Alrek helseklynge – frokostmøte 8. mai

Tema: lærings- og mestringsaktivitet

Faggruppen for lærings- og mestringsaktivitet fasiliterer frokostmøte for Alrek helseklynge tirsdag 8. mai kl. 08.00 – 09.30 i Christie café (etasjen under Universitetsaulaen).

Målgruppe: alle som er interessert i arbeidet med helseklyngen og faggruppene som er etablert, og spesielt om tematikk lærings- og mestringsaktivitet. De som er involvert i praksisfeltet for studenter vil også få gode innspill.

Påmelding

Følg kurs ved Program for universitetspedagogikk

Program for universitetspedagogikk

Kurstilbudene ved Program for universitetspedagogikk retter seg primært mot ansatte ved UiB og består av en BASISMODUL for nytilsatte i vitenskapelige stillinger, og PÅBYGNINGSMODULER som bygger på Basismodulen. Modulene er tillagt studiepoeng. Undervisning ved Media City Bergen. Se kalender under.

Kommende arrangement for Program for universitetspedagogikk

Etter- og viderutdanning (EVU)

Nyheter om etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen

EUCEN-konferanse i Aulaen 6.-8.juni. «Times of transition – the role of university lifelong learning». Se mer om arrangementet her.

EVU lanserer nettkurs om nettundervisning, finn ut mer her.

Det er utlyst nye stimuleringsmidler for utvikling av EVU-tilbud – søknadsfrist 1. mai, mer informasjon her.

 

Læringsmiljøprisen for 2018

Læringsmiljøutvalget (LMU) vil med dette informere om Læringsmiljøprisen for 2018 og fristen for nominasjoner.

Alle studenter og studentorganisasjoner inviteres til å foreslå kandidater til Læringsmiljøprisen innen 2. mai.

Se kunngjøringen for nærmere beskrivelse av kriteriene for tildeling. Forslag sendes til lmu@uib.no.

Spørsmål om dokumentasjon, om hva som har vært vektlagt ved tidligere tildelinger etc. kan sendes til samme adresse. Vedtak om hvem som skal få prisen vil skje i LMUs møte 13. juni, og prisen vil bli overrakt til vinneren under åpningsseremonien for det nye studieåret i august.

Hovedoppgaveforslag medisinstudiet.

Det er tid for å melde inn forslag til Hovedoppgaveforslag medisinstudiet. Alle vitenskapelig ansatte må hjelpe til i denne viktig undervisningsoppgaven. Dette er samtidig en unik mulighet til å rekruttere flinke studenter til forskningsoppgaver utover oppgaveskrivingen.

Vi viser til brev fra fakultetet og ber alle om å melde inn forslag til oppgaver. OBS: 15. april 2018

Fakultetet ber om at veiledere fyller ut nytt elektronisk skjema med forslag til hovedoppgave-tema

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Når fakultetet har mottatt hovedoppgaveforslag e skal disse godkjennes av Komitéen for akademisk søyle og gjøres tilgjengelig for studentene. Når studentene har gjort avtale med dere veiledere om en oppgave, skal studenten melde dette inn for registrering på fakultetet.

 

Vil du vite mer om utveksling

Tirsdag 10. april arrangerer Internasjonalt senter på UiB ett inspirasjonsseminiar for førsteårsstudenter- og ellers andre stuednter som ønsker å vite mer om utveksling.

Sted: Studentsenteret, seminarrrom A, B, C og E

Tidsrom Rom A Rom B Rom C Rom E 14.30-15.00 Europa Asia Nord-Amerika Afrika 15.00-15.30 Latin-Amerika Asia Nord-Amerika Oseania 15.30-16.00 Europa Afrika Midtøsten Oseania

Det blir servert noe å bite i!

Se mer informasjon om programmet på UiB sine nettsider.

Vennlig hilsen,
Studieseksjonen

Dag O. Hessen: Sannhet til salgs

Universitetene er kommet under press fra en bedriftskultur som setter grunnleggende akademiske verdier i fare.

Kommentator: Margareth Hagen

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har nylig utgitt boken Sannhet til salgs. Et forsvar for den frie forskningen.
Margareth Hagen er professor i italiensk litteratur og prorektor ved Universitetet i Bergen.

Sted:               Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:      Anders Johansen

Les mer om arragementet her.

SIU – NORPART Call for applications 2018

The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) is pleased to issue this call for applications for funding of long-term projects between higher education institutions in Norway and selected developing countries under the Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation (NORPART). NORPART is funded by the Norwegian Ministry of Education and Research and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and is administered by SIU. The programme addresses both higher education policy and development policy goals.

The programme supports academic partnerships and student mobility with an emphasis on the Master level.

The call is open to five-year project cooperation with a project period from 1 January 2019 to 31 December 2023. Each project may be awarded up to NOK 5 million.
The final deadline for submitting applications is 31 May 2018, at 15:00 Norwegian time (CEST). The applications should be prepared jointly by the applicant institution in Norway and the project partner(s).

A minimum of NOK 90 million are made available through this call for applications.

Here you will find more information on the aim, objectives and funding framework of NORPART, eligibility and selection.

Utlysning av insentivmidler – Kvalitetsarbeid i studiene

I 2017 ble det vedtatt en ny insentivordning for studiekvalitet ved Universitetet i Bergen. Budsjettposten «kvalitet i studiene og gjennomstrømning» har samme varighet som strategiperioden, dvs. ut 2022. For 2018 er det satt av 1.5 millioner kroner på budsjettposten.

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomføring. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. Retningslinjene, som ble justert i møtet 24.01.2018, følger vedlagt.

Utdanningsutvalget vedtok i møte 24. januar 2018, følgende satsningsområder for insentivmidlene:

  1. Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomføring
  2. Studentaktiviserende undervisnings- og vurderingsformer
  3. Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy.
  4. Utvikling av meritteringsformer

For å bli vurdert er det en forutsetning at prosjektene er klart i målgruppen og at de har den nødvendige kvaliteten.

Fagmiljø som vil søke om insentivmidler gjør dette til fakultetet på vedlagte søknadsskjema. Fakultetet oversender søknader samlet til UiB. Vi ber om at søknader fra programutvalg og institutt oversendes fakultetet innen 3. april 2018.

SØKNADSKJEMA

RETNINGSLINJER