Kjære alle sammen

Som dere kanskje vet, skal Forskningsrådet gjennomføre en evaluering av medisin- og helsefagene. Fakultetet har bestemt at ved MED skal dette gjøres av hvert enkelt institutt, med samordning fra fakultetet.

Ved K1 er det fire forkningsmiljø/grupper som var store nok i henhold til NFR sine krav, til å kunne evalueres hver for seg: Nevro-SysMed, CCBIO, Senter for ernæring og Forskergruppen for nyreforskning. Disse ble meldt inn til NFR før sommeren. K1 har også en rekke andre dyktige forskningsgrupper som vil inngå i totalevaluering av K1 som organisatorisk enhet. Det er viktig at hver enkelt forskningsgruppe ser over K1 sin webside og oppdaterer denne. Ved K1 er det Kjetil Harkestad som er vår kontakt til fakultetet som webredaktør, men vi trenger hjelp til dette arbeidet. Vi er svært takknemlig hvis flere kan bistå administrasjonen med dette.

Siden det er bestemt at hvert enkelt institutt skal evalueres som administrativ enhet, er det naturlig at fakultetet legger føringer på dette slik at instituttene arbeider etter samme mal. For K1 trenger vi en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette, også i samarbeid med tilsvarende grupper ved de andre instituttene. I første omgang blir det innen 30. september å bestemme såkalte «Terms of References», dvs tema som vi ønsker å bli evaluert på.  Vi kan selv bestemme hva vi ønsker ved K1, men det bør også samkjøres med de andre instituttene. Et naturlig tema vil være forskningssamarbeidet med Helse Vest.

Vi har seksjonsledermøter første torsdag hver måned, og dette arbeidet vil bli en rød tråd på alle møtene i høst. En målsetting må være at vi ved K1 får til best mulig forskning fremover.

Jeg vil gjerne ha innspill fra dere som vi kan ta med videre i utviklingen av K1 sine forskningsmiljø.

Riktig god helg alle sammen 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Håper dere alle har hatt en fin sommerferie, og er klar for høstsemesteret. Studentene har startet, og nytt i høst er at Vestlandslegen offisielt er i gang. Det betyr at Stavanger universitetssykehus (SUS) nå overtar klinisk utdanning for noen studenter fra 4-6 studieår. Dette ble markert med offisiell åpning ved SUS 15. august. Dere kan lese mer om dette på fakultetet sine hjemmesider: Nå er de første «vestlandlegene» i gang.

Det første kullet ved SUS består av 8 studenter, men antallet planlegges å økes til 20 i første omgang. Videre utbygging av studenttallet i Stavanger og senere i Haugesund og Førde vil være avhengig av nye midler fra departementet. Bakgrunn for Vestlandslegen er at vi skal kunne utdanne flere leger på Vestlandet og at de vil forbli her. Videre vil Vestlandslegen forhåpentligvis også styrke forsknings-samarbeidet og binde regionen tettere sammen. Dette er viktig for å vinne konkurranse om studenter og forskningsmidler.

En annen stor begivenhet i august er at MS-forskningsgruppen ved Øivind Torkildsen og Kjell-Morten Myhr fikk tildelt 7 mill euro fra EU. Dette gjelder forskning på sammenheng mellom Ebstein-Barr-virus infeksjon og MS. Prosjektet er et samarbeid mellom K1 og Haukeland universitetssjukehus. En viktig samarbeidspartner er også professor Ascherio i Boston som holdt Falch-forelesningen i mai i år. K1 blir koordinator for prosjektet. Vi gratulerer masse og er svært stolte av dette!

Det er nå også åpent for å melde seg som mentor for medisinerstudenter. Dette betyr at du vil kunne følge en gruppe studenter over to år og bidra med erfaring som lege. Dette kan dere også lese mer om i dagens K1-nytt.

