Ny lagrings- og delingstjeneste for læringsressurser. DLR

DLR er en nettbasert, nasjonal og ikke-kommersiell tjeneste utviklet hos SIKT (UH-sektorens tjenesteleverandør), og muliggjør skylagring og deling av digitale læringsressurser.

En kort introduksjonsvideo finnes her

Tjenesten er gratis og frivillig å bruke, og skal bidra til deling og gjenbruk av digitale læringsressurser, både innad på UiB og nasjonalt. DLR er særlig utviklet med tanke på den enkelte undervisers opphavsrett til eget arbeide, og den enkelte står fritt til å selv fastsette delingsgrad og rettighetsbeskyttelse ved opplasting av materiale til tjenesten.

Lenke til tjenesten: https://dlr.unit.no/

DLR har integrasjon mot Mitt UiB og videosystemet Kaltura.

Brukerveiledninger finnes i Mitt UiB. Ved behov for brukerstøtte, spørsmål eller ønsker – ta kontakt i UiBhjelp eller direkte med systemeier Gry Ane Vikanes Lavik ved Universitetsbiblioteket.

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 21 og 22

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2023. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2023. Til enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Om du har et prosjekt du ønsker å knytte en forskerlinjestudent til, kan det meldes inn her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 31. januar 2023.

Foto/ill.: Forskerlinjen, UiB

«Mingledag» TORSDAG 9. FEBRUAR 2023 kl. 10.30-13.00

Som tidligere ønsker vi å initiere kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands.

Dette arrangementet er populært både blant forskere og studenter. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB for de som ønsker å ha med seg en poster, men det går helt fint å bare stille med seg selv også.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen

Utlysing av fakultetets priser 2022: forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene

Det medisinske fakultet vil på Fakultetets dag i 2023 dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forskningsmiljø og pris for fremragende forskningsformidling samt fremragende tiltak innen utdanning. Nytt av året er også en egen pris for innovasjon. Les mer om utlysningen samt tidligere vinnere her.

K1 har så mange gode forskere og undervisere at målet vårt selvfølgelig er å nominere kandidater til alle prisene. Forslagene vil bli gjennomgått av ledergruppen (instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder, innovasjonsleder og adm.sjef), prioritert og sendt til fakultetet.

Vi ber om forslag til årets priser med begrunnelse senest innen mandag 6. februar.

Forslagene sendes per e-post til Christian Vedeler (christian.vedeler@uib.no) og Ketil Ødegaard (ketil.odegaard@uib.no).

Beste hilsen
Christian & Jorunn

Tilbud fra Enhet for læring, våren 2023

Kjære kollegaer!

Vi er endelig klare til å annonsere Enhet for læring sitt tilbud for vårsemesteret.

Av studiepoenggivende kurs tilbys denne våre:

  • MEDDID601: Innføring i medisinsk didaktikk (5 stp)
  • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (2-3 stp)
  • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

I webinarserien Pedagogisk Påfyll inviterer vi bl.a til diskusjon om God design i MittUiB, Kunstig intelligens i læring og utdanning og Tilbakemelding på tekst i veiledningen.

All info og lenker til påmelding er samlet her: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/156901/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2023

Ha et godt undervisningssemester!

Vh
Monika Kvernenes

OSKE12: – Takk for denne gang!

Den praktiske stasjonseksamen OSKE12, for legestudentene på siste semester, ble avholdt nå på onsdag 7.desember i BB-bygget. Dagen var full av spente studenter, frivillige pasienter, eksaminatorer og administrative. Kanskje aller mest spendt var K2s egen administrativt ansvarlige, Ingvild Jonsvoll.

Profilbilde av Ingvild Jonsvoll
En veldig for fornøyd studiekonsulent, Ingvild Jonsvoll. Foto: UiB

«Vi vil takke alle som tok seg tid i en travel hverdag/førjulstid og gjorde dette til en vellykket eksamen. Uten dere ville ikke eksamen bare gått av stabelen, den ville gått av hengslene, smiler Ingvild. «

Resultatene er klare, og studentene klarte seg meget bra. Vi gleder oss til å kunne sende ut og ta imot nye leger og kolleger. Alle klare for et spennende yrkesliv.  

Bilde tatt skrått ovenfra av medisinstudenter på vei ut av auditorium etter endt OSKE
En gruppe lettede og lykkelige studenter etter endt eksamen. Foto: Ingvild Jonsvoll

Sniker inn litt reklame for neste OSKE12, 7. juni 2023, håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette også 😊 

Ønsker du deg en bok til jul?

Bibliotek for Medisin tar gjerne imot bokønsker fra studenter, undervisere og forskere 😊

Det kan være fysiske bøker, e-bøker eller mer utradisjonelle læremidler (flashcards osv.). Det er også mulig å skaffe viktige bøker som e-bøker med ubegrenset tilgang for alle.

Vi tar imot bokønsker hele året, men av budsjettmessige grunner hadde det vært fint å få inn ønskelister innen 25. november.

