Til alle undervisere som skal ha fysisk undervisning høsten 2020!

Først, tusen takk for den enestående innsatsen dere alle la ned i digital undervisning og vurdering i vårsemesteret og i planleggingen av høstsemesteret. Vi håper dere har hatt en fin sommer og er klare for et nytt semester.

Gitt COVID-19 vil undervisningssituasjonen denne høsten bli annerledes enn tidligere år. Det er avgjørende at vi ivaretar godt smittevern for dere som undervisere og for studentene. Alle undervisningslokaler er satt opp for å imøtekomme kravet om 1 meter avstand mellom alle studenter. Utenfor alle undervisningsrom er det tilgjengelig desinfiserende sprit som studentene skal ta på hendene før de går inn i lokalet. Det er også slik sprit tilgjengelig for underviserne ved kateteret.

Nedenfor redegjør vi for tiltak for undervisere og studenter, og vi håper dere vil bidra til å følge opp rammene som er satt for undervisningssituasjonen, slik at vi sikrer smittevern og en trygg universitetshverdag for alle. Alle tiltak er utarbeidet i dialog med bedriftshelsetjenesten.

Smittevern ved bruk av teknisk utstyr i undervisningssituasjoner:

 • Vask med tilgjengelig desinfiserende sprit, både før og etter undervisningsøkten, utplassert utstyr som mikrofon, berøringsskjerm og tastatur som benyttes i undervisningssammenheng. Det ligger en veiledning på hvordan slik vask skal gjennomføres på kateteret i undervisningsrommet.
 • Mikrofon er viktig i lokaler som strømmer undervisning, da tale ofte er det viktigste i opptakene. Hodemikrofoner integrert i anlegg gir best lyd.  Eget utstyr kan derfor dessverre ikke benyttes. Plasser hodemikrofon slik at mikrofonen er under haken. Dette gir best lyd og forebygger dråpesmitte. Bruk av mikrofonen slik i kombinasjon med vaskerutinen er vurdert av bedriftshelsetjenesten til å forebygge smitte.

I undervisningslokalet (bruk PPT-bildet nederst for å gi informasjon til studentene):

 • Passe på god flyt inn og ut av undervisningsrommet. Oppfordre de som kommer først om å sette seg innerst på en rekke. Når alle skal ut, bør de som sitter nærmest døren gå ut først, og så følger rekkene på fortløpende.
 • I lokaler som tar mindre enn 80 personer: Informer om og gi tid til at studentene selv vasker av bordflaten eller overflater foran seg.
 • I lokaler som tar 80 personer eller mer:Tilrettelegg for at studentene er ute av lokalet 10 minutter før ordinær tid for avslutning av undervisningsøkt. Dette for at de som skal rengjøre har tid til nedvask mellom undervisningsøktene.
 • Oppfordre studentene til å registrere seg i Studentweb i de emnene de møter opp på undervisning i. Dette er for å sikre smittesporing dersom det oppstår smitte, slik at UiB kan varsle alle som kan ha vært på de aktuelle undervisningsøktene.
 • Alle undervisningsrom skal være merket med ny antallskapasitet etter korona-standard. Dersom det skulle komme for mange, må de som kom sist inn, dessverre gå. Dersom du skulle ha behov for assistanse, ta kontakt med Securitas på 55588081.

Dette sørger UiB for:

 • Nedvask av undervisningsrom. Alle kontaktflater vaskes én gang for dagen. For store auditorium med mer enn 80 plasser, gjøres dette etter hver undervisningsøkt/arrangement.
 • Smittevernvakter i bygg med undervisning. Ekstrabemanning av Securitasvakter ved store auditorium for å bistå smittevernvaktene.
 • Spritdispensere ved alle innganger, også ved undervisningsrom og i undervisningsrom.
 • Avstandsmerking i gulv og plakater om smittevern i undervisningslokaler. Det skal være synlig veiledning ved kateter for hvordan å rengjøre mikrofon, berøringsskjerm og tastatur.

 Nyttige sider:

Smittevernslide til bruk i undervisningslokaler

Lykke til med undervisningen i høst! Om dere ser/erfarer utfordringer vi bør gripe fatt i, er det fint om dere melder fra til instituttleder, slik at vi kan følge opp så raskt som mulig.

