Arbeidsmiljøprisen 2023 ved Det medisinske fakultet annonseres

Illustrasjon av dansende leger i konfetti.

Det medisinske fakultet lyser ut arbeidsmiljøprisen til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2023. Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 21. februar 2024.

Vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Du kan nominere eller søknadere via følgende skjema:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14924961

Frist 8. desember 2023:

Vi ser fram til mange gode forslag!

Med beste hilsen

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal, hovedverneombud MED Lise Skålvik Amble, HMS-koordinator MED Ørjan Leren og fakultetets HMS-utvalg

Utlysningstekst: Arbeidsmiljøprisen 2023 MED utlysning

Kriterier: HMS arbeidsmiljøpris MED 2023 kriterier

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

Demensforskningsprisen 2024: Invitasjon til å nominere kandidater

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet. Vi utlyser derfor vår Demensforskningspris som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i april 2024.

Det oppfordres herved til å sende inn forslag på aktuelle kandidater. Vennligst fyll ut vedlagte nominasjonsskjema og send til dist@nasjonalforeningen.no

Frist søndag 15. oktober 2023.

Les mer…

Fototjenestene ved fakultetet avvikles til nyttår

Illustrasjon av et kamerat på vei i jorden.

Illustrasjon: ØBB/Dall-E

Det Medisinske fakultetet sin fotoseksjon legges ned 31.12.2023. 

Det betyr at fakultetet ikke lenger vil tilby fototjenester.

 

For K1 vil det kanskje medføre størst endringer knyttet til portrettfotografering av stipendiater. De må fra nyttår ordne med eventuell fotografering selv og de må selv ta kostnaden. Driftsmidler kan ikke benyttet til dette.

 

Om du trenger å få tatt et nytt portrett, til bla UiB sine personsider, så bør du snarlig tar kontakt med Jørgen Barth og avtaler tidspunkt for fotografering. https://www.uib.no/personer/J%C3%B8rgen.Bart

EDB og data: Ny ordning for lokal administratortilgang / New scheme for administrator access to PCs

Illustrasjon: colourbox.com / uib.no

Denne høsten jobber it-avdelingen med IT-sikkerhet for hele universitetet, for å beskytte både UiB PC-er og data. Dette betyr at de innfører nye rutiner for lokal administratortilgang fra og med 28. september i år. Dette gjelder foreløpig Windows, ikke Linux eller Mac.

Dessverre har vi over tid sett at universitet og høyskoler kan være attraktive mål for hackerangrep. Brukerkontoer med administratortilgang er utsatte og utgjør en stor sikkerhetsrisiko for Universitetet i Bergen. It-avdelingen skal likevel sørge for at vi har løsninger slik at ansatte og studenter får installert de programmene de trenger i sitt arbeid.

Den nye ordningen vi innfører fra 28. september betyr at:

 • Alle ansatte og studenter som trenger lokal administratortilgang på sin PC må søke om det i UiBtilgang. (Trenger du rettigheter for flere maskiner så må du søke for hver maskin. Ta kontakt med ITA hvis det er snakk om mange.)
 • Hvis søknaden godkjennes av din leder, får du tilgang i ett år før du må søke igjen.
 • Gjennom programmet Make Me Admin logger du deg på enkelt og sikkert og får tilgang i 60 minutter av gangen.
 • Søknader behandles fortløpende. Ikke vent med å søke dersom du vet at du kommer til å trenge tilgang.
 • Samtidig med at du søker, gir du oss informasjon om hvilke programmer du trenger å installere, eventuelt hvilke andre oppgaver som krever administratortilgang. Dette gir oss et godt grunnlag for å lage programpakker og på andre måter legge til rette for en enklere bruk av UiB PC-er i framtiden.

Du finner mer informasjon om ordningen, søknadsskjema og veiledninger her (krever innlogging): https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=29b0c7092eba447ba316f88c5b9f0c28&from=3c6eadc7-4024-4189-9f8a-f7d6b279e644

Ta kontakt med IT-avdelingen via hjelp.uib.no hvis du har spørsmål.

Englis version below

Les mer…

Vil du være med på en gøyal dag?

Vi trenger fortsatt administrative personer til å delta i praktisk OSKE12, den 6.desember.

