Vestlandslegen kolleger -Målfrid Holmaas Bjørgaas

Portrett av Målfrid
Målfrid Holmaas Bjørgaas. Foto: Privat

Jeg underviser studentene i Vestlandslegen i palliasjon i deres 7.semester. Palliasjon er plassert sammen med onkologi og hematologi, og i november hadde vi første kull med 8 studenter. Jeg hadde da et to-dagers palliasjonsseminar med forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon, med vekt på det tverrfaglige perspektivet som er essensielt i palliasjon. Studentene fikk møte flere fagpersoner, som leger, fysioterapeuter og sykehusprest. Vi besøkte også Boganes lindrende enhet som drives av Stavanger kommune.

I november 2024 kommer kull nr 2, med nesten 20 studenter. Så det blir spennende.

Jeg har alltid likt å undervise, og gjør det mye også i min stilling som overlege, både innad på SUS og ut i tilhørende kommuner. Jeg finner det veldig meningsfullt å dele av min erfaring som både allmennlege og palliasjonslege, med de unge legene, og jeg håper de kan få et innblikk i hvordan vi kan møte pasienter og pårørende som hele mennesker. Jeg håper også å kunne formidle viktigheten av å avstå fra unyttig behandling i livets siste fase, og at det å gi god lindring er verdifullt i seg selv, selv om pasientene ikke blir friske.

Vestlandslegen kolleger – Svein Joar Auglænd Johnsen

Portrett av Joar Auglænd Johnsen
Svein Joar Auglænd Johnsen, foto: privat

Jeg heter Svein Joar Auglænd Johnsen og har spesialisert meg innen indremedisin og revmatologi. For tiden jobber jeg ved Klinisk Institutt K2 som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, og min arbeidsplass er i Stavanger.

I min nåværende rolle som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, samarbeider jeg tett med koordinator for de kirurgiske fag og faglærerne innenfor spesifikke grenspesialiteter.

Sammen har vi utarbeidet forslag til et nytt studiefag for 4.-6. studieår, der målet er å integrere medisinske og kirurgiske fag på best mulig måte. Dette innebærer undervisning i både gastromedisin og gastrokirurgi i samme uke, samt tverrfaglig undervisning om spesifikke temaer som for eksempel kirurgi ved inflammatorisk tarmsykdom.

Vestlandslegen kolleger – Katrine Brække Norheim

Katrine Brække Norheim, foto: privat

Mitt navn er Katrine Brække Norheim. Jeg er avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg er spesialist i indremedisin og revmatologi. Jeg er ansatt som 1. amanuensis ved Klinisk institutt 2, med arbeidssted i Stavanger.

Jeg har undervisning for medisinstudenter fra UiB på MED8, og for studenter i Vestlandslegen innenfor revmatologi. Det er spennende og lærerikt å få holde studentundervisning, og jeg håper jeg kan bidra til å gjøre studentene nysgjerrige og trygge i møte med pasienter. Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe studentene å utvikle et godt klinisk blikk og å møte pasientene med respekt og verdighet.

Gjennom mitt engasjement ved UiB ønsker jeg å bidra til et medisinstudium som gir trygge leger som ivaretar pasienter, kollegaer og seg selv.

Fikk priser for forskning og formidling

Forskerskolen i klinisk medisin ved Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Haukeland Universitetssjukehus arrangerer hvert år en felles samling hvor ph.d.-kandidatene presenterer forskningen sin til sine doktorgradskolleger.

Arrangementet ble avsluttet med en prisutdeling, hvor noen deltagerne fra Forskerskolen fikk priser for beste poster og muntlig presentasjon. Det ble også delt ut en publikumspris.

Bilde av de fornøyde prisvinnerene i 2024
Prisvinnere for 2024, fra venstre til høyre: Solveig Løkhammer, Hilde Eide Lien, Rasmus Bach Sindre, May Gjerstad, Lise Skarstein Jakobsen og Urszula Kalucka. Rammah Elnour og Grete Ueland var ikke til stede under prisutdelingen. Foto: Ingrid Hagerup

Du kan se flere bilder og lese mer om vinnerne på Det medisinske fakultetets nettsider: Annual Research Presentations 2024 | Faculty of Medicine | UiB

Kolleger fra Vestlandslegen: Ane Djuv

Ane Djuv er ortoped og forsker som arbeider som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 (K1) på Universitetet i Bergen (UiB) og som overlege ved Vestlandslegen, Stavanger Universitetssjukehus.

