– Behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende

Aurora Brønstad, forsker og veterinær ved Dyreavdengen/K1, ble i sommer intervjuet av nrk.no ifm. med en sak om dyreassisterte intervensjoner, der man bruker dyr i forbindelse med helsefremmende arbeid. Hun opplever at det er stor interesse rundt det å bruke dyr til ulike behandlinger.

– Jeg synes at flere som jobber innen helse skal tilegne seg kunnskap om de mulighetene som dyr kan bidra med til mennesker. Kanskje det kan erstatte annen type behandling, som blant annet bruk av medikamenter, sier hun til nrk.no.

Hun sier at bruk av medikamenter kan gi bivirkninger, og hun mener derfor at behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende.

For snart fire år siden opprettet hun emnet ELMED204 – Dyreassistert terapi og assistanse som er et valgemne på medisinstudiet.

Du kan lese hele saken her.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær

20 intensivtrengende covid-19 pasienter i Mobil intensivavdeling – medisinstudenter øver sammen med helsepersonell

Onsdag 17. juni 2020 simulerte Helse Bergen pandemi Fase 5 – d.v.s. at Haukeland universitetssykehus må ta hånd om 100 intensivkrevende pandemipasienter. For å få plass til alle disse pasientene må det lages mobile intensivenheter. En slik enhet er planlagt i gymsalen på Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus. – For å få det til i en virkelig situasjon må vi øve, sier professor og overlege Anne Berit Guttormsen.

Mange har jobbet hardt for å få til denne øvelsen. Designer og iscenesetter er anestesilege Håvard Landsdalen. I tillegg til sykehusstillingen sin har han et universitetslektorat knyttet til studentenes ferdighetssenter (K2). Landsdalen er god til å involvere studenter, også denne gangen. Medisinstudentene Anette Raa og Sarankan Sivakanesan har rekruttert ca. 20 studenter med ulik studieerfaring til å delta som helsepersonell i øvelsen. Selv har de båret kilovis med utstyr, rigget og smilt. – De har påtatt seg et stort ansvar for at dette skal gå bra, presiserer Landsdalen. Før øvelsen ble studentene «coachet» og under øvelsen fikk to studenter ansvar for to kritisk syke «dukke-intensivpasienter» med covid-19-infeksjon. Alle «pasientene» var intubert, sedert og hadde sentralvenøse tilganger. De fikk også vasopressor for å holde blodtrykket på et akseptabelt nivå. Studentene hadde som oppgave å passe pasienten, vurdere vitale funksjoner og si fra til én av de fire legene som bemannet enheten med totalt 20 kritisk syke, hvis «pasienten» skulle fallere. Studentene førte kurve, satte opp væske og endret respirator-innstillinger etter ordinasjon fra lege. Noen fikk også øvd seg på å gå elektronisk visitt med en overlege, noe som fungerte veldig godt.

Adam Azzout går på kull 17 og sier det slik: – Det spekuleres hele tiden i media om ulike behandlinger som kan ha effekt og jeg ønsket å se med egne øyne hva som praktiseres per dags dato, og hvilken holdning sykehuspersonell har til situasjonen. Det var veldig gøy å se hva legene mente kunne være bra og hva de ville gjort annerledes dersom dette faktisk blir en realitet.

Anne Berit Guttormsen ledet observatørkorpset. Hun forteller til K1-nytt at øvelsen var en fantastisk opplevelse. – Oppsettet var svært realistisk og aktørene (ca. 50 i tallet) levde seg inn i scenariene og jobbet som om det var virkelige pasienter. Studentene elsket det og de gjorde en svært god jobb. Det var slik jeg tror det er å jobbe på en virkelig mobil intensivavdeling, sier hun og smiler.

Hun har også noe annet på hjertet. – En av mine hjertesaker er at det må være et intenst godt samarbeid mellom universitet og sykehus. Universitetssykehuset og universitetet må spille hverandre gode. Uten universitetssykehuset blir det ikke noe potent medisinsk fakultet, sier hun med ettertrykk.

– Studentene er viktige i dette samarbeidet, fortsetter hun. – I tider hvor sykepleieressursene er knappe er medisinstudenter en viktig ressurs. Medisinstudenter blir ikke intensivsykepleiere, men med god teoretisk og praktisk skolering blir de gode over tid og således gode hjelpere for intensivsykepleierne, sier Guttormsen.

På oppdrag fra foretaksledelsen i Helse Bergen har anestesilege og universitetslektor Marius Berge (Studentenes Ferdighetssener, K2) laget et svært godt modulbasert kurs for studenter som skal jobbe i Helseforetaket. – Berge har en unik evne til å gjøre kompliserte ting lette og forståelige, noe dette modulbaserte kurset klart viser. Kurset er også tilgjengeliggjort for alle studenter gjennom Mitt UiB, forteller Guttormsen.

