for å registrere restferie er 01.10.2020, og vi minner om at avvikling av ferie er en rett og en plikt. Det er viktig at alle ansatte kommer i null i sitt ferieregnskap i god tid før årsslutt. Vi ber derfor om at søknad om eventuell overføring av restferie også sendes innen 01.10.2020.  Det må være særlige grunner for å overføre ferie til 2021.

Registrering av ferie, og søknad om eventuell overføring av ferie, gjøres i ferieskjema i HR-Portalen. Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:
Hilde B. Johannessen: hilde.b.johannessen@uib.no Telefon: 55 58 90 22


Deadline for registering leftover holiday is 01.10.2020, and we remind you that taking holidays is a right and a duty. It is important that all employees have cleared their holiday balance in advance of the end of the year. Therefore, we request that any application for transferring holidays also be sent in no later than 01.10.2020. There must be special reasons to transfer holidays to 2021.

Registering holidays and application for any transfer is done in the HR-Portal. Information about holidays and how to register holidays can be found here:
http://pagaweb.b.uib.no/english/5-vacation/

If you have any questions regarding holidays and registering, please contact HR consultant:
Hilde B. Johannessen: hilde.b.johannessen@uib.no, Phone: 55 58 90 22

Advarer mot innbrudd i IT-systemene

Universitetene er attraktive mål for dataangrep. UiB innfører derfor tofaktor-pålogging og flere andre tiltak.

Du kan lese hele saken i På Høyden, som denne uken ble relansert som UiBs nye internkommunikasjonskanal:
https://pahoyden.no/datasikkerhet/advarer-mot-innbrudd-i-it-systemene/101650

Finn gode tips til informasjonssikkerhet på Sikresiden:
https://www.sikresiden.no/forebyggende/unngaahacking?locality=196

Hold deg selv oppdatert på uib.no/korona / Keep yourself updated at uib.no/en/corona

Byrådet la tirsdag 8. september fram nye tiltak for bremse det pågående koronautbruddet i Bergen. Dette er følgene for deg som er UiB-ansatt: https://www.uib.no/korona/138347/nye-tiltak-fra-bergen-kommune


Tuesday September 8th, the City Council presented new measures to slow down the ongoing corona outbreak in Bergen. These are the consequences for UiB employees: https://www.uib.no/en/corona/138349/new-measures-bergen-municipality

Colourbox og Marianne Røsvik/uib.no

SMS-varsler fra UiB-ledelsen i koronasituasjonen / SMS messages from UiB regarding the corona situation

Fakultetet har fått en del tilbakemeldinger om at enkelte ikke mottar SMS-varsler som sendes ut til alle ansatte ved UiB. Vi ber deg sjekke at mobilnummeret ditt er registrert i Pagaweb (personalsystemet). Det gjøres slik:

 • Logg på med ditt UiB-brukernavn og passord på: https://uib.bluegarden.net/ (velg Universitetet i Bergen som tilhørighet).
 • Klikk på snarveien «Min Mappe».
 • Velg menypunkt «Personlig». Her ser du hva som er registrert under «Privat kontaktinformasjon», inkl. om mobilnummer er registrert.
 • Hvis det ikke er registrert mobilnummer, går du til rullemeny «Nytt skjema» oppe til venstre og velger «Person og familieinformasjon».
 • I skjema legges nummeret inn ved «Mobiltelefon». Hvis du krysser av på linjen under for «Privat mobiltelefon» vil ditt nummer kun være tilgjengelig for arbeidsgiver og ikke ved søk på ditt navn på nettsiden www.uib.no. 
 • Husk å trykke videre og sende inn skjema.

Hvis du har registrert mobilnummer i Pagaweb, men likevel ikke mottar SMS fra UiB, ber vi dere melde dette inn via: https://hjelp.uib.no/. 

Mvh
Heidi A. Espedal
Fakultetsdirektør


The Faculty have been informed that some of you have not received the UiB SMS to all employees regarding the corona situation. If so, please check if your mobile phone number is registered in Pagaweb:

 • Login using your regular UiB username and password at https://uib.bluegarden.net/ (choose University of Bergen as affiliation).
 • Choose “English” in the top right menu.
 • Click the shortcut  “My folder”.
 • Choose the top meny “Personal”. Here you will see if your mobile phone number is registered under “Private contact information”.
 • If not, please open the menu “New form” (top left side of window) and choose “Personal and family information”.
 • In this form you can register your mobile phone number. If you tick the “Private mobile phone” option, your number will only be available for your employer, and not on the UiB web page.
 • Remember to click “Send” before closing the form.

If you have registered your mobile phone number and still don’t receive UiB SMS to all employees, please register the problem at: https://hjelp.uib.no/ or ask someone in your administration for help.