Hvis du har mulighet til å stille opp hele dagen, eller et par timer, vil det være til stor hjelp.

Dette er en gøy dag da hele fakultetet er i sving, og vi håper at du vil være med på å gjøre dette til en suksess.

Er du interessert? Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15317449

Vi sees!

Foto: Paul André Sommerfeldt

Latin-Amerika konferansen 2023

Poster for latin amerika konferansen

 

Universitetet i Bergen arrangerer Latin-Amerika konferansen den 4-5. september.

«Winds of Change and Streams of Solidarity: Latin America, the Caribbean, and Europe in the 21st Century».

Det er fire hovedtema for konferansen: kultur, helse, miljø/teknologi, og demokrati

Du kan lese med og melde deg på UiBs nettsider: Winds of Change and Streams of Solidarity | Research | UiB

Og husk, det hele er gratis!

Hold av datoene til 12. Nasjonale forskningskonferanse om muskelskjeletthelse (MUSS)

Tid: 16.-17. november 2023

Sted: Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, Gardermoen

Det arbeides med konferanseprogrammet som vil ha innlegg fra inviterte forskere, samt innlegg og postere basert på innsendte abstrakt. Konferansen er tverrfaglige og er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. Hold av datoene for deltakelse i et spennende og aktuelt faglig program.

Informasjon om konferansen vil bli lagt ut på www.muss.no.

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Vi håper du har anledning til å bli med på konferansen!

The 2023 Holberg Debate: Does Consciousness Extend Beyond Brains?

 

Logo for Holberprianw

Photo: Holbergprisen

Holbergprisen inviterer alle til å være til stede under Holbergdebatten 2023, som finner sted i Universitetsaulaen lørdag 2. desember kl. 15:00 – 17:45.

Debatten har fått tittelen: «Does Consciousness Extend Beyond Brains?» Panelet skal drøfte om det finnes bevissthet utenfor hjernen, og hvordan subjektive erfaringer kan forklares, hvis de kun er et produkt av hjernens fysiske aktivitet. Et overordnet spørsmål er om etablert vitenskap i noen grad er blitt dogmatisk: Trengs det «kjettere» for å stille spørsmål som lar oss komme nærmere svarene på store, uløste gåter, eller er de snarere en trussel mot et vitenskapelig verdenssyn?

Vi inviterer alle til å stille spørsmål til panelet ved å benytte følgende skjema: The 2023 Holberg Debate – Questions from viewers (uib.no)

Mer informasjon ligger på Holbergprisens nettsider. Påmeldingsskjema ligger her. Interesserte må gjerne også følge vår Facebook-arrangementsside.

Les mer…

BRSI guest lecture with professor Riitta Lahesmaa

Portretbilde av Ritta Lahesmaa.jpgOn 14th September Dr Lahesmaa, will give the lecture «New Regulators of Human T-Cell Differentiation».

The lecture starts at 2pm in Auditorium B301, Sentralblokken

Everyone is welcome, no registration required.This event is proudly organized by the Bergen Research School of Inflammation.

See the link for details:

Filosofisk Poliklinikk feirer 25 år – velkommen

logoen til filosofisk poliklinikk

 

Som en åpen arena for å tenk tenke høyt og intellektuell dugnad har Filosofisk Poliklinikk i 25 år bidratt til takhøyde, undring og konstruktiv kritikk. «Poliklinikken» er en frittstående tenketank tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og har arrangert over 200 offentlige debattmøter, kurs og seminarer. Metoden er dialog, lytting og nysgjerrighet – ærlige samtaler mellom kunnskapssøkende personer.

Den 4. oktober fra klokken 16.30 inviterer «Poliklinikken» til feiring i salen hvor det hele startet for 25 år siden. Alle er velkomne, både studenter, fagpersoner, pasienter, pårørende og andre som er interesserte i en diagnostisk sjekk av medisinen.

