Forskningskollegaer bak gjennombrudd innen MS-forskning

Studien som knytter Epstein Barr-viruset til utvikling av multippel sklerose ble nylig publisert i tidsskriftet Science.

Førsteforfattere og forskningskollegaer ved Harvard-universitetet, Kjetil Lauvland Bjørnevik og Marianna Cortese, begge med doktorgrad fra UiB, står bak studien som regnes som et gjennombrudd innen forståelse av sykdommen.

Studien er omtalt i Dagens Medisin, hvor også Kjell-Morten Myhr og Øivind Torkildsen kommenterer funnene. Artikkelen kan leses i sin helhet her.

Banebrytende funn innen diabetesforskning

Pankreas-forskningsmiljøet ved Gades Laboratorium for Patologi ved K1 publiserte nylig en artikkel i Nature Metabolism, i samarbeid med kollegaer ved K2 og samarbeidspartnere ved Harvard Medical School. Studien beskriver hvordan fordøyelsesenzymer som produseres i bukspyttkjertelen kan påvirke insulinproduksjonen på en måte som kanskje muliggjør utvikling av enkelte tilfeller av type 1-diabetes.

Funnet er også omtalt i Dagens Medisin, hvor forskergruppeleder Anders Molven er intervjuet om studien. Hele nyhetssaken kan leses her.

Noen saker i media

Her kan du lese noen av de siste sakene hvor K1’ere er intervjuet av media:

Førsteamanuensis ved Senter for ernæring Hanne-Rosendahl Riise gir tips til hvordan man velger det sunneste brødet i Bergens Tidende 6. april (krever abonnement): https://www.bt.no/sprek/i/Bl9L2l/velge-det-sunneste-broedet-tre-ting-er-viktig-aa-se-etter-ifoelge-forsk

Stipendiat Helene Dahl ved Senter for ernæring har vurdert vegetarburgere hos Max, McDonald’s og Burger King i Nettavisen 2. april: https://www.nettavisen.no/livsstil/satser-knallhardt-pa-vegetarburger-far-stryk-av-ernaringsforskeren/s/12-95-3424109119

Stipendiat i nevrologi, Hilde M. Torgauten, er intervjuet av Dagens medisin 7. april ifm. med en oppfølgingsstudie hun har gjort hvor hun så på virkningen av rituksimab for 365 MS-pasienter, over en fireårs periode: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/07/god-effekt-av-rituksimab-i-oppfolgingsstudie-fra-bergen/

– Behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende

Aurora Brønstad, forsker og veterinær ved Dyreavdengen/K1, ble i sommer intervjuet av nrk.no ifm. med en sak om dyreassisterte intervensjoner, der man bruker dyr i forbindelse med helsefremmende arbeid. Hun opplever at det er stor interesse rundt det å bruke dyr til ulike behandlinger.

– Jeg synes at flere som jobber innen helse skal tilegne seg kunnskap om de mulighetene som dyr kan bidra med til mennesker. Kanskje det kan erstatte annen type behandling, som blant annet bruk av medikamenter, sier hun til nrk.no.

Hun sier at bruk av medikamenter kan gi bivirkninger, og hun mener derfor at behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende.

For snart fire år siden opprettet hun emnet ELMED204 – Dyreassistert terapi og assistanse som er et valgemne på medisinstudiet.

Du kan lese hele saken her.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær

20 intensivtrengende covid-19 pasienter i Mobil intensivavdeling – medisinstudenter øver sammen med helsepersonell

Onsdag 17. juni 2020 simulerte Helse Bergen pandemi Fase 5 – d.v.s. at Haukeland universitetssykehus må ta hånd om 100 intensivkrevende pandemipasienter. For å få plass til alle disse pasientene må det lages mobile intensivenheter. En slik enhet er planlagt i gymsalen på Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus. – For å få det til i en virkelig situasjon må vi øve, sier professor og overlege Anne Berit Guttormsen.

