Bli med i bedriftsidretten (UBIL)

Illustration of doctors playing ping pong

Vil du trene med gode kollegaer? Universitetets bedriftsidrettslag (UBIL) har grupper innen

 •          fotball
 •          klatring
 •          orientering
 •          bowling
 •          skyting
 •          sykling
 •          bordtennis
 •          svømming

Vi ønsker nå nye medlemmer velkommen, og inviterer deg til å bli med!

Vil du starte opp andre grupper?

Vi ønsker også å starte opp andre gruppe-aktiviteter, eller du kan ha individuelt medlemskap. Medlemmer får støtte til påmeldingsavgifter både for lag- og individuelle aktiviteter. Bedriftsidretten på Vestlandet har tilbud om mange andre forskjellige aktiviteter f. eks. løping,  frisbee, volleyball mm.

Se aktivitetskalenderen

Ikke nøl, men ta kontakt dersom du ønsker å bli med på eksiterende grupper eller ønsker være med å starte opp med nye aktiviteter: Send epost til oss


Do you want to train with good colleagues? The university’s corporate sports team (UBIL) has groups within

 • football
 • climbing
 • orientation
 • bowling
 • shooting
 • cycling
 • table tennis
 • swimming

We now welcome new members and invite you to join!

Find out more and sign up

Do you want to start other groups?

We also want to start other group activities, or you can have individual membership.

Members receive support for registration fees for both team and individual activities. Corporate sports association in Western Norway offer many other different activities, e.g. running, frisbee, volleyball etc.

See the activity calendar

Don’t hesitate but get in touch if you want to join exciting groups or want to help start up new activities: Send an email

Illustrasjon: ØBB/Copilot

Ny søknadsperiode for velferdshyttene sommeren 2024

Sammenstilling av foto av UiB sine fire velferdshytter

Foto/ill: Velferdsutvalget, UiB

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for sommeren 2024, i perioden 30.juni til 18.august.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden. For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under

Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 17.03.24.
Trekningsdato er 20.03.24.
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.

Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the summer of 2024

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the summer of 2024, in the period June 30 to August 18.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking. Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below

Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is March 17.
Draw: March 20.
The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Ønsker du å spille i et symfoniorkester?

Illustrasjon av leger som spiller i et orkester

Er du amatørmusiker som har lyst å spille med andre i et symfoniorkester? Universitetets symfoniorkester (USO) begynner å øve inn et nytt repetoar onsdag 28.02, så det er et godt tidspunkt å bli med!

USO øver hver onsdag fra 18:30-21:30 i Prøvesalen på Griegakademiet (Lars Hilles gate 3). De fleste av medlemmene er studenter og ansatte ved UiB. Vi har alltid behov for strykere, særlig bratsj, cello og kontrabass, og trenger vanligvis også messingblåsere og fagott. Til neste konsert (som er 5. mai) skal vi øve inn Mozarts symfoni nr 40, Beethovens overtyre til «Egmont» og Chopins pianokonsert nr 1.

Ta kontakt med USO på uso_bergen@yahoo.no for mer informasjon, eller bank på ytterdøren til Griegakademiet (Lars Hilles gate 3) en onsdag litt før kl 18:30 så Repetoar og konsertdatoer finner du på websidene: https://www.uso-bergen.no/usoMainP.htm og orkesteret har også en Facebookside: https://www.facebook.com/Universitetetssymfoniorkesteribergen


Do you play an orchestra instrument and would like to play with others? The University Symphony Orchestra (USO – Universitetets symfoniorkester) rehearses every Wednesday from 18:30-21:30 in Prøvesalen at the Grieg Academy (Lars Hilles gate 3). The orchestra is starting to rehearse a new repertoire on February 28th with a concert planned for May 5th, so this is a great time to join!

Most of the members are UiB employees, students and alumni. We can always use more string players, especially cello, viola and double bass, and we also have vacancies for brass and bassoon. The upcoming repertoire is Beethoven’s Overture for Egmont, Chopin’s piano concerto no 1 in E minor, and Mozart’s symphony no 40.

