Nytt om navn

Stipendiater:

Zoya Sabir
Startdato: 1. september 2019
Prosjekt: Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK3)
Hovedveileder: Hanne Rosendahl-Riise

Ole Petter Nordbø
Startdato: 1. september 2019
Prosjekt «Hypertensive nephoropathy: Systems medicine approach for patient – tailored managment and therapy»
Hovedveileder: Hans-Peter Marti

Postdoktorer:

Bharat Halandur Nagaraja
Startdato: 1. august 2019
Prosjekt: Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

Heidrun Vethe
Startdato: 29. august 2019
CCBIO


Nye bistillinger:

Reidar Kvåle
Professor
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: anestesiologi

Anne Halmøy
Førsteamanuensis
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: psykiatri

Kenneth Finne
Senioringeniør
Startdato: 19. august 2019


Forskere:

Janka Babickova
Forsker
Startdato: 1. september 2019

Elisabeth Wik
Forsker (20 %)

Karianne Fjeld
Forsker
Startdato: 1. juli 2019


Hovedstillinger:

Erik Johansen
Professor (50%)
Startdato: 1. juli 2019
Fagområde: psykiatri

Maj- Britt Posserud
Professor (50%)
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: psykiatri

Cecilie Bredrup
Førsteamanuensis
Startdato: 1. august 2019
Fagområde: øye

Nytt om navn

Kristina Blindheim Heggø Foto: Hermina G. Haseljic

Ny lærling ved K1

I august 2019 begynte Kristina Blindheim Heggø som lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved K1.
Hun kommer fra Amalie Skram videregående skole og skal være i praksis hos oss i 2 år.

Kristina vil møte dere i ekspedisjonen vår i 7. etasje.

Vi er veldig glade for å ha Kristina her, og ønsker henne hjertelig velkommen til K1!

Nytt om navn

Foto: Ingvild Festervoll Melien


Karin Hjelle

Førsteamanuensis
Fagområde: Urologi
Startdato 01.04.2019 

 

 

 

 

Foto: Nadia Norskott

 

Mona Kleiven
Universitetslektor (50%)
Fagområde: Ernæring
Startdato: 01.05 .2019

 

 

 

 

 

Anna Kristine Myrmel Sæle
Stipendiat (50%)
Startdato: 01.05.2019
Prosjekt: «Hormone receptor regulators and immune responses in primary an metastatic breast cancer»
Hovedveileder: Elisabeth Wiik

 

 

Foto: uib.no

 

Spiros Kotopoulis
Førsteamanuensis (20%)
Startdato: 01.06.2019

 

 

 

 


Benuarda Toto
Stipendiat
Prosjekt: «Health effects of microplastics»
Hovedveileder: Jutta Dierkes

 

Nytt om navn

Philipp Strauss     
Stipendiat
Startdato 01.02.2019
Prosjekttittel:  «Kidney platform to predict prognosis & to simulate drug effects: via clinical samples, omics, machine learning & pharmacometrics» Hovedveileder: Hans –Peter Marti (Forskerlinje)

Cecilie Katrin Kristiansen
Stipendiat
Startdato 01.02.2019
Prosjekttittel:  «Patient Specific Neural Stem Cells as A Novel Tool for Drug Screening and Personalized Treatment of Mitochondrial diseases» Hovedveileder: Laurence Bindoff

Amanda Andersen      
Forsker
Startdato 20.02.2019
Fagområdet ernæring, prosjekt – carbfunc studie

Emelin Dos Santos Dias    
Forskningssykepleier
Startdato 01.03.2019
Prosjekt: “Brain-Gut Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A multidimentional Appraoch”

Bernuada Toto  
Stipendiat
Startdato 21.02.2019
Fagområde: ernæring, marin satsing “Health effects of microplastics».

Gro Janne Wergeland         
Førsteamanuensis (20 %)
Startdato 01.03.2019
Fagområde: psykiatri

Lilah Toker   
Forsker
Startdato 30.01.2019
Prosjekt: Using multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson’s disease”

Zoya Sabir       
Vitenskaeplig assistent
Startdato 01.02.2019
Ernæring

Bergen Teknologioverføring blir VIS

– Skal vi lykkes med å løse store samfunnsutfordringer trenger vi innovative løsninger. VIS skal bidra til at utfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskere til nytte.

Fra 14. februar 2019 er VIS det nye navnet på Bergen Teknologioverføring (BTO).