Så ønsker jeg alle en riktig god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Fakultetet har nå styrket hjelp til forskningssøknader. Det er opprettet et team av forskningsrådgivere under ledelse av Ramune Midttveit. Dette vil hjelpe oss til å kunne finne frem i «jungelen» av ulike eksterne forskningsmuligheter – og ikke minst hjelpe til med formaliteter som må være på plass for slike søknader. Fakultetet har opprettet gode nettsider med mye nyttig informasjon som dere anbefales å kikke på: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

For at du skal få best mulig administrativ støtte ved søknad om eksterne midler må du fylle ut et enkelt nettbasert skjema, som går til instituttet og forskningsadministrasjonen: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no) Det er viktig at forskningsgruppene er aktive for å søke eksterne midler da dette ikke bare gavner selve forskningen, men også K1 sin såkalte BOA (bidrags- og oppdrags-finansiert aktivitet) økonomi. Som dere vet, er K1/fakultetet stadig mer avhengig av BOA. Det kan også øremerkes midler fra K1/fakultetet for å sette i gang større søknader. Når det gjelder vår egen økonomi er K1 på rett vei, men vi styrer fortsatt mot et mindre underskudd i 2023.

Over sommeren må vi brette opp ermene for å ta fatt på evalueringsprosessen som er i igangsatt fra Forskningsrådet. Det gjelder K1 som administrativ enhet og de ulike forskningsgruppene (CCBIO, NevroSys-Med, Ernæring- og nyreforskning) som er innmeldt. Da kommer også nye studenter, og timeplanene skal nå være på plass. En spesiell begivenhet er at de første studentene starter sin kliniske undervisning ved Stavanger universitetssykehus som en del av Vestlandslegen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med våre kolleger i Stavanger.

Jeg vil takke dere alle for en flott innsats dette semesteret, og ikke minst til hele K1-administrasjonen, som er selve navet i K1-hjulet.

Ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommerferie snart 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi har nettopp lagt bak oss eksamen i OSKE MED12, og neste uke skal arrangeres OSKE MED6. Dette er resultat av stor innsats fra både administrativt og faglig ansvarlige. Tusen takk til alle som deltar. Vi gratulerer våre medisinerstudenter som nå er ferdige cand.med., og ønsker de som er underveis i studieløpet lykke til videre.

Det er tidligere informert om Forskningsrådet sin pågående evaluering, og denne uken sendte K1 inn 4 forskningsmiljø til evaluering i Forskningsrådet: CCBIO, Neuro-SysMed (MS/Parkinson), Senter for ernæring og Nyreforskningsgruppen. Dette er grupper som er store nok til å fylle kravene fra Forskningsrådet. Helse Bergen har også meldt inn forskningsgrupper siden dette var en invitasjon fra Forskningsrådet til universiteter, sykehus og høyskoler. Arbeidet for forskningsgruppelederne kommer i september når det skal lages rapporter. Her bør det bli samarbeid på tvers av institutt, fakultet og sykehus slik at vi kan fremstå samlet.

K1 skal også vurderes som administrativ enhet. Vi har mange flinke forskningsgrupper ved K1 som ikke er store nok til å bli inkludert i denne runden, men vi vil selvsagt ta disse med i institutt- rapporten. Det er viktig at vi planlegger strategi for dette, og at vi i god tid før evalueringen gjennomgår hjemmesidene våre som presenterer forskningsgruppene. Jeg ber alle som har nettsider for forskningsgruppene sine om å gå gjennom innholdet og redigerere hvis nødvendig.

Men først av alt – det ligger an til en varm og solrik helg. Håper alle får anledning til å nyte denne.

Riktig god helg til alle 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Det nærmer seg travle tider for undervisere og studenter, med eksamener og planlegging av timeplaner for høsten. OSKE MED6 og MED12 er store løft for våre administrative og vitenskapelige ansatte. Vi setter stor pris på den innsatsen hver enkelt av dere gjør.

Det er også ting på gang innen forskning. De fleste har sikkert fått med seg er at Forskningsrådet planlegger ny evaluering av våre fagmiljøer.

Det legges opp til evaluering av administrative enheter og forskningsgrupper. Fakultetet har bestemt at de administrative enhetene er hvert enkelt institutt, dvs for vår del K1. Videre har Forskningsrådet bestemt at det er kun de store forskingsgruppene som skal evalueres, det innebærer at det må være minst fem forskere hvorav minst tre i førstestilling, og gruppene må ha eksistert i minst tre år.

Evalueringskriteriene fra Forskningsrådet er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Seksjons- og fagområdelederne ved K1 er informert og det er sendt e-post til alle vitenskapelig ansatte om dette. K1 må innen 5. juni informere fakultetet om hvilke forskningsgrupper som skal evalueres og fakultetet sender samlet oversikt til Forskingsrådet 6. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

Ønsker dere alle en fin pinse 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

K1 har en flott gjeng som driver forskning, undervisning og innovasjon. I kjernen av dette står administrasjonen – en enhet som vi ikke så lett ser i hverdagen, men vi merker det godt hvis den ikke fungerer. Heldigvis har vi på K1 en meget profesjonell administrasjon som hjelper oss i den daglige driften, og som legger til rette for at K1 skal bli enda bedre.

