Funding for cooperation in higher education

Erasmus+ Mobility for Students and Staff
Student Affairs manages and coordinates student and staff mobility. Staff members can apply for Erasmus + mobility funds by August 20, and on January 20. Information about student grants and other information can be found at http://www.uib.no/student/48801/erasmus-utveksling-i-europa and employee websites http://www.uib.no/foransatte/86439/studentmobilitet (Link in Norwegian). Deadline: 20 January 2018

Erasmus+ Global (Link in norwegian). Erasmus + Global mobility allows Norwegian higher education institutions (HEI) to send and receive students and staff to / from partner countries outside the EU / EEA. The application must be submitted by a HEI in Norway. Individuals can not apply directly. Student and/or employees must apply to their home institution. Deadline: 1 February 2018 (12.00)

Utdanningskvalitetsprisen til medisin

De fire medisinutdanningene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU og UiT Norges arktiske universitet mottar Utdanningskvalitetsprisen fra NOKUT for sitt arbeid med Nasjonal delprøve i medisin!

Fra venstre til høyre: Kunnskapsminister Henrik Aasheim, student Maren Ellingsen (NTNU), student Oda Lockert (UiO), student Stine Katinka Andersen (UiT), student Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB), prosjektleder og professor (UiO) Jan Frich. Foto: NOKUT. Opphavsrett: NOKUT

Prosjektet «Nasjonal delprøve i medisin» er et samarbeidsprosjekt mellom medisinutdanningene i Norge. Prosjektet mottar prisen blant annet for å tilrettelegge for at studenter både kan gi og motta flere og grundige tilbakemeldinger på eksamen.

Les mer her.

 

Funding for cooperation in higher education

Nordplus Higher Education (Link in Norwegian). Nordplus higher education is the Nordic Council of Ministers education program for support for cooperation in higher education in the Nordic and Baltic countries. The program supports cooperation between educational institutions, such as mobility for students and employees, and project/networking. Deadline: 1 February 2018

Fjerde og siste OSCE-pilot gjennomført

Onsdag denne uken ble den siste av i alt fire planlagte piloter for OSCE-eksamen gjennomført.  Rundt 100 personer var i sving. 43 studenter gjennomførte pilot-eksamen som utgjorde14 praktiske poster. Ved slutten av 6. og 12. semester i medisinutdanningen skal stasjonsbasert eksamen, slik som OSCE,  være en del av semestervurderingen.

  • OSCE står for «objective structured clinical examination», og er en stasjonsbasert praktisk eksamen der studentene får vise hvilke praktiske ferdigheter de har tilegnet seg i ulike tema.
  • Studentene har et begrenset antall tid til rådighet per stasjon

K1 ansvarlig for første ordinære OSCE

Det ble i juni sendt ut forhåndsvarsel til instituttene om dato for første ordinære OSCE-eksamen våren 2018, onsdag 20. juni.
Alle universitetsansatte i vitenskapelig stilling må i utgangspunktet sette av dagen(e) til eksamen. Det er stort behov for eksaminatorer, og det er allerede inneværende høst fastsatt frist for innmelding av navn og forslag til eksamensoppgaver. (Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – august 2017)
Mer informasjon om den ordinære OSCE-eksamen kommer!

Foto: Martha Dahle

Bedre undervisning med hjelp fra Media City Bergen

Til alle undervisere ved K1
Universitetet i Bergen har etablert en lærings- og formidlingslab i medieklyngen Media City Bergen. Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal denne lab’en være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning og formidling ved UiB. Her kan du lese mer om tilbudet

Produksjoner, verktøy og tjenester de tilbyr:
Medieproduksjoner
Opptak av forelesning (Videonotat)
Strømmetjenester
Nettkurs
Egenproduserte skjermopptak
Podcast-produksjon
Webmøtesystem
Mitt UiB: ny læringsplattform ved UiB

Les mer om disse tjenesten og medieproduksjoner eller bestill våre tjenester her.

Under Media City Bergens åpningsuke blir det blant annet todagers Hackathon, frokostseminar om VR/AR og offisiell åpning med innslag om medier, næringsutvikling og kultur. Bilde, opphavsrett: Simon Brandseth, UiB.

 

Faglig-pedagogisk dag

Vil du bidra på Faglig-pedagogisk dag 2018?

Faglig-pedagogisk dag er UiBs årlige etterutdanningsarena for lærere. Fredag 2. februar 2018 er det undervisningsfri, og vi åpner i stedet dørene for lærere fra hele Vestlandet som ønsker å bli oppdatert på aktuell forskning, få faglig påfyll og inspirasjon til egen undervisning.

Frist for innmelding er 15. november.

For mer informasjon og påmelding les her

 

Undervisning

Mitt UiB – navet i UiBs digitale læringsmiljø.

Høstsemesteret er godt i gang. Ved K1 undervises det både i ny og gammel studieplan for medisinerstudentene denne høsten. For mange undervisere betyr dette ekstra arbeid.

