Kjære alle sammen

Det nærmer seg veldig Instituttets dag, som er 1. februar, og jeg håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er en fin måte å bli kjent med våre kolleger, og programmet finner dere her:
Program for instituttets dag.

Gode kolleger er viktig, og i K1-administrasjonen legges det til rette for at alle får best mulig trivsel på arbeidsplassen. Vi har mange flinke kolleger som er etterspurte og som får nye muligheter. Dette gjelder også hos oss og nå i K1-administrasjonen.

Kjetil Harkestad fått ny jobb ved Økonomiavdelingen sentralt ved UiB, og han starter der 1. april. Som dere vet har Kjetil gjort og gjør en fantastisk jobb, ikke minst for alle våre ph.d.-kandidater fra «onboardning», oppfølging med midtveisevaluering og til gjennomføring av disputas, sist også på en lørdag.

Så er det administrasjonssjef Jorunn Skei, som skal begynne ved Høgskulen på Vestlandet med oppstart 1. mai. Jorunn har vært ved instituttet vårt i 14 år og den som best av alle kjenner hele K1-familien. Jorunn er som dere vet selve navet i K1-hjulet. Hun har vært og er en fantastisk tilrettelegger for at alle skal få best mulig trivsel på jobb og gode arbeidsforhold. Vi ønske selvfølgelig både Kjetil og Jorunn alt godt på veien videre, men vi får heldigvis beholde begge to noen måneder til.

Dette betyr at stillingene til Kjetil og Jorunn lyses ut. Jeg håper vi får riktig gode søkere og helst at vi får til en «overlapp» slik at skiftet i K1 administrasjonen blir best mulig. Men med skifte av personer i to så sentrale stillinger i administrasjonen, vil det realistisk sett bli noe lavere sørvis i en periode.

Ønsker dere alle en riktig god helg.

Hilsen Christian