Forrige uke samlet vi administrasjonen til et seminar på Solstrand hvor vi hadde innlegg fra HR-avdelingen ved UiB om egenledelse og stressmestring. Men vel så viktig var kulturbygging. Vi har en flott, sammensveiset gjeng som alle står på for K1 – og som jeg er veldig stolt av.

Felles utendørsfoto av ansatte i instituttadministrasjonen

Foto/ill.: Jorunn Skei

Ellers en liten påminning om å registrere ferie. Det er selvfølgelig viktig å vite når våre ansatte er til stede og borte, men også viktig for K1 sitt budsjett. Det har vi nå god kontroll på, men feriedager som ikke er registrert eller tatt ut dukker opp som gjeld på instituttbudsjettet. Derfor er fint om dere registrere ferie så snart som mulig i Selvbetjeningsportalen: (https://www.uib.no/selvbetjeningsportalen).

Et lite hjertesukk fra økonomiseksjonen er også at dere som tar imot varer må kvittere de ut (ta varemottak), ellers får vi ikke betalt fakturaene. Dette er småting som er lett å glemme i en travel hverdag, men som skaper merarbeid for andre. Takk for hjelpen med dette.

Riktig god helg til alle 😊

Christian

Kjære alle sammen

Håper dere har hatt en fin påske!

Vi er nå i full gang igjen etter en velfortjent ferie. I løpet av påsken har det skjedd flere ting ved K1 som vi alle kan glede oss over.

Vi gratulerer Lars A. Akslen med at prosjektet Cancer Neuroscience gikk videre fra prekvalifiseringsrunden til nye K.G Jebsen-sentere. Det var 18 søkere totalt fra fakultetet i prekvalifisering, og det var fire miljø som ble invitert til å sende full søknad. Her skal det konkurreres på nasjonalt nivå om to nye K.G Jebsen-sentre innen translasjonsforskning.

Vi gratulerer også Cecile Bredrup med opprykk som professor i oftalmologi.

En ny og fersk gladnyhet er at K1 får 4 priser på Fakultetets dag. Her ble det «jackpot» til K1, og vi gratulerer vinnerne:

Cecilie Bredrup: Årets innovasjonspris
Elisabeth Husebye: Årets PhD
Øyvind Ulvik: Årets publikasjon
Simuleringsteamet ved SUS: Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning

Prisene blir delt ut på Fakultetets dag 19. april kl. 09-12 i auditoriet, Armauer Hansens hus. Flott hvis flest mulig kan stille opp og gjøre stas på våre prisvinnere.

God helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Forrige uke var K1 vertskap for instituttledermøtet hvor fakultetsledelsen og alle instituttlederne ved fakultetet deltar. Tre av våre gode kollegaer hadde flotte innlegg. Tematikken var henholdsvis nevrostimulering ved førsteamanuensis Leif Oltedal, cancer neurocience ved forsker Heidrun Vethe og nye veiledningsmetoder for studentene i ernæring ved førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise. Det var også fra disse tre fagmiljøene det ble sendt inn forslag til utlysningen av nye Jebsen-sentre. Dessverre får vi ikke tilbakemelding på hvem som går videre fra prekvalifiseringsrunden før 4. april. Vi venter i spenning.

Jeg vil også nevne felles forskningsdag for Helse Bergen og Det medisinske fakultet ved K1/K2, som ble arrangert sist fredag. Det var veldig vellykket, og det var stappfullt i Storstuen på Bikuben. Eivind Hansen og Gottfried Greve ønsket velkommen, og Marit Bakke avsluttet møtet. Vi hadde fire flotte innlegg fra henholdsvis Nina Langeland om Covid-19, Eystein Husebye om rytmisk hormon-diagnostikk, Cecilie Bredrup om limbal stammecellesvikt og Olga Therese Ousdal om angst- og tvangslidelser.

