Hovedoppgavesymposium i medisin

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine! For kull 19A vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Stolte medisinstudenter legger fram sine hovedoppgaver i auditoriet. Denne gjengen fikk alle en pris for innsatsen sin i 2023. Foto: Paul André Sommerfeldt

Tid, sted og sånn

Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus
Tid: tirsdag 28. mai kl. 12.30 – ca. kl. 15.30
Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle skal med

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer: https://mitt.uib.no/courses/41080

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10‑minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren. Hvis du veileder en ekstra god hovedoppgave, kan den nomineres for pris med mail til Arne Tjølsen – frist for nominasjon er mandag 6. mai.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Les mer…

Snart ny sjanse for å søke status som merittert underviser

I 2024 vil Det medisinske fakultet for fjerde gang lyse ut meritteringsordningen ved fakultetet. Tittelen «merittert underviser» kan tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand, og tildeles etter søknad.

Formell utlysning kommer nærmere sommeren, og vil ha søknadsfrist i slutten av oktober. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

Du kan lese mer om ordningen, hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde her: Meritteringsordning for fremragende undervisere ved Det medisinske fakultet | Enhet for læring | UiB

Illustrasjon: Colourbox

Adaptive Immunity, All you should know

Bergen Research School of Inflammation and the Broegelmann Research Laboratory presents the advanced immunology course/workshop: HUIMM905 – Advanced Immunology (3 credits ECTS) with leading theme : “Adaptive Immunity, All you should know!”

Targeted audience

Master, PhD students, post docs, clinicians interested in immunology or those looking to update their immunological knowledge. The workshop has a number of international and local experts in adaptive immunity in infection, cancer and autoimmunity, and includes networking lunches and dinners, flash talks and a poster session. 

Speakers

Invited speakers include Carmen Gerlach, Alexander Espinosa, Søren Egedal Degn, Bergithe Eikeland Oftedal, Anette Susanne Bøe Wolff, Salwa Suliman, Sonia Gavasso, Yenan Bryceson, Corelia Schuster and Mai Chi Trieu.

No fee for master and PhD students! 

Time and place

22 – 24 May 2024, VilVite Bergen Science Centre

Register at  https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16816484 or contact Richard.davies@uib.no 

Registration and information

Are you interested? Please register by clicking link.

Or contact Richard.davies@uib.no

More information can be found at: Adaptive Immunity All you should know | Bergen Research School in Inflammation | UiB

Registration deadline : April 29th

Bli med på OSKE6 i juni!

Bilde av administrative, i røde t-skjorter, som hjelper til under OSKE.
Dette kan bli deg. Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Er du vår lady (eller mann) i rødt? Heldigvis har vi ledige plasser til folk som ønsker å hjelpe til på vårens OSKE.

Dersom du kan tenke deg å delta, ta kontakt med Ingvild Lekven Jonsvoll på epost eller telefon.

Vi kan tilby gratis lunsj og kjekke kolleger i røde t-skjorter. Ingen av delene er noe kimse av.

Ikke vær sjenert, bli med!

Undersøkelse om kritisk tenkning

Kjære undervisere ved K1,

Vi ønsker å invitere dere til å delta i en viktig undersøkelse knyttet til kritisk tenkning. Dette forskningsprosjektet har som mål å forstå undervisernes perspektiver og tilnærminger til kritisk tenkning i medisinsk utdanning.

Hva handler undersøkelsen om?

Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter å gjennomføre og består av 5 åpne spørsmål. Vi ønsker å høre deres tanker om hvordan kritisk tenkning kan integreres i undervisningen, hvilke metoder dere bruker, og eventuelle utfordringer dere møter.

Hvordan delta?

Dere finner undersøkelsen her: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=E5Z7JGURL5C2

Anonymitet og personvern

Vi forsikrer dere om at undersøkelsen ikke ber om personlig informasjon, og vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger. Svarene vil bli behandlet konfidensielt.

Ansvarlige for forskningsprosjektet

Dette forskningsprosjektet består av følgende personer:

Jonathan Soule (bioCEED, UiB)
Cecilie Boge (UiB læringslab)
Pascal Schaldach (Leibniz University Hannover/BIO UiB)
Jorun Nylehn (BIO, UiB)

Vi setter stor pris på deres deltakelse og ser frem til å lære mer om deres perspektiver på kritisk tenkning i undervisningen!

Med vennlig hilsen,

Forskningsprosjektteamet

Pilotprosjekter for redesign av studieprogram ved UiB

Ønsker om bedre digital kunnskap

Rektors kontor har sendt ut invitasjon til å søke midler til redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene våre. Det er satt av inntil 2 millioner kroner totalt til formålet, fordelt på totalt 2-3 pilotprosjekter med varighet på 12-18 mnd.

