2020-21 Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Call for Applications

The Commonwealth Fund, in collaboration with our co-sponsors, the Research Council of Norway and the Norwegian Institute of Public Health, invites promising mid-career professionals—government policymakers, academic researchers, clinical leaders, hospital and insurance managers, and journalists— from Norway to apply for a unique opportunity to spend up to 12 months in the United States as a Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice. Established by The Commonwealth Fund in 1925, the Harkness Fellowships were modeled after the Rhodes Scholarships and aim to produce the next generation of health policy leaders in participating countries.

Each fellowship provides up to U.S. $130,000 in support, which covers roundtrip airfare to the U.S., living allowance, project-related travel, travel to fellowship seminars, health insurance, and U.S. federal and state taxes. A family supplement (i.e. $60,000 for partner and two children up to age 18) is also provided to cover airfare, living allowance, and health insurance.

November 11, 2019 is the deadline for receipt of applications from Norway.

For further information, visit:harknessfellowships.org

Contact:
Robin Osborn (Senior Adviser to the Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice): ro@cmwf.org
Magne Nylenna (Professor and Specialist Director of Education at the Norwegian Institute of Public Health): magne.nylenna@fhi.no

Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) 2019

Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

 1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
 2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå:
  • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
  • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller
   andrerelevante EU-organisasjoner
  • Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
 3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved
  fakultetene.

Søknadene må være sendt til administrasjonssjef Jorunn Skei, jorunn.skei@uib.no innen fredag 31.mai 

Utfyllende informasjon om PES2020 ordningen ved UiB, og søknadsskjemaer for Posisjoneringsmidler, finnes på UiBs nettside

Call for CMI and UiB Collaboration Funds 2019

Chr. Michelsen Institute (CMI) and the University of Bergen (UiB) have a longstanding collaboration agreement to strengthen development-related research in Bergen. We are now inviting applications for 2019-2020, to promote research collaboration between our two institutions. Applications must include researchers in permanent positions at both institutions and must be based in research groups at both institutions. In addition, all scientific staff mentioned in the application by name should be asked about their involvement and plan to be actively involved in the project.

The thematic areas of the application need to reflect the strategies of both CMI and UiB. New, preferably cross-disciplinary, collaborations within these strategic priority thematic areas are encouraged. The collaboration funds are intended to be used for activities that aim to initiate new activities and relations beyond the activity mentioned in the application (such as new applications to the Norwegian Research Council or EU Funding). It must be clearly stated in the application how the project will contribute to such broader objectives.

If applications include funding for seminars and/or workshops or other joint activities we encourage using our common area of dissemination, Bergen Global.

A short project brief with a budget must be written on the attached form (maximum 2 pages) together with a CV for the project manager and e-mailed to tore.satersdal@uib.no (entitled: Collaboration Funds CMI-UiB 2019) within June 10th. 2019. Applications may have costs between NOK 50.000 to NOK 200.0000. The UiB/CMI cooperation committee (Samarbeidsutvalget) will evaluate the applications.

Questions about the application process can be directed to Project Director, Steinar Hegre, CMI, e-mail: Steinar.hegre@cmi.no, Ph. +47 45865426, or Deputy Director Tore Sætersdal, Center for International Health, Global Challenges, University of Bergen, Ph. +47 55589323 or e-mail: tore.satersdal@uib.no.

Announcement – Marie Sklodowska-Curie, Individual Fellowships (MSCA-IF)

About the program

The announcement for MSCA-IF is now open with a deadline 11 September 2019. The program supports talented and promising early stage researchers and applicants can come from around the world. MSCA-IF is open to all scientific disciplines with a bottom-up approach meaning that the applicant decides the research theme for the project. Two types of stipend exist, one where applicants can come to UiB for two years and another where researchers can travel to institutions outside Europe for two years and come back to UiB the third year.

Further information about the program can be found on the following pages:
uib.no
Guide for Applicants and Funding and Tenders Opportunities Portal.

FA offers MSCA-IF course

The Division of Research Management at UiB is, together with the faculties, in the process of setting up a plan for how to support researchers in the preparation of the application. A one-day course for MSCA-IF applicants and their mentors is scheduled on 28 May at 09.00-16.00. Here is la link to the application form for the course and the course program.

The course will be streamed via a Webinar and you will be able to participate online even if you have not signed up for the course in time or cannot come to Bergen.

 

Utlysning av karriereutviklingsprogrammet Momentum 2019-2020

Programmet er et karriereutviklingsprogram for yngre forskere som har fullført doktorgraden, og består av fire samlinger med oppstart i september. Universitetet lyser ut 13 plasser i programmet, hvorav 2 plasser er fordelt til Det medisinske fakultet.

Søknadsprosessen
Søknadsfristen til programmet er 10. mai. Søknaden sendes via programmets nettside, og skal inneholde søknads-/motivasjonsbrev, CV og anbefaling fra faglig ledelse ved institutt/grunnenhet.

