Kjære alle sammen

Vel blåst!

Jeg ønsker å rette en hjertelig takk til alle våre dyktige vitenskapelige- og administrativt ansatte som bidro til vel gjennomførte OSKEr. Dette er er store arrangement som gir studentene våre muligheten til å vise frem sine praktiske ferdigheter, kliniske resonneringsevner og kommunikasjonsevner. I tillegg må jeg si takk til alle dere som har stått på i eksamensperioden. Enten som sensor, veileder, koordinator, oppgavekreatør, muntrasjonsråd, eller i andre roller. Tusen takk for innsatsen!

Forskningsdag og FRIPRO

Minner om forskningsdagen på Eitri 18. juni. Her blir det mange interessante foredrag og lunsj med poster session. Flott hvis flest mulig vil delta her.

Gjennom FRIPRO (forskningsradet.no) deles ut ca 900 millioner kroner i år, og det er kommet totalt 100 søknader fra hele Norge (alle fagfelt). Søknader som sendes inn innen midten av august er med i runden for årets søknader. Derfor – hiv dere på, eventuelt resirkuler søknader. Det er større vinnersjanse i år enn ellers!

Vestlandslegen

Det er penger også å hente i Vestlandslegen. K1 har 200 000 kroner til disposisjon for «faggrupper på tvers». Det betyr at det er penger i uttrykket «krake søker make». Det er viktig nå at hvert fagfelt samordner undervisning mellom våre to sykehus, og dere kan søke om midler til å treffes for å få dette til på beste måte.

De 16. september er det møte i Stavanger. Det handler om UiB’s regionale studiemodell i medisin, og det er tenkt avsatt tid til å treffe kolleger.

Økonomi

K1 seiler inn i smulere farvann. Vi har fortsatt underskudd på 2 millioner kroner, men dette er 1,8 millioner bedre enn budsjett. Her gjør Beate Bernes og økonomigjengen en formidabel jobb. Bedre blir det også når vi får iverksatt tiltak foreslått i «sunn økonomi». Denne rapporten skal legges fram for fakultetsstyret, 19. juni.

Pris til Aurora!

Aurora Brønstad har mottatt Norecopas pris for sitt fremragende arbeid i mange år, for å videreutvikle forsøksdyrfaget, øke dyrevelferden og fremme forståelsen for 3R (Replacement, Reduction, Refinement). K1 gratulerer masse!

Til slutt

Sommeren står snart for tur. Jeg håper dere alle får en fin helg og snart også en velfortjent ferie. Men før dere reiser – husk å legge inn fravær i DFØ (selvbetjeningsportalen). Dette er så lett at selv instituttleder har klart det 😉🎉

Christian

Kjære alle sammen,

Vi nærmer oss sommer, og har allerede har opplevd mai som en fin forsmak på denne. Studentene er i innspurt til semestereksamener. Materstudentene i ernæring og farmasi leverer sine oppgaver, og OSKE 6 og 12 står snart for dør.  Fra mai til juni har vi hatt åtte disputaser, syv her og én i Stavanger.  Videre blir det en travel juni måned, men vi klarer dette fint, takket være en veldreven studieadministrasjon.

Takk for gode søknader

Vi leverer mange gode søknader til Senter for kvinnehelseforskning, og et nytt Mohn-senter er på trappende. I samarbeid med Trond Mohns forskningsstiftelse lanserer Haukeland universitetssjukehus nå et forskingsprogram for avanserte kliniske kreftstudier.

Vi setter pris på alle som søker – både store og små midler. Minner også om søknadsfrist 7. juni for deltagelse på UiB sitt kurs om forskningsledelse til høsten.

Stamceller på trappene

Vi planlegger nå etablering av et stamcelle-laboratorium i 7. etasje i BBB i tett samarbeid med IBM, IKO og K2. Framover er det et stor potensiale for regenerativ medisin, og et samarbeid mellom instituttene, og med sykehuset, vil kunne løfte denne forskningen enda mer.

