Nytt om navn

Nye bistillinger:

Eline Randulff Hillestad
Forsker (20 %)
Startdato: 18. november 2019
Fagområde: ernæring

Line Balestrand Haga
Forskningssykepleier (20 %)
Startdato: 4. november 2019
Fagområde: ernæring

Begge disse stillingene er knyttet til NFR-prosjektetet  “Brain-Gut Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A multidimentional Approach”

Nyttomnavn

Vi har fått ny ph.d.-koordinator i administrasjonen!

Foto: Marit O. Øvregård

Kjetil Utvik Harkestad

Kjetil er ansatt ved Klinisk institutt 1. Han har tidligere vært tilknyttet Det humanistiske fakultet og UiB sentralt, og de siste årene ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Kontaktinformasjon:
Tlf. 55 58 54 45
Kjetil.harkestad@uib.no


Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av instituttets doktorgradskandidater fra søknad om opptak til disputas, inkludert veiledning, gjennomføring av midtveisevaluering og rapportering. Oppfølging av forskningsadministrative spørsmål, oppdatering av publikasjoner i CRIStin, samt publisering av nyhetsbrev er også en del av arbeidsoppgavene.


Postdoktor

Khadija el Jellas
Prosjekttittel: Host glycans–microbiome interactions in MODY8-diabetes and chronic pancreatitis. Mentor er Anders Molven.

Nytt om navn

Stipendiater:

Zoya Sabir
Startdato: 1. september 2019
Prosjekt: Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK3)
Hovedveileder: Hanne Rosendahl-Riise

Ole Petter Nordbø
Startdato: 1. september 2019
Prosjekt «Hypertensive nephoropathy: Systems medicine approach for patient – tailored managment and therapy»
Hovedveileder: Hans-Peter Marti

Postdoktorer:

Bharat Halandur Nagaraja
Startdato: 1. august 2019
Prosjekt: Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

Heidrun Vethe
Startdato: 29. august 2019
CCBIO


Nye bistillinger:

Reidar Kvåle
Professor
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: anestesiologi

Anne Halmøy
Førsteamanuensis
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: psykiatri

Kenneth Finne
Senioringeniør
Startdato: 19. august 2019


Forskere:

Janka Babickova
Forsker
Startdato: 1. september 2019

Elisabeth Wik
Forsker (20 %)

Karianne Fjeld
Forsker
Startdato: 1. juli 2019


Hovedstillinger:

Erik Johansen
Professor (50%)
Startdato: 1. juli 2019
Fagområde: psykiatri

Maj- Britt Posserud
Professor (50%)
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: psykiatri

Cecilie Bredrup
Førsteamanuensis
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: øye

Nytt om navn

Kristina Blindheim Heggø Foto: Hermina G. Haseljic

Ny lærling ved K1

I august 2019 begynte Kristina Blindheim Heggø som lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved K1.
Hun kommer fra Amalie Skram videregående skole og skal være i praksis hos oss i 2 år.

Kristina vil møte dere i ekspedisjonen vår i 7. etasje.

Vi er veldig glade for å ha Kristina her, og ønsker henne hjertelig velkommen til K1!

Nytt om navn

Foto: Ingvild Festervoll Melien


Karin Hjelle

Førsteamanuensis
Fagområde: Urologi
Startdato 01.04.2019 

 

 

 

 

Foto: Nadia Norskott

 

Mona Kleiven
Universitetslektor (50%)
Fagområde: Ernæring
Startdato: 01.05 .2019

 

 

 

 

 

Anna Kristine Myrmel Sæle
Stipendiat (50%)
Startdato: 01.05.2019
Prosjekt: «Hormone receptor regulators and immune responses in primary an metastatic breast cancer»
Hovedveileder: Elisabeth Wiik

 

 

Foto: uib.no

 

Spiros Kotopoulis
Førsteamanuensis (20%)
Startdato: 01.06.2019

 

