Eksamensplan ved fakultetet våren 2018

Planlegging og gjennomføring av eksamener er en stor del av arbeidshverdagen for vitenskapelige og administrativt ansatte ved K1. For studentene oppleves dette nok som en av de viktigeste oppgavene gjennom studiet. I denne lenken finner du oversikt over når og hvor alle eksamener ved fakultetet avvikles (Husk å skrolle nedover siden).

Lenke: Eksamensplan våren 2018.

 

 

Pedagogikk for ansatte i små stillingsprosenter

Våren 2018 tilbyr fakultetet et 5 stp. kurs i medisinsk didaktikk rettet mot de vitenskapelige ansatte. Dette er en universitetspedagogikkurs som godkjennes som del av basiskompetansen.

Kurset gir en innføring i universitetspedagogiske prinsipper og verktøy for vitenskapelig ansatte ved MED. Det retter seg spesielt mot ansatte i 50% stilling eller mindre; denne ansattgruppen har mange undervisningsoppgaver, men på grunn av stillingsprosenten er det ingen krav om pedagogisk basiskompetanse slik det er for ansatte i mer enn 50%.

Les mer om emnet her http://www.uib.no/emne/MEDDID601.
Påmelding gjøres via Skjemaker, lenke til påmelding finnes på emnesiden. Fristen er 01. februar.

Colourbox.com

Informasjonsmøte om Erasmus+ – prosjektsamarbeid

I samarbeid med SIU inviterer UiB til informasjonsmøte om mulighetene for å søke midler til prosjektsamarbeid innenfor Erasmus+ programmet.

Informasjonsmøtet vil finne sted onsdag 24. januar kl. 12.15-15, på auditorium 2 på Dragefjellet. Målgruppen for møtet er vitenskapelig ansatte som ønsker å lære mer om mulighetene innenfor Erasmus+, ledelsen ved institutt/fakultet/sentrale enheter og administrativt ansatte i støttefunksjoner for prosjektsøknader og eksterne utdanningsprogram.

Representanter for rektoratet vil innlede informasjonsmøtet om Erasmus-programmet som del av UiB sine mål og strategier, deretter vil SIU gå gjennom de ulike tiltakene. Videre vil representanter fra to institutt ved UiB som har fått innvilget støtte til prosjekt gjennom Erasmus-programmet, fortelle om sine erfaringer.

Mer detaljert program vil publiseres på nettsidene til Internasjonalt senter, http://www.uib.no/internasjonalt/kalender

Ta ellers kontakt med Kristin Torp Skogedal hvis det er spørsmål om møtet, på e-post kristin.skogedal@uib.no eller telefon 55 58 90 26.

Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap

Vi som jobber med strategiske partnerskap vil gjerne minne dere på om at SIU på nytt organiserer et Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap. Seminaret finner sted 29. januar 2018 i Oslo, KS Agenda, Haakon VII gate 9, fra 10:00 til 15:00

Vi vil blant annet ha innlegg om hva som kjennetegner en god søknad og ha en teknisk gjennomgang av søknadsskjemaet. Videre vil det være anledning til individuell rådgiving mot slutten av dagen.

Gjerne spre ordet til fagmiljøene som jobber med en strategisk partnerskap-søknad, da dette seminaret spesifikt er rettet mot aktuelle søkere. Selve søknadsfristen for strategiske partnerskap i 2018 er 21. mars, kl. 12 norsk tid.

Dere kan lese mere om arrangementet på følgende nettside: https://www.siu.no/om-siu/Arrangementer/2018/soekerseminar-for-erasmus-strategiske-partnerskap

Frist for påmelding er 22. januar.

Hilsen Erasmusteamet på SIU

Funding for cooperation in higher education

Erasmus+ Mobility for Students and Staff
Student Affairs manages and coordinates student and staff mobility. Staff members can apply for Erasmus + mobility funds by August 20, and on January 20. Information about student grants and other information can be found at http://www.uib.no/student/48801/erasmus-utveksling-i-europa and employee websites http://www.uib.no/foransatte/86439/studentmobilitet (Link in Norwegian). Deadline: 20 January 2018

Erasmus+ Global (Link in norwegian). Erasmus + Global mobility allows Norwegian higher education institutions (HEI) to send and receive students and staff to / from partner countries outside the EU / EEA. The application must be submitted by a HEI in Norway. Individuals can not apply directly. Student and/or employees must apply to their home institution. Deadline: 1 February 2018 (12.00)

Utdanningskvalitetsprisen til medisin

De fire medisinutdanningene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU og UiT Norges arktiske universitet mottar Utdanningskvalitetsprisen fra NOKUT for sitt arbeid med Nasjonal delprøve i medisin!