Det vil nedsettes en komité internt på fakultetet som vil vurdere og prioritere søknadene og Fakultetet vil selv ta opp kandidater til sin kvote.

Opphavsrett: UiB

 

Ønsker nye prosjektskisser til tverrfaglige PhD-stillinger

Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet på klima og energiomstilling. Satsingsområdet er forvaltet av MN-fakultetet.

Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB. En av stillingene skal ha hovedveileder fra MN-fakultetet.

Vi oppfordrer forskere som er i tidligfase av karrieren til å sende inn prosjektskisser.

Det er sendt henvendelse til alle fagmiljø ved UiB med henstilling om å levere prosjektskisser innen 28. april 2019.

For mer informasjon se her.

Utlysning: Samarbeidsprosjekter

Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale samfunnsutfordringer 2019

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. mars for vårsemesteret og 25. september for høstsemesteret.

Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen.

Les mer om utlysningen her.

UiBs Humaniorastrategi 2018-2022: utlysning av såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid

UiBs Humaniorastrategi har som et av sine hovedmål å styrke UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådets programmer.

Det utlyses herved såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som skal invitere forskere i humanistiske fag til å søke samarbeid med forskere fra andre fagdisipliner. Såkornsmidlene skal brukes til å forberede en prosjektsøknad til Forskningsrådets satsning på humanioraforskning.

Følg lenkene for retningslinjer og søknadsskjema.

Søknader sendes til Forskningsadministrativ avdeling (jfr. vedlagte retningslinjer for søkere).

Søknadsfrist er onsdag 20. februar 2019.

Utlysninger: POS-midler og SPIRE-midler

Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) 2019 

Forskningsadministrativ avdeling lyser nå ut POS-midler.
Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

 1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
 2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå:
 • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
 • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller andrerelevante EU-organisasjoner
 • Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
 1. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene.

POS- Retningslinjer for søkere
POS- Søknadsskjema for fremtidig H2020 søknad
POS- Søknadsskjema kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative
støtteapparatet ved fakultetene.
POS- Søknadsskjema – fagstrategiske virkemidler på fak.nivå

Søknad sendes til Liv Rebecca Arnedatter Aae (Liv.Aae@uib.noinnen fredag 8. februar 2019

Utlysning av SPIRE-midler 2019

Forskningsadministrativ avdeling lyser ut midler i UiB sitt strategiske program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE) for 2019. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs strategi og handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022.

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:
1.  SPIRE midler for internasjonalt forskningssamarbeid
2.  SPIRE gjesteforskermidler

Vitenskapelig ansatte i hovedstillinger og postdoktorer ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Vitenskapelig ansatte må være ansatt i minimum 50 % stilling ved UiB for å kunne søke. Postdoktorer må ha 100 % ansettelse ved UiB og må vise til ansettelse ved UiB to år frem i tid for å kunne søke.

Søkerne bes lese gjennom retningslinjer for søkere og søker må benytte SPIRE søknadsskjema.

Søknad sendes til Liv Rebecca Arnedatter Aae (Liv.Aae@uib.no)innen fredag 8. februar 2019

Vi håper dere som har anledning søker på POS – og/eller SPIRE-midlene.

Til informasjon er det høy tilslagsprosent på disse midlene. Lykke til!

2019-20 Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Call for Applications

Deadline for applications from Norway has been extended to January 8, 2019

The Commonwealth Fund, in collaboration with our co-sponsors, the Research Council of Norway and the Norwegian Institute of Public Health, invites promising mid-career professionals—government policymakers, academic researchers, clinical leaders, hospital and insurance managers, and journalists—from Norway to apply for a unique opportunity to spend up to 12 months in the United States as a Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice. Established by The Commonwealth Fund in 1925, the Harkness Fellowships were modeled after the Rhodes Scholarships and aim to produce the next generation of health policy leaders in participating countries.
Continue reading 2019-20 Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Call for Applications

15 AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships

Aarhus University is pleased to announce that we have up to 15 AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships available at Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) for talented junior and senior researchers from all academic disciplines.

The application deadline is 23 January 2019.

Commencement date: 1 October 2019 or 1 February 2020.

Read about AIAS and the fellowship programme and see the Guide for Applicants at:
www.aias.au.dk
http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships/

We hope that you will find the call of interest. You are welcome to forward the call to high-level researchers at your university. If you have any questions, please do not hesitate to contact Programme Manager Helle Villekold at helle@aias.au.dk

Søk Bergen universitetsfond

Det kan søkes Bergen universitetsfond om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. i tidsrommet 1. april 2019 til 31. mars 2020. Det er også mulig å søke om støtte til forberedelse av vitenskapelige konferanser som er planlagt arrangert etter 31. mars 2020. Les mer her.