«Sunn økonomi»

Det har i flere år vært en realnedgang i universitetsbudsjettene. I budsjettet for 2024 var nedgangen på rundt 1,3 %, og vi kan forvente ytterligere reduksjon de kommende årene. «Sunn økonomi» er et av tiltakene fra fakultetsledelsen for å møte langsiktige utfordringer knyttet til finansiering av virksomheten. Prosjektgruppen for «sunn økonomi» leverer i dag et stort og omfattende arbeid med forslag til tiltak for å bedre inntjening og redusere kostnader for hele fakultetet.  

Heldigvis, er det er et stort potensial for å bedre økonomien fremover, så vi ser lyst på fremtiden.

Og så til noe helt annet

Ifølge Yr skal det bli noen fine dager, så vi kan konkludere med at det er viktig å ta fri! Juni blir som sagt travel. Riktig god helg til alle 😊

Vennlig hilsen, Christian

Kjære alle sammen

Ny æresdoktor

Professor Alberto Ascherio er en verdensledende epidemiolog som har bidratt til banebrytende arbeid i forståelsen av årsaksforhold til nevrologiske sykdommer. Hans hovedbidrag er knyttet til kartlegging av årsaksfaktorer for den alvorlige hjernesykdommen multippel sklerose (MS).

Æresdoktor ved UiB, Alberto Ascherio. Foto av Steven McCaw.

I samarbeid med flere forskere ved Universitet i Bergen, har Ascherio i mange år, studert årsaksfaktorer til MS. Dette ledet til et stort gjennombrudd i 2022. I Science viste de en tydelig sammenheng mellom tidligere gjennomgått Epstein-Barr virus-infeksjon (kyssesykevirus) og utvikling av MS.

Den 23 mai vil professor Ascherio vil holde forelesning om: «EBV causes MS: does it also drive MS pathology» i Auditorium 1, BB-bygget, fra kl. 12-13. Alle er hjertelig velkomne.

Dersom du vil ha lunch fra klokken 11.30, må du melde deg på: ALBERTO ASCHERIO LECTURE MAY 23, 2024 (uib.no)

FRIPRO

Etter at FRIPRO innførte løpende søknadsfrister i oktober 2023, har søknadstallene ved UiB gått ned og tilslagsprosenten blitt lavere. Vi har derfor satt i gang flere tiltak som retter fokus på FRIPRO. Som et bidrag til å styrke søknader, lanserer UiB denne våren «FRIPRO-løftet». Dere kan lese mer om dette i denne utgaven av K1 nytt.

Riktig god helg til alle, og nyt sol og varme! Jeg håper vi får beholde dette i sommerferien 😊

Beste hilsen

Christian

Kjære alle sammen

Suksess på fakultetets dag

Håper mange av dere fikk anledning til å være med på fakultetets dag sist onsdag. Det var godt oppmøte og vi gratulerer fakultetet med flott arrangementet. Det ble delt ut en rekke priser, og vi gratulerer alle instituttene med velfortjent heder! K1 fikk også med seg to flotte priser.

Bilde av de to stolte prisvinnern, med blomster og diplom.
To stolte prisvinnere med diplom og blomster: Kjell-Morten Myhr og Anna Marie Moe Øvstebø. Foto: Jorunn Skei

Bergen Multippel Sklerose Forskningsgruppe, ved professor Kjell-Morten Myhr, vant pris for årets forskningsmiljø.

Innovasjonsprisen gikk til Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS) ved førsteamanuensis Conrad A. Bjørshol. Anna Marie Moe Øvstebø mottok prisen på vegne av RAKOS. Gratulerer masse, og tusen takk for flott innsats for K1😊

Dere kan lese mer om fakultetets dag her: Stor interesse for Fakultetets dag 2024 | Det medisinske fakultet | UiB.

Det nærmer seg

Portrett av Jorunn
Avtroppende administrasjonssjef, Jorunn Skei. Foto: Jørgen Barth, UiB

Den 26. april forlater Jorunn K1 som hun har vært med på å lede på trygg og god måte, i mer enn 14 år.

Jorunn er unik på alle måter. Hun har hatt en utrolig oversikt over alt som som rører i og rundt K1, og har håndtert alle utfordringer på beste måte. Dette har vært uvurderlig for meg som instituttleder. Jorunn har tatt seg veldig godt av oss alle på K1. Hun har på en helt spesiell måte laget et godt arbeidsmiljø og bygget opp en flott lagånd. Dette lover vi å ta med oss videre.

