Velfortjente vinnere av årets Utdanningspris

Vinnerne av årets Utdanningspris, som opprinnelig skulle ha blitt annonsert på Fakultetets dag, er nå klar:

Anne Berit Guttormsen, Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge er tildelt årets Udanningspris pålydende kr. 50.000,- for deres innsats med å lage fremragende undervisning innenfor akuttmedisin.

Prisen vil bli delt ut på en utsatt Fakultetes dag, som foreløpig ikke er avklart når blir i disse usikre koronatider.

Vi gratulerer! Og kan røpe at de fikk hele 1/3 av alle nominasjonene som var kommet inn!

colourbox.com

Hovedoppgaver til medisinstudenter – anmodning om nye oppgaveforslag

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Vedlagt er et notat med mer info om dette. Det er en lenke til skjemaker i notatet som oppgaveveilederne må fylle ut ved innmelding av hovedoppgaver, og legger skjema også ved her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er 20. mars.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Ettersom et helt kull (kull 17) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

Utlysning av insentivmidler for utdanning 2020

Universitetet i Bergen lyser ut til sammen 2,1 millioner kroner i søkbare insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomføring av utdanning.

Fokusområdet for 2020 er:

«utvikling av studieprogram og emnepakker i tråd med metodikken beskrevet i UiBs kvalitetssystem for utdanning. I denne sammenheng skal det være et retningsgivende og meningsfylt samsvar mellom vurderingsform, læringsaktiviteter og undervisning, planlagt med utgangspunkt i læringsutbyttet for det aktuelle emnet og programmet. Tiltaket skal kunne vise til en systematisk og gjennomtenkt utvikling.»

For å få tildelt midler kreves det at prosjektene vurderes å være klart i målgruppen og at de har den nødvendige kvaliteten. Prosjektene det søkes til må være tidsavgrenset.

Retningslinjer og søknadsskjema er vedlagt. Vi ber om at søknader sendes fakultetet innen fredag 3. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Retningslinjer
Søknadsskjema insentivmidler

Arbeidsseminar for OSKE-oppgaver

Torsdag 6. februar ble det arrangert et arbeidsseminar for OSKE-oppgaver på Scandic Bergen City. Målet var å få inn et bredt spekter av oppgaver.

Omtrent 40 undervisere og fagansvarlige var samlet for å lage nye OSKE-oppgaver, og i løpet av seminaret kunne en følge med på antallet innleverte oppgaver. Ved dagens slutt hadde man produsert over 70 oppgaver, primært for OSKE MED12.

Arrangementskomiteen, ledet av Harald Viker, Rune Nielsen og Eirik Søfteland, var naturligvis veldig fornøyd med fangsten. Tilbakemeldingene fra de vitenskapelig ansatte som deltok var også positive. Det ble blant annet trukket fram at seminaret bidro til et praktisk utbytte, og at det fungerte som et møtepunkt som kan føre til tverrfaglig samarbeid langt utover bare OSKE.

Kort om OSKE

På OSKE-eksamen blir studentene testet i medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter. I medisinstudiet er det OSKE i MED6 og MED12. Se mer informasjon om denne eksamensformen her: https://www.uib.no/ferdighetssenter/114892/om-oske-eksamen

Neste seminar er planlagt 28. oktober 2020 – invitasjon med påmeldingslenke til seminaret kommer i løpet av våren/sommeren.

Dersom du er nysgjerrig på OSKE, kan du kontakte Erik Søfteland: E.Softeland@uib.no (MED6) eller Rune Nielsen: Rune.Nielsen@uib.no (MED12).

Det er fortsatt mulig levere inn utkast til OSKE-oppgaver her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7919345

Undervisnings- og forskningspriser ved Det medisinske fakultet 2020

Fakultetet lyser ut tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, og til sammen åtte priser innen forskning (publikasjon, ph.d.-arbeid, forskningsformidling og forsknings-/innovasjonsmiljø). Prisene deles ut på Fakultetets dag 23. april 2020.

Informasjon om prisene innen utdanning finner du her. Frist for å levere nominasjoner er 24. februar 2020.

Informasjon om prisene innen forskning finner du her. Frist for forslag er 14. februar 2020.

«Møt våre beste» – Fakultetets dag 23. april 2020 kl. 9-12

Kjære alle,

Fakultetets dag i 2020 er den 23. april, kl. 9-12 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Da feirer vi med utdeling av fakultetets priser for undervisning, forskning og formidling og Søren Falchs juniorpris. Husk å være i Bergen denne dagen, ikke legg møter eller andre arrangement til denne tiden. Program kommer, vi planlegger å starte kl. 9, og avslutter med lettere lunsj ca. kl. 11.30.

Arrangementet er åpent.

Vel møtt!

