Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2020/21

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

For 2020/21 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 35 ansattmobiliteter. Fristene for å søke om stipend til ansattveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for søknader til studieåret 2020/21, men vi tar sikte på å fordele mobilitetene likt mellom høst- og vårsemesteret dersom det er mulig. Dersom det blir konkurranse om plassene, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har vært på Erasmus ansattutveksling. Gjennomsnittlig tildeling er 800€ per mobilitet, tilsvarende én ukes mobilitetsopphold.

Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 20/6719. Et utfylt og signert Mobility Agreement (vedlagt), kan med fordel brukes som søknad.

Ved spørsmål, ta kontakt med Erasmuskoordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling.

Vedlegg:
Mobility agreement for training

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet 2020/21

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2020/21 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 30 undervisningsmobiliteter.

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet må vare i minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises åtte timer. Det er også mulig å reise på et kombinert undervisnings- og opplæringsopphold, og da må det undervises fire timer. Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet

Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for søknader til studieåret 2020/21, men vi tar sikte på å fordele mobilitetene likt i høstsemestret og vårsemestret dersom det er mulig. Hvis vi mottar mange søknader, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmus-støtte. Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende én ukes opphold.

Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 20/6718. En utfylt og signert Mobility Agreement (vedlagt) kan med fordel brukes som søknad.

Ta gjerne kontakt med Erasmus-koordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling.

Vedlegg:
Mobility agreement for teaching

Informasjon om utlysning av postdoktorstipend innen demens, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen<http://nasjonalforeningen.no/> er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom informasjon, forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning. Vår innsats er basert på innsamlede midler og gaver.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram<http://nasjonalforeningen.no/forskning/demensforskning/> er det nå anledning til å søke om postdoktorstipend<https://nasjonalforeningen.no/contentassets/e1d86ed228764f40aad26c86ad35e7ae/call-text_call-for-proposals-for-postdoctoral-fellowships-dementia_2021.pdf> der kandidaten selv står som søker.

Søknadsfrist: Tirsdag 1. september 2020 kl. 13.00.

Se her<https://nasjonalforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/> for mer informasjon om Nasjonalforeningen for folkehelsens utlysninger innen demens og hjerte- og kar samt vårt samarbeid med Stiftelsen Dam<https://www.dam.no/programmer/> om forskning, FoU og helseprosjekter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no

Med vennlig hilsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Utlysning av Marie Curie Fellowship

Det er nå mulig å søke Marie Curie Fellowship – fristen er 9. september. Vi trenger å få en tilbakemelding hvis noen av dere vurderer å søke. Vennligst gi beskjed til Liv Rebecca via e-post: liv.aae@uib.no 

Link til søknadsmulighet, og til webinar presentert av NFR vedrørende Marie Curie 20. april:

Marie Curie Individual fellowship 2020 (MSCA-IF). Frist: 9. September 2020
MSCA-IF webinar (NFR; 20. April 2020)

Les mer bl.a. om søknadsstøtten fram mot søknadsfristen her:
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships støttetilbud 2020

Utlysning av Momentum-programmet 2020-2021

Det vises til utlysning av Momentum-programmet 2020-2021. Programmet er et karriereutviklingsprogram for yngre forskere som har fullført doktorgraden, og består av fire samlinger fra september til april. Universitetet lyser ut 15 plasser i programmet, hvorav 3 plasser er fordelt til Det medisinske fakultet.

Søknadsprosessen
Søknadsfristen til programmet er 15. juni 2020 kl. 17.00. Søknaden sendes via programmets nettside (https://www.uib.no/en/research/110492/momentum-career-development-programme-early-stage-researchers), og skal inneholde søknads-/motivasjonsbrev, CV og anbefaling fra faglig ledelse ved institutt/grunnenhet.

Det vil nedsettes en komité internt på fakultetet som vil vurdere og prioritere søknadene og fakultetet vil selv ta opp kandidater til sin kvote.

Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research of 275 000 Swedish Crowns

Viking Olov Björk’s scholarship supports research in the intersection between medical technology and its close to clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research.

The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.

The scholarship proceeds should be used to finance the recipient’s costs for a longer visit to a high ranking international research institute. The visit shall be commenced within a year after the funding.

Researcher with employment at, or other similar strong collaborative link with Uppsala University shall prevail. Such link requires a well witnessed, and the year before application established collaboration in a research project that has Uppsala University as principal organization.

Application shall be written in English and includes CV, research plan for the project expected to be carried through at the foreign institute, certificate from the foreign site confirming access to and availability of resources, statement from tutor/similar at the own Nordic university, and finally budget for the stay abroad.

A brief written travelogue shall be sent to the Office for Medicine and Pharmacy within six months after return from the stay abroad.

Full applications received by the Office for Medicine and Pharmacy in a digital form under the address jin.saida@uadm.uu.se not later than September 30, 2020 are considered. The application shall be submitted in the form of one single pdf file. Mark the application mail subject line ”Viking Olov Björk’s scholarship”.

Utlysning – stilling som forsker knyttet til utvikling av øyedråper

Ved Klinisk institutt 1, Oftalmogenetisk forskingsgruppe, er det ledig en fast stilling som forsker (100 %).

Stillingen er eksternt finansiert av Norges forskingsråd, og er for tiden knyttet til prosjektet «Eyedrops for hereditary corneal vascularization treatment». Målsetningen er å omformulere et tilgjengelig medikament til øyedråper for å behandle en sjelden sykdom som medfører blindhet i ung alder.

Prosjektet har foreløpig finansiering ut juli 2023. Finansiering er basert på progresjon i henhold til milestones.

Søknadsfrist 10.05.2020.

Les mer om stillingen her.

Foto/ill.: Colourbox

 

Karinnvekst i hornhinnen kan gi betydelig redusert syn og ubehag, og er vanskelig å behandle.

Utlysning fra DIKU og Kompetanse Norge: 50 millioner til nettbaserte utdanningstilbud

Til utdanningsdekaner, instituttstyrere, administrasjonssjefer, undervisningsledere m.fl.

DIKU og Kompetanse Norge lyser ut 50 mill. til oppskalering av nettbaserte utdanningstilbud. Her er det korte frister, første søknadsfrist er allerede 15. mai.

Dere kan lese hele utlysningen her, og ta kontakt med UiB Videre ved ny underdirektør Roald Valle eller Ann Margret Hauknes for veiledning til søknad eller dersom dere lurer på noe.

Hold oss gjerne orienterte om dere søker, og ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Vennlig hilsen
UiB Videre

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

  • Navn på søker og arbeidssted
  • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
  • Budsjett
  • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr., men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er torsdag 20. august 2020

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no

Bli med i en nasjonal referansegruppe for å påvirke Horisont Europa

Ønsker du å være medlem i en nasjonal referansegruppe for å påvirke Horisont Europa?

Norges forskningsråd trenger kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder, som forskning, næringsliv, offentlige virksomheter, investormiljøer og organisasjoner. Frist for å melde din interesse er 28. april.

Les mer her.