Instituttet og fagmiljøene må på banen

Fagmiljøet/instituttet som har ansvaret for et studieprogram som velges som pilot, bør allerede ha en god oversikt over hvilke endringer som de anser som nødvendige og ønskelige i redesign. Det kan søkes både om lønns- og driftsmidler.

Mer informasjon

Se følgende lenke fullstendig utlysning og krav til søknaden: UiB_pilotprosjekter_redesign_studieprogram_2024.pdf

Søknader sendes til Det medisinske fakultetet, som videreformidler disse til UiB i rangert rekkefølge.

Frist for å oversende søknad til Det medisinske fakultet er fredag 24. mai.

Utlysning av insentivmidler for utdanning 2024

UiBs logo

Universitetet i Bergen lyser for 2024 ut til sammen 2,25 millioner kroner i insentivmidler for utviklingstiltak som bidrar til økt studiekvalitet og økt gjennomstrømning. 100 000 skal gå til årets Uglepris.

Satsningsområdene for insentivmidlene 2024

 • Prosjekter som legger til rette for tettere kobling mellom forskning og utdanning, spesielt på bachelornivå.
 • Prosjekter som har fokus på studentaktiv læring og alternative vurderingsformer.
 • Redesign av masterprogram som bidrar til at UiB utdanner flere masterkandidater.
 • Prosjekter som fører til bedre kontakt mellom studenter og arbeidslivet.
 • Prosjekter for å utvikle tverrfaglige studietilbud eller som på andre måter bidrar til tverrfaglighet på tvers av fakultetene

Insentivmidler kan brukes til

 • Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet.
 • Spesielle satsningsområder som er definert i utlysningen av insentivmidlene 
 • Uglepris. kr 100 000,-.

Det settes ned en vurderingskomité som innstiller fordeling av midler og tildeling av Uglepris. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor ett eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Krav til søknadene

 • Søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.
 • Prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget fakultet
 • Midlene kan som hovedregel ikke brukes til frikjøp fra egen undervisningsstilling. Unntak fra regelen om frikjøp kan vurderes i tilfeller der prosjektet har et betydelig arbeidsomfang eller andre forhold tilsier det.
 • Midlene kan som hovedregel ikke brukes som reisemidler uten at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten permanent tilleggsfinansiering. Komiteen kan utvise skjønn og gi støtte til reiser som har tydelig verdi for prosjektet. 

Mottakerne av insentivmidler forplikter seg til

 • Rapportere om resultat fra arbeidet det påfølgende året i studiekvalitetsbasen og på eventuelle interne UiB-arrangement.
 • Lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider. 
 • Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet.

 

 

Søknader sendes til Det medisinske fakultetet innen tirsdag 2. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Lenke til søknadskjema: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/soknadsskjema_insentivmidler_0.rtf

Bli med på OSKE i juni!

Leger og sånne som har lunsj

 

Vi vet at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Administrativt og teknisk personale er nødvendig for at både OSKE12, 6. juni og OSKE6, 13. juni skal gå rundt. I tillegg får vi servert lunsj og mulighet til treffe hyggelige kolleger. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta!

 

Du velger selv hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere til å hjelpe.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Ingvild Lekven Jonsvoll – 55 58 54 07

Foto: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Fikk priser for forskning og formidling

Forskerskolen i klinisk medisin ved Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Haukeland Universitetssjukehus arrangerer hvert år en felles samling hvor ph.d.-kandidatene presenterer forskningen sin til sine doktorgradskolleger.

Arrangementet ble avsluttet med en prisutdeling, hvor noen deltagerne fra Forskerskolen fikk priser for beste poster og muntlig presentasjon. Det ble også delt ut en publikumspris.

Bilde av de fornøyde prisvinnerene i 2024
Prisvinnere for 2024, fra venstre til høyre: Solveig Løkhammer, Hilde Eide Lien, Rasmus Bach Sindre, May Gjerstad, Lise Skarstein Jakobsen og Urszula Kalucka. Rammah Elnour og Grete Ueland var ikke til stede under prisutdelingen. Foto: Ingrid Hagerup

Du kan se flere bilder og lese mer om vinnerne på Det medisinske fakultetets nettsider: Annual Research Presentations 2024 | Faculty of Medicine | UiB

Invitasjon til digitalt møte: Mobilitetsmuligheter til og fra Storbritannia

Direktorat for høyere utdanning og kompetanse inviterer til dialogmøte med sektoren om mobilitetsmuligheter til og fra Storbritannia.  