Beste hilsen
Oddrun Samdal
Viserektor for utdanning

20 intensivtrengende covid-19 pasienter i Mobil intensivavdeling – medisinstudenter øver sammen med helsepersonell

Onsdag 17. juni 2020 simulerte Helse Bergen pandemi Fase 5 – d.v.s. at Haukeland universitetssykehus må ta hånd om 100 intensivkrevende pandemipasienter. For å få plass til alle disse pasientene må det lages mobile intensivenheter. En slik enhet er planlagt i gymsalen på Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus. – For å få det til i en virkelig situasjon må vi øve, sier professor og overlege Anne Berit Guttormsen.

Mange har jobbet hardt for å få til denne øvelsen. Designer og iscenesetter er anestesilege Håvard Landsdalen. I tillegg til sykehusstillingen sin har han et universitetslektorat knyttet til studentenes ferdighetssenter (K2). Landsdalen er god til å involvere studenter, også denne gangen. Medisinstudentene Anette Raa og Sarankan Sivakanesan har rekruttert ca. 20 studenter med ulik studieerfaring til å delta som helsepersonell i øvelsen. Selv har de båret kilovis med utstyr, rigget og smilt. – De har påtatt seg et stort ansvar for at dette skal gå bra, presiserer Landsdalen. Før øvelsen ble studentene «coachet» og under øvelsen fikk to studenter ansvar for to kritisk syke «dukke-intensivpasienter» med covid-19-infeksjon. Alle «pasientene» var intubert, sedert og hadde sentralvenøse tilganger. De fikk også vasopressor for å holde blodtrykket på et akseptabelt nivå. Studentene hadde som oppgave å passe pasienten, vurdere vitale funksjoner og si fra til én av de fire legene som bemannet enheten med totalt 20 kritisk syke, hvis «pasienten» skulle fallere. Studentene førte kurve, satte opp væske og endret respirator-innstillinger etter ordinasjon fra lege. Noen fikk også øvd seg på å gå elektronisk visitt med en overlege, noe som fungerte veldig godt.

Adam Azzout går på kull 17 og sier det slik: – Det spekuleres hele tiden i media om ulike behandlinger som kan ha effekt og jeg ønsket å se med egne øyne hva som praktiseres per dags dato, og hvilken holdning sykehuspersonell har til situasjonen. Det var veldig gøy å se hva legene mente kunne være bra og hva de ville gjort annerledes dersom dette faktisk blir en realitet.

Anne Berit Guttormsen ledet observatørkorpset. Hun forteller til K1-nytt at øvelsen var en fantastisk opplevelse. – Oppsettet var svært realistisk og aktørene (ca. 50 i tallet) levde seg inn i scenariene og jobbet som om det var virkelige pasienter. Studentene elsket det og de gjorde en svært god jobb. Det var slik jeg tror det er å jobbe på en virkelig mobil intensivavdeling, sier hun og smiler.

Hun har også noe annet på hjertet. – En av mine hjertesaker er at det må være et intenst godt samarbeid mellom universitet og sykehus. Universitetssykehuset og universitetet må spille hverandre gode. Uten universitetssykehuset blir det ikke noe potent medisinsk fakultet, sier hun med ettertrykk.

– Studentene er viktige i dette samarbeidet, fortsetter hun. – I tider hvor sykepleieressursene er knappe er medisinstudenter en viktig ressurs. Medisinstudenter blir ikke intensivsykepleiere, men med god teoretisk og praktisk skolering blir de gode over tid og således gode hjelpere for intensivsykepleierne, sier Guttormsen.

På oppdrag fra foretaksledelsen i Helse Bergen har anestesilege og universitetslektor Marius Berge (Studentenes Ferdighetssener, K2) laget et svært godt modulbasert kurs for studenter som skal jobbe i Helseforetaket. – Berge har en unik evne til å gjøre kompliserte ting lette og forståelige, noe dette modulbaserte kurset klart viser. Kurset er også tilgjengeliggjort for alle studenter gjennom Mitt UiB, forteller Guttormsen.

– Samarbeid og øving gjør oss gode, smiler Guttormsen lurt.

