Kommer: Kurs fra BOA-teamet

BOA-teamet jobber med å utvikle to kurs.

Kurs for prosjektledere i eksternfinansierte prosjekter

Et av kursene for prosjektledere i eksternfinansierte prosjekter ved UiB. Dette blir et praktisk kurs, knyttet til økonomi, HR og andre typer oppgaver som ligger til prosjektlederrollen, både med og uten støtte fra administrasjonen. Merk at dette er ikke en formell/generisk utdanning i prosjektledelse.

Kurs for forskningsledere

UiB vil fra høsten også tilby et kurs for forskningsledere. Dette er et samlingsbasert kurs, med 3 samlinger fordelt over et semester. Forventet annonsering er vår/tidlig sommer, og påmelding vil gjøres via institutt/fakultet. Kurset vil tilbys i samarbeid med støtteapparat på fakultet og institutt.

Kurs for administrative

Det tilbys allerede et kurs for administrativ ansatte som enten har ansvar for å gjennomføre oppstartsmøter, eller som inngår i prosjektteamet for BOA-prosjektere (ikke beregnet for prosjektledere). Les mer om det her: UiB Opp 1.4 Oppstart av BOA-prosjekt – og bruk av UiBs digitale prosjektverktøy ProsjektTeam | Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA) | UiB