Sted: Store auditorium, Haukeland universitetssjukehus: Sentralblokka, Årstadvollen/Haukeland – MazeMap

Ønsker du litt å bite i ved starten må du melde fra på forhånd: Påmelding til Filosofisk poliklinikk jubileumsmøte 4. oktober 2023 (uib.no)

Du kan lese mer om arrangementet på fjesboka: Filosofisk Poliklinikk fyller 25 år! | Facebook

Invitation: Your pathway to collaborative projects

Horizon Europe is EU’s research and innovation program. Join our seminar on collaborative research and innovation projects for academic staff. Photo: European Commission

Storsalen, Nygårdsgaten 5, 3 October, 2023

This time the focus is on collaborative projects, with a main focus on projects in Horizon Europe Pillars 2 and 3, but with the aim to shed light on specific characteristics of collaborative projects and the work with applications for such projects, relevant also for other funding sources than Horizon Europe.

The program of the event will alternate between plenary and mingling sessions: in the mingling sessions research advisers and other support staff will be available for questions and discussion at stands.

There will be a panel discussion with researchers from UiB sharing their experiences, and presentations from research advisers on different aspects of the work with applications for collaborative projects, as well as information on the funding landscape and how one can use UiB’s international network and UiB’s Brussels office.

See the full program and find the registration form at UiBs webpages: Your Pathway to Collaborative Projects | Division of Research and Innovation | UiB

Please register before 26 September.

Welcome!

Best regards,

The organizing team at the Division of Research and Innovation

Velkommen til frokostseminar 27.september

Seminaret arrangeres digitalt onsdag 27.september kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø 27.september 2023 (uib.no)

Velkommen til høstens første frokostseminar om det gode arbeidsmiljø. Vi vet at et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Hvilken betydning har jobb-privatliv-ubalanse på psykisk helse og sykefravær ? Er stress bare negativt for oss i arbeidslivet? Og hva er egentlig stress?

I vår sektor har vi et stort mangfold når det gjelder fagfelt, forskningsområder,lokalisering samt ansatte og studenter. Hvordan er det å lede i et mangfoldig arbeidsliv?

Vi ønsker å belyse:

 • hjem-jobb sfæren sin betydning for helse og sykefravær
 • stress og stressmestring
 • mangfoldsledelse
Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:

Påmelding innen arbeidsdagens slutt tirsdag 26.september.

Møteledere:
 • June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
 • Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Sortering og behandling av brukte batterier

Illustrasjon av et sint batteri i flammer

Batterier, elektriske og elektroniske produkter skal aldri kastes sammen med annet avfall. Dette er strengt forbudt.

Det er altfor ofte batterier på avveie i papp, papir og blandet avfall. Feilsortering kan føre til brann både hos deg, under transport og i stor grad under kverning av avfall på gjenvinningsanlegg. Dette fører til at bossanlegg er vanskelige å få forsikret. Ved en storbrann på et avfallsanlegg skapes det i tillegg en stor samfunnsrisiko. Som vanlig koster alt dette penger: Økt avviksgebyr for feilsortering av batterier fra 1. juli 2023 (anpdm.com).

Alle må derfor hjelpe til for å unngå branntilløp og brann. Selskapet Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier.

Vi har nå to måter vi kan samle inn batterier på enhetene
 1. Det kan rekvireres «rød samleboks for batterier» fra drift: Kontakt oss | Eiendomsavdelingen | UiB)
 2. Du kan bestille ferdig frankert returboks for batterier fra  Batteriretur, ved å kontakte Jeanette på e-post: jeanette@batteriretur.no

Husk at poler på batterier skal tapes, slik at det ikke blir kortslutninger i batteriesken/boksen.

Klimafondet

Logo for klimafondet

Illustrasjon: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Det åpnes for søknader til fondet en gang hvert semester: Lenke til søknadsskjema

Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søker må være registrert student eller ansatt ved UiB og tilhørighet til fakultet/avdeling skal oppgis i søknaden.

Du kan lese mer om klimafondet på UIiBs Nettsider: Klimafondet | UiB Bærekraft | UiB

HMS-hjørnet

Evacuation Exit Interior Sign. Building and Interiors Safety Signs.

Uønskede hendelser? Bruk vårt elektronisk avvikssystem.

HMS-avvik er alle uønskede hendelser og forhol har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2023-2024:

Les HMS-håndboka

Som ansatt har du plikt å å lese HMS-håndboka. Du finner den her: hms-handbok_k1_revidert_2023.pdf (uib.no)

Besøk sikresiden.no

sikresiden.no kan du lære og få råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon, slik at selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon. Du finner også UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret på UiBs nettsider: Eksponeringsregister | HMS-portalen | UiB

Du kan lese mer om aktuelle HMS-kurs på UiBs nettsider: Kurstilbud i HMS | HMS-portalen | UiB

Les mer…

Survey about future in health

Eitri sin logHelseindustrien er valgt som en av tre fremtidige eksportnæringer for å gjøre Norge mindre avhengig av inntekter fra olje & gass.

Kan Bergen utvikle en sterk helseindustri? Kan innovasjon fra Bergen styrke både lokal økonomi og Norges helsetjenester, samtidig som vi bidrar til bedre global helse?

I samarbeid med Bergens Næringsråd, EY, og andre partnere arbeider Eitri for å styrke helseinnovasjonsmiljøet i regionen. For å nå dette målet, trenger vi innsikten din – ikke som en representant for en organisasjon, men som en enkeltperson og medborger med verdifulle meninger.

Gi oss din mening ved å klikke her.

Det er anonymt og tar bare noen minutter. Vi håper på å høre fra deg innen 31. August.

Hjelp oss å nå ut enda bredere – del denne eposten med dine kolleger, venner og ditt nettverk. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell for byen vår.

English version below. Les mer…

Innføring av rettighetsordning ved UiB

Logo fra Creative Commons: To C-er med et hjerte rundt Universitetet i Bergen har et mål om at vitenskapelige publikasjoner gjøres åpent tilgjengelige enten i publiseringskanaler.

For å ivareta forskernes rett til selv å velge hvilke tidsskrift de vil publisere i, samtidig som deres publikasjoner kan gjøres åpent tilgjengelige i tråd med institusjonens målsetning og krav fra de som styrer pengesekken, har UiB innført en rettighetsordning.

Hovedpunktene er som følger:

 • UiB har en ikke-eksklusiv rett til å gjøre alle vitenskapelige artikler forfattet av studenter og ansatte tilknyttet institusjonen tilgjengelige med en Creative Commons-lisens.
 • Ansatte og studenter kan unnta enkeltartikler fra denne ordningen ved å be om fritak. Forespørsel om fritak trenger ikke begrunnes.
 • UiB gjør de vitenskapelige artiklene åpent tilgjengelige i institusjonens åpne vitenarkiv. For artikler som er publisert åpent med en Creative Commons-lisens, vil den publiserte versjonen gjøres tilgjengelig med lisensen den er publisert under. For artikler som ikke er publisert åpent, vil forfatters aksepterte manuskript som standard gjøres tilgjengelig med en Creative Commons Navngivelse – CC BY-lisens.
 • Ansatte og studenter som permanent ønsker å reservere seg mot bruk av en CC BY-lisens, kan velge hvilke vilkår eller lisens som skal gjelde som standard ved tilgjengeliggjøring av artikler.
 • Rektor er juridisk ansvarlig for tolking av rettighetsordningen og for å løse tvister om dens tolkning og anvendelse.
 • Rettighetsordningen gjelder for vitenskapelige artikler innsendt fra og med 1. desember 2022. Artikler innsendt før 1. desember 2022 er ikke omfattet av rettighetsordningen.

På universitetsbibliotekets nettsider kan man finne svar på ofte stilte spørsmål og lenken til fritaksskjemaet: Rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring | Universitetsbiblioteket | UiB

Den enkelte forskeren kan ta kontakt på bora@uib.no dersom man ønsker mer informasjon eller har spørsmål om ordningen. Universitetsbiblioteket deltar gjerne på møter på enhetene for å informere om ordningen. Les mer…

Påmelding til Forskningsdag og Posterkonkurranse

Illustrasjon som viser hvor og når forskningsdagen skal være.Den 26. September inviterer Det medisinske fakultet til en felles forskningsdag for alle institutter. Det blir et variert program. Vi har invitert to eksterne foredragsholdere, vi vil høre om fakultetets nyeste forskningssenter og om forskning som går på tvers av instituttene. Våre unge forskere skal presentere resultater fra et eksperimentelt konsept «impro forskning». Og til slutt deler vi ut pris for beste poster blant våre ph.d.-kandidater..Alle ansatte, ph.d.-kandidater og postdoktorer er hjertelig velkommen!

