E-læringskurs i helsefremmende kontorergonomi

Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet et E-læringskurs om helsefremmende kontorergonomi. Dette bør være aktuelt for oss alle som sitter mye på kontoret: https://mitt.uib.no/courses/8531 Kurset tar cirka. 20 min, inkludert en påfølgende quiz.

Illustrasjon: ØBB / Dall-E2