– Vi endrer navn på selskapet fordi Bergen Teknologioverføring er for begrensende for mye av det våre eiere ønsker at VIS skal gjøre. Regionen og samfunnet opplever store endringer og det har endret hvordan vi løser vårt mandat. Vårt nye navn gjenspeiler det ansvaret vi ønsker å ta, forteller Anders Haugland, administrerende direktør i VIS.

VIS bærer i seg både klokskap og en oppfordring om å vise frem forskning, ideer, utviklingsarbeid og løsninger.

Les mer her.

Nytt om navn

Charalampos Tzoulis har fått fast stilling som professor i medisin (nevrologi) med oppstart 1. januar.

 

 

 

 

Lilah Toker starter som forsker i gruppen til Charalampos Tzoulis 28. januar. Dette er et eksternfinansiert prosjekt med finansiering i 3 år.

Cecilie Kristiansen blir tilsatt i en 4-årig stipendiatstilling (fellesutlysningen) med veileder Laurence Bindoff. Oppstart er 1. februar.

Philipp Strauss har takket ja til stilling som stipendiat (fellesutlysningen, forskerlinjen) i perioden 01.02.19-13.09.21. Veileder er Hans-Peter Marti.

Zoya Sabir blir tilsatt som vitenskapelig assistent på HUSK3-prosjektet til Jutta Dierkes fra 01. februar til 22. mai.

Nytt om navn

Heidi Espedal begynte i en fireårig postdoktorstilling (50 %) den 15. november. Veileder er Ingfrid Haldorsen. Velkommen til K1!

 

 

 

Erik Wulst har fått 10 % bistilling som universitetslektor i medisin (ortopedisk kirurgi) i gruppen til Bjørn Egil Vikse i perioden 01.12.18 til 31.12.2020. Arbeidssted er på Ortopedisk seksjon ved Haugesund sjukehus. Velkommen til K1!

 

Hilde Norborg har siden 1. desember vært tilsatt som stipendiat (4-årig stilling) med veileder Kjell-Morten Myhr. Velkommen til K1!

 

Bli kjent med våre to nye forskningsrådgivere

Michaël Marie og Yves Aubert er våre to nye forskningsrådgivere. Michaël Marie har K1, IMB og fakultetet som ansvarsområde. Han har arbeidsted i K1-administasjonen hver fredag. Hans kontaktinformasjon finner du her. Yves Aubert er ansatt ved CCBIO i 50 % stilling. I tillegg har han innovasjon som arbeidsfelt ved fakultetet. Han kan kontaktes her.

Ved fakultet er det i dag ansatt et team av fire forskningsrådgivere som gjerne bistår dere i søknadsprosesser overfor eksterne finansieringskilder. Disse er Ramune Midttveit, Amra Grudic-Feta, Yves Aubert, Michaël Marie. Alle kan kontaktes via MEDforsk@uib.no

Litt om Michaël Marie

Michaël Marie er fra Frankrike og studerte biologi ved The University of Nice før han kom til Bergen i 1998. Han tok master i Molekylærbiologi ved UiB i 2001 og forsvarte sin dokotgrad ved institutt for biobmedisin i 2008. Han var post-doktor ved MIC – Molecular Imaging Center, veiledet av Prof. Jaakko Saraste. Han jobbet som forsker i sammarbeid med Prof. Kristian Prydz, Department of Biosciences, UiO. De siste fem årene har han jobbet som forsker i Prof. Thomas Arnesen sin forskergruppe ved Institutt for biomedisin, UiB.

 

Litt om Yves Aubert

Yves Aubert er fra Sveits og har 14 års erfaring fra forskning og innovasjon innen akademia og farmasøytisk industri. Han har master fra ETH Zürich, Sveits, og doktorgrad fra Leiden University, Nederland. Han har jobbet tre år som forsker ved The University of Wisconsin-Madison, USA. Han flyttet til Bergen i  2012, da som post-doktor i Bergen fMRI Group. Han har også vært Principal scientist ved et medisinsk innovasjonsselskap.

 

 

Nytt om navn

Nye personer i administrasjonen

– Velkommen Liv Rebecca og Suzanne

Navn: Liv Rebecca Arnedatter Aae
Stilling: Økonomikoordinator ved K1
Tidligere erfaring ved UiB:
Ved UiB har hun tidligere arbeidet som prosjektøkonom ved Psykologisk Fakultet og i Sentraladministrasjonen.
Hun var om lag 7 år ved institutt for informatikk som økonomileder,og siste året som adm.sjef. Hun har  bred erfaring innen økonomi ved UiB, – vi er heldige som har fått henne med på laget ved K1. Velkommen til K1.

 

Navn: Suzanne Rye
Stilling: Førstekonsulent (studie)
Arbeidsoppgaver: Ansvarlig studiekonsulent for MED9

 

Velkommen til K1.