 

 

 


Benuarda Toto
Stipendiat
Prosjekt: «Health effects of microplastics»
Hovedveileder: Jutta Dierkes

 

Nytt om navn

Philipp Strauss     
Stipendiat
Startdato 01.02.2019
Prosjekttittel:  «Kidney platform to predict prognosis & to simulate drug effects: via clinical samples, omics, machine learning & pharmacometrics» Hovedveileder: Hans –Peter Marti (Forskerlinje)

Cecilie Katrin Kristiansen
Stipendiat
Startdato 01.02.2019
Prosjekttittel:  «Patient Specific Neural Stem Cells as A Novel Tool for Drug Screening and Personalized Treatment of Mitochondrial diseases» Hovedveileder: Laurence Bindoff

Amanda Andersen      
Forsker
Startdato 20.02.2019
Fagområdet ernæring, prosjekt – carbfunc studie

Emelin Dos Santos Dias    
Forskningssykepleier
Startdato 01.03.2019
Prosjekt: “Brain-Gut Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A multidimentional Appraoch”

Bernuada Toto  
Stipendiat
Startdato 21.02.2019
Fagområde: ernæring, marin satsing “Health effects of microplastics».

Gro Janne Wergeland         
Førsteamanuensis (20 %)
Startdato 01.03.2019
Fagområde: psykiatri

Lilah Toker   
Forsker
Startdato 30.01.2019
Prosjekt: Using multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson’s disease”

Zoya Sabir       
Vitenskaeplig assistent
Startdato 01.02.2019
Ernæring

Bergen Teknologioverføring blir VIS

– Skal vi lykkes med å løse store samfunnsutfordringer trenger vi innovative løsninger. VIS skal bidra til at utfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskere til nytte.

Fra 14. februar 2019 er VIS det nye navnet på Bergen Teknologioverføring (BTO).

– Vi endrer navn på selskapet fordi Bergen Teknologioverføring er for begrensende for mye av det våre eiere ønsker at VIS skal gjøre. Regionen og samfunnet opplever store endringer og det har endret hvordan vi løser vårt mandat. Vårt nye navn gjenspeiler det ansvaret vi ønsker å ta, forteller Anders Haugland, administrerende direktør i VIS.

VIS bærer i seg både klokskap og en oppfordring om å vise frem forskning, ideer, utviklingsarbeid og løsninger.

Les mer her.

Nytt om navn

Charalampos Tzoulis har fått fast stilling som professor i medisin (nevrologi) med oppstart 1. januar.

 

 

 

 

Lilah Toker starter som forsker i gruppen til Charalampos Tzoulis 28. januar. Dette er et eksternfinansiert prosjekt med finansiering i 3 år.

Cecilie Kristiansen blir tilsatt i en 4-årig stipendiatstilling (fellesutlysningen) med veileder Laurence Bindoff. Oppstart er 1. februar.

Philipp Strauss har takket ja til stilling som stipendiat (fellesutlysningen, forskerlinjen) i perioden 01.02.19-13.09.21. Veileder er Hans-Peter Marti.

Zoya Sabir blir tilsatt som vitenskapelig assistent på HUSK3-prosjektet til Jutta Dierkes fra 01. februar til 22. mai.

Nytt om navn

Heidi Espedal begynte i en fireårig postdoktorstilling (50 %) den 15. november. Veileder er Ingfrid Haldorsen. Velkommen til K1!

 

 

 

Erik Wulst har fått 10 % bistilling som universitetslektor i medisin (ortopedisk kirurgi) i gruppen til Bjørn Egil Vikse i perioden 01.12.18 til 31.12.2020. Arbeidssted er på Ortopedisk seksjon ved Haugesund sjukehus. Velkommen til K1!

 

Hilde Norborg har siden 1. desember vært tilsatt som stipendiat (4-årig stilling) med veileder Kjell-Morten Myhr. Velkommen til K1!