Fra venstre til høyre: Kunnskapsminister Henrik Aasheim, student Maren Ellingsen (NTNU), student Oda Lockert (UiO), student Stine Katinka Andersen (UiT), student Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB), prosjektleder og professor (UiO) Jan Frich. Foto: NOKUT. Opphavsrett: NOKUT

Prosjektet «Nasjonal delprøve i medisin» er et samarbeidsprosjekt mellom medisinutdanningene i Norge. Prosjektet mottar prisen blant annet for å tilrettelegge for at studenter både kan gi og motta flere og grundige tilbakemeldinger på eksamen.

Les mer her.

 

Funding for cooperation in higher education

Nordplus Higher Education (Link in Norwegian). Nordplus higher education is the Nordic Council of Ministers education program for support for cooperation in higher education in the Nordic and Baltic countries. The program supports cooperation between educational institutions, such as mobility for students and employees, and project/networking. Deadline: 1 February 2018

Fjerde og siste OSCE-pilot gjennomført

Onsdag denne uken ble den siste av i alt fire planlagte piloter for OSCE-eksamen gjennomført.  Rundt 100 personer var i sving. 43 studenter gjennomførte pilot-eksamen som utgjorde14 praktiske poster. Ved slutten av 6. og 12. semester i medisinutdanningen skal stasjonsbasert eksamen, slik som OSCE,  være en del av semestervurderingen.

  • OSCE står for «objective structured clinical examination», og er en stasjonsbasert praktisk eksamen der studentene får vise hvilke praktiske ferdigheter de har tilegnet seg i ulike tema.
  • Studentene har et begrenset antall tid til rådighet per stasjon

K1 ansvarlig for første ordinære OSCE

Det ble i juni sendt ut forhåndsvarsel til instituttene om dato for første ordinære OSCE-eksamen våren 2018, onsdag 20. juni.
Alle universitetsansatte i vitenskapelig stilling må i utgangspunktet sette av dagen(e) til eksamen. Det er stort behov for eksaminatorer, og det er allerede inneværende høst fastsatt frist for innmelding av navn og forslag til eksamensoppgaver. (Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – august 2017)
Mer informasjon om den ordinære OSCE-eksamen kommer!

Foto: Martha Dahle

Bedre undervisning med hjelp fra Media City Bergen

Til alle undervisere ved K1
Universitetet i Bergen har etablert en lærings- og formidlingslab i medieklyngen Media City Bergen. Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal denne lab’en være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning og formidling ved UiB. Her kan du lese mer om tilbudet

Produksjoner, verktøy og tjenester de tilbyr:
Medieproduksjoner
Opptak av forelesning (Videonotat)
Strømmetjenester
Nettkurs
Egenproduserte skjermopptak
Podcast-produksjon
Webmøtesystem
Mitt UiB: ny læringsplattform ved UiB

Les mer om disse tjenesten og medieproduksjoner eller bestill våre tjenester her.

Under Media City Bergens åpningsuke blir det blant annet todagers Hackathon, frokostseminar om VR/AR og offisiell åpning med innslag om medier, næringsutvikling og kultur. Bilde, opphavsrett: Simon Brandseth, UiB.

 

Faglig-pedagogisk dag

Vil du bidra på Faglig-pedagogisk dag 2018?

Faglig-pedagogisk dag er UiBs årlige etterutdanningsarena for lærere. Fredag 2. februar 2018 er det undervisningsfri, og vi åpner i stedet dørene for lærere fra hele Vestlandet som ønsker å bli oppdatert på aktuell forskning, få faglig påfyll og inspirasjon til egen undervisning.

Frist for innmelding er 15. november.

For mer informasjon og påmelding les her