Universitetsbiblioteket tilbyr kurs til ansatte høsten 2020 / The medical library offers courses in autumn 2020

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2020. Kursene er planlagt å holdes i biblioteket, men med færre deltakere.

– Introduksjon til EndNote
– Søkekurs i PubMed og Embase
– Introduksjon til systematiske oversikter

Introduksjon til EndNote: I kursene gjennomgåes hvordan å bygge opp en egen EndNotedatabase med referanser man trenger til forskningen. I tillegg vises hvordan å enkelt bruke EndNote i skriveprosessen i Word slik at man får formaterte referanser og en automatisk generert litteraturliste. EndNote har dessuten mer funksjonalitet , f.eks. å gruppere referansene i EndNote, og å laste inn fulltekst til artiklene og dermed lage sitt eget elektroniske bibliotek.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Den er derfor et viktig supplement til Medline, for å få et bedre overblikk over fagets litteratur.

Introduksjon til systematiske oversikter: Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes her.


The medical library offers courses in autumn 2020. Courses are planned being hold in the library but with fewer participants due to corona infection prevention measures.

– Introduction to EndNote
– Searching in PubMed and Embase
– Introduction to systematic reviews

Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing references. The course covers how to build your own EndNote database, how to use references from EndNote in the writing process with Word, formatting the text and generating literature lists. Other functionalities like grouping, removing duplicates, and importing full text will also be covered.

Searching in PubMed and Embase: Everyone can use PubMed. However, with some extra knowledge you can search more efficiently. In the course we demonstrate the use of subject headings MeSH, and the use of filters for quick limiting to clinical queries like diagnostic studies, or intervention studies. Embase is another important medical database which covers a number of different journals than PubMed/Medline. Therefore, it is a valuable supplement to Medline, if you want to get a better overview over the literature within your subject.

Introduction to systematic reviews: The course gives an introduction to systematic reviews. The library presents several databases for finding systematic reviews, and gives an overview over the process of doing your own systematic review: write a protocol, prepare the search, data management, quality appraisal, and guidelines for reporting. We also inform about the role of the library in the different phases of the work with a systematic review.

The courses are mainly for employees and PhD candidates at the Faculty of Medicine and for employees at Helse Bergen. Courses for students are normally given as a part of their study program.

Dates, registration and more information can be found on the library’s web page:

Courses in English.
Courses in Norwegian.

Pedagogisk kompetansehevingstilbud ved MED-fak.

Kjære ledere og kollegaer!

Vi forbereder nå høstsemesteret, og Enhet for læring har et variert tilbud for våre ansatte som ønsker å lære mer om undervisning, veiledning og pedagogikk.

Kurset PHDPED – Introduction to teaching and learning in Higher Education Health Sciences for Phd and Post doctors (5 ects)
Mer info om kurset her.

Seminarrekken Pedagogisk Påfyll vil i høst ha fokus på digital undervisning og vil være i et digitalt format: 
– 23/9 TBL goes digital v/Olav Tenstad
– 14/10 Downsize and digitalize your lecture
– 11/11 Flipp your classroom – kombinasjoner av synkron og asynkron undervisning
– 9/12 Læringsstier i MittUiB v/Harald Wiker
Alle dager fra kl 15-16. Mer info og påmelding via nettsiden her.

Workshop i pedagogiske mapper (Zoom): 6/8 (kl. 09:15-12:00)
Det vil settes opp flere workshops ila høsten. Følg med på våre nettsider.

Som del av vår satsing på ansatte i bistilling har vi tre nye kurstilbud denne høsten, alle tellende som del av utdanningsfaglig kompetanse:

1. Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning: Oppstart 18/9 (kl. 12-15)
2. Praksisveiledning: 31/8 (kl. 09:15-16:00) + 21/9 (kl. 09:15-12:30)
3. Kurs i formidling og presentasjonsteknikk: 20/10 (kl. 09:15-16:00)

Mer info finnes her.

CCBIO courses as online events: CCBIO904 and CCBIO908

Dear all

We are happy to announce that the two courses formerly postponed due to the corona measures, now will take place as web-based courses which you can attend from your home office:

• CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice: May 25-27, 2020 (full days)

• CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar, June 8-11, 2020 (4 half days)

CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice
This 4 ECTS course covers broad tumor biological topics that are important for understanding how cancer occurs, the mechanisms that control tumor growth, proliferation and morbidity. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment. Open to all and no course fee.
When: May 25-27, 2020
Preliminary program: Available here (Subject to changes.)
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants.
Who: Mainly intended for PhD and master candidates and students in the Medical Student Research Program, but open to all.
Registration: Through this link.
Responsible: Oddbjørn Straume has the academic responsibility, and Reidun Kopperud is the coordinator.
Registration of credits: You need to be registered as a student at the University of Bergen to get the ECTS registered. If you are not, please contact reidun.kristin.kopperud@uib.no to be guided on how to apply for guest student status. If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want a course diploma, you don’t need to apply for guest student status.
More information: At this link.

CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar
The 2 ECTS course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and exchange is promoted through collaboration between CCBIO and Harvard Medical School. The Scientific Writing Seminars have been fully booked on the two previous occasions, and received excellent reviews. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing with many years of experience as assistant editor of APMIS, and Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School. In addition, Media Advisor Marion Solheim will be adding a lecture on science presentation, showing how to make a presentation stick – in a good way. There is something to learn for all of us! We strongly encourage students at all levels, including postdocs, to prioritize this and attend! Senior staff is also very welcome. The seminar open to all and no course fee.
When: 4 half days (afternoons 12:30-15:45), June 8-11, 2020.
Preliminary program: Available through this link.
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants.
Who: Open to all.
Registration: Registration link here. Deadline is May 31st.
Responsible: Elisabeth Wik is the INTPART program coordinator, and Vandana Ardawatia is course coordinator.
Registration of credits: This course now provides 2 ECTS to students at the University of Bergen. You need to be registered as a student at the University of Bergen to get the ECTS registered. If you are not, please contact vandana.ardawatia@uib.no to be guided on how to apply for guest student status (to be done within May 25th). If you don’t need the ECTS registered as part of an education/degree, and just want a course diploma, you don’t need to apply for guest student status.
More information: At this link.

Oppdatering om Ph.D.-kurs på nett ved CCBIO

CCBIO kjører nå vårens to Ph.D.-kurs på nettet, og opplever en voldsom pågang til begge disse:

CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice 25.–27. mai
CCBIO908 Scientific Writing and Communication Seminar 8.–11. juni

CCBIO904 er nå stengt for påmelding da det er fullbooket, og er nå kun mulig å melde seg på via venteliste.

Interessen kommer selvsagt fra vår egen campus, men også fra andre fakulteter ved UiB, andre norske institusjoner, og mange fra andre nordiske universiteter. En invitasjon gjennom annonsering i NorDoc-nettverket har åpenbart nådd frem. Både CCBIO og studentene er glade for å få dekket kursbehovene på denne måten, nå når vi inntil videre ikke kan møtes i auditoriene, og det er fint å se at våre nordiske kolleger også følger med på våre aktiviteter.

Det ligger an til noen spennende gruppearbeider i kursene, på tvers av forskergrupper og landegrenser! CCBIO908 har fortsatt ledige plasser, selv om der er over 200 deltakere i øyeblikket, men denne typen kurs er tilrettelagt for et stort format.

E-læringskurs i smittevern / E-learning course in Protective Measures

Har du fått tilgang til UiBs bygg? Da må du ta dette e-kurset i smittevern.

I forbindelse med den gradvise åpningen av universitetet lanseres nå e-læringskurs i smittevern for studenter og ansatte ved UiB. Kurset er obligatorisk for dem som kommer tilbake til arbeidsplassen fra og med 27. april, men kan tas av alle.

Kursplattformen er Mitt UiB, og du logger på med UiB-brukernavn og passord

Påmelding til kurset her.


Are you granted access to the UiB buildings? Please complete this e-learning course before entering the premises.

The course is mandatory for students and staff returning to the workplace on the 27th of April, but is available for all students and staff to take.

The course platform is Mitt UiB, and you log on with your UiB username and password.

Sign up for the course here.

Foto/ill.: Colourbox

Nytt opplæringsprogram for postdoktorer / New Postdoc Training Programme

Høsten 2020 lanseres nytt opplæringsprogram for postdoktorer. Det nye programmet er omarbeidet basert på evaluering og tilbakemeldinger samlet inn etter pilotfasen 2018-9.

Søknadsfrist er 25. mai 2020.

Les mer om det nye opplæringsprogrammet her.


A second Postdoc Development Programme will run at the Faculty of Medicine, launching in September 2020. The new programme has been re-designed based on evaluative feedback collected during the pilot phase in 2018-9

The deadline for application is May 25th 2020.

More information about the new programme here.

 

NorRen-sommerskole 2020

Vi har gleden av å invitere til NorRen-sommerskole 2020!

I år er dette et samarbeid mellom UiB, UiO og NTNU, hvor vi inviterer doktorgradsstudenter innen energi i Norge til å delta. Sommerskolen vil ha engelsk som arbeidsspråk.

Skolen finner sted på Bjørnafjorden Hotell på Os 17. – 21. august og den koster kr. 7500. For UiB-doktorgradsstudenter er det mulig å søke om stipend for å få dekket sommerskoleavgiften.

Ønsker du å søke om stipend, finner du søknadsskjemaet her. Søknadsfrist 15. mai.

Påmelding til sommerskolen gjøres via sommerskolens nettside.

Det vil bli tatt en beslutning om sommerskolen kan gjennomføres midt i juni. Se nettsiden for mer informasjon.

Hvis du har noen spørsmål, så hører jeg gjerne ifra deg. Gry.Parker@uib.no

Velkommen på til NorRen-sommerskole 2020!

CCBIO course CCBIO904 – Biomarkers and tumor biology in clinical practice

Dear all

We are happy to invite you to the CCBIO course CCBIO904 – Biomarkers and tumor biology in clinical practice, April 20-22, 2020.

CCBIO904 covers tumor biological aspects important for the understanding of why cancer develops and which mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients. This 4 ECTS course covers broad tumor biological topics that are important for understanding how cancer occurs, the mechanisms that control tumor growth, proliferation and morbidity. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment.

When: April 20-22, 2020

Where: Aud. B301, Haukeland University Hospital, Main building 3rd floor the first 2 days, and last day: Olavsalen, old main building.

Program: Preliminary program: available here. (Subject to changes)

Registration: is open, please use this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7676350

Who: The course is primarily intended for PhD candidates, but is also open to researchers and other students, including the Medical Student Research Program (forskerlinjen), and external students. Others interested in single lectures and not interested in the ECTS, might also attend. The course is free of charge.

Responsible: Oddbjørn Straume has the academic responsibility, and Reidun Kopperud is the coordinator.

More information: at CCBIO’s web pages.

Courses from the CCBIO/Harvard INTPART collaboration

Dear all

The CCBIO/Harvard INTPART collaboration is continuing, and we are happy to present new dates for some of the successes in the program:

  • Scientific Writing & Communication Seminar May 14 and 15
  • CCBIO907 Cancer-related vascular biology course September 21 to October 2.

In these events, participants will get the unique opportunity to learn from experienced Harvard lecturers, right here in Bergen.

You are very welcome to register – registration is open for both.

Scientific Writing & Communication Seminar May 14 and 15

Lecturers will also this year be Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing, with many years of experience as assistant editor of of APMIS, and Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School. They will cover topics such as clear writing, the art of story-telling, punctuation, titles and abstracts, the problem statement, numbers, and cover letter.

In addition, Media Advisor Marion Solheim will be adding a lecture on science presentation, showing how to make a presentation stick – in a good way.

Find more information here. Register now through this link!
Where: Campus Haukeland University Hospital, Bergen

Who: The seminar is open to students at all levels, postdocs and other researchers. The seminar is also open to national and international students and researchers, and it is free of charge. Teaching language is English.

 

CCBIO907 Cancer-related vascular biology course Sept. 21—Oct. 2

CCBIO907 is a 6 ECTS course covering topics such as basics of vascular biology, vascular biology related therapeutic approaches, biomarkers in vascular biology – from discovery to clinical application, lymphangiogenesis and vascular biology in non-cancerous diseases. Lecturers are researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. You will find that what you learn, reaches beyond the curriculum, and you get the chance of making valuable connections.

This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Find more information here. Register now through this link!

Elisabeth Wik and Lars A. Akslen have the academic responsibility.

