Lise Madsen er ny leder for dyreavdelingen ved K1!

Foto/ill.: Geir Steinar Knutsvik

Arbeidsoppgaver:
Ledelse av forsøksdyrsavdelingen. I tillegg til å ta del i den daglige driften vil Lise bidra med vitenskapelig rådgivning til brukerne og delta i den videre utviklingen av kjernefasiliteten.

Lise har både master- og doktorgrad fra UiB. Hun har jobbet som post doc ved Syddansk Universitet i Odense og ved Universitet i København. De siste 13 årene har hun vært forskningssjef ved Havforskningsinstituttet der hun ledet sjømat- og ernæringsgruppen. Hun har jobbet med dyr i hele sitt voksne liv, og mye erfaring innen planlegging og gjennomføring av forsøk med dyremodeller. Hun synes det er spennende å nå ta tak i nye problemstillinger. Lise ser fram til å bli kjent med kollegaer på avdelingen og både nye og gamle brukere av kjernefasiliteten på K1.

Nytt om navn

Her er liste over nyansatte siden 1. januar:

Håvard Forsmo
Stilling: Førsteamanuensis (20% vikariat) i medisin
Startdato: 1. januar 2022

Kristine Vinje Haukaas
Stilling: Seniorkonsulent (studie)
Startdato: 1. januar 2022

Mareike Mannigel
Stillling: Seniorkonsulent (studie)
Startdato: 1. januar 2022

Carina Strell
Stilling: Forsker (20% midlertidig) tilknyttet CCBIO
Startdato: 15. januar 2022

Yana Mikhaleva
Stilling: Avdelingsingeniør tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 17. januar 2022

Linda Zi Yan Xu
Stilling: Stipendiat (forskerlinje)
Hovedveileder: Cecilie Bredrup
Startdato: 1. februar 2022

Shamundeeswari Anandan
Stilling: Overingeniør tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 1. februar 2022

Sonia Gavasso
Stilling: Forsker tilknyttet Neuro-SysMed
Startdato: 1. februar 2022

Hildur Skuladottir
Stilling: Førsteamanuensis (20% bistilling) i medisin (plastikkirurgi)
Startdato: 1. mars 2022

Janniche Torsvik
Stilling: Senioringeniør tilknyttet prosjektet Novo Nordisk Fonden
Startdato: 1. mars 2022

Omina Shadad
Stilling: Avdelingsingeniør tilknyttet Neuro-SysMed og Renal Research Group
Startdato: 23. mars 2022

Oddrun Gudbrandsen
Stilling: Professor i ernæring
Startdato: 1. april 2022

Ny lærling ved K1

1. september begynte Karen Sofie Bergslid som lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved K1. Hun kommer fra Olav Duun videregående skole i «rockebyen» Namsos.

Karen er en aktiv jente som liker å ha mange jern i ilden både i skolesammenheng og på fritiden, med blant annet jobb, lederverv, fotball og nå Swing-kurs.

 

– Hva ser du mest frem til med denne jobben, Karen?

Jeg ser frem til den enorme erfaringen og kunnskapen jeg kan få bygge videre på i livet. Med det mener jeg ikke kun jobbmessig, men også det nettverket jeg kommer til å få bygd med de rundt meg. Nå er det tredje dagen min her, men jeg føler allerede på den trivselen både i jobben, men også i arbeidsmiljøet. Jeg er riktignok «bare» 17 år gammel, men jeg synes det er noe med det å være omgitt med mennesker som har mer erfaring – og ikke minst mer kunnskap enn meg. For på denne måten kjenner jeg også veldig mye på denne tryggheten ved at jeg alltids kan plukke opp litt råd her og der, som jeg får stor nytte av nå som jeg står på egne bein i denne store byen.

Karen vil møte dere i ekspedisjonen vår i 7. etg.

Vi er veldig glade for å ha Karen her, og ønsker henne hjertelig velkommen til K1!

Nytt om navn

Nina Agnethe Grytten Torkildsen
Stilling: Førsteamanuensis (20 % bistilling)
Startdato: 6. april 2021
Stillingen er knyttet til Neuro-SysMed (nevroepidemiologi og brukermedvirkning).