Kind regards
Heidi A. Espedal
Faculty director

BOTT økonomi ved Det medisinske fakultet

Ved UiB skal det innføres et nytt økonomi- og lønnssystem. Det medisinske fakultet har startet et prosjekt for å se hvordan disse systemene kan innføres på en god måte. Dette skal sikre at fakultetet er optimalt rigget for å bli mer effektivt og yte bedre service når vi tar i bruk de nye systemene.

3. september vil det bli holdt et informasjonsmøte om mottak av BOTT økonomi for alle interesserte ved Det medisinske fakultet. Lenke til påmelding finner du her.

Mer informasjon om prosjektet her.

UiB bytter reisebyrå

UiB har inngått reisebyråavtale med et av Norges største reisebyrå, Berg-Hansen. Fra og med 1. juli skal du bestille fly, hotell, leiebil og tog gjennom Berg-Hansen.

Du kan bestille ved hjelp av Berg-Hansens onlineverktøy, Webgate, i Berg-Hansen app, eller hos en reiserådgiver.

1. juli vil alle som har en registrert profil hos Berg-Hansen motta en e-post med informasjon om hvordan man kommer i gang.

Mer informasjon om reisebyråavtalen og UiBs rutiner for reiser.

uib.no

Ny parkeringstillatelse for ansatte/studenter fra 1. juli

Fra 01.07.20 må alle ansatte og studenter som ønsker å parkere på UiBs frie plasser inkl. EL-bil plasser og HC-plasser skaffe seg ny parkeringstillatelse.

Det er fra samme dato nytt system for parkeringstillatelser for frie plasser som den enkelte ansatte/student administrerer selv.

For å skaffe seg en parkeringstillatelse må man gjøre følgende:

1.Gå inn og registrer ditt mobilnummer i UiBs parkeringssystem.
Det er kun ansatte/ studenter med gyldig ansattnummer/studentnummer som kan søke om parkeringstillatelse. Link til UiBs parkeringssystem – logg på med uib-brukernavn og passord.

Fortsett på mobiltelefon (ev. PC)
2.Last ned appen «Aimo Park Norway» på mobil/nettbrett (Google Play (Android) eller App Store (iOS/iPhone)
NB! Ikke tilgjengelig på Windows telefoner. Dersom du har telefon med Windows operativsystem eller ønsker å registrere deg på nett må du registrere parkeringstillatelse på https://qpark-permit.giantleap.no/#/parking/products/agreement Siden er responsiv og kan fint benyttes på mobil eller nettbrett.

3.Første gangs bruk: åpne appen og opprett brukerprofil. Det må registreres mobilnummer, men du trenger ikke registrere betalingskort. Betaling for parkering ved UiB er utsatt til 01.01.21, men appen er tilrettelagt for den planlagte løsningen. Oppdater profilen med din brukerinformasjon.

Det er kun mulig å bestille ett parkeringsprodukt ut 2020 – det er en parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bilplasser og HC-plasser med varighet fra bestillingsdato t.o.m. 31.12.20.

4.Registrer parkeringstillatelsen i appen
1.Velg «Andre produkter» (ikke «Start parkering»)
2.Velg sted «Bergen»
3.Velg produkt «Bestill parkeringsavtale»
4.Bestill parkeringsavtale «Universitetet i Bergen. Ansatte og studenter»
5.Velg mellom «Ansatt-parkering» eller «Student-parkering»
6.Legg inn registreringsnummer (inntil 3 stykker)
7.Les og godkjenn parkeringsvilkårene
8.Avslutt med «Kjøp»
9.Sjekk på hjemsiden i appen at dine registreringsnummer er registrert.

Se relevante lenker og dokumenter her.

Info om post, transport, materiell og campusbuss sommeren 2020

Oppdatert og gjeldende informasjon om post, transport, materiell og campusbuss kan man finne på denne siden.

På grunn av situasjonen vedr. corona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer.

Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger.

Foto/ill.: colourbox

 

18. juni 2020 fjernes utdatert innhold på www.uib.no

Utdatert innhold er støy i søkeresultater, gjør systemet tungt å drifte og vedlikeholde og gir generelt en dårlig brukeropplevelse.

Torsdag 18. juni 2020 vil infosider og nyhetssider som ble avpublisert før 2017 slettes. Dette betyr at innholdet på områdene må vurderes av de innholdsansvarlige. Det som eventuelt ønskes beholdt må åpnes og lagres på nytt for å få en oppdatert publiseringsdato.

Utdaterte arrangementer (kalenderoppføringer) som er fra før 2019 vil også slettes. Ønskes noen av disse beholdt, kan de gjøres om til infosider og på den måten leve videre på w3.

Les mer om dette her.