Les mer om dette:
TV2: https://www.tv2.no/nyheter/11502722/
BA (krever abonnement): https://www.ba.no/her-redder-torfinn-et-liv/s/5-8-1322458

Helsepersonell øver på levende markør som er stud.med. Mithulan Hemachandran. Fra venstre: LIS lege Anders Lund, Haraldsplass, og overlege i intensivmedisin Jon Thorsen, Intensivavdelingen, KSK , HUS. I bakgrunnen i grønt Jonas Torp Ohlsen som fasciliterer.
Mobil intensivenhet

 

 

Studentundervisning i coronatid

I uke 20 arrangerte Marius Berge (lektor K2), Håvard Landsdalen (lektor K2) og Anne Berit Guttormsen (Professor K1) Katastrofemedisinkurs for avgangsstudentene på medisinstudiet. Dette er et kurs studentene setter stor pris på fordi det er et målrettet og praktisk kurs med dynamiske undervisere.

Lenge var det uklart om gjennomføring av kurset ville være mulig. Katastrofeøvelsen på Haakonsvern ble av smittevernhensyn avlyst allerede i mars.

Søknad om dispensasjon for kurset ble sendt via semesterstyret og ble etter mye om og men godkjent av UiB sentralt. Kurset ble nøye tilpasset «coronatid». Det ble lagt ned mye tid og krefter for å ivareta smittevernhensynene på best mulig måte. Kohorter på fem og fem studenter ble valgt. Dette førte til et stort behov for rom, mer utstyr og flere instruktører. Oppmøte ble registrert ved hjelp av strekkodeleser og fagpersonweb. Luftveissymptomer gav automatisk fritak fra praktisk undervisning. To personer utviklet luftveissymptomer i løpet av kurset, men ingen testet positivt for corona. Praktisk undervisning ble gjennomført på Ferdighetssenteret og i Store Auditorium. Spriting av utstyr, benker og håndtak ble utført i den grad det var mulig.

Studentene måtte også gjennomføre et obligatorisk nettkurs for smittevern i regi av UiB før de kunne møte på campus. Stor mengde håndsprit og hansker var tilgjengelig på alle grupperom, samt i lokalene generelt. 1 meters-regelen ble forsøkt overholdt. Det var noen gjennomganger i plenum for halve kullet av gangen (mindre enn 50 studenter). Resten av undervisningen foregikk på Kaltura, Zoom eller via Norsk Helsenett. -Vi lyktes til dels å oppnå noe dynamikk i undervisningen med Zoom, men selvfølgelig ikke like mye som ved fysisk plenumsundervisning, sier Berge.

– Vi var svært spente på hvordan studentene ville reagere på kurset, forteller Guttormsen. Trampeklapp, champagne og gavekort til foreleserne etter endt kurs er vel svar nok. – Vi tror at studentene opplevde en litt mer normal hverdag og satte pris på det. De viste også ekte glede over å møte undervisere og ikke minst hverandre igjen. Det var fantastisk å møte studenter som møtte presis og engasjerte seg, fortsetter hun.

– Å gjennomføre samme tids-undervisning på Zoom var spennende, men også utfordrende, sier Guttormsen. Det var ikke alltid så lett å få studentene i tale, terskelen for å si noe var høy. De var mer aktive på tekstchat. Vi ble mer vant til det etter hvert, men effektiv bruk av chat nødvendiggjør en ekstra foreleser som holder orden på chatten, tipser Guttormsen om.

– Andre begrensninger for Kaltura og Zoom, utover potensielle tekniske problem, er at systemene ikke var tilgjengelige på PC’er på Haukeland Universitetssykehus. ROS-analyser har avdekket sikkerhetshull i Zoom og er ikke godkjent for undervisning av sensitivt pasientinnhold, forteller Guttormsen. I etterkant har Kaltura nå blitt tilgjengelig på HUS-maskiner, mens det fortsatt er uavklart hva som skjer med Zoom.

– Alt i alt en veldig positiv opplevelse, avslutter Guttormsen.

Arrangørene ønsker spesielt å framheve uvurderlig hjelp fra Øyvind Byrkjedal-Bendiksen (K2), Gjert Bakkevold (Det medisinske fakultet), Bård Kjetil Bratli Sværi (Institutt for biomedisin) og Robert Bjørsvik (eHelse, Helse Bergen).

Helge Lidtun, Magnhild Kleppan og Sunniva Leer Salvesen var godt beskyttet under kurset.
1 meters-regelen overholdes også når det taes kullbilde.

 

 

Pedagogisk kompetansehevingstilbud ved MED-fak.

Kjære ledere og kollegaer!

Vi forbereder nå høstsemesteret, og Enhet for læring har et variert tilbud for våre ansatte som ønsker å lære mer om undervisning, veiledning og pedagogikk.

Kurset PHDPED – Introduction to teaching and learning in Higher Education Health Sciences for Phd and Post doctors (5 ects)
Mer info om kurset her.

Seminarrekken Pedagogisk Påfyll vil i høst ha fokus på digital undervisning og vil være i et digitalt format: 
– 23/9 TBL goes digital v/Olav Tenstad
– 14/10 Downsize and digitalize your lecture
– 11/11 Flipp your classroom – kombinasjoner av synkron og asynkron undervisning
– 9/12 Læringsstier i MittUiB v/Harald Wiker
Alle dager fra kl 15-16. Mer info og påmelding via nettsiden her.

Workshop i pedagogiske mapper (Zoom): 6/8 (kl. 09:15-12:00)
Det vil settes opp flere workshops ila høsten. Følg med på våre nettsider.

Som del av vår satsing på ansatte i bistilling har vi tre nye kurstilbud denne høsten, alle tellende som del av utdanningsfaglig kompetanse:

1. Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning: Oppstart 18/9 (kl. 12-15)
2. Praksisveiledning: 31/8 (kl. 09:15-16:00) + 21/9 (kl. 09:15-12:30)
3. Kurs i formidling og presentasjonsteknikk: 20/10 (kl. 09:15-16:00)

Mer info finnes her.

Veileder for planlegging av undervisningsaktiviteter ved fakultetet høsten 2020, ROS-analyse

Kjære alle emne- og fagansvarlige,

Fakultetet har fått fullmakt fra UiB til selv å tilrettelegge for, og å ta ansvar for, planlagte undervisningsaktiviteter for høstsemesteret og til å foreta egne smittevernfaglige vurderinger. Studenter på våre helsefaglige studieprogram er i mange undervisningssituasjoner å betrakte som helsepersonell, med de smittevernregler som gjelder for helsepersonell. Ved aktiviteter som foregår i helseforetak/helseinstitusjoner, vil det derfor være smittevernreglene her som blir bestemmende for studentene våre.

Fakultetet legger opp til at vurderinger av smittefare ved planlagte undervisningsaktiviteter skal differensieres avhengig av type undervisning, type undervisningsarena og behov for utstyr/infrastruktur.

Vedlagte veileder gir en grov oversikt over kategorier undervisning ved fakultetet og hvordan smittevernfaglige vurderinger skal gjøres relatert til de enkelte kategoriene.

Vurderingene skal gjøres gjennom en mini risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og det er den emneansvarlige som har et overordnet ansvar for at ROS-analyse gjennomføres.

ROS-analysene som gjøres av undervisningstiltak for høsten skal sendes til fakultetet som dokumentasjon på tiltaket – bruk e-postadressen utdanning@med.uib.no

Vedlegg: Veiledning til vurdering av planlagte undervisningsaktiviteter høsten 2020 i forhold til potensiell smittefare covid-19

Vennlig hilsen
Steinar Hunskår                     Ørjan Leren
prodekan utdanning               seksjonssjef

Nrk-Rogaland besøkte praksisstudenter på Stavanger Universitetssykehus

Nrk-Rogaland besøkte medisinstudenter som, til tross for korona-pandemien, har fått anledning til å gjennomføre praksisen sin på Stavanger Universitetssykehus. Studentene er veldig fornøyde med det tilpassede opplegget SUS har klart å lage til.

Du kan se innslaget fra 7. mai her: https://tv.nrk.no/se?v=DKRO98050720&t=475s 

UiB-basert PET/CT programvare for medisinstudenter er online

Den nye bildedatabase-serveren https://nukit.uib.no er online bak UiB sin brannmur.

Med denne løsningen vil studentene kunne se på PET/CT undersøkelser i nativt format på sin egen PC.

Hittil kunne studentene granske PET/CT kun når befant seg på sykehuset eller på «DIPS-rommet» på Armauer Hansens hus. Med den nye løsningen kan studentene jobbe hjemmefra slik at e-undervisning i nukleærmedisin fortsetter som vanlig.

Løsningen er utviklet i samarbeid mellom Martin Biermann (UiB), Trond Davidsen (UiB) og Salim Kanoun ved PET-senteret i Toulouse, Frankrike.