Læringsplattformen Mitt UiB er UiB sitt arbeidsverktøy for alle som underviser. Her finnes mange hjelpemidler til bruk i undervisningen. Timeplaner, flervalgstester, studentoppgaver, innleveringer, og moduler til å organisere forelesningsnotater er alle funksjoner som UiB ønsker at undervisere skal ta i bruk. Tilbakemeldinger fra studenten viser at de benytter Mitt UiB til å organisere sin studiehverdag. Alt som opprettes i Mitt UiB i høst kan overføres til nytt semester. Vedlikehold av innhold er ikke like arbeidskrevende som å opprette innhold for første gang.

Her er mange gode nettressurser til selvhjelp for alle som skal bruke Mitt UiB.
Kontakt gjerne administrasjonen ved behov for veiledning!

thumb_colourbox5583343

Foto: Colourbox.

International Workshop in Oral Pathology in Moldova

delatkere-moldova-workshop-002
Anne Christine Johannessen and Daniela Costea (in the middle, front), both Professors at the Pathology department, participated at workshop in Moldova

Several representatives from K1 participated last month at an International Workshop in Oral Pathology at the State University of Medicine and Pharmacy «NicolaeTestemitanu», Chisinau, Moldova. The event is the first one from a series of workshops, joint courses, staff and student exchange activities that are taking place in the context of a new 3 years project coordinated by prof DE Costea, K1 and funded by the Norwegian Center for International Cooperation in Education (SIU) under the EURASIA program. The project, entitled ‘Collaboration for education and research in oral pathology between Norway, Moldova, Belarus and Armenia’ has as general aim to standardize education in oral pathology and increase the awareness on oral cancer and oral mucosal diseases in the collaborative countries. This is planned to be achieved by developing joint standardized curriculum requirements and training experts for high quality education, research and practice in oral pathology. Continue reading International Workshop in Oral Pathology in Moldova

Åpent seminar: Pedagogisk kompetansebygging ved Norges Arktiske universitet

Enhet for læring inviterer til åpent seminar

Onsdag 29. november 2017 kl. 13:15 – 14:00.
Sted: Styrerommet, 4.etg. AHH

Pedagogisk kompetansebygging ved Norges arktiske universitet: Historien om hvordan Norges nordligste universitet fikk landets første senter for helsefaglig pedagogisk utvikling v/ Anita Iversen, førsteamanuensis. Anita Iversen leder Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved Universitetet i Tromsø. Hun vil fortelle om senterets oppgaver, struktur og arbeidsmetoder for å støtte de vitenskapelig ansatte i deres pedagogiske arbeid. Hvilke veivalg har de gjort og hva skal til for lykkes?

Foredraget er åpent for alle interesserte.  Påmelding

Funding for cooperation in higher education

eu

EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Capacity Building in the Field of Higher Education 2018 Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

EURASIA Programme (Three-year projects) (Link in Norwegian).
The Eurasia Programme supports project cooperation between institutions in Norway and Armenia, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Deadline: 17 November 2016 (15:00)

 

 

 

Forespørsel om Masteroppgaver for ernæringsstudenter året 18/19 og bacheloroppgaver våren 18

Programutvalget for ernæring ber om en kort beskrivelse (max 1 side) av forskergruppe og aktuell(e) master- og bacheloroppgave(r) innen 20. oktober. Bruk gjerne vedlagte mal og send på e-post til Guro.Akre@uib.no Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 5. desember. De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgavene på nytt.

Les mer om hvordan oppgavene skal utformes her.

Forespørsel om masterprosjekter i human og klinisk ernæring og bacheloroppgaver i human ernæring

Forslag til masteroppgave (ernæring) – beskrivelse

Forslag til bacheloroppgave human ernæring

uib-logo

Ber om forslag til masterprosjekter i biomedisin

Ønsker du/dere en masterstudent?

Masterprogrammet i biomedisin ønsker å få en oversikt over aktuelle masteroppgaveprosjekt, og ber interesserte fagmiljø melde inn forslag til prosjekt. Les mer om studiet her: http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MEDBI Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til 2 semesters fulltidsstudium.

En kort beskrivelse (se vedlagt mal) av aktuelle masteroppgaver innen 1. oktober 2017, på e-post til studie@biomed.uib.no.

Programutvalget for biomedisin tar også løpende imot forslag til oppgaver, men vær obs på at mange av studentene kommer til å velge prosjekt nå i løpet av høsten. De som sendte inn oppgaver til Programutvalget høsten 2016, men som fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgaven på nytt.

uib-logo

Forespørsel om masteroppgaver og bacheloroppgaver for ernæringsstudenter

dette brevet finner du informasjon om forespørsel om masteroppgaver året 2018/19 og bacheloroppgaver våren 2018 for ernæringsstudenter.

Forslag bes sendes inn innen 20. oktober. Bruk gjerne følgende maler:

Alle spørsmål til dette kan rettes til Guro Akre, e-post Guro.Akre@uib.no