Send dem til oss: ubbmed@uib.no 😊

Foto/ill.: Irina Iriser

Masterprosjekter i farmasi 2023/2024

Foto: Senter for farmasi, UiB

Senter for farmasi oppfordrer fagmiljøene ved K1 å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2023 – vår 2024.

Hvis der har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker de at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 20. desember 2022.

Du kan lese mer her.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Lone Holst, Lone.Holst@uib.no, 55 58 61 52

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58

Pilot for Vestlandslegen i Stavanger

Foto/ill.: UiB

Til tross for manglende avklaring rundt finansiering og opptrapping av medisinplasser i Norge, vil UiB gå videre med satsingen på Vestlandslegen gjennom en forsiktig oppstart neste høst.

En gruppe på inntil 20 medisinstudenter skal fra høsten 2023 gjennomføre de siste tre årene av studiet sitt i Stavanger-regionen som en del av satsingen på Vestlandslegen.

Planlegging av Vestlandslegen har pågått siden våren 2020, men manglende avklaringer av finansiering og opptrapping av studieplasser i medisin i Norge har medført forsinkelser i prosjektet. Selv om det ennå ikke er bevilget midler til en forutsigbar opptrapping av studieplasser, så ønsker UiB å gå videre med planene gjennom en forsiktig oppstart.

Dekan Per Bakke er glad for at en pilotering av Vestlandslegen nå kan gjennomføres;

– Til tross for en anstrengt økonomi prioriterer vi Vestlandslegen fordi den på sikt vil bidra til å styrke rekruttering av leger til hele Vestlandet, kommenterer Bakke.

Du kan lese mer om saken på nettsidene til Det medisinske fakultet:

https://www.uib.no/med/158167/pilot-vestlandslegen-i-stavanger-fra-h%C3%B8sten-2023 

Påminnelse om Undervisningsdagen K1&K2 18. mai

Vi minner om Undervisningsdagen K1&K2 18. mai, samt påmelding til lunsjen kl. 12.00 som har frist i dag 12. mai. Meld deg på her.

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Velkommen!

Kunnskapskommunens konferanse 20. juni

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest inviterer til sin årlige konferanse om samarbeid for forskning, innovasjon og utdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Konferansen er en møteplass for kunnskapsdeling, meningsutveksling og entusiasme om forskning og innovasjon som verktøy for en bedre, mer effektiv og samordnet helsetjeneste. Her viser vi frem eksempler på hva gode samarbeid mellom forskningsmiljø og kommuner kan få til ved å jobbe sammen. Konferansier er Kaveh Rashidi.

Vi har et spennende program som inkluderer disse temaene:

  • Innlegg fra Helse- og omsorgsdepartementet og paneldebatt om den nye stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten»
  • Hvordan få et kunnskapssystem for kommunene (ved KS), og hvordan gå fra kunnskap til beslutning i kommunene (ved FHI)?
  • Presentasjon av flere spennende og varierte forskningsprosjekter relatert til Kunnskapskommunen.
  • Veien videre for forskning og innovasjon i offentlig sektor, perspektiver fra Forskningsrådet og Region Nordhordland Helsehus.
  • Utdeling av Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris.

Påmelding til konferansen her og mer informasjon på Kunnskapskommunens nettsider.

Konferansen har begrenset antall plasser, så vær tidlig ute.

Program for Undervisningsdagen K1&K2 18. mai

Nå er programmet for Undervisningsdagen K1&K2 18. mai klart!

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Det serveres lunsj kl. 12.00 som krever påmelding senest 12. mai. Meld deg på her.

Velkommen!

Invitasjon til mingling og diskusjon i Eitri Medical Incubator

Eureka inviterer forskerlinjestudenter og forskere til mingling og diskusjon i Eitri Medical Incubator:

Tid: 28.04.22 kl. 16.30-17.30
Tema: Kunstig intelligens

Som dere kanskje vet har forskerlinjestudentene en interesseorganisasjon, Eureka, som bl.a, arrangerer møter med ulike tema. Dette skaper samhold og faglige diskusjoner. Denne gangen er temaet kunstig intelligens.

Styret i forskerlinjeforeningen Eureka ved leder Nedim Leto inviterer forskere og forskerlinjestudenter (også de som er i ferd med å søke forskerlinjen) til møte.

Program:
– Innledning 5 min ved leder av Eureka Forskerlinjeforening, Nedim Leto
– 20 min. foredrag: Bruk av kunstig intelligens (AI) i kliniske beslutninger, Luca Porta Mana fra MMIV-gruppen. Info om temaet: https://mmiv.no/machinelearning/
– 35 min. mingling med matservering

Lurer du på noe? Kontakt nedim.leto@sus.no.

For påmelding, se her.

Etterspørsel etter tema og veiledere til medisinstudentenes hovedoppgaver

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Vedlagt er et notat med mer info om dette. Det er en lenke til skjemaker i notatet som oppgaveveilederne må fylle ut ved innmelding av hovedoppgaver. Den ligger også ved her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er innen 25. april.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Ettersom et helt kull (kull 18) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet