Invitasjon til ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap for masterstudenter, ph.d. og ansatte

Vi inviterer interesserte til å ta emnet ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap: Innovasjon og entreprenørskap | Universitetet i Bergen (uib.no)

Emnet undervises på engelsk 15.-26. januar 2024.

Ansatte kan søke om plass på emnet via en hospitantstudierett. Søknaden må følges av et støttebrev fra leder om at vedkommende kan ta kurset: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB.

Studenter med aktiv studierett kan be om registrering ved å sende e-post til elektiv@med.uib.no

Jeg kan svare på spørsmål om registrering, på hege.ommedal@uib.no

Registreringsfristen er 12. desember.

Vennlig hilsen
Hege Ommedal


Dear all,

Are you a student, PhD student, or researcher eager to explore innovation and entrepreneurship?

UiB Medical faculty is hosting a course on Innovation and Entrepreneurship and this time the course will be run in English and is open to a broader audience.

It is an intensive two-week course where you will learn the general principles, will meet many external lecturers, and will have an opportunity to work on a real innovation idea to explore its path to the market.

What: Innovation and Entrepreneurship course – ELMED 223-A

When: January 15-26

Where: Eitri

More info: here https://www.uib.no/en/course/ELMED223-A?sem=2024v

Who:

Employees can apply here: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB

Please note that the application must include a support letter from your leader.

Master’s or PhD students can send e-mail for registration to: elektiv@med.uib.no.

If you have any questions or need help signing up, please, contact Hege Ommedal (hege.ommedal@uib.no).

Første forskningsdag er vel gjennomført

Oversiktsbilde fra forskningsdagen.

Det medisinske fakultets første forskningsdag på ble arrangert tirsdag 26. september, på Eitri. Arrangementet var etter alle rapporter en stor suksess.

Ønsket er å skape mer interaksjon på tvers av instituttene, forklarer dekan for forskning, Marit Bakke.

Håpet at dette bare er startskuddet, og at forskningsdagen nå vil bli et årlig arrangement bidrar til mer forskningssamarbeid på tvers av instituttene.

Gikk du glipp av forskningsdagen, les mer på fakultetets nettsider: Ønsker mer forskningssamarbeid på tvers | Det medisinske fakultet | UiB

 Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Frem kandidatar til forskningspriser og innovasjonspris 2023!

Prisene blir utdelt på Forskingskonferansen i Helse Vest, som i år blir holdt på Solstrand Hotel og Bad i Os utenfor Bergen.

Forskningsprisen i Helse Vest
Prisen skal tildeles forsker eller forskningsmiljø som gjennom sin forskning har bidratt til å styrke et forskningsfelt eller et forskningsbasert helsetjenestetilbud. Forskningen skal være av en karakter og standard av betydning for forskningsnivået og/eller tjenestetilbudet i regionen.

Innovasjonsprisen i Helse Vest
Formålet med prisen er å stimulere til økt innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, gjennom å løfte fram vellykkede innovasjonsprosjekter og innovatører.

Fristen for å sende inn forslag er 15. september, og gjelder alle prisene.

Les mer om prisene på Helse Vest sine sider her:
https://www.helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2023/fremjing-av-kandidatar-til-forskingsprisen-2023/

Invitation: Your pathway to collaborative projects

Horizon Europe is EU’s research and innovation program. Join our seminar on collaborative research and innovation projects for academic staff. Photo: European Commission

Storsalen, Nygårdsgaten 5, 3 October, 2023

This time the focus is on collaborative projects, with a main focus on projects in Horizon Europe Pillars 2 and 3, but with the aim to shed light on specific characteristics of collaborative projects and the work with applications for such projects, relevant also for other funding sources than Horizon Europe.

The program of the event will alternate between plenary and mingling sessions: in the mingling sessions research advisers and other support staff will be available for questions and discussion at stands.

