Søkerseminar for utlysningene i HELSEVEL, BEHANDLING og BEDREHELSE med søknadsfrist 25.04.2018

Tid: 7. februar 2018 kl. 10.30 – 15.00

Sted: Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Seminaret strømmes frem til lunsj.

10.30: Åpning v/ forskningsdirektør Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssjukehus
10.35: Innledning v/ administrasjonen i Forskningsrådet
10.50: Helseforskning i EU relevant for programmene v/ Berit Nygaard, Forskningsrådet
11.05: Presentasjon av utlysningene v/ Forskningsrådet:

• BEDREHELSE
• BEHANDLING
• HELSEVEL
• Tverrgående utlysninger
Oppklarende spørsmål til alle utlysningene

12.10: Benstrekk
12.20: Hvordan kan brukermedvirkning bidra til at forskningen/prosjektene blir bedre og mer nyttige v/ Ole Jørgen Scheie Lygren, leder proLAR Bergen
12.40: Hva må til for å nå opp i konkurransen om å få finansiering v/ Forskningsrådet
13.00 – 13.45: Lunsj
13.45 – 15.00: Parallelle spørsmålssesjoner for BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL og Helseforskning i EU*

 

Utlysning av prosjektmidler fra ADHD forskningsnettverk 2018

Søk prosjektmidler fra ADHD Forskningsnettverk

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD.

Forskningsnettverket lyser årlig ut forskningsmidler for prosjekter om ADHD.
Søknadsfrist for å søke om midler i 2018 er 4. mars.

Les mer om forskningsmidlene, og finn lenke for å laste opp søknad her.

 

Utlysning av SPIRE- midler 2018

Det lyses ut midler i UiB sitt strategiske program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid(SPIRE) for 2018. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs internasjonaliseringsstrategi 2016-2022 og er et viktig virkemiddel for å styrke universitetets tilslag på eksterne forskningsmidler og styrke faglig kvalitet gjennom internasjonalt samarbeid.

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:
– SPIRE midler for internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid.
– SPIRE gjesteforskermidler

Vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om SPIRE-midler.

For å søke om SPIRE midler må det benyttes SPIRE søknadsskjema.
Følgende retningslinjer må leses.
Søknadsskjema  sendes på mail til Solveig.Witso@uib.no.

Søknadsfrist: 12. februar

 

 

 

Funding for cooperation in higher education

Erasmus+ Mobility for Students and Staff
Student Affairs manages and coordinates student and staff mobility. Staff members can apply for Erasmus + mobility funds by August 20, and on January 20. Information about student grants and other information can be found at http://www.uib.no/student/48801/erasmus-utveksling-i-europa and employee websites http://www.uib.no/foransatte/86439/studentmobilitet (Link in Norwegian). Deadline: 20 January 2018

Erasmus+ Global (Link in norwegian). Erasmus + Global mobility allows Norwegian higher education institutions (HEI) to send and receive students and staff to / from partner countries outside the EU / EEA. The application must be submitted by a HEI in Norway. Individuals can not apply directly. Student and/or employees must apply to their home institution. Deadline: 1 February 2018 (12.00)

Utlysning av småforskmidler 2018

Formål
Formålet med ordningen er å avhjelpe mangel på driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Det er et mål at tildelingen av midlene skal støtte opp om institusjonens egne prioriteringer.

Kriterier
Følgende kriterier gjelder for ordningen:

 1. En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke allerede har store driftsmidler.
 2. Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til kr 15.000 – 150.000.
 3. Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret 2018. Midlene er ikke overførbare til 2019.
 4. Mottakere av støtte må være aktive forskere i vitenskapelig stilling (professorat eller amanuensisstilling) ved K1.

Søknad
Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 1. Kort beskrivelse av formål (max 1 side)
 2. Støttebeløp og enkelt budsjett
 3. CV (max 2 sider)
 4. Publikasjonsliste for siste 5 år

Søknaden sendes per e-post til Håvard Hoel Aass senest innen 12. desember 2017.

Vennlig hilsen
Håvard Hoel Aass
Økonomikoordinator
Havard.Aass@uib.no

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske fakultet. Alle ansatte i hel- eller delstillinger og PhD ved UiB kan søke.

Det for tiden 8 aktive utlysninger:

 • Hjertefondet har i 2017 til utdeling 150.000,-. Søknadsfrist er 01.12.2017.
 • Legat for forskning av kreftsykdommer. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • Det alminnelige medisinske forskningsfond. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • Astri og Edvard Riisøens legat. Søknadsfrist er 20.12.2017.
 • Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • H. Monrad-Krohn og hustru Alette Monrad-Krohns legat. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • Dr. Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat. Søknadsfrist er 08.12.2017.