Hun er fagleder for Ortopedisk osteoporosepoliklinikk, leder for Frakturregisteret i Helse Stavanger og leder for Register for beinbrudd og osteoporoseutredning (BeinOP). Hun har en doktorgrad i medisin fra UiB og har publisert flere vitenskapelige artikler bla. om frakturbehandling. Underviser gjør hun også. Både studenter og kolleger læres i det ortopediske faget og pasientrapporterte resultatmål.

Ane er inspirert av å kunne videreutvikle faget og formidle kunnskapen sin til andre. Gjennom sitt engasjement på UiB håper hun å forberede studenter på å gi god og sikker pasientbehandling, i praksis. Foruten å bidra til pasientbehandling og undervisning, håper Ane som alle andre å få mer tid til forskning.

Kolleger fra Vestlandslegen: Knut Harboe

Knut Harboe, overlege ved kirurgisk avdeling, SUS

Knut Harboe er en ortoped som jobber ved Klinisk institutt 1 ved UiB, i Stavanger. Knut er også en engasjert underviser som deler sin kunnskap og erfaring med studentene.

Han synes det er veldig inspirerende å møte studenter som er sultne på å lære om ortopedi, og han gir dem god praktisk undervisning om vondter i kroppens mange deler og lemmer. Knut Harboe har også et sterkt ønske om å forske og utvikle seg som fagperson, og han har rom for det i sitt arbeid.

Vestlandslegen kolleger – Conrad Arnfinn Bjørshol

Conrad Arnfinn Bjørshol er en anestesilege og førsteamanuensis ved Klinisk Institutt 1 (K1) ved Universitetet i Bergen (UiB). Han er også overlege og seniorforsker ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), hvor han leder Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS).

Han skal undervise legestudenter i anestesi, tverrfaglig samarbeid og pasientsikkerhet. Conrad lar seg inspirert av lærevillige studenter og engasjerte kollegaer, og håper å bidra med innsikt i pasientsikkerhetsarbeid gjennom sin forskning og formidling. Han mener at å være tilknyttet UiB gir ham mulighet til å møte mange inspirerende mennesker, og å øke sin akademiske kompetanse innen undervisning og forskning.

Foto: Svein Lunde, SUS.

Vestlandslegen kolleger – Anne Katrine Bergland

Anne Katrine Bergland er en lege og forsker som har spesialisert seg på geriatri og akutt- og mottaksmedisin. Hun arbeider som seksjonsoverlege ved Observasjon- og behandlingsavdelingen (OBA) ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

I tillegg er hun førsteamanuensis 2 ved Klinisk Institutt 1 (K1) ved Universitetet i Bergen (UiB), og fagansvarlig underviser i geriatri. Anne har kjennskap til UiB fra før, hun avla bla. doktorgraden sin ved vårt søsterinstitutt, K2, i 2021. Hun håper å kunne bidra med kunnskap og engasjement innen sine fagspesialiteter, og å utvikle seg faglig, pedagogisk og akademisk gjennom sitt engasjement på UiB. Hun ser veldig fram til å samarbeide med kollegaer innen medisin og akademia både ved UIB og SUS.

Foto:  Svein Lunde, SUS.

Lars vant forskerprisen

Portrett av Lars Akslen
Professor og leder for CCBIO, Lars Andreas Akslen.

Dette er stor stas! K1 gratulerer Lars Andreas Akslen med Helse Vest sin forskerpris 2023. Lars er leder av  Centre for Cancer Biomarkers  (CCBIO) her ved K1, og mottar prisen for sitt for sim banebrytende forsking på tumormarkører i kreftforskingen.

Du kan lese mer om prisen, og detektiven som ville løste kreftgåten, på Helse Bergen sine nettsider:

Detektiven som ville løyse kreftgåta – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

K1 gratulerer!

K1 og Dyreavdelingens Aurora Brønstad og Johanna Stormark var to av flere som ble feiret med høytidelig markering i Knut Fægris hus.

Anledningen var at de har jobbet 25 år ved Universitetet i Bergen.