There will be a panel discussion with researchers from UiB sharing their experiences, and presentations from research advisers on different aspects of the work with applications for collaborative projects, as well as information on the funding landscape and how one can use UiB’s international network and UiB’s Brussels office.

See the full program and find the registration form at UiBs webpages: Your Pathway to Collaborative Projects | Division of Research and Innovation | UiB

Please register before 26 September.

Welcome!

Best regards,

The organizing team at the Division of Research and Innovation

Survey about future in health

Eitri sin logHelseindustrien er valgt som en av tre fremtidige eksportnæringer for å gjøre Norge mindre avhengig av inntekter fra olje & gass.

Kan Bergen utvikle en sterk helseindustri? Kan innovasjon fra Bergen styrke både lokal økonomi og Norges helsetjenester, samtidig som vi bidrar til bedre global helse?

I samarbeid med Bergens Næringsråd, EY, og andre partnere arbeider Eitri for å styrke helseinnovasjonsmiljøet i regionen. For å nå dette målet, trenger vi innsikten din – ikke som en representant for en organisasjon, men som en enkeltperson og medborger med verdifulle meninger.

Gi oss din mening ved å klikke her.

Det er anonymt og tar bare noen minutter. Vi håper på å høre fra deg innen 31. August.

Hjelp oss å nå ut enda bredere – del denne eposten med dine kolleger, venner og ditt nettverk. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell for byen vår.

English version below. Les mer…

Presenting: Returnolypics 2023!

In collaboration with Curie and Eureka, Eitri is hosting an unforgettable post-summer event that marries a party with the fun you need after returning from holiday!

What’s on the Menu?

 • Delicious Food and Drinks
 • Breathtaking Atmosphere
 • Games with a Twist – Think you know competitions? Think again! Expect a blend of wit, skill, and a sprinkle of innovation in every game.

Why should you attend?

It’s more than just a party! It’s where the brightest of Eitri come together with the wizards of Curie and Eureka to let loose, have fun, and maybe hatch the next big medical innovation! Who knows, a fun game today could lead to a groundbreaking project tomorrow.

Dress Code: Comfort with a dash of glitter!

Sign up: Returnolympics (eitrilab.no)

Bring your A-game and see you there!

Utlysning: Fremtidens helsevesen / Transforming health and care systems

Har du hørt om utlysningen «Fremtidens helsesystemer» av de Europeiske forskningssamarbeid om helse- og omsorgstjenester?

Målene med utlysningen er ganske brede, slik at mange aktiviteter kan passe inn:

 1. Samle kunnskap for innovative løsninger for helsesystemet
 2. Ta i bruk innovative løsninger i en større kontekst

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Mer informasjon finner du her.


Have you heard about the “Transforming health and care systems” call regarding European research collaboration for the healthcare of the future?

The objectives of the call for proposals are quite broad, so that many activities can fit in:

 1. Providing the necessary knowledge to build the health care of the future
 2. Supporting the implementation of innovative solutions on a larger scale

The Research Council of Norway is announcing 2 000 000 euro to Norwegian researchers who want to participate in this European research collaboration. More information can be found here.

UiB idé lyser ut innovasjonsmidler

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 30. april. Les meir om programmet på uib.no/ide. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. For meir informasjon, kontakt Yves.Aubert@uib.no


Interested in innovation? Get up to NOK 500 000 and help to develop your idea

Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, and with UiB idé students and researchers  can test and develop their innovation ideas. Students can get up to NOK 100 000, and researchers NOK 500 000. You will also get advice from professional advisers. The application deadline is April 30th. Read more about the program at uib.no/ide. You can also apply for a maximum of NOK 25 000 through UiB tidleg idé, and applications can be filed anytime. For more information contact Yves.Aubert@uib.no

Foto/ill.: UiB idé

Ny lagrings- og delingstjeneste for læringsressurser. DLR

DLR er en nettbasert, nasjonal og ikke-kommersiell tjeneste utviklet hos SIKT (UH-sektorens tjenesteleverandør), og muliggjør skylagring og deling av digitale læringsressurser.