Denne uken har vi vært på besøk ved Stavanger universitetssjukehus hvor Vestlandslegen var hovedtemaet for dagen. De første studentene starter sin kliniske undervisning ved SUS medio august i år med introduksjon i indremedisin og kirurgi. Studentene går inn i et «årshjul», dvs 4.-6. år, som skal dekke pensum i våre kliniske fag, men noen fag blir i andre semestre enn i Bergen. Vi får nå egne kontaktpersoner ved SUS i hvert fag slik at faggrupper på tvers kan starte opp. Mitt UiB skal brukes begge steder til felles nytte. Parallelt med klinisk undervisning blir det også naturlig å styrke forskningssamarbeidet med SUS. I den anledning tenker vi å arrangere en tilsvarende forskningsdag med SUS til høsten, som vi nylig hadde med HUS.
Som dere ser – mye spennende på gang!

God helg til alle 😊
Christian

Førsteamanuensis Cecilie Bredrup på Forskningsdagen 17.03.2023. Foto: Christian Vedeler

Kjære alle sammen

Eksportkontroll og eksportlisens
Fakultetet hadde besøk av PST tirsdag 7. mars. Agenda var nasjonal trusselvurdering for 2023. Dette involverer også universiteter og høyskoler, og for oss har det medført endringer i eksportkontroll-forskriften, som får betydning for utlysning og tilsetting i stillinger ved Det medisinske fakultet.

Hva innebærer dette?
Eksportkontroll og sensitiv kunnskapsoverføring innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet (UD). For vår del er det kontroll med kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid som kan ha direkte eller indirekte militær interesse. Dette gjelder også varer og teknologi som kan brukes i så henseende. PST har egne lister som går på direkte forsvarsrelaterte varer og såkalte flerbruksvarer (dvs. som kan brukes til militære formål). Sistnevnte kan gjelde ulike bioteknologiske metoder og utstyr. Et eksempel som ble trukket frem var BGI (Bejing Genomics Institute) som har vært brukt i genomisk forskning, men som også har militære forbindelser.

Hvilke nasjonaliteter gjelder dette for?
Det er fire land som spesielt er underlagt eksportkontroll: Russland, Kina, Iran og Nord-Korea. Her kan det dukke opp vurderinger om eksportkontroll hvis søkere kommer fra ett av disse landene. Det er allerede nå lagt til en formulering i alle utlysningstekster til vitenskapelige stillinger: «UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll, og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen».

Hva skal vi på K1 gjøre med dette?
Det er instituttleder som skal vurdere om det skal søkes om eksportlisens til Utenriksdepartementet. Dette kan ta lang tid, og fakultetet vil arbeide med å få en kontaktperson i UD som kan ta seg av «våre saker».  I forbindelse med utlysning av stillinger bør forskningsleder være klar over den skjerpete tilnærmingen til eksportkontroll, og diskutere utlysningen for stillingen med instituttleder i forkant. Tenk gjennom innholdet i stillingen, utstyr/instrument kandidaten skal benytte, kvalifikasjonskrav o.l.

Som dere forstår handler dette mye om skjønn, men det er altså viktig å være bevisst på at man ikke «ukritisk» deler forskning, utstyr eller ansetter personer uten at man har i bakhodet at informasjonen kan misbrukes av uvedkommende.

Så ønsker jeg alle riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Instituttlederne samles vanligvis hver tirsdag til møte sammen med fakultetsledelsen. Det er varierte og aktuelle saker på agenda. Sist tirsdag fikk vi møte entusiastiske studenter som sitter i studentparlamentet, som er det øverste studentpolitiske organet ved UiB. Vi har en forskerlinjestudent med der fra vårt fakultet, og våre studenter bør oppfordres til å være mer delaktige i ulike verv ved UiB. Dette er en viktig arena for å lære seg organisasjonsarbeid, og det vil styrke den enkelte sin kompetanse og karrierebygging.

En viktig sak som ble drøftet er hvordan vi bedre kan utnytte ressurser innen bioinformatikk ved fakultetet. Det viser seg at dette er en ressurs som er skjevt fordelt mellom de ulike instituttene, og ved K1 har vi kun bioinformatikere ansatt på eksterne forskningsmidler. Et forslag er å lage et «science community» innen bioinformatikk hvor forskere kan få hjelp til å komme i gang med data-analyser. Det er også viktig å huske at man kan samarbeide med bioinformatikkressurser ved sykehus og ved Computational Biology Unit ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her ligger mye spennende arbeid fremover, og jeg er glad for innspill på hvordan vi kan spisse dette feltet ved K1.

God helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle

Det er søkelys på økonomien ved UiB for tiden og det er merkbart at det er strammet inn på tildelingene til fakultetet og til instituttene.

Portrett av Jorunn

Jorunn Skei, administrasjonssjef. Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Som en konsekvens har K1 i 2022 jobbet mye for å øke inntektene og redusere kostnadene. Det har gitt et forbedret resultat for 2022, som inklusive overføringer, er hele 2,3 mill bedre enn budsjettet. Takk til alle som på ulike vis har bidratt til dette gode resultatet!

Vi har fortsatt et stramt budsjett og det blir stilt høye krav for budsjettåret 2023. Økte energikostnader og generelt høy inflasjon påvirker også instituttøkonomien. Vi er helt avhengig av at alle fortsatt jobber videre med å øke inntektene. Med så mange dyktige, engasjerte og hardt arbeidene kollegaer skal dette gå fint.

I 2022 hadde K1 totalt 58,8 mill i ekstern finansiering. Det er bra, og viktig med tanke på den sviktende/reduserte bevilgningsøkonomien. Eksternfinansierte prosjekter blir svært viktig fremover også og vi skal bidra med god administrativ støtte.

Portrett av Beate

Beate Marholm Hansen,
økonomikoordinator. Foto/ill.: Matthias Bernes Wergeland

Denne uken var det frist for NFR-søknader og stor takk til alle som har søkt. Takk også til dere som holder på med søknader for fremtidige eksternfinansierte prosjekter. Vi krysser fingrene for tilslag!

Vi skal derimot ikke la stram økonomi prege hele arbeidshverdagen vår. Det gir naturligvis noen

begrensninger, men vi får til veldig mye bra med de midlene vi faktisk har.

Riktig god helg!

Beste hilsen

Beate, økonomikoordinator

Jorunn, adm.sjef

Kjære alle sammen

Vi er alle godt i gang med det nye året, og neste uke starter studentene. Vi får gode tilbakemeldinger på undervisningen, og det er viktig at vi fortsatt prioriterer dette fremover. Tusen takk til administrasjonen for alltid god service!

Forskning og innovasjon er også viktige prioriteringer. Vi har i samarbeid med K2 og HUS planlagt et felles forskningsmøte 17. mars kl 12-15 i Bikuben med fire spennende foredrag. Håper dere setter av tid til dette.

I år utlyses to nye KG Jebsen sentre. Har du planer om å sende søknad må det meldes til K1 i god tid. 20. februar er frist for å informere fakultetet om planlagte søknader fra instituttene og 3. mars er frist for prekvalifiseringssøknader. Minner også om forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene som fakultetet har lyst ut. Vi vil gjerne ha inn flere forslag, og fristen for dette er 6. februar.

K1- og K2-ledelsen har månedlige møter hvor vi fortsetter det gode samarbeidet for å hjelpe hverandre innen administrasjon, og finne felles prosjekter innen undervisning og forskning. Videre vil Jorunn og jeg fortsette besøksrunden til K1 sine fagområder ved sykehuset for å bli bedre kjent med dere, og hvor vi kan ta opp saker som er aktuelle for hver enkelt seksjon og fagområde. I den forbindelse er det også viktig å tenke på karrierebygging for nye medarbeidere.

Ha en fin helg 😊
Christian

Kjære alle sammen

Fortsatt riktig godt nyttår. Håper alle har hatt en fin julefeiring.

Det sies at vi skal ha nyttårsforsetter – og vel og bra er det. Men vi må være stolte over det vi har oppnådd i årene som har gått, og videreføre det beste i dette. De fleste har interessante forskningsprosjekter og god undervisning – og dette må vi ta med i det nye året. Fremover må vi venne oss til tanken at «kan det være noe innovasjonspotensiale» i det vi gjør? Dette er viktig både for gamle og nye prosjekter.

Ved K1 skal vi ta best mulig vare på hver enkelt medarbeider, og passe på at alle seksjonene fortsatt leverer så bra som de har gjort. Minner i den anledning på at medarbeidersamtaler skal gjennomføres i løpet av våren i år. Kollegaer ved K1 i hovedstillinger skal få en invitasjon til medarbeidersamtale fra nærmeste leder.

Vi hadde i året som gikk hele 29 disputaser! Gratulerer til alle som gjennomførte sin ph.d.-grad, og deres veiledere. Imponerende innsats! Husk å melde inn nye stipendiater, så klarer vi å opprettholde denne viktige aktiviteten ved K1. Tusen takk til Kjetil Harkestad for glimrende innsats med forskerutdanningen.

