Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar.

Les meir om programmet på uib.no/ide. Søknadsfrist 19 april.

Men ikke nok med det

Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.

Har du spørsmål eller behov for veiledning? Ta kontakt med Yves Aubert: yves.aubert@uib.no.


English version

Interested in innovation? Get up to NOK 500 000 and help to develop your idea

Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, and with UiB idé students and researchers  can test and develop their innovation ideas. Students can get up to NOK 100 000, and researchers NOK 500 000. You will also get advice from professional advisers. The application deadline is April 19th. Read more about the program at uib.no/ide.

In addition

You can also apply for a maximum of NOK 25 000 through UiB tidleg idé, and applications can be filed anytime.

Do you have questions or need guidance? Please contact Yves Aubert: yves.aubert@uib.no.

Pilotprosjekter for redesign av studieprogram ved UiB

Ønsker om bedre digital kunnskap

Rektors kontor har sendt ut invitasjon til å søke midler til redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene våre. Det er satt av inntil 2 millioner kroner totalt til formålet, fordelt på totalt 2-3 pilotprosjekter med varighet på 12-18 mnd.

Instituttet og fagmiljøene må på banen

Fagmiljøet/instituttet som har ansvaret for et studieprogram som velges som pilot, bør allerede ha en god oversikt over hvilke endringer som de anser som nødvendige og ønskelige i redesign. Det kan søkes både om lønns- og driftsmidler.

Mer informasjon

Se følgende lenke fullstendig utlysning og krav til søknaden: UiB_pilotprosjekter_redesign_studieprogram_2024.pdf

Søknader sendes til Det medisinske fakultetet, som videreformidler disse til UiB i rangert rekkefølge.

Frist for å oversende søknad til Det medisinske fakultet er fredag 24. mai.

Soft Funding strategi Bergen

Trenger du offentlig finansiering? Bli med på vår Workshop i Soft Funding for skreddersydd veiledning! 14. mars, Bergen. UiB er medlem i Smart Care Cluster og derfor er det gratis workshop.

På denne workshopen får du møte eksperter og rådgivere som spesialiserer seg i ulike finansieringskilder. Vi legger opp til en interaktiv og praktisk tilnærming som er direkte relevant for din virksomhet. Vi dekker blant annet:

  • EU-finansieringsinstrumenter
  • Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge
  • Tilskudd fra Forskningsrådet
  • Regionale forsknings- og innovasjonstilskudd

Bli med for å få råd om tilskudd fra EU, Norge og lokale myndigheter, eller for å finne samarbeidspartnere i industrien. Dette passer for deg som blant annet jobber med kreftforskning, digitale løsninger eller helseomsorg.

Når: 14. mars, 09:00-16:00

Hvor: Eitri Medical Incubator

Pris NSCC og NHT medlemmer: Gratis!, inkludert lunsj

Pris ikke-medlemmer: 500 kroner, inkludert lunsj

Begrenset antall plasser!

Les mer…

Invitasjon til ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap for masterstudenter, ph.d. og ansatte

Vi inviterer interesserte til å ta emnet ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap: Innovasjon og entreprenørskap | Universitetet i Bergen (uib.no)

Emnet undervises på engelsk 15.-26. januar 2024.

Ansatte kan søke om plass på emnet via en hospitantstudierett. Søknaden må følges av et støttebrev fra leder om at vedkommende kan ta kurset: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB.

Studenter med aktiv studierett kan be om registrering ved å sende e-post til elektiv@med.uib.no

Jeg kan svare på spørsmål om registrering, på hege.ommedal@uib.no

Registreringsfristen er 12. desember.

Vennlig hilsen
Hege Ommedal


Dear all,

Are you a student, PhD student, or researcher eager to explore innovation and entrepreneurship?

UiB Medical faculty is hosting a course on Innovation and Entrepreneurship and this time the course will be run in English and is open to a broader audience.

It is an intensive two-week course where you will learn the general principles, will meet many external lecturers, and will have an opportunity to work on a real innovation idea to explore its path to the market.

