Alrek helseklynge sine arrangementer framover

Bilde av alrek helseklynge

Kafédialog

Du kan lese mer, og få informasjon om hvordan du melder deg på her: Mobiliseringsseminar til utlysning av 104 mill til forskning på helse og omsorg i kommunene – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Flere arrangementer

Du kan lese og mer om de fine arrangementene på Alrek sine nettsider. Legg særlig merke til DigitalHelse2024-konferansen: Arrangementer – Alrek (alrekhelseklynge.no)