K1 har fra 1. januar i år fått ny leder av Dyreavdelingen, Lise Madsen, som vi ønsker hjertelig velkommen! Hun presenterer seg selv i dagens K1-nytt.

Ha en fin helg 😊
Christian

Kjære alle sammen

Julen nærmer seg, og snart står 2023 klar til bruk. Jeg vil takke dere alle for en flott innsats for K1 i året som har gått. Studentene er ferdig med sitt semester, og forhåpentligvis kan forskningen få en liten pause, slik at andre ting som krever oppmerksomhet nå rundt jul blir prioritert. Etter en velfortjent pause starter vi opp igjen med ny giv i januar. Vi har mange spennende oppgaver neste år også.

Men først – jul blir det snart. Det er viktig at vi tilbringer tid med de vi er glade i og får slappet godt av.

Jeg håper alle får en riktig fin jul og ønsker alt godt for neste år.

Riktig god julehøytid!

Beste hilsen
Christian

oljemaleri av doktorer med bergen i bakgrunent

Foto/ill.: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen / Dall-E

Hei alle sammen

Økonomi preger hverdagen for mange – også for oss på K1. Fakultetet har lovet UiB å være i budsjettmessig balanse innen utgangen av 2024. For K1 innebærer det – som for de andre instituttene, samt for fakultetet – at vi må ha ekstra søkelys på inntekter og utgifter i årene som kommer. For K1 har vi for 2022 et budsjettert underskudd på 2 mill. Vi må gjøre ulike tiltak for at ikke dette underskuddet skal akkumuleres i 2023 og 2024. Vi har fått som krav at budsjettet ikke må overskrides med mer enn 3 mill. for 2023 og 5 mill. for 2024. Uten tiltak vil vi kunne ende med et underskudd på 17 mill. kroner ved utgangen av 2024.

Hvordan skal vi så kunne klare det? Vi blir nødt til å se på antall stillinger, dvs. at ikke alle som slutter kan erstattes fullt ut. Her må det selvsagt tas hensyn til behovene for hver enkelt seksjon ved K1. Enda viktigere er det å fokusere på økte inntekter. Vi er veldig stolte og glade for alle våre flinke forskere som klarer å få eksterne midler til K1, MED og UiB. Her er det viktig at vi også i årene som kommer prioriteter søknader til Forskningsrådet og EU. En gladnyhet er at Forskningsrådet har fått ettergitt sin gjeld, slik at vi også for 2023 kan søke midler der. Dette blir en egen sak i K1-nytt. Vi jobber også med er muligheter for frigjøring av areal til sykehuset, for å redusere leiekostnadene våre.

Vi vil ikke at litt dystre økonomiske utsikter ved K1 skal gå utover den gode forskningen og undervisningen som vi har. Tusen takk til alle som bidrar til dette!

Ønsker dere riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Det er to store kliniske institutter ved Det medisinske fakultet; K1 og K2. Fordelingen av ulike spesialiteter og fagområder ved de to instituttene har ulike grunner, men uansett er det klinisk undervisning og forskning som preger de to instituttene. Begge har desentral utplassering som en viktig del av undervisningen av legestudenter, som inkluderer studieløpet, samt omorganisering til Vestlandslegen som nå gradvis bygges ut, foreløpig med 20 studieplasser ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har også mange leger med hovedstilling ved Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus, med bistilling ved K1 / K2.

Instituttleder og administrasjonssjef ved K1 og K2 har regelmessige møter hver måned for å forsøke å samkjøre en del felles administrative rutiner. Vi ønsker for eksempel å forenkle tilsetting i bistillinger ved instituttene. Videre er det ønskelig å samkjøre felles prosjekter innen undervisning og forskning. De to instituttene er organisert på ulike måter. K1 er delt inn i kliniske undervisningsseksjoner som har ansvar for sitt fagfelt, inkludert ernæring. K2 er delt inn i forskningsgrupper på tvers av kliniske spesialiteter, og i undervisningsgrupper som representerer sine kliniske fagfelt, inkludert farmasi. Vi vil opprettholde våre interne strukturer, men ønsker altså nærmere samarbeid mellom de to instituttene. Derfor inviterer jeg dere kollegaer ved K1 til å komme med innspill til hva våre to kliniske institutter kan gå sammen om for 1) å forbedre og forenkle rutiner ved fakultetet og 2) hvordan kan vi kan integrere undervisning og forskning på en mer effektiv måte. Dette gjelder også for våre samarbeidssykehus i Stavanger, Haugesund og Førde.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Hei alle sammen!