Mange har jobbet hardt for å få til denne øvelsen. Designer og iscenesetter er anestesilege Håvard Landsdalen. I tillegg til sykehusstillingen sin har han et universitetslektorat knyttet til studentenes ferdighetssenter (K2). Landsdalen er god til å involvere studenter, også denne gangen. Medisinstudentene Anette Raa og Sarankan Sivakanesan har rekruttert ca. 20 studenter med ulik studieerfaring til å delta som helsepersonell i øvelsen. Selv har de båret kilovis med utstyr, rigget og smilt. – De har påtatt seg et stort ansvar for at dette skal gå bra, presiserer Landsdalen. Før øvelsen ble studentene «coachet» og under øvelsen fikk to studenter ansvar for to kritisk syke «dukke-intensivpasienter» med covid-19-infeksjon. Alle «pasientene» var intubert, sedert og hadde sentralvenøse tilganger. De fikk også vasopressor for å holde blodtrykket på et akseptabelt nivå. Studentene hadde som oppgave å passe pasienten, vurdere vitale funksjoner og si fra til én av de fire legene som bemannet enheten med totalt 20 kritisk syke, hvis «pasienten» skulle fallere. Studentene førte kurve, satte opp væske og endret respirator-innstillinger etter ordinasjon fra lege. Noen fikk også øvd seg på å gå elektronisk visitt med en overlege, noe som fungerte veldig godt.

Adam Azzout går på kull 17 og sier det slik: – Det spekuleres hele tiden i media om ulike behandlinger som kan ha effekt og jeg ønsket å se med egne øyne hva som praktiseres per dags dato, og hvilken holdning sykehuspersonell har til situasjonen. Det var veldig gøy å se hva legene mente kunne være bra og hva de ville gjort annerledes dersom dette faktisk blir en realitet.

Anne Berit Guttormsen ledet observatørkorpset. Hun forteller til K1-nytt at øvelsen var en fantastisk opplevelse. – Oppsettet var svært realistisk og aktørene (ca. 50 i tallet) levde seg inn i scenariene og jobbet som om det var virkelige pasienter. Studentene elsket det og de gjorde en svært god jobb. Det var slik jeg tror det er å jobbe på en virkelig mobil intensivavdeling, sier hun og smiler.

Hun har også noe annet på hjertet. – En av mine hjertesaker er at det må være et intenst godt samarbeid mellom universitet og sykehus. Universitetssykehuset og universitetet må spille hverandre gode. Uten universitetssykehuset blir det ikke noe potent medisinsk fakultet, sier hun med ettertrykk.

– Studentene er viktige i dette samarbeidet, fortsetter hun. – I tider hvor sykepleieressursene er knappe er medisinstudenter en viktig ressurs. Medisinstudenter blir ikke intensivsykepleiere, men med god teoretisk og praktisk skolering blir de gode over tid og således gode hjelpere for intensivsykepleierne, sier Guttormsen.

På oppdrag fra foretaksledelsen i Helse Bergen har anestesilege og universitetslektor Marius Berge (Studentenes Ferdighetssener, K2) laget et svært godt modulbasert kurs for studenter som skal jobbe i Helseforetaket. – Berge har en unik evne til å gjøre kompliserte ting lette og forståelige, noe dette modulbaserte kurset klart viser. Kurset er også tilgjengeliggjort for alle studenter gjennom Mitt UiB, forteller Guttormsen.

– Samarbeid og øving gjør oss gode, smiler Guttormsen lurt.

Les mer om dette:
TV2: https://www.tv2.no/nyheter/11502722/
BA (krever abonnement): https://www.ba.no/her-redder-torfinn-et-liv/s/5-8-1322458

Helsepersonell øver på levende markør som er stud.med. Mithulan Hemachandran. Fra venstre: LIS lege Anders Lund, Haraldsplass, og overlege i intensivmedisin Jon Thorsen, Intensivavdelingen, KSK , HUS. I bakgrunnen i grønt Jonas Torp Ohlsen som fasciliterer.

Mobil intensivenhet

 

 

Nye retningslinjer for bruk av jobbtittel

Fakultetet har utarbeidet nye retningslinjer for bruk av jobbtittel i media og på andre arenaer. Vi håper dette kan gjøre det enklere for våre ansatte, som ofte har flere arbeidsgivere. Les retningslinjene her.


The faculty has a set of new guidelines for the use of work titles in the media and elsewhere. Hopefully, this will make the use of titles easier for our employees, which often have more than one employer. Read the guidelines here.

Ny behandlingsmetode mot kreft testes på mennesker

Ved å kombinere mikrobobler i blodet med ultralyd, skal en ny behandlingsmetode gi pasienter bedre effekt av cellegift.

Metoden er utviklet i Norge, og ved Haukeland er det allerede gjennomført en studie med foreløpig lovende resultater.

Professor Odd Helge Gilja, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd, forteller at man nå starter man opp kliniske tester med pasienter i Bergen og Oslo.

NRK har laget en sak om behandlingsmetoden, som kan leses her.