What: Innovation and Entrepreneurship course – ELMED 223-A

When: January 15-26

Where: Eitri

More info: here https://www.uib.no/en/course/ELMED223-A?sem=2024v

Who:

Employees can apply here: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB

Please note that the application must include a support letter from your leader.

Master’s or PhD students can send e-mail for registration to: elektiv@med.uib.no.

If you have any questions or need help signing up, please, contact Hege Ommedal (hege.ommedal@uib.no).

Første forskningsdag er vel gjennomført

Oversiktsbilde fra forskningsdagen.

Det medisinske fakultets første forskningsdag på ble arrangert tirsdag 26. september, på Eitri. Arrangementet var etter alle rapporter en stor suksess.

Ønsket er å skape mer interaksjon på tvers av instituttene, forklarer dekan for forskning, Marit Bakke.

Håpet at dette bare er startskuddet, og at forskningsdagen nå vil bli et årlig arrangement bidrar til mer forskningssamarbeid på tvers av instituttene.

Gikk du glipp av forskningsdagen, les mer på fakultetets nettsider: Ønsker mer forskningssamarbeid på tvers | Det medisinske fakultet | UiB

 Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Frem kandidatar til forskningspriser og innovasjonspris 2023!

Prisene blir utdelt på Forskingskonferansen i Helse Vest, som i år blir holdt på Solstrand Hotel og Bad i Os utenfor Bergen.

Forskningsprisen i Helse Vest
Prisen skal tildeles forsker eller forskningsmiljø som gjennom sin forskning har bidratt til å styrke et forskningsfelt eller et forskningsbasert helsetjenestetilbud. Forskningen skal være av en karakter og standard av betydning for forskningsnivået og/eller tjenestetilbudet i regionen.

Innovasjonsprisen i Helse Vest
Formålet med prisen er å stimulere til økt innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, gjennom å løfte fram vellykkede innovasjonsprosjekter og innovatører.

Fristen for å sende inn forslag er 15. september, og gjelder alle prisene.

Les mer om prisene på Helse Vest sine sider her:
https://www.helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2023/fremjing-av-kandidatar-til-forskingsprisen-2023/

Invitation: Your pathway to collaborative projects

Horizon Europe is EU’s research and innovation program. Join our seminar on collaborative research and innovation projects for academic staff. Photo: European Commission

Storsalen, Nygårdsgaten 5, 3 October, 2023

This time the focus is on collaborative projects, with a main focus on projects in Horizon Europe Pillars 2 and 3, but with the aim to shed light on specific characteristics of collaborative projects and the work with applications for such projects, relevant also for other funding sources than Horizon Europe.

The program of the event will alternate between plenary and mingling sessions: in the mingling sessions research advisers and other support staff will be available for questions and discussion at stands.

There will be a panel discussion with researchers from UiB sharing their experiences, and presentations from research advisers on different aspects of the work with applications for collaborative projects, as well as information on the funding landscape and how one can use UiB’s international network and UiB’s Brussels office.

See the full program and find the registration form at UiBs webpages: Your Pathway to Collaborative Projects | Division of Research and Innovation | UiB

Please register before 26 September.

Welcome!

Best regards,

The organizing team at the Division of Research and Innovation

Survey about future in health

Eitri sin logHelseindustrien er valgt som en av tre fremtidige eksportnæringer for å gjøre Norge mindre avhengig av inntekter fra olje & gass.

Kan Bergen utvikle en sterk helseindustri? Kan innovasjon fra Bergen styrke både lokal økonomi og Norges helsetjenester, samtidig som vi bidrar til bedre global helse?

I samarbeid med Bergens Næringsråd, EY, og andre partnere arbeider Eitri for å styrke helseinnovasjonsmiljøet i regionen. For å nå dette målet, trenger vi innsikten din – ikke som en representant for en organisasjon, men som en enkeltperson og medborger med verdifulle meninger.

Gi oss din mening ved å klikke her.

Det er anonymt og tar bare noen minutter. Vi håper på å høre fra deg innen 31. August.

Hjelp oss å nå ut enda bredere – del denne eposten med dine kolleger, venner og ditt nettverk. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell for byen vår.

English version below. Les mer…