Forskningskollegaer bak gjennombrudd innen MS-forskning

Studien som knytter Epstein Barr-viruset til utvikling av multippel sklerose ble nylig publisert i tidsskriftet Science.

Førsteforfattere og forskningskollegaer ved Harvard-universitetet, Kjetil Lauvland Bjørnevik og Marianna Cortese, begge med doktorgrad fra UiB, står bak studien som regnes som et gjennombrudd innen forståelse av sykdommen.

Studien er omtalt i Dagens Medisin, hvor også Kjell-Morten Myhr og Øivind Torkildsen kommenterer funnene. Artikkelen kan leses i sin helhet her.