Kreftforeningen lyser ut forskningsmidler gjennom Open Call 2018

Kreftforeningens utlysning av forskningsmidler<https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#home> er nå kunngjort. Det kan søkes om rammebevilgninger for kreftrelaterte forskningsprosjekter innen alle forskningsdisipliner.

Kreftforeningen inviterer prosjektledere til å søke om midler til forskningsprosjekter med budsjett på 1-8 millioner kroner og varighet mellom ett og fire år. Minst en stilling må knyttes til prosjektet, og det er også mulig å inkludere driftsmidler.

Se Application Guidelines Open Call 2018<https://kreftforeningen.no/contentassets/2c36720e9d4540ffb863d2269fca3ab7/open-call-2018/application-guidelines-open-call-2018.pdf> for mer informasjon.

Søknadsfristen fredag 1. juni 2018 kl. 13.00 er absolutt. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via SøknadsWeb<https://nettsoknad.kreftforeningen.no/>. Søknad og vedlegg må skrives på engelsk.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

 

Commission Launches EIC Prize for Early Warning for epidemics

The European Commission has launched an inducement prize aiming to develop an early-warning system to help prevent disease outbreaks and reduce their impacts after they occur.

The €5 million prize was launched as part of the European Innovation Council (EIC) Pilot in the last Work Programme of Horizon 2020 with the goal of developing a reliable, cost-effective and scalable early warning system prototype to forecast and monitor vector-borne diseases, which should encompass innovative technological solutions integrating big data derived from different sources (e.g. space-borne, airborne, in-situ and citizen observations) in the Earth observation domain.

The contest is open to all legal entities (i.e. natural or legal persons, including international organisations) or groups of legal entities and the prize will be awarded to the contestant(s) who, in the opinion of the jury, demonstrate a solution that best meets the criteria specified by the Commission.

Applications should be submitted by 1 September 2020 with the prize planned to be awarded in the first quarter of 2021.

Further information, including the rules of contest and the application template can be found on

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics

Planlegger du forskningsopphold eller utveksling til Nord-Amerika?

Internasjonalt senter arrangerer finansieringsseminar for  vitenskapelig personell og masterstudenter som planlegger forskningsopphold eller utveksling til Nord-Amerika.
Dette kan også være interessant for forskningskoordinatorer og studiekoordinatorer.

Fulbright, NFR, Noram og UiB informerer om muligheter for finansiering til Nord-Amerika.
Se lenken for informasjon om arrangementet.

http://www.uib.no/internasjonalt/116755/forskningsopphold-i-nord-amerika

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler for Horisont 2020

PES2020 er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i H2020, samt å bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler fra H2020. Det medisinske fakultet vil få ansvar for å administrere PES2020 ordningen. Av den grunn er det nødvendig å innføre interne frister:

  1. Prosjektetableringsstøtte – PES midler: Fakultetet må sende en samlet oversikt over innsendte «elligible» søknader til Forskningsadministrativ avdeling to ganger pr. år. De interne fristene i dette tilfellet er 5. september 2018 og 1. desember 2018.
  2. Posisjoneringsstøtte for forskere – POS midler: De interne fristene er 7. mai 2018 og 20. september 2018.
  3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet – POS-KHT:

De interne fristene er 7.mai 2018 og 20. september 2018.

Mer informasjon om utlysningen og søknadsskjema er her:

http://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posisjoneringsmidler-horisont-2020

Det er høy tilslagsprosent på disse utlysningen. Dere som vil søke må sende søknad til instituttet ved Kjell-Morten Myhr og Jorunn Skei, innen 6. mai 2018. Instituttet vil ved mange søknader rangere søknadene før de sendes til fakultetet. Lykke til!

Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen er nå åpen. For å søke midler fra stiftelsen må søkeren samarbeide med en godkjent søkerorganisasjon. Sjekk hvordan du kan søke midler, og ta kontakt med en søkerorganisasjon i god tid før søknadsfristen 1. juni 2018.
Les mer om søknad om forskningsmidler her.

Hva kan du søke om?
ExtraStiftelsen støtter helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Les mer om hva du kan søke om i ExtraStiftelsens retningslinjer for forskning.

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

  • Navn på søker og arbeidssted
  • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
  • Budsjett
  • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet ønsker å samle utdelinger i færre prosjekter med større tildelingssum for hvert prosjekt. Støtte til flerårige prosjekter kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er onsdag 27. april 2018

Søknad sendes elektronisk til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, mailto:Havard.Aass@uib.no

 

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships – 2018

Ønsker du å rekruttere en forsker på postdok-nivå for et år eller to?
Eller trenger du selv et opphold ute i verden for å styrke din selvstendighet og bygge nettverk? Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships utlyser 273 millioner euro for 2018.
Øk sjansene for å lykkes ved å delta i informasjonsmøtet 27. april! Sted: Norges Forskningsråd, Drammensveien 288, 0283 Oslo

MSCA Individual Fellowships (IF) støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren, og de kan komme fra hele verden. IF er åpen for alle fagområder, og det er du som bestemmer tema for prosjektet. Reiser man ut av Europa, får man dessuten dekket en reintegrasjonsfase når man returnerer. Og uansett så er det bra å ha på CV´n at man har vært involvert i et MSCA-prosjekt.

For mer informasjon og påmelding les her

 

The Gilead Sciences Nordic Fellowship Program 2018 is now OPEN for applications

For the sixth  year, Gilead Sciences Nordic proudly announces the Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme, which will provide funding totaling SEK 3,000,000 to projects within HIV, liver diseases, and hematology/oncology executed in the Nordic countries.

The aim of the Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme is to award financial grants to encourage the development, exploration and dissemination of new ideas, generating best practice in the delivery of patient-centred care in three areas – HIV, liver diseases (LVD), and hematology/oncology (ONC). Evidence generated from Fellowship projects provides the opportunity to shape public health policy and practice, or to generate new studies or joint ventures to shape clinical care pathways. The projects supported under the Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme are independent of the use of any particular therapeutic agent.

Letters to applicants

Brochure outlining what the fellowship program entails

How to apply

Applications are invited from health-care organisations and/or academic institutions.

 

Utlysning fra Kreftforeningen – Senskader etter brystkreftbehandling

Kreftforeningen lyser ut forskningsmidler gjennom Rosa sløyfe 2018 – Senskader etter brystkreftbehandling
Kreftforeningens Rosa sløyfe utlysning 2018 er nå aktiv. Midlene til denne utlysningen kommer fra Rosa sløyfe aksjonen som holdes i Oktober hvert år i regi av

Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Temaet for aksjonen i 2017 var Senskader etter brystkreftbehandling.

I årets utlysning, ønsker vi å støtte norske forskningsmiljøer som kan bidra til å redusere bivirkninger og senskader etter brystkreftbehandling og øke livskvaliteten til kvinner med senskader.

Søknadsfristen tirsdag 10. april 2018 kl. 13.00 er absolutt. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via søknadsportalen. Søknad og vedlegg må skrives på engelsk.

Vi ønsker deg velkommen som søker! Spre gjerne denne informasjonen til aktuelle kollegaer.

Utlysning fra Extrastiftelsen

En tredjedel av ExtraStiftelsens midler går hvert år til forskning, og torsdag 1. mars åpnet en ny søknadsrunde for forskningsmidler.

Stiftelsen vil som tidligere prioritere forskningssøknader rettet mot kommunehelsetjenesten og samhandling, og omlag to tredjedeler av forskningsmidlene går til dette.

Søknadsfrist for forskningsmidler er satt til 1. juni klokken 15. Offentliggjøringen av hvilke prosjekter som får støtte skjer i midten av oktober, og midlene blir utbetalt til organisasjonene i begynnelsen av februar 2019.

Her kan du lese alt om hvordan du søker forskningsmidler fra ExtraStiftelsen.

SIU har lyst ut NORPART for 2018

Les mer om utlysningen NORPART her.
Studieadministrativ avdeling og Forskingsadministrativ avdeling vil gjerne vere orienterte om alle søknader om NORPART prosjektstøtte.  Vi ber derfor dei som har tenkt å søke sende epost til ein av følgande personar.

Ana Cordova SA  (ana.cordova@uib.no)
Helge Bjørlo SA (helge.bjorlo@uib.no)
Kristin Svartveit FA (kristin.svartveit@uib.no)