Endelig fikk vi besøkt våre kjære kolleger i Stavanger. Forrige uke hadde vi et nyttig møte ved Stavanger universitetssjukehus hvor vi gikk gjennom Vestlandslegen og fikk høre planene til våre kolleger om hvordan de første 20 studentene skal få klinisk undervisning og praksis der. Her er det lagt ned et stort og viktig arbeid som studentene nok vil sette pris på. Vi kan absolutt dra fordeler av hverandre innen undervisning på tvers av sykehusene. Vestlandslegen kan danne et godt utgangspunkt for videre godt samarbeid mellom Bergen og Stavanger – og senere også Førde og Haugesund. I dette arbeidet må vi også ta med forskerlinjestudenter, hovedoppgaver og elektive kurs.

Flere av våre kolleger i Stavanger savnet mer informasjon fra Bergen. Noe av dette strander nok på at det er vanskelig å integrere felles e-postadresser mellom UiB og sykehusene. Vi må bli flinkere til å bruke begge e-poster i videre korrespondanse og nyhetsbrev. Dette gjelder også våre ansatte i hovedstilling ved Haukeland universitetssjukehus, samt våre kolleger i Førde og Haugesund. Vi besøker våre ulike sykehuspartnere i Bergen, og håper vi snart også kan komme på besøk til Førde og Haugesund. Det er viktig med digitale møter, men fysiske møter må vi ikke glemme. For videre kulturbygging må vi treffes regelmessig med felles mål innen undervisning, forskning og innovasjon. Husk at dere alle også kan bidra med nyheter og informasjon til K1-nytt!

Det blir en «vinn-vinn» for alle parter om vi kan styrke forbindelsen med hele Helse Vest. Da blir vi en enda mer slagkraftig gjeng på Vestlandet.

Ønsker dere alle sammen en riktig god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi har seksjons- og fagområdeledermøter hver måned, og hadde på siste møte orientering fra Steinar Hunskår om Vestlandslegen. Dessverre tilfalt det ikke mer ressurser til dette prosjektet i årets statsbudsjett, men fakultetet satser likevel på gradvis oppbygging utover dagens ekstra 20 studenter som snart skal ha klinisk praksis ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). I forbindelse med Vestlandslegen blir det neste uke møte i Felles utdanningsråd mellom Det medisinske fakultet og Helse Stavanger SUS i Stavanger

Et annet viktig tema som ble diskutert i seksjonsledermøtet er bestillingen fra fakultetet til de ulike instituttene om hvilke satsingsområder som skal prioriteres i videre forskning. Ved K1 ble vi enige om følgende tema som vi kan fremme for fakultetet: Regenerativ medisin (arbeidsgruppe ledet av Cecilie Bredrup), Spatial medisin (arbeidsgruppe ledet av Lars Akslen), Ernæring (arbeidsgruppe ledet av Jutta Dierkes) og Digital medisinsk biobank (arbeidsgruppe ledet av Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen).

Ønsker dere alle god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Håper alt står bra til. Det skjer masse i instituttledelsen som jeg synes er spennende å være med på. Vi jobber nå blant annet med forlengelse av bistillinger ved K1, og nytilsettinger. Nytilsettingene er i stor grad knyttet til Vestlandslegen. Det er et stort prosjekt som også krever flere ansatte på samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde. I første omgang blir det tilsatt nye kollegaer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Instituttet har hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen. Kjetil gjør en imponerende innsats med oppfølging av ph.d.-kandidater og med gjennomføringen av disputaser. På møtet var én av sakene som ble diskutert ulike former for pliktarbeid for stipendiater med UiB-stipend. NorDoc ph.d.-konferansen ble presentert. Tema er «Sustainability in health» og avholdes 17.-18. juni i Bergen. Ph.d.-kandider kan få 2 studiepoeng ved å presentere sitt forskningsprosjekt her. Nærmere informasjon finnes i denne utgaven av i K1-nytt.

Minner igjen om K1/K2 Undervisningsdagen 18. mai kl. 12 i AHH. Her blir det også utdeling av undervisningspriser.

