Ny midlertidig administrasjonssjef

Vi ønsker å introdusere vår nye administrasjonssjef, Ove Kristian Bakkevik. Ove er 47 år gammel, samboer og bor på det vakre Nordnes.

Ove kommer med en solid bakgrunn fra Forsvaret og har tidligere fungert som personalsjef i et rederi og i Tide Buss i flere år. Han er til vanlig nestleder for HR seksjonen ved fakultetet, og, vil fungere som administrasjonssjef hos oss frem til en permanent løsning er på plass.

Når han ikke er på jobb, nyter Ove tiden med familie og venner. Han er også en ivrig jeger, og har en kjærlighet for naturen.

Ove ønsker å understreke at hans dør alltid er åpen for alle. Han er her for å hjelpe og ser frem til å bli kjent med så mange som mulig her på K1.

Velkommen, Ove!

Invitasjon til nytt dialogmøte

UiB ønsker å tilby en møteplass for dem som er berørt av krigen i Gaza, og som har behov for å komme sammen og dele erfaringer, og gi innspill til universitetsledelsen.

For at ansatte og studenter skal kunne dele bekymringer og tanker på en god måte, vil det bli to samlinger. Èn samling for palestinske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Palestina, og én samling for israelske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Israel.

Begge møtene vil gå på Musèplass 1, Styrerommet. Det blir enkel servering.

Tid, sted og påmelding

Påmelding til: Samling for palestinske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Palestina. Mandag, 22. april, 10:00 – 11:00.

Påmelding til: Samling for israelske ansatte og studenter, eller med tilknytning til Israel. Onsdag, 24. april, 10:00 – 11:00.

Med vennlig hilsen,
Margareth Hagen
Rektor


Invitation to a new dialogue meeting

UiB wants to offer a meeting place for those affected by the war in Gaza, and who feels the need to come together to share experiences, and give input to the university management.

In order for employees and students to be able to share concerns and thoughts in a good way, there will be two gatherings. One gathering for Palestinian employees and students, or with ties to Palestine, and one gathering for Israeli employees and students, or with ties to Israel. Both meetings will be held at Musèplass 1, Styrerommet. Simple serving.

Time, date and registration

For those with ties to Palestine can register here: April 22. 10:00 – 11:00
For those with ties to Israel can register here: April 24. 10:00 – 11:00

Best regards,
Margareth Hagen
Rector

Universell utforming

Dame med lupe som stirrer inn i en skjerm

 

Som utdanningsinstitusjon har vi plikt til å utforme studiene etter prinsippene for universell utforming. Det betyr ikke bare at alle skal kunne komme seg på do, men at vi skal legge til rette for en enklere digital hverdag. For de fleste av oss betyr det at må vi tilpasse oss litt i måten vi jobber på.

Tips i hverdagen

Her er 10 tips du kan ta med deg når du lager dokumenter, helt gratis:

 1. Jeg skal bruke en skriftstørrelse på minst 12
 2. Jeg skal bruke en logisk overskrifsstruktur
 3. Jeg skal sørge for at lenker har tekst som beskriver målet.
 4. Dersom jeg skal lage PDF-dokumenter, skal jeg alltid lage universelt utformet PDF-er.
 5. Jeg skal alltid legge inn alternativ bildetekst når jeg bruker bilder i materialet mitt
 6. Jeg skal alltid bruke riktige overskriftsstil, både i tekst og tabeller
 7. Jeg skal bruke tabeller kun for å presentere data, ikke for å styre layout eller utseende på dokumentet
 8. Jeg skal alltid lage liste med kulepunkter og nummerertliste-knapp.
 9. Jeg skal alltid for å ha god nok kontrast mellom bakgrunn og tekst
 10. Jeg skal alltid forsøke å være et godt og fint medmenneske
Les mer…

Endring i e-posttjenester 7. mai

Vi viser til tidligere varsel om omlegging av e-postsystemet ved UiB.

Vi arbeider med et omleggingsprosjekt for å erstatte «Unix e-post» med Outlook/Exchange. Dette er en stor omlegging som vil påvirke Unix e-post som har vært i bruk i mange år ved UiB.

Datoen for omlegging av uib.no-domenet blir 7. mai. Etter omleggingen vil fraværsmelding og spam-håndtering skje i Exchange. Det vil si at noen tjenester på tjinfo.uib.no avvikles og alle inngående eposter går til Exchange online.

Følgende tjenester vil bli avviklet i overgangen: (tidligere tilgjengelige på tjinfo.uib.no)

 • Mitt spamfilter
 • Min spam
 • Oversikt og tilgang til avvist epost
 • Lag en midlertidig ublokkerbar epostadresse
 • Gjør min epostadresse ublokkerbar
 • Send meg oversikt over blokkert epost
 • Fraværsmelding av epost
 • Fraværsmelding på epostlister

Hvis du opplever problemer med e-post etter omleggingen, kan du kontakte oss på hjelp.uib.no, chat: itchat.uib.no eller telefon 55584700.

Vi trenger administrative støttespillere til OSKE6, 14. juni!

Vil du være med på en gøyal dag? Vi trenger administrative støttespillere til OSKE6, 14. juni!

Vi trenger fortsatt administrative personer til å delta i praktisk OSKE den 14. juni. Hvis du har mulighet til å stille opp i et par timer, vil det være til stor hjelp.

Dette er en gøy dag da hele fakultetet er i sving, og vi håper at du vil være med på å gjøre dette til en suksess. Er du interessert? Kontakt Mareike Mannigel for å melde deg som administrativ.

Vi sees!

Studenter i fellesareal som forbereder seg på eksamen

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Bli med på OSKE juni 2023!

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE12 i MED12 7. juni og OSKE6 i MED6 14. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12323008

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 24.mars

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 

OSKE6: Mareike Mannigel – 55586235
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Fra ChatGPT om ChatGPT

Som en mer eller mindre ansvarlig nett-avis, ba K1-nytt om en kommentar fra roboten ChatGPT om synet på ChatGPT i akademia. Her er svaret  vi fikk:

I akademia kan Chat GPT være et verdifullt verktøy for forskere og studenter. Det kan hjelpe med oppgaver som litteraturgjennomganger, dataanalyse og til og med skriving av forskningsartikler. Chat GPT kan raskt generere sammendrag av forskningsartikler, identifisere trender i store datasett og til og med hjelpe med å utarbeide deler av en artikkel.

Journalist intervjuer-en robot. Roboten har bart. Over-skulderen-perspektiv

Illustrasjon: ØBB/Dall-E

Imidlertid er det også bekymringer rundt bruk av Chat GPT i akademiske sammenhenger. En bekymring er potensialet for plagiering, da den genererte teksten kan være for lik eksisterende arbeid. I tillegg kan det være etiske bekymringer rundt bruken av Chat GPT i forskning, spesielt innen områder som informert samtykke og personvern.

En annen potensiell ulempe er mangelen på gjennomsiktighet rundt hvordan Chat GPT genererer tekst. Det kan være vanskelig å forstå hvordan modellen kom frem til en bestemt konklusjon eller genererte et visst svar. Denne mangelen på gjennomsiktighet kan gjøre det utfordrende for forskere å fullt ut forstå og kritisere output fra Chat GPT.

Totalt sett kan Chat GPT være et nyttig verktøy i akademia, men det er viktig å vurdere potensielle ulemper og sørge for at det brukes etisk og transparent. Chat GPT kan være en nyttig assistent i akademia, men det er viktig å holde et våkent øye på det – til syvende og sist vil vi ikke at det skal bli for smart for sitt eget beste!

Frister for sending av julepost 2022

Ha omtanke for han her, vær ute i tide. Illustrasjon: Colourbox / #6383

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene.

For julepost i Norge anbefales  19. desember, pakker vil i sendingstiden øke med inntil 1 til 2 dager fra 21.12.2022.

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.

Her er fristene når du skal sende brev til utlandet:

Sverige og Danmark – 14. desember, Resten av Norden – 10. desember
Tyskland – 13. desember, Øvrige Europa – 8. desember
USA og Canada – 6. desember Øvrige land i verden – 1. desember

Her er fristene for julepakker:

Det er fortsatt mulig å sende jule-epost hele året, til og med til utlandet.