Se demonstrasjon av løsningen her (norsk versjon):

English version:

Velfortjente vinnere av årets Utdanningspris

Vinnerne av årets Utdanningspris, som opprinnelig skulle ha blitt annonsert på Fakultetets dag, er nå klar:

Anne Berit Guttormsen, Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge er tildelt årets Udanningspris pålydende kr. 50.000,- for deres innsats med å lage fremragende undervisning innenfor akuttmedisin.

Prisen vil bli delt ut på en utsatt Fakultetes dag, som foreløpig ikke er avklart når blir i disse usikre koronatider.

Vi gratulerer! Og kan røpe at de fikk hele 1/3 av alle nominasjonene som var kommet inn!

colourbox.com

Hovedoppgaver til medisinstudenter – anmodning om nye oppgaveforslag

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Vedlagt er et notat med mer info om dette. Det er en lenke til skjemaker i notatet som oppgaveveilederne må fylle ut ved innmelding av hovedoppgaver, og legger skjema også ved her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er 20. mars.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Ettersom et helt kull (kull 17) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

Utlysning av insentivmidler for utdanning 2020

Universitetet i Bergen lyser ut til sammen 2,1 millioner kroner i søkbare insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomføring av utdanning.

Fokusområdet for 2020 er:

«utvikling av studieprogram og emnepakker i tråd med metodikken beskrevet i UiBs kvalitetssystem for utdanning. I denne sammenheng skal det være et retningsgivende og meningsfylt samsvar mellom vurderingsform, læringsaktiviteter og undervisning, planlagt med utgangspunkt i læringsutbyttet for det aktuelle emnet og programmet. Tiltaket skal kunne vise til en systematisk og gjennomtenkt utvikling.»

For å få tildelt midler kreves det at prosjektene vurderes å være klart i målgruppen og at de har den nødvendige kvaliteten. Prosjektene det søkes til må være tidsavgrenset.

Retningslinjer og søknadsskjema er vedlagt. Vi ber om at søknader sendes fakultetet innen fredag 3. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Retningslinjer
Søknadsskjema insentivmidler

Arbeidsseminar for OSKE-oppgaver

Torsdag 6. februar ble det arrangert et arbeidsseminar for OSKE-oppgaver på Scandic Bergen City. Målet var å få inn et bredt spekter av oppgaver.

Omtrent 40 undervisere og fagansvarlige var samlet for å lage nye OSKE-oppgaver, og i løpet av seminaret kunne en følge med på antallet innleverte oppgaver. Ved dagens slutt hadde man produsert over 70 oppgaver, primært for OSKE MED12.

Arrangementskomiteen, ledet av Harald Viker, Rune Nielsen og Eirik Søfteland, var naturligvis veldig fornøyd med fangsten. Tilbakemeldingene fra de vitenskapelig ansatte som deltok var også positive. Det ble blant annet trukket fram at seminaret bidro til et praktisk utbytte, og at det fungerte som et møtepunkt som kan føre til tverrfaglig samarbeid langt utover bare OSKE.

Kort om OSKE

På OSKE-eksamen blir studentene testet i medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter. I medisinstudiet er det OSKE i MED6 og MED12. Se mer informasjon om denne eksamensformen her: https://www.uib.no/ferdighetssenter/114892/om-oske-eksamen

Neste seminar er planlagt 28. oktober 2020 – invitasjon med påmeldingslenke til seminaret kommer i løpet av våren/sommeren.

Dersom du er nysgjerrig på OSKE, kan du kontakte Erik Søfteland: E.Softeland@uib.no (MED6) eller Rune Nielsen: Rune.Nielsen@uib.no (MED12).

Det er fortsatt mulig levere inn utkast til OSKE-oppgaver her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7919345

Undervisnings- og forskningspriser ved Det medisinske fakultet 2020

Fakultetet lyser ut tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, og til sammen åtte priser innen forskning (publikasjon, ph.d.-arbeid, forskningsformidling og forsknings-/innovasjonsmiljø). Prisene deles ut på Fakultetets dag 23. april 2020.

Informasjon om prisene innen utdanning finner du her. Frist for å levere nominasjoner er 24. februar 2020.

Informasjon om prisene innen forskning finner du her. Frist for forslag er 14. februar 2020.