Where: Campus Haukeland University Hospital, Bergen

Who: Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting, including other national and international students and researchers. Teaching language is English, and the course is free of charge.

Workshop 4th March: data management planning

Planning to submit a grant application for a life science research project? This course we will cover how you can generate a data management plan which meets the requirements of the funding organisations.

ELIXIR Norway, Digital Life Norway and the UiB library are pleased to invite up to 30 researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) to a full day workshop on data management. Life sciene researchers will be prioritized.

When: March 4th 2020 at 09:00-16:00
Where: UiB Learning Lab Store læringsrom at Media City Bergen (Lars Hilles gate 30)
Detailed course content: https://bit.ly/2Hde857

Registration deadline: 26th February

Contact: Beate Krøvel Humberset

Workshop for vitenskapelige ansatte som ønsker hjelp til å lage pedagogisk mappe

Enhet for læring arrangerer denne våren 2 workshops for vitenskapelig ansatte som vil ha hjelp til å komme gang med å lage en pedagogisk mappe.

Mandag 9. mars (kl. 09:15-14:00) – Styrerommet, 4. etasje Armauer Hansens hus
Mandag 27. april (kl. 09:15-14:00) – Møterom 020, underetasjen Armauer Hansens husDette er aktuelt for alle som skal søke jobb, forlengelse av en engasjement eller opprykk, eller som vurderer å søke om status som merittert underviser.

Påmelding via lenke på EFL sine nettsider:

CCBIO906 course on Cancer Genomics February 19-21 2020

February 19-21, we are running the CCBIO906 course on Cancer Genomics. This is a 3 ECTS course that provides broad understanding of aspects of cancer genome biology and its investigation by next generation sequencing (NGS) technologies. Methods for analyzing DNA variation and structure and RNA expression patterns will be covered, as well as nuclear and chromatin structure. Also, ethical and legal aspects, and hereditary predisposition, will be taught.

CCBIO906 will give you knowledge regarding:

  • What kinds of mutations may predispose for, contribute to, or appear during cancer development
  • How these variants can be detected by NGS methods and be analyzed bioinformatically
  • How to employ these methods to stratify patients both diagnostically and therapeutically
  • The different implications of the same aberrations depending on tissue type
  • Ethical and legal regulations regarding genetic analyses of patient samples

The course is mainly intended for PhD candidates, but open to all, both students at other levels and researchers. There is no course fee.

When: 19-21 February 2020
Where: Room B307, Haukeland University Hospital, main building 3rd floor (Sentralblokken), Bergen
Program: program can be found here.
Registration: is open, please use this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7658665
Responsible: Ola Myklebost has the academic responsibility. Rebecca Nguyen is administrative coordinator.
More information: at this link.

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte / First aid course for laboratory employees

Informasjon om kurset og program:
Norsk tirsdag 3. desember: https://www.uib.no/hms-portalen/131031/f%C3%B8rstehjelpskurs-laboratorieansatte
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7460399
Program: finner du her

Information about the course and program:
English Wednesday 4th December: https://www.uib.no/en/hms-portalen/131032/first-aid-laboratory
Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7466622
Programme: you can find here

Frist for påmelding er 22. november 2019/ Registration deadline is 22nd November 2019

Velkommen! / Welcome!

colourbox.com

Registration open for CCBIO903 Cancer research: Ethical, economic and social aspects

Increasing integration and convergence between biomedical, ethical and social aspects have become an intrinsic part of cancer research. Cancer researchers and clinicians face important questions and dilemmas every day:
• How can we deal with the uncertainties in the lab, while maintaining the quality of our science?
• How can medical science contribute to debates on what is good for society?
• How can economic models help guide health care resource allocation?

This 9-days intensive course (5 ECTS) gives candidates the opportunity to discuss these questions in an open and participatory way, and gain knowledge on how to implement this in their research and their grant proposals. All PhD candidates within cancer research (in Norway and abroad) are welcome to apply. Other students and researchers are also welcome.

When: 9-13 December 2019 and 6-9 January 2020
Where: Haukeland campus, Bergen
Program: program can be found in this poster
Registration: is now open, please use this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7300429
Deadline: First deadline 4 November 2019 – Registration for vacant places until 5 December 2019
More information: https://www.uib.no/en/ccbio/124549/ccbio903-course-dec-2019jan-2020