Jorunn og jeg har fortsatt med vår besøksrunde på instituttet, og 10. mai var vi ved Dyreavdelingen. Dette er også en flott enhet ved K1. For meg som nybakt instituttleder er det viktig å høre om muligheter og utfordringer ved våre ulike seksjoner.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin helg snart og ikke minst god 17. mai!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei og vel overstått påske

Våren er i anmarsj og vi går en deilig årstid i møte. Dere fikk kanskje med dere statsråd Ingvild Kjerkol sitt besøk på Alrek Helseklynge 19. april? Tema var «morgendagens helsetjeneste». Nøkkelord var desentralisering, teamarbeid og digitalisering. Deretter var det presentasjon av TVEPS og paneldebatt.

Jorunn og jeg besøkte Senter for ernæring 26. april i Glasblokkene hvor senteret er lokalisert. Vi er veldig imponert over hva senteret har fått til siden det ble etablert for 5 år siden. Videre var det interessant for oss å få vite hvilke utfordringer senteret står overfor. Vi planlegger å besøke hver enkelt seksjon og fagområde på K1 etter tur, helst mandager en time rundt lunsj. Ta gjerne kontakt for å avtale tid.

Ukens høydepunkt var Fakultetets dag som ble arrangert i går. Per Bakke redegjorde kort for «rikets tilstand». Deretter var det premieutdelinger. K1 fikk god uttelling og vi gratulerer masse til:
– Martin Biermann som ble merittert underviser
– Øyvind Ulvik som fikk pris for fremragende tiltak innen utdanning
– Ivar Austevoll som fikk pris for beste publikasjon
– Ida Herdlevær som fikk pris for beste ph.d-arbeid

Bak disse bragdene står et flott støtteapparat som også fortjener all ære. Sammen utgjør vi et flott team!

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai som vi håper mange vil delta på. Dere finner mer informasjon om dette i K1-nytt i dag.

Beste hilsen
Christian Vedeler
instituttleder

Hei alle

På seksjons- og fagområdeledermøtet torsdag 7. april fikk Kjell-Morten velfortjent takk for en kjempeflott utført jobb som instituttleder ved K1. Han blir en god støttespiller videre for K1. Vi ønsket også Øyvind Fredvik Grytten Torkildsen velkommen som ny seksjonsleder for nevrologi. Øyvind kjenner dere sikkert fra hans arbeid for MS og som en flink og engasjert underviser.

På samme møte redegjorde Anders Molven om fakultetets arbeid med nye handlingsplaner og Anne Berit Guttormsen informerte om felles undervisningsdag for K1/K2, samt om ordningen for meritterte undervisere. Jorunn orienterte om Instituttets dag og nærmere informasjon om tid, sted og program kommer.

Til informasjon arbeider nå fakultetet med fire felles hovedmål for fakultet og institutt:
-bedre samarbeidet med helseforetakene, Bergen kommune og Vestland fylke
-bedre integrasjon og mer tverrfaglighet i forskning, innovasjon og utdanning for å møte samfunnets helserelaterte utfordringer
-mer student- og phd-aktivisering tilpasset fremtidens behov
-forenklet og mer strømlinjeformet administrasjon

Dere er velkomne til å komme med innspill her.

Ønsker dere alle en velfortjent påskeferie!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Hei alle

Det diskuteres nå videre på fakultetet om tettere samarbeid med helseforetakene. Dette er viktig for å bli «best i vest». Det finnes topptunge samarbeidsmøter, men ikke minst like viktig er det som skjer på grunnplanet –  i vårt tilfelle mellom K1 og de ulike sykehusavdelingene som tilhører oss. Vi må finne ut «hvor skoen trykker» og hvordan vi best kan hjelpe hverandre med å nå felles mål. Dette innebærer også karrierebygging for dem som ønsker en felles plattform på sykehus og fakultet. Planen er derfor å komme rundt å hilse på våre ulike samarbeidspartnere på sykehuset.

Det har vært møter om Vestlandslegen, og vi har allerede startet prosessen med 20 nye studenter i året. Disse skal utplasseres fra 4. studieår ved samarbeidende sykehus, i første omgang ved Stavanger Universitetssykehus. Også her er det viktig at helseforetakene og fakultetet går hånd i hånd for å løse denne oppgaven, og videre at fakultetet og helseforetakene får til et tett samarbeid vedrørende felles søknader om forskningsmidler. Samlet vil dette øke sjansen for å få tilslag på forskningsmidler.

Ønsker dere alle en god helg 🙂

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder