Kunngjøring av valg fra gruppe B til instituttråd K1

Det skal velges medlemmer fra gruppe B til instituttrådet ved Klinisk institutt 1. Forslag på medlemmer fra gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling) må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Det medisinske fakultet, Armauer Hansens hus, 4. etg., rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 23. april 2019.

Les mer her.

English:

There will be elected one member (and two alternates) to the Department Council at the Department of Clinical Medicine from group B (temporary employees in teaching and research positions). Proposals must be received by the Electoral secretary, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Armauer Hansen House, 4th floor, room 416, within 03:00 PM Tuesday 23 April 2019.

Read more here.

Kunngjøring av valg fra gruppe B til fakultetsstyret

Det skal velges 1 medlem (og minst 2 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet fra gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no Det medisinske fakultet, Armauer Hansens Hus, 4. etg., rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 7. mai 2019.

Les mer her.

English:

There will be elected one member (and minimum two alternates) to the Faculty Board at the Faculty of Medicine from group B (temporary employees in teaching and research positions). Proposals must be received by the Electoral secretary, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no, Armauer Hansen House, 4th floor, room 416, within 03:00 PM Tuesday 7 May 2019.

Read more here.

Vellykket konferanse for kliniske ernæringsfysiologer (KEFF)

Forsker Hanne Rosendahl-Riise og stipendiat Vegard Lysne ved Senter for ernæring,UiB var ansvarlige for årets KEFF-konferanse i Bergen.

 

Hanne Rosendahl-Riise og Vegard Lysne. Foto: Ingrid Hagerup

Årets konferanse gikk av stabelen 18. og 19. mars, og samlet rundt 230 kliniske ernæringsfysiologer og studenter fra hele Norge. Stipendiatene har brukt et halvt år på å planlegge konferansen, og ifølge Hanne Rosendahl-Riise og Vegard Lysne har alt gått som smurt.

Programmet har hatt fokus på ernæringsforskning og fisk og sjømat. Innleggsholdere har både vært interne studenter, forskere og ph.d-kandidater, men også innleide fra andre steder i landet. Siste dag ble det premiering for beste poster og presentasjon, som gikk til henholdsvis Åslaug Oddsdatter Matre og Eirin Semb Gjerde. Begge er studenter ved bachelorstudiet i ernæring ved UiB.

I tillegg til Hanne Rosendahl-Riise og Vegard Lysne bestod komiteen for konferansen av Ingrid Revheim (Marte Trollebø i permisjon), Hanna Fjeldheim Dale, Caroline Jensen, Helene Dahl og Cathrine Horn.

Velkommen til lansering av UiBs strategi 2019-2022 – Kunnskap som former samfunnet

Kjære ansatt

25. mars arrangerer vi strategiarrangementet «Kunnskap som former samfunnet» for å markere revidert strategi 2019-2022. Hensikten er å belyse våre ambisjoner, justere kursen og diskutere universitetets rolle fremover.

UiBs formål er fortsatt å søke, utvikle og røkte kunnskapen gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Men siden strategien ble implementert i 2016, har UiB opplevd betydelige endringer – derfor er det nødvendig å justere retningen underveis. I tillegg til nye delmål under de strategiske hovedmålene, har strategiens visjon «Kunnskap som former samfunnet» fått en mye mer fremtredende plass.

For å forme samfunnet er det også sentralt å ta pulsen på hva aktørene rundt oss har behov for.

Du møter:

 • Rektor Dag Rune Olsen
 • Prorektor Margareth Hagen
 • Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet ved UiB
 • Ove Trellevik, politiker Høyre
 • Elisabeth Maråk Støle, administrerende direktør NORCE
 • TBA

Arrangementet ledes av Siri Lill Mannes.

Sted: Universitetsaulaen
Tid: 11.30 – vi serverer en matbit fra kl. 11.
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6250043

Den reviderte strategien finner du her: https://www.uib.no/strategi

Med vennlig hilsen
Rektor Dag Rune Olsen

Foto:Berndt Fischer, Gettyimages

HR-portalen / The HR-portal

Vi minner om at du i HR-portalen blant annet finner dine lønnslipper og oversikt over din ferie. Husk å se nøye over dine opplysninger her, og oppdater om nødvendig; adresse, kontonummer, mobilnummer, barn og nærmeste pårørende. Til dette benytter du skjema «Person og familieinformasjon» under «Skjema», «Personlige forhold». Dette skjemaet kan også benyttes for ønske om ekstra skattetrekk. HR-portalen

We would like to remind you that you among other things will find your paychecks and overview of your holidays in the HR-portal. Remember to update your information in the HR-portal if necessary; address, bank-account number, mobile number, contact details for children and next of kin. For updating personal information, use the form “Personal and family information” under “Forms”, “Personal circumstances”. You may also use this form for requesting extra tax deduction. The HR-portal

Barne- og ungdomssjukehuset skifter navn til Glasblokkene fra 6. mai

Det nye navnet til barne- og ungdomssjukehuset (BUS) skal identifisere bygningen og gjøre det lettere å finne frem for pasienter og pårørende. I tillegg skal det være norsk, forståelig, enkelt å uttale og lett å lese.

Endringen gjelder fra og med mandag 6. mai.

Besøks- og leveringsadresse blir som før.
Alle enheter må selv sørge for at oppmøtested blir endret i informasjon til pasienter og besøkende. Vær spesielt oppmerksom ved utsendelse av innkallingsbrev med tildelt time 6. mai eller senere.

Har du spørsmål om navneendringen? Kontakt Drift-/teknisk kundesenter tel. 55 97 71 00

Elsevier har kuttet UiBs tilgang til tidsskriftene i konsortieavtalen.