Målgruppen er administrativt ansatte i UH-sektoren som arbeider med internasjonalt utdanningssamarbeid og mobilitet.

Tidspunkt for møtet er tirsdag 5, mars 2024 klokken 10.00-11.00. 

Vi invitere til møte om mobilitet mellom Norge og Storbritannia. I møte vil vi informere om ulike mobilitetsrammeverk som i dag legger til rette for mobilitet mellom norske og britiske universitet og høyskoler. Mer informasjon om møtet samt lenke til påmelding finner du her: Mobilitet til og frå Storbritannia – kva er mogleg?

Formålet med møtene er å skape en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom institusjonene i det videre arbeidet med internasjonalt utdanningssamarbeid og studentutveksling, og det forventes at deltakerne aktivt bidrar i samtalene i møtet.

Det vil bli satt av god til spørsmål og erfaringsdeling i møtet og vi oppfordrer dere til å tenke over følgende spørsmål i forkant: 

 • Hvilken erfaring har dere med disse programmene så langt?
 • Hvilke muligheter ser dere for videreutvikling av mobilitetsarbeidet med utgangspunkt i disse programmene?
 • Hvordan kan vi få flere britiske studenter til å velge å studere i Norge? 

Velkommen!

Spørreundersøkelse for undervisere i medisin

Det nasjonale kvalitetsorganet for høyere utdanning (NOKUT) gjennomfører en stor, toårig evaluering av de norske medisinutdanningene. Det er første gang det gjøres en så omfattende evaluering, som ser alle de fire medisinutdanningene under ett, og i sin fulle bredde. En rekke ulike dimensjoner ved medisinstudiene skal belyses, og undervisning og veiledning er i høyeste grad blant disse. Det benyttes en rekke ulike datakilder for et godt evalueringsgrunnlag – blant annet en spørreundersøkelse som går ut til alle undervisere i medisin ved universitetene.

Denne undersøkelsen gjennomføres i tidsrommet 25. januar – 1. mars 2024, og alle som underviser medisinstudenter vil motta undersøkelsen til sin UiB-epost. Underviserne sine svar er av stor betydning for å kunne danne et korrekt bilde av rammene for undervisning, veiledning og vurdering ved medisinstudiene i Norge pr. i dag.

Mer informasjon om evalueringen finnes på NOKUT sine nettsider: Evaluering av profesjonsstudiet i medisin | Nokut

Vi ber alle undervisere som mottar undersøkelsen fra NOKUT om å besvare denne.

Forskerlinjen søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 23

Kjære kollega,

Bilde av et barn som doktor.

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2023-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2024. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2024, helst før sommerferien.  Til enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs. ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 for medisin og 2 for odontologi..

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres inn via skjemaker: Innmelding av forskningsprosjekt for forskerlinjestudent (uib.no)

Husk at du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 26. januar 2024.

«Mingledag»

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB en gang i februar, vi kommer tilbake til dato og klokkeslett. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på forskerlinjen sine nettsider.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen

Professor

Leder av Forskerlinjen

Fjær til hud

I anledning av avslutningsseremonien for medisinstudentene på kull 17B, har de gjennomført en kåring av «Beste fagmiljø under studiet,» og vi er glade for å kunngjøre at hudfaget har blitt tildelt denne æren!

Utmerkelsen er en anerkjennelse av det engasjerende arbeidet som hudavdelingen har lagt ned i undervisningen for avgangskullet gjennom studiet. Studentene ønsker å takke for de inspirerende forelesningene og det solide kunnskapsgrunnlaget de har gitt dem. – Dette vil uten tvil være viktig kunnskap når vi snart begir oss ut i legelivet, sier de.

Prisutdelingen fant sted under avslutningsseremonien for kull 17B, den 8. desember.

Stolt overlege

Overlege ved Hudavdelingen, Ingeborg Bachmann, utrykker at de er veldig stolte, det er en flott anerkjennelse til hele Hudavdelingen, ikke bare de UiB-ansatte. Både leger, sykepleiere og sekretærer er engasjert i studentundervisningen, og gjør alt de kan for å legge til rette for at avdelingen skal fungere som det vi er, en universitetsklinikk, avslutter hun.

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

Hovedoppgavesymposium medisin 12. desember

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine.

Professor og utdanningsleder, Arne Tjølsen Foto: UiB

For kull 18B vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!
Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus

Tid: mandag 12. juni kl. 10.15 – ca. kl. 13

Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer.

