Nytt om navn

Irit Titlestad
Stilling: Stipendiat (4 år)
Fagområde: Nevrologi og geriatri

Titlestad er tilknyttet Neuro-SysMed-prosjektet, med hovedveileder Lasse Melvær Giil.
Startdato: 1. juli 2020

Kenneth Thorsen
Stilling: Førsteamanuensis (20 % bistilling)
Fagområde: Gastroenterologisk kirurgi
Arbeidssted: Stavanger Universitetssykehus
Startdato: 1. august 2020

Ines Heiland
Stilling: Professor (20 % bistilling)
Fagområde: Nevrologi
Heiland er tilknyttet Neuro-SysMed-prosjektet.
Startdato: 1. august 2020

Nytt om navn

Roya Mehrasa
Stilling: Stipendiat
Prosjekttittel: “Identification and characterization of gene variants found in patients with retinal disorders”
Fagområdet: Øye

Finansieringskilde: Retinitis Pigmentosa Foreningen

Reidunn Jetne Edelmann
Stilling: Førsteamanuensis (20 % bistilling)
Fagområde: Medisin (translasjonell kreftforskning)
Tilknyttet CCBIO

Nytt om navn

Vi ønsker Tamara velkommen til K1!

Foto/ill.: privat

Tamara begynte i K1-administrasjonen onsdag 22. april. Det er en litt spesiell oppstart for både henne og oss med bare hjemmekontor. Men vi er både fleksible og digitale – så dette fikser vi!

 

 

 

 

Tamara, kan du si litt om deg selv og hva du skal jobbe med?

Jeg er Tamara Katic, kommer opprinnelig fra Kroatia. Jeg er utdannet pedagog med arbeiderbakgrunn som lærer, systemkoordinator på HR og fra studieadministrasjon på NHH. Ved UiB og K1 skal jeg jobbe som studiekonsulent i felles studieadministrasjon for K1 og K2. Mine arbeidsoppgaver blir blant annet tilrettelegging for undervisning for studentene på ulike studieprogram, studieadministrasjon av kliniske emner, timeplanlegging og eksamens- og evalueringsarbeid.

På fritiden driver jeg med faglig etterutdanning i matematikk, yoga og min store lidenskap – kendo.

Jeg ser frem til et godt samarbeid med kollegene og studentene og håper korona-tiden snart er over slik at jeg kan møte alle utenfor skjermen 😊

 

Nytt om navn

Irene Mjøs
Stilling: Førsteamanuensis (bistilling)
Fagområde: Psykiatri
Sted: Førde
Startdato: 01.04.2020

Stian Tornaas
Stilling: Stipendiat
Startdato: 02.03.2020
Tornaas er knyttet til prosjektet «Defining the cancer associated fibroblasts (CAF)-landscape and its role in cancer progression and resistance to therapy» (CCBIO Program 2), med hovedveileder Daniela Costea.

Håkon Magne Vegrim
Stilling: Stipendiat
Startdato: 01.03.2020
Vegrim er knyttet til forskingsprosjekt innenfor registerbasert nevrologi med hovedfokus på epilepsi, med hovedveileder Marte-Helene Bjørk.

Nytt om navn

Nye bistillinger:

Eline Randulff Hillestad
Forsker (20 %)
Startdato: 18. november 2019
Fagområde: ernæring

Line Balestrand Haga
Forskningssykepleier (20 %)
Startdato: 4. november 2019
Fagområde: ernæring

Begge disse stillingene er knyttet til NFR-prosjektetet  “Brain-Gut Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A multidimentional Approach”

Nyttomnavn

Vi har fått ny ph.d.-koordinator i administrasjonen!

Foto: Marit O. Øvregård

Kjetil Utvik Harkestad

Kjetil er ansatt ved Klinisk institutt 1. Han har tidligere vært tilknyttet Det humanistiske fakultet og UiB sentralt, og de siste årene ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Kontaktinformasjon:
Tlf. 55 58 54 45
Kjetil.harkestad@uib.no


Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av instituttets doktorgradskandidater fra søknad om opptak til disputas, inkludert veiledning, gjennomføring av midtveisevaluering og rapportering. Oppfølging av forskningsadministrative spørsmål, oppdatering av publikasjoner i CRIStin, samt publisering av nyhetsbrev er også en del av arbeidsoppgavene.


Postdoktor

Khadija el Jellas
Prosjekttittel: Host glycans–microbiome interactions in MODY8-diabetes and chronic pancreatitis. Mentor er Anders Molven.

Nytt om navn

Stipendiater:

Zoya Sabir
Startdato: 1. september 2019
Prosjekt: Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK3)
Hovedveileder: Hanne Rosendahl-Riise

Ole Petter Nordbø
Startdato: 1. september 2019
Prosjekt «Hypertensive nephoropathy: Systems medicine approach for patient – tailored managment and therapy»
Hovedveileder: Hans-Peter Marti

Postdoktorer:

Bharat Halandur Nagaraja
Startdato: 1. august 2019
Prosjekt: Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

Heidrun Vethe
Startdato: 29. august 2019
CCBIO


Nye bistillinger:

Reidar Kvåle
Professor
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: anestesiologi

Anne Halmøy
Førsteamanuensis
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: psykiatri

Kenneth Finne
Senioringeniør
Startdato: 19. august 2019


Forskere:

Janka Babickova
Forsker
Startdato: 1. september 2019

Elisabeth Wik
Forsker (20 %)

Karianne Fjeld
Forsker
Startdato: 1. juli 2019


Hovedstillinger:

Erik Johansen
Professor (50%)
Startdato: 1. juli 2019
Fagområde: psykiatri

Maj- Britt Posserud
Professor (50%)
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: psykiatri

Cecilie Bredrup
Førsteamanuensis
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: øye

Nytt om navn

Kristina Blindheim Heggø Foto: Hermina G. Haseljic

Ny lærling ved K1

I august 2019 begynte Kristina Blindheim Heggø som lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved K1.
Hun kommer fra Amalie Skram videregående skole og skal være i praksis hos oss i 2 år.

Kristina vil møte dere i ekspedisjonen vår i 7. etasje.

Vi er veldig glade for å ha Kristina her, og ønsker henne hjertelig velkommen til K1!

Nytt om navn

Foto: Ingvild Festervoll Melien


Karin Hjelle

Førsteamanuensis
Fagområde: Urologi
Startdato 01.04.2019 

 

 

 

 

Foto: Nadia Norskott

 

Mona Kleiven
Universitetslektor (50%)
Fagområde: Ernæring
Startdato: 01.05 .2019

 

 

 

 

 

Anna Kristine Myrmel Sæle
Stipendiat (50%)
Startdato: 01.05.2019
Prosjekt: «Hormone receptor regulators and immune responses in primary an metastatic breast cancer»
Hovedveileder: Elisabeth Wiik

 

 

Foto: uib.no

 

Spiros Kotopoulis
Førsteamanuensis (20%)
Startdato: 01.06.2019

 

 

 

 


Benuarda Toto
Stipendiat
Prosjekt: «Health effects of microplastics»
Hovedveileder: Jutta Dierkes

 

Nytt om navn

Philipp Strauss     
Stipendiat
Startdato 01.02.2019
Prosjekttittel:  «Kidney platform to predict prognosis & to simulate drug effects: via clinical samples, omics, machine learning & pharmacometrics» Hovedveileder: Hans –Peter Marti (Forskerlinje)

Cecilie Katrin Kristiansen
Stipendiat
Startdato 01.02.2019
Prosjekttittel:  «Patient Specific Neural Stem Cells as A Novel Tool for Drug Screening and Personalized Treatment of Mitochondrial diseases» Hovedveileder: Laurence Bindoff

Amanda Andersen      
Forsker
Startdato 20.02.2019
Fagområdet ernæring, prosjekt – carbfunc studie

Emelin Dos Santos Dias    
Forskningssykepleier
Startdato 01.03.2019
Prosjekt: “Brain-Gut Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A multidimentional Appraoch”

Bernuada Toto  
Stipendiat
Startdato 21.02.2019
Fagområde: ernæring, marin satsing “Health effects of microplastics».

Gro Janne Wergeland         
Førsteamanuensis (20 %)
Startdato 01.03.2019
Fagområde: psykiatri

Lilah Toker   
Forsker
Startdato 30.01.2019
Prosjekt: Using multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson’s disease”

Zoya Sabir       
Vitenskaeplig assistent
Startdato 01.02.2019
Ernæring