Funding for cooperation in higher education

Erasmus+ Mobility for Students and Staff
Student Affairs manages and coordinates student and staff mobility. Staff members can apply for Erasmus + mobility funds by August 20, and on January 20. Information about student grants and other information can be found at http://www.uib.no/student/48801/erasmus-utveksling-i-europa and employee websites http://www.uib.no/foransatte/86439/studentmobilitet (Link in Norwegian). Deadline: 20 January 2018

Erasmus+ Global (Link in norwegian). Erasmus + Global mobility allows Norwegian higher education institutions (HEI) to send and receive students and staff to / from partner countries outside the EU / EEA. The application must be submitted by a HEI in Norway. Individuals can not apply directly. Student and/or employees must apply to their home institution. Deadline: 1 February 2018 (12.00)

Utlysning av småforskmidler 2018

Formål
Formålet med ordningen er å avhjelpe mangel på driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Det er et mål at tildelingen av midlene skal støtte opp om institusjonens egne prioriteringer.

Kriterier
Følgende kriterier gjelder for ordningen:

 1. En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke allerede har store driftsmidler.
 2. Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til kr 15.000 – 150.000.
 3. Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret 2018. Midlene er ikke overførbare til 2019.
 4. Mottakere av støtte må være aktive forskere i vitenskapelig stilling (professorat eller amanuensisstilling) ved K1.

Søknad
Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 1. Kort beskrivelse av formål (max 1 side)
 2. Støttebeløp og enkelt budsjett
 3. CV (max 2 sider)
 4. Publikasjonsliste for siste 5 år

Søknaden sendes per e-post til Håvard Hoel Aass senest innen 12. desember 2017.

Vennlig hilsen
Håvard Hoel Aass
Økonomikoordinator
Havard.Aass@uib.no

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske fakultet. Alle ansatte i hel- eller delstillinger og PhD ved UiB kan søke.

Det for tiden 8 aktive utlysninger:

 • Hjertefondet har i 2017 til utdeling 150.000,-. Søknadsfrist er 01.12.2017.
 • Legat for forskning av kreftsykdommer. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • Det alminnelige medisinske forskningsfond. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • Astri og Edvard Riisøens legat. Søknadsfrist er 20.12.2017.
 • Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • H. Monrad-Krohn og hustru Alette Monrad-Krohns legat. Søknadsfrist er 08.12.2017.
 • Dr. Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat. Søknadsfrist er 08.12.2017.

Les mer om utlysningene her: http://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater

 

Funding for cooperation in higher education

Nordplus Higher Education (Link in Norwegian). Nordplus higher education is the Nordic Council of Ministers education program for support for cooperation in higher education in the Nordic and Baltic countries. The program supports cooperation between educational institutions, such as mobility for students and employees, and project/networking. Deadline: 1 February 2018

Nye utlysninger

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.
Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om driftsmidler på inntil 300 000 NOK. Midlene skal styrke pågående forskning og/eller bidra til forskningsnettverk innen demens. Søknadsfrist: 8. desember 2017 kl. 13. Søknad må sendes inn elektronisk via Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal.
Vennligst se her for mer informasjon.

INCOBRA call for EU-Brazil Cooperation Networks. The main objective of this call is to foster and strengthen the mutual cooperation of Brazilian and European R&I actors through the support of bilateral networks by providing a grant (€19,500) for the implementation of mutual bilateral visits and workshops. Deadline: 15 December 2017

Novo Nordisk Foundation: the Excellence projects for young researchers doing excellent research projects within the fields of basic, translational and/or clinical endocrinology or metabolism research. The Foundation will award up to four 5-years Projects. Deadline: 30 January 2018

Nasjonalforeningen for folkehelsen: Through the National Association for Public Health’s Dementia Research Program, it is now possible to apply up to 300,000 NOK to strengthen ongoing research and/or contribute to research networks within dementia. Deadline: 8 December 2017

 

 

GLOBVAC Funding is available for Researcher projects within all thematic areas of the GLOBVAC work programme. Research that sheds light on new questions and challenges related to the transition from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals is encouraged.
Deadline: 14 February 2018

Pre-announcement BEDREHELSE Until 150 million kroner to environmental support for research towards better public Health. Deadline: 25 April 2018

Fellowships and Personal Grants

 

Novo Nordisk Foundation: postdoctoral fellowships within endocrinology/metabolism at international elite research environments.  The fellowship offers an opportunity to carry out a research project where a minimum of 3 years are dedicated to work at a university, hospital or other research institution abroad, followed by up to 1 year at a university, hospital or other research institution in a Nordic country.