Jorunn starter snart i ny jobb ved Høgskulen på Vestlandet. Vi misunner dem som får en så flott medarbeider. Vi ønsker selvfølgelig Jorunn alt godt fremover, og takker henne for en alt hun har utrettet for K1. Vi vil savne deg masse her, Jorunn!

Ove Kristian Bakkevig, nestleder for HR seksjonen ved fakultetet, vil vikarierer for Jorunn frem til vi får ansatt ny administrasjonssjef. Vi ønsker ham hjertelig velkommen.

God helg, snart!

Beste hilsen

Christian

Kjære alle sammen

Christian A. Vedeler, instituttleder Foto/ill.: UiB

Håper dere har hatt en fin påske!

Vi er nå i full gang igjen etter en velfortjent ferie. Det nærmer seg innspurt i undervisning og eksamener, og jeg håper flere arbeider med forskningssøknader. Vår økonomi fremover blir som kjent stadig mer avhengig av eksterne forskningsmidler.

Fellesutlysning av stipendiat- og postdoktorstillinger

Fakultetet har nå lyst ut 10 åpne og 2 øremerkede stipendiatstillinger, samt 2 åpne postdoktorstillinger. Benytt denne muligheten til å få stipend for gode kandidater i eget fagmiljø:

Søknadsfristen er 15. april 2024.

Medarbeidersamtaler
Alle ansatte ved UiB skal ha årlige medarbeidersamtaler. Disse skal legge til rette for medarbeiders karriere- og kompetanseutvikling, faglige prestasjoner og et godt arbeidsmiljø. Den årlige HMS-rapporteringen ved UiB viser at det gjennomføres for få medarbeidersamtaler. Det er også tilfellet ved vårt fakultet og ved K1 og det må vi gjøre noe med.

 Det er leder med personalansvar eller en leder som har fått delegert ansvar for samtalene, som skal kalle inn til samtalene. Ved K1 har vi som mål å få gjennomført de fleste medarbeidersamtalene frem mot sommeren.

Du finner mer informasjon om medarbeidersamtalen på ansattsidene.

Fakultetets dag 17. april
Fakultetet har nå avgjort hvem som får årets (2023) forsknings- og undervisningspriser. Disse blir delt ut på Fakultetets dag 17. april kl. 09-12 i Auditoriet, Armauer Hansen hus. Det er flott hvis flest mulig kan stille opp og gjøre stas på prisvinnerne. Programmet for dagen er lagt ut på Fakultetet sine hjemmesider.

God helg 😊

Beste hilsen

Christian

Kjære alle sammen!

Kjetil Harkestad, vår eminente ph.d.-koordinator, slutter i ved K1 dag og begynner i annen stilling ved UiB over påske. Kjetil har gjort en uvurderlig innsats for K1 gjennom nærmere 5 år, og har på en forbilledlig måte fulgt opp alle våre ph.d.-kandidater, fra «onboarding», midtveisevaluering og til gjennomført disputas.

Gjennomsnittlig har vi ca 25 disputaser per år bare ved K1, og vi har til enhver tid om lag 125 ph.d.-kandidater i programmet. Kjetil har vært ansvarlig for gjennomføring av mer enn 110 disputaser og vi kan med rette si at han har «doktorgrad i doktorgrader».  Vi vil savne Kjetil ved K1, og ønsker han lykke til videre i sin nye stilling ved UiB.

Nye krefter er på vei

Christina Flornes blir vår nye ph.d.-koordinator nærmere sommeren. Det ser vi frem til. Inntil Christina er på plass vil Det medisinske fakultet kunne bistå i generelle spørsmål rundt ph.d.-utdannelsen, og kan kontaktes på phd@med.uib.no. For andre henvendelser og praktiske spørsmål knyttet til bl.a. disputas, kan instituttet fortsatt kontaktes på post@k1.uib.no.

Husk postkassen

Jeg minner fortsatt om postkassen for sunn økonomi: sunnokonomi@uib.no  Vi har mottatt mange gode forslag som alle blir lest og vurdert. Dette omfatter også hvordan vi kan organisere arbeidet bedre på fakultet og ved instituttene. Arbeidsgruppen skal ha ferdig forslag til 15. mai, slik at det fortsatt er rikelig tid med å komme med forslag.