Les mer og meld deg på her: Forskningsdag ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB

På programmet står:

 • Eystein Jansen, fra Det europeiske forskningsrådet ERC
 • Ole Johan Borge fra Norges forskningsråd
 • Forsknings impro – et nytt eksperimentelt konsept der unge forskere presenterer nye ideer for samarbeid på tvers av instituttene
 • Det nye senter for fremragende forskning BCEPS
 • Oversikt over temaområdene Bioinformatikk og Kvinnehelse
 • Posterkonkurranse for ph.d.-kandidater

 

English below.

Les mer…

Kurstilbud i regi av Enhet for læring – høsten 2023

Enhet for læring har kurstilbud til ansatte ved MED. Kursene kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte. Kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng, for detaljer se: Pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte – FAQ | Enhet for læring | UiB.

Følgende kurs tilbys høsten 2023:
 • PHDPED900: Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences for PhD candidates and Post doctors (5 stp)
 • PHDMED901: Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (2-3 stp)
 • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp)
 • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

All info og lenker til påmelding er samlet på enhet for læring sine nettsider: Aktiviteter ved Enhet for læring høsten 2023 | Enhet for læring | UiB

Save the date & Calls for Abstracts – Pandemic Centre’s International Conference 27th October 2023

The Pandemic Centre at the University of Bergen, Norway invites you to our International Conference “Long-Term Consequences of the COVID-19 Pandemic for Society” planned for the 27th of October 2023 in Bergen, Norway.

We are happy to share with you that we received confirmation from the first two key-note speakers:

 • Dr. Sylvie Briand, Director of the Pandemic and Epidemic diseases Department, WHO Director of the Global Infectious Hazard Preparedness (GIH), WHO Emergency Preparedness (WPE) at the WHO
 • Dr. Erica Charters, Professor of the Global History of Medicine, University of Oxford, UK

Dr. Briand will be holding a talk on «Lesson learnt from COVID-19 for better preparedness for long health crisis” and Dr. Charters on “What can we learn from the end of a pandemic?”.

We have now launched the portal where researchers and contributors can send in their abstracts: Call for Abstracts: Long-Term Consequences of the COVID-19 Pandemic for Society | Pandemisenteret | UiB

The deadline for abstract submission is 21st August.

We also have a teasing page for the overall conference: Long-Term Consequences of the COVID-19 Pandemic for Society | Pandemisenteret | UiB .

We will add more information on the program as they come. The registration for the conference will start in August. This is for your reference and to engage researchers to send in abstracts.

In the week leading to the conference we also organize a PhD course of which you can read about here: Apply for the interdiciplinary PhD-course at the Pandemic Centre! | Pandemic Centre | UiB

Course in basic microscopy 2023

Logoen til MIC, Molecular Imaging Center The Molecular Imaging Center (MIC) will arrange a Course in basic microscopy 19.-21. September 2023. This is a compact course aimed at new beginners in the field of microscopy, and at those with some experience in search of a better understanding of the principles. The course introduces mainly techniques that involve samples with fluorescent markers, but also regular bright field imaging will be covered.

For more information and registration:

Course in basic microscopy 2023 | Molecular Imaging Center (MIC) | UiB

Les mer…

Presenting: Returnolypics 2023!

In collaboration with Curie and Eureka, Eitri is hosting an unforgettable post-summer event that marries a party with the fun you need after returning from holiday!

What’s on the Menu?

 • Delicious Food and Drinks
 • Breathtaking Atmosphere
 • Games with a Twist – Think you know competitions? Think again! Expect a blend of wit, skill, and a sprinkle of innovation in every game.

Why should you attend?

It’s more than just a party! It’s where the brightest of Eitri come together with the wizards of Curie and Eureka to let loose, have fun, and maybe hatch the next big medical innovation! Who knows, a fun game today could lead to a groundbreaking project tomorrow.

Dress Code: Comfort with a dash of glitter!

Sign up: Returnolympics (eitrilab.no)

Bring your A-game and see you there!