Workshops: Open Access and Data management plan

The Norwegian Research Council and Horizon 2020/Europe require projects to submit a data management plan (DMP). A data management plan describes how data in a research project will be collected, processed and made available.

  • Open Access Week, 19-23 Oktober 2020. Program and event information here.

  • Introduction to Data Management Plan (DMP) here.

  • Data Management Plan WORKSHOP (for researchers), 23.10.2020 – 13.00-15.00. More information here.

Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning og få kurs og utgifter dekket!

Nasjonal delprøve i medisinstudiet sine midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Nå kan du søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon. Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke. Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.

På grunn av Covid-19-situasjonen er flere av kursene gjort om til online-kurs. Her finner du de aktuelle kursene i 2020/2021 https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/2020/kurs-2020.html

Frist for å søke er 1. oktober 2020, og søknader sendes til arbeidsgruppen for nasjonal delprøve ved Åsmund Skaar: asmund.skaar@medisin.uio.no

Les mer her: https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/

ERC Starting or Consolidator Grant

Find out how to apply for an ERC Starting or Consolidator Grant
The ERC wants to support younger researchers to become and stay independent. Our experienced trainers will help you to demystify the ERC and take you through a comprehensive journey in short videos that you can take when it suits you. The courses will be followed by a live Q&A call.

You can join ERC online courses and take them at your own pace in November (04.11.2020 – 09.00–04.12.2020 – 15.00).

Have a look at the offer here: https://www.uib.no/en/boa/122506/video-academy-design-and-write-competitive-erc-proposals

Please pre-register your interest for the online course form (registration deadline 01.11.2020): https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7955971

Web based course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research

We are happy to invite you to CCBIO’s course CCBIO905 Methods in Cancer Biomarker Research, October 27-29, 2020.

This will be run online through Zoom, so you can join from the comfort of your home or your home universities. Although the course is mainly intended for Ph.D. students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO905 is a 5 ECTS course with a focus on the full panel of advanced and standard methods with relevance for cancer biomarkers. The intention is a methodological course that also includes components of ethics and economy.

The thematic parts include methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as bioinformatics and bio-banking.

The course will focus on methods to study tissue samples, blood samples, urine samples, and other biologic materials, like immunohistochemistry, in situ hybridization, PCR-techniques and sequencing, Western blot and ELISA, microarray methods, proteomics, circulating tumor cells and DNA, flow cytometry, bioinformatics, and biobanks. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will also be covered.

Program: See the preliminary scientific program here.

Note that there are different registration links for the course:

With ECTS: For those who will attend the complete course, incl. group assignments, and be eligible for the 5 ECTS or a course diploma: Reg. link full course. Registration will be closed at no notice when the maximum is reached. UiB students also need to register in StudentWeb, where the deadline is September 1, 2020.

No ECTS: For those who are only interested in the lectures and want to hop in and out as they please (will not get ECTS or diploma), use this link only: Reg. link lectures.

Read more here about the course. For any questions, please contact coordinator Ingeborg Winge at ingborg.winge@uib.no.

Welcome!

Web based course CCBIO907 Cancer-related vascular biology

We have the pleasure of inviting you to a web based CCBIO course: CCBIO907 Cancer-related vascular biology, September 21 – October 2, 2020.

The course will be held through a digital platform (Zoom), also the group assignments, so you can attend even from the comfort of your own home. Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting.

CCBIO907 is a 6 ECTS course that provides a broad theoretical and practical understanding of basic aspects of vascular biology, cancer-related vascular biology, and other processes and diseases where vascular biology is relevant. The course presents knowledge about relationships between vascular biology, cancer progression, and diagnostic and treatment options directed towards the vasculature. Applied methods for studying vascular biology and biomarkers reflecting cancer-related vascular biology are taught. Also, the course aims to stimulate scientific thinking, critical election, and professional discussions.

CCBIO907 is part of the CCBIO-Harvard INTPART collaboration, and participants attending this course will have the rare opportunity to benefit from the knowledge of researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff, and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Program: See the preliminary scientific program here.

Note that there are different registration links for the course:

With ECTS: For those who will attend the complete course, incl. group assignments, and be eligible for the 6 ECTS or a course diploma (note that this link is close to fully booked). UiB students also need to register in StudentWeb, where deadline is September 1, 2020.