Les mer om utlysningene her: http://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater

 

Funding for cooperation in higher education

Nordplus Higher Education (Link in Norwegian). Nordplus higher education is the Nordic Council of Ministers education program for support for cooperation in higher education in the Nordic and Baltic countries. The program supports cooperation between educational institutions, such as mobility for students and employees, and project/networking. Deadline: 1 February 2018

Nye utlysninger

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.
Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om driftsmidler på inntil 300 000 NOK. Midlene skal styrke pågående forskning og/eller bidra til forskningsnettverk innen demens. Søknadsfrist: 8. desember 2017 kl. 13. Søknad må sendes inn elektronisk via Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal.
Vennligst se her for mer informasjon.

INCOBRA call for EU-Brazil Cooperation Networks. The main objective of this call is to foster and strengthen the mutual cooperation of Brazilian and European R&I actors through the support of bilateral networks by providing a grant (€19,500) for the implementation of mutual bilateral visits and workshops. Deadline: 15 December 2017

Novo Nordisk Foundation: the Excellence projects for young researchers doing excellent research projects within the fields of basic, translational and/or clinical endocrinology or metabolism research. The Foundation will award up to four 5-years Projects. Deadline: 30 January 2018

Nasjonalforeningen for folkehelsen: Through the National Association for Public Health’s Dementia Research Program, it is now possible to apply up to 300,000 NOK to strengthen ongoing research and/or contribute to research networks within dementia. Deadline: 8 December 2017

 

 

GLOBVAC Funding is available for Researcher projects within all thematic areas of the GLOBVAC work programme. Research that sheds light on new questions and challenges related to the transition from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals is encouraged.
Deadline: 14 February 2018

Pre-announcement BEDREHELSE Until 150 million kroner to environmental support for research towards better public Health. Deadline: 25 April 2018

Fellowships and Personal Grants

 

Novo Nordisk Foundation: postdoctoral fellowships within endocrinology/metabolism at international elite research environments.  The fellowship offers an opportunity to carry out a research project where a minimum of 3 years are dedicated to work at a university, hospital or other research institution abroad, followed by up to 1 year at a university, hospital or other research institution in a Nordic country.

 

 

 

Societal Challenges (SC): Collaborative breakthrough research and radical innovation
Pre-announcement Selected deadlines calls:
SC1-2018-2020: Health, demographic change and wellbeing

Call: Digital Transformation in health and care
SC1-DTH-03-2018: Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing
SC1-DTH-10-2019-2020: Digital health and care services (Two-stage)
SC1-HCC-03-2018: Support to further development of international cooperation in digital transformation of health and care

Call: Better health and care, economic growth and sustainable health systems
SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex disorders (Two-stage)
SC1-BHC-03-2018: Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease
SC1-BHC-05-2018: International flagship collaboration with Canada for human data storage, integration and sharing to enable personalised medicine approaches
SC1-BHC-09-2018: Innovation platforms for advanced therapies of the future
SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases (Two-stage)
SC1-BHC-15-2018: New anti-infective agents for prevention and/or treatment of neglected infectious diseases (NID) (Two-stage)
SC1-BHC-16-2018: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) – Scaling-up of evidence-based health interventions at population level for the prevention and management of hypertension and/or diabetes
SC1-BHC-21-2018: Research on HIV, tuberculosis (TB) and/or hepatitis C (HCV) in patients with mono-, co-infections and/or comorbidities in the context of fostering collaboration with the Russian Federation
SC1-BHC-23-2018: Novel patient-centred approaches for survivorship, palliation and/or end-of-life care
SC1-BHC-26-2018: HTA research to support evidence-based healthcare
SC1-BHC-27-2018: New testing and screening methods to identify endocrine disrupting chemicals
SC1-HCO-04-2018: ERA-NET to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases strategic plan (JPND)
Deadline: 18 April 2018. Deadline for pre-projects in two-stage proposals is 2 October 2018

Horizon 2020 – Complementary Calls:
Pre-announcement: Innovative Medicines Initiative (IMI) – Future topics

 

Funding for cooperation in higher education

DNSZ Seed Money 2018 (Link in Norwegian)
The German-Norwegian Study Centre in Kiel (DNSZ) provides funds within the framework of its Seed Money Budget, in order to support cooperation between German and Norwegian academics in all fields. The present call for proposals applies to projects that are to be realised in the period August 2017 until March 2018. Deadline: 8 December 2017

Capacity Building in the Field of Higher Education 2018
This action which aims to support the modernisation, accessibility and internationalisation of higher education in the Partner Countries is to be carried out in the context of the priorities identified in the Communications “Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change” and “European Higher Education in the World”. Advisory body: SIU (Link in Norwegian). Deadline: 8 February 2018

E+ Joint Master Degrees (Link in Norwegian)
E+ Joint Master Degrees aims to promote cooperation to increase academic quality and that this in turn will increase attractiveness towards students, primarily from countries outside Europe.
Deadline: 15 February 2017

Erasmus+ Knowledge Alliances
Knowledge Alliances between higher education institutions and enterprises aim to foster innovation, entrepreneurship, creativity, employability, knowledge exchange and/or multidisciplinary teaching and Learning. Advisory body: SIU (Link in Norwegian). Deadline: 28 February 2018