Øyvind Sverre Svendsen
Stilling: Førsteamanuensis (20 % bistilling)
Startdato: 15. april 2021
Fagområde: anestesiologi, intensivmedisin

Margrethe Schaufel
Stilling: Førsteamanuensis (20 % bistilling)
Startdato: ultimo april 2021
Fagområde: smertebehandling og palliativ medisin

Nytt om navn

Håvard Opheim Rise
Stilling: Vitenskapelig assistent
Startdato: 1. februar 2021
Stillingen er knyttet til prosjekt ved Mohn ernæring og til HUSK 3-studien.

Lisa Drange Hole
Stilling: Førsteamanuensis (20 % bistilling)
Startdato: 1. februar 2021
Fagområde: gastroenterologisk kirurgi

Eirik Vikane
Stilling: Førsteamanuensis (20 % bistilling)
Startdato: 1. mars 2021
Fagområde: fysikalsk medisin og rehabilitering

Kjetil Hustoft
Stilling: Universitetslektor (20 % bistilling)
Startdato: 1. mars 2021
Fagområde: psykiatri

Kristina Xio Liang
Stilling: Forsker
Startdato: 1. mars 2021
Stillingen er knyttet til prosjekt ved Neuro-SysMed.

Kim Brügger
Stilling: Forsker
Startdato: 15. mars 2021
Stillingen er knyttet til prosjekt ved Neuro-SysMed.

Nytt om navn

Vera Jane Erchinger
Stilling: Stipendiat
Startdato: 1.februar 2021
Prosjekt: «Effects of ECT on metabolites in the human brain, studied using Magnetic Resonance Spectroscopy»
Hovedveileder: Førsteamanuensis Leif Oltedal

Eirik Solheim
Stilling: Stipendiat
Startdato: 1. februar 2021
Prosjekt: «CDR1 – a New Mitochondrial Protein and Novel Disease Marker for Neurodegenerative Disease»
Hovedveileder: Professor Christian A. Vedeler

Elisabet Kvadsheim
Stilling: Stipendiat
Startdato: 1. februar 2021
Prosjekt: «Autonomic Nervous System Alterations in ADHD – a Possible Explanation for ADHD symptoms and Comorbidities?»
Hovedveileder: Professor Ole Bernt Fasmer

Turid Thune
Stilling: Universitetslektor (vikariat, 20 %)
Startdato: 1. januar 2021
Fagområde: dermatologi

Fiona Dick
Stilling: Forsker (midlertidig stilling)
Startdato: 29. januar 2021

Emilia Signe Hugdahl
Stilling: Forsker (20 %)
Startdato: 1. januar 2021
Sted: CCBIO

Vladan Milosevic
Stilling: Forsker
Startdato: 1. februar 2021
Sted: CCBIO

Nytt om navn

Harsh Dongre
Stilling: Postdoktor tilknyttet CCBIO
Hovedveileder: Professor Daniela Costea
Stillingen er en del av prosjektet “Differential mechanism of tumor-stroma interactions in human papilloma virus (HPV) positive and HPV negative carcinomas” (CCBIO).

Ole Vidhammer Bjørnstad
Stilling: Stipendiat
Veiledere: Lars A. Akslen og Heidrun Vethe
Stillingen er knyttet til prosjektet ”Organoids as Model System for Breast Cancer and Microenvironmental Interaction”.

Nytt om navn

Maria O’Keeffe
Stilling: Forsker (midlertidig)
Fagområde: Ernæring
Stillingen er knyttet til prosjektet WHITEFISH som er finansiert av NFR.

Ranveig Seim Brekke
Stilling: Stipendiat
Hovedveilder: Karianne Fjeld
Prosjekttittel: Mechanistic insights into pancreatic disorders: Biological implications of the hypervariable carboxyl ester lipase protein.

Yamila Torres Cleuren
Stilling: Forksningsrådigiver ved CCBIO (seniorrådgiver, 50 %)
Stillingen er i kombinasjon med en tilsvarende 50 % stilling ved forskingssenteret Neuro-SysMed ved Helse Bergen.

Nytt om navn

Ida Marie Rundgren
Stilling: Forsker
Fagområde: Oftalmologi

Rundgren er tilknyttet prosjektet «Eyedrops for hereditary corneal vascularization treatment».
Startdato: 1. september 2020

Ranveig Seim Brekke
Stilling: Stipendiat (4 år)
Fagområde: Patologi
Brekke er tilknyttet prosjektet «Mechanistic insights into pancreatic disorders: Biological implications of the hypervariable carboxyl ester lipase protein», med hovedveileder Karianne Fjeld.
Startdato: 1. oktober 2020