God påske

Det er ellers veldig snart tid for en velfortjent påskeferie for alle. Påsken innebærer både høytid og fritid, og jeg håper at alle får kost seg i denne ferien. Tusen takk til dere for alltid god innsats for K1!

Beste hilsen

Christian

Kjære alle sammen!

Nytt Mohn forskningssenter

Vi gratulerer masse til Seksjon for psykiatri som 5. mars åpnet Mohn forskningssenter for psykoselidelser, som ledes av professor Erik Johnsen. Dette er et samarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. Et viktig forskningsprosjekt for senteret er å finne årsaker og behandling for den dramatiske overdødeligheten som er påvist hos pasienter med psykoselidelser.

Sunn økonomi

Dere har alle mottatt epost fra Per Bakke om strammere økonomi i hele universitets- og høyskolesektoren de neste årene. Fakultet har som dere vet satt i gang et prosjekt som kalles «Sunn økonomi» og som skal se på tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene ved Det medisinske fakultet. Prosjektet skal gi føringer på hva fakultetet skal prioritere av tiltak for å sikre fortsatt god kvalitet i forskning og utdanning. Det innebærer også at vi ser på hvordan vi arbeider, hvordan vi er organisert og hvordan bruker ressursene våre på best mulig måte.  Det er opprettet en egen nettside for prosjektet Sunn økonomi og det er ønskelig at flest mulig av dere sender ideer til arbeidsgruppen: sunnokonomi@uib.no. Jeg sitter som leder av arbeidsgruppen og kom gjerne også med innspill direkte til meg.

Fakultetets dag

Minner også om fakultetets dag som arrangeres onsdag 17. april, kl 09.00 – 12.00 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Jeg håper dere kan prioriterer tid til å delta.

Ønsker alle en riktig god helg 😊
Christian

Kjære alle sammen!

Christian A. Vedeler, instituttleder. Foto/ill.: UiB

Rettsmedisin er organisert under K1og vi har over en periode på flere år vært i dialog med Avdeling for patologi ved Haukeland Universitetssykehus, om en overdragelse av virksomheten fra UiB til HUS. Dette er naturlig siden rettsmedisin er en sykehusfunksjon og det er kun i Bergen at rettsmedisin fortsatt er organisatorisk underlagt et universitet.  Det pågår nå en ny forhandling om virksomhetsoverdragelse og vi håper at universitetet og sykehuset kommer frem til en god løsning.

Vivariet, eller Dyreavdelingen som mange kaller det, er også en del av K1. Vi er i gang med planlegging for renovering av hele bygget, som er 30 år gammelt. Dette gjøres i godt samarbeid med Eiendomsavdelingen ved UiB. Planer er at også dyrestallen ved IBM vil bli samlokalisert med Vivariet og at IBM blir en avlastning under selve ombyggingen. Planen er å bli ferdig i løpet av 2025.

Forskningsrådet har nylig avviklet spesifikke søknadsfrister og antall søknader har etter denne endringen gått drastisk ned. Fra i fjor høst er det kun sendt inn en ny søknad fra Fakultetet til FRIPRO. Det kan være ulike årsaker til dette, som at det ikke lenger er press på å sende inn søknader til tidsfrister. Andre årsaker kan være at man er redd for å komme i karantene hvis søknaden er for dårlig, og det ikke lenger er «rutine» å sende søknader.

Hva kan vi så gjøre med dette? Forskningsavdelingen ved fakultetet har nå innført interne søknadsfrister som er 15. mars og 15. september. Her er det kun nødvending å melde inn interesse og tema for søknad, dvs ikke et utkast til søknad, da bruker du dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14815334

Fakultetet har nylig lansert en veldig informativ og god søknadsportal for ekstern finansiering: https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Forskningsavdelingen vil sette av ressurser i cirka 3 måneder til å hjelpe til med å ferdiggjøre søknadene før de sendes. Jeg oppfordrer derfor til å melde inn prosjekter til enten 15. mars eller 15. september – så får dere god drahjelp videre.

Denne uken gikk også felles HMS-dag for Det medisinske fakultet av stabelen. Temaet var mangfold. I tillegg til fakultetets handlingsplaner og prioriteringer fikk vi et interessant innblikk i UiBs arbeid med å identifisere og bygge ned barrierer for deltakelse i høyere utdanning. Her fikk man både en og to aha-opplevelser, som kan være grei å ta med seg videre.

Arbeidsmiljøprisen gikk denne gangen til Teknisk fellesavdeling, ved IBM. De fikk prisen for sin uvurderlige innsats i gjennomføringen av OSKE-eksamen. K1 takker for OSKE-hjelpen, og gratulerer med prisen!

Jeg ønsker dere alle en riktig fin helg og flott vinterferie til de som skal ha det 😊

Christian

Hei alle sammen

Tusen takk for godt oppmøte på Instituttets dag 1. februar. Vi hadde flotte faglige innlegg som viser den store bredden vi har på instituttet. Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved BI, hadde et engasjerende foredrag om prososial motivasjon og kultur for samarbeid. Det er viktig å opprettholde en god kultur på K1 som ikke er preget av «pay-it-back»-, men av «pay-it-forward»-kultur.

Den 31. januar ble K1 sin selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende større forskningsgrupper med egen selvevaluering: CCBIO, Ernæring, Nefrologi, MS og Parkinson. I prosessen videre skal disse fire forskningsgruppene evalueres i ekspertpaneler som inndeles etter fag på tvers av sektorer. K1 skal evalueres som administrativ enhet av komite som er sektorspesifikk. Videre skal all medisinsk forskning vurderes på nasjonalt nivå. Som ledd i dette arbeidet skal K1 oppdatere sine nettsider for forskning. Jeg vil holde dere oppdatert på fremdriften i denne evalueringen.

Per Bakke har satt i gang et prosjekt ved Fakultetet: Sunn økonomi. Bakgrunnen er at fakultetet styrer mot akkumulerende underskudd. Dette ble det også kort redegjort for på Instituttets dag. Det er nylig nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på fakultetets samlede utgifter og inntekter. Prosjektgruppen er sammensatt av representanter fra alle våre fem institutter, samt fra fakultetet, og prosjektgruppen skal ledes av meg. Jeg tenker at i dette arbeidet skal også fakultetet gjennomgås som vårt 6. institutt, samt at vi ser på muligheter for forbedring av arbeidsprosesser og rutiner. Vi planlegger å lage en nettside og en postkasseløsning for ideer, men kom gjerne med direkte innspill til meg.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Det nærmer seg veldig Instituttets dag, som er 1. februar, og jeg håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er en fin måte å bli kjent med våre kolleger, og programmet finner dere her:
Program for instituttets dag.

Gode kolleger er viktig, og i K1-administrasjonen legges det til rette for at alle får best mulig trivsel på arbeidsplassen. Vi har mange flinke kolleger som er etterspurte og som får nye muligheter. Dette gjelder også hos oss og nå i K1-administrasjonen.

Kjetil Harkestad fått ny jobb ved Økonomiavdelingen sentralt ved UiB, og han starter der 1. april. Som dere vet har Kjetil gjort og gjør en fantastisk jobb, ikke minst for alle våre ph.d.-kandidater fra «onboardning», oppfølging med midtveisevaluering og til gjennomføring av disputas, sist også på en lørdag.

Så er det administrasjonssjef Jorunn Skei, som skal begynne ved Høgskulen på Vestlandet med oppstart 1. mai. Jorunn har vært ved instituttet vårt i 14 år og den som best av alle kjenner hele K1-familien. Jorunn er som dere vet selve navet i K1-hjulet. Hun har vært og er en fantastisk tilrettelegger for at alle skal få best mulig trivsel på jobb og gode arbeidsforhold. Vi ønske selvfølgelig både Kjetil og Jorunn alt godt på veien videre, men vi får heldigvis beholde begge to noen måneder til.

Dette betyr at stillingene til Kjetil og Jorunn lyses ut. Jeg håper vi får riktig gode søkere og helst at vi får til en «overlapp» slik at skiftet i K1 administrasjonen blir best mulig. Men med skifte av personer i to så sentrale stillinger i administrasjonen, vil det realistisk sett bli noe lavere sørvis i en periode.

Ønsker dere alle en riktig god helg.

Hilsen Christian