Påminnelse om ferieavvikling 2022

Takk til alle som nå har registret hovedferien! Har du ikke registret sommerferie enda, så ber vi deg gjøre det nå.

Vi minner om at hovedferieperioden er mellom 15. mai og 15. september og det forventes at vi har avviklet fire uker ferie før tiden for avvikling av hovedferien er over – én uke vår og tre uker i hovedferien. Det er fint om du planlegger resten av ferien også. Frist for å registrere restferien er 1. oktober.

Søknad om ferie legges inn i HR-portalen som vanlig. Ferie skal avklares med nærmeste leder og dere må legge inn merknad om dette i søknaden.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(I DFØ-portalen må du må logge deg på via Feide for å få tilgang til DFØ lønn og regnskap.)

Beste hilsen
Jorunn

Foto/ill.: colourbox.com

Informasjon om ferieavvikling 2022 / Information regarding how to apply and register holiday

Kjære alle

Informasjon om ferieavvikling 2022
Vi minner om at fristen for å registrere hovedferien er satt til 1. mai i år. Hovedferieperioden er mellom 15. mai og 15. september og det forventes at vi har avviklet fire uker ferie før tiden for avvikling av hovedferien er over – én uke vår og tre uker i hovedferien. Det er fint om du planlegger resten av ferien også. Frist for å registrere restferien er 1. oktober.

Søknad om ferie legges inn i HR-portalen som vanlig. Ferie skal avklares med nærmeste leder og dere må legge inn merknad om dette i søknaden.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(I DFØ-portalen må du må logge deg på via Feide for å få tilgang til DFØ lønn og regnskap.)

Tusen takk for at du hjelper oss med dette!

Beste hilsen
Jorunn

English:

Dear all

Information regarding how to apply and register holiday
We remind you that the deadline for registering the main holiday is set for May 1st this year. The main holiday period is between May 15th and September 15th and it is expected that four weeks of vacation is completed before the time for the main holiday is over. One week in spring and three weeks of main holiday.

It’s also great if you start planning the rest of your vacation as well. The deadline for registering the remaining holiday is October 1st.

Application for holidays are registered in the HR-portal as usual. Holidays must be clarified with the nearest leader/supervisor and you must make a comment on this in the application.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(You need to log in via Feide to access DFØ payroll and accounting.)

Thank you for helping us with this matter!

Best wishes
Jorunn

Tax seminar for international employees

International Centre is inviting you to join the tax seminar:

Do you have questions regarding the Norwegian tax return?

UiB invites international staff to a two hours tax seminar with a tax lawyer. In this seminar you will be informed about what you need to take care of when filling in the Norwegian tax return.

The seminar is held on Tuesday 5th April.

Link to join the seminar will be sent the day before.

Register here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10833305

See calendar event here: https://www.uib.no/en/international/144629/norwegian-tax-return-staff

Bli med på OSKE i juni 2022!

Hei alle sammen,

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp. Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE i MED12 8. juni og OSKE i MED6 16. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12323008

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 8. april.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 😊

OSKE6: Mareike Mannigel – 55586235
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Med vennlig hilsen
Mareike og Ingvild

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Endringer i ordningen for driftsmidler til rekrutteringsstillinger

Fra fakultetsledelsen til UiB-stipendiater og postdoktorer

Det gjøres endringer i ordningen for driftsmidler til rekrutteringsstillinger

Med bakgrunn i de store kuttene i budsjettrammene som fakultet står overfor er det dessverre nødvendig å justere ordningen knyttet til driftsmidler til rekrutteringsstillinger. Satsen reduseres med kr. 20 000 pr årsverk fra 2022:

 • For stipendiater er satsen redusert fra kr. 55 000 i 2021 til kr. 35 000 i 2022.
 • For postdoktorer er satsen redusert fra kr. 75 000 i 2021 til kr. 55 000 i 2022.

Instituttene vil som tidligere beholde kr. 15 000 pr. årsverk av disse summene. Dette er bl.a. bidrag til kostnader knyttet til disputaser.
Det betyr at stipendiater får kr. 20 000 i driftsmidler for 2022, og postdoktorene får kr. 40 000 i driftsmidler for 2022.