To join USO, send an email to uso_bergen@yahoo.no. There is more information on the website https://www.uso-bergen.no/usoMainP.htm and the orchestra also has a Facebook page: https://www.facebook.com/Universitetetssymfoniorkesteribergen

Illustrasjon: ØBB/Copilot

Velferdstilbud: Mesteren og Margarita

En maktkritisk fortelling flettet sammen med humor, magi og musikk. Se forestillingen til kun kr 400,- (ord. kr 500,-)

«Mesteren og Margarita» av Mikhail Bulgakov er regnet som en av det forrige århundres store romaner. Noen påstår til og med at det er verdens beste bok. Et eventyr å stadig vende tilbake til, som sprenger alle grenser for tid og rom. Vi er både i himmelen og helvete og midt i virkeligheten. Romanen er både en krimgåte og en kjærlighetshistorie, og foregår både i Stalins Moskva og i Jerusalem for 2000 år siden. Og i vår versjon, også i Bergen her og nå.

Flettet sammen med humor, tragedie, magi og musikk, er stykket en maktkritisk fortelling om politisk undertrykkelse, kunstnerisk frihet og menneskets evige kamp mellom det gode og det onde. Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Av: Mikhail Bulgakov
Regi: Simon Boberg
Premiere: 23. mai 2024 på Store Scene
Forestillingen er et samarbeid med Festspillene i Bergen


SPESIALTILBUD PÅ TEATERBILLETTER

 
 
Logo til den nasjonale scene

Velferdstilbud – Invitasjon til rektors aften på DNS

Rektor og vert, Margareth Hagen. Foto: Andrea Magugliani/UiB

Kjære ansatt.
Rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Tore Tungodden inviterer til musikalen «Billy Elliot».
Historien om Billy Elliot har rørt publikum over hele verden, og minner oss om viktigheten av å stå opp for det man tror på. Uansett hvor tøft det kan være.

Dato: 14. februar 2024
Sted: Den Store Scene

Det vil bli servert et glass fra kl. 16.00 og rektor ønsker velkommen kl. 16.30 på Store Scene.

Det vil bli utdelt 2 billetter til hver.

Trekning av billetter vil skje etter påmeldingsfristen 2. februar. Like etter at trekningen er foretatt vil du få en e-post om du har fått tildelt billetter eller ikke.

 

Hjertelig velkommen!

Logo til den nasjonale scene

Ny søknadsperiode for velferdshyttene våren 2024

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for våren 2024, i perioden 31.03.-30.06.24.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden. For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 13.01.24.
Trekningsdato er 17.01.24.
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.

Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the spring of 2024

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the spring of 2024, from March 31 to June 30.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking.

Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee. You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information.

All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

Application deadline: January 13.
Draw: January 17.
The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Velferdstilbud: Politi fra Det Vestnorske Teateret

POLITI! Ein trilogi om politiet i Bergen. Del 1: 1970 – 1990 på Hovudscenen, Det Vestnorske Teateret. Tilsette ved UiB kan kjøpe teaterbillettar til kr. 250 (ord.pris kr. 440) Laurdag 3. februar og tysdag 6. februar kl. 19.00

Billettane kan du kjøpe her:

Du kan også sende e-post: publikum@detvestnorsketeateret.no (merk UiB)

Alarmen går!

Set deg heilt roleg inn i politibilen – og gjer deg klar for ein «True Crime»-komedie om byen vi alle elskar; Bergen! Politiet i Bergen er omstridd: Skuldingar om politivald, dårleg etterforska drap og kidnappingar, Interne varslarar – og den eine mediastormen etter den andre. Kva er greia med politiet i Bergen?

I denne første delen av trilogien om politiet i Bergen skal vi tilbake til sytti- og åttitalet – og politivaldsaka. Ho hadde si spede byrjing tilbake i 1971, og i 1981 kom juristen Edvard Vogt og jusstudenten Gunnar Nordhus ut med ein omfattande rapport, som hevda at det var omkring 360 tilfelle av politivald i Bergen, årleg!