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10 minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Program
 • 10.15: Velkommen
 • 10.25: Presentasjon av hovedoppgaver – første bolk
 • 11.15: Pause
 • 11.30: Presentasjon av hovedoppgaver – andre bolk
 • 12.15: Prisutdelinger
 • Beste hovedoppgave våren 2023 – utdeling av priser og presentasjon av oppgavene
 • Pris for beste presentasjon på symposiet
 • 13.00: Slutt

Invitasjon til ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap for masterstudenter, ph.d. og ansatte

Vi inviterer interesserte til å ta emnet ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap: Innovasjon og entreprenørskap | Universitetet i Bergen (uib.no)

Emnet undervises på engelsk 15.-26. januar 2024.

Ansatte kan søke om plass på emnet via en hospitantstudierett. Søknaden må følges av et støttebrev fra leder om at vedkommende kan ta kurset: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB.

Studenter med aktiv studierett kan be om registrering ved å sende e-post til elektiv@med.uib.no

Jeg kan svare på spørsmål om registrering, på hege.ommedal@uib.no

Registreringsfristen er 12. desember.

Vennlig hilsen
Hege Ommedal


Dear all,

Are you a student, PhD student, or researcher eager to explore innovation and entrepreneurship?

UiB Medical faculty is hosting a course on Innovation and Entrepreneurship and this time the course will be run in English and is open to a broader audience.

It is an intensive two-week course where you will learn the general principles, will meet many external lecturers, and will have an opportunity to work on a real innovation idea to explore its path to the market.

What: Innovation and Entrepreneurship course – ELMED 223-A

When: January 15-26

Where: Eitri

More info: here https://www.uib.no/en/course/ELMED223-A?sem=2024v

Who:

Employees can apply here: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB

Please note that the application must include a support letter from your leader.

Master’s or PhD students can send e-mail for registration to: elektiv@med.uib.no.

If you have any questions or need help signing up, please, contact Hege Ommedal (hege.ommedal@uib.no).

Masterprosjekter i farmasi for året 2024/2025

Foto/ill: Senter for farmasi, UiB

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2024 – vår 2025. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 10. januar 2024.

Sammendrag/ prosjektbeskrivelse skal inneholde:

 • Prosjektets/oppgavens tittel/arbeidstittel.
 • Navn på veileder(e) og veileder(e)s arbeidssted/hvor oppgaven skal utføres, kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson. Alle studenter bør ha 2 veiledere, og skal ha minst en UiB-ansatt (intern) veileder. Ved eksterne prosjekt skal den eksterne part sørge for hovedveileder, mens veileder ved UiB skal være bi-veileder.
 • Kort sammendrag av prosjektets problemstilling, målsetning for oppgaven og informasjon om hvilke forskningsmetoder som er aktuelle i prosjektet. Det skal framgå hvorfor oppgaven vurderes som aktuell for mastergradsstudenter i farmasi.
 • Eventuelt informasjon om hvilke studieretningsemner som er aktuelle i oppgaven.
 • Informasjon om hvordan og evt. når veileder velger ut studenten(e) og evt. frister for studentene om å melde interesse må beskrives (se PUF-referat 13. mars 2019, sak 3/19). Oppgaven skal ikke tildeles noen studenter før ETTER presentasjonen (23. februar), se mer informasjon under.

Mer om tildeling og valg av oppgave:
Dersom det er flere studenter som melder sin interesse, må veileder varsle de som evt. ikke ble tilbudt oppgaven. Om studenten har meldt sin interesse for flere prosjekter, må studenten også varsle alle veiledere de har vært i kontakt med når de har valgt prosjekt.

Masteroppgaven:
Studentene på kull 2020 (17 stk.) på Integrert masterprogram i farmasi ved UiB skal undervisningsåret 2024/2025 gjennomføre en mastergradsoppgave tilsvarende 45 studiepoengs omfang og studieretningsemner på 15 studiepoeng.

Innleveringsdato for masteroppgaven er mandag 20. mai 2025, kl. 12.00.

Studentene skal ha valgt oppgave og inngått «Avtale for mastergradsoppgave i farmasi» om veiledning innen 1. april 2024.

Senter for farmasi planlegger et møte for masterstudentene fredag 23. februar 2024 hvor vi inviterer dere til å presentere deres masterprosjekt. Dagen avsluttes med Farmasøytisk Vinterfest på kvelden.

Vi ber dere sette av datoen 23. februar 2024. Vi vil komme tilbake med mer info om sted og program.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Lone Holst, Lone.Holst@uib.no, 55 58 61 52

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58