Utlysning av midler til demensforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Gjennom sit demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om:

 • Postdoktorstipend
 • Driftsstøtte og/eller nettverksstøtte

Søknader sendes inn via foreningen sin søknadsportal.

Søknadsfrist: Mandag 2. september 2024 kl. 10.00.

Nye utlysninger – forskningsmidler

UiB inviterer forskningsmiljøene til: Møt Det europeiske forskningsrådet (ERC): Fremragende forskning i Norge | Forskning | UiB 26.06.2024 – 09.45–13.45. Universitetsaulaen i Bergen, Museplassen 3.

Få hjelp

Det er mange muligheter til å søke om finansiering av forskningen din. Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet kan bistår deg i søknadsprosessen.

Alle utlysninger finner dere på Det medisinske fakultet sine nettsider: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

Kontakt gjerne forskningsrådgivere på medforsk@uib.no for å diskutere forventningene til å tiltrekke eksterne midler og hvilken støtte forskningsrådgivere vil gi.

Foto/ill.: Colourbox

Forskerforbundets hjernekraftpris 2024

Illustrasjon: Colourbox

Alle medlemmer av Forskerforbundet kan nominere alle andre medlemmer av forbundet til «Forskerforbundets hjernekraftpris». Man kan også nominere seg selv.

I utlysningen skriver de: «Den nominerte skal være en person som har gitt samfunnet betydelige bidrag gjennom sitt kunnskapsarbeid. Det kan være et forskningsprosjekt, en utstilling, en innovasjon, et arkiv, et undervisningsopplegg, nyskapende publikumsformidling, bidrag til samfunnsdebatten eller et annet samfunnsnyttig bidrag. Den nominerte bør svare til ett eller flere av kriteriene».

Prisen er på til sammen 200 000 kroner, og kan fordeles på en eller flere vinnere.

Frist for nominasjon er 1. september 2024. Les mer her: Forskerforbundets hjernekraftpris 2024

Søk medlemskap i Akademiet for yngre forskere

AYF ønsker å ha medlemmer fra alle typer institusjoner og fagfelt. Det er vel så viktig også å ha forskere innenfor en bredde av stillingskategorier, alt fra stipendiater til professorer. Følg lenken for å søke:

Vil du bli medlem hos oss? Nå kan du søke medlemskap! Frist 9.juni

Kriteriene for opptak

 • kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt har markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.
 • har interesse for og mulighet til å delta aktivt i AYF sitt virke.
 • ikke fyller mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer.

Søknadsfristen er 9.juni.

Etter søknadsfristen vil en egen innvalgskomite vurdere alle søknadene. Her vil rundt 20 bli kalt inn til intervju, hvorav 10 blir tilbudt medlemskap.

Kort om AYF

 • AYF en mangfoldig, tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, som ble stiftet i 2015.
 • Er en pådriver for nyskapende forskningsformidling, en attraktiv vitenskapelig debattarena og en betydelig og synlig aktør innen forskningspolitiske spørsmål.
 • AYF er også en del av og en aktiv bidragsyter innen flere globale, europeiske og nordiske nettverk av yngre akademier.
 • Har pr i dag har Akademiet 41 medlemmer. I oktober trer 9 medlemmer ut av akademiet.
 • I årets opptak vil vi ønske opptil 10 nye medlemmer velkommen og opp til 2-3 medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø. Et medlemskap varer i fire år.
 • En oversikt over dagens medlemmer kan ses her: Medlemmer – Akademiet for yngre forskere

Utlysning av midler til norsk-indisk utdanningssamarbeid  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut inntil 32 millioner kroner for å etablere prosjektsamarbeid mellom norske og indiske høyere utdanningsinstitusjoner. Utlysningen skjer i samarbeid med University Grants Commission i India. Utlysningen er aktuell for en rekke fagmiljøer.

Les mer om Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research (INCP2)

Søknadsfrist 13. august 2024. 

Logoen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Forskningsmuligheter ved Senter for grunnforskning / Centre for Advanced Study (CAS)

Har du spørsmål?

CAS ha en egen kontaktperson på UiB, Jutta Schloon (jutta.schloon@uib.no), som kan bistå søkerne med informasjon om prosessen.

For andre spørsmål se FAQ — What can we help you with? | CAS (cas-nor.no)

Do you have questions?

CAS has its own contact person at UiB, Jutta Schloon (jutta.schloon@uib.no), who can assist applicants with information about the process.

For other questions see FAQ — FAQ — What can we help you with? | CAS (cas-nor.no)

Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse

I disse dager utlyses midler til prosjekter som fokuserer på kvinnehelse knyttet til det nye kvinnehelsesenteret Driv. Utlysningen er en felles satsning mellom Trond Mohn Forskningsstiftelse (TMF), UiB og Helse Bergen.

Målet er å styrke forskningen på kvinnehelse i Bergen og i Norge. TMF har avsatt 24 millioner til formålet.

Vær oppmerksom på at det er en totrinns søknadsprosess, den første fristen for å sende inn prosjektskisser er 31. mai. Fakultetet vil gå inn med en 50% ph.d. stilling i prosjektene. Det kan altså i budsjettene legges inn en ph.d stilling i to år, resterende finansiering må tas fra andre kilder evt. fra prosjektet.

Les mer på Det medisinske fakultet sine nettsider: Utlysning av midler for forskning på kvinnehelse | Det medisinske fakultet | UiB

Foto: Colourbox

Invitasjon til å delta på forskningsdagene 2024

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd, med mål om å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets festivalperiode er 18.09. – 29.09.2024. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner, der UiB er den største bidragsyteren.