Aurora er ikke bare en fremragende forsker og veterinær, men også en engasjert lærer og god kollega. Hun har arbeidet med forsøksdyr i mange år, og har bidratt til å øke kunnskapen og forbedre velferden til disse dyrene. Hun har også vært aktiv med å undervise i kurs i forsøksdyrslære og dyreassistert terapi, og har inspirert mange studenter og kolleger med sin faglige dyktighet.

Johanna er til daglig senioringeniør og driftsleder ved Dyreavdelingen. Hun er en trygg og kunnskapsrik kollega som over mange år  har engasjer seg i å fremme forståelsen av behovet for dyr i forskning, metoder og utdanning av personell og forsøksdyrvitenskap som en vitenskapelig disiplin.

K1-nytt gratulerer Aurora og Johanna med jubileet, og ønsker dem alt godt for fremtiden. De fortjener en stor applaus! 👏👏👏

Astrid Bjørke Jenssen mottok prisen for beste posterpresentasjon ved EBA

Astrid Bjørke Jenssen, ph.d.-student ved Forskingsgruppe for brannskadebehandling og rekonstruktiv kirurgi, K1, mottok prisen for beste posterpresentasjon under den 20. kongressen for European Burns Association (EBA), i Nantes, Frankrike, fra 6.-9. september i år.

Foto av prisvinneren i kongresslokalet

Foto: Ragnvald Brekke

Posteren «Fibrin Spray Delivery of Mesenchymal Stem Stells: An in Vitro Study to Assess Feasibility in Burn Wound Treatment» omhandler forskning som undersøker om man kan levere stamceller til brannskadesår ved hjelp av en fibrinspray. Dette arbeidet er en del av prosjektet «Stamcellebehandling for brannskader», som ledes av Stian K. Almeland.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Mohn Senter for Regenerativ Medisin (MRCRM) og Center for Translational Oral Research (TOR), ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), UiB. Forfatterne av posteren er Astrid Bjørke Jenssen, Samih Mohamed-Ahmed, Esko Kankuri, Kamal Mustafa og Stian Kreken Almeland.

Vi gratulerer så mye med prisen!

Bilde av selve posteren

Poster: Astrid Bjørke Jenssen

Stian Kreken Almeland valgt til president i European Burns Association

K1 sin egen Stian Kreken Almeland er valgt til president i European Burns Association (EBA), den europeiske organisasjonen for brannskadebehandling. Han vil ha denne posisjonen de neste to årene. EBA samler fagfolk fra heile Europa som er involvert i behandling av brannskader, og har medlemmer fra mer enn 30 land. Dette er en stor annerkjennelse av Almelands mangeårige arbeid og virke.

K1 gratulerer så mye!

Du kan lese mer om utnevnelsen Almeland på Helse Bergen sine nettsider: Stian Kreken Almeland vald til president i European Burns Association – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Foto:  Stian Kreken Almeland

Ny barnebok om mitokondriesykdom

Bilde av Laurence Albert Bindoff som holder opp et eksemplar av den eksemplar av den nye bokal.

 

Vår aktive emeritus, Laurence Albert Bindoff har vært med å oversette den første barneboken om mitokondriesykdom!

Den nye boken «Feil i energifabrikken» er rettet mot barn og unge og er finansiert med støtte fra EØS-midlene. Boken kan også leses av foreldre og lærere som ønsker mer kunnskap om unge pasienter med mitokondriesykdom. Forfatter av boken er professor Manuela Grazina ved Universitetet i Coimbra (Portugal).

For mer informasjon eller dersom du ønsker et eksemplar av boken, kontakt Laurence per mail: Laurence.Bindoff@uib.no.

Foto: Det medisinske fakultet, UiB

Ella Kim Njøten er ny driftsøkonom ved K1

Portrettfoto av Ella Kim Njøten

Foto/ill.: Ella Kim Njøten

Jeg er Ella Kim Njøten. Jeg kommer opprinnelig fra Sør-Korea, og flyttet til Bergen i 2006. Jeg er utdannet innen språk, kultur og økonomi. Jeg har mange års erfaring med administrasjon, økonomi- og regnskap, og som tolk i frivillige organisasjoner.

Ved UiB og K1 skal jeg jobbe som driftsøkonom. Noen av arbeidsoppgavene vil være fakturering, innkjøp, rapportering og kontroll.

Jeg er veldig glad i å reise og oppleve nye kulturer og mattradisjoner. På fritiden liker jeg å lage mat.

Jeg ser frem til å bli kjent med nye kollegaer på avdelingen.

Lise Madsen er ny leder for dyreavdelingen ved K1!

Foto/ill.: Geir Steinar Knutsvik

Arbeidsoppgaver:
Ledelse av forsøksdyrsavdelingen. I tillegg til å ta del i den daglige driften vil Lise bidra med vitenskapelig rådgivning til brukerne og delta i den videre utviklingen av kjernefasiliteten.

Lise har både master- og doktorgrad fra UiB. Hun har jobbet som post doc ved Syddansk Universitet i Odense og ved Universitet i København. De siste 13 årene har hun vært forskningssjef ved Havforskningsinstituttet der hun ledet sjømat- og ernæringsgruppen. Hun har jobbet med dyr i hele sitt voksne liv, og mye erfaring innen planlegging og gjennomføring av forsøk med dyremodeller. Hun synes det er spennende å nå ta tak i nye problemstillinger. Lise ser fram til å bli kjent med kollegaer på avdelingen og både nye og gamle brukere av kjernefasiliteten på K1.

Nytt om navn

Her er liste over nyansatte siden 1. januar:

Håvard Forsmo
Stilling: Førsteamanuensis (20% vikariat) i medisin
Startdato: 1. januar 2022

Kristine Vinje Haukaas
Stilling: Seniorkonsulent (studie)
Startdato: 1. januar 2022

Mareike Mannigel
Stillling: Seniorkonsulent (studie)
Startdato: 1. januar 2022

Carina Strell
Stilling: Forsker (20% midlertidig) tilknyttet CCBIO
Startdato: 15. januar 2022

Yana Mikhaleva
Stilling: Avdelingsingeniør tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 17. januar 2022

Linda Zi Yan Xu
Stilling: Stipendiat (forskerlinje)
Hovedveileder: Cecilie Bredrup
Startdato: 1. februar 2022

Shamundeeswari Anandan
Stilling: Overingeniør tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 1. februar 2022

Sonia Gavasso
Stilling: Forsker tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 1. februar 2022

Hildur Skuladottir
Stilling: Førsteamanuensis (20% bistilling) i medisin (plastikkirurgi)
Startdato: 1. mars 2022

Janniche Torsvik
Stilling: Senioringeniør tilknyttet prosjektet Novo Nordisk Fonden
Startdato: 1. mars 2022

Omina Shadad
Stilling: Avdelingsingeniør tilknyttet Neuro-SysMed og Renal Research Group
Startdato: 23. mars 2022

Oddrun Gudbrandsen
Stilling: Professor i ernæring
Startdato: 1. april 2022

Ny lærling ved K1

1. september begynte Karen Sofie Bergslid som lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved K1. Hun kommer fra Olav Duun videregående skole i «rockebyen» Namsos.

Karen er en aktiv jente som liker å ha mange jern i ilden både i skolesammenheng og på fritiden, med blant annet jobb, lederverv, fotball og nå Swing-kurs.

 

– Hva ser du mest frem til med denne jobben, Karen?

Jeg ser frem til den enorme erfaringen og kunnskapen jeg kan få bygge videre på i livet. Med det mener jeg ikke kun jobbmessig, men også det nettverket jeg kommer til å få bygd med de rundt meg. Nå er det tredje dagen min her, men jeg føler allerede på den trivselen både i jobben, men også i arbeidsmiljøet. Jeg er riktignok «bare» 17 år gammel, men jeg synes det er noe med det å være omgitt med mennesker som har mer erfaring – og ikke minst mer kunnskap enn meg. For på denne måten kjenner jeg også veldig mye på denne tryggheten ved at jeg alltids kan plukke opp litt råd her og der, som jeg får stor nytte av nå som jeg står på egne bein i denne store byen.

Karen vil møte dere i ekspedisjonen vår i 7. etg.

Vi er veldig glade for å ha Karen her, og ønsker henne hjertelig velkommen til K1!

Nytt om navn

Titas Gladkauskas
Stilling: Stipendiat
Startdato: 1. juni 2021
Prosjekt: «Eyedrops for hereditary corneal vascularization treatment»
Hovedveileder: Førsteamanuensis Cecilie Bredrup

Line Lindanger
Stilling: Universitetslektor (20 % bistilling)
Startdato: 1. juni 2021
Fagområde: Ortopedi