Kurs i Inspera Assessment

Det er nå satt opp kurs for våren med introduksjon til Inspera Assessment. Det kjøres to ulike kurs: ett for administrativt ansatte, og ett som tar for seg eksamensoppgaver og sensur i systemet.

Hvordan lage eksamensoppgaver i Inspera Assessment (eksamensoppgaver og sensur)
Tilgjengelige kurs og påmeldingsskjema

Introduksjon til Inspera Assessment som studieadministrativt verktøy
Tilgjengelige kurs og påmeldingsskjema

inspera-logo

Registrering av sommerferie

Rutine ferie

(Information in English below)

Ferieloven og tariffavtale regulerer ansattes rett og plikt til å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal legge til rette for og påse at arbeidstakere avvikler ferie, 25 feriedager (30 feriedager for ansatte over 60 år) i løpet av året.

Avvikling av ferie skal avtales i god tid. Dersom man ikke blir enig om feriefritiden, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferie. Feriefritiden skal normalt avtales to måneder før avvikling. Ekstraferien (5 dager) for arbeidstakere over 60 år, kan tas som enkeltdager eller samlet. Arbeidstaker skal melde fra til arbeidsgiver minst to uker før avvikling av disse dagene. Det medisinsk-odontologiske fakultet har satt følgende frister:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Vinterferie (uke 9) 01.02.2017 15.02.2017
Påskeferie (uke 15) 01.03.2017 15.03.2017
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2017 15.04.2017
Høstferie (uke 41) 15.08.2017 01.09.2017
Eventuell restferie 01.10.2017 15.10.2017

Registrering: Den ansatte skal søke om ferie i PAGA og arbeidsgiver bekrefter innvilgelse av ferien i PAGA. Dersom sommerferie ikke er registrert innen 01.04.2017 kan arbeidsgiver legge inn tre uker sommerferie på den ansatte og pålegge avvikling av ferie i disse ukene. Restferie skal registreres innen 01.10.2017. Hvis ikke restferien er registrert innen denne dato, vil arbeidsgiver registrere ferieperiode og pålegge avvikling av den. All informasjon om ferieperioder vil være i PAGA. Eventuell endring av ferieperiode skal godkjennes av arbeidsgiver før avvikling. Alle ansatte skal stå med 0 i ferieregnskapet ved utløp av året.

Continue reading Registrering av sommerferie

Ferieinfo 2017

Det er på tide å begynne å planlegge ferie. Det medisinsk-odontologiske fakultetet har satt følgende frister for søknad om ferie for 2017:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Vinterferie (uke 9) 13.02.2017 15.02.2017
Påskeferie (uke 15) 01.03.2017 15.03.2017
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2017 15.04.2017
Høstferie (uke 41) 15.08.2017 01.09.2017
Eventuell restferie 01.10.2017 15.10.2017

Det betyr at søknad om vinterferie skal sendes i PAGA senest 01.02.2017. Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent: Hilde Bergheim Johannessen –
Email: Hilde.B.Johannessen@uib.no Telefon: 55 58 90 22

a person skiing high in the mountains

ENGLISH:

Continue reading Ferieinfo 2017

Endringer i Pagaweb (som nå heter HR-portalen)

Fra 2017 kan alle refusjoner til ansatte sendes gjennom HR-portalen, ikke bare reiser. For refusjoner annet enn reiser skal en bruke skjemaet «Refusjon av utlegg» og det er da tre alternative typer utlegg:

  • Refusjon av utlegg
  • Refusjon av EK-tjenester (eks. medlemsavgifter, tlf.)
  • Refusjon av skattepliktige privatutgifter

Kvitteringer skal skannes inn av den som fyller ut skjemaet og en trenger ikke lenger å sende originale kvitteringer i papirform. Utgiftene konteres av økonomene. Det er tre utbetalinger pr. måned, 12., ca. 20. og ca. 28.

Skjema for utbetaling og refusjoner til personer som IKKE er ansatt ved UIB skal gå i papirform som tidligere.

Closeup of Norwegian currency, also called "kroner" in Norwegian. 5,6 kroners = US Dollar

Post, transport og Campusbuss julen 2016

På grunn av ferieavvikling vil postutkjøringen bli levert på et tidligere tidspunkt i romjulen.

TPS ber konkret om at enheter, institutt og fakultet som holder stengt i romjulen melder fra til TPS om dette snarest mulig. Dette gjør du via e-post: transport@uib.no

Campusbussen går IKKE i uke 52. Første dag i rute blir mandag 2. januar 2017.

Materiell avvikler delvis juleferie. Kun mindre transportoppdrag blir derfor gjennomført f.o.m. 27. desember t.o.m. 30. desember.

Nye postrutiner fra 2. januar 2017

Som et ledd i effektivisering av sentraladministrasjonen vil Eiendomsavdelingen bidra med tiltak for å redusere antall stillinger i sentraladministrasjonen.

Et av tiltakene som innføres permanent er at post innhenting/utkjøring (intern og ekstern) reduseres noe. Det betyr at hvert enkelt institutt, fakultet og enhet kun oppsøkes én gang pr. driftsdøgn.

Enhetene må ha klar sin inn- og utgående post til oppgitte tidspunkter enten før eller etter lunsj. Den enkelte enhet vil få oppgitt hvilke hentetidspunkt som vil gjelde i eget skriv.

Det regnes med at enhetene klarer å tilpasse seg den nye ordningen relativt raskt, og at innkjøringsperioden, som starter mandag 2. januar, vil gå greit.

Dersom enhetene har spørsmål om den nye ordningen eller noe er uklart kan spørsmål rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen, på tlf. 55 58 20 71 eller via e-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no

3d render of mailbox with flying leters

BOA-teamets nettsider er online

Nye nettsider med maler og verktøy til bruk i arbeidet med eksternfinansierte forskningsprosjekter er nå klar fra boa-teamet ved UiB.

Målgruppen er primært administrasjonene på fakultet og institutt. Øvrige brukere er prosjektledere, samt lokale og sentrale rådgivere som har roller knyttet til BOA relatert arbeid.

Se nettsidene her.

BOA dsc_1680_0

NYE NETTSIDER: BOA-teamet skal gi støtte til de store, komplekse søknadene som krever en betydelig egenandel. Nå er nye nettsider på plass. Øvrige medlemmer ikke tilstede da bildet ble tatt: Magnus Holtermann, Roger Strand, Kristin Hansen, Bjørn Einar Aas, Kristen E. Kjøde, Ingunn Halvorsen, Eli-Anne Gjerde
Foto:
Jan Kåre Wilhelmsen, UiB.

Nytt om reiseregninger

Vi minner om at det nå er mulig å laste opp vedlegg direkte i pagaweb for reiseregninger. Det er da ikke nødvendig å sende dem i papirform til administrasjonen. Lenke til pagaweb er https://uib.bluegarden.net, da kommer en direkte til innloggingsbilde og logger inn med uib brukernavn og passord. Skjema for «Refusjon av utlegg» brukes KUN til f.eks. medlemsskap. For andre utlegg; kontakt administrasjonen.

English:

Please be aware that it is now possible to load receipts directly into you travel form. If you do so, it is no longer necessary to send them in paper form in addition to pagaweb. The link to pagaweb is https://uib.bluegarden.net, you will then be directed to the log-in page where you can log in with your UIB username and password. The form «Reimbursement of expenses» should only be used for ex. Membership fees. For other expenses, please contact the administration.