En kort introduksjonsvideo finnes her

Tjenesten er gratis og frivillig å bruke, og skal bidra til deling og gjenbruk av digitale læringsressurser, både innad på UiB og nasjonalt. DLR er særlig utviklet med tanke på den enkelte undervisers opphavsrett til eget arbeide, og den enkelte står fritt til å selv fastsette delingsgrad og rettighetsbeskyttelse ved opplasting av materiale til tjenesten.

Lenke til tjenesten: https://dlr.unit.no/

DLR har integrasjon mot Mitt UiB og videosystemet Kaltura.

Brukerveiledninger finnes i Mitt UiB. Ved behov for brukerstøtte, spørsmål eller ønsker – ta kontakt i UiBhjelp eller direkte med systemeier Gry Ane Vikanes Lavik ved Universitetsbiblioteket.

Eitri Pitchfest 2023

Foto/ill.: Eitri Medical Incubator

Eitri Medical Incubator opened a year ago and since then we are hosting promising startups and innovation projects from UiB and Helse Bergen.

Eitri would like to invite everyone to Eitri Pitchfest where we will showcase 15 of them.

Join us to learn what we have been doing and where we are heading!

Where: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
When: 13:00-15:00, January 27.
Sign up here: https://www.eitrilab.no/events/eitri-pitchfest-2023

Utlysing av fakultetets priser 2022: forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene

Det medisinske fakultet vil på Fakultetets dag i 2023 dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forskningsmiljø og pris for fremragende forskningsformidling samt fremragende tiltak innen utdanning. Nytt av året er også en egen pris for innovasjon. Les mer om utlysningen samt tidligere vinnere her.

K1 har så mange gode forskere og undervisere at målet vårt selvfølgelig er å nominere kandidater til alle prisene. Forslagene vil bli gjennomgått av ledergruppen (instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder, innovasjonsleder og adm.sjef), prioritert og sendt til fakultetet.

Vi ber om forslag til årets priser med begrunnelse senest innen mandag 6. februar.

Forslagene sendes per e-post til Christian Vedeler (christian.vedeler@uib.no) og Ketil Ødegaard (ketil.odegaard@uib.no).

Beste hilsen
Christian & Jorunn

Writing course: Horizon Europe and beyond

The reality is that writing research proposals is time-consuming with a low success rate. This course will provide a practical guide on how to build on past and current projects funded by the EU, navigate the vast Horizon Europe framework program, and write competitive research proposals.

Course content
The European framework program Horizon Europe is the EU’s main funding programme for research and innovation. Running from 2021 to 2027 with a budget of 95.5 billion euros, it is the most extensive research funding programme globally.

However, the complexity and documentation render the program challenging to navigate. These challenges are the drivers behind developing a practical how-to course on using the vast amount of data in the EU system to think outside the box and understand and navigate the Horizon Europe framework program.

Learning outcome
Participants will get an overview of:
• How to take advantage of past and current projects funded by the EU Commission to think outside the box?
• How to navigate Horizon Europe – Pillar II to find relevant ‘Call to Action’?
• How to write the core concept of a research proposal?

Target group
Suitable for those who want to learn more about practical creativity, Horizon Europe and writing research proposals. For this round, the target group is associate professors, professors and experienced researchers (with some years of research experience after their defense and interested in finding out what is relevant for them in the EU funding landscape).

Time and Venue
Tuesday 31 May at 09.00-11.30 at the Eitri Medical Incubator, first floor.

Registration
Please register by filling out this simple form: Horizon Europe and Beyond – a tool to navigate the EU landscape (uib.no)
There is a limited number of slots available.

Principle trainer
Hiwa Målen (PhD & RM), Department of Research and Innovation, University of Bergen.