 • Manus og regi: Aslak Moe. Scenografi og kostymedesign: Mari Hesjedal
 • Lyddesign: Kato Ådland. Lysdesign: Jon Eirik Sira
 • Manus og regi: Aslak Moe. Scenografi og kostymedesign: Mari Hesjedal
 • Lyddesign: Kato Ådland. Lysdesign: Jon Eirik Sira
 • Med: Reidun Melvær Berge, Kasper Skovli Botnen og Sigmund Njøs Hovind
Foto/ill.: Det Vestnorske Teateret

Velferdstilbud: Rabatterte billetter til fullscenisk opera – MEDEA i Grieghallen

MEDEA / Luigi Cherubini
Grieghallen 15. og 17. januar kl. 19.30

Varighet 2:40 inkl. pause

Plakat for operaoppsetningen
Foto/ill.: Opera Bergen

Det nye operaåret 2024 åpner med en NORGESPREMIERE!
Luigi Cherubinis MEDEA – sunget på fransk, og med norske skuespillere i de talte dialogene

Medea – Iano Tamar (sopran) og Juni Dahr (skuespiller)
Jason – Giuseppe Gipali (tenor) og Gerald Pettersen (skuespiller)
Kong Creon – Joachim Seipp (baryton) og Sverre Røssummoen (skuespiller)
Neris – Violetta Radomirska (mezzosopran) og Ragnhild Gudbrandsen (skuespiller)
Dircè – Hege Gustava Tjønn Ludwig / Ardita Meni (sopran)
1. femme – Nadiia Novosolova

Bergen Operakor, Opera Bergens Orkester
Lysdesign: Jens Lange
Idé og konsept: Opera Bergen
Kunstnerisk og musikalsk leder: Anne Randine Øverby

Samling av portrettfotos av utøvere ved operaen
Foto/ill.: Opera Bergen

UiB-ansatte kan kjøpe billetter for 400,- per stykk ved å sende billettbestilling til post@operabergen.no

MYTEN

Operaen er basert på myten om Medea slik den ble fortalt av Evripides for mer enn 2000 år siden, og er fortsatt bemerkelsesverdig relevant og moderne i alle sine versjoner.

Hovedpersonen, Medea, kommer fra det ukjente, hun er synlig fremmed i et sivilisert samfunn, og forstyrrer den herskende orden, og utfører til slutt sin grusomme hevn. Hennes personlighet er full av nyanser; hun er ikke bare en hevnlysten kvinne, men også en kjærlig mor og en listig intrigant, og operaen lar oss erfare både hennes sjelstilstander og strategiske handlinger.

Medeamyten kan også utvide og utfordre tradisjonelle perspektiver på kvinner nettopp ved å belyse Medeas makt, lidenskap, hengivenhet og råskap innenfor en patriarkalsk samfunnsorden.

OPERAEN

Operaen fikk sin urpremiere i 1797, og musikken løsriver seg i stor grad fra barokken, og det er bemerkelsesverdig hvordan Cherubini skaper dramatikk og dynamikk, til tross for at han rådet over begrensede musikalske virkemidler. Han skildrer denne kvinnen på en fabelaktig måte, og med en kraft som trollbinder oss fortsatt i dag.

Operaen bærer hovedpersonens navn, og de musikalske og vokale utfordringene for denne rollen er formidable, og den best kjente Medea gjennom tidene er nok Maria Callas (som sang den i italiensk utgave).

Sopranen Iano Tamarhar vært på den europeiske stjernehimmelen lenge, og har høstet fantastiske kritikker for sin bel canto sang og dramatiske uttrykkskraft, og hun har gjort flere bemerkelsesverdige Medea-tolkninger; bl.a. ved Deutsche Oper Berlin og Theater an der Wien. Nå synger hun Medea i Bergen – det er intet ringere enn en begivenhet!

Velferdstilbud – Julekonsert i Aulaen 14. desember

Illustrasjon av kvinner og menn som synger foran et juletre

Torsdag 14. desember inviterer vi til julekonsert i Universitetsaulaen for ansatte ved UiB!

