Workshop: Social Media for Researchers

UiB Ferd Career Center for Early Stage Researchers organiserer workshop i ‘Social media for researchers’ den 25. mai 2023.

Dette kurset er sterkt anbefalt, og nyttig og aktuelt for vitenskapelig ansatte, ph.d.-kandidater og andre som jobber med forskning.

Frist for påmelding er 19. mai.

Se mer informasjon, samt lenke til påmelding på denne siden:
https://www.uib.no/en/ferd/161822/social-media-researchers

Hånd som holder smarttelefon med ikoner som representer apper for sosiale media.
Foto/ill.: Pexels

Doktorgradskurs ved NTNU høst 2023 – Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin

På Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU – vil vi høsten 2023 avholde emnet Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin på Campus Øya i Trondheim.

Ph.d.-emnet planlegges gjennomført som et intensivkurs, til sammen 3 dager med forelesninger f.o.m. 18. oktober t.o.m. 20. oktober 2023.

Lenke til emnets side:
Emnebeskrivelse – Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin

Vennlig hilsen
Gunnhild Wentzel
Studiekonsulent ISB
NTNU

Kreftforeningen: Bruker-MED-virkning i forskning

Er du forsker eller rådgiver som jobber med forskningsstøtte? Da bør du sette av mandag 17. april kl. 9.30–12.30 for å bli inspirert til å planlegge og gjennomføre god brukermedvirkning i kreftrelatert forskning.

  • Hør forskere som deler sine erfaringer og refleksjoner om bruker-medvirkning.
  • Bidra i samtale med d som finansierer: hvordan får vi til god brukermedvirkning i kreftrelatert forskning?
  • Møt representanter for finansieringsordningene som kan svare på dine spørsmål.

Seminaret vil holdes i Kreftforeningens Vitensenter i Oslo. Program kommer senere og første del vil bli streamet.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Cancer Mission Hub Norway.

Hold av datoen og registrer deg her på foreningens nettsider.

Foto/ill.: kreftforeningen.no

Labfrukost: Universell utforming av digitale verktøy

Tid: 29.03.2023 – 09.0010.00
På nett: Zoom
Kontaktperson: Silje Hole Hommedal
Påmeldingsfrist: 29.03.2023 – 08.45

 

Meld deg på ved å følgja denne lenkja

Dei fleste tenester og program som me bruker dagleg vert stadig meir digitalisert. Dette stiller krav til utforminga av slike løysingar slik at flest mogeleg er i stand til å bruke desse og slik delta aktivt og sjølvstendig i samfunnet. Digital kompetanse og universell utforming er ei forutsetning for digital deltaking. Digital deltaking krev kunnskap og oppfølging av både dei som bruker og dei som tilbyr digitale tenester.

Foto/ill.: Kristoffer Eik / UiB Universell

Universell utforming av innhald på våre sider vil seia at det skal formast ut på ein slik måte at det skal kunna brukast av alle studentar og tilsette. Dette er eit lovpålagt krav. Nytt frå 2023 er eit krav om at alle nettstader skal ha ei tilgjengelegheitserklæring. Du vil sjå at desse dukkar opp ved stadig fleire nettstader framover. Men hovudjobben er å få alle innhaldsprodusentane våre til å laga innhald som er universelt forma ut, i langt større grad enn det er i dag. Då er det behov for kursing og bevisstgjering.

Innleiarar

Frå UiB Universell kjem Ellen Lien og Simon Hestenes Eika med både ei teoretisk og praktisk tilnærming til Universell utforming ved UiB.

  • Generelt: Kva betyr kravet om Universell utforming for både administrativt og vitskapeleg tilsette?
  • Praktisk: Korleis lage universelt utforma Word-dokument, PDF, Powerpoint eller sider i Mitt UiB?
  • André Giæver Kvalvågnes frå produksjon ved UiB Læringslab skal konkret ta for seg teksting av video.

Om påmelding
Når du melder deg på, får du ein e-post med Zoom-lenke til arrangementet. Me anbefaler at du registrerer deg seinast 15 minutt før møtet startar.