– Samarbeid og øving gjør oss gode, smiler Guttormsen lurt.

Les mer om dette:
TV2: https://www.tv2.no/nyheter/11502722/
BA (krever abonnement): https://www.ba.no/her-redder-torfinn-et-liv/s/5-8-1322458

Helsepersonell øver på levende markør som er stud.med. Mithulan Hemachandran. Fra venstre: LIS lege Anders Lund, Haraldsplass, og overlege i intensivmedisin Jon Thorsen, Intensivavdelingen, KSK , HUS. I bakgrunnen i grønt Jonas Torp Ohlsen som fasciliterer.
Mobil intensivenhet

 

 

Nye retningslinjer for bruk av jobbtittel

Fakultetet har utarbeidet nye retningslinjer for bruk av jobbtittel i media og på andre arenaer. Vi håper dette kan gjøre det enklere for våre ansatte, som ofte har flere arbeidsgivere. Les retningslinjene her.


The faculty has a set of new guidelines for the use of work titles in the media and elsewhere. Hopefully, this will make the use of titles easier for our employees, which often have more than one employer. Read the guidelines here.

Nrk-Rogaland besøkte praksisstudenter på Stavanger Universitetssykehus

Nrk-Rogaland besøkte medisinstudenter som, til tross for korona-pandemien, har fått anledning til å gjennomføre praksisen sin på Stavanger Universitetssykehus. Studentene er veldig fornøyde med det tilpassede opplegget SUS har klart å lage til.

Du kan se innslaget fra 7. mai her: https://tv.nrk.no/se?v=DKRO98050720&t=475s 

Ny behandlingsmetode mot kreft testes på mennesker

Ved å kombinere mikrobobler i blodet med ultralyd, skal en ny behandlingsmetode gi pasienter bedre effekt av cellegift.

Metoden er utviklet i Norge, og ved Haukeland er det allerede gjennomført en studie med foreløpig lovende resultater.

Professor Odd Helge Gilja, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd, forteller at man nå starter man opp kliniske tester med pasienter i Bergen og Oslo.

NRK har laget en sak om behandlingsmetoden, som kan leses her.

Rå fisk var ikke det sunneste

Sammen med flere forskerkolleger har ernæringsforsker Oddrun Gudbrandsen ved K1 undersøkt hva som er den beste måten å tilberede fisk på. Gjennom forsøk på 18 overvektige rotter, hvor 1/3 fikk proteiner bare fra melk, mens de to andre gruppene fikk proteiner fra enten bakt eller rå laks, gjorde forskerne et overraskende funn:

– Vi lurte på om noe av omega 3-fettsyrene og proteinene i laksen ville bli ødelagt av bakingen. Men det vi fant var overraskende: Det var en større reduksjon i kolesterolnivået i rottene som spiste bakt laks enn de som spiste rå laks, selv om omega 3-nivåene i bakt og rå laks var like, sier Gudbrandsen.

oddrungudbrandsen

Les hele saken i BT (krever abonnement).

Studien er publisert i tidsskriftet Food & Nutrition Research.

www.uib.no/ernaring

sfe-logo

K1 i media

Iselin Vildmyren er stipendiat tilknyttet Proteingruppa ved K1. Hun forsker på hvilke helseeffekter et daglig inntak av fiskeprotein kan ha for overvektige og inaktive.

Tirsdag 24. januar ble Vildmyren intervjuet av NRK Hordaland for å fortelle om og rekruttere deltakere til studien. Du kan høre radiosendingen her: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO02001717/24-01-2017#t=45m14s

Les også mer om studien på Senter for ernærings nettsider.

iselin-vildmyren
Iselin Vildmyren (t.h.), her sammen med Aslaug Drotningsvik som også forsker på helseeffekter av inntak av fiskeproteiner. Foto: Solfrid Langeland / UiB

 

K1 i media

Oddrun Anita Gudbrandsen er forsker ved K1. Hun har ledet flere store prosjekter der formålet har vært å lære mer om hvorvidt inntak av fisk eller fiskeproteiner påvirker helsen til mennesker. Overvektige rotter er i flere prosjekt benyttet som modellsystem.

I BT nylig var overskriften

«Da rottene spiste «søppelmaten», fikk forskerne seg en overraskelse – Det er god grunn til å tro at vi ville sett samme effekt hos mennesker. I stedet for å kaste dette, så kan det brukes som proteinkilde til mennesker, mener forsker.»

Artikkelen kan leses her (krever abonement).

SONY DSC