Tidspunkt: 12.00-12.40, dørene åpnes 11.30

Det blir stemningsfull julemusikk ved Symre med band:
Symre Taugbøl Bang: Vokal og gitarar
Jakob Nisja Gjønnes: Kontrabass
Rasmus Vik Lagerberg: Vibrafon
Øyvind Skarbø: Trommer

Vi serverer gløgg og pepperkaker til de 200 første som kommer.
Det er begrenset plass, så kom tidlig.

Velkommen til en julepyntet aula!

Hjertelig hilsen

Aulateamet

Velferdstilbud – Elektra med Bergen Filharmoniske Orkester 13. og 15. desember

Plakat for konserten
Foto/ill.: Bergen Filharmoniske Orkester

Velkommen til Richard Strauss’ sjokkerende og psykologisk intense opera!
Onsdag 13. og fredag 15. desember kl. 19.30 i Grieghallen.

Richard Strauss: Elektra, opera i én akt
Konsertant fremføring (ca. 100 minutter uten pause)

Edward Gardner dirigent
Iréne Theorin Elektra
Bergen Filharmoniske kor
Edvard Grieg Kor
Håkon Matti Skrede kormester
Bergen Filharmoniske Orkester

ELEKTRA er et sjokkerende, rått og bloddryppende drama – hundre handlingsmettede minutter med et gigantisk orkester, dramatisk, krass og opprivende musikk fra begynnelsen til den hårreisende finalen.

Operaeksperten Edward Gardner dirigerer et stjernelag av solister og Bergen Filharmoniske Orkester.

Velferdstilbud til de ansatte ved UIB
Kr. 380-310-270-220. Studenter kr. 100 per billett.
Klikk her for kjøp av billetter til rabattert pris

Du har en unik opplevelse i vente og vi håper du vil være med!
Les mer om handling og medvirkende her.

 

Velferdstilbud: Teatertilbud vinter/vår 2024 – Den Nationale Scene

Plakat for teaterstykket Billy Elliott
Foto/ill.: Den Nationale Scene

Musikalen Billy Elliot er en tidløs fortelling om å finne styrke i seg selv og å kjempe for det man tror på, uansett hva omverdenen måtte mene. Musikken er skrevet av Elton John.

Billy Elliot vokser opp i en gruveby i Nord-England på midten av 80-tallet. Moren er død, og faren og storebroren er tvunget til å kjempe for sine rettigheter i en omfattende gruvestreik som setter sitt preg på det meste. Midt i dette oppdager Billy sin lidenskap for dans. På tross av familiens økonomiske utfordringer og samfunnets forventninger, tør han å drømme om en fremtid som ballettdanser.

Historien om Billy Elliot har rørt publikum over hele verden, og minner oss om viktigheten av å stå opp for det man tror på. Uansett hvor tøft det kan være. Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Av: Lee Hall og Elton John
Regi: Lars Jacobsen

Premiere: 27. januar 2024 på Store Scene
Forestillingen er et samarbeid med Fyllingsdalen Teater

Illustrasjon for teaterstykket Billy Elliott
Foto/ill.: Den Nationale Scene

SPESIALTILBUD PÅ TEATERBILLETTER

Se Billy Elliot til UIB pris kun kr 420,- (ord. kr 590,-)

Torsdag 15. februar kl. 16.30   Klikk her for å kjøpe billetter til forestillingen.

Mandag 19. februar kl. 19.00   Klikk her for å kjøpe billetter til forestillingen.


Plakat for teaterstykket Shockheaded Peter
Foto/ill.: Den Nationale Scene

Du har sikkert hørt at «det ordner seg for snille barn». Vel, kanskje det. En ting er hvert fall sikkert: I musikalen Shockheaded Peter er det ingen lykkelig slutt for de slemme barna.

Her kuttes ikke bare fingrene – men halve hånden av den som suger på totten, tarmer rives ut på den som plager hunder, gjengbøller drepes av julenissen og fyrstikklekende jenter brenner opp. «Shockheaded Peter» er en umoralsk fest, og festlig teater der ikke alt godt kommer med storken.