Beste hilsen
Dekan Per Bakke og fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal

Pedagogisk påfyll

Minner om vår seminarrekke «Pedagogisk påfyll» som har følgende program for vårsemesteret – se under. Oppstart var torsdag 30. januar med temaet Bidrar studenters tilbakemeldinger til bedre undervisning?

Alle møtene er i styrerommet, 4.etg. AHH. Ingen påmelding – alle er velkommen!

30. januar kl. 15-16: Bidrar studenters tilbakemeldinger til bedre undervisning?
Erfaringer fra Studentenes Undervisningsutvalg (STUND). Babar Eide Kahn, Julie Flugstad og Jonar Hagenes (studenter)

2. mars kl. 15-16: Vurdering FOR læring ved hjelp av quizer i Mitt UiB
Slik lager du gode quizer i Mitt UiB som gir studentene tilbakemelding og hjelp i egen læringsprosess. Harald Wiker (Enhet for læring og K2)

2. april kl. 15-16: Grunnvilkår for dialog
God kommunikasjon forutsetter tillit. Hvordan kan man bygge gode forutsetninger for dialog om sykdom og sårbarhet i undervisning? Edvin Schei (Enhet for læring og IGS)

5. mai kl. 15-16: Mentoring – kun et fancy ord for veiledning?
Vi deler forskning om mentorvirksomhet og fortellinger fra erfarne mentorer. Monika Kvernenes (Enhet for læring)

5. juni kl. 15-16: «Curriculum mapping» – et verktøy for å skaffe orden i kaoset
Underviser vi slik at studentene når det definerte læringsutbyttet? Særlig aktuelt for program- og emneansvarlige. Annonseres senere

 

https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/131578/pedagogisk-p%C3%A5fyll-v%C3%A5ren-2020

Workshop for vitenskapelige ansatte som ønsker hjelp til å lage pedagogisk mappe

Enhet for læring arrangerer denne våren 2 workshops for vitenskapelig ansatte som vil ha hjelp til å komme gang med å lage en pedagogisk mappe.

Mandag 9. mars (kl. 09:15-14:00) – Styrerommet, 4. etasje Armauer Hansens hus
Mandag 27. april (kl. 09:15-14:00) – Møterom 020, underetasjen Armauer Hansens husDette er aktuelt for alle som skal søke jobb, forlengelse av en engasjement eller opprykk, eller som vurderer å søke om status som merittert underviser.

Påmelding via lenke på EFL sine nettsider:

Minner om påmelding til arbeidsseminar for OSKE 6. februar 2020

Vi minner om arbeidsseminaret for OSKE6 og OSKE12 torsdag 6. februar 2020 på Scandic Bergen City fra kl. 09.00-16.00. I etterkant av seminaret blir det middag for de som ønsker å være med på det.

Påmeldingslenke her.
Merk at frist for påmelding er i dag 17. januar. Dersom du ikke har rukket å melde deg på innen fristen, kan du kontakte Dina-Kristin.Midtflo@uib.no og høre om det fortsatt er mulig å melde seg på.

Hovedformålet med seminaret er å sørge for å få laget et bredt repertoar av OSKE-oppgaver. Det forventes at alle fagene på medisinstudiet er representert på seminaret. Alle kliniske fag må være representerte.

For informasjon om OSKE som vurderingsform, se ferdighetssenteret sine nettsider.

UiB og SUS feirer 20 års samarbeid

I høst er det 20 år siden medisinstudenter ved Universitetet i Bergen første gang fikk muligheten til å ta praksis ved Stavanger Universitetssjukehus. Jubileet ble markert i Stavanger 14. oktober. Medisinstudentene tar nå deler av sin utdanning i Stavanger og ved andre sykehus på Vestlandet, i tillegg til Haukeland Universitetssjukehus.

– Samarbeidet har vært svært verdifullt for våre studenter, fordi de får praksis ved andre sykehusmiljø enn de er vant til. I tillegg har det betydd at den medisinske kompetansen på Vestlandet har økt i løpet av disse årene, sier dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet.

Hvert år har UiB 190 studenter i praksis ved sykehuset i Stavanger. Her får de erfaring med alt fra kirurgi til psykiatri. Professor Hartwig Kørner ved Klinisk institutt 1, UiB, og overlege ved gastrokirurgisk avdeling ved SUS, er koordinator for medisinstudentene fra UiB. Han er svært fornøyd med samarbeidet.

– Vi anser det som veldig viktig å legge til rette for god praksis. Studentene skal ikke bare fordype seg i teori, men kjenne på kroppen hvordan det er å være lege, ved å undersøke pasienter og forholde seg til kolleger, sier Kørner.

– Ved SUS er vi også opptatt av at studentene får gode rollemodeller som de kan strekke seg etter, og vi forsøker å legge mest mulig til rette for det, legger han til.

Du kan lese hele saken her.