Verneombud 2023-2024

Nytt år, nye muligheter, sies det. ‘

Nå er våren snart på plass, og vi får noen nye verneombud på K1. Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De har også har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. Verneombudene for perioden 2023-2024 er som følger:

Kontoraktivitet
Hoved: Mareike Mannigel (ny)
Vara: Siri Sagen Trosvik

Laboratorieaktivitet
Hoved: Solrun Steine
Vara: Unni Larsen

Dyreavdelingen
Hoved: Beate Kluge (ny)
Vara: Helen Eikeseth Otterå

Kollegaene ved K1 takker både gamle og nye verneombud for at tar på seg dette viktige vervet!