Lenge før «The Simpsons», «South Park» og Tim Burton, ja, for rundt 175 år siden, skrev den tyske psykiateren Heinrich Hoffman «Der Struwwelpeter» som reaksjon mot snillisme i barneoppdragelsen. Boken er en klassisk samling av herlige grusomheter og kan vel sies å være den rake motsetningen til Margrethe Munthe. I 1998 tok britiske Julian Crouch og Phelim McDermott fatt i barneboken, og lagde et rammeverk til en hel musikal for voksne som raskt ble en suksess. Her møtes satirisk humor og gru, britisk pop og rock med grundig kabaretklang. Så har du en svakhet for Brecht og Weill, ispedd litt Tom Waits og en solid dose Are Kalvø, kan nok dette også være din kopp med te. Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Av: Phelim McDermott og Julian Crouch, med originalmusikk og sangtekster av The Tiger Lillies
Regi: Vidar Magnussen
Premiere: 25. november i Teaterkjelleren

SPESIALTILBUD PÅ TEATERBILLETTER

Se Shockheaded Peter til UIB pris kun kr 310,-  (ord. kr 450,-)

Lørdag 6. Januar kl. 19.30  Klikk her for å kjøpe billetter til forestillingen.


Plakat for teaterstykket Menn som ingen treng
Foto/ill.: Den Nationale Scene

Sju menn, sju historier. Bunde saman av musikk og eit fellesskap om å ikkje høyre til. Er det plass til dei, eller er dei berre menn som er til overs som ingen treng.

«Menn som ingen treng» er ein nyskriven teatertekst av Frode Grytten, og er ikkje knytt til novellesamlinga med same namn. Teksten får rikt tonefølgje av kjente og meir ukjente songar frå fleire tiår. Regissør Lasse Kolsrud har hatt regi på ein rekke av teaterframsyningane med tekst av Grytten, slik som «Sånne som oss», «Bikubesong» og «Inn frå regnet». Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Av: Frode Grytten
Regi: Lasse Kolsrud
Urpremiere: 6. april, Store Scene

SPESIALTILBUD TEATERBILLETTER

Se Menn som ingen treng til UIB pris kun kr 370,- (ord. kr 500,-)

Torsdag 11. april kl. 19.30  Klikk her for å kjøpe billetter


Plakat for teaterstykket Dødsdansen
Foto/ill.: Den Nationale Scene

Nådeløs, men også humoristisk fortelling om ekteskapet

På en øy har kaptein Edgar og den tidligere skuespillerinnen Alice blitt hverandres fangevoktere. Isolert fra omverden og bitre på fremtidsdrømmer som aldri ble realisert, lever de i et ekteskap frosset til bunnen. Når Kurt, en slektning og gammel venn, kommer på̊ besøk, brytes stillstanden og 25 år med bitterhet kommer for dagen. En storm blåser opp. Dødsdansen kan begynne.

August Strindberg (1849-1912) regnes som en av de største svenske forfatterne. I vår versjon av «Dødsdansen» spiller Stig Amdam og Ragnhild Gudbrandsen ekteparet, og Pål Rønning er gjesten som rører opp i grumset i samlivsgryten. Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Av: August Strindberg
Regi: Kim Bjarke
Premiere: 20. april, Lille Scene

SPESIALTILBUD TEATERBILETTER

Se Dødsdansen til UIB pris kun kr 210,- (ord. kr 320,-)

Torsdag 25. april kl. 19.00  Klikk her for å kjøpe billetter til forestillingen.

Fredag 26. april kl. 19.00  Klikk her for å kjøpe billetter til forestillingen


Plakat for teaterstykket Melancholia
Foto/ill.: Den Nationale Scene

Melancholia er på vei mot jorden – et vendepunkt eller endepunkt?

Bryllupet til Justine og Michael skulle bli et eventyr. Men før festen er over, har overflaten begynte å slå sprekker.

Justine er dypt deprimert, og selv om søsteren Claire prøver å hjelpe henne blir bryllupet alt annet enn en lykkepille. Parallelt med dette nærmer planeten Melancholia seg med kollisjonskurs mot jorden.

«Melancholia» er en knyttneve midt i angsten for jordens ende. Eller blir katastrofen et vendepunkt og ikke et endepunkt? Monica Dybwad og Ameli Isungset Agbota spiller søstrene Justine og Claire.. Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende.

Av: Lars von Trier
Regi: Maria Drangeid
Premiere: 10. april, Teaterkjelleren 

SPESIALTILBUD TEATERBILLETTER

Se Melancholia til UIB pris kun kr 280,- (ord. kr 420,-)

Fredag 3. mai kl. 19.00  Klikk her for å kjøpe billetter til forestillingen.


Har du spørsmål tilknyttet billettbestilling,
ring 55 60 70 80 eller send e-post til salg@dns.no

Hjertelig velkommen på
Den Nationale Scene!

Velferdstilbud: Julekonsert med Vokalensemblet Multa Paucis 14. desember

Velkommen til årets julekonsert med Vokalensemblet Multa Paucis!

Som UiB-ansatt får du 50 kroner rabatt på billettene! Bruk rabattkoden «uib-tilbud-23» når du kjøper billett.

Kjøp billetter her.

Multa Paucis sine julekonserter har blitt en fast og kjær førjulstradisjon for mange. Som alltid blir det både stemningsfylt, overraskelser og tradisjon i skjønn forening, og med ekte garanti om julefølelse! I år bidrar også to av de mest aktive solistene i bergensområdet, nemlig Heidi Kvelvane og Carmen Bóveda på saksofon og cello.

Dato: Torsdag 14. desember
Tid: 19.30
Sted: Bergen domkirke

Du får høre både kjente og ukjente norske og engelske julesanger, i tillegg til utdrag fra albumet «Ved myrke midnattstid» som i 2022 ble nominert til Folkelarmprisen. Alt dette pakkes inn i Multa Paucis særegne og etter hvert velkjente stil.

I mange år har koret hatt et særlig fokus på skandinavisk samtidsmusikk og tradisjonsmusikk. Koret har høy aktivitet med en rekke konserter, plateinnspillinger, og jevnlig samarbeid med noen av Norges fremste folkemusikere. Multa Paucis er et av de eneste korene i Norge som aktivt tar i bruk kvedetradisjonen i fremførelse av norsk folkemusikk. Alle sangerne i koret lærer å synge musikken på tradisjonelt vis. En stor del av uttrykket til Multa Paucis formes ved at det er mye improvisasjon og solistiske utfordringer for alle sangerne. Dette gir helt nye opplevelser for både publikum og utøvere!

Unn deg en time til en varm førjulsopplevelse i selskap med et av Bergens elitekor, og «hele Norges folkemusikkor».

Plakat for julekoserten

Foto/ill.: Multa Paucis

Medvirkende:

Vokalensemblet Multa Paucis
Carmen Bóveda (cello)
Heidi Kvelvane (saksofon)
Mikael R Hedne (dirigent)

Facebook og Instagram: @multapaucisvokal
www.multapaucis.no
Konserter
Utgivelser

Velferdstilbud : Ensemble Eon – Onsdag 15. november kl. 19.00 i Universitetsaulaen

Foto som viser tre utøvere i Ensemble Eon

Foto/ill.: Ensemble Eon

Mellom – Ensemble Eon

Onsdag 15. november kl. 19.00 i Universitetsaulaen 

 

Mara Haugen fiolin
Morten Norheim saksofoner

Martha Berit Belt piano

 

Om programmet

Ensemble Eon presenterer et unikt konsertprogram som drar lytteren inn i en ny klanglig verden. Musikken er skrevet av nålevende komponister som har sterk tilknytning til Norge, og utforsker det som oppstår i og mellom svært varierte musikkuttrykk. Nyskrevne komposisjoner fra Francisco Corthey og Emiliano Ortiz, begge tidligere studenter ved Griegakademiet, gir innblikk i et utforskende lydlandskap med sterke tilknytninger til henholdsvis Argentina og Mexico.

