Skal du ha mer ferie i år? / Do you have more holiday plans?

Ferieplanlegging, høst og jul
Colourbox.com

Vi håper alle har hatt en fin sommer, og minner om at det alt er tid for å planlegge ferieuttak for høst og jul. Frist for å registrere restferie i HR-portalen er som vanlig satt til 1. oktober. Innen denne datoen må alle ansatte legge inn ønsket ferieuttak for resten av året. Eventuell restferie kan man søke overført. Ved søknad om overføring av ferie må du si noe om hvorfor ferien ikke kan avvikles i 2019. Du må også oppgi hvilke planer du har for å avvikle overført ferie i 2020. Både søknad om uttak og overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-portalen.

Vi minner ellers om informasjon i medarbeiderhåndboken. Informasjon om hvordan registrere ferie i HR-portalen finner du her


Holidays, fall and Christmas
We hope you all had a nice summer and want to remind you that it is now time to plan the remaining vacation for the fall and Christmas.The deadline for registering holiday for 2019 in the HR portal is (as usual) 1 October. You can also transfer some days to the next calendar year by sending an application in the HR portal. The application has to state why you are unable to spend the holiday this year, and how you are planning to spend them in 2020.

Both the application for transfer and registration of holiday are done in the “Holiday” form in the HR portal. Information about vacation regulations can be found in the employee handbook. Information on how to register vacation in the HR portal can be found here.

Informasjonsmøter om RETTE

RETTE er et nytt verktøy ved UiB hvor alle prosjekter som behandler personopplysninger skal registreres. Målet er å heve kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte, og det skal være et verktøy for instituttene ved UiB så de kan være sikre på at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk.

Fakultetet inviterer til opplæring og informasjonsmøter om systemet for forskningsrådgivere, instituttledere, veiledere og andre som skal bruke verktøyet i uke 33 og 35.

De resterende møtene er:
28. august kl. 10-11
28. august kl. 12-13

Rom: Undervisningsrom D301 ved Haukeland Universitetssjukehus, Sentralblokka

For mer informasjon, les her.

Ny søknadsfrist for opprykk til professor

Søknadsfristen for opprykk til professor i 2019 blir 31. august, ikke 15. september. Endringa gjeld berre for 2019.

Reglementsendringar ved UiB er under arbeid. Fastsetting av nye reglar vil tidlegast kunne skje i universitetsstyremøtet i august 2019. For at vurdering av opprykk skal kunne skje etter gjeldande reglar, er det vurdert som naudsynt å endre fristen for dette året. Mer info

Husk å registrere ferie! / Remember to register your holiday!

Minner om at ansatte ved UiB må registrere ferie i HR-portalen innen 1. mai. Dette er viktig når det gjelder ferieavvikling:

  • Alle ansatte ved UiB skal avvikle opptjent ferie hvert år.
  • Sommerferie skal registreres i HR-portalen innen 1. mai.
  • Utgangspunktet er at alle ansatte skal avvikle tre uker ferie i perioden 1. juni – 30. september.
  • Det er viktig at all avviklet ferie er registrert i HR-portalen.

Les mer om ferie i medarbeiderhåndboken

This is a reminder that all UiB employees must register summer holiday in the HR portal by 1 May. This is important regarding holiday:

• All UiB employees shall use earned holiday each year.
• All UiB employees must register summer holiday in the HR portal by 1 May.
• All UiB employees should use three weeks of their holiday in the period 1 June – 30 September.
• All UiB employees must register all spent holiday in the HR portal.

Read more about holiday in the Employee Handbook

Personal promotion for Researcher 1183

May 1st is the final date to apply for personal promotion for Researcher 1183.

Who can apply:
Researcher 1109 or 1110, employed in a state position in a permanent, fixed term, or temporary employed position with external financing and with a duration of 3 years or more at the application date, can apply.

Application restrictions:
Researchers assessed for a Researcher 1183 position the last 2 years, cannot apply. If you have already received a positive assessment you may apply that this is taken into account when applying for promotion. It is only possible to apply for personal promotion within the subject/research area in which you hold your current employment.

Please find the regulations for promotion for Researcher 1183 here  

Application for personal promotion by competence for Researcher 1183 (english)

Application for personal promotion by competence for Researcher 1183 (norwegian)

 

Valg til universitetsstyret våren 2019

Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de tilsatte i gruppe B, midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisning og forskerstilling.

Valget har nå startet og du kan avgi din stemme her:
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do

Kandidater til universitetsstyret 2019
UiB sine sider finner du informasjon om hvem som  stiller til valg til universitetstyret for perioden 1.8.2019-31.7.2020

Foto: colourbox.com

 

 

Kunngjøring av valg fra gruppe B til instituttråd K1

Det skal velges medlemmer fra gruppe B til instituttrådet ved Klinisk institutt 1. Forslag på medlemmer fra gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling) må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Det medisinske fakultet, Armauer Hansens hus, 4. etg., rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 23. april 2019.