 

 

 

Societal Challenges (SC): Collaborative breakthrough research and radical innovation
Pre-announcement Selected deadlines calls:
SC1-2018-2020: Health, demographic change and wellbeing

Call: Digital Transformation in health and care
SC1-DTH-03-2018: Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing
SC1-DTH-10-2019-2020: Digital health and care services (Two-stage)
SC1-HCC-03-2018: Support to further development of international cooperation in digital transformation of health and care

Call: Better health and care, economic growth and sustainable health systems
SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for complex disorders (Two-stage)
SC1-BHC-03-2018: Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease
SC1-BHC-05-2018: International flagship collaboration with Canada for human data storage, integration and sharing to enable personalised medicine approaches
SC1-BHC-09-2018: Innovation platforms for advanced therapies of the future
SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve prevention, treatment and/or cure of infectious diseases (Two-stage)
SC1-BHC-15-2018: New anti-infective agents for prevention and/or treatment of neglected infectious diseases (NID) (Two-stage)
SC1-BHC-16-2018: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) – Scaling-up of evidence-based health interventions at population level for the prevention and management of hypertension and/or diabetes
SC1-BHC-21-2018: Research on HIV, tuberculosis (TB) and/or hepatitis C (HCV) in patients with mono-, co-infections and/or comorbidities in the context of fostering collaboration with the Russian Federation
SC1-BHC-23-2018: Novel patient-centred approaches for survivorship, palliation and/or end-of-life care
SC1-BHC-26-2018: HTA research to support evidence-based healthcare
SC1-BHC-27-2018: New testing and screening methods to identify endocrine disrupting chemicals
SC1-HCO-04-2018: ERA-NET to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases strategic plan (JPND)
Deadline: 18 April 2018. Deadline for pre-projects in two-stage proposals is 2 October 2018

Horizon 2020 – Complementary Calls:
Pre-announcement: Innovative Medicines Initiative (IMI) – Future topics

 

Funding for cooperation in higher education

DNSZ Seed Money 2018 (Link in Norwegian)
The German-Norwegian Study Centre in Kiel (DNSZ) provides funds within the framework of its Seed Money Budget, in order to support cooperation between German and Norwegian academics in all fields. The present call for proposals applies to projects that are to be realised in the period August 2017 until March 2018. Deadline: 8 December 2017

Capacity Building in the Field of Higher Education 2018
This action which aims to support the modernisation, accessibility and internationalisation of higher education in the Partner Countries is to be carried out in the context of the priorities identified in the Communications “Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change” and “European Higher Education in the World”. Advisory body: SIU (Link in Norwegian). Deadline: 8 February 2018

E+ Joint Master Degrees (Link in Norwegian)
E+ Joint Master Degrees aims to promote cooperation to increase academic quality and that this in turn will increase attractiveness towards students, primarily from countries outside Europe.
Deadline: 15 February 2017

Erasmus+ Knowledge Alliances
Knowledge Alliances between higher education institutions and enterprises aim to foster innovation, entrepreneurship, creativity, employability, knowledge exchange and/or multidisciplinary teaching and Learning. Advisory body: SIU (Link in Norwegian). Deadline: 28 February 2018

Funding for cooperation in higher education

Programme for cooperation on higher education with Russia (Russlandsprogrammet) (Link in Norwegian)
The program for cooperation on higher education with Russia provides support for cooperation between universities and colleges in Russia and Norway. (More information will be available on SIUs websites in August.)Deadline: 1 November 2017

Funding for cooperation in higher education

logosiu

UTFORSK Brazil – Joint call for SIU and CAPES (Link in Norwegian)
As part of UTFORSK, SIU provides support for collaborative projects between higher education institutions in Brazil and Norway through joint announcements with the government agency CAPES in Brazil. Deadline: 11 September 2017

Project establishment funds for Erasmus+ Projects (Link in Norwegian)
Funds to support the development of Erasmus+ projects within the following actions: 1) Knowledge alliances, 2) Sector alliances, 3) Capacity building, 4) Joint degrees, 5) Jean Monnet, and 6) Sports. Deadline: 1 November 2016 (15.00)