 

 

 

 

 

 

Nytt om navn

Nytilsatte ph.d.- kandidater  våren 2018:

Navn:  Astrid Børretzen
Prosjekt: «Epitelial mesenchymal transisjon (EMT), angiogenese og molekylær-biologiske markører
ved aggressiv prostatakreft»
Periode: 01.12.17- 30.11.21
Veiledere: Ole Johan Halvoresen, Lars Akslen og Christian Beisland

Navn: Ida Herdlevær
Prosjekt: «Paraneoplastic cerebellar degeneration: mechanistic insight on CDR protein function to devlop neuroprotective treatments».
Periode: 01.02.18 – 30.06.21
Veiledere: Christian Vedeler og Manja Schubert.

Navn: Nina Elisabeth Hjorth
Prosjekt: «Omsorg ved livets slutt: Pasientenes ønsker og pårørendes erfaringer, med vekt på kommunikasjon og forberedende samtaler»
Periode: 01.10.2017 – 01.10.2020
Veiledere: Dagny Haugen, Margrethe Aase Schaufel og Katrin Rut Sigurdardottir

Navn: Kristian Varden Gjerde
Prosjekt: » The Norwegian Prednisolone in Early Psychosis Study (NorPEPS)
Periode: 01.02.18 – 31.12.23
Veiledere: Rune Andreas Kroken, Erik Johnsen.

Navn: Janani Sundaresan
Prosjekt: «Role of Histone aceylation in Parkinson’s Disease»
Periode: 22.12.2017 – 21.12.2020
Veiledere: Charalompos Tzoulis og Cristian Dölle

Navn: Gunhild Eldhuset Hoprekstad
Prosjekt: «The association between inflammation and psychotic symptoms»
Periode: 01.01.18 – 31.12.20
Veiledere: Rune Kroken, Erik Johnsen, Ole Bernt Fasmer

Navn: Brage Brakedal
Prosjekt:» Identifying drugs associated with reduced risk of Parkinson`s disease and their synergistic effects using the Norwegian Prescription Database»
Periode: 21.01.18- 21.01.22
Veiledere: Kristoffer Haugarvoll, Charalompos Tzoulis og Ole- Bjørn Tysnes

Navn: Fiona Dick
Prosjekt: «Using multidimensional integration of biological systems to unravel the
pathogenesis of Parkinson’s disease»
Periode: 01.11.2017 – 31.10.2020
Veiledere: Charalompos Tzoulis, Gonzalo Nido

Navn:  Ingrid Kvåle Nordaas
Prosjekt:» Sonoporation-enhanced treatment of pancreatic cancer»
Periode: 01.01.2018 – 31.12.2020
Veiledere: Odd Helge Gilja, Spiros Kotopoulis, Georg G. Dimcevski

Navn: Cecilie Askeland
Prosjekt:»Tumor Biological Markers in Aggressive Subgroups of Breast Cancer with Emphasis on Tumor-Stroma Crosstalk»
Periode: 01.12.2017 – 14.01.2021
Veiledere: Lars Akslen, Elisabeth Wik, Ingunn Stefansson

Navn:  Cathrine Horn
Prosjekt: Dietary strategies for long-term reversal of obesity and diabetes- a RCT (CARBFUNC)
Periode: 26.02.18- 25.02.22
Veiledere: Simon Dankel, Jutta Dierkes og Gunnar Mellgren

Navn: Eivind Aanestad
Prosjekt:»Quantitative correlates of visual EEG analysis based on the SCORE-Standard»
Periode: 25.01.18- 25.01.21
Veiledere: Nils Erik Gilhus og Jan Christian Brøgger

Navn: Tsegazeab Laeke
Prosjekt: «Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future»
Periode: 17.01.18 – 17.01.21
Veiledere: Terje Sundstrøm, Morten Lund- Johansen, Bente E. Moen

Navn: Agnes Elisabeth Nystad
Prosjekt: «Strategies for enhancing remyelination in mutiple sclerosis»
Periode: 01.02.18- 13.09.20
Veiledere: Øivind Torkildsen, Stig Wergeland.

Navn: Sander Johan Aarli
Prosjekt: » The Norwegian microemboli in acute stroke study (NOR-MASS)»
Periode: 12.04.18- 11.04.21
Veiledere: Annette Fromm, Lars Thomassen, Nicola Logallo og Christopher Elnan Kvistad

Navn: Helene Dahl
Prosjekt: «Nutritional status in patients with end-stage renal disease»
Periode: 01.02.18- 31.01.22
Veiledere: Jutta Dierkes, Hans-Peter Marti.