No ECTS: For those who are only interested in the lectures for professional updates and want to hop in and out as they please (will not get ECTS or diploma).

Read more here about the course. For any questions, please contact coordinator Heidrun Vethe at Heidrun.vethe@uib.no.

Welcome!

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs til ansatte høsten 2020 / The medical library offers courses in autumn 2020

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2020. Kursene er planlagt å holdes i biblioteket, men med færre deltakere.

– Introduksjon til EndNote
– Søkekurs i PubMed og Embase
– Introduksjon til systematiske oversikter

Introduksjon til EndNote: I kursene gjennomgåes hvordan å bygge opp en egen EndNotedatabase med referanser man trenger til forskningen. I tillegg vises hvordan å enkelt bruke EndNote i skriveprosessen i Word slik at man får formaterte referanser og en automatisk generert litteraturliste. EndNote har dessuten mer funksjonalitet , f.eks. å gruppere referansene i EndNote, og å laste inn fulltekst til artiklene og dermed lage sitt eget elektroniske bibliotek.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Den er derfor et viktig supplement til Medline, for å få et bedre overblikk over fagets litteratur.

Introduksjon til systematiske oversikter: Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes her.


The medical library offers courses in autumn 2020. Courses are planned being hold in the library but with fewer participants due to corona infection prevention measures.

– Introduction to EndNote
– Searching in PubMed and Embase
– Introduction to systematic reviews

Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing references. The course covers how to build your own EndNote database, how to use references from EndNote in the writing process with Word, formatting the text and generating literature lists. Other functionalities like grouping, removing duplicates, and importing full text will also be covered.

Searching in PubMed and Embase: Everyone can use PubMed. However, with some extra knowledge you can search more efficiently. In the course we demonstrate the use of subject headings MeSH, and the use of filters for quick limiting to clinical queries like diagnostic studies, or intervention studies. Embase is another important medical database which covers a number of different journals than PubMed/Medline. Therefore, it is a valuable supplement to Medline, if you want to get a better overview over the literature within your subject.

Introduction to systematic reviews: The course gives an introduction to systematic reviews. The library presents several databases for finding systematic reviews, and gives an overview over the process of doing your own systematic review: write a protocol, prepare the search, data management, quality appraisal, and guidelines for reporting. We also inform about the role of the library in the different phases of the work with a systematic review.

The courses are mainly for employees and PhD candidates at the Faculty of Medicine and for employees at Helse Bergen. Courses for students are normally given as a part of their study program.

Dates, registration and more information can be found on the library’s web page:

Courses in English.
Courses in Norwegian.

Pedagogisk kompetansehevingstilbud ved MED-fak.

Kjære ledere og kollegaer!

Vi forbereder nå høstsemesteret, og Enhet for læring har et variert tilbud for våre ansatte som ønsker å lære mer om undervisning, veiledning og pedagogikk.

Kurset PHDPED – Introduction to teaching and learning in Higher Education Health Sciences for Phd and Post doctors (5 ects)
Mer info om kurset her.

Seminarrekken Pedagogisk Påfyll vil i høst ha fokus på digital undervisning og vil være i et digitalt format: 
– 23/9 TBL goes digital v/Olav Tenstad
– 14/10 Downsize and digitalize your lecture
– 11/11 Flipp your classroom – kombinasjoner av synkron og asynkron undervisning
– 9/12 Læringsstier i MittUiB v/Harald Wiker
Alle dager fra kl 15-16. Mer info og påmelding via nettsiden her.

Workshop i pedagogiske mapper (Zoom): 6/8 (kl. 09:15-12:00)
Det vil settes opp flere workshops ila høsten. Følg med på våre nettsider.

Som del av vår satsing på ansatte i bistilling har vi tre nye kurstilbud denne høsten, alle tellende som del av utdanningsfaglig kompetanse:

1. Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning: Oppstart 18/9 (kl. 12-15)
2. Praksisveiledning: 31/8 (kl. 09:15-16:00) + 21/9 (kl. 09:15-12:30)
3. Kurs i formidling og presentasjonsteknikk: 20/10 (kl. 09:15-16:00)

Mer info finnes her.

CCBIO courses as online events: CCBIO904 and CCBIO908

Dear all

We are happy to announce that the two courses formerly postponed due to the corona measures, now will take place as web-based courses which you can attend from your home office:

• CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice: May 25-27, 2020 (full days)

• CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar, June 8-11, 2020 (4 half days)

CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice
This 4 ECTS course covers broad tumor biological topics that are important for understanding how cancer occurs, the mechanisms that control tumor growth, proliferation and morbidity. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment. Open to all and no course fee.
When: May 25-27, 2020
Preliminary program: Available here (Subject to changes.)
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants.
Who: Mainly intended for PhD and master candidates and students in the Medical Student Research Program, but open to all.
Registration: Through this link.
Responsible: Oddbjørn Straume has the academic responsibility, and Reidun Kopperud is the coordinator.
Registration of credits: You need to be registered as a student at the University of Bergen to get the ECTS registered. If you are not, please contact reidun.kristin.kopperud@uib.no to be guided on how to apply for guest student status. If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want a course diploma, you don’t need to apply for guest student status.
More information: At this link.

CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar
The 2 ECTS course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and exchange is promoted through collaboration between CCBIO and Harvard Medical School. The Scientific Writing Seminars have been fully booked on the two previous occasions, and received excellent reviews. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing with many years of experience as assistant editor of APMIS, and Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School. In addition, Media Advisor Marion Solheim will be adding a lecture on science presentation, showing how to make a presentation stick – in a good way. There is something to learn for all of us! We strongly encourage students at all levels, including postdocs, to prioritize this and attend! Senior staff is also very welcome. The seminar open to all and no course fee.
When: 4 half days (afternoons 12:30-15:45), June 8-11, 2020.
Preliminary program: Available through this link.
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants.
Who: Open to all.
Registration: Registration link here. Deadline is May 31st.
Responsible: Elisabeth Wik is the INTPART program coordinator, and Vandana Ardawatia is course coordinator.
Registration of credits: This course now provides 2 ECTS to students at the University of Bergen. You need to be registered as a student at the University of Bergen to get the ECTS registered. If you are not, please contact vandana.ardawatia@uib.no to be guided on how to apply for guest student status (to be done within May 25th). If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want a course diploma, you don’t need to apply for guest student status.
More information: At this link.

Oppdatering om Ph.D.-kurs på nett ved CCBIO

CCBIO kjører nå vårens to Ph.D.-kurs på nettet, og opplever en voldsom pågang til begge disse:

CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice 25.–27. mai
CCBIO908 Scientific Writing and Communication Seminar 8.–11. juni

CCBIO904 er nå stengt for påmelding da det er fullbooket, og er nå kun mulig å melde seg på via venteliste.

Interessen kommer selvsagt fra vår egen campus, men også fra andre fakulteter ved UiB, andre norske institusjoner, og mange fra andre nordiske universiteter. En invitasjon gjennom annonsering i NorDoc-nettverket har åpenbart nådd frem. Både CCBIO og studentene er glade for å få dekket kursbehovene på denne måten, nå når vi inntil videre ikke kan møtes i auditoriene, og det er fint å se at våre nordiske kolleger også følger med på våre aktiviteter.

Det ligger an til noen spennende gruppearbeider i kursene, på tvers av forskergrupper og landegrenser! CCBIO908 har fortsatt ledige plasser, selv om der er over 200 deltakere i øyeblikket, men denne typen kurs er tilrettelagt for et stort format.

E-læringskurs i smittevern / E-learning course in Protective Measures

Har du fått tilgang til UiBs bygg? Da må du ta dette e-kurset i smittevern.

I forbindelse med den gradvise åpningen av universitetet lanseres nå e-læringskurs i smittevern for studenter og ansatte ved UiB. Kurset er obligatorisk for dem som kommer tilbake til arbeidsplassen fra og med 27. april, men kan tas av alle.

Kursplattformen er Mitt UiB, og du logger på med UiB-brukernavn og passord

Påmelding til kurset her.


Are you granted access to the UiB buildings? Please complete this e-learning course before entering the premises.

The course is mandatory for students and staff returning to the workplace on the 27th of April, but is available for all students and staff to take.

The course platform is Mitt UiB, and you log on with your UiB username and password.

Sign up for the course here.

Foto/ill.: Colourbox