 

Publikum vil også få oppleve verker av Sverre Indris Joner og Marius Neset, der musikken spenner vidt med energifylte rytmer, dansende samspill og lyriske melodier, som tidvis utforsker et mer moderne og eksperimentelt uttrykk. Hovedverket er Ståle Kleiberg sin andre pianotrio, hvor introduksjonen av saksofon gir den klassiske trioen nye og spennende farger.

 

Konsertens varighet ca. 1 t 10 min – les mer om programmet på ensembleeon.no

 

Alle UiB-ansatte og alumner får 25% rabatt på billetter til denne konserten.

 

Trykk på lenken for å kjøpe billett til redusert pris.

 

Vi ønsker deg og dine kolleger varmt velkommen!

Velferdstilbud – God dag, herr Jul

VIL DU VERE PRØVEPUBLIKUM?

Tilbod om billettar til familieframsyninga «God dag, herr Jul» på Det Vestnorske Teateret

Tilsette ved Universitetet i Bergen kan kjøpe billettar til kr. 100 til prøveframsyning måndag 13. november og generalprøve onsdag 15. november kl. 18.00 på Hovudscenen.

Billettbestilling på e-post: publikum@detvestnorsketeateret.no (merk UiB)

Bilde av jente i snøfylt gate, med mange julegaver på ryggen.

Foto/ill.: Det Vestnorske Teateret

NY FAMILIEFRAMSYNING, «GOD DAG, HERR JUL»

Malin har nettopp flytta til Bergen, og mora og faren har nyleg gått frå kvarandre. Vil jula kunne bli slik ho ein gong var?

Midt i ei forvirrande tid, med flyttekassar overalt og gåver som ikkje har blitt kjøpt, dukkar det opp det eine mysteriet etter det andre: Kvifor blinkar gatelykta? Kvifor blir nabohuset kalla for «Heksehuset»? Kvifor får Malin beskjed om at ho må spionere på naboen? Og ikkje minst; kvifor har naboen hundre juletre i stua?

«God dag, herr Jul» er full av fart og morosame karakterar, og inneheld fleire spanande mysterier. Forteljinga er på same tid både ei moderne- og nostalgisk juleforteljing. Forfattar Laura Djupvik borar i spørsmålet: Kva skjer med jula når vi fjernar alt det åndelege og religiøse? Ja, kva handlar jula eigentleg om? «God dag, herr Jul» er ei varm og nær familieframsyning, som passar for barn frå 5 år.

Velferd: Å Vestland, vestland – litt sært men mest kjært

Sundag 29. oktober kl. 19:00, blir det stor konsert i Åsane kulturhus med Vestlandskulturen som tema. Bergen Nord Kammerkor (BNKK) med dirigent Bjørn Berentsen kjem med

Ei humørfylt reise i vestlandsk musikk og folkelynne med Bergen Nord Kammerkor, skodespelar og songar Ragnhild Gudbrandsen og dyktige musikkara.

Musikk av Aurora, Elle Melle, Vamp, Aftenlandet, Bjørn Eidsvåg, Odd Erik Lote, Olav Stedje, Herborg Kråkevik med flere.

Du kan kjøpe billettar her: https://bnkk.easyticket.no/produkt/a-vestland-vestland-29-oktober-kl-1900/

Du får 100 kr i avslag på ordinæ rbillett ved bruk av Kupongkode: UiB-23

Velferdstilbud – Konsert med Collegium Musicum

Vi har den glede å tilby billetter til kr 250 til søndagens (29.10.) konsert med Collegium Musicum for ansatte ved Universitetet i Bergen.

Legg inn bestilling i lenken under og vi sender billetter elektronisk:
Bestilling av billetter

Betal med VIPPS: Send penger -> #121105 COLLEGIUM MUSICUM (eller sett inn pengene på konto 3625.54.81724).

Siste frist for å kjøpe billetter til vennepris er kl. 12 på konsertdagen.