Navn: Astrid Elise Hasselberg
Prosjekt: «Following the Nansen fish samples from sea to plate in Ghana»
Periode: 01.01.18- 31.12.20
Veiledere:  Marian Kjellevold, Inger Aakre, Robin Ørnsrud

Navn: Nelson Osuagwu
Prosjekt: «The epigenetic impact of anti-parkinsonian agents»
Periode: 01.02.18- 31.01.22
Veiledere: Charalompos Tzoulis, Kristoffer Haugarvoll, Christian Dölle

Veiledere:  Ridhima Das
Prosjekt: «Dual nanodiamond targeted strategy for therapy and bone regeneration in cancer patients.»
Periode: 12.04.18- 11.04.21
Veiledere:Daniela Costea, Mihaela Roxana Cimpan, Kamal Babikeir Eln Mustafa og Anne Christine Johannessen

Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Takk for innsatsen, Gunnvor!

Gunnvor Øijordsbakken hadde sin siste arbeidsdag som overingeniør ved Gades laboratorium for patologi den 1. november. Hun har vært tilsatt ved Universitetet i Bergen i over 40 år, og ved fagområdet oral patologi i 36 år.

I løpet av disse årene har oral patologi gått fra å være et lite institutt ved Det odontologiske fakultet med fire faste stillinger, til å bli integrert i et storinstitutt, Klinisk institutt 1 ved Det medisinske fakultet. – Og Gunnvor har fulgt med i utviklingen, både organisatorisk og ikke minst faglig.

For den administrative omorganiseringen gjenspeiler også at faget har utviklet seg, at medisinsk forskning er blitt enda mer teknisk krevende og at vi er avhengige av å samarbeide om større forskningsprosjekt og tyngre og mer avansert teknisk utstyr. – For teknisk personale må møte de stadig nye utfordringene i avanserte metoder og helst være i forkant av utviklingen, for at vi kan være i forskningsfronten med våre funn. – Og denne utfordringen har Gunnvor møtt med stor entusiasme. Gunnvor har vært en ressurs innen immunpatologi for utallige forskere, og hun har bistått med veiledning av over 20 PhD kandidater fra alle verdenshjørner. – Og med en slik mangfoldig flokk av unge forskere å veilede er det ikke bare tekniske utfordringer som har blitt diskutert på laboratoriet.

Vi vil takke deg for fantastisk innsats i alle år. Du har vært en klippe for oss alle, og vi vil tydelig merke at du har sluttet. Men nå er tiden kommet for at du så velfortjent skal bli pensjonist, og vi vil ønske deg lykke til!

På vegne av fagområdet oral patologi og alle PhD kandidater og post doktorer og forskerlinjestudenter som har fått støtte og trøst,
Anne Christine Johannessen
Professor i oral patologi

Velkommen Heidi Anette – vår nye fakultetsdirektør

Heidi Annette Espedal blir tilsatt som ny fakultetsdirektør fra og med 1. januar 2018.

Hun har tidligere vært administrasjonssjef for det som den gang het Institutt for indremedisin. Hun jobber i dag som fungerende direktør ved Forskningsadministrativ avdeling. Bli bedre kjent med vår nye fakultetsdirektør, les Ingrids intervju med henne her.

 

Nytt tilskudd på ernæring

Randi Tangvik tiltrådte 14. august i en 100 % stilling som førsteamanuensis i fagområdet klinisk ernæring. Det er første gang det er tilsatt en klinisk ernæringsfysiolog i 100 % fast vitenskapelig stilling ved K1, derfor er det ekstra stas at vi her kan presentere vår nye kollega.

 – Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?randi-tangvik
Jeg ble ansatt som klinisk ernæringsfysiolog (kef) ved Haukeland Universitetssykehus i 1991. I begynnelsen jobbet jeg med pasienter og trivdes veldig godt med det, men etter hvert ble det likevel stadig flere prosjekter. I 2006 fikk Haukeland, som første norske sykehus, en ernæringsstrategi som jeg fikk jobbe med. En del av dette arbeidet ble å opprette ernæringsregistreringene. Det er kvartalsvise prevalensundersøkelser som kartlegger forekomst av ernæringsmessig risiko blant voksne inneliggende pasienter ved sykehuset og tiltak som gis for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring. I 2015 tok jeg phd på dette materialet, ble leder for nyopprettede Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring ved OUS og medlem av Nasjonalt råd for ernæring i Helsedirektoratet. I 2016 ble forebygging av underernæring nytt innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og som medlem av ekspertgruppe ernæring deltar jeg i utformingen av nasjonale ernæringsrutiner for sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste. Denne tiltakspakken er nå til utprøving, de foreslåtte rutinene skal justeres i løpet av høsten og implementeres i hele helsetjenesten i 2018.      

