Kolleger fra Vestlandslegen: Ane Djuv

Ane Djuv er ortoped og forsker som arbeider som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 (K1) på Universitetet i Bergen (UiB) og som overlege ved Vestlandslegen, Stavanger Universitetssjukehus.

Hun er fagleder for Ortopedisk osteoporosepoliklinikk, leder for Frakturregisteret i Helse Stavanger og leder for Register for beinbrudd og osteoporoseutredning (BeinOP). Hun har en doktorgrad i medisin fra UiB og har publisert flere vitenskapelige artikler bla. om frakturbehandling. Underviser gjør hun også. Både studenter og kolleger læres i det ortopediske faget og pasientrapporterte resultatmål.

Ane er inspirert av å kunne videreutvikle faget og formidle kunnskapen sin til andre. Gjennom sitt engasjement på UiB håper hun å forberede studenter på å gi god og sikker pasientbehandling, i praksis. Foruten å bidra til pasientbehandling og undervisning, håper Ane som alle andre å få mer tid til forskning.