Velkommen til konsert!
Hilsen styret i Collegium Musicum

Velferdstilbud – Katja Kabanova med BNO og BFO 6. november

Plakat for operastykket, med foto av hysjende kvinneansikt

Foto/ill.: Bergen Nasjonale Opera

Vi har gleden av å tilby et spesialtilbud til de ansatte ved Universitetet i Bergen der dere får halv pris av ordinære billetter for høstens store operaopplevelse i Grieghallen. Tilbudet gjelder til forestillingen mandag 6. november, kl. 19.00.

Bruk denne lenken for å kjøpe billetter til rabattert pris: https://tix.no/nb/bfo/specialoffer/rluyhueqbcali

Bergen Nasjonale Opera, i samarbeid med Musikkselskapet Harmonien og Edvard Grieg Korene, viser denne høsten Katja Kabanova av Leoš Janáček. Det er en unik opera – et sterkt realistisk drama – med paralleller til flere av Henrik Ibsens sterke kvinneskikkelser. Ingen vil gå uberørt ut av Grieghallen etter å ha opplevd denne musikalske dramatiske fortellingen:

 I den lille byen drømmer mennene om Katja. Når de ser henne, er det «som et lys stråler ut av ansiktet hennes». 

«…av og til drømmer jeg at jeg er en fugl. Jeg har så lyst til å fly», sier Katja. Tidligere levde hun uten lengsler, fri som fuglen, men her i småbyen og i den nye familien sin føler Katja at hun har visnet. 

Ektemannen blir dominert av sin mor, som er sykelig sjalu på sin svigerdatter. Også ektemannen oppfører seg dårlig mot Katja.

Boris er ung og forelsket, og når ektemannen er på reise lar Katja seg friste av livsgnisten Boris tenner i henne. Det skal vise seg å bli skjebnesvangert.

Katja Kabanova er inspirert av en selvopplevd kjærlighetshistorie, som den kjente tsjekkiske komponisten og forfatteren (librettisten) Leoš Janáček skrev for rundt 100 år siden.

Vi møter et samfunn mellom tro og vitenskap, mellom gamle normer og søken etter et fritt og moderne liv. I dette møtet blåser det opp til storm – både mellom menneskene og i musikken.

Katja Kabanova en helt usedvanlig opera. Janáček tonesatte dagligspråket på en måte det ikke var blitt gjort tidligere. På samme tid er den veldig tilgjengelig for publikum. Og en av de korteste operaene. Derfor er dette en opera som både erfarne operaelskere og nykommere vil ha felles glede av. Og for deg som liker teater, så er dette et av de mest engasjerende dramaene innen operalitteraturen.

De tre hovedrollene i denne oppsetningen tolkes av de utsøkte solistene Ausrine Stundyte, Katarina Dalayman og Ladislav Elgr.

Her forteller regissøren Barbora Horáková Joly om operaen: https://vimeo.com/873300010

Vi ønsker varmt velkommen i Operaen og riktig god fornøyelse når så langt kommer!

Beste hilsener
Markedsavdelingen ved Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester

Ny søknadsperiode for velferdshyttene vinteren 2024

Foto/ill: Velferdsutvalget, UiB

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for vinteren 2024, i perioden 04.01.24 til 31.03.24.
Skolens vinterferie ligger i en egen søknad. Vinterferien er delt i to deler (torsdag-tirsdag/tirsdag-søndag).
Vinnerne av vinterferieperiodene i 2021-2023 oppfordres til ikke å søke vinterferieperioden 2024, da det er tre års karantene for tidligere vinnere.
Eventuelle søkere i karantene blir fjernet manuelt.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.
Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden.
For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under

Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 31.10.23.
Trekningsdato for vinterferie er 06.11.23 og resterende perioder er 07.11.23.
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.
Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.

Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the winter of 2024

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the winter of 2024, from January 04 to March 31.
School winter holidays are in a separate application and are divided into two parts (Thursday-Tuesday/Tuesday-Sunday).
The winners of the winter holidays of 2021-2023 cannot apply for the winter holiday in 2024.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period.
If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking.
Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password.
When applying for the first time, you must enter some information.

All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw.
The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below Employment conditions – Welfare – Cabin hire

Application deadline: October 31.
Draw: November 07 (winter holiday November 06).
The winners will get information by email.
Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