HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Sykle til jobben 2017

Alle ansatte ved UiB inviteres til å bli med på årets Sykle til jobben-aksjon, som starter 19. april. Målet med aksjonen er å komme i bedre form, men Sykle til jobben er også et sosialt tiltak for de ansatte. I år stiller UiB med flotte premier, med trekninger av både lag og enkeltansatte som deltar. I tillegg er det muligheter til vinne premier i den nasjonale konkurransen.
Les mer på UiBs ansattsider.

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

Digital sykemelding

NAV har innført et nytt system for digital sykemelding. Dette systemet er foreløpig ikke tilpasset store arbeidsgivere som UiB. Av den grunn ber vi om at alle ansatte fortsatt leverer sine sykemeldinger på papir.

Vi minner også om at ved sykemelding skal både del C og del D leveres til UiB. Dette fordi UiB utbetaler lønn som sykepenger og så søker refusjon fra NAV. Del D skal alltid være fylt og signert ut av den sykemeldte før den leveres til instituttet.

For spørsmål om sykemeldinger kontakt nærmeste leder eller personalkonsulent Hilde Bergheim Johannessen.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Nytt hovedverneombud er valgt

Universitetet har gjennomført valg av verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud for funksjonsperioden 2017-2018. Else Jerdal er gjenvalgt som universitetets hovedverneombud med Terje Knutsen som vara.

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018

Resultatet av valg av verneombud for funksjonsperioden 2017-2018 er nå klart: Lise Skålvik Amble fortsetter som verneombud for administrasjon og vitenskapelige stillinger, det samme gjør Hanne Linda Nakkestad for Lab/teknisk. På Dyreavdelingen er Suzanne Ledahl valgt som nytt verneombud.

Karen Marie Egeland er fortsatt vara for Dyreavdelingen, mens Asta Optun skal inn igjen som vara for resten av K1 når hun er tilbake fra permisjon.

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2014-2016:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

———————————————–

Mini-messe kontorstoler

Tirsdag 29. november fra kl. 13-15 vil det arrangeres Mini-messe for kontorstoler på Studentsenteret.

Office chair isolated on white

Alle UiBs leverandører vil være tilstede og vise frem sine bestselgere. Her vil du få vite hvilke stoler som passer til ulikt formål, og det vil være anledning for å «prøvesitte» ulike modeller. Mini-messen passer for alle som arbeider med administrasjon, innkjøp, er verneombud eller andre som bistår ved valg av møbler og tilrettelegging for våre ansatte. Ingen påmelding nødvendig.

Mer info finner du her.

 

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2014-2016:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2014-2016:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinsk-odontologiske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

———————————————–

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

HMS-seksjonen tilbyr i høst kurset «Førstehjelpskurs for laboratorieansatte». Kurset tilbys både på norsk (03.11.16) og engelsk (04.11.16).

f0xf8rstehjelp_1For mer info og påmelding, se:

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

First aid at the laboratory

Påmeldingsfristen er 25. oktober.

———————————————–

HMS-runde 2016

HMS-runder på seksjonene gjennomføres i disse dager. Nytt av året er at det er seksjonslederne som sammen med verneombudene går HMS-runden. Til orientering er det tre verneombud ved K1:

Seksjonsleder skal informere de ansatte på seksjonen når HMS-runden skal være på sin seksjon.

Informasjon om HMS-runde ved UiB finner dere på HMS-sidene.

Sjekkliste til bruk ved HMS-rundene finner dere her.

Ved spørsmål, kontakt din seksjonsleder eller verneombud.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2014-2016:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

———————————————–

Valg av verneombud for perioden 2017-2018

Det er nå sendt ut brev fra UiB sentralt ved HMS-seksjonen om valg av verneombud for funksjonsperioden 2017-2018. Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Du kan foreslå kandidater til vervet innen fristen 17. oktober.

Informasjonen i brevet kan du lese her (Ephorte-sak 16/9897).

Det står også mer info om verneombudsvalget på UiBs nettsider.

———————————————–

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

HMS-seksjonen tilbyr i høst kurset «Førstehjelpskurs for laboratorieansatte». Kurset tilbys både på norsk (03.11.16) og engelsk (04.11.16).

f0xf8rstehjelp_1For mer info og påmelding, se:

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

First aid at the laboratory

Påmeldingsfristen er 25. oktober.

 

———————————————–

HMS-runde 2016

HMS-runden skal være gjennomført innen oktober. Nytt av året er at det er seksjonslederne som sammen med verneombudene går HMS-runden. Til orientering er det tre verneombud ved K1:

Seksjonsleder skal informere de ansatte på seksjonen når HMS-runden skal være på sin seksjon.

Informasjon om HMS-runde ved UiB finner dere på HMS-sidene.

Sjekkliste til bruk ved HMS-rundene finner dere her.

Ved spørsmål, kontakt din seksjonsleder eller verneombud.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS – handlingsplanen ved K1, når det vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Verneombud ved K1 for perioden 2014-2016:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken .

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere.

Link til kurs i HMS-portalen; http://www.uib.no/hms-portalen/73725/ hms-kompetanse

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

———————————————–

Nytt fra verneombudet

Nye HMS-runder ved K1 i oktober

Runden er under planlegging, og mer informasjon kommer.

———————————————–

Valg av verneombud for ny periode 2017-2018

Valg av verneombud ved UiB for en ny periode er i gang. Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Du kan nå foreslå kandidater til vervet. Frist 17 oktober.

Les mer: http://www.uib.no/hms-portalen/100803/valg-av-verneombud

————————————

HMS-kurs høsten 2016

Da er det lagt ut informasjon på portalen om kurs HMS-seksjonen kommer til å arrangere høsten 2016. Samlet informasjon finner dere her: http://www.uib.no/hms-portalen/73725/hms-kompetanse

Dagskurs i strålevern avholdes både på norsk og engelsk. Dagskurset på norsk avholdes 18.10.16, kl 09:00-15:30, og på engelsk 19.10.16, kl 09:00-15:30. På kursene serveres kaffe, te, frukt og lunsj.

Informasjon om strålevernskurs på norsk, med link til elektronisk påmelding: http://www.uib.no/hms-portalen/74820/hms-p%C3%A5-laboratoriet

Informasjon om strålevernskurs på engelsk, med link til elektronisk påmelding: http://www.uib.no/en/hms-portalen/80017/radiation-protection-%E2%80%93-ionizing-radiation

Dagskurs i avfallshåndtering kommer også til høsten. Det blir den 26.10.16 kl 09:00-14:30. Dette kurset blir mer som en workshop, og jeg anbefaler på det sterkeste avfallskoordinatorer og avfallskontakter å melde seg på. Vi kommer til å ha særlig fokus på hvordan finne rett avfallsstoffnummer. På kurset serveres kaffe, te, frukt og lunsj.

Informasjon om kurs i avfallshåndtering, med link til elektronisk påmelding: http://www.uib.no/hms-portalen/74820/hms-p%C3%A5-laboratoriet (under arkfanen «Avfallshåndtering»)

Halvdagskurs for nytilsatte på laboratoriet. Det kurset blir den 5. oktober, kl 09:00-12:00. På kurset serveres kaffe, te, frukt.

Informasjon om kurset finner dere her: http://www.uib.no/hms-portalen/74637/laboratoriekurs-nyansatte