– Hvorfor valgte du å søke på stillingen som førsteamanuensis i klinisk ernæring?
Dette er en unik kef-stillling på Vestlandet med lik fordeling mellom undervisning og forskning. UiB med nyopprettede Senter for ernæring er en attraktiv arbeidsplass. Dette var rett og slett en sjanse jeg ikke kunne la gå ifra meg. Det var vanskelig å si opp gamlejobben som jeg stortrivdes i, men nå er jeg glad for at jeg vågde.

– Kan du si litt om hva stillingen innebærer?
Jeg skal planlegge og undervise på masterutdanningen i klinisk ernæring. Jeg samarbeider med flere miljøer om forskningsprosjekter på sykdomsrelatert underernæring og vil fortsette med det.

– Er det noen oppgaver du ser spesielt frem til å jobbe med?
Jeg er særlig spent på undervisningsdelen. Jeg er innstilt på at det kan bli krevende å komme inn i, men gleder meg.

– Er det noe du tror kan bli utfordrende, eventuelt noe du ønsker å jobbe spesielt med å få til?
Studentbarometeret viser at studentene på dette studiet er kjempefornøyde. Det blir svært utfordrende å opprettholde et så godt omdømme. Et godt samarbeid mellom UiB og Haukeland, særlig Avdeling for klinisk ernæring, er nøkkelen for å lykkes med det. I tillegg ønsker jeg et nasjonalt samarbeid med de andre studiestedene.

– Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?
Jeg er gift med en skikkelig «fjellfant» og vi er støtt på tur. Vi bor på Os som er perfekt for fjell- og padleturer, vi har hytte på Reimegrend som har Vossafjellas flotteste skibakker og vi har tilknytning til Trøndelag og Finnmark med rike muligheter.

Nytt om navn – Velkommen til K1!

frank-pfefferFrank Pfeffer er tilsatt som professor (50 % i) medisin fra 14. august. Fagområdet er gastroenterologisk kirurg.

 

 

 

 

eirik_softelandEirik Søfteland er tilsatt som professor (50 %) i medisin fra 1. september. Fagområdet er anestesiologi.

Nytilsatte stipendiater høsten 2017

  • Silje Stokke Kvistad tilsatt i perioden 01.09.2017 – 31.08.2023 (50 % stilling). Prosjekttittel: «Modifiserbare miljø- og livsstilsfaktorers betydning ved multippel sklerose» med hovedveileder Kjell-Morten Myhr
  • Eline Lundekvam Storlid fra 01.09.2017 – 31.08.2021. Prosjekttittel: «Abnormalities in upper gastrointestinal motility in dyspepsia and gastroesophageal reflux» med hovedveileder Jan Gunnar Hatlebakk.
  • Romain Guitton tilsatt i perioden  01.09.2017 – 31.08.2021. Prosjekttittel: “Using multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson’s disease” med hovedveilder Charalampos Tzoulis.
  • Anny Gravdal tilsatt i perioden  01.08.2017 – 31.07.2021. Prosjekttittel: «Role of carboxyl ester lipase (CEL) in pancreatic disease: Functional characterization of pathogenic CEL variants and a new model for chronic pancreatitis» med hovedveileder Anders Molven.
  • Fredrik Sævik tilsatt i perioden 01.09.2017 – 13.04.2020. Har vært forskerlinje student. Prosjekttittel:   “Ultrasound perfusion and inflammation in patients with Crohn´s disease” med hovedveileder Odd Helge Gilja.
  • Caroline Jensen tilsatt i perioden 04.09.2017 -03.09.2020. Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd og Firmenich Bjørge Biomarin AS og knyttet til prosjekt ”Marine peptides in sarcopenia” med hovedveileder professor Jan G. Hatlebakk.
Velkommen til Klinisk institutt 1!

 

Nytt om navn

frederik_goplen

Frederik Goplen er tilsatt som førsteamanuensis (20 % vikariat) frem til 30.09.2017. Fagområdet er øre-nese-hals.

 

 

 

Sepideh Mostafavi er tilsatt som stipendiat (100 %) i en periode på fire år fra og med 01.06.2017. Prosjekttittel er “Using stem cells to develop treatments for mitochondrial disease”. Hovedveileder er Laurence A. Bindoff.

Velkommen til Klinisk institutt 1!