Les mer her.

English:

There will be elected one member (and two alternates) to the Department Council at the Department of Clinical Medicine from group B (temporary employees in teaching and research positions). Proposals must be received by the Electoral secretary, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Armauer Hansen House, 4th floor, room 416, within 03:00 PM Tuesday 23 April 2019.

Read more here.

Kunngjøring av valg fra gruppe B til fakultetsstyret

Det skal velges 1 medlem (og minst 2 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet fra gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Det medisinske fakultet, Armauer Hansens Hus, 4. etg., rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 7. mai 2019.

Les mer her.

English:

There will be elected one member (and minimum two alternates) to the Faculty Board at the Faculty of Medicine from group B (temporary employees in teaching and research positions). Proposals must be received by the Electoral secretary, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no, Armauer Hansen House, 4th floor, room 416, within 03:00 PM Tuesday 7 May 2019.

Read more here.

Vellykket konferanse for kliniske ernæringsfysiologer (KEFF)

Forsker Hanne Rosendahl-Riise og stipendiat Vegard Lysne ved Senter for ernæring,UiB var ansvarlige for årets KEFF-konferanse i Bergen.

 

Hanne Rosendahl-Riise og Vegard Lysne. Foto: Ingrid Hagerup

Årets konferanse gikk av stabelen 18. og 19. mars, og samlet rundt 230 kliniske ernæringsfysiologer og studenter fra hele Norge. Stipendiatene har brukt et halvt år på å planlegge konferansen, og ifølge Hanne Rosendahl-Riise og Vegard Lysne har alt gått som smurt.

Programmet har hatt fokus på ernæringsforskning og fisk og sjømat. Innleggsholdere har både vært interne studenter, forskere og ph.d-kandidater, men også innleide fra andre steder i landet. Siste dag ble det premiering for beste poster og presentasjon, som gikk til henholdsvis Åslaug Oddsdatter Matre og Eirin Semb Gjerde. Begge er studenter ved bachelorstudiet i ernæring ved UiB.

I tillegg til Hanne Rosendahl-Riise og Vegard Lysne bestod komiteen for konferansen av Ingrid Revheim (Marte Trollebø i permisjon), Hanna Fjeldheim Dale, Caroline Jensen, Helene Dahl og Cathrine Horn.

Velkommen til lansering av UiBs strategi 2019-2022 – Kunnskap som former samfunnet

Kjære ansatt

25. mars arrangerer vi strategiarrangementet «Kunnskap som former samfunnet» for å markere revidert strategi 2019-2022. Hensikten er å belyse våre ambisjoner, justere kursen og diskutere universitetets rolle fremover.

UiBs formål er fortsatt å søke, utvikle og røkte kunnskapen gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Men siden strategien ble implementert i 2016, har UiB opplevd betydelige endringer – derfor er det nødvendig å justere retningen underveis. I tillegg til nye delmål under de strategiske hovedmålene, har strategiens visjon «Kunnskap som former samfunnet» fått en mye mer fremtredende plass.

For å forme samfunnet er det også sentralt å ta pulsen på hva aktørene rundt oss har behov for.

Du møter:

  • Rektor Dag Rune Olsen
  • Prorektor Margareth Hagen
  • Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet ved UiB
  • Ove Trellevik, politiker Høyre
  • Elisabeth Maråk Støle, administrerende direktør NORCE
  • TBA

Arrangementet ledes av Siri Lill Mannes.

Sted: Universitetsaulaen
Tid: 11.30 – vi serverer en matbit fra kl. 11.
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6250043

Den reviderte strategien finner du her: https://www.uib.no/strategi

Med vennlig hilsen
Rektor Dag Rune Olsen

Foto:Berndt Fischer, Gettyimages

HR-portalen / The HR-portal

Vi minner om at du i HR-portalen blant annet finner dine lønnslipper og oversikt over din ferie. Husk å se nøye over dine opplysninger her, og oppdater om nødvendig; adresse, kontonummer, mobilnummer, barn og nærmeste pårørende. Til dette benytter du skjema «Person og familieinformasjon» under «Skjema», «Personlige forhold». Dette skjemaet kan også benyttes for ønske om ekstra skattetrekk. HR-portalen

We would like to remind you that you among other things will find your paychecks and overview of your holidays in the HR-portal. Remember to update your information in the HR-portal if necessary; address, bank-account number, mobile number, contact details for children and next of kin. For updating personal information, use the form “Personal and family information” under “Forms”, “Personal circumstances”. You may also use this form for requesting extra tax deduction. The HR-portal