Nye utlysninger

Forskningsrådet
Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
FORNY2020 The main objective of FORNY2020 is increased commercialization of promising research results from publicly funded research institutions.
Deadline: 11 October 2017

astma-og-allergiforbundet
The Research Fund for Asthma and Allergy aims to promote research in the asthma and allergy sectors. In 2017, the fund will award NOK 500,000 to research projects and pilot projects. Criteria for application: 1) Promote research in the asthma and allergy sectors 2) Projects with focus on children will have some priority 3) Maximum application amount is NOK 150 000.
Deadline: 15 September 2017

olavthonstiftelsen
The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2018 supports research projects that have focus on either 1) mechanisms of antibiotic resistance or 2) development of new antibiotics or 3) strategies to combat antibiotic resistance.
Deadline: 15 September 2017

cas-oslo
Upcoming call Centre for Advanced Study (CAS)  The agreement between UiB and CAS gives researchers with a permanent scientific position an opportunity to apply for their own research group for a one-year stay at the center.  They choose their own theme and specialization, and invite researchers from all over the world to participate in the project.
Deadline: January 2018

Funding for Cooperation in higher education

uni
Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2018-2019.
UiB inviterer forskermiljø som er interessert i å søke prosjektmidler til søknadsseminar onsdag 30. august 2017 fra kl. 09.00 – 10.30. Vi minner om at frist for å sende inn søknad til Norgesuniversitetet er 20. oktober 2017. Rektor/universitetsdirektør er formell søker for prosjektmidlene, og skal i et følgeskriv kommentere hvert prosjekt med tanke på strategisk relevans i UiB sitt arbeid med digitalisering av utdanningene. Det er derfor satt en intern frist for innlevering av søknad 10. oktober 2017. UiB trenger å ha kjennskap til alle miljø som ønsker å søke om prosjektmidler, uavhengig av om de har mulighet til å møte på søkerseminaret 30.august. Fagmiljø som vurderer å søke støtte blir bedt om å ta kontakt med Bjørg Hildeskår, Bjorg.hildeskar@uib.no.

nordforsklogo
NordForsk – Nordic Centre of Excellence – New learning and teaching environments and practices
NordForsk’s Education for Tomorrow is announcing NOK 25 million in funding for one Nordic Centre of Excellence (NCoE). The focus of the NCoE may be early childhood education and care, primary education or teacher education, or combinations of these contexts.
Deadline: 13 September 2017 (14:00)

Partnership Programme for North America
The program provides support for scientifically founded cooperation, aimed at long-term and institutional anchored cooperation relations with Canada and the United States
Deadline: 22 September 2017

Eurasia Programme
The Eurasia Programme supports project cooperation between institutions in Norway and Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan.
Information webinar: 31 August 2017
Deadline: 22 September 2017 (15:00)

InternAbroad  (Link in Norwegian)
InternAbroad aims to facilitate increase use if internship mobility for students from Norway. This is the first call for this programme.
Information webinar: 31 August 2017
Deadline: 22 September 2017 (15:00)

UTFORSK Partnership Programme – two-year projects
The UTFORSK Partnership Programme supports project cooperation between higher education institutions in Norway and higher education institutions in Brazil, China, India, Japan, Russia and South Africa.
Information webinar: 25 April 2017
Deadline: 22 September 2017

Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT)

 • Announced: 72 million NOK for research project about and for the education sector (final call on 10 October 2017). Funding available for research projects that will contribute to the renewal of education research through international and interdisciplinary research cooperation.
  Deadline: 22 November 2017 (13:00)
 • Announced: 24 million NOK for young research talents about and for the education sector (final call on 10 October 2017). Funding available for young researchers with research projects that can contribute to the renewal and development of education research.  The program for cooperation on higher education with Russia provides support for cooperation between universities and colleges in Russia and Norway. (More information will be available on SIUs websites in August.)
  Deadline: 23 October 2017

Programme for coopeation on higher education with Russia (Russlandsprogrammet)
Deadline: 22 November 2017 (13:00)

Nye utlysninger

Forskningsrådet

Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR):
IS-DAAD: researcher exchange with Germany. Funding is available for short-term visits in Germany for the purpose of launching and developing new joint research Projects.
Deadline: 6 September 2017

 erc

European Research Council (ERC):
Advanced Grants: are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements.
Deadline: 31 Aug 2017

jpi

Call for Joint Action Working Groups on diet-related chronic diseases
By establishing working groups the JPI HDHL aims to support transnational cooperation and communication between individual researchers, research groups and research organisations in order to merge knowledge, data and research results. The output of the working groups will be white papers, prospective views, guidelines, or best practice frameworks of value to the wider research community and with societal impact.
Deadline: 29 August 2017