Four kids in science laboratory making experiment

Forskningsdagene i Bergen er en viktig arena for publikumskontakt og har arrangement for ulike målgrupper – barn, ungdom og voksne. Kommunikasjonsavdelingen ved UiB koordinerer og støtter våre bidrag til festivalen.

HELSE er hovedtema

Hovedtema i 2024 er helse. Helse angår oss mennesker fysisk og psykisk, men også dyrehelse og
helse i hav og natur er aktuelle forskningsfelt å formidle fra.

UiB har mye relevant forskning å vise frem, og vi oppfordrer fagmiljøer til å la seg inspirere av temaet. Det er like fullt ønskelig at UiB formidler forskning som handler om andre tema. Alle fakulteter og fagmiljøer oppfordres til å delta og vise frem sin forskning.

Vi søker bidrag til årets festival

Følgende arrangement er under planlegging i regi av Forskningsdagene i Bergen (merk frister for å melde interesse):

Vi søker bidrag til årets festival

Følgende arrangement er under planlegging i regi av Forskningsdagene i Bergen (merk frister for å melde interesse):

1 Forskningstorg på Festplassen
Forskningstorget vil foregå i et stort telt på Festplassen fredag 20. og lørdag 21. September. Målet er å vise frem forskning fra ulike felt gjennom stasjoner og aktiviteter til et bredt publikum. Fredagen er forbeholdt påmeldte klasser fra 6. og 7. trinn, mens det er åpent for alle på lørdagen. UiB kan ha opptil 10 stasjoner.

Meld interesse innen 5.april. De som melder interesse, blir invitert til et informasjonsmøte.

2 Skolebesøk
Forskningsdagene vil tilby skolebesøk 18.-20. september til ungdomsskoler (8.-10. trinn) i Bergen. Vi søker enkeltforskere eller team med forskere/studenter til å reise til skoler og gjennomføre undervisningsopplegg på maks én time. Vi ønsker å engasjere elevene gjennom aktivitet eller oppgaver.

Meld interesse innen 5.april. De som melder interesse, blir invitert til et informasjonsmøte.

3 Forskningsdagene UNG
Forskningsdagene UNG er for elever i videregående skole og målet er å engasjere dem med interessante, korte foredrag fra forskningens verden. Det er også anledning til å vise frem muligheter ved UiB for ungdom som snart skal ta utdanningsvalg. Programmet er organisert i tematiske bolker etter læreplanen i videregående skole og settes sammen av en arbeidsgruppe.

5 Andre arrangementer
Vi oppfordrer fagmiljø og enheter til å lage egne arrangementer eller legge planlagte formidlingsaktiviteter til festivalperioden, og få disse markedsført som del av programmet. Forskningsrådet har støtteordninger for arrangement med søknadsfrist 31. mars. Ta kontakt om dere ønsker å søke støtte.

Meld inn egne arrangement til programmet innen 15. mai.

Kontakt og mer informasjon

Meld interesse for å delta til Kristine Gabrielsen på e-post: kristine.gabrielsen@uib.no. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon eller diskutere ideer.

Se nærmere informasjon om hvordan dere kan delta på Forskningsdagene i Bergen: Bli med på Forskningsdagene | Ansattsider | UiB

Foto: Colourbox

Nysgjerrig på Forsker Grand Prix?

Er du ph.d.-kandidat og har lyst å lære mer om formidling?

Forsker Grand Prix er en forskningsformidlingskonkurranse for ph.d.-kandidater, og i år er Bergensfinalen 25. september. Nasjonal finale blir i Oslo, enten 27. eller 28. september.  Som deltaker i Forsker Grand Prix får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når frem med budskapet ditt til et stort publikum.

Hva kan vi tilby?

De ti deltakerne som blir valgt ut får blant annet:

 • Individuell coaching og fellessamlinger
 • Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kamera-trening, håndtering av presse
 • Blir attraktiv på arbeidsmarkedet, kandidater har fått fast jobb på grunn av Forsker grand prix
 • Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer
 • Tverrfaglig nettverk

Søknadsfrist 30. april: Søknadsskjema finner du på Forskningsdagene i Bergen sine nettsider

NB: Du kan ikke kan ha disputert før konkurransen finner sted. Det er mulig å holde presentasjonen på engelsk, men fellessamlinger og coaching vil i hovedsak foregå på norsk.

Les gjerne saken på uib.no fra i fjor om pallplasseringer til to av UiB sine kandidater:  UiB-kandidater fikk pallplassering i Forsker Grand Prix | Aktuelt | UiB

Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine!

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar.

Les meir om programmet på uib.no/ide. Søknadsfrist 19 april.

Men ikke nok med det

Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.

Har du spørsmål eller behov for veiledning? Ta kontakt med Yves Aubert: yves.aubert@uib.no.


English version

Interested in innovation? Get up to NOK 500 000 and help to develop your idea

Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, and with UiB idé students and researchers  can test and develop their innovation ideas. Students can get up to NOK 100 000, and researchers NOK 500 000. You will also get advice from professional advisers. The application deadline is April 19th. Read more about the program at uib.no/ide.

In addition

You can also apply for a maximum of NOK 25 000 through UiB tidleg idé, and applications can be filed anytime.

Do you have questions or need guidance? Please contact Yves Aubert: yves.aubert@uib.no.