Vel møtt!

Seminarserie hos Senter for ernæring, torsdag 9. mars

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Advanced methods to delineate complex microbial communities towards clinical application

Foreleser: Dr Alfonso Benítez-Páez, biolog og biokjemiker, the Principe Felipe Research Center in Valencia, Spaina

Moderatorer: Gülen Arslan Lied og Birgitte Berentsen

Tid: Torsdag 9. mars 2023 kl. 14.30-15.30

Sted: Aud. 4, BB-bygget

The cost-effective massive and parallel sequencing methods based on bacterial 16S rRNA gene amplicons have been crucial in uncovering the enormous diversity of microorganisms inhabiting the human body. They have been applied for years in hundreds of human cohorts to seek associations between microbiota and health states. Despite the broad application, these methods reached their full flourish years ago. Nowadays, they cannot describe the species present in complex microbial communities associated with human samples in a detailed manner. Consequently, it is necessary to implement a new generation of molecular methods and data analysis to fill the gap in establishing specific associations between species and disease conditions, reducing the ambiguity and uncertainty of such predicted links.

We present a novel, cost-effective molecular method to discriminate species and strain level variation in human-associated microbial communities. The rigorous control of significant covariates recognized to impact the human microbiota is imperative to ascertain the biomarkers pursuit for clinical application accurately.

Dr Alfonso Benítez-Páez is a biologist and biochemist with a PhD in Molecular Biology from the University Autonomous of Madrid. He is the Principal Investigator of the Host-Microbe Interactions in Metabolic Health laboratory at the Principe Felipe Research Center in Valencia, Spain. Appointed Tenure Scientist for the Spanish National Research Council. His investigation is based on establishing interactions among diet, human microbiota and health and disease states. He has multidisciplinary expertise in microbiology, molecular biology, computational biology, and data analysis. Currently, he is part of the Editorial Boards of Frontiers in Nutrition, Frontiers in microbiology, and Microbiome journal.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Bergen Research Summer School 2023

Global challenges affect us all. Shaped by some of Bergen’s best research groups, Bergen Summer Research School tackles some of the most pressing challenges facing the world. BSRS is a joint venture under the leadership of the University of Bergen with NHH Norwegian School of Economics, Western Norway University of Applied Sciences, Chr. Michelsen Institute and NORCE.

BSRR have many coruses, and the application dealine is right around the corner, 1st February.

All courses are developing nicely and can be recommend them for our PhDs near and far:

New course: NEUROSYSM940 – Philosophy of precision/systems medicine

Foto/ill.: DALL-E, Benedicte Engen

Philosophy of precision/systems medicine

We invite you to join us for a course on the philosophy of precision/systems medicine. This course is specifically designed for biomedical researchers, physicians, and academics who are interested in exploring the ethical, social, and historical roots and implications of emerging technoscientific medical practices, such as precision/systems medicine.

The promises and prospects of precision/systems medicine raises important ethical and societal issues for philosophical discussions. Throughout the course, you will have the opportunity to bring your own questions, challenges and dilemmas from your research and practice, and discuss them in broader philosophical and historical contexts. The course will introduce you to the concept of responsible research and innovation (RRI) and its relevance to precision/systems medicine and the ongoing convergence of postgenomic biotechnology and data science.

During the course, we will explore how precision/systems medicine is affecting the understanding of disease and suffering, and thus, research and clinical practices. Additionally, we will explore ethical dilemmas of precision/systems medicine for researchers, clinicians, patients, and society at large.

This is a unique opportunity to gain a deeper understanding of the complexities of precision/systems medicine and its impact on human disease and suffering, and to engage in meaningful discussions with your peers. We hope you will join us for a thought-provoking interdisciplinary course. Our aim is to stimulate discussions and reflections that can open up new ways of relating to contemporary research and clinical practices.

Upon completion the course provides 2 ECTS to be used in the training component for PhD candidates .

More information on registration and the tentative program can be found on our web page:
https://www.uib.no/neuro-sysmed/159360/neurosysm940-nature-disease-and-suffering-and-goals-precision-medicine