Ledig stilling som professor/førsteamanuensis (50%) vikariat – leder av Ferdighetssenteret

Det utlyses nå en stilling som professor/førsteamanuensis (50%) vikariat – leder av Ferdighetssenteret. Ferdighetssenteret er en stor og viktig satsning ved fakultetet, og det søkes derfor etter en motivert og entusiastisk leder for virksomheten. Ferdighetssenteret holder til i moderne lokaler i Bygg for biologiske basalfag, og har som formål å støtte opp om fakultetets studieprogram gjennom tilbud om trening og opplæring i praktiske ferdigheter i vid forstand. Les mer om Ferdighetssenteret her.

Leder har det øverste ansvaret for den daglige driften, har arbeidsplass ved senteret med faste treffetider og skal være leder for andre ansatte og et stort tall studentinstruktører.

Stillingen kan kombineres med annen relevant stilling, som f.eks. lege ved Haukeland universitetssjukehus, annet samarbeidende sykehus eller privat eller offentlig legevirksomhet. Forskningen vil fortrinnsvis være tilknyttet en av de eksisterende forskningsgruppene ved Klinisk instittutt 2. Faglig vil stillingen også være tilknyttet Enhet for læring, fakultetets satsning på pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Les mer om Enhet for læring her.

Lenke til annonse hos JobbNorge: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/177665/professor-foersteamanuensis-50-vikariat-i-medisin-leiar-av-ferdighetssenteret

Merk at søknadsfristen er førstkommende søndag 1. desember.

 

Ledig stilling som Klyngefasilitator (Seniorrådgiver) ved Alrek Helseklynge

Det utlyses nå en stilling som Klyngefasilitator (Seniorrådgiver, 100%) ved Alrek Helseklynge. Fasilitatoren trenger god innsikt i nasjonal og internasjonal forskning og utdanning innen helse. Arbeidsoppgavene vil bl.a. innebære å identifisere synergier mellom de deltakende institusjonene og deres ansatte med relasjon til helseklyngen, og skape møteplasser for samhandling.

Lenke til annonse hos JobbNorge: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/178722/klyngefasilitator-seniorraadgjevar-ved-alrek-helseklynge

Søknadsfrist er 8. desember.

uib.no/alrekhelseklynge

Søk Nærings-ph.d. nå

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet, bør du søke midler nå. Alle kvalifiserte søkere som sender inn søknaden i år, antas å få tildelt støtte.

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller en gradsgivende høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt i bedriften. Prosjektet skal være relevant for bedriftens virksomhet.

En Nærings-ph.d. gir bedriften verdifull kompetanse og skaper konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker kjernevirksomheten, produkter og tjenester i bedriften. Samtidig får den ansatte en forskerutdanning med spesialkompetanse i bedriftens faktiske behov og utfordringer.

− Nærings-ph.d. er en flott mulighet for bedrifter av ulike størrelser og fagområder til å styrke sin forskningskompetanse. Siden 2008 har ordningen fremmet over 440 samarbeid mellom næringsliv og akademia. Gjennom denne ordningen bygger Forskningsrådet bro mellom næringsliv og akademia, og gir kompetanse begge har behov for, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Samspill mellom næringsliv og akademia

Nærings-ph.d. skal bidra til å øke forskningskompetansen i norsk næringsliv, men også skape et tettere samspill mellom næringsliv og forskningsmiljøene. Samarbeidet med et universitet eller en høyskole er viktig for å styrke kunnskapsoverføringen fra forskningsinstitusjoner til samfunnet rundt.

Færre søkere enn forventet

Nærings-ph.d. er en ordning for små og store bedrifter innenfor alle fagområder. Til forskjell fra de fleste andre av Forskningsrådets virkemidler finansieres ikke Nærings-ph.d.-er på grunnlag av konkurranse mellom søknader. I denne ordningen blir i stedet alle søknader som oppfyller kravene innvilget inntil årets budsjett er brukt opp.

I år har det så langt vært færre søkere til Nærings-ph.d. enn forventet. Derfor vil alle som søker før året er omme og oppfyller kravene, mest sannsynlig få innvilget søknaden.

Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidler er fordelt.

Les mer og søk på Forskningsrådet sine sider.

Trond Mohn Stiftelse (TMS) Starting Grant Programme – Utlysning 2020

Step 1 – Prekvalifisering

Søknadsfrist 16. mars 2020.

Utlysningstekst og maler:
(Dokumentene foreligger kun på engelsk)

Svar på prekvalifiseringsrunden vil foreligge medio juni 2020. Finalerunden vil ha søknadsfrist medio august, og intervjudagen for finalistene kunngjøres senere. Resulatet av finalerunden offentliggjøres 4. desember 2020.

For ytterligere informasjon om TMS Starting Grant, se tidligere TMS Starting Grant-mottakere og/eller kontakt stiftelsen. Se også UiBs artikkelserie om 6 tidligere TMS Starting Grant-mottakere:

 1. Strafferett: Arbeidet som aldri blir ferdig – professor Jørn Jacobsen
 2. Fra ski til Sjögrens syndrom – professor Silke Appel
 3. Fascinert av hjernen – professor Karsten Specht
 4. Håndskrifter som knytter Europa sammen – professor Åslaug Ommundsen
 5. – Støtta kom på eit kritisk punkt – professor Bodil Holst
 6. Ei kule varmt for klimaet – professor Håvard Haarstad

Les mer om Trond Mohn Stiftelse her: https://www.mohnfoundation.no/

2020-21 Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Call for Applications

The Commonwealth Fund, in collaboration with our co-sponsors, the Research Council of Norway and the Norwegian Institute of Public Health, invites promising mid-career professionals—government policymakers, academic researchers, clinical leaders, hospital and insurance managers, and journalists— from Norway to apply for a unique opportunity to spend up to 12 months in the United States as a Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice. Established by The Commonwealth Fund in 1925, the Harkness Fellowships were modeled after the Rhodes Scholarships and aim to produce the next generation of health policy leaders in participating countries.