Questions
If you have questions or comments, please contact Amra Grudic-Feta: Amra.Grudic@uib.no

Kunnskapskommunens konferanse 20. juni

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest inviterer til sin årlige konferanse om samarbeid for forskning, innovasjon og utdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Konferansen er en møteplass for kunnskapsdeling, meningsutveksling og entusiasme om forskning og innovasjon som verktøy for en bedre, mer effektiv og samordnet helsetjeneste. Her viser vi frem eksempler på hva gode samarbeid mellom forskningsmiljø og kommuner kan få til ved å jobbe sammen. Konferansier er Kaveh Rashidi.

Vi har et spennende program som inkluderer disse temaene:

 • Innlegg fra Helse- og omsorgsdepartementet og paneldebatt om den nye stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten»
 • Hvordan få et kunnskapssystem for kommunene (ved KS), og hvordan gå fra kunnskap til beslutning i kommunene (ved FHI)?
 • Presentasjon av flere spennende og varierte forskningsprosjekter relatert til Kunnskapskommunen.
 • Veien videre for forskning og innovasjon i offentlig sektor, perspektiver fra Forskningsrådet og Region Nordhordland Helsehus.
 • Utdeling av Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris.

Påmelding til konferansen her og mer informasjon på Kunnskapskommunens nettsider.

Konferansen har begrenset antall plasser, så vær tidlig ute.

Datathon på Eitri i Bergen, Eitri 16.-19. september

Eitri arrangerer et «datathon» 16. september til 19. september.

Det er enormt mye verdi i helsedata som samles inn i sykehussettinger, men ikke så mange som tar disse dataene i bruk. Målet for datathonet er å få med seg helsepersonell, medisinere og dataforskere til å sitte sammen en helg for å bruke disse dataene for å løse ulike problemer innenfor sykehuset, sier daglig leder for Eitri, Thorleif Markussen Lunde.

“Et like viktig mål er å bringe sammen klinikere, datavitere, ingeniører, industri og investorer for tverrfaglig samarbeid med sikte på å gi bedre helsetjenester i Bergen sykehus og til verden.”, sier fagdirektør ved Eitri, Torleif Markussen Lunde.

Leo Celi fra MIT kommer for å fasilitere denne workshopen. Celi er mest kjent for å bringe sammen klinikere og dataforskere for å samle inn og analysere data som rutinemessig samles inn under helsevesenet.
Sentrale interessenter fra Haukeland sykehus, HVL, Universitetet i Bergen, Curie og Eureka studentorganisasjoner, har sagt ja til å delta. Klinikere, studenter, industri og professorer inviteres til å delta, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer, og meld deg på her: Bli med på datathon på Eitri i september!
Fakultetet har også laget en egen sak om arrangementet som du kan lese her.

Les mer…

Studentar og forskarar kan søkje om UiB idé

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 15. mars. Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på informasjonswebinar 7. februar. Studentar kan òg melde seg på UiB idé vors 14. februar. I år er det i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.


Interested in innovation? Get up to NOK 500 000 and help to develop your idea

Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, and with UiB idé students and researchers  can test and develop their innovation ideas. Students can get up to NOK 100 000, and researchers NOK 500 000. You will also get advice from professional advisers. The application deadline is March 15th. Read more about the program at uib.no/ide and join the information webinar on February 7th. Students can also register for the UiB idé vors on February 14th. This year you can also apply for a maximum of NOK 25 000 through UiB tidleg idé, and applications are received all year.

Foto/ill.: Renate Paulsen

Horisont Europa-infodag @UiB 14. januar 2022

Vil du lære mer om EU-finansiering av forskning og innovasjon?

Horisont Europa har muligheter for forskere innen alle felt og på alle stadier i karrieren.

Program og påmelding:
Norsk: https://www.uib.no/fia/149811/horizon-europe-info-day-uib

Engelsk: https://www.uib.no/en/fia/149608/horizon-europe-info-day-uib

Påmeldingsfristen er 31. desember.