Elsevier har kuttet UiBs tilgang til tidsskriftene i konsortieavtalen. Dette betyr studenter og ansatte ved UiB ikke lenger har løpende tilgang til de omlag 2300 tidsskriftene i Elsevier’s Freedom Collection.

UiB vil gjerne gi deg informasjon om hva du kan gjøre når du trenger artikler i tidsskrift vi ikke lenger har tilgang til:

Last ned plug-ins til nettleseren for å finne åpne artikler
Verktøy som Unpaywall og Open Access Button gjør det enkelt å finne åpne versjoner av artikler når du bruker nettleseren. Les mer om slike tjenester.

UiB har arkivtilganger
UiB har fortsatt arkivtilganger til en rekke tidsskrift for årgangene frem til og med 2018. Vi har laget en søkbar tabell som gir oversikt over tidsskrift UiB har arkivrettigheter til. Disse tidsskriftene kan søkes opp som vanlig, f.eks. på Google og Oria, og artiklene kan lastes ned fra ScienceDirect akkurat som før.

Bestill artikkelen selv
Dersom du søker i Oria etter en artikkel UiB har mistet tilgang til, vil du i trefflisten få anledning til å bestille artikkelen. Den vil bli sendt som en lenke til pdf direkte til din epostadresse senest innen 8 timer, vanligvis 2 timer. UiB dekker kostnaden så du slipper å betale.

Kontakt forfatteren, spør internasjonale kollegaer
Det er ikke uvanlig at forfattere kontaktes med spørsmål om å få tilsendt en artikkel. Det er også vanlig i sosiale nettverk for forskere at man deler artikkelkopier med hverandre.

Kontakt Universitetsbiblioteket
Ditt lokale universitetsbibliotek står klart til å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med dem, om du lurer på noe.

Med vennlig hilsen
Dag Rune Olsen
Rektor

Sidegjøremål / Sideline/External Work

I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon.To lister publiseres på uib.no/om i september hvert år.

Dersom du har ansettelse, verv eller lignende utenom din ansettelse i UiB, skal dette registreres i HR-portalen.

«UiBs prinsipper for sidegjøremål»  finner du i Regelsamlingen.

Informasjon om registeringen: Se her.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Hilde Bergheim Johannessen, tel. +47 55 58 90 22, hilde.b.johannessen@uib.no .

———-

Other positions and posts beside your employment at UiB should be registered in the HR-portal. The information will be published here in September    

More information about this and guidance here:

http://ekstern.filer.uib.no/poa/Sidegjoremal/Sidegjoremal%20user%20manual.pdf

If you should have any questions, do not hesitate to contact HR-Consultant Hilde Bergheim Johannessen, tel. +47 55 58 90 22, hilde.b.johannessen@uib.no.

Sommerferie / Summer holidays 2019

Sommeren nærmer seg og vi oppfordrer deg til å planlegge din sommerferie nå.

Frist for å avtale ferie med leder og registrere ferieønske i HR-portalen for sommeren 2019 er 01.04.2019.

3 uker ferie skal som hovedregel avvikles i hovedferieperioden: 1. juni -30. september.

For mer informasjon:

https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69845

https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/

 

Summer is approaching and we urge you to plan your summer holidays now.

Summer holiday requests should be approved by your manager and registered in the HR-portal by 01.04.2019.

As a general rule 3 holiday weeks should be taken within the main holiday period; 1st June – 30th September.

For more information:

https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/employee-handbook/70282

https://pagaweb.w.uib.no/english/5-vacation/

Foto: Colourbox.com

Info om parkering på universitetets parkeringsplasser

Q-Park overtar parkeringskontroll
UiB har inngått rammeavtale med parkeringsselskapet Q-Park som fra 1. februar overtar ansvaret for kontroll av universitetets parkeringsplasser

Ansatte og studenter
Alle ansatte og studenter kan søke om parkeringstillatelse på universitetets parkeringsplasser. Ved innvilget parkeringstillatelse «hvitelistes» ditt registreringsnummer slik at Q-park kan kontrollere gyldig parkeringstillatelse ved skanning av reg.nr. Dette erstatter tidligere parkeringsoblat.
Continue reading Info om parkering på universitetets parkeringsplasser

Førstehjelpskurs for UiB- ansatte

Det er satt opp 4 førstehjelpskurs Mars 2019, og det er fortsatt plasser tilgjengelig.

Mandag 11. mars

 1. 08.30 – 11.30
 2. 12.00 – 15.00

Informasjon og påmelding : https://w3.uib.no/nb/foransatte/120652/f%C3%B8rstehjelpskurs-uib-ansatte

Tirsdag 12. mars

 1. 08.30 – 11.30
 2. 12.00 – 15.00

Informasjon og påmelding: https://w3.uib.no/nb/foransatte/123796/f%C3%B8rstehjelpskurs-uib-ansatte

Onsdag 13. mars – Basic first aid course in english 

 1. 08.30 – 11.30

Information and registration: https://w3.uib.no/nb/foransatte/120656/basic-first-aid-course

Opphavsrett: colourbox

Husk å registrere ferie.

Ferieregnskapet for 2019 er nå klart og alle ansatte kan begynne å registrere sine ferieønsker.

Informasjon om ferie på NORSK

Information about holiday ENGLISH

Vi minner om følgende frister:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Vinterferie (uke 9) 01.02.2019 15.02.2019
Påskeferie (uke 16) 01.03.2019 15.03.2019
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2019 15.04.2019
Høstferie (uke 41) 15.08.2019 01.09.2019
Eventuell restferie 01.10.2019 15.10.2019