Banebrytende funn innen diabetesforskning

Pankreas-forskningsmiljøet ved Gades Laboratorium for Patologi ved K1 publiserte nylig en artikkel i Nature Metabolism, i samarbeid med kollegaer ved K2 og samarbeidspartnere ved Harvard Medical School. Studien beskriver hvordan fordøyelsesenzymer som produseres i bukspyttkjertelen kan påvirke insulinproduksjonen på en måte som kanskje muliggjør utvikling av enkelte tilfeller av type 1-diabetes.

Funnet er også omtalt i Dagens Medisin, hvor forskergruppeleder Anders Molven er intervjuet om studien. Hele nyhetssaken kan leses her.