Each fellowship provides up to U.S. $130,000 in support, which covers roundtrip airfare to the U.S., living allowance, project-related travel, travel to fellowship seminars, health insurance, and U.S. federal and state taxes. A family supplement (i.e. $60,000 for partner and two children up to age 18) is also provided to cover airfare, living allowance, and health insurance.

November 11, 2019 is the deadline for receipt of applications from Norway.

For further information, visit:harknessfellowships.org

Contact:
Robin Osborn (Senior Adviser to the Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice): ro@cmwf.org
Magne Nylenna (Professor and Specialist Director of Education at the Norwegian Institute of Public Health): magne.nylenna@fhi.no

Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) 2019

Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

 1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
 2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå:
  • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
  • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller
   andrerelevante EU-organisasjoner
  • Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
 3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved
  fakultetene.

Søknadene må være sendt til administrasjonssjef Jorunn Skei, jorunn.skei@uib.no innen fredag 31.mai 

Utfyllende informasjon om PES2020 ordningen ved UiB, og søknadsskjemaer for Posisjoneringsmidler, finnes på UiBs nettside

Call for CMI and UiB Collaboration Funds 2019

Chr. Michelsen Institute (CMI) and the University of Bergen (UiB) have a longstanding collaboration agreement to strengthen development-related research in Bergen. We are now inviting applications for 2019-2020, to promote research collaboration between our two institutions. Applications must include researchers in permanent positions at both institutions and must be based in research groups at both institutions. In addition, all scientific staff mentioned in the application by name should be asked about their involvement and plan to be actively involved in the project.

The thematic areas of the application need to reflect the strategies of both CMI and UiB. New, preferably cross-disciplinary, collaborations within these strategic priority thematic areas are encouraged. The collaboration funds are intended to be used for activities that aim to initiate new activities and relations beyond the activity mentioned in the application (such as new applications to the Norwegian Research Council or EU Funding). It must be clearly stated in the application how the project will contribute to such broader objectives.

If applications include funding for seminars and/or workshops or other joint activities we encourage using our common area of dissemination, Bergen Global.

A short project brief with a budget must be written on the attached form (maximum 2 pages) together with a CV for the project manager and e-mailed to tore.satersdal@uib.no (entitled: Collaboration Funds CMI-UiB 2019) within June 10th. 2019. Applications may have costs between NOK 50.000 to NOK 200.0000. The UiB/CMI cooperation committee (Samarbeidsutvalget) will evaluate the applications.

Questions about the application process can be directed to Project Director, Steinar Hegre, CMI, e-mail: Steinar.hegre@cmi.no, Ph. +47 45865426, or Deputy Director Tore Sætersdal, Center for International Health, Global Challenges, University of Bergen, Ph. +47 55589323 or e-mail: tore.satersdal@uib.no.

Announcement – Marie Sklodowska-Curie, Individual Fellowships (MSCA-IF)

About the program

The announcement for MSCA-IF is now open with a deadline 11 September 2019. The program supports talented and promising early stage researchers and applicants can come from around the world. MSCA-IF is open to all scientific disciplines with a bottom-up approach meaning that the applicant decides the research theme for the project. Two types of stipend exist, one where applicants can come to UiB for two years and another where researchers can travel to institutions outside Europe for two years and come back to UiB the third year.

Further information about the program can be found on the following pages:
uib.no
Guide for Applicants and Funding and Tenders Opportunities Portal.

FA offers MSCA-IF course

The Division of Research Management at UiB is, together with the faculties, in the process of setting up a plan for how to support researchers in the preparation of the application. A one-day course for MSCA-IF applicants and their mentors is scheduled on 28 May at 09.00-16.00. Here is la link to the application form for the course and the course program.

The course will be streamed via a Webinar and you will be able to participate online even if you have not signed up for the course in time or cannot come to Bergen.

 

Utlysning av karriereutviklingsprogrammet Momentum 2019-2020

Programmet er et karriereutviklingsprogram for yngre forskere som har fullført doktorgraden, og består av fire samlinger med oppstart i september. Universitetet lyser ut 13 plasser i programmet, hvorav 2 plasser er fordelt til Det medisinske fakultet.

Søknadsprosessen
Søknadsfristen til programmet er 10. mai. Søknaden sendes via programmets nettside, og skal inneholde søknads-/motivasjonsbrev, CV og anbefaling fra faglig ledelse ved institutt/grunnenhet.

Det vil nedsettes en komité internt på fakultetet som vil vurdere og prioritere søknadene og Fakultetet vil selv ta opp kandidater til sin kvote.

Opphavsrett: UiB

 

Ønsker nye prosjektskisser til tverrfaglige PhD-stillinger

Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet på klima og energiomstilling. Satsingsområdet er forvaltet av MN-fakultetet.

Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB. En av stillingene skal ha hovedveileder fra MN-fakultetet.

Vi oppfordrer forskere som er i tidligfase av karrieren til å sende inn prosjektskisser.

Det er sendt henvendelse til alle fagmiljø ved UiB med henstilling om å levere prosjektskisser innen 28. april 2019.

For mer informasjon se her.